Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

donderdag 9 maart 2023

19:00 - 20:40
Locatie

Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal

Voorzitter
De heer J.M. Schipper
Toelichting

I.v.m. Biddag is deze vergadering op donderdag 9 maart.


Deze vergadering is openbaar. Publiek is van harte welkom zonder aanmelding vooraf. De vergadering is ook live en achteraf te bekijken via de webcast. Om mee te praten over een onderwerp moet u zich wel aanmelden, via griffie@barneveld.nl. Zie voor meer informatie www.barneveld.nl/raad

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld.

  00:03:40 - 00:05:49 - voorzitter
 2. 2

  De gemeente herijkt momenteel het Werkprogramma Jeugd (medio 2023 gereed). Preventie speelt hierin een belangrijke rol. Een onderdeel van preventie is de ontwikkeling van een integrale aanpak tegen middelengebruik.


  Het gebruik van alcohol onder jongeren in de gemeente Barneveld is hoog. Dat is schadelijk voor hun gezondheid. Het heeft ook andere ernstige maatschappelijke gevolgen. In de gemeente Barneveld is bijvoorbeeld het aantal ongevallen waarbij alcohol in het spel is ongeveer twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. Daarnaast zijn er zorgen over het gebruik van lachgas en andere drugs.


  In de programmabegroting 2023 is daarom structureel budget vrijgemaakt voor een integrale aanpak tegen middelengebruik. Door middel van een presentatie wordt de commissie meegenomen in het proces om te komen tot deze integrale aanpak en de keuzes die hierin kunnen worden gemaakt. Het doel van deze presentatie is de commissie tussentijds te informeren. Daarnaast wordt de commissie gevraagd aandachtspunten mee te geven voor de ontwikkeling van een integrale aanpak tegen middelengebruik.


  Uitgenodigd: wethouder J.M. de Heer-Verheij

  Besluit

  Het onderwerp is voldoende besproken.

  De input van de commissieleden wordt meegenomen in het vormgeven van het voorstel. Het definitieve voorstel wordt naar waarschijnlijkheid behandeld in de commissie Samenleving van 12 april en vervolgens ter besluitvorming in de raadsvergadering van 26 april.

  00:17:19 - 00:17:23 - ChristenUnie
  00:17:23 - 00:17:24 - voorzitter
  00:17:24 - 00:17:56 - ChristenUnie
  00:18:08 - 00:18:09 - SGP
  00:18:09 - 00:18:10 - voorzitter
  00:18:10 - 00:18:20 - SGP
  00:20:39 - 00:20:42 - voorzitter
  00:20:42 - 00:21:16 - Burger Initiatief
  00:21:40 - 00:21:41 - voorzitter
  00:21:41 - 00:21:51 - SGP
  00:21:55 - 00:21:57 - adviseur
  00:21:57 - 00:21:58 - voorzitter
  00:21:58 - 00:22:01 - adviseur
  00:23:02 - 00:23:58 - Lokaal Belang
  00:24:02 - 00:24:04 - voorzitter
  00:24:04 - 00:24:42 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:24:42 - 00:24:45 - voorzitter
  00:24:45 - 00:25:07 - SGP
  00:29:20 - 00:29:22 - SGP
  00:29:23 - 00:29:24 - voorzitter
  00:29:24 - 00:29:46 - SGP
  00:30:26 - 00:30:28 - voorzitter
  00:30:28 - 00:31:29 - ChristenUnie
  00:32:17 - 00:32:18 - voorzitter
  00:32:18 - 00:32:45 - ChristenUnie
  00:32:45 - 00:32:46 - voorzitter
  00:32:46 - 00:33:16 - VVD
  00:33:48 - 00:33:50 - voorzitter
  00:33:50 - 00:34:39 - Burger Initiatief
  00:34:43 - 00:35:45 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:35:45 - 00:35:52 - Burger Initiatief
  00:37:09 - 00:37:13 - voorzitter
  00:37:13 - 00:37:50 - ChristenUnie
  00:37:50 - 00:37:55 - voorzitter
  00:37:55 - 00:38:31 - SGP
  00:40:04 - 00:40:05 - voorzitter
  00:40:05 - 00:40:45 - VVD
  00:41:06 - 00:41:09 - voorzitter
  00:41:09 - 00:42:11 - Pro'98
  00:42:11 - 00:42:12 - voorzitter
  00:42:12 - 00:43:06 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:43:06 - 00:43:08 - voorzitter
  00:43:08 - 00:43:56 - Burger Initiatief
  00:43:56 - 00:43:57 - voorzitter
  00:43:57 - 00:44:15 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:44:15 - 00:44:26 - Burger Initiatief
  00:44:26 - 00:44:32 - voorzitter
  00:44:32 - 00:45:10 - SGP
  00:45:10 - 00:45:11 - voorzitter
  00:45:11 - 00:46:11 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:46:45 - 00:46:47 - voorzitter
  00:46:47 - 00:47:55 - Burger Initiatief
  00:47:56 - 00:47:57 - voorzitter
  00:47:57 - 00:49:06 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:49:06 - 00:49:19 - voorzitter
  00:49:19 - 00:49:29 - Lokaal Belang
  00:49:55 - 00:49:57 - voorzitter
  00:49:57 - 00:50:35 - Burger Initiatief
  00:50:37 - 00:50:38 - voorzitter
  00:50:38 - 00:50:58 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:50:58 - 00:51:00 - voorzitter
  00:51:00 - 00:51:11 - ChristenUnie
  00:51:11 - 00:51:12 - voorzitter
  00:51:12 - 00:51:45 - VVD
  00:51:45 - 00:51:47 - voorzitter
  00:51:47 - 00:52:54 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:52:54 - 00:52:55 - voorzitter
  00:52:55 - 00:53:38 - ChristenUnie
  00:53:38 - 00:53:39 - voorzitter
  00:54:07 - 00:57:26 - voorzitter
 3. 3

  De fractie van het CDA  hoopt de beantwoording van de schriftelijke vragen mbt SDVB agenderen voor de commissie. De fractie wil graag een drietal thema's belichten en het college de mogelijkheid te geven op haar wijze van handelen te reflecteren.


  Uitgenodigd: wethouders M.H.J. Pluimers-Foeken & B. Wijnne

  Besluit

  Het onderwerp is voldoende besproken.

  00:54:31 - 00:57:26 - voorzitter
  00:57:26 - 00:58:39 - CDA
  00:58:39 - 00:58:41 - voorzitter
  00:58:41 - 01:01:30 - portefeuillehouder
  01:01:30 - 01:01:32 - voorzitter
  01:01:32 - 01:01:55 - CDA
  01:01:55 - 01:01:56 - voorzitter
  01:01:56 - 01:02:45 - portefeuillehouder
  01:02:45 - 01:02:46 - voorzitter
  01:02:46 - 01:03:11 - Burger Initiatief
  01:03:11 - 01:03:56 - portefeuillehouder
  01:03:56 - 01:03:57 - voorzitter
  01:03:57 - 01:04:45 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:04:45 - 01:04:47 - voorzitter
  01:04:47 - 01:05:35 - Pro'98
  01:05:35 - 01:05:39 - voorzitter
  01:05:39 - 01:06:41 - ChristenUnie
  01:06:41 - 01:06:42 - portefeuillehouder
  01:06:42 - 01:06:43 - voorzitter
  01:06:43 - 01:07:17 - Burger Initiatief
  01:07:17 - 01:07:19 - voorzitter
  01:07:19 - 01:07:49 - ChristenUnie
  01:07:49 - 01:07:56 - voorzitter
  01:07:56 - 01:10:27 - portefeuillehouder
  01:10:27 - 01:10:36 - voorzitter
  01:10:36 - 01:11:13 - Pro'98
  01:11:13 - 01:11:14 - voorzitter
  01:11:14 - 01:12:17 - portefeuillehouder
  01:12:17 - 01:12:26 - voorzitter
  01:12:26 - 01:14:00 - CDA
  01:14:00 - 01:14:01 - voorzitter
  01:14:01 - 01:14:36 - portefeuillehouder
  01:14:36 - 01:14:37 - CDA
  01:14:37 - 01:14:38 - voorzitter
  01:14:38 - 01:15:23 - CDA
  01:15:23 - 01:15:25 - voorzitter
  01:15:25 - 01:16:56 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:16:56 - 01:16:57 - voorzitter
  01:16:57 - 01:17:18 - CDA
  01:17:18 - 01:17:21 - voorzitter
  01:17:21 - 01:17:45 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:17:45 - 01:17:51 - voorzitter
  01:17:51 - 01:18:20 - ChristenUnie
  01:18:20 - 01:18:21 - voorzitter
  01:18:21 - 01:18:29 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:18:29 - 01:19:25 - adviseur
  01:19:25 - 01:19:38 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:19:38 - 01:20:28 - adviseur
  01:20:28 - 01:20:32 - voorzitter
  01:20:32 - 01:20:43 - Pro'98
  01:20:43 - 01:21:37 - adviseur
  01:21:37 - 01:21:57 - voorzitter
  01:21:57 - 01:22:54 - CDA
  01:22:54 - 01:22:55 - voorzitter
  01:22:55 - 01:24:14 - portefeuillehouder
  01:24:14 - 01:24:17 - voorzitter
  01:24:17 - 01:25:05 - CDA
  01:25:05 - 01:25:09 - voorzitter
  01:25:09 - 01:25:27 - portefeuillehouder
  01:25:27 - 01:25:28 - CDA
  01:25:28 - 01:25:30 - voorzitter
  01:25:30 - 01:25:31 - CDA
  01:25:31 - 01:25:32 - voorzitter
  01:25:32 - 01:25:42 - portefeuillehouder
  01:25:42 - 01:25:44 - voorzitter
  01:25:44 - 01:26:16 - Burger Initiatief
  01:26:16 - 01:26:35 - voorzitter
  01:26:35 - 01:27:30 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:27:30 - 01:28:29 - Burger Initiatief
  01:28:29 - 01:28:32 - portefeuillehouder
  01:28:32 - 01:28:34 - voorzitter
  01:28:34 - 01:30:27 - portefeuillehouder
  01:30:27 - 01:30:31 - voorzitter
  01:30:31 - 01:30:47 - Burger Initiatief
  01:30:47 - 01:30:51 - voorzitter
  01:30:51 - 01:31:41 - Pro'98
  01:31:41 - 01:31:42 - voorzitter
  01:31:42 - 01:32:55 - SGP
  01:32:55 - 01:32:58 - voorzitter
  01:32:58 - 01:33:07 - Pro'98
  01:33:07 - 01:33:15 - voorzitter
  01:33:15 - 01:34:07 - portefeuillehouder
  01:34:07 - 01:34:08 - voorzitter
  01:34:08 - 01:34:54 - CDA
  01:34:54 - 01:34:57 - voorzitter
  01:34:57 - 01:35:12 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:35:12 - 01:37:08 - voorzitter
 4. 4

  Dit besluit, dat op de Lijst ingekomen stukken van 8 februari staat (B-3.16), is geagendeerd op verzoek van de fracties van de ChristenUnie en Pro'98.  De ChristenUnie wil graag weten wat het resultaat aan het einde van 2023 is. "Wat levert het op en zijn we dan een stap verder?" Pro'98 wil dit bespreken in verband met de ontwikkelingen binnen de gemeente op het gebied van duurzaamheid en i.v.m. schone lucht, stikstof en windmolens.


  Uitgenodigd: wethouder J.M. de Heer-Verheij

  Besluit

  Het onderwerp is voldoende besproken.

  01:35:16 - 01:37:08 - voorzitter
  01:37:08 - 01:38:03 - ChristenUnie
  01:38:03 - 01:38:05 - voorzitter
  01:38:05 - 01:39:38 - Pro'98
  01:39:38 - 01:39:40 - voorzitter
  01:39:40 - 01:39:45 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:39:45 - 01:39:47 - voorzitter
  01:39:47 - 01:42:39 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:42:39 - 01:44:50 - portefeuillehouder
  01:44:50 - 01:44:52 - voorzitter
  01:44:52 - 01:45:40 - ChristenUnie
  01:45:40 - 01:45:53 - portefeuillehouder
  01:45:53 - 01:45:55 - voorzitter
  01:45:55 - 01:46:48 - Pro'98
  01:46:48 - 01:46:49 - voorzitter
  01:46:49 - 01:47:57 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:47:57 - 01:48:00 - voorzitter
  01:48:00 - 01:48:44 - Lokaal Belang
  01:48:44 - 01:48:45 - voorzitter
  01:48:45 - 01:49:16 - portefeuillehouder
  01:49:16 - 01:49:18 - voorzitter
  01:49:18 - 01:49:44 - SGP
  01:49:44 - 01:49:46 - voorzitter
  01:49:46 - 01:51:42 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:51:42 - 01:51:51 - voorzitter
  01:51:51 - 01:52:01 - Lokaal Belang
  01:52:01 - 01:52:05 - voorzitter
  01:52:05 - 01:53:15 - Burger Initiatief
  01:53:15 - 01:53:17 - voorzitter
  01:53:17 - 01:53:20 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:53:20 - 01:53:21 - voorzitter
  01:53:21 - 01:54:13 - portefeuillehouder
  01:54:13 - 01:54:16 - voorzitter
  01:54:16 - 01:55:06 - VVD
  01:55:06 - 01:56:33 - portefeuillehouder
  01:56:33 - 01:57:02 - voorzitter
  01:57:02 - 01:57:56 - ChristenUnie
  01:57:56 - 01:57:58 - voorzitter
  01:57:58 - 01:58:06 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:58:06 - 01:58:09 - voorzitter
  01:58:09 - 01:58:13 - deelnemer gesprek
  01:58:13 - 01:58:27 - voorzitter
  01:58:27 - 01:59:35 - portefeuillehouder
 5. 6

  Besluit

  .

  Henry Buitenhuis vroeg nav ongevallen op de Hoenderlaan naar een onderzoek en maatregelen om de verkeersveiligheid op die weg te waarborgen bij gladheid.


  Wethouder Pluimers geeft aan goed te blijven monitoren in het bijzonder op de desbetreffende 200 meter. Daarnaast wordt ook de stroefheid van de weg gecontroleerd.


  Opmerking vanuit de commissie om specifiek op die plek een censor te plaatsen die gladheid meet.

  01:59:28 - 01:59:35 - portefeuillehouder
  01:59:35 - 01:59:36 - voorzitter
  01:59:36 - 01:59:47 - ChristenUnie
  01:59:47 - 01:59:56 - portefeuillehouder
  01:59:56 - 02:00:05 - voorzitter
 6. 7

  01:59:58 - 02:00:05 - voorzitter