Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

woensdag 15 december 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Voorzitter
Burgemeester J.J. Luteijn
Toelichting

Dit is een concept agenda. Onderwerpen en tijdsindeling kunnen nog wijzigen.

Agendapunten

Bijlagen

De voorstellen staan bij punt 3 Besluitvorming (blok 1).

Dit zijn voorstellen die eerder op de agenda voor meningsvorming zijn geagendeerd.

De Verordening geurhinder en veehouderij 2008 aan te passen aan de actuele situatie, zodat een aantal woningbouwprojecten doorgang kan vinden.
Toelichting:
In het gewijzigde raadsvoorstel is de normering voor de Briellaerd weer in overeenstemming gebracht met de actuele situatie (norm 14). Tevens is in de verordening in artikel 2 de omschrijving van de gebieden aangepast.

De Structuurvisie betreft het hele grondgebied van de gemeente Barneveld. Voor het hele gebied worden mogelijkheden geboden voor kleinschalige windturbines tot 35 meter ashoogte en rotordiameter. Voor het gebied rondom de Harselaar Driehoek, Bosch Beton en de stortlocatie worden aanvullend mogelijkheden geboden voor windturbines tot 150 meter ashoogte en rotordiameter.

Bij de bespreking worden ook betrokken de brieven van Acitiecomité Voorthuizen Windmolens NEE, de brief van Sterk Tegenwind Barneveld, de brief van Nederwind Netwerk en het besluit van B&W inzake memo Lokaal Eigenaarschap bij energieprojecten.

Dit zijn voorstellen die -na bespreking in de commissies- rechtstreeks voor besluitvorming worden geagendeerd.

Dit zijn voorstellen die (zonder commissiebehandeling) rechtstreeks voor besluitvorming worden geagendeerd.