Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Grondgebied

donderdag 27 januari 2022

19:30 - 22:25

Locatie
Digitaal via Teams
Voorzitter
De heer S.J. Lasscher
Toelichting

De commissievergadering wordt digitaal gehouden via Teams. De deelnemers aan het gesprek krijgen een link met toelichting. De vergadering is openbaar en is live en achteraf te volgen via www.barneveld.nl/raad
Voor deelname aan het Gesprek kunt u zich aanmelden tot de dag voor de vergadering via raadsondersteuning@barneveld.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:00:02 - 00:00:58 - Voorzitter
00:00:58 - 00:02:30 - deelnemer gesprek

Dit plan maakt het mogelijk om enkele bestaande bedrijfswoningen om te zetten naar reguliere woningen, een nieuwe inpandige bedrijfswoning en respijtzorg en nachtontvang planologisch mogelijk te maken. Er zijn 2 zienswijzen ingediend.
Uitgenodigd: indieners van zienswijzen; wethouder B. Wijnne.

Besluit

Het  agendapunt is rijp voor meningsvorming en besluitvorming in de raad van 9 februari 2022

00:02:31 - 00:05:54 - deelnemer gesprek
00:10:07 - 00:10:28 - Voorzitter
00:10:28 - 00:10:54 - CDA
00:10:54 - 00:11:50 - deelnemer gesprek
00:11:51 - 00:12:28 - Burger Initiatief
00:12:28 - 00:14:01 - deelnemer gesprek
00:14:01 - 00:14:22 - Burger Initiatief
00:14:22 - 00:14:23 - deelnemer gesprek
00:15:06 - 00:16:24 - VVD
00:16:24 - 00:17:04 - deelnemer gesprek
00:17:04 - 00:17:31 - VVD
00:17:31 - 00:18:23 - deelnemer gesprek
00:18:23 - 00:18:52 - Burger Initiatief
00:18:52 - 00:19:51 - deelnemer gesprek
00:19:51 - 00:20:12 - Pro'98
00:20:12 - 00:20:45 - deelnemer gesprek
00:21:44 - 00:21:57 - Pro'98
00:21:57 - 00:22:27 - deelnemer gesprek
00:22:27 - 00:22:28 - Lokaal Belang
00:22:28 - 00:22:30 - deelnemer gesprek
00:22:57 - 00:25:04 - Lokaal Belang
00:25:04 - 00:25:37 - deelnemer gesprek
00:25:37 - 00:26:12 - ChristenUnie
00:26:12 - 00:31:17 - Portefeuillehouder
00:31:17 - 00:32:30 - SGP
00:32:30 - 00:32:58 - deelnemer gesprek
00:33:34 - 00:33:41 - Voorzitter
00:33:41 - 00:34:32 - SGP
00:34:32 - 00:34:50 - deelnemer gesprek
00:34:50 - 00:35:55 - VVD
00:35:55 - 00:36:52 - Portefeuillehouder
00:36:52 - 00:37:40 - CDA
00:37:41 - 00:37:46 - Burger Initiatief
00:37:46 - 00:38:19 - Lokaal Belang
00:38:19 - 00:38:36 - deelnemer gesprek
00:38:36 - 00:40:01 - Portefeuillehouder
00:40:01 - 00:40:38 - Lokaal Belang
00:40:38 - 00:40:38 - VVD
00:41:41 - 00:41:51 - CDA
00:41:51 - 00:42:27 - Portefeuillehouder
00:42:27 - 00:45:34 - adviseur
00:45:34 - 00:46:02 - SGP
00:46:02 - 00:46:09 - Portefeuillehouder
00:46:09 - 00:46:42 - adviseur
00:46:42 - 00:47:27 - deelnemer gesprek
00:48:47 - 00:49:31 - Voorzitter

Betreft een evaluatie en doorkijk naar de toekomst  inzake het functieveranderingsbeleid.

Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne

Besluit

De VVD  wil dit agendapunt voorleggen aan de agendacommissie

00:49:31 - 00:49:51 - Voorzitter
00:49:51 - 00:56:58 - deelnemer gesprek
00:56:58 - 00:56:59 - VVD
00:59:15 - 01:00:06 - CDA
01:00:06 - 01:00:06 - Burger Initiatief
01:00:58 - 01:07:20 - Voorzitter
01:07:20 - 01:10:11 - ChristenUnie
01:10:11 - 01:11:21 - SGP
01:11:21 - 01:12:34 - Pro'98
01:12:34 - 01:16:19 - Portefeuillehouder
01:16:19 - 01:18:09 - adviseur
01:18:09 - 01:18:55 - SGP
01:18:55 - 01:20:38 - VVD
01:20:38 - 01:21:30 - CDA
01:21:31 - 01:22:36 - adviseur
01:22:36 - 01:24:13 - Portefeuillehouder
01:24:13 - 01:26:20 - adviseur
01:26:20 - 01:26:35 - voorzitter
01:26:35 - 01:27:51 - deelnemer gesprek
01:27:51 - 01:28:57 - Voorzitter

Raadsvoorstel 1826 Omgevingswet delegatie plicht en advies, met daaraan gekoppeld een beleidsnotitie (advies en plicht) en categorieën voor adviesrecht en participatieplicht.

Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne.

Besluit

Het agendapunt is rijp voor meningsvorming en besluitvorming in de raad van 9 februari 2022.

01:28:57 - 01:31:11 - SGP
01:31:11 - 01:32:10 - ChristenUnie
01:32:10 - 01:34:08 - Portefeuillehouder of adviseur
01:34:08 - 01:36:10 - adviseur
01:36:10 - 01:36:30 - Voorzitter
01:36:30 - 01:36:51 - VVD
01:36:51 - 01:37:50 - Voorzitter
  1. Onderzoek naar sluipverkeer op de Hoevelakenseweg (GVVP maatregel 155);
  2. Herinrichting van het kruispunt Hoevelakenseweg – Eendrachtstraat (GVVP maatregel 325).

Uitgenodigd: wethouder P.J.T. van Daalen.

Besluit

Het besluit is rijp voor besluitvorming in de raad van 9 februari 2022.

01:37:50 - 01:39:13 - CDA
01:39:13 - 01:41:14 - Lokaal Belang
01:41:14 - 01:43:53 - Portefeuillehouder
01:43:53 - 01:43:57 - deelnemer gesprek
01:43:57 - 01:44:19 - VVD
01:44:19 - 01:46:33 - Portefeuillehouder
01:46:33 - 01:48:14 - adviseur
01:48:14 - 01:48:42 - Lokaal Belang
01:48:42 - 01:49:55 - adviseur
01:49:55 - 01:52:35 - Pro'98
01:52:35 - 01:53:56 - ChristenUnie
01:53:56 - 01:55:55 - Portefeuillehouder
01:55:55 - 01:56:54 - adviseur
01:56:54 - 01:57:45 - VVD
01:57:45 - 01:59:20 - SGP
01:59:20 - 02:00:55 - Portefeuillehouder
02:00:55 - 02:07:36 - Voorzitter

Dit besluit, die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 15 december 2021 stond (B-2.26 ) , is geagendeerd op verzoek van de ChristenUnie, het CDA en Lokaal Belang.

Eerder heeft de ChristenUnie gewezen op de gevaren die lachgas in het verkeer met zich meebrengen. Dit zou ook onderdeel worden van het lesprogramma, maar wordt nu niet genoemd. Het lijkt erop dat lachgas toch minder prioriteit heeft, terwijl het een veelvoorkomende oorzaak is bij ongevallen. Hoe gaat het college hiermee om?
Op veel van de genoemde risicovolle plekken lijkt snelheid een belangrijke factor. In hoeverre overweegt het college op deze plekke snelheidsbeperkende maatregelen te treffen?
Hoe gaat het college om met 30km gebieden die onlangs zijn afgewaardeerd, maar nog niet als zodanig zijn ingericht?

De CDA-fractie wil graag wat meer inzicht in bepaalde situaties krijgen en ook andere ontwikkelingen bespreken.

Lokaal Belang wil het GVVP maatregelenpakket B-2.27 graag bespreken in samenhang met de verkeersveiligheidsmonitor B-2.26. LB houdt graag een vinger aan de pols en vindt het belangrijk jaarlijks in de commissie over verkeer en infrastructuur te praten. Het gaat tenslotte om veiligheid en kwaliteit voor onze inwoners en ondernemers.

Uitgenodigd: wethouder P.J.T. van Daalen.

Besluit

Het onderwerp is voldoende besloten en behoeft geen besluitvorming.

02:07:36 - 02:10:10 - ChristenUnie
02:10:10 - 02:11:26 - CDA
02:11:26 - 02:14:32 - Lokaal Belang
02:14:32 - 02:20:54 - Portefeuillehouder
02:20:54 - 02:23:16 - adviseur
02:23:16 - 02:23:59 - SGP
02:23:59 - 02:24:44 - Portefeuillehouder
02:24:44 - 02:25:46 - adviseur
02:25:46 - 02:26:36 - SGP
02:26:36 - 02:29:01 - Pro'98
02:29:01 - 02:30:54 - Portefeuillehouder
02:30:54 - 02:32:28 - adviseur
02:32:28 - 02:33:12 - SGP
02:33:12 - 02:34:11 - Portefeuillehouder
02:34:11 - 02:35:04 - adviseur
02:35:04 - 02:35:46 - Voorzitter
02:35:46 - 02:37:41 - ChristenUnie
02:37:41 - 02:38:25 - Voorzitter
02:38:25 - 02:39:20 - SGP
02:39:20 - 02:40:14 - Voorzitter