Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 18 maart 2021

19:30 - 21:35

Locatie
Digitaal via Teams
Voorzitter
Burgemeester J.J. Luteijn
Toelichting

De raadsvergadering van 18 maart wordt digitaal gehouden via Teams.
De vergadering is openbaar en is live en achteraf te volgen via www.barneveld.nl/live.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:05:22 - 00:09:38 - J.J. Luteijn
 2. Besluit

  De Motie vreemd aan de agenda "Bescherming elementen Pastoriebos Voorthuizen" ingediend door de fracties van BurgerInitiatief; VVD en Pro'98, wordt toegevoegd aan de agenda onder agendapunt 2.4

  Verder wordt de agenda zonder wijziging vastgesteld.

  00:09:38 - 00:12:01 - J.A.G.M. van den Wildenberg
  00:12:01 - 00:13:49 - J.J. Luteijn
  00:13:49 - 00:15:01 - M.H.J. Pluimers-Foeken
  00:15:01 - 00:15:18 - J.J. Luteijn
  00:15:18 - 00:15:38 - J.A.G.M. van den Wildenberg
  00:15:38 - 00:16:33 - J.J. Luteijn
  00:16:33 - 00:16:55 - F.J. van der Lubbe
  00:16:55 - 00:18:10 - J.J. Luteijn
 3. Besluit

  De besluitenlijst van 3 februari 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 4. Bijlagen

  Besluit

  Gevraagd wordt om de volgende stukken in handen te stellen van de agendacommissie om te agenderen in de commissievergadering:
  A-6; B-1.11; B-1.13; B-1.21; B-1.22; B-2.11; B-2.24;
  B-3.17 tezamen met B-3.28; B-3.26; B-3.27; B-3.31; C-3  en het Verslag Bestuurlijk overleg bestuurskracht Scherpenzeel 16 februari 2021 -vervolgproces.

  Voor het overige wordt ingestemd met de voorgestelde afdoening.

  00:18:10 - 00:18:14 - M.H.J. Pluimers-Foeken
  00:18:14 - 00:18:18 - J.J. Luteijn
  00:18:34 - 00:19:06 - M.H.J. Pluimers-Foeken
  00:19:06 - 00:20:24 - J.J. Luteijn
 5. De voorstellen staan bij punt 3 Besluitvorming (blok 1).

 6. 00:20:24 - 00:23:26 - G.H. Kevelam
  00:23:26 - 00:23:41 - J.J. Luteijn
  00:23:41 - 00:26:56 - F.J. van der Lubbe
  00:26:56 - 00:30:14 - S.J. Lasscher
  00:30:14 - 00:32:19 - R. van den Broek
  00:32:19 - 00:33:39 - A. Flier
  00:33:39 - 00:39:54 - D.J. Dorrestijn
  00:39:54 - 00:40:16 - J.J. Luteijn
  00:40:16 - 00:41:08 - W. Heijkoop-van Maanen
  00:41:08 - 00:41:42 - J.J. Luteijn
 7. 00:41:42 - 00:47:20 - T.N. Bos
  00:47:20 - 00:47:31 - J.J. Luteijn
  00:47:31 - 00:49:03 - A. Flier
  00:49:03 - 00:51:25 - H.K. Buitenhuis
  00:51:25 - 00:51:35 - J.J. Luteijn
  00:51:35 - 00:55:07 - M. Lentink
  00:55:07 - 00:57:46 - J.M. Schipper
  00:57:46 - 00:58:27 - G.H. Kevelam
  00:58:27 - 00:58:38 - J.J. Luteijn
  00:58:38 - 01:06:48 - B. Wijnne
  01:06:48 - 01:07:59 - T.N. Bos
  01:07:59 - 01:09:08 - B. Wijnne
  01:09:08 - 01:10:21 - J.J. Luteijn
  01:10:21 - 01:11:16 - T.N. Bos
  01:11:16 - 01:11:52 - H.K. Buitenhuis
  01:11:52 - 01:13:10 - B. Wijnne
  01:13:10 - 01:13:49 - M. Lentink
  01:13:49 - 01:15:11 - T.N. Bos
  01:15:11 - 01:15:40 - J.J. Luteijn
  01:15:40 - 01:16:05 - H.K. Buitenhuis
  01:16:05 - 01:16:32 - B. Wijnne
  01:16:32 - 01:17:21 - J.J. Luteijn
 8. 01:17:21 - 01:19:25 - W.A. Knapen
  01:19:25 - 01:20:20 - L. Scheijgrond
  01:20:20 - 01:22:36 - D.G. de Vries
  01:22:36 - 01:26:49 - M.H. Blankenburgh- in 't Anker
  01:26:49 - 01:28:29 - S.J.W. Reemst-Start
  01:28:29 - 01:28:37 - J.J. Luteijn
  01:28:37 - 01:30:29 - S.J. Lasscher
  01:30:29 - 01:35:58 - F.J. van der Lubbe
  01:35:58 - 01:37:04 - M.H. Blankenburgh- in 't Anker
  01:37:04 - 01:37:38 - F.J. van der Lubbe
  01:37:38 - 01:37:58 - L. Scheijgrond
  01:37:58 - 01:38:37 - M.H. Blankenburgh- in 't Anker
  01:38:37 - 01:38:48 - L. Scheijgrond
  01:38:48 - 01:39:33 - F.J. van der Lubbe
  01:39:33 - 01:40:13 - S.J.W. Reemst-Start
  01:40:13 - 01:40:24 - F.J. van der Lubbe
  01:40:24 - 01:40:36 - J.J. Luteijn
  01:40:36 - 01:44:48 - A.H. van de Burgwal
  01:44:48 - 01:45:10 - W.A. Knapen
  01:45:10 - 01:47:20 - A.H. van de Burgwal
  01:47:20 - 01:48:32 - J.J. Luteijn
 9. 01:48:32 - 01:55:20 - J.A.G.M. van den Wildenberg
  01:55:20 - 01:55:38 - J.J. Luteijn
  01:55:38 - 01:56:35 - G. Ploeg
  01:56:35 - 01:57:00 - H.K. Buitenhuis
  01:57:00 - 01:57:37 - M. Lentink
  01:57:37 - 01:59:32 - J.M. Schipper
  01:59:32 - 02:02:08 - M.H.J. Pluimers-Foeken
  02:02:08 - 02:02:29 - M. Lentink
  02:02:29 - 02:04:36 - M.H.J. Pluimers-Foeken
  02:04:36 - 02:04:42 - J.J. Luteijn
  02:04:42 - 02:05:53 - S.J.W. Reemst-Start
  02:05:53 - 02:08:27 - J.A.G.M. van den Wildenberg
  02:08:27 - 02:09:30 - M.H.J. Pluimers-Foeken
  02:09:30 - 02:09:47 - J.J. Luteijn
  02:09:47 - 02:10:52 - S.J.W. Reemst-Start
  02:10:52 - 02:12:04 - J.A.G.M. van den Wildenberg
  02:12:04 - 02:12:34 - M.H.J. Pluimers-Foeken
  02:12:34 - 02:13:11 - J.A.G.M. van den Wildenberg
  02:13:11 - 02:13:15 - J.J. Luteijn
  02:13:15 - 02:15:40 - B. Wijnne
  02:15:40 - 02:28:09 - J.J. Luteijn
  02:28:09 - 02:28:19 - T.N. Bos
  02:28:19 - 02:30:24 - J.J. Luteijn
  02:30:24 - 02:31:10 - G.H. Kevelam
  02:31:10 - 02:31:30 - M. Lentink
  02:31:30 - 02:34:23 - L. Scheijgrond
  02:34:23 - 02:34:46 - J.J. Luteijn
  02:34:46 - 02:35:23 - M.H.J. Pluimers-Foeken
  02:35:23 - 02:35:59 - J.M. Schipper
  02:35:59 - 02:36:59 - J.J. Luteijn
  02:36:59 - 02:37:53 - L. Scheijgrond
  02:37:53 - 02:39:44 - J.J. Luteijn
 10. Dit zijn voorstellen die eerder op de agenda voor meningsvorming zijn geagendeerd.

 11. De gemeenteraad heeft één- en andermaal gevraagd om meer aandacht voor de promotie van evenementen  en activiteiten én de citymarketing (hierna: dorpspromotie) van de gemeente Barneveld.  Ook was het niet altijd duidelijk wat de diverse groepen precies doen, hoe zij zich tot elkaar verhouden en hoe de financieringsstromen lopen. Het voorstel is daarom de promotie van de gemeente Barneveld – als toeristische en recreatieve bestemming  – van een nieuwe, overzichtelijke, structuur te voorzien. Dat zorgt voor meer herkenning en erkenning als het  gaat om de promotie van Barneveld. De activiteiten die in het verleden zijn ontplooid en voor een goede basis hebben gezorgd, blijven onverkort van kracht, maar worden onder één herkenbare noemer samengebracht.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Het voorstel wordt zonder stemming aanvaard.

  Toezeggingen:

  • 0:38 uur: aan het Stichtingsbestuur zal de opdracht meegegeven worden om bij marketing te kijken naar het unieke van de kernen. Ook zal bij hen aandacht worden gevraagd voor de vindbaarheid van de kernen.
  • 0:39 uur: nagegaan zal worden of in de subsidieverordening is opgenomen dat commerciële evenementen zijn uitgesloten van subsidie.
 12. Resultaat stemming

  Besluit

  Amendement 1 wordt verworpen met 25 stemmen tegen en 4 stemmen voor.

  Tegen: SGP; CU; Pro98; CDA; VVD; BI.
  Voor: LB.

 13. De Woonvisie 2021-2025 ‘Wonen voor jong en oud’, geeft inzicht in de volkshuisvestelijke koers die de
  gemeente Barneveld de komende vier jaar (met doorkijk naar 2030 en verder) wil varen. In de visie wordt
  recht gedaan aan de beleidsprioriteiten die begin 2020 door college en raad zijn vastgesteld.
  In essentie gaat het daarbij om beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid in de meest ruime
  betekenis van het woord. Dit is vertaald in een streefprogramma en een werkprogramma voor de periode
  2021-2025.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Het voorstel wordt zonder stemming aanvaard.

  Toezeggingen:

  • 1:00 uur: welstandsvrij bouwen (na 2025) zal bezien worden.
  • 1:02 uur: in mei komt een voorstel naar de raad over puntensysteem natuurinclusief bouwen.
  • 1:12uur: bezien wordt of er mogelijkheden zijn om mensen die scheefwonen te verleiden tot verhuizing.
 14. Resultaat stemming

  Besluit

  Motie 2 wordt aangenomen.

  Voor: CU; Pro'98; CDA; LB; VVD; BI.
  Tegen: SGP

 15. Het eerder bestemde corona-steunpakket vanuit het Rijk voor cultuur 2020 is onvoldoende gebleken om het culturele veld toereikend en effectief te compenseren in hun ontstane verlies, dreigend liquiditeitstekort en/of beoogde innovaties. Dit voorstel voorziet in het bestemmen van de tweede rijkstranche 2021 voor cultuur ad € 276.400 voor de lokale cultuursector in Barneveld.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Het voorstel wordt zonder stemming aanvaard.

  Toezeggingen:

  • 1:40 uur: Er zal snel en zorgvuldig geld overgemaakt worden aan de betreffende culturele instellingen.
  • 1:44 uur: de wethouder zegt toe in gesprek te gaan met de musea, maar wijst er op dat musea ook zelf moeten nadenken over de toekomst.
 16. Resultaat stemming

  Besluit

  De motie Bescherming elementen Pastoriebos Voorthuizen van de Fracties van Burger Initiatief; VVD en Pro'98 wordt aangenomen met 15 stemmen voor en 14 stemmen tegen.

  Voor: SGP; Pro98; VVD; BI.
  Tegen: CU (met de aantekening dat de stemmen van CU per abuis tegen zijn uitgebracht) ; CDA; LB.

 17. Dit zijn voorstellen die -na bespreking in de commissies- rechtstreeks voor besluitvorming worden geagendeerd.

 18. In de Kaderbrief 2022 wordt een budget van € 4.088.000 geraamd voor 2022. Het tekort ten opzichte van de begroting bedraagt € 86.000. Dit wordt met name veroorzaakt door loon- en prijsindexatie van 1,5 %. Voorstel is om geen wensen en bedenkingen in te dienen op de kaderbrief OddV 2022. De inbreng van de gemeenteraden op de kaderbrief wordt betrokken bij het opstellen van de begroting van de OddV voor 2022.  Op deze conceptbegroting, die naar verwachting in mei aan de raad wordt voorgelegd, kunnen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten desgewenst hun zienswijzen kenbaar maken.

  In het raadsvoorstel wordt ook een terugblik op de financiële ontwikkelingen in 2020 gegeven. Bij de behandeling van de begroting 2021 is toegezegd de raad in het voorjaar bij te praten over de trajecten die er lopen t.a.v. de OddV en dat de heer Baakman hierbij uitgenodigd zal worden.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Het voorstel wordt zonder stemming aanvaard.

 19. Het Koersdocument Implementatie Omgevingswet Barneveld geeft antwoord op de vraag hoe Barneveld
   met de Omgevingswet wil omgaan. Daartoe bevat het 23 richtinggevende uitspraken over onze koers. Met
   dit voorstel worden deze richtinggevende uitspraken vastgesteld als kader voor de verdere
   implementatie van de Omgevingswet in Barneveld. Ook bevat het Koersdocument een financieel kader voor
   de verdere implementatie.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Het voorstel wordt zonder stemming aanvaard.

 20. De verwachting is dat op 1 januari 2022 de Omgevingswet inwerking gaat treden. Hierbij is aangegeven dat
   (o.a.) gemeenten in 2024 over een operationele Omgevingsvisie moeten beschikken. In de Notitie
   Vertrekpunten Omgevingsvisie Barneveld (hierna: Vertrekpuntennotitie) wordt de aanpak geschetst om te
   komen tot een gemeentebrede Omgevingsvisie. Voorgesteld wordt om 11 vertrekpunten vast te
   stellen als richtinggevend kader voor de nog op te stellen Omgevingsvisie Barneveld.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Het voorstel wordt zonder stemming aanvaard.

 21. In juni 2019 werd door de raad een motie aangenomen, waarin werd opgedragen om het  burgernetwerk AED uit te breiden en te streven naar een zo goed mogelijke dekking in onze gemeente. Daarbij  werd ook besloten het aantal deelnemers per AED apparaat te verlagen van 25 naar 15. Om aan de genoemde motie gehoor te geven, wordt voorgesteld om het burgernetwerk op drie punten aan te passen en zowel het AED-netwerk, het aantal AED apparaten als het aantal vrijwilligers uit te breiden. Hierdoor beschikt de  gemeente Barneveld over een goed functionerend, gemeente breed dekkend netwerk, uniek in de regio. Dit  kan, in combinatie met de inzet van de blijvende First Responder brandweer en de ambulancedienst,  levensreddend zijn bij meldingen hartfalen. In totaal betekent dit een structurele lastenverhoging van € 7.000 per jaar.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Het voorstel wordt zonder stemming aanvaard.

  02:39:44 - 02:40:37 - H.W. Wiesenekker
  02:40:37 - 02:41:02 - M.H.J. Pluimers-Foeken
  02:41:02 - 02:43:08 - J.J. Luteijn
 22. In het kader van het functieveranderingsbeleid is gevraagd de bestemming van het perceel Wesselseweg 86
  in Barneveld te herzien van ‘Agrarisch’ met de aanduiding ‘intensieve veehouderij’ in ‘Bedrijf – niet-agrarisch’
  met als doel ter plaatse een timmerbedrijf (500 m²) met bijbehorende opslag (250 m²) en algemene
  opslag/stalling (250 m²) mogelijk te maken.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Het voorstel wordt zonder stemming aanvaard.

 23. Het plan voorziet in het realiseren van woningbouw en een openbaar parkeerterrein op het perceel Putterweg 1 in Garderen (locatie voormalig dorpshuis De Koepel) en omgeving. Het woningbouwplan bestaat uit zes patiowoningen en acht gestapelde woningen, waarvoor een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend. Daarnaast wordt in het bestemmingsplan ook een vrijstaande woning aan de Koudhoornseweg mogelijk gemaakt. Het openbaar parkeerterrein ten behoeve van het centrum van Garderen bestaat uit 40 parkeerplaatsen en een ruimte voor fietsparkeren

  Resultaat stemming

  Besluit

  Het voorstel wordt zonder stemming aanvaard.

 24. Voor het perceel Barnseweg, ten westen van nr. 65 is een verzoek ingediend om een functieveranderingswoning te kunnen realiseren. De woning krijgt een inhoud van 871 m3 en het standaardoppervlakte aan bijgebouwen van 80 m2 . Ter compensatie zijn sloopmeters aangeleverd en vindt landschappelijke inpassing plaats.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Het voorstel wordt zonder stemming aanvaard.

 25. Het plan betreft het toevoegen van een woning op het perceel Platanenstraat 9 te Zwartebroek. Het betreft
  een breed perceel welke door middel van inbreiding gesplitst kan worden waardoor er de mogelijkheid ontstaat
  voor een extra woning.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Het voorstel wordt zonder stemming aanvaard.

 26. Er is een verzoek ingediend om de bestemming ‘Recreatie – Verblijfsrecreatie’ om te zetten naar de
  bestemming ‘Wonen’. Het betreft de vroegere beheerderswoning op het park, die in het bestemmingsplan
  Buitengebied 1983 als woning was bestemd. In de volgende bestemmingsplannen is het perceel bestemd
  als recreatiewoning. De reguliere woonfunctie is over de jaren aantoonbaar voortgezet. Onder het
  overgangsrecht is het gebruik als reguliere woning en dus permanente bewoning reeds toegestaan.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Het voorstel wordt zonder stemming aanvaard.

 27. Er is in 2019 een verzoek ingediend om de bestemming 'Recreatie - Recreatiewoning' om te zetten naar de bestemming 'Wonen' op het perceel Nieuw Milligenseweg 13 in Kootwijk. De bestaande recreatiewoning wordt gesloopt en zal vervangen worden door een nieuwe woning welke permanent bewoond zal worden. De maximale inhoudsmaat van de nieuw te realiseren woning bedraagt 350 m3. De nieuwe woning krijgt de bestemming 'Wonen' met de 'specifieke bouwaanduiding - kleine woning'.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Het voorstel wordt zonder stemming aanvaard.

 28. Op het perceel Tolnegenweg 69 in Voorthuizen is een intensieve veehouderij bestemd. Er is in 2013 een overeenkomst tot stand is gekomen tussen de gemeente Barneveld én de eigenaar van dit perceel. In de overeenkomst zijn een aantal zaken met elkaar overeengekomen, waaronder de intrekking van de milieuvergunning op dit perceel. Dit om daarmee ammoniakrechten in te kunnen zetten ten behoeve van de ontwikkeling van Harselaar-Zuid. Er is naast een financiële vergoeding ook een planologische compensatie geboden. Zo is in dat kader overeengekomen om de bestemming op dit perceel te wijzigen naar een woonbestemming, één extra vrijstaande woning planologisch te regelen én de mogelijkheid om een naastliggend perceel grond van 3,8 ha te wijzigen naar verblijfsrecreatie.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Het voorstel wordt zonder stemming aanvaard.

 29. Dit zijn voorstellen die (zonder commissiebehandeling) rechtstreeks voor besluitvorming worden geagendeerd.

 30. Resultaat stemming

  Besluit

  Het voorstel wordt zonder stemming aanvaard.

 31. Dit voorbereidingsbesluit beoogt te voorkomen dat een eventuele uitbreiding van een agrarisch bedrijf de ontwikkeling van woonwijk Bloemendal zal belemmeren.
  In het raadsbesluit is opgenomen dat de raad de geheimhouding bekrachtigt tot het moment van bekendmaking (19 maart).

  Resultaat stemming

  Besluit

  Het voorstel wordt zonder stemming aanvaard.