Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

woensdag 29 november 2023

19:30 - 22:35
Locatie

Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal

Voorzitter
De heer H.K. Buitenhuis
Toelichting

Deze vergadering is openbaar. Publiek is van harte welkom zonder aanmelding vooraf. De vergadering is ook live en achteraf te bekijken via de webcast. Om mee te praten over een onderwerp moet u zich wel aanmelden. Zie voor meer informatie www.barneveld.nl/raad

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:03 - 00:02:47 - Voorzitter
  00:02:47 - 00:03:43 - voorzitter
  00:03:43 - 00:04:20 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:04:20 - 00:04:22 - voorzitter
  00:04:22 - 00:07:52 - deelnemer gesprek
 2. 2

  Eind 2022 is in overleg met de vereniging een planopzet overeengekomen voor de uitbreiding van het sportpark. De opzet is de afgelopen 6 maanden in gezamenlijkheid uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp . Het gaat om de aanleg van 1,5 kunstgrasveld (vervanging van gras), twee natuurgrasvelden, een parkeerterrein en een aanpassing van het entreegebied.


  Met het afronden van het voorlopig ontwerp zijn ook de financiële ramingen geactualiseerd. Dit levert een groot verschil op met de oorspronkelijke getallen en het beschikbaar gestelde budget.
  De raad wordt gevraagd het eerder beschikbaar gestelde budget van ongeveer 1,1 miljoen euro te verhogen met €836,985,-, bestaande uit: kostenstijgingen (€201.180,-), voorfinanciering BTW (€445.110,-) en €190.695,- de helft van het resterend tekort.
  En de raad wordt voorgesteld om de verantwoordelijkheid voor de resterende €190.695,- bij SDVB neer te leggen.


  Uitgenodigd: wethouder M.H.J. Pluimers-Foeken

  Besluit

  Het voorstel wordt rijp geacht voor besluitvorming in de raadsvergadering van 13 december. Er is behoefte aan meningsvorming.

  Toezegging:
  De wethouder zegt toe, in het aankomende traject, kritisch te kijken naar welke onderdelen horen in het totaal van het project of dat deze onderdelen horen bij andere taken van de gemeente en niet passen in de begroting van dit project.

  00:04:47 - 00:07:52 - deelnemer gesprek
  00:07:52 - 00:08:14 - voorzitter
  00:08:14 - 00:09:00 - SGP
  00:09:00 - 00:09:27 - deelnemer gesprek
  00:09:27 - 00:10:09 - Lokaal Belang
  00:10:09 - 00:10:11 - deelnemer gesprek
  00:10:11 - 00:10:16 - voorzitter
  00:10:16 - 00:10:42 - deelnemer gesprek
  00:10:42 - 00:10:44 - voorzitter
  00:10:44 - 00:11:10 - ChristenUnie
  00:11:10 - 00:12:20 - deelnemer gesprek
  00:12:20 - 00:12:22 - voorzitter
  00:12:22 - 00:13:05 - Pro'98
  00:13:05 - 00:13:06 - deelnemer gesprek
  00:13:06 - 00:13:41 - deelnemer gesprek
  00:13:41 - 00:13:43 - voorzitter
  00:13:43 - 00:14:13 - CDA
  00:14:13 - 00:14:45 - deelnemer gesprek
  00:14:45 - 00:15:13 - deelnemer gesprek
  00:15:13 - 00:15:16 - voorzitter
  00:15:16 - 00:15:22 - VVD
  00:15:22 - 00:15:23 - voorzitter
  00:15:23 - 00:15:25 - Burger Initiatief
  00:15:25 - 00:15:37 - voorzitter
  00:15:37 - 00:15:48 - Burger Initiatief
  00:15:48 - 00:15:57 - voorzitter
  00:15:57 - 00:16:18 - Pro'98
  00:16:18 - 00:16:21 - voorzitter
  00:16:21 - 00:16:40 - CDA
  00:16:40 - 00:16:47 - voorzitter
  00:16:47 - 00:19:23 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:19:23 - 00:19:24 - voorzitter
  00:19:24 - 00:19:57 - SGP
  00:19:57 - 00:20:15 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:20:15 - 00:20:17 - voorzitter
  00:20:17 - 00:20:55 - CDA
  00:20:55 - 00:21:48 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:21:48 - 00:21:50 - voorzitter
  00:21:50 - 00:22:20 - Pro'98
  00:22:20 - 00:22:29 - Pro'98
  00:22:29 - 00:22:32 - voorzitter
  00:22:32 - 00:23:19 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:23:19 - 00:23:20 - voorzitter
  00:23:20 - 00:23:44 - Pro'98
  00:23:44 - 00:23:45 - voorzitter
  00:23:45 - 00:24:41 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:24:41 - 00:24:43 - voorzitter
  00:24:43 - 00:25:26 - ChristenUnie
  00:25:26 - 00:25:27 - voorzitter
  00:25:27 - 00:25:57 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:25:57 - 00:25:58 - voorzitter
  00:25:58 - 00:26:24 - ChristenUnie
  00:26:24 - 00:26:26 - voorzitter
  00:26:26 - 00:27:04 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:27:04 - 00:27:07 - voorzitter
  00:27:07 - 00:27:34 - Lokaal Belang
  00:27:34 - 00:27:35 - voorzitter
  00:27:35 - 00:28:15 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:28:15 - 00:28:17 - voorzitter
  00:28:17 - 00:28:55 - VVD
  00:28:55 - 00:28:58 - voorzitter
  00:28:58 - 00:29:15 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:29:15 - 00:30:03 - portefeuillehouder
  00:30:03 - 00:30:14 - voorzitter
  00:30:14 - 00:31:04 - CDA
  00:31:04 - 00:31:07 - Pro'98
  00:31:07 - 00:31:08 - voorzitter
  00:31:08 - 00:31:40 - Pro'98
  00:31:40 - 00:31:41 - voorzitter
  00:31:41 - 00:32:00 - ChristenUnie
  00:32:00 - 00:32:04 - voorzitter
  00:32:04 - 00:35:02 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:35:02 - 00:35:19 - ChristenUnie
  00:35:19 - 00:35:29 - voorzitter
  00:35:29 - 00:35:41 - ChristenUnie
  00:35:41 - 00:35:44 - voorzitter
  00:35:44 - 00:36:18 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:36:18 - 00:36:20 - voorzitter
  00:36:20 - 00:37:02 - ChristenUnie
  00:37:02 - 00:37:04 - voorzitter
  00:37:04 - 00:37:17 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:37:17 - 00:37:18 - ChristenUnie
  00:37:18 - 00:37:24 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:37:24 - 00:37:43 - ChristenUnie
  00:37:43 - 00:37:50 - voorzitter
  00:37:50 - 00:38:09 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:38:09 - 00:38:46 - voorzitter
  00:38:46 - 00:40:32 - deelnemer gesprek
  00:40:32 - 00:42:44 - voorzitter
 3. 3

  De fractie van Pro’98 wil met het college in gesprek over de gemaakte keuzes bij de inrichting van de rotonde Bouwheerstraat-Gowthorpeplein. De fractie ziet in de gekozen inrichting geen verbetering maar juist een verslechtering voor de veiligheid van fietsers.


  Uitgenodigd: wethouder M.H.J. Pluimers-Foeken.

  Besluit

  Het onderwerp is afdoende besproken.

  00:40:54 - 00:42:44 - voorzitter
  00:42:44 - 00:44:16 - Pro'98
  00:44:16 - 00:44:21 - voorzitter
  00:44:21 - 00:44:27 - Pro'98
  00:44:27 - 00:44:30 - voorzitter
  00:44:30 - 00:46:51 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:46:51 - 00:46:52 - voorzitter
  00:46:52 - 00:47:42 - Pro'98
  00:47:42 - 00:47:49 - voorzitter
  00:47:49 - 00:47:56 - Pro'98
  00:47:56 - 00:48:00 - voorzitter
  00:48:00 - 00:48:25 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:48:25 - 00:48:29 - voorzitter
  00:48:29 - 00:49:10 - Lokaal Belang
  00:49:10 - 00:49:15 - voorzitter
  00:49:15 - 00:49:24 - Pro'98
  00:49:24 - 00:49:31 - voorzitter
  00:49:31 - 00:49:52 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:49:52 - 00:50:09 - portefeuillehouder
  00:50:09 - 00:56:48 - voorzitter
 4. 4

  Dit besluit van B&W (B-1.1 op de lijst ingekomen stukken van 25-10-2023) is geagendeerd op verzoek van de fractie van Pro'98.
  De fractie wil met het college in gesprek over de wijze waarop inclusie en diversiteit concreet worden aangepakt binnen dit akkoord. Ook zijn we benieuwd naar de uitkomsten van het brede behoefte onderzoek en in hoeverre dit plan aansluit bij het nieuwe inclusiebeleid.


  Uitgenodigd: wethouder M.H.J. Pluimers-Foeken & wethouder J. de Heer-Verheij

  Besluit

  Het onderwerp is afdoende besproken.

  00:50:37 - 00:56:48 - voorzitter
  00:56:48 - 00:58:08 - Pro'98
  00:58:08 - 00:58:15 - voorzitter
  00:58:15 - 01:01:17 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:01:17 - 01:01:22 - voorzitter
  01:01:22 - 01:01:43 - adviseur
  01:01:43 - 01:02:25 - portefeuillehouder
  01:02:25 - 01:02:34 - voorzitter
  01:02:34 - 01:03:26 - CDA
  01:03:26 - 01:03:30 - voorzitter
  01:03:30 - 01:04:10 - portefeuillehouder
  01:04:10 - 01:05:11 - adviseur
  01:05:11 - 01:05:16 - voorzitter
  01:05:16 - 01:05:48 - ChristenUnie
  01:05:48 - 01:05:50 - voorzitter
  01:05:50 - 01:06:19 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:06:19 - 01:06:21 - voorzitter
  01:06:21 - 01:06:23 - Pro'98
  01:06:23 - 01:06:25 - voorzitter
  01:06:25 - 01:06:56 - portefeuillehouder
  01:06:56 - 01:06:57 - voorzitter
  01:06:57 - 01:07:07 - ChristenUnie
  01:07:07 - 01:07:10 - voorzitter
  01:07:10 - 01:07:38 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:07:38 - 01:07:40 - voorzitter
  01:07:40 - 01:08:35 - Pro'98
  01:08:35 - 01:08:36 - voorzitter
  01:08:36 - 01:09:26 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:09:26 - 01:09:27 - voorzitter
  01:09:27 - 01:10:40 - portefeuillehouder
  01:10:40 - 01:10:47 - CDA
  01:10:47 - 01:11:03 - portefeuillehouder
  01:11:03 - 01:11:52 - voorzitter
  01:11:52 - 01:12:01 - Burger Initiatief
  01:12:01 - 01:12:16 - voorzitter
  01:12:16 - 01:13:21 - Lokaal Belang
 5. 5

  Besluit

  Naar aanleiding van een rondvraag van raadslid Van der Meer is toegezegd om het de WMO-verordening die op de raadsagenda van 13 december staat te corrigeren (verwijzing naar lid 7, in artikel 14, lid 7. dit hoort lid 6 te zijn). Daarnaast is toegezegd in de toelichting op de verordening een duiding te geven op de eigen bijdrage voor de Valleihopper: waar het tarief op gebaseerd is en waar deze bedragen te vinden zijn.

  01:23:19 - 01:37:36 - voorzitter
 6. 6

  Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) is een plan op hoofdlijnen waarin de prioriteiten, ambities en (strategische) doelen op het gebied van veiligheid worden vastgelegd voor de komende vier jaar. De raad wordt gevraagd het IVP vast te stellen waarbij prioriteit wordt gegeven aan ondermijnende criminaliteit, digitale veiligheid, zorg en veiligheid en middelengebruik.


  Voorafgaand aan de besluitvorming over het IVP in december is een memo over het veiligheidsbeeld ter kennisname naar de raad gegaan (B-3.10 op de lijst ingekomen stukken van 05-07-23). Op 12 september 2023 zijn de prioriteiten gepresenteerd aan de commissie Bestuur.


  Uitgenodigd: Burgemeester J. van der Tak

  Besluit

  Het voorstel wordt rijp voor besluitvorming geacht. Er is tevens behoefte aan meningsvorming.

  Toezegging:
  De burgemeester zegt toe opheldering te geven over de (nog te formuleren) definitie van hermeldingen bij Veilig Thuis. Momenteel is deze definitie niet bekend wat het moeilijk maakt cijfers rond hermeldingen goed in beeld te krijgen.


  Afdoening toezegging:
  Een hermelding is:
  Een melding waarbij één of meer van de directbetrokkenen al eerder bekend was bij Veilig Thuis in de voorgaande drie jaar, maar waarbij de betrokkenheid van Veilig Thuis was afgelopen (Bron: CBS).


  Totaal aantal adviezen & meldingen tot Q3 2023:

  Gelderland Midden Barneveld
  Aantal adviezen 2007* 145
  Aantal meldingen 292* 22

  *Anonieme aanvragen en meldingen niet meegerekend
  Zie ook de bijlage voor een uitgebreid overzicht.


  Het CBS geeft aan dat in 2022 38,3% van de meldingen van VT Gelderland midden een hermelding was:
  38 procent van de meldingen bij Veilig Thuis is een hermelding (cbs.nl)

  01:36:58 - 01:37:36 - voorzitter
  01:37:36 - 01:37:45 - CDA
  01:37:45 - 01:37:48 - voorzitter
  01:37:48 - 01:37:50 - CDA
  01:37:50 - 01:38:00 - voorzitter
  01:38:00 - 01:38:19 - CDA
  01:38:19 - 01:38:22 - voorzitter
  01:38:22 - 01:38:28 - CDA
  01:38:28 - 01:38:37 - voorzitter
  01:38:37 - 01:39:40 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:39:40 - 01:39:44 - voorzitter
  01:39:44 - 01:40:20 - VVD
  01:40:20 - 01:40:22 - voorzitter
  01:40:22 - 01:40:26 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:40:26 - 01:40:29 - voorzitter
  01:40:29 - 01:40:46 - ChristenUnie
  01:40:46 - 01:40:52 - voorzitter
  01:40:52 - 01:42:22 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:42:22 - 01:42:27 - voorzitter
  01:42:27 - 01:43:41 - Burger Initiatief
  01:43:41 - 01:43:50 - voorzitter
  01:43:50 - 01:43:55 - CDA
  01:43:55 - 01:44:04 - voorzitter
  01:44:04 - 01:45:08 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:45:08 - 01:45:09 - voorzitter
  01:45:09 - 01:45:10 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:45:10 - 01:45:14 - voorzitter
  01:45:14 - 01:46:09 - CDA
  01:46:09 - 01:47:46 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:47:46 - 01:47:56 - voorzitter
  01:47:56 - 01:48:26 - Pro'98
  01:48:26 - 01:48:28 - voorzitter
  01:48:28 - 01:50:37 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:50:37 - 01:50:39 - voorzitter
  01:50:39 - 01:52:10 - ChristenUnie
  01:52:10 - 01:52:11 - voorzitter
  01:52:11 - 01:53:54 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:53:54 - 01:53:56 - voorzitter
  01:53:56 - 01:54:34 - Lokaal Belang
  01:54:34 - 01:54:35 - voorzitter
  01:54:35 - 01:57:12 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:57:12 - 01:57:18 - voorzitter
  01:57:18 - 01:57:54 - Pro'98
  01:57:54 - 01:57:55 - voorzitter
  01:57:55 - 01:59:41 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:59:41 - 01:59:45 - voorzitter
  01:59:45 - 02:00:33 - CDA
  02:00:33 - 02:00:36 - voorzitter
  02:00:36 - 02:00:37 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:00:37 - 02:00:46 - Burger Initiatief
  02:00:46 - 02:00:47 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:00:47 - 02:00:48 - CDA
  02:00:48 - 02:00:49 - voorzitter
  02:00:49 - 02:00:54 - CDA
  02:00:54 - 02:00:55 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:00:55 - 02:00:56 - voorzitter
  02:00:56 - 02:02:24 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:02:24 - 02:02:26 - voorzitter
  02:02:26 - 02:02:35 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:02:35 - 02:02:38 - voorzitter
  02:02:38 - 02:03:47 - Burger Initiatief
  02:03:47 - 02:03:48 - voorzitter
  02:03:48 - 02:04:40 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:04:40 - 02:04:47 - voorzitter
  02:04:47 - 02:06:24 - SGP
  02:06:24 - 02:06:28 - voorzitter
  02:06:28 - 02:06:29 - SGP
  02:06:29 - 02:07:15 - VVD
  02:07:15 - 02:07:16 - voorzitter
  02:07:16 - 02:11:34 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:11:34 - 02:11:59 - VVD
  02:11:59 - 02:12:00 - voorzitter
  02:12:00 - 02:12:20 - Burger Initiatief
  02:12:20 - 02:12:21 - voorzitter
  02:12:21 - 02:12:23 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:12:23 - 02:12:50 - SGP
  02:12:50 - 02:12:53 - voorzitter
  02:12:53 - 02:14:57 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:14:57 - 02:15:07 - voorzitter
  02:15:07 - 02:15:50 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:15:50 - 02:15:53 - voorzitter
  02:15:53 - 02:16:40 - CDA
  02:16:40 - 02:16:43 - voorzitter
  02:16:43 - 02:16:47 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:16:47 - 02:16:48 - voorzitter
  02:16:48 - 02:17:27 - Lokaal Belang
  02:17:27 - 02:18:43 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:18:43 - 02:18:44 - Lokaal Belang
  02:18:44 - 02:18:45 - voorzitter
  02:18:45 - 02:18:50 - Lokaal Belang
  02:18:50 - 02:19:01 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:19:01 - 02:19:02 - voorzitter
  02:19:02 - 02:19:14 - SGP
  02:19:14 - 02:19:17 - voorzitter
  02:19:17 - 02:20:17 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:20:17 - 02:20:21 - SGP
  02:20:21 - 02:22:13 - voorzitter
  02:22:13 - 02:23:31 - ChristenUnie
 7. 7

  Dit besluit van B&W (B-1.11 op de lijst ingekomen stukken van 25-10-2023) is geagendeerd op verzoek van de ChristenUnie.
  De ChristenUnie zou graag willen spreken over de aanbevelingen in dit rapport een hoe deze een realistische uitvoering krijgen in Barneveld.  Uitgenodigd: Wethouder J. de Heer-Verheij

  Besluit

  Het onderwerp is afdoende besproken.

  02:22:24 - 02:23:31 - ChristenUnie
  02:23:31 - 02:23:33 - voorzitter
  02:23:33 - 02:25:56 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:25:56 - 02:26:01 - voorzitter
  02:26:01 - 02:26:14 - ChristenUnie
  02:26:14 - 02:26:15 - voorzitter
  02:26:15 - 02:26:21 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:26:21 - 02:26:24 - voorzitter
  02:26:24 - 02:26:40 - Pro'98
  02:26:40 - 02:26:43 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:26:43 - 02:27:25 - Pro'98
  02:27:25 - 02:27:26 - voorzitter
  02:27:26 - 02:29:03 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:29:03 - 02:29:06 - voorzitter
  02:29:06 - 02:29:25 - Pro'98
  02:29:25 - 02:29:26 - voorzitter
  02:29:26 - 02:29:41 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:29:41 - 02:29:46 - voorzitter
  02:29:46 - 02:31:07 - SGP
  02:31:07 - 02:31:08 - voorzitter
  02:31:08 - 02:32:35 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:32:35 - 02:32:39 - voorzitter
  02:32:39 - 02:33:06 - Lokaal Belang
  02:33:06 - 02:34:31 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:34:31 - 02:35:33 - voorzitter
 8. 8

  De fractie van Pro'98 wil graag in gesprek met de andere commissieleden over reclames in de openbare ruimte die niet bijdragen aan een duurzame samenleving. 
  De fractie wil daarbij in de commissie graag spreken over een vergelijkbaar soort verbod als de gemeente Bloemendaal heeft toegepast.


  Uitgenodigd: wethouder W. Oosterwijk

  Besluit

  Het onderwerp is afdoende besproken.

  02:34:51 - 02:35:33 - voorzitter
  02:35:33 - 02:37:04 - Pro'98
  02:37:04 - 02:37:12 - voorzitter
  02:37:12 - 02:37:15 - Pro'98
  02:37:15 - 02:37:17 - voorzitter
  02:37:17 - 02:37:56 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:37:56 - 02:38:14 - Pro'98
  02:38:14 - 02:38:15 - voorzitter
  02:38:15 - 02:39:12 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:39:12 - 02:39:40 - Pro'98
  02:39:40 - 02:39:41 - voorzitter
  02:39:41 - 02:39:50 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:39:50 - 02:40:00 - voorzitter
  02:40:00 - 02:40:24 - Pro'98
  02:40:24 - 02:40:32 - voorzitter
  02:40:32 - 02:40:48 - Pro'98
  02:40:48 - 02:40:55 - voorzitter
  02:40:55 - 02:41:39 - Lokaal Belang
  02:41:39 - 02:41:40 - voorzitter
  02:41:40 - 02:41:48 - Pro'98
  02:41:48 - 02:41:52 - voorzitter
  02:41:52 - 02:42:40 - VVD
  02:42:40 - 02:42:41 - Pro'98
  02:42:41 - 02:42:47 - Pro'98
  02:42:47 - 02:42:48 - VVD
  02:42:48 - 02:43:58 - Pro'98
  02:43:58 - 02:44:08 - voorzitter
  02:44:08 - 02:45:38 - SGP
  02:45:38 - 02:45:39 - voorzitter
  02:45:39 - 02:45:51 - Pro'98
  02:45:51 - 02:45:56 - voorzitter
  02:45:56 - 02:46:35 - ChristenUnie
  02:46:35 - 02:46:37 - voorzitter
  02:46:37 - 02:47:18 - CDA
  02:47:18 - 02:47:19 - voorzitter
  02:47:19 - 02:48:19 - Burger Initiatief
  02:48:19 - 02:48:34 - voorzitter
  02:48:34 - 02:49:22 - Pro'98
  02:49:22 - 02:50:35 - voorzitter
 9. 9

  Voorstellen onder dit agendapunt worden niet besproken in de commissie, tenzij zich insprekers melden of een of meer fracties alsnog bespreking vragen. Dit kan worden gemeld tot uiterlijk 10 uur de dinsdagochtend vóór de commissievergadering.

 10. 9.a

  Een aantal organisaties in de gemeente Barneveld ontvangt jaarlijks subsidie voor preventieve hulp- en dienstverlening. Een groot deel van deze partners kreeg gedurende 2023 te maken met een onvoorzien grote CAO-stijging. Hierdoor is hun subsidie niet genoeg om de subsidiedoelen mee te bereiken. Daarom wordt voorgesteld de subsidie van de partners die dit betreft in 2023 te verhogen. Deze verhoging heeft tevens een structureel effect.

 11. 9.b

  De raad wordt voorgesteld de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Barneveld op een aantal punten te actualiseren naar aanleiding van een aantal nieuwe inzichten.

 12. 10

  01:12:22 - 01:13:21 - Lokaal Belang
  01:13:21 - 01:13:26 - voorzitter
  01:13:26 - 01:16:09 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:16:09 - 01:16:27 - Lokaal Belang
  01:16:27 - 01:16:50 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:16:50 - 01:16:54 - Lokaal Belang
  01:16:54 - 01:17:17 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:17:17 - 01:17:25 - voorzitter
  01:17:25 - 01:18:23 - Burger Initiatief
  01:18:23 - 01:18:30 - voorzitter
  01:18:30 - 01:18:45 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:18:45 - 01:19:06 - Burger Initiatief
  01:19:06 - 01:19:21 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:19:21 - 01:19:26 - voorzitter
  01:19:26 - 01:21:31 - CDA
  01:21:31 - 01:21:34 - voorzitter
  01:21:34 - 01:23:02 - adviseur
  01:23:02 - 01:23:07 - CDA
  01:23:07 - 01:37:36 - voorzitter
 13. 11

  02:50:27 - 02:50:35 - voorzitter