Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Grondgebied

donderdag 24 februari 2022

19:30 - 22:10

Locatie
Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Voorzitter
De heer L.J. Scheijgrond
Toelichting

Deze vergadering is openbaar. Vanwege de coronabeperkingen is de raadzaal niet vrij toegankelijk voor publiek, behalve als u zich hebt aangemeld als deelnemer. U kunt de vergaderingen live volgen en achteraf terugkijken via barneveld.nl/raad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:05:08 - 00:07:51 - Voorzitter

Deze besluiten, die op de lijst van ingekomen stukken van 9 februari staan (B-3.6 en B-3.1), zijn geagendeerd op verzoek van de fracties Pro '98, SGP en CU. De SGP vindt het belangrijk dat de prestatie-afspraken flexibel zijn en kunnen worden aangepast aan de ontwikkelingen op de woningmarkt. De ChristenUnie wil graag in gesprek over de nieuwe mogelijkheden die het regeerakkoord mogelijk biedt m.b.t. het onderwerp.
Hierbij worden ook de in de raad van 9 februari ingediende moties betrokken. De motie van LB, CU, Pro '98 en SGP beoogt verlenging van de instandhoudingstermijn sociale huurwoningen, om zo meer sociale huurwoningen beschikbaar te houden. De motie  van Pro'98 pleit voor flexwoningen op tijdelijk beschikbare gronden, voor spoedgevallen zoals jongeren, gescheiden mensen etc.

Er volgt nog een reactie van het college op de moties. Deze worden dinsdag 22 februari verwacht.

Uitgenodigd: Woningstichting, huurdersvereniging, Jongerenraad, wethouder B. Wijnne en P.J.T. van Daalen

Besluit

Het onderwerp is voldoende besproken en behoeft geen  besluitvorming.

00:07:51 - 00:09:44 - Lokaal Belang
00:09:44 - 00:10:43 - Portefeuillehouder
00:10:43 - 00:10:48 - Voorzitter
00:10:48 - 00:12:02 - Pro'98
00:12:03 - 00:13:08 - Portefeuillehouder
00:13:08 - 00:15:00 - Voorzitter
00:15:00 - 00:18:13 - deelnemer gesprek
00:18:13 - 00:18:21 - Voorzitter
00:18:21 - 00:19:15 - ChristenUnie
00:19:15 - 00:21:19 - deelnemer gesprek
00:21:19 - 00:21:22 - ChristenUnie
00:21:22 - 00:22:25 - Pro'98
00:22:25 - 00:23:29 - deelnemer gesprek
00:23:29 - 00:24:04 - Pro'98
00:24:04 - 00:26:26 - Voorzitter
00:26:26 - 00:26:51 - Pro'98
00:26:51 - 00:26:51 - Voorzitter
00:26:51 - 00:28:18 - deelnemer gesprek
00:28:18 - 00:28:20 - Voorzitter
00:28:20 - 00:29:43 - Burger Initiatief
00:29:43 - 00:29:45 - Voorzitter
00:29:45 - 00:30:43 - deelnemer gesprek
00:30:43 - 00:31:32 - adviseur
00:31:32 - 00:33:53 - deelnemer gesprek
00:33:53 - 00:33:56 - Voorzitter
00:33:56 - 00:34:22 - Lokaal Belang
00:34:22 - 00:34:31 - deelnemer gesprek
00:34:31 - 00:34:33 - Voorzitter
00:34:33 - 00:35:17 - SGP
00:35:17 - 00:35:19 - Voorzitter
00:35:19 - 00:35:34 - deelnemer gesprek
00:35:34 - 00:35:40 - SGP
00:35:40 - 00:36:17 - deelnemer gesprek
00:36:17 - 00:36:20 - SGP
00:36:20 - 00:36:37 - deelnemer gesprek
00:36:37 - 00:37:11 - adviseur
00:37:11 - 00:37:37 - deelnemer gesprek
00:37:37 - 00:37:41 - Voorzitter
00:37:41 - 00:37:42 - Burger Initiatief
00:37:42 - 00:37:47 - SGP
00:37:47 - 00:37:55 - deelnemer gesprek
00:37:55 - 00:37:56 - Voorzitter
00:37:56 - 00:38:20 - Burger Initiatief
00:38:20 - 00:38:35 - deelnemer gesprek
00:38:35 - 00:38:48 - adviseur
00:38:48 - 00:38:50 - deelnemer gesprek
00:38:50 - 00:39:04 - adviseur
00:39:04 - 00:39:07 - deelnemer gesprek
00:39:07 - 00:39:09 - adviseur
00:39:09 - 00:39:11 - deelnemer gesprek
00:39:11 - 00:39:19 - adviseur
00:39:19 - 00:39:24 - deelnemer gesprek
00:39:24 - 00:41:04 - Voorzitter
00:41:04 - 00:41:36 - SGP
00:41:36 - 00:41:38 - Voorzitter
00:41:38 - 00:42:50 - Pro'98
00:42:50 - 00:42:53 - Voorzitter
00:42:53 - 00:44:06 - ChristenUnie
00:44:06 - 00:44:23 - Burger Initiatief
00:44:23 - 00:44:29 - ChristenUnie
00:44:29 - 00:46:29 - Portefeuillehouder
00:46:29 - 00:46:58 - ChristenUnie
00:46:58 - 00:48:25 - Portefeuillehouder
00:48:25 - 00:50:22 - adviseur
00:50:22 - 00:50:48 - Pro'98
00:50:48 - 00:50:49 - Voorzitter
00:50:49 - 00:51:03 - Portefeuillehouder
00:51:03 - 00:51:07 - Voorzitter
00:51:07 - 00:51:58 - VVD
00:51:58 - 00:52:00 - Voorzitter
00:52:00 - 00:52:09 - ChristenUnie
00:52:09 - 00:52:20 - VVD
00:52:21 - 00:52:38 - adviseur
00:52:38 - 00:52:41 - ChristenUnie
00:52:41 - 00:52:44 - Voorzitter
00:52:44 - 00:53:09 - Portefeuillehouder
00:53:09 - 00:53:10 - Voorzitter
00:53:10 - 00:53:14 - VVD
00:53:14 - 00:53:15 - Portefeuillehouder
00:53:15 - 00:53:16 - Voorzitter
00:53:16 - 00:53:34 - VVD
00:53:34 - 00:53:35 - Voorzitter
00:53:35 - 00:53:57 - ChristenUnie
00:53:57 - 00:54:13 - Voorzitter
00:54:13 - 00:57:03 - Lokaal Belang
00:57:03 - 00:57:49 - Portefeuillehouder
00:57:49 - 00:58:02 - Lokaal Belang
00:58:02 - 00:58:25 - Portefeuillehouder
00:58:25 - 00:58:45 - adviseur
00:58:45 - 01:01:49 - Lokaal Belang
01:01:49 - 01:02:00 - Voorzitter
01:02:00 - 01:02:30 - Pro'98
01:02:30 - 01:02:32 - Voorzitter
01:02:32 - 01:03:26 - VVD
01:03:26 - 01:03:28 - Voorzitter
01:03:28 - 01:04:26 - CDA
01:04:26 - 01:04:32 - Voorzitter
01:04:32 - 01:07:52 - Pro'98
01:07:52 - 01:07:55 - Voorzitter
01:07:55 - 01:07:57 - Pro'98
01:07:57 - 01:11:28 - Portefeuillehouder
01:11:28 - 01:11:33 - Voorzitter
01:11:33 - 01:12:41 - VVD
01:12:41 - 01:12:46 - Portefeuillehouder
01:12:46 - 01:12:47 - Voorzitter
01:12:47 - 01:13:32 - ChristenUnie
01:13:32 - 01:13:38 - Voorzitter
01:13:38 - 01:14:39 - Portefeuillehouder
01:14:39 - 01:14:49 - Voorzitter
01:14:49 - 01:15:04 - Portefeuillehouder
01:15:04 - 01:15:52 - adviseur
01:15:52 - 01:16:14 - Voorzitter
01:16:14 - 01:16:21 - VVD
01:16:21 - 01:16:23 - Voorzitter
01:16:23 - 01:16:24 - VVD
01:16:24 - 01:16:31 - Voorzitter
01:16:31 - 01:16:41 - Pro'98
01:16:41 - 01:16:42 - VVD
01:16:42 - 01:18:48 - Voorzitter

Dit besluit, dat op de lijst van ingekomen stukken van 9 februari staat (B-3.21) is een raadsinformatiebrief inzake het landbouwperspectief in de Regio Foodvalley.
De motie van BI , SGP en CU gaat over het aanstellen van een regisseur buitengebied, gezien de vraagstukken die er nog allemaal aankomen voor dit gebied.
De brief van Natuur en Milieu Gelderland over stikstof gaat over de rol van de gemeente in het stikstofbeleid.

Er volgt nog een reactie van het college op de motie. Deze wordt dinsdag 22 februari verwacht.

Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne

01:18:48 - 01:20:20 - Burger Initiatief
01:20:20 - 01:20:25 - Voorzitter
01:20:25 - 01:20:26 - Portefeuillehouder
01:20:26 - 01:20:27 - Voorzitter
01:20:27 - 01:20:31 - Lokaal Belang
01:20:31 - 01:20:42 - Portefeuillehouder
01:20:42 - 01:21:01 - Voorzitter
01:21:01 - 01:21:32 - Lokaal Belang
01:21:32 - 01:21:42 - Burger Initiatief
01:21:43 - 01:21:47 - Lokaal Belang
01:21:47 - 01:21:52 - Burger Initiatief
01:21:52 - 01:21:53 - Lokaal Belang
01:21:53 - 01:21:55 - Voorzitter
01:21:55 - 01:22:12 - CDA
01:22:12 - 01:22:14 - Burger Initiatief
01:22:14 - 01:22:16 - CDA
01:22:16 - 01:22:16 - Voorzitter
01:22:16 - 01:22:42 - Burger Initiatief
01:22:42 - 01:22:44 - CDA
01:22:44 - 01:22:45 - Burger Initiatief
01:22:45 - 01:22:48 - Voorzitter
01:22:48 - 01:23:38 - VVD
01:23:38 - 01:23:56 - Burger Initiatief
01:23:56 - 01:24:28 - VVD
01:24:28 - 01:24:30 - Voorzitter
01:24:30 - 01:26:15 - Portefeuillehouder
01:26:15 - 01:26:17 - Voorzitter
01:26:17 - 01:26:57 - Pro'98
01:26:57 - 01:26:58 - Voorzitter
01:26:58 - 01:27:29 - Burger Initiatief
01:27:29 - 01:27:34 - Voorzitter
01:27:34 - 01:28:43 - CDA
01:28:43 - 01:28:49 - Voorzitter
01:28:49 - 01:29:28 - Pro'98
01:29:28 - 01:29:34 - Voorzitter
01:29:34 - 01:30:35 - Portefeuillehouder
01:30:35 - 01:30:37 - Voorzitter
01:30:37 - 01:31:09 - ChristenUnie
01:31:09 - 01:31:11 - Voorzitter
01:31:11 - 01:31:34 - SGP
01:31:34 - 01:32:01 - Voorzitter
01:32:01 - 01:33:03 - SGP
01:33:03 - 01:33:04 - Voorzitter
01:33:04 - 01:34:03 - CDA
01:34:03 - 01:34:06 - Voorzitter
01:34:06 - 01:35:20 - ChristenUnie
01:35:20 - 01:36:23 - Burger Initiatief
01:36:23 - 01:36:26 - Voorzitter
01:36:26 - 01:37:13 - Portefeuillehouder
01:37:13 - 01:37:29 - CDA
01:37:29 - 01:38:19 - Portefeuillehouder
01:38:19 - 01:39:26 - adviseur
01:39:26 - 01:40:02 - ChristenUnie
01:40:02 - 01:40:05 - Voorzitter
01:40:05 - 01:41:06 - Portefeuillehouder
01:41:06 - 01:42:20 - adviseur
01:42:20 - 01:42:23 - Voorzitter
01:42:23 - 01:43:17 - VVD
01:43:17 - 01:43:23 - Voorzitter
01:43:23 - 01:43:48 - Burger Initiatief
01:43:48 - 01:43:51 - Voorzitter
01:43:51 - 01:44:31 - Portefeuillehouder
01:44:31 - 01:45:19 - adviseur
01:45:19 - 01:45:23 - VVD
01:45:23 - 01:46:44 - adviseur
01:46:44 - 01:46:45 - Voorzitter
01:46:45 - 01:47:21 - SGP
01:47:21 - 01:47:46 - Portefeuillehouder
01:47:46 - 01:48:10 - Voorzitter
01:48:10 - 01:48:13 - Pro'98
01:48:14 - 01:48:16 - VVD
01:48:16 - 01:49:21 - Voorzitter

Deze motie, die is ingediend naar aanleiding van de evaluatie functieveranderingsbeleid (zie ook commissie 27 januari 2022) pleit voor verlaging en versoepeling van de regeling sloopmeters.

Er volgt nog een reactie van het college op de motie. Deze wordt dinsdag 22 februari verwacht.

Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne

01:49:21 - 01:50:05 - VVD
01:50:05 - 01:50:07 - Voorzitter
01:50:07 - 01:50:09 - VVD
01:50:09 - 01:50:10 - Voorzitter
01:50:10 - 01:52:40 - Portefeuillehouder
01:52:40 - 01:52:51 - Voorzitter
01:52:51 - 01:56:54 - deelnemer gesprek
01:56:54 - 01:57:44 - VVD
01:57:44 - 01:57:58 - Voorzitter
01:57:58 - 01:58:01 - VVD
01:58:01 - 01:58:04 - Voorzitter
01:58:04 - 01:59:49 - deelnemer gesprek
01:59:49 - 02:00:16 - ChristenUnie
02:00:16 - 02:00:24 - deelnemer gesprek
02:00:24 - 02:00:27 - Voorzitter
02:00:27 - 02:00:51 - CDA
02:00:51 - 02:00:51 - Voorzitter
02:00:51 - 02:02:00 - deelnemer gesprek
02:02:00 - 02:02:25 - Voorzitter
02:02:25 - 02:03:33 - ChristenUnie
02:03:33 - 02:03:35 - Voorzitter
02:03:35 - 02:03:41 - CDA
02:03:41 - 02:03:42 - Voorzitter
02:03:42 - 02:06:36 - Portefeuillehouder
02:06:36 - 02:06:38 - Voorzitter
02:06:38 - 02:07:02 - VVD
02:07:02 - 02:07:05 - Voorzitter
02:07:05 - 02:07:29 - SGP
02:07:29 - 02:07:33 - Voorzitter
02:07:33 - 02:08:30 - Portefeuillehouder
02:08:30 - 02:08:32 - SGP
02:08:32 - 02:08:36 - Lokaal Belang
02:08:36 - 02:08:42 - SGP
02:08:42 - 02:08:44 - VVD
02:08:44 - 02:08:56 - SGP
02:08:56 - 02:08:56 - Voorzitter
02:08:56 - 02:09:58 - Lokaal Belang
02:09:58 - 02:09:59 - Voorzitter
02:09:59 - 02:10:31 - Portefeuillehouder
02:10:31 - 02:10:34 - Voorzitter
02:10:34 - 02:10:52 - Pro'98
02:10:52 - 02:11:24 - Portefeuillehouder
02:11:24 - 02:11:28 - Lokaal Belang
02:11:28 - 02:11:30 - Voorzitter
02:11:30 - 02:12:45 - CDA
02:12:45 - 02:12:47 - Voorzitter
02:12:47 - 02:13:55 - VVD
02:13:55 - 02:14:00 - Voorzitter
02:14:00 - 02:14:08 - CDA
02:14:08 - 02:14:22 - Voorzitter
02:14:22 - 02:15:16 - ChristenUnie
02:15:16 - 02:15:22 - Voorzitter
02:15:22 - 02:16:07 - Portefeuillehouder
02:16:07 - 02:16:24 - Voorzitter
02:16:24 - 02:16:38 - VVD
02:16:38 - 02:16:40 - Voorzitter
02:16:40 - 02:16:48 - CDA
02:16:48 - 02:17:00 - Voorzitter
02:17:00 - 02:17:27 - deelnemer gesprek
02:17:27 - 02:24:16 - Voorzitter

Dit besluit van B&W dat op de lijst ingekomen stukken van 9 februari (B-3.3) staat, is geagendeerd door de fracties van de ChristenUnie en Lokaal Belang. Betreft een nieuwe toekomstige woonwijk in Stroe. De ChristenUnie wil in gesprek over faseren van de beoogde woningbouw in Stroe. Lokaal Belang hecht veel waarde aan een goede verkeersafwikkeling van woonwijken en ziet graag voorafgaande aan de realisering een goed en realistisch infrastructureel plan, ook bij het Wulperveld, wat de leefbaarheid van Stroe ten goede komt.

Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne.

02:24:16 - 02:26:30 - Lokaal Belang
02:26:30 - 02:26:44 - Portefeuillehouder
02:26:44 - 02:26:47 - Lokaal Belang
02:26:47 - 02:27:39 - Portefeuillehouder of adviseur
02:27:40 - 02:28:05 - Portefeuillehouder
02:28:05 - 02:28:45 - portefeuillehouder
02:28:45 - 02:29:05 - Lokaal Belang
02:29:05 - 02:29:28 - portefeuillehouder
02:29:28 - 02:29:32 - Lokaal Belang
02:29:32 - 02:29:32 - portefeuillehouder
02:29:32 - 02:29:35 - Voorzitter
02:29:35 - 02:30:22 - SGP
02:30:22 - 02:30:22 - Voorzitter
02:30:22 - 02:30:29 - portefeuillehouder
02:30:29 - 02:31:19 - SGP
02:31:19 - 02:31:31 - portefeuillehouder
02:31:31 - 02:31:39 - Portefeuillehouder
02:31:39 - 02:31:41 - Voorzitter
02:31:41 - 02:31:56 - Portefeuillehouder
02:31:56 - 02:32:08 - portefeuillehouder
02:32:08 - 02:32:22 - SGP
02:32:22 - 02:32:22 - portefeuillehouder
02:32:22 - 02:32:27 - Voorzitter
02:32:27 - 02:33:46 - ChristenUnie
02:33:47 - 02:34:11 - Portefeuillehouder
02:34:11 - 02:34:56 - deelnemer gesprek
02:34:56 - 02:35:03 - ChristenUnie
02:35:03 - 02:35:35 - deelnemer gesprek
02:35:35 - 02:35:59 - ChristenUnie
02:35:59 - 02:36:14 - deelnemer gesprek
02:36:14 - 02:36:19 - Voorzitter
02:36:19 - 02:36:52 - CDA
02:36:52 - 02:36:56 - deelnemer gesprek
02:36:56 - 02:37:32 - Portefeuillehouder
02:37:32 - 02:37:34 - Voorzitter
02:37:34 - 02:37:36 - deelnemer gesprek
02:41:19 - 02:41:25 - Voorzitter
02:41:25 - 02:41:57 - ChristenUnie
02:41:57 - 02:42:19 - Portefeuillehouder
02:42:19 - 02:42:22 - Voorzitter
02:42:22 - 02:42:48 - CDA
02:42:48 - 02:42:52 - deelnemer gesprek
02:42:52 - 02:42:57 - Portefeuillehouder
02:42:57 - 02:43:19 - deelnemer gesprek
02:43:19 - 02:43:46 - CDA
02:43:46 - 02:43:51 - deelnemer gesprek
02:43:51 - 02:44:03 - Voorzitter
02:44:03 - 02:45:55 - deelnemer gesprek
02:45:55 - 02:46:12 - Pro'98
02:46:12 - 02:46:16 - Voorzitter
02:46:16 - 02:46:20 - Pro'98
02:46:20 - 02:46:56 - Portefeuillehouder
02:46:56 - 02:47:40 - portefeuillehouder
02:47:40 - 02:49:09 - Voorzitter

Dit agendapunt komt in de raad van 8 maart 2022 ter vaststelling, het betreft regels middels een puntensysteem om natuur inclusief te bouwen.

Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne

02:49:09 - 02:50:44 - ChristenUnie
02:50:44 - 02:52:36 - Portefeuillehouder
02:52:36 - 02:53:36 - Portefeuillehouder of adviseur
02:53:36 - 02:53:38 - Voorzitter
02:53:38 - 02:54:01 - Pro'98
02:54:01 - 02:54:02 - Voorzitter
02:54:02 - 02:54:12 - Portefeuillehouder of adviseur
02:54:12 - 02:54:13 - ChristenUnie
02:54:13 - 02:54:20 - Portefeuillehouder
02:54:20 - 02:54:22 - Voorzitter
02:54:22 - 02:54:32 - ChristenUnie
02:54:32 - 02:54:33 - Voorzitter
02:54:33 - 02:54:34 - Portefeuillehouder of adviseur
02:54:34 - 02:55:08 - CDA
02:55:09 - 02:55:26 - Portefeuillehouder
02:55:26 - 02:55:28 - Voorzitter
02:55:28 - 02:55:31 - VVD
02:55:31 - 02:55:33 - Voorzitter
02:55:33 - 02:55:53 - Burger Initiatief
02:55:53 - 02:56:47 - CDA
02:56:47 - 02:56:48 - Voorzitter
02:56:48 - 02:56:54 - Burger Initiatief
02:56:54 - 02:56:59 - Voorzitter
02:56:59 - 02:57:57 - VVD
02:57:57 - 02:57:58 - Voorzitter
02:57:58 - 02:58:47 - Portefeuillehouder
02:58:47 - 02:58:49 - Voorzitter
02:58:49 - 02:59:08 - SGP
02:59:08 - 02:59:10 - Voorzitter
02:59:10 - 02:59:53 - Portefeuillehouder
02:59:53 - 03:00:01 - Voorzitter
03:00:01 - 03:00:01 - SGP
03:00:01 - 03:00:04 - Portefeuillehouder
03:00:04 - 03:00:05 - Voorzitter
03:00:05 - 03:00:07 - Portefeuillehouder
03:00:07 - 03:00:08 - Voorzitter
03:00:08 - 03:00:29 - Portefeuillehouder of adviseur
03:00:29 - 03:01:29 - Voorzitter

Voorstellen onder dit agendapunt worden niet besproken in de commissie, tenzij zich insprekers melden of een of meer fracties alsnog bespreking vragen. Dit kan worden gemeld tot uiterlijk 10 uur de dinsdagochtend vóór de commissievergadering.

03:01:29 - 03:02:16 - Burger Initiatief
03:02:16 - 03:02:17 - Voorzitter
03:02:17 - 03:03:36 - Portefeuillehouder
03:03:36 - 03:03:36 - Burger Initiatief
03:03:36 - 03:03:38 - Portefeuillehouder
03:03:38 - 03:03:39 - Burger Initiatief
03:03:39 - 03:03:44 - Voorzitter
03:03:44 - 03:04:24 - Lokaal Belang
03:04:24 - 03:04:25 - Voorzitter
03:04:25 - 03:04:51 - Portefeuillehouder
03:04:51 - 03:04:52 - Voorzitter
03:04:52 - 03:05:07 - Pro'98
03:05:07 - 03:05:21 - Voorzitter
03:05:21 - 03:06:03 - ChristenUnie
03:06:03 - 03:06:04 - Voorzitter
03:06:04 - 03:06:42 - Portefeuillehouder
03:06:42 - 03:06:48 - Voorzitter
03:06:48 - 03:06:52 - Burger Initiatief
03:06:52 - 03:07:00 - Voorzitter