Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

woensdag 15 december 2021

19:30 - 22:45

Locatie
Digitaal via Teams
Voorzitter
Burgemeester J.J. Luteijn
Toelichting

De raadsvergadering wordt digitaal gehouden via Teams. De vergadering is openbaar en is live en achteraf te volgen via www.barneveld.nl/live.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:01:00 - 00:01:48 - J.J. Luteijn
00:02:23 - 00:02:30 - G. Ploeg
00:02:30 - 00:07:08 - J.J. Luteijn
00:07:08 - 00:09:28 - M.H.J. Pluimers-Foeken
00:09:28 - 00:11:58 - T.N. Bos
00:11:58 - 00:12:20 - J.J. Luteijn
00:12:20 - 00:12:35 - A.W. Korevaar
00:12:35 - 00:12:39 - J.J. Luteijn
00:12:39 - 00:13:09 - M.H.J. Pluimers-Foeken
00:13:09 - 00:13:13 - J.J. Luteijn
00:13:13 - 00:13:14 - A.W. Korevaar
00:13:27 - 00:13:31 - J.J. Luteijn
00:13:31 - 00:13:59 - L. Scheijgrond

Besluit

Motie vreemd aan de agenda Lokaal Belang Uitvoering draagvlakmeting en MKBAempirisch onderzoek inzake Structuurvisie Wind wordt niet toegevoegd aan de agenda.

Motie vreemd aan de agenda PRO'98 en mede ondertekend door CU; BI; LB; SGP; VVD; CDA Huisbezoeken in het kader van vroegsignalering schuldhulpverlening wordt toegevoegd aan de agenda onder punt 1.2.1

Agendapunt 2.4 Verordening nadeelcompensatie wordt als hamerstuk behandeld.

Verder wordt de agenda zonder wijziging vastgesteld.

00:13:59 - 00:14:47 - J.J. Luteijn
00:14:47 - 00:16:53 - F.J. van der Lubbe
00:16:53 - 00:17:33 - J.J. Luteijn
00:17:33 - 00:18:43 - J.A.G.M. van den Wildenberg
00:18:43 - 00:19:08 - W. Hazeleger
00:19:08 - 00:19:31 - J.M. Schipper
00:19:31 - 00:19:40 - M. Lentink
00:19:40 - 00:20:05 - A.W. Korevaar
00:20:05 - 00:20:54 - T.N. Bos
00:20:54 - 00:20:58 - J.J. Luteijn
00:20:58 - 00:21:05 - S.J. Lasscher
00:21:05 - 00:21:09 - J.J. Luteijn
00:21:09 - 00:21:20 - L. Scheijgrond
00:21:20 - 00:24:06 - J.J. Luteijn

Resultaat stemming

Besluit

De motie vreemd aan de agenda wordt zonder stemming aanvaard.

Besluit

De besluitenlijst van 10 november 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Bijlagen

Besluit

Gevraagd wordt om de volgende stukken in handen te stellen van de agendacommissie om te agenderen in de commissievergadering:
A-5; B-2.26 in samenhang met B-2.27; B-3.1; B-3.23; B-3.24; B-4.8; B-4.9.

Voor het overige wordt ingestemd met de voorgestelde afdoening.

Resultaat stemming

Besluit

Het voorstel wordt zonder stemming aanvaard.

00:24:06 - 00:24:50 - G.H. Kevelam
00:24:50 - 00:28:11 - J.J. Luteijn

Resultaat stemming

Besluit

Het voorstel wordt zonder stemming aanvaard.
De verklaring en belofte afgelegd door:
R. Petri

De voorstellen staan bij punt 3 Besluitvorming (blok 1).

00:28:11 - 00:37:52 - W. Hazeleger
00:37:52 - 00:38:23 - M.H.J. Pluimers-Foeken
00:38:23 - 00:39:46 - W. Hazeleger
00:39:46 - 00:40:00 - T.N. Bos
00:40:00 - 00:41:35 - W. Hazeleger
00:41:35 - 00:44:41 - M.H.J. Pluimers-Foeken
00:44:41 - 00:45:08 - L. Scheijgrond
00:45:08 - 00:45:40 - M.H.J. Pluimers-Foeken
00:45:40 - 00:46:03 - L. Scheijgrond
00:46:03 - 00:50:29 - M.H.J. Pluimers-Foeken
00:50:29 - 00:50:52 - J.J. Luteijn
00:50:52 - 00:54:46 - J.M. Schipper
00:54:46 - 00:55:04 - T.N. Bos
00:55:04 - 00:58:31 - M.H.J. Pluimers-Foeken
00:58:31 - 00:58:35 - J.J. Luteijn
00:58:35 - 01:01:25 - J.M. Schipper
01:01:25 - 01:07:27 - M. Lentink
01:07:27 - 01:08:37 - J.J. Luteijn
01:08:37 - 01:09:42 - M. Lentink
01:09:42 - 01:11:40 - M.H.J. Pluimers-Foeken
01:11:40 - 01:14:14 - S.J. Lasscher
01:14:14 - 01:16:36 - J.J. Luteijn
01:16:36 - 01:20:21 - T.N. Bos
01:20:21 - 01:22:08 - L. Scheijgrond
01:22:08 - 01:27:32 - T.N. Bos
01:27:32 - 01:29:30 - S.J. Lasscher
01:29:30 - 01:29:35 - J.J. Luteijn
01:29:35 - 01:33:11 - L. Scheijgrond
01:33:11 - 01:33:56 - M.H.J. Pluimers-Foeken
01:33:56 - 01:38:43 - L. Scheijgrond
01:38:43 - 01:42:42 - J.J. Luteijn
01:42:42 - 01:42:48 - D.J. Dorrestijn
01:42:48 - 01:43:01 - T.N. Bos
01:43:01 - 01:45:50 - D.J. Dorrestijn
01:45:50 - 01:46:47 - M.H.J. Pluimers-Foeken
01:46:47 - 01:48:27 - D.J. Dorrestijn
01:48:27 - 01:48:43 - S.J. Lasscher
01:48:43 - 01:53:16 - M.H.J. Pluimers-Foeken
01:53:16 - 01:59:55 - D.J. Dorrestijn
01:59:55 - 02:00:35 - M.H.J. Pluimers-Foeken
02:00:35 - 02:04:00 - D.J. Dorrestijn
02:04:00 - 02:05:44 - M.H.J. Pluimers-Foeken
02:05:44 - 02:12:14 - D.J. Dorrestijn
02:13:09 - 02:17:25 - J.J. Luteijn
02:17:25 - 02:20:41 - J.M. Schipper
02:20:41 - 02:20:45 - J.J. Luteijn
02:20:45 - 02:26:42 - H. Brul
02:26:42 - 02:29:30 - S.J. Lasscher
02:29:30 - 02:34:51 - T.N. Bos
02:34:51 - 02:35:25 - J.W. van den Born
02:35:25 - 02:39:07 - H.K. Buitenhuis
02:39:07 - 02:40:52 - A. Flier
02:40:52 - 02:41:05 - J.J. Luteijn
02:41:05 - 02:44:38 - D.J. Dorrestijn
02:44:38 - 02:46:19 - H.K. Buitenhuis
02:46:19 - 02:46:20 - D.J. Dorrestijn
02:47:45 - 02:48:17 - H. Brul
02:48:17 - 02:49:18 - H.K. Buitenhuis
02:49:18 - 02:50:49 - D.J. Dorrestijn
02:50:49 - 02:53:50 - J.A. van den Top
02:53:50 - 02:56:43 - M.C. Godschalk
02:56:43 - 02:59:01 - W. Hazeleger
02:59:01 - 03:00:07 - G. Bouwman
03:00:07 - 03:03:20 - J.W. van den Born
03:03:20 - 03:03:53 - J.A. van den Top
03:03:53 - 03:04:58 - J.W. van den Born
03:04:58 - 03:05:53 - G. Bouwman
03:05:53 - 03:06:56 - J.W. van den Born
03:06:56 - 03:06:57 - T. den Boon
03:07:00 - 03:07:14 - J. van der Tang
03:07:14 - 03:07:35 - J.W. van den Born
03:07:35 - 03:08:06 - M.C. Godschalk
03:08:06 - 03:09:55 - T.N. Bos
03:09:55 - 03:13:30 - D.J. Dorrestijn
03:13:30 - 03:13:34 - J.A. van den Top
03:13:34 - 03:14:21 - M.C. Godschalk
03:14:21 - 03:14:44 - J.J. Luteijn
03:26:48 - 03:41:19 - M.H.J. Pluimers-Foeken

Agendapunt 2.5a wordt samen met agendapunt 2.5b behandeld.
Beide agendapunten zijn door tijdgebrek doorgeschoven naar de volgende vergadering.

Dit zijn voorstellen die eerder op de agenda voor meningsvorming zijn geagendeerd.

De Structuurvisie betreft het hele grondgebied van de gemeente Barneveld. Voor het hele gebied worden mogelijkheden geboden voor kleinschalige windturbines tot 35 meter ashoogte en rotordiameter. Voor het gebied rondom de Harselaar Driehoek, Bosch Beton en de stortlocatie worden aanvullend mogelijkheden geboden voor windturbines tot 150 meter ashoogte en rotordiameter.

Resultaat stemming

Besluit

Het geamendeerde voorstel wordt met hoofdelijke stemming aanvaard met 25 stemmen voor en 6 stemmen tegen.
Voor: SGP; CU; PRO'98; CDA; BI.
Tegen: LB; VVD.

Met een stemverklaring van;
LB en VVD

Toezegging:
De ingebruikname meting bij oplevering zal door een onafhankelijk persoon worden uitgevoerd.

Resultaat stemming

Besluit

Amendement 1 wordt aangenomen met 25 stemmen voor en 6 stemmen tegen.

Voor: SGP; CU; PRO'98; CDA; BI.
Tegen: LB; VVD.

Resultaat stemming

Besluit

Motie 2 wordt aangenomen met 27 stemmen voor en 4 stemmen tegen.
Voor: SGP; CU; PRO'98; CDA; VVD; BI.
Tegen: LB.

Resultaat stemming

Besluit

Motie 3 wordt verworpen met 27 stemmen tegen en 4 stemmen voor.
Tegen: SGP; CU; PRO'98; CDA; VVD; BI.
Voor: LB.

Resultaat stemming

Besluit

Motie 5 wordt verworpen met 25 stemmen tegen en 6 stemmen voor.
Tegen: SGP; CU; PRO'98; CDA; BI.
Voor: VVB; LB.

Resultaat stemming

Besluit

Motie 6 wordt verworpen met 25 stemmen tegen en 6 stemmen voor.
Tegen: SGP; CU; PRO'98; CDA; BI.
Voor: VVB; LB.

Resultaat stemming

Besluit

Motie 7 wordt aangenomen met 25 stemmen voor en 6 stemmen tegen.
Voor: SGP; CU; PRO'98; CDA; BI.
Tegen: LB; VVD.

Resultaat stemming

Besluit

Motie 8 wordt aangenomen met 25 stemmen voor en 6 stemmen tegen.
Voor: SGP; CU; PRO'98; CDA; BI.
Tegen: LB; VVD.

Resultaat stemming

Besluit

Motie 16 wordt verworpen met 25 stemmen tegen en 6 stemmen voor.
Tegen: SGP; CU; PRO'98; CDA; BI.
Voor: VVB; LB.

Resultaat stemming

Besluit

Amendement 17 wordt aangenomen met 25 stemmen voor en 6 stemmen tegen.
Voor: SGP; CU; PRO'98; CDA; BI.
Tegen: LB; VVD.

Deze warmtevisie geeft een globale planning  voor het aardgasvrij maken richting 2050 en noemt een aantal verkenningsgebieden waar de gemeente wil starten met onderzoek en stimuleren van aardgasvrij(-ready) maken van woningen door isoleren of vervanging van installaties.

Resultaat stemming

Besluit

Het voorstel wordt zonder stemming aanvaard.

Toezegging:
Er komen voorstellen naar de raad v.w.b. vervolg duurzaamheidsleningen en het idee om voucherregelingen te onderzoeken.

Resultaat stemming

Besluit

Motie 9 wordt met algemene stemmen aangenomen.

Resultaat stemming

Besluit

Motie 10 wordt met algemene stemmen aangenomen.

Resultaat stemming

Besluit

Motie 11 wordt met algemene stemmen aangenomen.

De Verordening geurhinder en veehouderij 2008 aan te passen aan de actuele situatie, zodat een aantal woningbouwprojecten doorgang kan vinden.
Toelichting:
In het gewijzigde raadsvoorstel is de normering voor de Briellaerd weer in overeenstemming gebracht met de actuele situatie (norm 14). Tevens is in de verordening in artikel 2 de omschrijving van de gebieden aangepast.

Resultaat stemming

Besluit

Het geamendeerde voorstel wordt aanvaard met 27 stemmen voor en 4 stemmen tegen.
Voor: SGP; CU; PRO'98; CDA; VVD; BI.
Tegen: LB.

Resultaat stemming

Besluit

Amendement 12 wordt aangenomen met 22 stemmen voor en 9 stemmen tegen.
Voor: SGP; CU; CDA; VVD; BI.
Tegen: PRO'98; LB.

Resultaat stemming

Besluit

Motie 13 wordt verworpen met 14 stemmen voor en 17 stemmen tegen.
Voor: CU; CDA; VVD; BI.
Tegen: SGP; PRO'98; LB.

Met stemverklaring van:
SGP en PRO'98

Resultaat stemming

Besluit

Motie 14 wordt verworpen met 12 stemmen voor en 19 stemmen tegen.
Voor: PRO'98; CDA; BI.
Tegen: SGP; CU; LB; VVD.

Met stemverklaring van:
CU

Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet vallen nadeelcompensatie en planschade onder één noemer: nadeelcompensatie. Doordat veel regels voor de afwikkeling van aanvragen om schadevergoeding uitputtend in de wettelijke regelingen zijn opgenomen (Awb en Omgevingswet) is het voor de raad slechts mogelijk om over enkele onderwerpen nog aanvullend regels op te nemen in een gemeentelijke verordening. Het betreft onder meer het heffen van een recht voor het in behandeling nemen van een aanvraag om schadevergoeding en ook het benoemen van een adviseur/instellen van een adviescommissie.

Er is een gewijzigd raadsvoorstel en - besluit toegevoegd. De wijziging betreft de datum van inwerkingtreding.

Resultaat stemming

Besluit

Het voorstel wordt zonder stemming aanvaard.

In dit voorstel worden afspraken gemaakt over de openbaarheid van documenten en van vergaderingen. Uitgangspunt is dat documenten en vergaderingen openbaar zijn en dat geheimhouding en beslotenheid uitzonderingen op de regel zijn.

Besluit

Het agendapunt Notitie informatieverstrekking en openbaarheid 2021 wordt doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering.

Dit voorstel regelt dat van de vergaderingen van het presidium een openbare besluitenlijst wordt gemaakt. Van de agendacommissie wordt de besluitenlijst al openbaar gemaakt. De vergaderingen van agendacommissie en presidium blijven besloten. Tevens wordt mandaat geregeld voor beslissingen over Wob-verzoeken gericht aan de raad of een raadscommissie.

Besluit

Het agendapunt Openbaarheid besluitvorming en mandaat Wob wordt doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering.

Dit zijn voorstellen die -na bespreking in de commissies- rechtstreeks voor besluitvorming worden geagendeerd.

De huidige Afvalstoffenverordening, geldend vanaf 1 maart 2006, is aan vervanging toe. Het voorstel is conform de modelverordening van de VNG. De wijzigingen zijn vooral technisch van aard. Met twee inhoudelijke toevoegingen: artikel 18 bevat de inhoudelijke toevoeging over de inzameling van kadavers, waarmee de destructieverordening kan vervallen. De andere inhoudelijk toevoeging staat in artikel 21waarmee de Afvalstoffenverordening ook is voorbereid op de Omgevingswet die in de loop van 2022 wordt ingevoerd.

Resultaat stemming

Besluit

Het voorstel wordt zonder stemming aanvaard.

Bij het maken van uitbreidingsplannen van de Burgthof blijkt dat door de complexiteit van het gebouw en het aantal
gebruikers het toegekende krediet tekort schiet. Met dit voorstel wordt de raad verzocht in te stemmen met aanvullend krediet.

Resultaat stemming

Besluit

Het voorstel wordt zonder stemming aanvaard.

Dit raadsvoorstel heeft betrekking op De Wheemschool en de Julianaschool die de komende jaren steeds recht op een klein stukje uitbreiding hebben vanwege
de groei van het aantal leerlingen. Om in één keer een grotere uitbreiding mogelijk te maken, dan waar volgens de
verordening nu al recht op is, zijn de schoolbesturen bereid voor te financieren. Dit betekent een beter totaalplan, minder
overlast voor de school en minder kosten voor de gemeente. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de grotere uitbreiding, de voorfinanciering door de schoolbesturen en het beschikbaar stellen van een bedrag voor de komende jaren van max. € 1.126.200 voor de Julianaschool en een bedrag van € 822.200 voor de Wheemschool.

Resultaat stemming

Besluit

Het voorstel wordt zonder stemming aanvaard.

Resultaat stemming

Besluit

Het  voorstel wordt zonder stemming aanvaard met de aantekening van de fractie van Lokaal Belang  dat zij geacht wil worden tegen te hebben gestemd.

Met een stemverklaring van:
LB

De aanvraag om omgevingsvergunning voor de bouw van een agrarische loods aan de Heetkamperweg 21 in Stroe is in strijd met het geldende bestemmingsplan “Heetkamperweg II”. Het bestemmingsplan is op 24 juni 2021 vastgesteld. Dit plan biedt ten onrechte geen mogelijkheid voor de bouw van een agrarische loods (ten
behoeve van hobbymatig agrarisch gebruik) van 200 m², omdat het bouwvlak op de verbeelding onbedoeld slechts 120 m² groot is geworden.
Medewerking aan het plan kan worden verleend door middel van een buitenplanse afwijking. De bevoegdheid om af te wijken ligt bij het college, maar de voorwaarde
voor het toepassen van deze bevoegdheid is dat de raad een zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgeeft.

Resultaat stemming

Besluit

Het voorstel wordt zonder stemming aanvaard.

Dit zijn voorstellen die (zonder commissiebehandeling) rechtstreeks voor besluitvorming worden geagendeerd.

Resultaat stemming

Besluit

Motie Bandenpomp wordt aangenomen met 17 stemmen voor en 14 stemmen tegen.
Voor: SGP; PRO'98; LB.
Tegen: CU; CDA; VVD; BI.

Resultaat stemming

Besluit

Het voorstel wordt zonder stemming aanvaard.