Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

en Grondgebied

woensdag 21 juni 2023

19:30 - 22:25
Locatie

Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal

Voorzitter
De heer H.K. Buitenhuis
Toelichting

Deze vergadering is openbaar. Publiek is van harte welkom zonder aanmelding vooraf. De vergadering is ook live en achteraf te bekijken via de webcast. Om mee te praten over een onderwerp moet u zich wel aanmelden. Dat kunt u doen via griffie@barneveld.nl. Zie voor meer informatie www.barneveld.nl/raad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld.

  00:00:03 - 00:01:46 - portefeuillehouder
  00:01:46 - 00:02:31 - voorzitter
  00:02:31 - 00:03:12 - Lokaal Belang
 2. 2

  De raad wordt voorgesteld de 'Participatieverordening gemeente Barneveld 2023' vast te stellen. Het doel hiervan is om de huidige verordening in lijn te brengen met de landelijke wetswijziging: uitvoeren Breed Offensief. Deze landelijke wetgeving beoogt om meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen en aan het werk te houden.


  Uitgenodigd: Wethouder W. Oosterwijk

  Besluit

  Het onderwerp wordt als rijp voor besluitvorming geacht. Voorlopig blijft het onderwerp geagendeerd voor bespreking in de meningsvorming. Afhankelijk van de beantwoording van de vragen van mevrouw Van der Meer en de heer Lasscher kan het onderwerp nog als hamerstuk worden behandeld.

  De gestelde vragen van mevrouw Van der Meer (CDA) hebben betrekking op de duiding van enkele termen in:
  - Artikel 40 a: de term "tijdig"
  - Artikel 42 lid 2: de term "bijzondere redenen"
  - Artikel 40 b, 42 en 46 de term "onvoldoende"


  De vraag van de heer Lasscher heeft betrekking op artikel 4.
  In welke mate is er een concrete termijn noodzakelijk?

  00:02:43 - 00:03:12 - Lokaal Belang
  00:03:12 - 00:03:27 - voorzitter
  00:03:27 - 00:03:30 - Lokaal Belang
  00:03:30 - 00:04:34 - portefeuillehouder
  00:04:34 - 00:04:36 - voorzitter
  00:04:36 - 00:05:07 - adviseur
  00:05:07 - 00:05:16 - voorzitter
  00:05:16 - 00:05:31 - Lokaal Belang
  00:05:31 - 00:06:24 - portefeuillehouder
  00:06:24 - 00:06:30 - voorzitter
  00:06:30 - 00:07:48 - Pro'98
  00:07:48 - 00:07:52 - voorzitter
  00:07:52 - 00:09:32 - portefeuillehouder
  00:09:32 - 00:09:35 - Pro'98
  00:09:35 - 00:09:37 - voorzitter
  00:09:37 - 00:10:26 - Pro'98
  00:10:26 - 00:10:33 - voorzitter
  00:10:33 - 00:11:08 - portefeuillehouder
  00:11:08 - 00:11:39 - adviseur
  00:11:39 - 00:11:46 - voorzitter
  00:11:46 - 00:12:55 - CDA
  00:12:55 - 00:13:01 - voorzitter
  00:13:01 - 00:13:19 - portefeuillehouder
  00:13:19 - 00:13:36 - voorzitter
  00:13:36 - 00:14:30 - Burger Initiatief
  00:14:30 - 00:14:42 - voorzitter
  00:14:42 - 00:15:10 - Burger Initiatief
  00:15:10 - 00:15:14 - voorzitter
  00:15:14 - 00:15:33 - portefeuillehouder
  00:15:33 - 00:15:42 - Burger Initiatief
  00:15:42 - 00:16:03 - portefeuillehouder
  00:16:03 - 00:16:37 - adviseur
  00:16:37 - 00:17:03 - Burger Initiatief
  00:17:03 - 00:17:37 - adviseur
  00:17:37 - 00:17:38 - Burger Initiatief
  00:17:38 - 00:17:46 - Burger Initiatief
  00:17:46 - 00:18:21 - portefeuillehouder
  00:18:21 - 00:18:30 - voorzitter
  00:18:30 - 00:19:06 - SGP
  00:19:06 - 00:19:09 - voorzitter
  00:19:09 - 00:19:45 - portefeuillehouder
  00:19:45 - 00:19:47 - voorzitter
  00:19:47 - 00:20:06 - Lokaal Belang
  00:20:06 - 00:20:07 - voorzitter
  00:20:07 - 00:21:09 - portefeuillehouder
  00:21:09 - 00:21:11 - voorzitter
  00:21:11 - 00:21:38 - ChristenUnie
  00:21:38 - 00:21:39 - voorzitter
  00:21:39 - 00:22:02 - portefeuillehouder
  00:22:02 - 00:22:07 - voorzitter
  00:22:07 - 00:22:10 - Pro'98
  00:22:10 - 00:22:13 - voorzitter
  00:22:13 - 00:22:49 - CDA
  00:22:49 - 00:23:00 - voorzitter
  00:23:00 - 00:23:07 - CDA
  00:23:07 - 00:23:08 - voorzitter
  00:23:08 - 00:23:09 - CDA
  00:23:09 - 00:23:28 - voorzitter
  00:23:28 - 00:23:36 - Burger Initiatief
  00:23:36 - 00:23:39 - CDA
  00:23:39 - 00:28:31 - voorzitter
 3. 3

  Tijdens de raadsvergadering van 31 mei 2023 heeft de fractie van het CDA, samen met de ChristenUnie, de VVD, Pro'98 en Burger Initiatief, een motie vreemd aan de agenda ingediend. De motie roept het college onder meer op om, samen met de andere gemeenten in de Regio Foodvalley, stelling te nemen tegen de beoogde aanvliegroute over de Veluwe. 


  Bij de stemming over de agenda is besloten de motie eerst te bespreken in een commissievergadering, zodoende is de motie geagendeerd voor bespreking in deze commissie.


  Uitgenodigd: Wethouder B. Wijnne

  Besluit

  De motie is rijp voor besluitvorming. Er is geen behoefte aan meningsvorming, gelet ook op de mogelijkheid die fracties hebben om een stemverklaring af te geven bij de besluitvorming.


  De motie is gewijzigd. In de laatste alinea is de term 'verplicht uitkopen' vervangen door 'de vrijwillige uitkopen."

  00:24:03 - 00:28:31 - voorzitter
  00:28:31 - 00:28:32 - CDA
  00:28:32 - 00:28:35 - voorzitter
  00:28:35 - 00:31:38 - CDA
  00:31:38 - 00:31:39 - voorzitter
  00:31:39 - 00:31:42 - CDA
  00:31:42 - 00:31:44 - voorzitter
  00:31:44 - 00:32:42 - CDA
  00:32:42 - 00:32:53 - voorzitter
  00:32:53 - 00:33:57 - Lokaal Belang
  00:33:57 - 00:33:58 - voorzitter
  00:33:58 - 00:34:27 - CDA
  00:34:27 - 00:34:32 - voorzitter
  00:34:32 - 00:34:55 - SGP
  00:34:55 - 00:34:56 - CDA
  00:34:56 - 00:35:32 - CDA
  00:35:32 - 00:35:33 - voorzitter
  00:35:33 - 00:36:26 - Pro'98
  00:36:26 - 00:36:38 - voorzitter
  00:36:38 - 00:37:24 - Lokaal Belang
  00:37:24 - 00:37:37 - voorzitter
  00:37:37 - 00:38:01 - CDA
  00:38:01 - 00:38:05 - voorzitter
  00:38:05 - 00:38:18 - VVD
  00:38:18 - 00:38:19 - Lokaal Belang
  00:38:19 - 00:38:20 - voorzitter
  00:38:20 - 00:39:07 - Lokaal Belang
  00:39:07 - 00:39:13 - voorzitter
  00:39:13 - 00:39:49 - Pro'98
  00:39:49 - 00:40:09 - Lokaal Belang
  00:40:09 - 00:40:15 - voorzitter
  00:40:15 - 00:41:54 - portefeuillehouder
  00:41:54 - 00:41:55 - voorzitter
  00:41:55 - 00:42:07 - ChristenUnie
  00:42:07 - 00:42:26 - portefeuillehouder
  00:42:26 - 00:42:42 - adviseur
  00:42:42 - 00:42:43 - portefeuillehouder
  00:42:43 - 00:42:44 - voorzitter
  00:42:44 - 00:43:26 - portefeuillehouder
  00:43:26 - 00:43:27 - CDA
  00:43:27 - 00:43:34 - voorzitter
  00:43:34 - 00:43:47 - CDA
  00:43:47 - 00:43:55 - voorzitter
  00:43:55 - 00:44:16 - Lokaal Belang
  00:44:16 - 00:44:18 - voorzitter
  00:44:18 - 00:44:20 - portefeuillehouder
  00:44:20 - 00:44:36 - Lokaal Belang
  00:44:36 - 00:45:35 - portefeuillehouder
  00:45:35 - 00:45:43 - Lokaal Belang
  00:45:43 - 00:45:48 - portefeuillehouder
  00:45:48 - 00:46:08 - voorzitter
 4. 4

  Deze partiële herziening van het bestemmingsplan maakt het realiseren van een woongebouw met twee eenheden aan de Hulstweg in Kootwijkerbroek mogelijk. Het plangebied ligt in het buurtschap Essen. Tegen het plan zijn zienswijzen ingediend. 

  Uitgenodigd: indieners zienswijzen en wethouder B. Wijnne

  Bijlagen

  Besluit

  Het bestemmingsplan is rijp voor besluitvorming. Meerdere fracties hebben aangegeven het plan in de meningsvorming te willen bespreken.

  00:46:03 - 00:46:08 - voorzitter
  00:46:08 - 00:46:19 - Lokaal Belang
  00:46:19 - 00:46:20 - voorzitter
  00:46:20 - 00:46:23 - Pro'98
  00:46:23 - 00:46:50 - Voorzitter
  00:46:50 - 00:47:02 - Lokaal Belang
  00:47:02 - 00:47:14 - voorzitter
  00:47:14 - 00:47:23 - Lokaal Belang
  00:47:23 - 00:51:14 - voorzitter
  00:51:14 - 00:53:49 - deelnemer gesprek
  00:53:49 - 00:54:25 - voorzitter
  00:57:02 - 00:57:03 - deelnemer gesprek
  00:57:03 - 00:57:05 - voorzitter
  00:57:05 - 00:57:37 - deelnemer gesprek
  00:57:37 - 00:57:46 - voorzitter
  00:57:46 - 00:59:39 - deelnemer gesprek
  00:59:39 - 00:59:41 - voorzitter
  00:59:41 - 01:00:56 - deelnemer gesprek
  01:00:56 - 01:01:05 - voorzitter
  01:02:04 - 01:02:25 - voorzitter
  01:02:25 - 01:03:06 - CDA
  01:03:06 - 01:03:15 - deelnemer gesprek
  01:03:15 - 01:03:22 - CDA
  01:03:22 - 01:03:23 - voorzitter
  01:03:23 - 01:03:37 - Pro'98
  01:03:37 - 01:03:38 - voorzitter
  01:03:38 - 01:04:00 - deelnemer gesprek
  01:04:00 - 01:04:02 - voorzitter
  01:04:02 - 01:04:32 - ChristenUnie
  01:05:33 - 01:05:35 - voorzitter
  01:05:35 - 01:06:03 - ChristenUnie
  01:06:03 - 01:06:09 - voorzitter
  01:06:09 - 01:06:42 - Lokaal Belang
  01:06:42 - 01:06:43 - deelnemer gesprek
  01:06:43 - 01:06:44 - voorzitter
  01:06:44 - 01:07:19 - deelnemer gesprek
  01:07:19 - 01:07:20 - voorzitter
  01:07:20 - 01:08:14 - SGP
  01:08:14 - 01:08:15 - voorzitter
  01:08:15 - 01:08:26 - SGP
  01:08:26 - 01:08:30 - voorzitter
  01:08:30 - 01:08:42 - deelnemer gesprek
  01:08:42 - 01:08:43 - voorzitter
  01:08:43 - 01:08:58 - deelnemer gesprek
  01:08:58 - 01:09:01 - voorzitter
  01:09:23 - 01:09:43 - SGP
  01:09:43 - 01:09:44 - voorzitter
  01:10:05 - 01:10:12 - voorzitter
  01:10:12 - 01:11:16 - VVD
  01:11:16 - 01:11:23 - voorzitter
  01:11:23 - 01:12:08 - ChristenUnie
  01:12:08 - 01:12:09 - voorzitter
  01:12:09 - 01:12:50 - CDA
  01:12:50 - 01:12:52 - voorzitter
  01:12:52 - 01:14:12 - portefeuillehouder
  01:14:12 - 01:14:13 - adviseur
  01:14:13 - 01:14:16 - voorzitter
  01:14:16 - 01:15:12 - adviseur
  01:15:12 - 01:15:16 - voorzitter
  01:15:35 - 01:16:33 - adviseur
  01:16:33 - 01:16:38 - voorzitter
  01:16:38 - 01:16:58 - ChristenUnie
  01:16:58 - 01:17:00 - voorzitter
  01:17:00 - 01:17:43 - portefeuillehouder
  01:17:43 - 01:17:44 - ChristenUnie
  01:17:44 - 01:17:47 - voorzitter
  01:17:47 - 01:17:53 - ChristenUnie
  01:17:53 - 01:17:55 - voorzitter
  01:17:55 - 01:18:05 - portefeuillehouder
  01:18:05 - 01:19:12 - adviseur
  01:19:12 - 01:19:15 - voorzitter
  01:19:15 - 01:19:51 - ChristenUnie
  01:19:51 - 01:19:54 - voorzitter
  01:19:54 - 01:20:23 - CDA
  01:20:23 - 01:20:25 - voorzitter
  01:20:25 - 01:21:31 - portefeuillehouder
  01:21:31 - 01:21:38 - voorzitter
  01:21:41 - 01:21:42 - voorzitter
  01:23:35 - 01:25:38 - deelnemer gesprek
  01:25:38 - 01:25:41 - voorzitter
  01:25:41 - 01:25:50 - deelnemer gesprek
  01:25:50 - 01:25:52 - voorzitter
  01:25:52 - 01:26:18 - ChristenUnie
  01:26:18 - 01:26:50 - deelnemer gesprek
  01:26:50 - 01:26:52 - voorzitter
  01:26:52 - 01:27:24 - deelnemer gesprek
  01:27:24 - 01:27:39 - voorzitter
  01:27:39 - 01:28:41 - adviseur
  01:28:41 - 01:28:52 - voorzitter
  01:28:52 - 01:29:47 - deelnemer gesprek
  01:29:47 - 01:29:50 - voorzitter
  01:29:50 - 01:30:41 - adviseur
  01:30:41 - 01:32:00 - voorzitter
 5. 5

  01:31:23 - 01:32:00 - voorzitter
  01:32:00 - 01:32:20 - deelnemer gesprek
  01:32:20 - 01:32:21 - voorzitter
  01:32:21 - 01:32:23 - deelnemer gesprek
  01:32:41 - 01:32:43 - voorzitter
  01:32:43 - 01:32:47 - deelnemer gesprek
  01:32:47 - 01:32:52 - voorzitter
  01:32:52 - 01:33:18 - deelnemer gesprek
  01:33:18 - 01:45:19 - voorzitter
 6. 6

  Het bestemmingsplan Walhuisweg II maakt de bouw van een nieuwe kerk aan de Walhuisweg in Kootwijkerbroek mogelijk. Tegen dit plan zijn enkele zienswijzen ingediend waaronder door de provincie Gelderland in verband met de molenbiotoop van de Puurveense Molen. De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan, met enkele wijzigingen, wel vast te stellen en daarmee de bouw mogelijk te maken.


  Uitgenodigd: indieners zienswijzen en wethouder B. Wijnne


  Ter informatie is de inspreek bijdrage met bijlagen toegevoegd.

  Bijlagen

  Besluit

  Het plan is rijp voor besluitvorming. Vanwege het voornemen om een amendement in te dienen wordt het plan geagendeerd voor meningsvorming in de raad.

  Het voorliggend plan bevat geen torenspits. Om een torenspits toch toe te staan is een amendement nodig.

  01:44:05 - 01:45:19 - voorzitter
  01:45:19 - 01:47:41 - deelnemer gesprek
  01:47:41 - 01:47:48 - voorzitter
  01:47:48 - 01:48:11 - SGP
  01:48:11 - 01:48:12 - voorzitter
  01:48:12 - 01:48:14 - voorzitter
  01:48:14 - 01:48:49 - SGP
  01:48:49 - 01:49:24 - deelnemer gesprek
  01:49:24 - 01:49:27 - SGP
  01:49:27 - 01:49:29 - voorzitter
  01:49:29 - 01:50:20 - SGP
  01:50:20 - 01:50:21 - deelnemer gesprek
  01:50:21 - 01:50:23 - voorzitter
  01:50:23 - 01:50:32 - ChristenUnie
  01:50:32 - 01:50:51 - deelnemer gesprek
  01:50:51 - 01:50:52 - voorzitter
  01:50:52 - 01:51:22 - deelnemer gesprek
  01:51:22 - 01:51:24 - voorzitter
  01:51:24 - 01:52:13 - CDA
  01:52:13 - 01:52:15 - voorzitter
  01:52:15 - 01:53:19 - deelnemer gesprek
  01:53:19 - 01:53:23 - voorzitter
  01:53:51 - 01:54:01 - voorzitter
  01:54:01 - 01:55:03 - Lokaal Belang
  01:55:03 - 01:55:05 - voorzitter
  01:55:05 - 01:56:24 - portefeuillehouder
  01:56:24 - 01:56:25 - voorzitter
  01:56:25 - 01:56:31 - SGP
  01:56:31 - 01:56:33 - portefeuillehouder
  01:56:33 - 01:56:43 - SGP
  01:56:43 - 01:58:14 - portefeuillehouder
  01:58:14 - 01:58:15 - voorzitter
  01:58:15 - 01:58:27 - SGP
  01:58:47 - 01:58:48 - SGP
  01:58:48 - 01:58:49 - voorzitter
  01:58:50 - 01:59:08 - Lokaal Belang
  01:59:08 - 01:59:09 - SGP
  01:59:09 - 01:59:14 - voorzitter
  01:59:14 - 01:59:23 - portefeuillehouder
  01:59:23 - 01:59:25 - voorzitter
  01:59:25 - 02:00:33 - VVD
  02:00:33 - 02:00:35 - voorzitter
  02:00:35 - 02:00:58 - portefeuillehouder
  02:00:58 - 02:01:01 - voorzitter
  02:01:01 - 02:01:16 - Pro'98
  02:01:16 - 02:01:17 - voorzitter
  02:01:17 - 02:01:37 - portefeuillehouder
  02:01:37 - 02:01:38 - voorzitter
  02:01:38 - 02:01:52 - Pro'98
  02:01:52 - 02:01:53 - portefeuillehouder
  02:01:53 - 02:01:55 - voorzitter
  02:01:55 - 02:02:12 - portefeuillehouder
  02:02:12 - 02:02:13 - voorzitter
  02:02:13 - 02:02:15 - ChristenUnie
  02:02:15 - 02:02:32 - voorzitter
  02:02:32 - 02:02:50 - portefeuillehouder
  02:02:50 - 02:02:51 - voorzitter
  02:02:51 - 02:03:11 - portefeuillehouder
  02:03:11 - 02:03:13 - voorzitter
  02:03:13 - 02:04:17 - CDA
  02:04:17 - 02:04:19 - voorzitter
  02:04:19 - 02:04:25 - portefeuillehouder
  02:04:25 - 02:05:40 - adviseur
  02:05:40 - 02:05:59 - CDA
  02:05:59 - 02:06:00 - voorzitter
  02:06:00 - 02:06:44 - adviseur
  02:06:44 - 02:06:46 - voorzitter
  02:06:46 - 02:07:42 - ChristenUnie
  02:07:42 - 02:07:47 - voorzitter
  02:07:47 - 02:08:36 - adviseur
  02:08:36 - 02:08:38 - voorzitter
  02:09:26 - 02:09:29 - voorzitter
  02:09:29 - 02:09:52 - Lokaal Belang
  02:09:52 - 02:09:53 - voorzitter
  02:09:53 - 02:10:35 - portefeuillehouder
  02:10:35 - 02:10:41 - Lokaal Belang
  02:10:41 - 02:10:43 - voorzitter
  02:10:43 - 02:11:00 - Lokaal Belang
  02:11:00 - 02:11:01 - portefeuillehouder
  02:11:01 - 02:11:08 - voorzitter
  02:11:08 - 02:11:29 - adviseur
  02:11:29 - 02:11:42 - Lokaal Belang
  02:11:42 - 02:11:43 - voorzitter
  02:11:43 - 02:11:51 - Lokaal Belang
  02:11:51 - 02:11:54 - voorzitter
  02:11:54 - 02:12:02 - adviseur
  02:12:02 - 02:12:03 - voorzitter
  02:12:03 - 02:12:09 - adviseur
  02:12:09 - 02:12:22 - Lokaal Belang
  02:12:22 - 02:12:34 - portefeuillehouder
  02:12:34 - 02:12:37 - voorzitter
  02:12:37 - 02:12:55 - SGP
  02:12:55 - 02:12:56 - portefeuillehouder
  02:12:56 - 02:12:57 - SGP
  02:12:57 - 02:13:07 - portefeuillehouder
  02:13:07 - 02:13:09 - SGP
  02:13:09 - 02:13:12 - voorzitter
  02:13:12 - 02:13:28 - portefeuillehouder
  02:13:28 - 02:13:52 - voorzitter
  02:13:52 - 02:14:18 - portefeuillehouder
  02:14:18 - 02:14:20 - voorzitter
  02:14:20 - 02:14:23 - SGP
  02:14:23 - 02:14:56 - voorzitter
  02:14:56 - 02:15:02 - deelnemer gesprek
  02:15:02 - 02:17:26 - voorzitter
 7. 7

  De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de integrale aanpak van de Hessenweg. De dekking voor deze aanpak is reeds aanwezig in het Uitvoeringsplan investeringen (MIP). De aanpak beoogt onder meer de aanleg van bermbeton, het verleggen van de bebouwde komgrens en levensduur verlengend onderhoud aan de rijbaan.


  Uitgenodigd: Wethouder M.H.J. Pluimers-Foeken

  Besluit

  Het plan is rijp voor besluitvorming. Er is geen behoefte aan meningsvorming.

  02:15:22 - 02:17:26 - voorzitter
  02:17:26 - 02:17:51 - Lokaal Belang
  02:17:51 - 02:17:59 - voorzitter
  02:17:59 - 02:18:24 - VVD
  02:18:24 - 02:18:31 - voorzitter
  02:18:31 - 02:19:02 - SGP
  02:19:02 - 02:19:09 - voorzitter
  02:19:09 - 02:20:19 - portefeuillehouder
  02:20:19 - 02:20:21 - portefeuillehouder
  02:20:21 - 02:20:46 - VVD
  02:20:46 - 02:20:47 - voorzitter
  02:20:47 - 02:21:16 - portefeuillehouder
  02:21:16 - 02:21:21 - voorzitter
  02:21:21 - 02:21:41 - SGP
  02:21:41 - 02:21:42 - portefeuillehouder
  02:21:42 - 02:21:43 - voorzitter
  02:21:43 - 02:22:12 - portefeuillehouder
  02:22:12 - 02:22:13 - voorzitter
  02:22:13 - 02:22:28 - SGP
  02:22:28 - 02:23:01 - portefeuillehouder
  02:23:01 - 02:23:02 - voorzitter
  02:23:02 - 02:23:03 - portefeuillehouder
  02:23:03 - 02:23:04 - voorzitter
  02:23:04 - 02:23:06 - portefeuillehouder
  02:23:06 - 02:23:12 - voorzitter
  02:23:12 - 02:23:27 - CDA
  02:23:27 - 02:23:28 - VVD
  02:23:28 - 02:23:30 - portefeuillehouder
  02:23:30 - 02:23:33 - voorzitter
  02:23:33 - 02:23:51 - VVD
  02:23:51 - 02:23:52 - voorzitter
  02:23:52 - 02:24:13 - portefeuillehouder
  02:24:13 - 02:24:17 - VVD
  02:24:17 - 02:24:30 - portefeuillehouder
  02:24:30 - 02:24:32 - voorzitter
  02:24:32 - 02:25:05 - adviseur
  02:25:05 - 02:25:10 - voorzitter
  02:25:10 - 02:25:40 - Pro'98
  02:25:40 - 02:25:43 - voorzitter
  02:25:43 - 02:25:55 - portefeuillehouder
  02:25:55 - 02:25:56 - voorzitter
  02:25:56 - 02:26:23 - Lokaal Belang
  02:26:23 - 02:26:51 - portefeuillehouder
  02:26:51 - 02:26:53 - voorzitter
  02:26:53 - 02:26:56 - Pro'98
  02:26:56 - 02:27:03 - voorzitter
  02:27:03 - 02:27:41 - Lokaal Belang
  02:27:41 - 02:27:42 - portefeuillehouder
  02:27:42 - 02:28:15 - portefeuillehouder
  02:28:15 - 02:28:17 - voorzitter
  02:28:17 - 02:28:21 - CDA
  02:28:21 - 02:28:23 - voorzitter
  02:28:23 - 02:29:13 - CDA
  02:29:13 - 02:29:14 - voorzitter
  02:29:14 - 02:30:26 - portefeuillehouder
  02:30:26 - 02:30:27 - CDA
  02:30:27 - 02:30:29 - voorzitter
  02:30:29 - 02:30:52 - CDA
  02:30:52 - 02:30:53 - portefeuillehouder
  02:30:53 - 02:31:32 - portefeuillehouder
  02:31:32 - 02:31:47 - CDA
  02:31:47 - 02:31:53 - portefeuillehouder
  02:31:53 - 02:31:57 - CDA
  02:31:57 - 02:32:44 - portefeuillehouder
  02:32:44 - 02:32:51 - voorzitter
  02:32:51 - 02:32:56 - portefeuillehouder
  02:32:56 - 02:33:12 - voorzitter
  02:33:12 - 02:33:50 - CDA
  02:33:50 - 02:33:51 - portefeuillehouder
  02:33:51 - 02:34:41 - portefeuillehouder
  02:34:41 - 02:34:59 - voorzitter
  02:34:59 - 02:35:10 - CDA
  02:35:10 - 02:35:26 - voorzitter
  02:35:26 - 02:35:59 - portefeuillehouder
  02:35:59 - 02:37:41 - voorzitter
 8. 8

  Over het besluit van het college om het maaien van gazons en kruiden in te trekken en opnieuw in de markt te brengen is een kort geding aangespannen. Onlangs heeft de rechtbank hier een uitspraak over gedaan en de gemeente in het gelijk gesteld. Er zijn twee memo's met de raad gedeeld inzake dit Vonnis.
  De eerste memo (B-3.6 op de lijst ingekomen stukken van 31-05-23) is geagendeerd op verzoek van het CDA. De fractie wil in gesprek over de vraag of de uitkomst van het kort geding wel zo positief is voor de gemeente en onze inwoners. Wat gaat dit verder betekenen en hoe gaan we in de toekomst om met het maaien?
  De tweede memo (B-3.20 LIS 31-05-23) is geagendeerd op verzoek van de SGP. De SGP-fractie wil het onderwerp bespreken om duidelijkheid te krijgen over de gemaakte keuzes in deze aanbesteding.  Uitgenodigd: wethouder M.H.J. Pluimers-Foeken

  Besluit

  Het onderwerp is voldoende besproken.

  Toegezegd is dat de stand van de biodiversiteit (in welke mate neemt dit toe of af) wordt meegenomen in de reguliere evaluatiemomenten.

  02:37:28 - 02:37:41 - voorzitter
  02:37:41 - 02:37:47 - CDA
  02:37:47 - 02:37:58 - voorzitter
  02:37:58 - 02:37:59 - CDA
  02:37:59 - 02:38:05 - voorzitter
  02:38:05 - 02:39:05 - CDA
  02:39:05 - 02:39:09 - voorzitter
  02:39:09 - 02:41:24 - portefeuillehouder
  02:41:24 - 02:42:37 - adviseur
  02:42:37 - 02:42:39 - voorzitter
  02:42:39 - 02:42:54 - portefeuillehouder
  02:42:54 - 02:43:16 - CDA
  02:43:16 - 02:43:28 - adviseur
  02:43:28 - 02:43:38 - voorzitter
  02:43:38 - 02:44:41 - SGP
  02:44:41 - 02:44:51 - voorzitter
  02:44:51 - 02:45:47 - ChristenUnie
  02:45:47 - 02:45:50 - voorzitter
  02:45:50 - 02:46:29 - VVD
  02:46:29 - 02:46:38 - voorzitter
  02:46:38 - 02:47:48 - portefeuillehouder
  02:47:48 - 02:47:50 - voorzitter
  02:47:50 - 02:48:16 - SGP
  02:48:16 - 02:48:17 - voorzitter
  02:48:17 - 02:48:30 - portefeuillehouder
  02:48:30 - 02:48:35 - SGP
  02:48:35 - 02:48:38 - portefeuillehouder
  02:48:38 - 02:48:40 - SGP
  02:48:40 - 02:48:41 - voorzitter
  02:48:41 - 02:49:11 - SGP
  02:49:11 - 02:49:33 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:49:33 - 02:49:34 - voorzitter
  02:49:34 - 02:49:39 - SGP
  02:49:39 - 02:49:41 - portefeuillehouder
  02:49:41 - 02:49:42 - voorzitter
  02:49:42 - 02:50:03 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:50:03 - 02:50:04 - voorzitter
  02:50:04 - 02:50:21 - VVD
  02:50:21 - 02:50:22 - portefeuillehouder
  02:50:22 - 02:50:55 - portefeuillehouder
  02:50:55 - 02:50:57 - voorzitter
  02:50:57 - 02:51:00 - SGP
  02:51:00 - 02:51:10 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:51:10 - 02:51:11 - SGP
  02:51:11 - 02:51:23 - voorzitter
  02:51:23 - 02:51:35 - SGP
  02:51:35 - 02:51:36 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:51:36 - 02:51:37 - voorzitter
  02:51:37 - 02:51:42 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:51:42 - 02:51:50 - SGP
  02:51:50 - 02:52:16 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:52:16 - 02:52:17 - voorzitter
  02:52:17 - 02:52:24 - SGP
  02:52:24 - 02:52:40 - portefeuillehouder
  02:52:40 - 02:52:49 - voorzitter
  02:52:49 - 02:52:50 - VVD
  02:52:50 - 02:52:58 - voorzitter
  02:52:58 - 02:54:12 - Pro'98
  02:54:12 - 02:54:14 - voorzitter
  02:54:14 - 02:54:49 - SGP
  02:54:49 - 02:54:51 - voorzitter
  02:54:51 - 02:56:24 - portefeuillehouder
  02:56:24 - 02:56:29 - voorzitter
  02:56:29 - 02:56:34 - Pro'98
  02:56:34 - 02:56:40 - voorzitter
  02:56:40 - 02:57:41 - Pro'98
  02:57:41 - 02:57:42 - voorzitter
  02:57:42 - 02:58:36 - SGP
  02:58:36 - 03:00:02 - portefeuillehouder
  03:00:02 - 03:00:03 - voorzitter
  03:00:03 - 03:00:04 - adviseur
  03:00:04 - 03:00:05 - VVD
  03:00:05 - 03:01:43 - adviseur
  03:01:43 - 03:01:50 - voorzitter
  03:01:50 - 03:02:44 - VVD
  03:02:44 - 03:02:45 - portefeuillehouder
  03:02:45 - 03:02:48 - voorzitter
  03:02:48 - 03:03:53 - portefeuillehouder
  03:03:53 - 03:04:03 - voorzitter
  03:04:03 - 03:04:10 - VVD
  03:04:10 - 03:04:12 - voorzitter
  03:04:12 - 03:04:44 - VVD
  03:04:44 - 03:05:46 - voorzitter
  03:05:46 - 03:05:48 - VVD
  03:05:48 - 03:06:01 - voorzitter
  03:06:01 - 03:06:54 - portefeuillehouder
  03:06:54 - 03:06:57 - voorzitter
  03:06:57 - 03:08:02 - SGP
  03:08:02 - 03:08:08 - voorzitter
  03:08:08 - 03:10:09 - portefeuillehouder
  03:10:09 - 03:10:16 - SGP
  03:10:16 - 03:10:19 - portefeuillehouder
  03:10:19 - 03:10:20 - SGP
  03:10:20 - 03:11:15 - voorzitter
 9. 9
  Hamerstukken
 10. 9.a

  De gemeente Barneveld heeft meerjarig een tekort op het BUIG-budget. We vragen een vangnetuitkering aan, zodat een deel van dit tekort over 2022 door het Rijk gecompenseerd wordt.

 11. 10

  Besluit

  N.v.t.

 12. 11
  Sluiting