Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Grondgebied

donderdag 23 juni 2022

19:30 - 21:00

Locatie
Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Voorzitter
De heer G.H. Kevelam
Toelichting

Deze vergadering is openbaar en toegankelijk voor publiek, dat van harte welkom is om de vergadering fysiek bij te wonen.  U kunt de vergadering ook live en achteraf volgen via www.barneveld.nl/raad

Uitzending

Agendapunten

00:04:34 - 00:04:59 - voorzitter
00:04:59 - 00:05:27 - VVD
00:05:27 - 00:06:26 - voorzitter

Dit is een regionaal onderwerp, om de raad te informeren en om een eerste reflectie te geven op de verder te volgen strategie.
Hierbij wordt vooraf een presentatie gegeven door de heer Doornbos van Regio Foodvalley. Vervolgens wordt de commissie gevraagd om te reflecteren op de in de brief gestelde vragen:

  • Herkent u de opgaven die zijn beschreven voor Foodvalley-Noord, Foodvalley-Zuid en de Veluwe?
  • Mist u opgaven die juist wél belangrijk zijn om uitvoering te kunnen geven aan de Verstedelijkings-strategie Arnhem Nijmegen Foodvalley?
  • Waar moeten wij in dat verband rekening mee houden?

Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne

00:06:26 - 00:11:16 - Portefeuillehouder of adviseur
00:11:16 - 00:11:33 - voorzitter
00:11:33 - 00:12:55 - SGP
00:12:55 - 00:12:55 - voorzitter
00:12:55 - 00:13:46 - SGP
00:13:46 - 00:13:56 - voorzitter
00:13:56 - 00:15:19 - Lokaal Belang
00:15:19 - 00:15:23 - voorzitter
00:15:23 - 00:17:15 - Portefeuillehouder of adviseur
00:17:15 - 00:17:18 - voorzitter
00:17:18 - 00:19:23 - ChristenUnie
00:19:23 - 00:19:35 - voorzitter
00:19:35 - 00:20:11 - Pro’98
00:20:11 - 00:20:22 - voorzitter
00:20:22 - 00:21:14 - CDA
00:21:14 - 00:21:20 - voorzitter
00:21:20 - 00:24:18 - Portefeuillehouder of adviseur
00:24:18 - 00:24:23 - voorzitter
00:24:23 - 00:25:20 - VVD
00:25:20 - 00:25:25 - voorzitter
00:25:25 - 00:27:13 - Burger Initiatief
00:27:13 - 00:27:17 - voorzitter
00:27:17 - 00:28:13 - Portefeuillehouder of adviseur
00:28:14 - 00:28:17 - voorzitter
00:28:17 - 00:28:19 - Burger Initiatief
00:28:19 - 00:28:43 - Portefeuillehouder of adviseur
00:28:43 - 00:29:11 - voorzitter
00:29:11 - 00:29:12 - adviseur
00:29:12 - 00:29:26 - voorzitter
00:29:26 - 00:29:59 - adviseur
00:29:59 - 00:30:00 - Lokaal Belang
00:30:00 - 00:30:01 - adviseur
00:30:01 - 00:30:11 - Lokaal Belang
00:30:11 - 00:30:15 - adviseur
00:30:15 - 00:30:23 - Portefeuillehouder of adviseur
00:30:23 - 00:30:24 - Lokaal Belang
00:30:24 - 00:31:28 - adviseur
00:31:28 - 00:31:28 - Lokaal Belang
00:31:28 - 00:31:50 - voorzitter
00:31:50 - 00:31:58 - VVD
00:31:58 - 00:32:11 - adviseur
00:32:11 - 00:32:17 - VVD
00:32:17 - 00:32:27 - voorzitter
00:32:27 - 00:38:59 - adviseur
00:38:59 - 00:39:01 - Burger Initiatief
00:39:01 - 00:39:02 - voorzitter
00:39:02 - 00:39:05 - Burger Initiatief
00:39:05 - 00:41:05 - adviseur
00:41:05 - 00:41:24 - voorzitter
00:44:52 - 00:45:30 - CDA
00:47:09 - 00:47:11 - voorzitter
00:47:11 - 00:48:00 - SGP
00:48:37 - 00:48:38 - voorzitter
00:48:38 - 00:49:20 - Lokaal Belang
00:50:55 - 00:50:57 - voorzitter
00:50:58 - 00:51:17 - ChristenUnie
00:51:57 - 00:52:03 - Lokaal Belang
00:52:03 - 00:52:07 - voorzitter
00:52:07 - 00:52:23 - Lokaal Belang
00:52:58 - 00:53:01 - voorzitter
00:53:01 - 00:53:58 - Portefeuillehouder of adviseur
00:53:58 - 00:54:00 - voorzitter
00:54:02 - 00:54:47 - Burger Initiatief
00:54:47 - 00:55:04 - Portefeuillehouder of adviseur
00:55:04 - 00:55:06 - voorzitter
00:55:06 - 00:55:38 - CDA
00:59:11 - 00:59:15 - voorzitter
00:59:15 - 00:59:43 - SGP
01:00:43 - 01:00:45 - voorzitter
01:00:45 - 01:01:07 - ChristenUnie
01:01:44 - 01:02:06 - Portefeuillehouder of adviseur
01:02:06 - 01:02:12 - ChristenUnie
01:02:12 - 01:02:38 - Portefeuillehouder of adviseur
01:02:38 - 01:02:40 - voorzitter
01:02:40 - 01:03:06 - VVD
01:04:05 - 01:04:21 - voorzitter
01:04:21 - 01:05:49 - SGP
01:06:43 - 01:07:09 - Portefeuillehouder of adviseur
01:07:19 - 01:07:21 - voorzitter
01:07:21 - 01:08:06 - ChristenUnie
01:09:07 - 01:09:09 - voorzitter
01:09:09 - 01:09:45 - SGP
01:12:53 - 01:12:54 - VVD
01:12:54 - 01:12:56 - voorzitter
01:12:56 - 01:13:25 - VVD
01:15:03 - 01:15:07 - voorzitter
01:15:25 - 01:15:45 - Lokaal Belang
01:15:45 - 01:15:47 - voorzitter
01:15:47 - 01:16:16 - Burger Initiatief
01:16:56 - 01:17:01 - voorzitter
01:17:01 - 01:17:30 - ChristenUnie
01:18:55 - 01:21:59 - voorzitter

Voorstel voor een budget en participatie proces voor de ontwikkeling en uitvoering van een herstelplan voor het gemeentelijk deel van het Pastorie- en sparrenbos in Voorthuizen.

Uitgenodigd: wethouder M.H.J. Pluimers

01:21:59 - 01:24:33 - deelnemer gesprek
01:24:33 - 01:24:38 - voorzitter
01:24:38 - 01:25:17 - deelnemer gesprek
01:25:17 - 01:25:38 - voorzitter
01:25:38 - 01:26:07 - ChristenUnie
01:26:07 - 01:26:31 - deelnemer gesprek
01:26:31 - 01:26:38 - ChristenUnie
01:26:38 - 01:27:08 - deelnemer gesprek
01:27:08 - 01:27:17 - voorzitter
01:27:17 - 01:28:55 - Portefeuillehouder of adviseur
01:28:55 - 01:28:58 - voorzitter
01:28:58 - 01:29:39 - deelnemer gesprek
01:29:39 - 01:29:57 - Portefeuillehouder of adviseur
01:29:57 - 01:30:04 - deelnemer gesprek
01:30:04 - 01:30:18 - voorzitter
01:30:18 - 01:31:30 - Burger Initiatief
01:31:30 - 01:31:39 - voorzitter
01:31:39 - 01:32:09 - VVD
01:32:09 - 01:32:15 - voorzitter
01:32:15 - 01:32:37 - Portefeuillehouder of adviseur
01:32:38 - 01:34:51 - portefeuillehouder
01:34:51 - 01:35:21 - voorzitter
01:35:21 - 01:35:45 - VVD
01:35:45 - 01:36:18 - portefeuillehouder
01:36:18 - 01:36:28 - voorzitter
01:36:28 - 01:37:07 - VVD
01:37:07 - 01:37:09 - SGP
01:37:09 - 01:37:17 - voorzitter
01:37:17 - 01:37:22 - VVD
01:37:22 - 01:37:24 - voorzitter
01:37:24 - 01:37:26 - ChristenUnie
01:37:26 - 01:37:28 - voorzitter
01:37:28 - 01:38:11 - ChristenUnie
01:38:11 - 01:38:22 - voorzitter
01:38:22 - 01:38:26 - SGP
01:38:26 - 01:38:27 - voorzitter
01:38:27 - 01:38:28 - SGP
01:38:28 - 01:38:32 - voorzitter
01:38:32 - 01:38:35 - SGP
01:38:35 - 01:38:36 - voorzitter
01:38:36 - 01:38:39 - CDA
01:38:39 - 01:38:43 - voorzitter
01:38:43 - 01:39:13 - SGP
01:39:13 - 01:39:14 - voorzitter
01:39:14 - 01:39:26 - SGP
01:39:26 - 01:39:28 - voorzitter
01:39:28 - 01:40:06 - CDA
01:40:06 - 01:40:10 - voorzitter
01:40:10 - 01:40:31 - CDA
01:40:31 - 01:40:35 - voorzitter
01:40:35 - 01:41:28 - Pro’98
01:41:28 - 01:41:30 - voorzitter
01:41:30 - 01:43:18 - Portefeuillehouder of adviseur
01:43:18 - 01:43:25 - voorzitter
01:43:25 - 01:44:35 - portefeuillehouder
01:44:35 - 01:44:41 - voorzitter
01:44:41 - 01:45:14 - SGP
01:45:14 - 01:45:15 - voorzitter
01:45:15 - 01:46:15 - portefeuillehouder
01:46:15 - 01:46:17 - voorzitter
01:46:17 - 01:46:17 - portefeuillehouder
01:46:17 - 01:46:29 - SGP
01:46:29 - 01:46:32 - voorzitter
01:46:32 - 01:46:50 - CDA
01:46:50 - 01:47:59 - portefeuillehouder
01:47:59 - 01:48:09 - voorzitter
01:48:09 - 01:49:02 - Pro’98
01:49:02 - 01:49:04 - voorzitter
01:49:04 - 01:50:05 - Portefeuillehouder of adviseur
01:50:05 - 01:50:17 - voorzitter
01:50:17 - 01:50:33 - Burger Initiatief
01:50:33 - 01:50:45 - Portefeuillehouder of adviseur
01:50:45 - 01:50:46 - Burger Initiatief
01:50:46 - 01:50:47 - voorzitter
01:50:47 - 01:50:50 - Burger Initiatief
01:50:50 - 01:51:02 - Portefeuillehouder of adviseur
01:51:02 - 01:51:03 - voorzitter
01:51:03 - 01:51:26 - Portefeuillehouder of adviseur
01:51:26 - 01:51:31 - voorzitter
01:51:31 - 01:52:38 - ChristenUnie
01:52:38 - 01:52:46 - voorzitter
01:52:46 - 01:53:33 - Portefeuillehouder of adviseur
01:53:33 - 01:53:36 - voorzitter
01:53:36 - 01:54:02 - ChristenUnie
01:54:02 - 01:54:05 - portefeuillehouder
01:54:05 - 01:55:07 - voorzitter
01:55:07 - 01:55:48 - Burger Initiatief
01:55:48 - 01:56:06 - voorzitter
01:56:06 - 01:56:36 - CDA
01:56:36 - 01:56:39 - voorzitter
01:56:39 - 01:57:09 - CDA
01:57:10 - 01:57:11 - voorzitter
01:57:11 - 01:57:12 - Burger Initiatief
01:57:12 - 01:57:14 - SGP
01:57:14 - 01:57:17 - voorzitter
01:57:17 - 01:58:12 - SGP
01:58:12 - 01:58:18 - voorzitter
01:58:18 - 01:58:58 - Portefeuillehouder of adviseur
01:58:58 - 01:59:02 - SGP
01:59:02 - 01:59:11 - voorzitter
01:59:11 - 01:59:23 - Burger Initiatief
01:59:23 - 01:59:55 - voorzitter
01:59:55 - 02:00:24 - VVD
02:00:24 - 02:00:32 - voorzitter
02:00:32 - 02:00:39 - CDA
02:00:39 - 02:00:41 - voorzitter
02:00:41 - 02:01:00 - Pro’98
02:01:00 - 02:01:01 - voorzitter
02:01:01 - 02:01:20 - ChristenUnie
02:01:20 - 02:01:22 - voorzitter
02:01:22 - 02:01:28 - Lokaal Belang
02:01:28 - 02:01:51 - voorzitter
02:01:51 - 02:02:14 - Portefeuillehouder of adviseur
02:02:14 - 02:02:15 - voorzitter
02:02:17 - 02:03:57 - adviseur
02:03:57 - 02:04:01 - voorzitter
02:04:01 - 02:04:28 - VVD
02:04:28 - 02:04:29 - adviseur
02:04:29 - 02:04:34 - ChristenUnie
02:04:34 - 02:05:26 - adviseur
02:05:26 - 02:05:33 - voorzitter
02:05:33 - 02:06:20 - ChristenUnie
02:06:20 - 02:06:45 - voorzitter
02:06:45 - 02:07:17 - Portefeuillehouder of adviseur
02:07:17 - 02:07:29 - voorzitter
02:07:29 - 02:07:54 - deelnemer gesprek
02:07:54 - 02:08:19 - voorzitter
02:08:19 - 02:08:23 - Portefeuillehouder of adviseur
02:08:23 - 02:08:28 - deelnemer gesprek
02:08:28 - 02:08:46 - voorzitter
02:08:46 - 02:08:56 - VVD
02:08:56 - 02:09:16 - voorzitter
02:09:16 - 02:09:17 - deelnemer gesprek
02:09:17 - 02:09:53 - voorzitter

Voorstellen onder dit agendapunt worden niet besproken in de commissie, tenzij zich insprekers melden of een of meer fracties alsnog bespreking vragen. Dit kan worden gemeld tot uiterlijk 10 uur de dinsdagochtend vóór de commissievergadering.

Er is een verzoek ingediend om een niet-agrarisch bedrijf uit te breiden. Ter compensatie wordt een agrarisch bedrijf beëindigd en een agrarisch perceel omgezet naar de bestemming 'Natuur'.

Bijlagen

In dit voorstel wordt een aanvullend krediet gevraagd voor de aanleg van de waterberging Harselaar-West-West en diverse
complementaire opgaven en functies.
Het raadsvoorstel is aangepast om de relatie met het op 25 mei al vastgestelde plan duidelijk te maken.

02:09:53 - 02:09:54 - VVD
02:09:54 - 02:10:03 - voorzitter
02:10:03 - 02:11:32 - VVD
02:11:32 - 02:11:34 - voorzitter
02:11:34 - 02:14:12 - adviseur
02:14:12 - 02:14:14 - voorzitter
02:14:14 - 02:15:36 - VVD
02:15:36 - 02:16:20 - adviseur
02:16:20 - 02:16:25 - voorzitter
02:16:25 - 02:16:28 - SGP
02:16:28 - 02:16:31 - voorzitter
02:16:31 - 02:16:37 - SGP
02:16:37 - 02:16:41 - voorzitter
02:16:41 - 02:16:56 - VVD
02:16:56 - 02:17:24 - voorzitter
02:22:51 - 02:23:18 - voorzitter