Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Grondgebied

donderdag 27 januari 2022

19:30 - 22:25

Locatie
Digitaal via Teams
Voorzitter
De heer S.J. Lasscher
Toelichting

De commissievergadering wordt digitaal gehouden via Teams. De deelnemers aan het gesprek krijgen een link met toelichting. De vergadering is openbaar en is live en achteraf te volgen via www.barneveld.nl/raad
Voor deelname aan het Gesprek kunt u zich aanmelden tot de dag voor de vergadering via raadsondersteuning@barneveld.nl.

Agendapunten

Betreft een evaluatie en doorkijk naar de toekomst  inzake het functieveranderingsbeleid.

Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne

Raadsvoorstel 1826 Omgevingswet delegatie plicht en advies, met daaraan gekoppeld een beleidsnotitie (advies en plicht) en categorieën voor adviesrecht en participatieplicht.

Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne.

Dit besluit, die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 15 december 2021 stond (B-2.26 ) , is geagendeerd op verzoek van de ChristenUnie, het CDA en Lokaal Belang.

Eerder heeft de ChristenUnie gewezen op de gevaren die lachgas in het verkeer met zich meebrengen. Dit zou ook onderdeel worden van het lesprogramma, maar wordt nu niet genoemd. Het lijkt erop dat lachgas toch minder prioriteit heeft, terwijl het een veelvoorkomende oorzaak is bij ongevallen. Hoe gaat het college hiermee om?
Op veel van de genoemde risicovolle plekken lijkt snelheid een belangrijke factor. In hoeverre overweegt het college op deze plekke snelheidsbeperkende maatregelen te treffen?
Hoe gaat het college om met 30km gebieden die onlangs zijn afgewaardeerd, maar nog niet als zodanig zijn ingericht?

De CDA-fractie wil graag wat meer inzicht in bepaalde situaties krijgen en ook andere ontwikkelingen bespreken.

Lokaal Belang wil het GVVP maatregelenpakket B-2.27 graag bespreken in samenhang met de verkeersveiligheidsmonitor B-2.26. LB houdt graag een vinger aan de pols en vindt het belangrijk jaarlijks in de commissie over verkeer en infrastructuur te praten. Het gaat tenslotte om veiligheid en kwaliteit voor onze inwoners en ondernemers.

Uitgenodigd: wethouder P.J.T. van Daalen.