Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

woensdag 15 december 2021

19:30 - 22:45

Locatie
Digitaal via Teams
Voorzitter
Burgemeester J.J. Luteijn
Toelichting

De raadsvergadering wordt digitaal gehouden via Teams. De vergadering is openbaar en is live en achteraf te volgen via www.barneveld.nl/live.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:01:04 - 00:01:51 - J.J. Luteijn
  00:02:27 - 00:02:34 - G. Ploeg
  00:02:34 - 00:07:11 - J.J. Luteijn
  00:07:11 - 00:09:31 - M.H.J. Pluimers-Foeken
  00:09:31 - 00:12:02 - T.N. Bos
  00:12:02 - 00:12:23 - J.J. Luteijn
  00:12:23 - 00:12:39 - A.W. Korevaar
  00:12:39 - 00:12:43 - J.J. Luteijn
  00:12:43 - 00:13:12 - M.H.J. Pluimers-Foeken
  00:13:12 - 00:13:16 - J.J. Luteijn
  00:13:16 - 00:13:17 - A.W. Korevaar
  00:13:31 - 00:13:35 - J.J. Luteijn
  00:13:35 - 00:14:03 - L. Scheijgrond
 2. Besluit

  Motie vreemd aan de agenda Lokaal Belang Uitvoering draagvlakmeting en MKBAempirisch onderzoek inzake Structuurvisie Wind wordt niet toegevoegd aan de agenda.

  Motie vreemd aan de agenda PRO'98 en mede ondertekend door CU; BI; LB; SGP; VVD; CDA Huisbezoeken in het kader van vroegsignalering schuldhulpverlening wordt toegevoegd aan de agenda onder punt 1.2.1

  Agendapunt 2.4 Verordening nadeelcompensatie wordt als hamerstuk behandeld.

  Verder wordt de agenda zonder wijziging vastgesteld.

  00:14:03 - 00:14:51 - J.J. Luteijn
  00:14:51 - 00:16:56 - F.J. van der Lubbe
  00:16:56 - 00:17:37 - J.J. Luteijn
  00:17:37 - 00:18:47 - J.A.G.M. van den Wildenberg
  00:18:47 - 00:19:12 - W. Hazeleger
  00:19:12 - 00:19:34 - J.M. Schipper
  00:19:34 - 00:19:43 - M. Lentink
  00:19:43 - 00:20:09 - A.W. Korevaar
  00:20:09 - 00:20:57 - T.N. Bos
  00:20:57 - 00:21:02 - J.J. Luteijn
  00:21:02 - 00:21:08 - S.J. Lasscher
  00:21:08 - 00:21:13 - J.J. Luteijn
  00:21:13 - 00:21:23 - L. Scheijgrond
  00:21:23 - 00:24:09 - J.J. Luteijn
 3. Resultaat stemming

  Besluit

  De motie vreemd aan de agenda wordt zonder stemming aanvaard.

 4. Besluit

  De besluitenlijst van 10 november 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 5. Bijlagen

  Besluit

  Gevraagd wordt om de volgende stukken in handen te stellen van de agendacommissie om te agenderen in de commissievergadering:
  A-5; B-2.26 in samenhang met B-2.27; B-3.1; B-3.23; B-3.24; B-4.8; B-4.9.

  Voor het overige wordt ingestemd met de voorgestelde afdoening.

 6. Resultaat stemming

  Besluit

  Het voorstel wordt zonder stemming aanvaard.

  00:24:09 - 00:24:54 - G.H. Kevelam
  00:24:54 - 00:28:14 - J.J. Luteijn
 7. Resultaat stemming

  Besluit

  Het voorstel wordt zonder stemming aanvaard.
  De verklaring en belofte afgelegd door:
  R. Petri

 8. De voorstellen staan bij punt 3 Besluitvorming (blok 1).

 9. 00:28:14 - 00:37:55 - W. Hazeleger
  00:37:55 - 00:38:26 - M.H.J. Pluimers-Foeken
  00:38:26 - 00:39:50 - W. Hazeleger
  00:39:50 - 00:40:04 - T.N. Bos
  00:40:04 - 00:41:38 - W. Hazeleger
  00:41:38 - 00:44:45 - M.H.J. Pluimers-Foeken
  00:44:45 - 00:45:11 - L. Scheijgrond
  00:45:11 - 00:45:43 - M.H.J. Pluimers-Foeken
  00:45:43 - 00:46:06 - L. Scheijgrond
  00:46:06 - 00:50:33 - M.H.J. Pluimers-Foeken
  00:50:33 - 00:50:55 - J.J. Luteijn
  00:50:55 - 00:54:49 - J.M. Schipper
  00:54:49 - 00:55:07 - T.N. Bos
  00:55:07 - 00:58:34 - M.H.J. Pluimers-Foeken
  00:58:34 - 00:58:38 - J.J. Luteijn
  00:58:38 - 01:01:28 - J.M. Schipper
  01:01:28 - 01:07:31 - M. Lentink
  01:07:31 - 01:08:41 - J.J. Luteijn
  01:08:41 - 01:09:45 - M. Lentink
  01:09:45 - 01:11:44 - M.H.J. Pluimers-Foeken
  01:11:44 - 01:14:17 - S.J. Lasscher
  01:14:17 - 01:16:39 - J.J. Luteijn
  01:16:39 - 01:20:25 - T.N. Bos
  01:20:25 - 01:22:11 - L. Scheijgrond
  01:22:11 - 01:27:35 - T.N. Bos
  01:27:35 - 01:29:34 - S.J. Lasscher
  01:29:34 - 01:29:38 - J.J. Luteijn
  01:29:38 - 01:33:15 - L. Scheijgrond
  01:33:15 - 01:34:00 - M.H.J. Pluimers-Foeken
  01:34:00 - 01:38:46 - L. Scheijgrond
  01:38:46 - 01:42:46 - J.J. Luteijn
  01:42:46 - 01:42:51 - D.J. Dorrestijn
  01:42:51 - 01:43:05 - T.N. Bos
  01:43:05 - 01:45:53 - D.J. Dorrestijn
  01:45:53 - 01:46:50 - M.H.J. Pluimers-Foeken
  01:46:50 - 01:48:31 - D.J. Dorrestijn
  01:48:31 - 01:48:46 - S.J. Lasscher
  01:48:46 - 01:53:20 - M.H.J. Pluimers-Foeken
  01:53:20 - 01:59:58 - D.J. Dorrestijn
  01:59:58 - 02:00:39 - M.H.J. Pluimers-Foeken
  02:00:39 - 02:04:04 - D.J. Dorrestijn
  02:04:04 - 02:05:47 - M.H.J. Pluimers-Foeken
  02:05:47 - 02:12:17 - D.J. Dorrestijn
  02:13:13 - 02:17:28 - J.J. Luteijn
 10. 02:17:28 - 02:20:44 - J.M. Schipper
  02:20:44 - 02:20:48 - J.J. Luteijn
  02:20:48 - 02:26:46 - H. Brul
  02:26:46 - 02:29:34 - S.J. Lasscher
  02:29:34 - 02:34:54 - T.N. Bos
  02:34:54 - 02:35:29 - J.W. van den Born
  02:35:29 - 02:39:11 - H.K. Buitenhuis
  02:39:11 - 02:40:56 - A. Flier
  02:40:56 - 02:41:08 - J.J. Luteijn
  02:41:08 - 02:44:41 - D.J. Dorrestijn
  02:44:41 - 02:46:22 - H.K. Buitenhuis
  02:46:22 - 02:46:24 - D.J. Dorrestijn
  02:47:49 - 02:48:21 - H. Brul
  02:48:21 - 02:49:22 - H.K. Buitenhuis
  02:49:22 - 02:50:52 - D.J. Dorrestijn
  02:50:52 - 02:53:54 - J.A. van den Top
 11. 02:53:54 - 02:56:47 - M.C. Godschalk
  02:56:47 - 02:59:05 - W. Hazeleger
  02:59:05 - 03:00:10 - G. Bouwman
  03:00:10 - 03:03:24 - J.W. van den Born
  03:03:24 - 03:03:57 - J.A. van den Top
  03:03:57 - 03:05:01 - J.W. van den Born
  03:05:01 - 03:05:56 - G. Bouwman
  03:05:56 - 03:06:59 - J.W. van den Born
  03:06:59 - 03:07:00 - T. den Boon
  03:07:04 - 03:07:18 - J. van der Tang
  03:07:18 - 03:07:38 - J.W. van den Born
  03:07:38 - 03:08:10 - M.C. Godschalk
  03:08:10 - 03:09:58 - T.N. Bos
  03:09:58 - 03:13:33 - D.J. Dorrestijn
  03:13:33 - 03:13:38 - J.A. van den Top
  03:13:38 - 03:14:24 - M.C. Godschalk
  03:14:24 - 03:14:47 - J.J. Luteijn
  03:26:51 - 03:41:23 - M.H.J. Pluimers-Foeken
 12. Agendapunt 2.5a wordt samen met agendapunt 2.5b behandeld.
  Beide agendapunten zijn door tijdgebrek doorgeschoven naar de volgende vergadering.

 13. Dit zijn voorstellen die eerder op de agenda voor meningsvorming zijn geagendeerd.

 14. De Structuurvisie betreft het hele grondgebied van de gemeente Barneveld. Voor het hele gebied worden mogelijkheden geboden voor kleinschalige windturbines tot 35 meter ashoogte en rotordiameter. Voor het gebied rondom de Harselaar Driehoek, Bosch Beton en de stortlocatie worden aanvullend mogelijkheden geboden voor windturbines tot 150 meter ashoogte en rotordiameter.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Het geamendeerde voorstel wordt met hoofdelijke stemming aanvaard met 25 stemmen voor en 6 stemmen tegen.
  Voor: SGP; CU; PRO'98; CDA; BI.
  Tegen: LB; VVD.

  Met een stemverklaring van;
  LB en VVD

  Toezegging:
  De ingebruikname meting bij oplevering zal door een onafhankelijk persoon worden uitgevoerd.

 15. Resultaat stemming

  Besluit

  Amendement 1 wordt aangenomen met 25 stemmen voor en 6 stemmen tegen.

  Voor: SGP; CU; PRO'98; CDA; BI.
  Tegen: LB; VVD.

 16. Resultaat stemming

  Besluit

  Motie 2 wordt aangenomen met 27 stemmen voor en 4 stemmen tegen.
  Voor: SGP; CU; PRO'98; CDA; VVD; BI.
  Tegen: LB.

 17. Resultaat stemming

  Besluit

  Motie 3 wordt verworpen met 27 stemmen tegen en 4 stemmen voor.
  Tegen: SGP; CU; PRO'98; CDA; VVD; BI.
  Voor: LB.

 18. Resultaat stemming

  Besluit

  Motie 5 wordt verworpen met 25 stemmen tegen en 6 stemmen voor.
  Tegen: SGP; CU; PRO'98; CDA; BI.
  Voor: VVB; LB.

 19. Resultaat stemming

  Besluit

  Motie 6 wordt verworpen met 25 stemmen tegen en 6 stemmen voor.
  Tegen: SGP; CU; PRO'98; CDA; BI.
  Voor: VVB; LB.

 20. Resultaat stemming

  Besluit

  Motie 7 wordt aangenomen met 25 stemmen voor en 6 stemmen tegen.
  Voor: SGP; CU; PRO'98; CDA; BI.
  Tegen: LB; VVD.

 21. Resultaat stemming

  Besluit

  Motie 8 wordt aangenomen met 25 stemmen voor en 6 stemmen tegen.
  Voor: SGP; CU; PRO'98; CDA; BI.
  Tegen: LB; VVD.

 22. Resultaat stemming

  Besluit

  Motie 16 wordt verworpen met 25 stemmen tegen en 6 stemmen voor.
  Tegen: SGP; CU; PRO'98; CDA; BI.
  Voor: VVB; LB.

 23. Resultaat stemming

  Besluit

  Amendement 17 wordt aangenomen met 25 stemmen voor en 6 stemmen tegen.
  Voor: SGP; CU; PRO'98; CDA; BI.
  Tegen: LB; VVD.

 24. Deze warmtevisie geeft een globale planning  voor het aardgasvrij maken richting 2050 en noemt een aantal verkenningsgebieden waar de gemeente wil starten met onderzoek en stimuleren van aardgasvrij(-ready) maken van woningen door isoleren of vervanging van installaties.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Het voorstel wordt zonder stemming aanvaard.

  Toezegging:
  Er komen voorstellen naar de raad v.w.b. vervolg duurzaamheidsleningen en het idee om voucherregelingen te onderzoeken.

 25. Resultaat stemming

  Besluit

  Motie 9 wordt met algemene stemmen aangenomen.

 26. Resultaat stemming

  Besluit

  Motie 10 wordt met algemene stemmen aangenomen.

 27. Resultaat stemming

  Besluit

  Motie 11 wordt met algemene stemmen aangenomen.

 28. De Verordening geurhinder en veehouderij 2008 aan te passen aan de actuele situatie, zodat een aantal woningbouwprojecten doorgang kan vinden.
  Toelichting:
  In het gewijzigde raadsvoorstel is de normering voor de Briellaerd weer in overeenstemming gebracht met de actuele situatie (norm 14). Tevens is in de verordening in artikel 2 de omschrijving van de gebieden aangepast.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Het geamendeerde voorstel wordt aanvaard met 27 stemmen voor en 4 stemmen tegen.
  Voor: SGP; CU; PRO'98; CDA; VVD; BI.
  Tegen: LB.

 29. Resultaat stemming

  Besluit

  Amendement 12 wordt aangenomen met 22 stemmen voor en 9 stemmen tegen.
  Voor: SGP; CU; CDA; VVD; BI.
  Tegen: PRO'98; LB.

 30. Resultaat stemming

  Besluit

  Motie 13 wordt verworpen met 14 stemmen voor en 17 stemmen tegen.
  Voor: CU; CDA; VVD; BI.
  Tegen: SGP; PRO'98; LB.

  Met stemverklaring van:
  SGP en PRO'98

 31. Resultaat stemming

  Besluit

  Motie 14 wordt verworpen met 12 stemmen voor en 19 stemmen tegen.
  Voor: PRO'98; CDA; BI.
  Tegen: SGP; CU; LB; VVD.

  Met stemverklaring van:
  CU

 32. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet vallen nadeelcompensatie en planschade onder één noemer: nadeelcompensatie. Doordat veel regels voor de afwikkeling van aanvragen om schadevergoeding uitputtend in de wettelijke regelingen zijn opgenomen (Awb en Omgevingswet) is het voor de raad slechts mogelijk om over enkele onderwerpen nog aanvullend regels op te nemen in een gemeentelijke verordening. Het betreft onder meer het heffen van een recht voor het in behandeling nemen van een aanvraag om schadevergoeding en ook het benoemen van een adviseur/instellen van een adviescommissie.

  Er is een gewijzigd raadsvoorstel en - besluit toegevoegd. De wijziging betreft de datum van inwerkingtreding.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Het voorstel wordt zonder stemming aanvaard.

 33. In dit voorstel worden afspraken gemaakt over de openbaarheid van documenten en van vergaderingen. Uitgangspunt is dat documenten en vergaderingen openbaar zijn en dat geheimhouding en beslotenheid uitzonderingen op de regel zijn.

  Besluit

  Het agendapunt Notitie informatieverstrekking en openbaarheid 2021 wordt doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering.

 34. Dit voorstel regelt dat van de vergaderingen van het presidium een openbare besluitenlijst wordt gemaakt. Van de agendacommissie wordt de besluitenlijst al openbaar gemaakt. De vergaderingen van agendacommissie en presidium blijven besloten. Tevens wordt mandaat geregeld voor beslissingen over Wob-verzoeken gericht aan de raad of een raadscommissie.

  Besluit

  Het agendapunt Openbaarheid besluitvorming en mandaat Wob wordt doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering.

 35. Dit zijn voorstellen die -na bespreking in de commissies- rechtstreeks voor besluitvorming worden geagendeerd.

 36. De huidige Afvalstoffenverordening, geldend vanaf 1 maart 2006, is aan vervanging toe. Het voorstel is conform de modelverordening van de VNG. De wijzigingen zijn vooral technisch van aard. Met twee inhoudelijke toevoegingen: artikel 18 bevat de inhoudelijke toevoeging over de inzameling van kadavers, waarmee de destructieverordening kan vervallen. De andere inhoudelijk toevoeging staat in artikel 21waarmee de Afvalstoffenverordening ook is voorbereid op de Omgevingswet die in de loop van 2022 wordt ingevoerd.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Het voorstel wordt zonder stemming aanvaard.

 37. Bij het maken van uitbreidingsplannen van de Burgthof blijkt dat door de complexiteit van het gebouw en het aantal
  gebruikers het toegekende krediet tekort schiet. Met dit voorstel wordt de raad verzocht in te stemmen met aanvullend krediet.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Het voorstel wordt zonder stemming aanvaard.

 38. Dit raadsvoorstel heeft betrekking op De Wheemschool en de Julianaschool die de komende jaren steeds recht op een klein stukje uitbreiding hebben vanwege
  de groei van het aantal leerlingen. Om in één keer een grotere uitbreiding mogelijk te maken, dan waar volgens de
  verordening nu al recht op is, zijn de schoolbesturen bereid voor te financieren. Dit betekent een beter totaalplan, minder
  overlast voor de school en minder kosten voor de gemeente. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de grotere uitbreiding, de voorfinanciering door de schoolbesturen en het beschikbaar stellen van een bedrag voor de komende jaren van max. € 1.126.200 voor de Julianaschool en een bedrag van € 822.200 voor de Wheemschool.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Het voorstel wordt zonder stemming aanvaard.

 39. Resultaat stemming

  Besluit

  Het  voorstel wordt zonder stemming aanvaard met de aantekening van de fractie van Lokaal Belang  dat zij geacht wil worden tegen te hebben gestemd.

  Met een stemverklaring van:
  LB

 40. De aanvraag om omgevingsvergunning voor de bouw van een agrarische loods aan de Heetkamperweg 21 in Stroe is in strijd met het geldende bestemmingsplan “Heetkamperweg II”. Het bestemmingsplan is op 24 juni 2021 vastgesteld. Dit plan biedt ten onrechte geen mogelijkheid voor de bouw van een agrarische loods (ten
  behoeve van hobbymatig agrarisch gebruik) van 200 m², omdat het bouwvlak op de verbeelding onbedoeld slechts 120 m² groot is geworden.
  Medewerking aan het plan kan worden verleend door middel van een buitenplanse afwijking. De bevoegdheid om af te wijken ligt bij het college, maar de voorwaarde
  voor het toepassen van deze bevoegdheid is dat de raad een zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgeeft.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Het voorstel wordt zonder stemming aanvaard.

 41. Dit zijn voorstellen die (zonder commissiebehandeling) rechtstreeks voor besluitvorming worden geagendeerd.

 42. Resultaat stemming

  Besluit

  Motie Bandenpomp wordt aangenomen met 17 stemmen voor en 14 stemmen tegen.
  Voor: SGP; PRO'98; LB.
  Tegen: CU; CDA; VVD; BI.

 43. Resultaat stemming

  Besluit

  Het voorstel wordt zonder stemming aanvaard.