Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

woensdag 11 oktober 2023

19:30 - 22:20
Locatie

Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal

Voorzitter
De heer T. den Boon
Toelichting

klik hier om webcast te bekijken
Deze vergadering is openbaar. Publiek is van harte welkom zonder aanmelding vooraf. De vergadering is ook live en achteraf te bekijken via de webcast. Om mee te praten over een onderwerp moet u zich wel aanmelden. Zie voor meer informatie www.barneveld.nl/raad

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

  De raad ontving een brief van aanwonenden van de Hoevelakenseweg over het voorlopige ontwerp van de Hoevelakenseweg (A-12 op de lijst ingekomen stukken van 27 september). In de brief lichten zij hun kijk toe op het ontwerp en pleiten zij onder meer voor een andere materiaalkeuze; een asfaltinrichting in plaats van elementenverharding.


  De brief van de aanwonenden is geagendeerd op verzoek van de fracties van Lokaal Belang en de VVD.
  Lokaal Belang wil graag de indieners van de brief de mogelijkheid geven hun brief toe te lichten en de fractie wil in overleg met de wethouder om te bezien wat de mogelijkheden zijn om alternatieven alsnog te bekijken en te beoordelen.
  De fractie van de VVD wil in gesprek met de steller van de brief over de materiaalkeuze van het college.


  Uitgenodigd: de heer Doornik (steller brief) en wethouder M.H.J. Pluimers-Foeken.

  Besluit

  Het onderwerp is voldoende besproken.

  00:06:11 - 00:06:28 - voorzitter
  00:06:28 - 00:09:52 - deelnemer gesprek
  00:09:52 - 00:10:13 - voorzitter
  00:10:13 - 00:10:22 - VVD
  00:10:22 - 00:12:27 - deelnemer gesprek
  00:12:27 - 00:12:33 - voorzitter
  00:12:33 - 00:13:06 - CDA
  00:13:06 - 00:13:09 - voorzitter
  00:13:09 - 00:13:18 - deelnemer gesprek
  00:13:18 - 00:13:31 - CDA
  00:13:31 - 00:14:14 - deelnemer gesprek
  00:14:14 - 00:14:22 - voorzitter
  00:14:22 - 00:14:37 - Pro'98
  00:14:37 - 00:15:34 - deelnemer gesprek
  00:15:34 - 00:15:40 - voorzitter
  00:15:40 - 00:15:59 - Burger Initiatief
  00:15:59 - 00:17:03 - deelnemer gesprek
  00:17:03 - 00:17:04 - Burger Initiatief
  00:17:04 - 00:17:05 - voorzitter
  00:17:05 - 00:17:21 - Burger Initiatief
  00:17:21 - 00:17:55 - deelnemer gesprek
  00:17:55 - 00:17:56 - voorzitter
  00:17:56 - 00:18:02 - deelnemer gesprek
  00:18:02 - 00:18:05 - voorzitter
  00:18:05 - 00:18:37 - Lokaal Belang
  00:18:37 - 00:18:40 - deelnemer gesprek
  00:18:40 - 00:18:42 - voorzitter
  00:18:42 - 00:19:26 - deelnemer gesprek
  00:19:26 - 00:20:02 - voorzitter
  00:20:02 - 00:22:17 - Lokaal Belang
  00:22:17 - 00:22:21 - voorzitter
  00:22:21 - 00:22:38 - VVD
  00:22:38 - 00:22:42 - voorzitter
  00:22:42 - 00:26:06 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:26:06 - 00:26:15 - voorzitter
  00:26:15 - 00:27:04 - Burger Initiatief
  00:27:04 - 00:27:06 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:27:06 - 00:27:36 - VVD
  00:27:36 - 00:27:38 - voorzitter
  00:27:38 - 00:29:09 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:29:09 - 00:29:26 - voorzitter
  00:29:26 - 00:30:07 - CDA
  00:30:07 - 00:30:12 - voorzitter
  00:30:12 - 00:31:21 - Pro'98
  00:31:21 - 00:31:24 - voorzitter
  00:31:24 - 00:32:00 - SGP
  00:32:00 - 00:32:10 - voorzitter
  00:32:10 - 00:33:54 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:33:54 - 00:34:03 - voorzitter
  00:34:03 - 00:35:28 - deelnemer gesprek
  00:35:28 - 00:35:31 - voorzitter
  00:35:31 - 00:38:30 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:38:30 - 00:38:31 - voorzitter
  00:38:31 - 00:40:52 - adviseur
  00:40:52 - 00:41:29 - voorzitter
  00:41:29 - 00:41:56 - SGP
  00:41:56 - 00:42:06 - voorzitter
  00:42:06 - 00:42:20 - ChristenUnie
  00:42:20 - 00:42:22 - voorzitter
  00:42:22 - 00:42:42 - Pro'98
  00:42:42 - 00:42:45 - voorzitter
  00:42:45 - 00:43:07 - CDA
  00:43:07 - 00:43:10 - voorzitter
  00:43:10 - 00:43:20 - VVD
  00:43:20 - 00:43:22 - voorzitter
  00:43:22 - 00:44:16 - Burger Initiatief
  00:44:16 - 00:44:23 - voorzitter
  00:44:23 - 00:46:40 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:46:40 - 00:46:52 - voorzitter
  00:46:52 - 00:47:35 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:47:35 - 00:47:58 - voorzitter
  00:47:58 - 00:49:52 - deelnemer gesprek
  00:49:52 - 00:52:07 - voorzitter
 3. 3

  De raad wordt voorgesteld om in stemmen met de integrale aanpak van de Ringlaan in De Glind. Het uitvoeringsplan MIP waarin de aanpak van de Ringlaan is opgenomen is afgelopen 8 februari door de raad vastgesteld. Daarbij is afgesproken dat bij projecten met een budget hoger dan € 500.000 de raad voorafgaand aan aanwending van het krediet instemt met de aanpak. 


  De Ringlaan in De Glind voldoet niet aan het voor wegen vastgestelde kwaliteitsniveau Basis. Bovendien wordt uitgeweken in de bermen. Om de weg op het juiste kwaliteitsniveau te brengen en veilig uitwijken in de bermen mogelijk te maken is Levensduur Verlengend Onderhoud (LVO) en de aanleg van bermbeton nodig. Langs de rijbaan worden een aantal uitwijkmogelijkheden gerealiseerd voor het verkeer. Het realiseren van uitwijkmogelijkheden vindt plaats om in te spelen op de toenemende verkeersintensiteit. Gelijktijdig worden bomen vervangen om een duurzame groene laanstructuur te realiseren. 


  Uitgenodigd: wethouder M.H.J. Pluimers-Foeken.

  Besluit

  Het voorstel wordt rijp geacht voor besluitvorming. Bij de fractie van BI bestaat behoefte aan meningsvorming vanwege de hoeveelheid aangeboden alternatieve scenario's.

  Toezegging:
  De wethouder zegt toe om aandacht voor en controles op de gezondheid van bestaande bomen op te nemen in het Bomenbeleidsplan.


  Mevrouw Van der Meer heeft verzocht een duiding te krijgen op de de afstand tussen de rand van de weg en de standplaats van nieuw te plaatsen bomen.

  00:50:10 - 00:52:07 - voorzitter
  00:52:07 - 00:53:31 - Burger Initiatief
  00:53:31 - 00:53:40 - voorzitter
  00:53:40 - 00:54:02 - Lokaal Belang
  00:54:02 - 00:54:04 - voorzitter
  00:54:04 - 00:54:18 - Pro'98
  00:54:18 - 00:54:22 - voorzitter
  00:54:22 - 00:54:57 - Burger Initiatief
  00:54:57 - 00:55:06 - voorzitter
  00:55:06 - 00:56:17 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:56:17 - 00:56:20 - voorzitter
  00:56:20 - 00:57:14 - Pro'98
  00:57:14 - 00:57:17 - voorzitter
  00:57:17 - 00:57:41 - CDA
  00:57:41 - 00:57:44 - voorzitter
  00:57:44 - 00:58:20 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:58:20 - 00:58:26 - voorzitter
  00:58:26 - 00:59:13 - SGP
  00:59:13 - 00:59:23 - voorzitter
  00:59:23 - 00:59:58 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:59:58 - 00:59:59 - voorzitter
  00:59:59 - 01:00:28 - portefeuillehouder
  01:00:28 - 01:00:31 - voorzitter
  01:00:31 - 01:00:54 - SGP
  01:00:54 - 01:00:55 - voorzitter
  01:00:55 - 01:01:25 - VVD
  01:01:25 - 01:01:27 - voorzitter
  01:01:27 - 01:02:03 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:02:03 - 01:02:21 - voorzitter
  01:02:21 - 01:02:47 - CDA
  01:02:47 - 01:02:58 - voorzitter
  01:02:58 - 01:04:06 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:04:06 - 01:04:38 - adviseur
  01:04:38 - 01:04:39 - voorzitter
  01:04:39 - 01:04:46 - adviseur
  01:04:46 - 01:05:14 - voorzitter
  01:05:14 - 01:05:53 - SGP
  01:05:53 - 01:05:56 - voorzitter
  01:05:56 - 01:06:23 - Lokaal Belang
  01:06:23 - 01:06:27 - voorzitter
  01:06:27 - 01:07:21 - CDA
  01:07:21 - 01:07:24 - voorzitter
  01:07:24 - 01:08:24 - Burger Initiatief
  01:08:24 - 01:08:33 - voorzitter
  01:08:33 - 01:11:03 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:11:03 - 01:11:05 - portefeuillehouder
  01:11:05 - 01:11:07 - voorzitter
  01:11:07 - 01:11:13 - Pro'98
  01:11:13 - 01:11:17 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:11:17 - 01:11:28 - Pro'98
  01:11:28 - 01:11:41 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:11:41 - 01:11:43 - voorzitter
  01:11:43 - 01:12:30 - portefeuillehouder
  01:12:30 - 01:13:03 - voorzitter
  01:13:03 - 01:13:22 - Burger Initiatief
  01:13:22 - 01:16:00 - voorzitter
 4. 4

  De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde vervanging van drie bruggen. De hiervoor benodigde dekking is opgenomen in het Uitvoeringsplan investeringen 2023. Het budget overschrijdt de €500.000, wat betekent dat de raad in moet stemmen met het voorstel voor het budget wordt aangewend.  Voor een drietal bruggen binnen de gemeente Barneveld geldt sinds eind 2022 een gewichtsbeperking. Twee van de bruggen liggen in de Stoutenburgerweg en de andere brug ligt in de Lunterseweg. Om de veiligheidsrisico’s (bezwijken bruggen) en de invloed van de gewichtsbeperking op de bereikbaarheid te verhelpen, is vervanging op een zo kort mogelijk termijn gewenst. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde aanpak om de bruggen te vervangen.  Uitgenodigd: wethouder M.H.J. Pluimers-Foeken.

  Besluit

  Het voorstel wordt rijp geacht voor besluitvorming er is behoefte aan meningsvorming.

  01:13:46 - 01:16:00 - voorzitter
  01:16:00 - 01:17:30 - ChristenUnie
  01:17:30 - 01:17:37 - voorzitter
  01:17:37 - 01:19:33 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:19:33 - 01:19:36 - voorzitter
  01:19:36 - 01:20:32 - ChristenUnie
  01:20:32 - 01:20:38 - voorzitter
  01:20:38 - 01:20:58 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:20:58 - 01:23:02 - adviseur
  01:23:02 - 01:23:14 - voorzitter
  01:23:14 - 01:24:33 - SGP
  01:24:33 - 01:24:41 - voorzitter
  01:24:41 - 01:25:08 - VVD
  01:25:08 - 01:25:09 - voorzitter
  01:25:09 - 01:25:33 - Lokaal Belang
  01:25:33 - 01:25:35 - voorzitter
  01:25:35 - 01:26:03 - CDA
  01:26:03 - 01:26:08 - voorzitter
  01:26:08 - 01:28:53 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:28:53 - 01:29:01 - voorzitter
  01:29:01 - 01:29:34 - SGP
  01:29:34 - 01:29:37 - voorzitter
  01:29:37 - 01:30:12 - CDA
  01:30:12 - 01:30:20 - voorzitter
  01:30:20 - 01:31:26 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:31:26 - 01:31:39 - voorzitter
  01:31:39 - 01:31:54 - CDA
  01:31:54 - 01:31:59 - voorzitter
  01:31:59 - 01:32:48 - Lokaal Belang
  01:32:48 - 01:32:50 - voorzitter
  01:32:50 - 01:33:27 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:33:27 - 01:33:44 - voorzitter
  01:33:44 - 01:34:19 - CDA
  01:34:19 - 01:34:22 - voorzitter
  01:34:22 - 01:34:55 - VVD
  01:34:55 - 01:34:57 - voorzitter
  01:34:57 - 01:35:22 - Burger Initiatief
  01:35:22 - 01:35:23 - voorzitter
  01:35:23 - 01:36:54 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:36:54 - 01:36:59 - voorzitter
  01:36:59 - 01:37:32 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:37:32 - 01:40:48 - voorzitter
 5. 5

  01:38:07 - 01:40:48 - voorzitter
  01:44:05 - 01:45:07 - voorzitter
 6. 6

  In de Valleiregio zijn de samenwerkende gemeenten bezig met het opstellen van een Regiovisie voor Beschermd Wonen (BW). In deze Regiovisie staan de kaders voor het beleid voor de komende jaren.  Deze Regiovisie komt in februari 2024 ter vaststelling in de Raad, agendering van dit onderwerp in de commissie is bedoeld om de commissie van tevoren te informeren over het proces en om input en ideeën ophalen.


  Tijdens de presentatie worden de commissieleden geïnformeerd over de achtergrond en het proces alsmede de belangrijkste punten in de Regiovisie.
  De doelstellingen en leidende principes zullen worden toegelicht en na de presentatie worden besproken. De vragen die daarbij aan de orde komen, vindt u in de bijlage.


  Uitgenodigd: Wethouder J.M. de Heer-Verheij

  Besluit

  Onderwerp is voldoende besproken.

  01:44:37 - 01:45:07 - voorzitter
  01:56:01 - 01:57:24 - voorzitter
  01:57:24 - 01:58:16 - Burger Initiatief
  01:58:16 - 01:58:24 - voorzitter
  01:58:24 - 01:58:38 - adviseur
  01:58:38 - 01:58:41 - voorzitter
  01:58:41 - 01:59:34 - VVD
  01:59:34 - 01:59:37 - voorzitter
  01:59:37 - 02:01:02 - portefeuillehouder
  02:01:02 - 02:01:05 - voorzitter
  02:01:05 - 02:01:39 - CDA
  02:01:39 - 02:02:45 - portefeuillehouder
  02:02:45 - 02:02:46 - voorzitter
  02:02:46 - 02:03:23 - adviseur
  02:03:23 - 02:03:31 - voorzitter
  02:03:31 - 02:04:43 - ChristenUnie
  02:04:43 - 02:04:44 - adviseur
  02:04:44 - 02:04:45 - voorzitter
  02:04:45 - 02:06:05 - adviseur
  02:06:05 - 02:06:10 - voorzitter
  02:06:10 - 02:06:33 - Lokaal Belang
  02:06:33 - 02:06:39 - voorzitter
  02:06:39 - 02:07:53 - adviseur
  02:07:53 - 02:07:57 - voorzitter
  02:07:57 - 02:08:51 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:08:51 - 02:08:55 - voorzitter
  02:08:55 - 02:10:33 - SGP
  02:10:33 - 02:10:38 - voorzitter
  02:10:38 - 02:11:12 - portefeuillehouder
  02:11:12 - 02:11:14 - voorzitter
  02:11:14 - 02:11:15 - adviseur
  02:11:15 - 02:11:19 - voorzitter
  02:11:19 - 02:12:42 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:12:42 - 02:12:45 - voorzitter
  02:12:45 - 02:13:11 - SGP
  02:13:11 - 02:13:13 - voorzitter
  02:13:13 - 02:13:23 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:13:23 - 02:13:25 - voorzitter
  02:13:25 - 02:14:16 - adviseur
  02:14:16 - 02:14:26 - voorzitter
  02:14:26 - 02:15:56 - Burger Initiatief
  02:15:56 - 02:16:03 - voorzitter
  02:16:03 - 02:16:39 - VVD
  02:16:39 - 02:16:43 - voorzitter
  02:16:43 - 02:17:33 - adviseur
  02:17:33 - 02:17:35 - voorzitter
  02:17:35 - 02:18:56 - Burger Initiatief
  02:18:56 - 02:19:00 - voorzitter
  02:19:00 - 02:19:10 - adviseur
  02:19:10 - 02:19:12 - voorzitter
  02:19:12 - 02:19:51 - adviseur
  02:19:51 - 02:20:48 - voorzitter
 7. 7

  Op 4 juli j.l. heeft het college ingestemd met de bestuursopdracht Programma Bestaanszekerheid (B-1.2 op de lijst ingekomen stukken van 27 september). Daarbij heeft het college ook ingestemd met een meer programmatische sturing gericht op het vergroten van bestaanszekerheid onder inwoners.
  Dit collegebesluit is gezamenlijk geagendeerd door de ChristenUnie en het CDA en is geagendeerd door de fractie van Pro'98 en de fractie van de VVD.


  De ChristenUnie en het CDA wensen in gesprek te gaan over het 7-punten plan tegen armoede in Barneveld in relatie tot de bestuursopdracht. 'In hoeverre is dit 7-punten plan richtinggevend geweest in het formuleren van de bestuursopdracht?'
  De fractie van Pro'98 wil graag bespreken hoe dit programma precies meer en beter gaat bijdragen aan het terugdringen van armoede en het bevorderen van bestaanszekerheid ten opzichte van hoe de huidige werkwijze.


  De VVD fractie wenst over het onderwerp bestaanszekerheid te spreken alvorens het college een nieuwe programma vaststelt.


  Op verzoek van de Agendacommissie worden commissieleden tijdens de bespreking van de bestuursopdracht in staat gesteld om het college input mee te geven die het kan gebruiken in het verder vormgeven van het programma.


  Uitgenodigd: Stuurgroep Samen tegen Armoede in Barneveld & wethouder J.M. de Heer-Verheij.

  Besluit

  Onderwerp is voldoende besproken.

  02:20:17 - 02:20:48 - voorzitter
  02:20:48 - 02:23:03 - deelnemer gesprek
  02:23:03 - 02:23:50 - voorzitter
  02:23:50 - 02:26:44 - deelnemer gesprek
  02:26:44 - 02:26:53 - voorzitter
  02:26:53 - 02:27:14 - deelnemer gesprek
  02:27:14 - 02:27:24 - voorzitter
  02:27:24 - 02:28:09 - SGP
  02:28:09 - 02:28:10 - voorzitter
  02:28:10 - 02:28:44 - deelnemer gesprek
  02:28:44 - 02:28:48 - voorzitter
  02:28:48 - 02:28:51 - SGP
  02:28:51 - 02:28:57 - voorzitter
  02:28:57 - 02:29:54 - ChristenUnie
  02:29:54 - 02:30:49 - voorzitter
  02:30:49 - 02:33:29 - ChristenUnie
  02:33:29 - 02:33:34 - voorzitter
  02:33:34 - 02:36:30 - CDA
  02:36:30 - 02:36:40 - voorzitter
  02:36:40 - 02:41:59 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:41:59 - 02:42:17 - voorzitter
  02:42:17 - 02:42:18 - CDA
  02:42:18 - 02:42:21 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:42:21 - 02:42:27 - voorzitter
  02:42:27 - 02:42:53 - CDA
  02:42:53 - 02:42:55 - voorzitter
  02:42:55 - 02:43:52 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:43:52 - 02:44:00 - voorzitter
  02:44:00 - 02:48:54 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:48:54 - 02:49:01 - CDA
  02:49:01 - 02:49:44 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:49:44 - 02:50:05 - voorzitter
  02:50:05 - 02:51:37 - Pro'98
  02:51:37 - 02:51:41 - voorzitter
  02:51:41 - 02:53:30 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:53:30 - 02:53:35 - voorzitter
  02:53:35 - 02:53:41 - Pro'98
  02:53:41 - 02:54:10 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:54:10 - 02:54:15 - voorzitter
  02:54:15 - 02:55:00 - SGP
  02:55:00 - 02:55:02 - voorzitter
  02:55:02 - 02:55:08 - SGP
  02:55:08 - 02:55:11 - voorzitter
  02:55:11 - 02:55:44 - Pro'98
  02:55:44 - 02:55:45 - voorzitter
  02:55:45 - 02:56:34 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:56:34 - 02:56:39 - voorzitter
  02:56:39 - 02:56:53 - ChristenUnie
  02:56:53 - 02:56:55 - voorzitter
  02:56:55 - 02:57:10 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:57:10 - 02:57:19 - voorzitter
  02:57:19 - 03:00:21 - VVD
  03:00:21 - 03:00:28 - voorzitter
  03:00:28 - 03:04:18 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:04:18 - 03:04:32 - voorzitter
  03:04:32 - 03:05:36 - SGP
  03:05:36 - 03:05:39 - voorzitter
  03:05:39 - 03:07:25 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:07:25 - 03:07:28 - voorzitter
  03:07:28 - 03:08:21 - SGP
  03:08:21 - 03:08:25 - voorzitter
  03:08:25 - 03:09:02 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:09:02 - 03:09:03 - voorzitter
  03:09:03 - 03:09:11 - SGP
  03:09:11 - 03:09:15 - voorzitter
  03:09:15 - 03:10:11 - ChristenUnie
  03:10:11 - 03:10:16 - voorzitter
  03:10:16 - 03:10:28 - Lokaal Belang
  03:10:28 - 03:10:29 - voorzitter
  03:10:29 - 03:10:38 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:10:38 - 03:10:40 - voorzitter
  03:10:40 - 03:10:45 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:10:45 - 03:10:48 - voorzitter
  03:10:48 - 03:11:16 - Pro'98
  03:11:16 - 03:11:19 - voorzitter
  03:11:19 - 03:12:09 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:12:09 - 03:12:18 - voorzitter
  03:12:18 - 03:13:00 - deelnemer gesprek
  03:13:00 - 03:13:12 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:13:12 - 03:13:39 - voorzitter
 8. 8
  Rondvraag - 22:15
 9. 9

  03:13:34 - 03:13:39 - voorzitter