Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Grondgebied

donderdag 12 mei 2022

19:30 - 21:15

Locatie
Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Voorzitter
De heer F.J. van der Lubbe
Toelichting

Deze vergadering is openbaar en toegankelijk voor publiek, dat van harte welkom is om de vergadering fysiek bij te wonen.  U kunt de vergadering ook live en achteraf volgen via www.barneveld.nl/raad

Uitzending

Agendapunten

00:08:31 - 00:09:17 - voorzitter

Dit voorstel is voor de vaststelling van het voorliggende bestemmingsplan Verbindingsweg - Plaggenweg, partiële herziening Buitengebied 2012.
Het plan beoogt  functieverandering van een agrarisch bedrijf en de bouw van 3 nieuwe woningen op 2 percelen.

Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne

Bijlagen

Besluit

Het agendapunt is rijp voor  meningsvorming en besluitvorming in de raad van 25 mei 2022.

00:09:17 - 00:14:00 - deelnemer gesprek
00:14:00 - 00:14:12 - voorzitter
00:14:12 - 00:15:00 - Burger Initiatief
00:15:00 - 00:17:46 - deelnemer gesprek
00:17:46 - 00:18:11 - voorzitter
00:18:11 - 00:18:57 - VVD
00:18:57 - 00:19:59 - deelnemer gesprek
00:19:59 - 00:20:02 - voorzitter
00:20:02 - 00:20:14 - deelnemer gesprek
00:20:14 - 00:20:17 - voorzitter
00:20:17 - 00:20:19 - VVD
00:20:29 - 00:20:49 - voorzitter
00:20:49 - 00:21:20 - deelnemer gesprek
00:21:20 - 00:21:24 - voorzitter
00:21:24 - 00:21:56 - Pro'98
00:21:56 - 00:23:04 - deelnemer gesprek
00:23:04 - 00:23:31 - voorzitter
00:23:31 - 00:23:56 - ChristenUnie
00:23:56 - 00:24:03 - deelnemer gesprek
00:24:03 - 00:24:06 - ChristenUnie
00:24:06 - 00:25:19 - deelnemer gesprek
00:25:19 - 00:25:29 - voorzitter
00:25:29 - 00:26:17 - Lokaal Belang
00:26:17 - 00:26:39 - deelnemer gesprek
00:26:39 - 00:26:45 - voorzitter
00:26:45 - 00:27:04 - deelnemer gesprek
00:27:04 - 00:27:11 - voorzitter
00:27:11 - 00:27:54 - SGP
00:27:54 - 00:27:58 - voorzitter
00:27:58 - 00:28:08 - SGP
00:28:08 - 00:28:16 - voorzitter
00:28:16 - 00:30:10 - Lokaal Belang
00:30:10 - 00:30:16 - voorzitter
00:30:16 - 00:30:52 - ChristenUnie
00:30:52 - 00:30:58 - voorzitter
00:30:58 - 00:31:36 - Pro'98
00:31:36 - 00:31:49 - voorzitter
00:31:49 - 00:31:56 - Pro'98
00:31:56 - 00:32:05 - voorzitter
00:32:05 - 00:32:54 - VVD
00:32:54 - 00:32:57 - voorzitter
00:32:57 - 00:34:58 - Burger Initiatief
00:34:58 - 00:35:13 - voorzitter
00:35:13 - 00:37:13 - deelnemer gesprek
00:37:13 - 00:37:16 - voorzitter
00:37:16 - 00:41:49 - Portefeuillehouder of adviseur
00:41:49 - 00:41:55 - voorzitter
00:41:55 - 00:42:40 - Lokaal Belang
00:42:40 - 00:43:26 - Portefeuillehouder of adviseur
00:43:26 - 00:43:27 - voorzitter
00:43:31 - 00:46:40 - Portefeuillehouder of adviseur
00:46:40 - 00:47:26 - portefeuillehouder
00:47:26 - 00:47:32 - voorzitter
00:47:32 - 00:48:04 - VVD
00:48:04 - 00:48:05 - voorzitter
00:48:05 - 00:48:20 - Portefeuillehouder of adviseur
00:48:20 - 00:48:23 - VVD
00:48:23 - 00:48:29 - Portefeuillehouder of adviseur
00:48:29 - 00:48:36 - voorzitter
00:48:36 - 00:48:55 - Lokaal Belang
00:48:55 - 00:48:58 - voorzitter
00:48:58 - 00:49:07 - Lokaal Belang
00:49:07 - 00:49:07 - voorzitter
00:49:07 - 00:49:26 - VVD
00:49:26 - 00:49:31 - voorzitter
00:49:31 - 00:49:34 - deelnemer gesprek
00:49:34 - 00:49:36 - Portefeuillehouder of adviseur
00:49:36 - 00:49:42 - voorzitter
00:49:42 - 00:49:45 - deelnemer gesprek
00:49:45 - 00:49:47 - voorzitter
00:49:47 - 00:49:50 - deelnemer gesprek
00:49:50 - 00:49:53 - voorzitter
00:49:53 - 00:50:10 - Portefeuillehouder of adviseur
00:50:10 - 00:51:02 - deelnemer gesprek
00:51:17 - 00:51:52 - voorzitter
00:51:52 - 00:52:10 - Burger Initiatief
00:52:10 - 00:52:23 - Portefeuillehouder of adviseur
00:52:23 - 00:53:17 - Burger Initiatief
00:53:17 - 00:53:18 - Portefeuillehouder of adviseur
00:53:18 - 00:53:23 - voorzitter
00:53:23 - 00:53:24 - Portefeuillehouder of adviseur
00:53:24 - 00:53:28 - voorzitter
00:53:28 - 00:53:31 - Portefeuillehouder of adviseur
00:53:31 - 00:54:20 - portefeuillehouder
00:54:20 - 00:54:42 - voorzitter
00:54:42 - 00:55:02 - deelnemer gesprek
00:55:02 - 00:57:52 - voorzitter

Dit plan regelt natuurcompensatie en waterberging ten behoeve van het plangebied Harselaar West-West II.

Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne

Besluit

Het agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raad van 25 mei 2022.

beantwoording vragen inzake bomenkap en vistrap:

Kappen bomen/groen
Wat betreft de vraag van mevrouw Blankenburgh, we gaan vooralsnog geen bomen kappen.
Ik heb het even teruggezocht in het bestemmingsplan en ik lees inderdaad dat er staat dat er een paar bomen gekapt worden, maar dat is in de verdere uitwerking komen te vervallen, dus dat is denk ik goed nieuws! Ten tijde van het opstellen van het bestemmingsplan was de kap van een viertal bomen actueel i.v.m. het creëren van een keermogelijkheid voor onderhoudsvoertuigen, maar dat hebben we er later uit kunnen halen met een slimme oplossing. Om die reden is er ook geen kapmelding gedaan.
Alleen de uitrit bij de Nijkerkerweg is nog een aandachtspunt met betrekking tot kap bomen. De uitrit voor onderhoudsvoertuigen moet aangelegd worden met een minimale breedte i.v.m. verkeersveiligheid. Dit is nog even passen en meten in relatie tot de bestaande bomen, maar vooralsnog lijkt dit net te passen. We zijn nog in afwachting van de omgevingsvergunning met betrekking tot de uitrit en het kan zijn dat daar nog wijzigingen uitkomen.
Verder is het misschien nog wel goed om toe te lichten dat we kapmeldingen uit het buitengebied compenseren, maar dat we daar bovenop nog 40 extra bomen aanplanten. Dat is extra bovenop de compensatieverplichting. Meer bomen dus!

Vistrap
Er werden wat vragen gesteld over de vistrap, maar die hadden voornamelijk betrekking op de stuw in de Esvelderbeek. Dat is eigenlijk geen stuw maar een bodemval, waarbij de stuw eigenlijk altijd onder water staat. De bovenkant van de stuw zit op +6,51 en de waterstand in de beek varieert van grofweg +6,70 tot +7,30. Vissen kunnen dus passeren, vandaar dat er geen vistrap nodig is.
In de waterberging zelf zit ook een stuw, om water vanuit de sloot langs de A30 op te stuwen. Een vistrap in deze zijtak van de Esvelderbeek is niet relevant en zelfs niet wenselijk, omdat dit de natuurwaarde van het model kamsalamander bedreigt in de waterberging. Dit zijn dus bewuste keuzes.

00:57:52 - 00:59:00 - SGP
00:59:00 - 00:59:03 - voorzitter
00:59:03 - 00:59:47 - Lokaal Belang
00:59:47 - 00:59:54 - voorzitter
00:59:54 - 01:00:26 - ChristenUnie
01:00:26 - 01:00:33 - voorzitter
01:00:33 - 01:03:43 - Portefeuillehouder of adviseur
01:03:43 - 01:04:13 - portefeuillehouder
01:04:13 - 01:04:16 - Lokaal Belang
01:04:16 - 01:04:28 - voorzitter
01:04:28 - 01:04:50 - Lokaal Belang
01:04:50 - 01:04:52 - portefeuillehouder
01:04:52 - 01:04:56 - Portefeuillehouder of adviseur
01:04:56 - 01:05:04 - voorzitter
01:05:04 - 01:05:15 - Lokaal Belang
01:05:15 - 01:05:26 - Portefeuillehouder of adviseur
01:05:26 - 01:05:30 - voorzitter
01:05:30 - 01:06:06 - portefeuillehouder
01:06:06 - 01:06:12 - voorzitter
01:06:12 - 01:06:46 - CDA
01:06:46 - 01:06:48 - voorzitter
01:06:48 - 01:06:51 - portefeuillehouder
01:06:51 - 01:08:57 - VVD
01:08:57 - 01:09:03 - voorzitter
01:09:03 - 01:12:17 - Portefeuillehouder of adviseur
01:12:17 - 01:12:34 - VVD
01:12:34 - 01:12:35 - Portefeuillehouder of adviseur
01:12:35 - 01:12:51 - voorzitter
01:12:51 - 01:13:02 - Portefeuillehouder of adviseur
01:13:02 - 01:13:04 - voorzitter
01:13:04 - 01:13:07 - Portefeuillehouder of adviseur
01:13:07 - 01:13:45 - portefeuillehouder
01:13:45 - 01:13:52 - voorzitter
01:13:52 - 01:14:08 - ChristenUnie
01:14:08 - 01:14:31 - portefeuillehouder
01:14:31 - 01:14:44 - ChristenUnie
01:14:45 - 01:14:48 - voorzitter
01:14:48 - 01:15:15 - SGP
01:15:15 - 01:15:16 - voorzitter
01:15:16 - 01:15:18 - Portefeuillehouder of adviseur
01:15:18 - 01:15:19 - voorzitter
01:15:19 - 01:15:29 - Portefeuillehouder of adviseur
01:15:29 - 01:15:32 - voorzitter
01:15:32 - 01:15:35 - Portefeuillehouder of adviseur
01:15:35 - 01:17:31 - voorzitter

Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne

Besluit

Het agendapunt is rijp voor meningsvorming en besluitvorming in de raad van 25 mei 20222.

01:17:31 - 01:18:13 - SGP
01:18:13 - 01:18:19 - voorzitter
01:18:19 - 01:19:29 - ChristenUnie
01:19:29 - 01:19:33 - voorzitter
01:19:33 - 01:20:31 - Pro'98
01:20:31 - 01:20:36 - voorzitter
01:20:36 - 01:21:15 - Portefeuillehouder of adviseur
01:21:15 - 01:21:25 - Lokaal Belang
01:21:25 - 01:21:29 - voorzitter
01:21:29 - 01:21:45 - adviseur
01:21:45 - 01:22:10 - Portefeuillehouder of adviseur
01:22:10 - 01:22:12 - SGP
01:22:12 - 01:22:27 - voorzitter
01:22:27 - 01:22:28 - SGP
01:22:28 - 01:24:35 - Portefeuillehouder of adviseur
01:24:36 - 01:24:56 - ChristenUnie
01:24:57 - 01:25:20 - Portefeuillehouder of adviseur
01:25:20 - 01:25:24 - voorzitter
01:25:24 - 01:26:23 - Portefeuillehouder of adviseur
01:26:23 - 01:26:55 - voorzitter
01:26:55 - 01:27:15 - VVD
01:27:15 - 01:27:17 - voorzitter
01:27:17 - 01:27:24 - VVD
01:27:24 - 01:28:27 - voorzitter

De SGP wil graag bespreken hoe we het beschikbare budget goed kunnen besteden.

Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne

Besluit

Dit onderwerp is voldoende besproken en behoeft geen besluitvorming.

01:28:27 - 01:30:11 - SGP
01:30:11 - 01:30:14 - voorzitter
01:30:14 - 01:30:24 - Portefeuillehouder of adviseur
01:30:24 - 01:32:30 - adviseur
01:32:30 - 01:32:53 - SGP
01:32:53 - 01:33:10 - adviseur
01:33:10 - 01:33:34 - SGP
01:33:34 - 01:33:36 - adviseur
01:33:36 - 01:34:04 - Portefeuillehouder of adviseur
01:34:04 - 01:34:09 - SGP
01:34:09 - 01:34:13 - voorzitter
01:34:13 - 01:34:52 - Pro'98
01:34:52 - 01:34:56 - voorzitter
01:34:56 - 01:35:19 - ChristenUnie
01:35:19 - 01:35:22 - voorzitter
01:35:22 - 01:37:13 - Portefeuillehouder of adviseur
01:37:13 - 01:37:14 - ChristenUnie
01:37:14 - 01:37:24 - voorzitter
01:37:24 - 01:37:48 - ChristenUnie
01:37:48 - 01:37:49 - voorzitter
01:37:49 - 01:37:54 - Portefeuillehouder of adviseur
01:37:54 - 01:38:54 - adviseur
01:38:54 - 01:38:54 - ChristenUnie
01:38:54 - 01:38:58 - voorzitter
01:38:58 - 01:39:06 - ChristenUnie
01:39:06 - 01:39:15 - adviseur
01:39:15 - 01:39:28 - Portefeuillehouder of adviseur
01:39:28 - 01:39:30 - voorzitter
01:39:30 - 01:39:56 - Portefeuillehouder of adviseur
01:39:56 - 01:40:03 - voorzitter
01:40:03 - 01:41:04 - Lokaal Belang
01:41:04 - 01:41:04 - voorzitter
01:41:05 - 01:42:06 - Portefeuillehouder of adviseur
01:42:06 - 01:42:08 - voorzitter
01:42:08 - 01:42:10 - Portefeuillehouder of adviseur
01:42:10 - 01:42:12 - voorzitter
01:42:12 - 01:42:40 - adviseur
01:42:40 - 01:43:56 - voorzitter

Voor LB is dit een belangrijk onderwerp, zeker in relatie met klimaat en de natuur. Wij willen graag in gesprek met het college over de afweging en keuzes.

Uitgenodigd : wethouder  H. van Daalen

Besluit

Het onderwerp is voldoende besproken en behoeft geen besluitvorming.

beantwoording mini gemaal rode lamp

Deze kast heeft vanaf aanleg al een rode lamp. En we hebben nagenoeg nergens een storing telefoonnummer op de kasten gehad. Wel zaten er soms sticker op van de leverancier van de pomp, maar het was niet de bedoeling dat die werden gebeld. Dus die sticker zijn of worden verwijderd.
We willen allen een sticker op de kast met het locatienummer en geen telefoonnummers. Ook om flauweriken geen kans te geven om onnodige meldingen te doen.
In mei 2021 zijn de gemalen die voorzien waren van telemetrie waardoor storing automatisch werden verzonden voorzien van een rode lamp. En dat was/is natuurlijk wel een aanpassing met enig impact voor bewoners. Voorafgaand aan deze actie zijn alle bewoner hierover geïnformeerd en is aangegeven wat te doen bij een rode lamp. Maar ik snap ook dat die brief natuurlijk inmiddels bij het oud papier ligt.
Om dit weer meer onder de aandacht te brengen zullen we met communicatie gaan kijken hoe we dat gaan uitvoeren. En ook de website behoeft wel enige aanpassing. Ik heb vanmorgen met een paar zoekenwoorden ook een poging gedaan om info te vinden als de rode lamp brand. Maar dat was niet succesvol, ondanks dat ik in Nijkerk geen problemen heb 😊 We gaan hier mee aan de gang en pakken we op.

01:43:56 - 01:46:01 - Lokaal Belang
01:46:01 - 01:46:04 - voorzitter
01:46:04 - 01:48:06 - Portefeuillehouder of adviseur
01:48:06 - 01:48:09 - portefeuillehouder
01:48:09 - 01:48:10 - voorzitter
01:48:10 - 01:48:42 - portefeuillehouder
01:48:42 - 01:48:43 - voorzitter
01:48:43 - 01:49:05 - Lokaal Belang
01:49:05 - 01:49:06 - voorzitter
01:49:06 - 01:50:36 - Portefeuillehouder of adviseur
01:50:36 - 01:50:41 - voorzitter
01:50:41 - 01:50:44 - Lokaal Belang
01:50:44 - 01:50:53 - voorzitter
01:50:53 - 01:51:17 - SGP
01:51:18 - 01:51:19 - voorzitter
01:51:19 - 01:51:21 - Portefeuillehouder of adviseur
01:51:21 - 01:51:46 - SGP
01:51:46 - 01:51:50 - Portefeuillehouder of adviseur
01:51:52 - 01:52:26 - portefeuillehouder
01:52:26 - 01:53:00 - Portefeuillehouder of adviseur
01:53:00 - 01:53:19 - Lokaal Belang
01:53:19 - 01:53:19 - voorzitter
01:53:19 - 01:53:25 - Portefeuillehouder of adviseur
01:53:25 - 01:54:30 - voorzitter

Dit voorstel betreft het herstel van enkele gebreken naar aanleiding van de recente (tussen)uitspraak van de Raad van State in een beroepszaak.
Op verzoek van de VVD uit de hamerstukken gehaald

Uitgenodigd:  wethouder B. Wijnne

Bijlagen

Besluit

Het agendapunt is rijp voor meningsvorming en besluitvorming in de raad van 25 mei 2022.

01:54:30 - 01:54:38 - deelnemer gesprek
01:54:38 - 01:54:42 - voorzitter
01:54:42 - 01:56:08 - deelnemer gesprek
01:56:08 - 01:56:35 - voorzitter
01:56:35 - 01:58:47 - VVD
01:58:47 - 01:59:03 - voorzitter
01:59:03 - 01:59:32 - Pro'98
01:59:32 - 01:59:33 - voorzitter
01:59:33 - 02:02:21 - Portefeuillehouder of adviseur
02:02:21 - 02:02:23 - voorzitter
02:02:23 - 02:02:44 - VVD
02:02:44 - 02:03:21 - Portefeuillehouder of adviseur
02:03:21 - 02:05:12 - portefeuillehouder
02:05:12 - 02:05:17 - voorzitter
02:05:17 - 02:05:28 - VVD
02:05:28 - 02:05:31 - portefeuillehouder
02:05:31 - 02:05:32 - adviseur
02:05:32 - 02:05:35 - voorzitter
02:05:35 - 02:05:38 - adviseur
02:05:38 - 02:05:50 - voorzitter
02:05:50 - 02:05:52 - VVD
02:05:52 - 02:05:53 - voorzitter
02:05:53 - 02:05:55 - Pro'98
02:05:55 - 02:06:29 - voorzitter
02:06:29 - 02:06:32 - SGP
02:06:32 - 02:06:35 - voorzitter
02:06:35 - 02:07:49 - Pro'98
02:07:49 - 02:07:51 - voorzitter
02:07:51 - 02:08:07 - Portefeuillehouder of adviseur
02:08:07 - 02:08:34 - voorzitter

Voorstellen onder dit agendapunt worden niet besproken in de commissie, tenzij zich insprekers melden of een of meer fracties alsnog bespreking vragen. Dit kan worden gemeld tot uiterlijk 10 uur de dinsdagochtend vóór de commissievergadering. De voorstellen worden ter besluitvorming geagendeerd in de raadsvergadering van 25 mei 2022.