Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overige bijeenkomsten

Raadsinformatiebijeenkomst

donderdag 18 februari 2021

19:30 - 21:30

Locatie
via Teams
Voorzitter
Burgemeester J.J. Luteijn
Toelichting

Deze Raadsinformatiebijeenkomst over Herindelingsproces Barneveld-Scherpenzeel, wordt digitaal gehouden via Teams.
De vergadering is openbaar en is live en achteraf te volgen via www.barneveld.nl/live.
Deze bijeenkomst is bedoeld om de raad te informeren over de gevolgen en impact van het herindelingsproces. Dit wordt belicht door een onafhankelijke deskundige, de provincie (ambtelijk) en het college.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Doel:
  De raads- en commissieleden informeren over het herindelingsproces en bewust maken van de impact van het herindelingsproces op de gemeente de komende jaren. Vanaf nu staan alle belangrijke beslissingen in het perspectief van de mogelijke fusie. Daarbij komt dat de fusie is geïnitieerd door de provincie, en nog onduidelijk is hoe Scherpenzeel zich in dat proces op zal stellen. Dat roept de vraag op hoe Barneveld in organisatie, college en raad verstandig en efficiënt kan opereren, rekening houdend met verschillende scenario’s wat betreft de opstelling van Scherpenzeel.

  Programma:
  19:30 Opening en welkom (burgemeester Jan Luteijn)

  1. 19:35 Wat betekent een herindelingsproces, wat komt er op je af als gemeente (organisatie, college en raad): impact, tijdsbeslag, gevolgen voor beleidskeuzen e.d., afgezet tegen de verschillende scenario’s. (Sharon Blair, TwynstraGudde)
  2. 20:10 Wat doet de provincie?
   • Wat betekent de regierol van de provincie wat betreft de aansturing van de herindeling en het schetsen van de contouren van de nieuwe gemeente (bijv. nieuw kernenbeleid). (Dirk Louter, provincie)
   • Wat betekent het preventief toezicht en hoe wordt dat praktisch vormgegeven. (Kristian Peeters, provincie)
  3. 21:00 Hoe gaan college en organisatie aan de slag met de herindeling? Op welke wijze wordt de raad daarbij betrokken? (wethouder Hans van Daalen)
  4. 21:20 Afronding
  5. 21:30 sluiting