Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

woensdag 24 januari 2024

19:30 - 20:55
Locatie

Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal

Voorzitter
De heer H.K. Buitenhuis
Toelichting

Deze vergadering is openbaar. Publiek is van harte welkom zonder aanmelding vooraf. De vergadering is ook live en achteraf te bekijken via de webcast. Om mee te praten over een onderwerp moet u zich wel aanmelden. Dat kunt u doen via griffie@barneveld.nl. Zie voor meer informatie www.barneveld.nl/raad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:23 - 00:01:12 - voorzitter
  00:01:12 - 00:02:03 - Lokaal Belang
 2. 2

  De samenwerkende gemeenten in de Valleiregio (Barneveld, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen met Ede als centrumgemeente) hebben een ‘Regiovisie Beschermd Wonen en Beschermd Thuis’ opgesteld. In deze Regiovisie staan de leidende principes, ambities en samenwerkingsafspraken waarmee Beschermd Wonen en Beschermd Thuis in 2024 t/m 2029 (verder) wordt vormgegeven. De raad wordt voorgesteld de Regiovisie, inclusief de leidende principes, ambities en samenwerkingsafspraken, vast te stellen.  Uitgenodigd: wethouder J. de Heer-Verheij.

  Besluit

  De commissie acht het raadsvoorstel rijp voor besluitvorming tijdens de raadsvergadering van 7 februari. Meerdere fracties hebben aangegeven het voorstel in de meningsvorming te willen behandelen.

  00:01:12 - 00:02:03 - Lokaal Belang
  00:02:03 - 00:02:16 - voorzitter
  00:02:16 - 00:02:30 - ChristenUnie
  00:02:30 - 00:02:32 - voorzitter
  00:02:32 - 00:02:33 - ChristenUnie
  00:02:33 - 00:02:34 - voorzitter
  00:02:34 - 00:03:08 - ChristenUnie
  00:03:08 - 00:03:10 - voorzitter
  00:03:10 - 00:04:02 - Pro'98
  00:04:03 - 00:04:05 - voorzitter
  00:04:05 - 00:04:39 - Burger Initiatief
  00:04:40 - 00:04:42 - voorzitter
  00:04:42 - 00:05:09 - CDA
  00:05:10 - 00:05:17 - voorzitter
  00:05:21 - 00:08:07 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:08:07 - 00:08:08 - voorzitter
  00:08:08 - 00:08:52 - SGP
  00:08:53 - 00:08:54 - voorzitter
  00:08:54 - 00:09:38 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:09:38 - 00:09:39 - voorzitter
  00:09:39 - 00:10:31 - Burger Initiatief
  00:10:31 - 00:10:37 - voorzitter
  00:10:37 - 00:10:51 - Burger Initiatief
  00:10:54 - 00:11:55 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:11:55 - 00:12:32 - SGP
  00:12:32 - 00:12:37 - voorzitter
  00:12:37 - 00:14:29 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:14:30 - 00:14:58 - ChristenUnie
  00:14:59 - 00:15:00 - voorzitter
  00:15:00 - 00:15:59 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:15:59 - 00:16:00 - voorzitter
  00:16:00 - 00:16:34 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:16:34 - 00:16:35 - voorzitter
  00:16:37 - 00:16:47 - VVD
  00:16:47 - 00:16:52 - voorzitter
  00:16:52 - 00:18:04 - VVD
  00:18:04 - 00:18:10 - voorzitter
  00:18:10 - 00:19:14 - Burger Initiatief
  00:19:14 - 00:19:17 - voorzitter
  00:19:17 - 00:19:36 - SGP
  00:19:37 - 00:19:39 - voorzitter
  00:19:41 - 00:22:02 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:22:02 - 00:22:09 - voorzitter
  00:22:09 - 00:22:48 - SGP
  00:22:48 - 00:22:49 - voorzitter
  00:22:50 - 00:24:25 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:24:25 - 00:24:27 - voorzitter
  00:24:27 - 00:24:58 - CDA
  00:24:58 - 00:24:59 - voorzitter
  00:25:00 - 00:25:49 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:25:49 - 00:25:51 - voorzitter
  00:25:51 - 00:26:22 - Burger Initiatief
  00:26:22 - 00:26:24 - voorzitter
  00:26:24 - 00:26:37 - Burger Initiatief
  00:26:37 - 00:26:38 - voorzitter
  00:26:38 - 00:27:03 - Burger Initiatief
  00:27:04 - 00:27:52 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:27:52 - 00:27:55 - voorzitter
  00:27:56 - 00:29:07 - ChristenUnie
  00:29:07 - 00:29:10 - voorzitter
  00:29:10 - 00:29:30 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:29:30 - 00:29:34 - voorzitter
  00:29:34 - 00:29:38 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:29:38 - 00:29:49 - ChristenUnie
  00:29:49 - 00:30:45 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:30:45 - 00:30:48 - voorzitter
  00:30:48 - 00:31:29 - Pro'98
  00:31:29 - 00:31:32 - voorzitter
  00:31:32 - 00:32:07 - SGP
  00:32:07 - 00:32:13 - voorzitter
  00:32:13 - 00:32:28 - Pro'98
  00:32:29 - 00:32:30 - voorzitter
  00:32:31 - 00:33:42 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:33:42 - 00:33:43 - voorzitter
  00:33:43 - 00:33:45 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:33:45 - 00:33:51 - voorzitter
  00:33:51 - 00:35:12 - Burger Initiatief
  00:35:13 - 00:35:15 - voorzitter
  00:35:15 - 00:35:43 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:35:43 - 00:36:39 - Burger Initiatief
  00:36:39 - 00:36:43 - voorzitter
  00:36:44 - 00:37:12 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:37:12 - 00:37:22 - voorzitter
  00:37:22 - 00:37:55 - VVD
  00:37:55 - 00:37:56 - voorzitter
  00:37:56 - 00:38:37 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:38:37 - 00:38:48 - VVD
  00:38:48 - 00:38:53 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:38:56 - 00:39:19 - voorzitter
  00:39:19 - 00:39:26 - ChristenUnie
  00:39:26 - 00:39:38 - voorzitter
 3. 3

  Het memo over de netcongestie en de energietransitie (B-3.13 op de lijst ingekomen stukken van 13-12-2023) is geagendeerd op verzoek van zowel de fractie van SGP als de fractie van het CDA.


  De fractie van de SGP wil met het college in gesprek over de urgentie van het probleem rond netcongestie en de gevolgen die dit heeft voor onder andere bedrijven en burgers.
  Het CDA gaat graag met het college en de overige raadsfracties in gesprek over de gevolgen van de netcongestie op de toekomstplannen voor woningbouw en de uitbreidingsmogelijkheden van industrieterreinen en de rol van de gemeente hierin.


  Uitgenodigd: wethouder J. de Heer-Verheij.

  Besluit

  Het onderwerp is voldoende besproken.

  00:39:41 - 00:39:54 - voorzitter
  00:40:43 - 00:41:20 - voorzitter
  00:41:20 - 00:41:22 - SGP
  00:41:22 - 00:41:33 - voorzitter
  00:41:34 - 00:43:32 - SGP
  00:43:32 - 00:43:53 - voorzitter
  00:43:53 - 00:45:20 - CDA
  00:45:20 - 00:45:26 - voorzitter
  00:45:28 - 00:45:34 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:45:34 - 00:45:36 - voorzitter
  00:45:36 - 00:46:38 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:46:38 - 00:47:07 - SGP
  00:47:08 - 00:47:09 - voorzitter
  00:47:10 - 00:47:45 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:47:45 - 00:47:49 - voorzitter
  00:47:49 - 00:50:45 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:50:45 - 00:50:51 - voorzitter
  00:50:51 - 00:51:18 - CDA
  00:51:18 - 00:51:20 - voorzitter
  00:51:20 - 00:51:55 - VVD
  00:51:56 - 00:51:57 - voorzitter
  00:51:57 - 00:54:34 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:54:34 - 00:55:21 - adviseur
  00:55:22 - 00:56:10 - portefeuillehouder
  00:56:10 - 00:56:12 - voorzitter
  00:56:12 - 00:56:34 - CDA
  00:56:35 - 00:56:36 - voorzitter
  00:56:36 - 00:57:11 - portefeuillehouder
  00:57:12 - 00:57:14 - voorzitter
  00:57:14 - 00:57:16 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:57:16 - 00:57:30 - voorzitter
  00:57:31 - 00:57:48 - SGP
  00:57:48 - 00:57:49 - voorzitter
  00:57:49 - 00:57:54 - SGP
  00:57:55 - 00:57:56 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:57:59 - 01:00:14 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:00:14 - 01:00:15 - voorzitter
  01:00:15 - 01:00:36 - CDA
  01:00:38 - 01:00:46 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:00:47 - 01:00:48 - voorzitter
  01:00:48 - 01:00:58 - adviseur
  01:01:02 - 01:01:05 - voorzitter
  01:01:05 - 01:01:41 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:01:41 - 01:01:58 - voorzitter
  01:01:58 - 01:02:33 - SGP
  01:02:33 - 01:02:43 - voorzitter
  01:02:43 - 01:03:18 - CDA
  01:03:19 - 01:03:20 - voorzitter
  01:03:20 - 01:03:26 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:03:27 - 01:03:29 - CDA
  01:03:31 - 01:04:42 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:04:42 - 01:04:43 - adviseur
  01:04:43 - 01:05:00 - adviseur
  01:05:02 - 01:05:19 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:05:20 - 01:05:21 - voorzitter
  01:05:23 - 01:05:49 - Lokaal Belang
  01:05:50 - 01:06:58 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:06:58 - 01:07:00 - voorzitter
  01:07:00 - 01:07:15 - Lokaal Belang
  01:07:17 - 01:07:19 - voorzitter
  01:07:21 - 01:07:49 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:07:49 - 01:07:51 - voorzitter
  01:07:51 - 01:07:52 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:07:53 - 01:08:38 - adviseur
  01:08:39 - 01:08:41 - voorzitter
  01:08:41 - 01:09:54 - ChristenUnie
  01:09:54 - 01:09:56 - voorzitter
  01:09:56 - 01:10:00 - Burger Initiatief
  01:10:00 - 01:10:06 - voorzitter
  01:10:06 - 01:11:11 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:11:12 - 01:11:28 - voorzitter
  01:11:28 - 01:11:44 - VVD
  01:11:46 - 01:12:06 - Burger Initiatief
  01:12:06 - 01:12:08 - voorzitter
  01:12:08 - 01:12:15 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:12:15 - 01:12:42 - portefeuillehouder
  01:12:42 - 01:12:48 - Burger Initiatief
  01:12:48 - 01:12:52 - portefeuillehouder
  01:12:53 - 01:13:14 - voorzitter
  01:13:14 - 01:13:40 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:13:40 - 01:13:50 - voorzitter
  01:13:50 - 01:13:54 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:13:55 - 01:14:14 - voorzitter
 4. 4

  Dit B&W-besluit (B-1.14 op de lijst ingekomen stukken van 13-12-2023) is geagendeerd op verzoek van de fractie van Pro'98.
  De fractie wil de adviezen van de GGD om de vaccinatiegraad te verhogen bespreken. Een van de adviezen spreekt bijvoorbeeld over het inzetten van sleutelfiguren binnen gemeenschappen. Pro’98 vraagt zich af hoe de gemeente hier invulling aan geeft.  Uitgenodigd: wethouder J. de Heer-Verheij.

  Besluit

  Het onderwerp is voldoende besproken.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Link GGD en Rijksvaccinatieprogramma
  01:14:03 - 01:14:14 - voorzitter
  01:14:47 - 01:15:10 - voorzitter
  01:15:10 - 01:17:23 - Pro'98
  01:17:23 - 01:17:30 - voorzitter
  01:17:30 - 01:17:46 - CDA
  01:17:47 - 01:18:18 - Pro'98
  01:18:21 - 01:18:50 - VVD
  01:18:52 - 01:18:55 - voorzitter
  01:18:55 - 01:22:38 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:22:38 - 01:22:41 - voorzitter
  01:22:41 - 01:23:27 - Pro'98
  01:23:28 - 01:24:42 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:24:43 - 01:24:45 - voorzitter
  01:24:45 - 01:24:52 - Lokaal Belang
  01:24:52 - 01:24:54 - voorzitter
  01:24:54 - 01:25:33 - CDA
  01:25:33 - 01:25:34 - voorzitter
  01:25:35 - 01:25:36 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:25:36 - 01:25:42 - voorzitter
  01:25:43 - 01:26:40 - SGP
  01:26:41 - 01:26:42 - CDA
  01:26:42 - 01:26:44 - voorzitter
  01:26:44 - 01:27:01 - CDA
  01:27:02 - 01:27:04 - voorzitter
  01:27:04 - 01:29:05 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:29:05 - 01:29:07 - voorzitter
  01:29:07 - 01:29:33 - VVD
  01:29:34 - 01:29:36 - voorzitter
  01:29:36 - 01:29:54 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:29:54 - 01:30:05 - voorzitter
  01:30:05 - 01:30:07 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:30:10 - 01:30:33 - portefeuillehouder
  01:30:35 - 01:30:36 - voorzitter
  01:30:36 - 01:33:05 - Pro'98
  01:33:06 - 01:33:20 - voorzitter
  01:33:20 - 01:33:21 - Pro'98
  01:33:21 - 01:34:59 - SGP
  01:34:59 - 01:35:16 - Pro'98
  01:35:17 - 01:35:19 - voorzitter
  01:35:19 - 01:36:30 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:36:30 - 01:36:35 - voorzitter
  01:36:35 - 01:36:44 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:36:44 - 01:37:22 - voorzitter
  01:37:22 - 01:37:34 - SGP
  01:37:34 - 01:37:36 - Burger Initiatief
  01:37:36 - 01:37:39 - voorzitter
  01:37:39 - 01:37:41 - SGP
  01:37:43 - 01:37:48 - voorzitter
  01:37:48 - 01:37:51 - SGP
  01:37:51 - 01:38:10 - Burger Initiatief
  01:38:11 - 01:38:19 - voorzitter
  01:38:19 - 01:39:20 - SGP
  01:39:31 - 01:39:59 - voorzitter
 5. 5

  01:39:54 - 01:39:59 - voorzitter
 6. 6

  01:39:56 - 01:39:59 - voorzitter
  01:40:05 - 01:40:08 - voorzitter