Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

woensdag 3 april 2024

19:30 - 21:45
Locatie

Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal

Voorzitter
De heer C.W. de Kool
Toelichting

Deze vergadering is openbaar. Publiek is van harte welkom zonder aanmelding vooraf. De vergadering is ook live en achteraf te bekijken via de webcast. Om mee te praten over een onderwerp moet u zich wel aanmelden. Dat kunt u doen via griffie@barneveld.nl. Zie voor meer informatie www.barneveld.nl/raad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:01:44 - 00:02:39 - voorzitter
 2. 2

  De raad wordt voorgesteld om de Individuele Inkomenstoeslag eenmalig te wijzigen, waarbij de toeslag voor het jaar 2023 100% bedraagt voor inwoners met een inkomen van 101 tot 110% van de voor hen geldende bijstandsnorm. Voorheen was dit 50%. Om de wijziging mogelijk te maken wordt de raad voorgesteld de Participatieverordening aan te vullen en een bedrag van €7500 beschikbaar te stellen.


  Uitgenodigd: Wethouder W. Oosterwijk.

  Besluit

  De commissie acht het onderwerp rijp voor besluitvorming. De fractie van Pro'98 heeft aangegeven te overwegen een amendement in te dienen. 


  Inmiddels is gebleken dat dit niet langer nodig is. Hierdoor is behandeling in het meningsvormende deel van de raadsvergadering niet langer nodig.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Stand van zaken Programma Bestaanszekerheid
  00:02:11 - 00:02:39 - voorzitter
  00:02:39 - 00:03:45 - ChristenUnie
  00:03:45 - 00:03:50 - voorzitter
  00:03:50 - 00:03:51 - ChristenUnie
  00:03:51 - 00:03:57 - CDA
  00:03:57 - 00:04:01 - voorzitter
  00:04:01 - 00:04:05 - CDA
  00:04:05 - 00:04:06 - ChristenUnie
  00:04:06 - 00:04:08 - voorzitter
  00:04:08 - 00:06:04 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:06:04 - 00:06:10 - voorzitter
  00:06:10 - 00:06:52 - Pro'98
  00:06:52 - 00:06:54 - voorzitter
  00:06:54 - 00:08:46 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:08:46 - 00:08:49 - voorzitter
  00:08:49 - 00:10:42 - CDA
  00:10:42 - 00:10:46 - voorzitter
  00:10:46 - 00:11:07 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:11:07 - 00:11:10 - voorzitter
  00:11:10 - 00:13:30 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:13:30 - 00:13:52 - CDA
  00:13:53 - 00:15:27 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:15:27 - 00:15:35 - voorzitter
  00:15:35 - 00:16:16 - Lid Bos
  00:16:16 - 00:16:17 - voorzitter
  00:16:17 - 00:16:53 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:16:53 - 00:17:47 - Lid Bos
  00:17:47 - 00:17:49 - voorzitter
  00:17:49 - 00:17:56 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:17:56 - 00:18:00 - voorzitter
  00:18:00 - 00:18:45 - SGP
  00:18:45 - 00:18:47 - voorzitter
  00:18:47 - 00:20:23 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:20:23 - 00:20:29 - voorzitter
  00:20:29 - 00:20:56 - Burger Initiatief
  00:20:56 - 00:20:58 - voorzitter
  00:20:58 - 00:22:02 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:22:02 - 00:22:03 - voorzitter
  00:22:03 - 00:22:07 - Burger Initiatief
  00:22:07 - 00:22:17 - voorzitter
  00:22:17 - 00:23:26 - ChristenUnie
  00:23:26 - 00:23:28 - voorzitter
  00:23:28 - 00:24:10 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:24:11 - 00:24:26 - voorzitter
  00:24:26 - 00:24:40 - Pro'98
  00:24:41 - 00:25:01 - voorzitter
 3. 3

  Dit memo van B&W (B-1.21 op de lijst ingekomen stukken van 13-12-2023) is geagendeerd door de fractie van Lokaal Belang en de fractie van de ChristenUnie. Zowel de fractie van Lokaal Belang als de fractie van de ChristenUnie willen in de commissie spreken over de conclusies van het onderzoeksrapport en hoe hier een vervolg aan wordt gegeven. De evaluatie van de re-integratiemiddelen (B-1.7 op de lijst ingekomen stukken van 17-04-24), die volgens de ChristenUnie gevolgen heeft voor de conclusies uit het rapport, wordt betrokken bij de bespreking.


  Uitgenodigd: Wethouder W. Oosterwijk.

  Besluit

  Het onderwerp is voldoende besproken.

  00:25:39 - 00:26:16 - voorzitter
  00:26:16 - 00:28:22 - Lokaal Belang
  00:28:22 - 00:28:38 - voorzitter
  00:28:38 - 00:29:33 - ChristenUnie
  00:29:34 - 00:29:37 - voorzitter
  00:29:37 - 00:32:10 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:32:10 - 00:32:40 - adviseur
  00:32:42 - 00:33:21 - adviseur
  00:33:22 - 00:33:25 - voorzitter
  00:33:25 - 00:33:32 - ChristenUnie
  00:33:34 - 00:33:35 - voorzitter
  00:33:35 - 00:34:23 - ChristenUnie
  00:34:23 - 00:34:24 - voorzitter
  00:34:24 - 00:35:04 - SGP
  00:35:04 - 00:35:07 - voorzitter
  00:35:07 - 00:35:10 - SGP
  00:35:10 - 00:35:12 - voorzitter
  00:35:12 - 00:37:47 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:37:48 - 00:37:50 - voorzitter
  00:37:50 - 00:38:08 - ChristenUnie
  00:38:08 - 00:38:09 - voorzitter
  00:38:09 - 00:39:47 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:39:48 - 00:39:58 - voorzitter
  00:39:58 - 00:40:18 - Burger Initiatief
  00:40:18 - 00:40:21 - voorzitter
  00:40:21 - 00:40:40 - VVD
  00:40:40 - 00:40:43 - voorzitter
  00:40:43 - 00:41:10 - SGP
  00:41:11 - 00:41:13 - voorzitter
  00:41:13 - 00:41:57 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:41:57 - 00:42:30 - adviseur
  00:42:31 - 00:43:51 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:43:52 - 00:43:59 - voorzitter
  00:43:59 - 00:44:37 - Pro'98
  00:44:37 - 00:44:59 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:44:59 - 00:45:00 - voorzitter
  00:45:01 - 00:45:09 - Pro'98
  00:45:09 - 00:45:20 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:45:21 - 00:45:35 - voorzitter
 4. 4

  Deze evaluatie (B-3.10 op de lijst ingekomen stukken van 14-03-24) is geagendeerd op verzoek van de fractie van de ChristenUnie. De fractie wenst te spreken over een tweetal concrete situaties (speelplaats Slangenburg en crossbaan De Burght) die zijn uitgevoerd in 2023 en de besluitvorming hierover. Daarnaast wil de fractie graag de verwachte evaluatie en verdere planning bespreken en wat er in de tussentijd verwacht mag worden.


  Uitgenodigd: wethouder M.H.J. Pluimers-Foeken

  Besluit

  Het onderwerp is voldoende besproken.

  00:46:29 - 00:47:13 - voorzitter
  00:47:13 - 00:48:23 - ChristenUnie
  00:48:23 - 00:48:30 - voorzitter
  00:48:30 - 00:51:24 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:51:24 - 00:51:27 - voorzitter
  00:51:27 - 00:51:55 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:51:55 - 00:52:04 - voorzitter
  00:52:04 - 00:52:41 - ChristenUnie
  00:52:41 - 00:52:49 - voorzitter
  00:52:49 - 00:53:31 - Burger Initiatief
  00:53:31 - 00:53:33 - voorzitter
  00:53:33 - 00:55:29 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:55:29 - 00:55:31 - voorzitter
  00:55:31 - 00:56:09 - VVD
  00:56:09 - 00:56:15 - voorzitter
  00:56:15 - 00:57:35 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:57:36 - 00:57:40 - voorzitter
  00:57:40 - 00:58:14 - ChristenUnie
  00:58:14 - 00:58:15 - voorzitter
  00:58:15 - 00:59:09 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:59:10 - 00:59:12 - voorzitter
  00:59:12 - 00:59:42 - CDA
  00:59:42 - 00:59:44 - voorzitter
  00:59:44 - 01:00:27 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:00:27 - 01:00:39 - voorzitter
  01:00:40 - 01:01:17 - CDA
  01:01:17 - 01:01:19 - voorzitter
  01:01:19 - 01:02:10 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:02:11 - 01:02:13 - voorzitter
  01:02:13 - 01:02:31 - SGP
  01:02:33 - 01:02:35 - voorzitter
  01:02:35 - 01:03:17 - Lokaal Belang
  01:03:17 - 01:03:19 - voorzitter
  01:03:19 - 01:04:37 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:04:37 - 01:06:05 - portefeuillehouder
  01:06:05 - 01:06:12 - voorzitter
  01:06:12 - 01:06:42 - Pro'98
  01:06:42 - 01:06:43 - voorzitter
  01:06:43 - 01:06:44 - Pro'98
  01:06:44 - 01:07:51 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:07:51 - 01:08:34 - portefeuillehouder
  01:08:34 - 01:09:00 - voorzitter
  01:09:00 - 01:09:31 - CDA
  01:09:31 - 01:09:32 - voorzitter
  01:09:32 - 01:10:33 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:10:33 - 01:10:41 - voorzitter
 5. 5
  (eventuele) Rondvraag
 6. 6

  01:10:41 - 01:10:41 - voorzitter
 7. 7

  De gemeenteraad wordt gevraagd om het college toestemming te geven om de gemeenschappelijke regeling van de Valleihopper te wijzigen. De bedoeling hiervan is om te voldoen aan de Wet gemeenschappelijke regelingen. De raad is bovendien in de gelegenheid om (g)een zienswijze in te dienen op de voorliggende wijziging.


  Naast de wijziging van de gemeenschappelijke regeling ontvangt de raad de Kaderbrief Valleihopper 2025-2028. Ook tegen de Kaderbrief kan de raad een zienswijze indienen.  Uitgenodigd: Wethouder J. de Heer-Verheij.

  Besluit

  De commissie acht het voorstel rijp voor besluitvorming, er is geen behoefte aan meningsvorming.

  01:19:55 - 01:20:25 - voorzitter
  01:20:25 - 01:20:51 - SGP
  01:20:51 - 01:20:56 - voorzitter
  01:20:56 - 01:21:15 - VVD
  01:21:17 - 01:21:19 - voorzitter
  01:21:19 - 01:22:02 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:22:02 - 01:22:08 - voorzitter
  01:22:08 - 01:22:53 - ChristenUnie
  01:22:54 - 01:23:01 - voorzitter
  01:23:02 - 01:24:19 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:24:20 - 01:24:22 - voorzitter
  01:24:22 - 01:25:35 - Pro'98
  01:25:35 - 01:25:37 - voorzitter
  01:25:37 - 01:27:25 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:27:25 - 01:27:26 - voorzitter
  01:27:26 - 01:27:48 - Pro'98
  01:27:50 - 01:27:52 - voorzitter
  01:27:52 - 01:28:34 - CDA
  01:28:35 - 01:28:37 - voorzitter
  01:28:37 - 01:29:18 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:29:18 - 01:29:21 - voorzitter
  01:29:22 - 01:30:12 - CDA
  01:30:12 - 01:30:13 - voorzitter
  01:30:13 - 01:31:34 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:31:35 - 01:31:44 - voorzitter
  01:31:47 - 01:31:58 - CDA
  01:31:59 - 01:32:00 - voorzitter
  01:32:01 - 01:33:15 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:33:15 - 01:33:22 - voorzitter
  01:33:22 - 01:34:30 - CDA
  01:34:30 - 01:34:32 - voorzitter
  01:34:32 - 01:35:17 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:35:17 - 01:35:18 - voorzitter
  01:35:18 - 01:35:39 - CDA
  01:35:40 - 01:35:41 - voorzitter
  01:35:41 - 01:35:44 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:35:44 - 01:35:50 - CDA
  01:35:54 - 01:36:38 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:36:40 - 01:36:54 - CDA
  01:36:54 - 01:36:55 - voorzitter
  01:36:55 - 01:36:57 - CDA
  01:36:58 - 01:36:59 - voorzitter
  01:36:59 - 01:37:04 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:37:04 - 01:37:05 - CDA
  01:37:05 - 01:37:10 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:37:10 - 01:37:11 - CDA
  01:37:11 - 01:37:14 - voorzitter
  01:37:14 - 01:37:18 - CDA
  01:37:18 - 01:37:54 - voorzitter
 8. 8

  Dit memo van het college (B-3.11 op de lijst ingekomen stukken van 14-03-2024) is geagendeerd door de fracties van het CDA, de SGP en Lokaal Belang. Het CDA wil graag bespreken hoe verder te gaan met het halen van de klimaatdoelen nu geothermie en warmtenetten onhaalbaar lijken te zijn. De fractie van de SGP wil in gesprek over de uitkomsten van het onderzoek en welke mogelijkheden er wel zijn om verder te gaan met de warmtetransitie. De fractie van Lokaal Belang wil de haalbaarheidsonderzoeken en de inzichten die van belang zijn voor het vormgeven van duurzaamheidsinitiatieven en het nemen van weloverwogen beslissingen bespreken.  Uitgenodigd: wethouder J. de Heer-Verheij.

  Besluit

  Het onderwerp is voldoende besproken.

  01:38:36 - 01:39:23 - voorzitter
  01:39:23 - 01:41:18 - CDA
  01:41:18 - 01:41:23 - voorzitter
  01:41:25 - 01:42:06 - Lid Bos
  01:42:07 - 01:42:09 - voorzitter
  01:42:10 - 01:46:04 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:46:04 - 01:47:10 - adviseur
  01:47:10 - 01:47:24 - voorzitter
  01:47:24 - 01:47:25 - adviseur
  01:47:25 - 01:48:38 - Burger Initiatief
  01:48:38 - 01:48:40 - voorzitter
  01:48:40 - 01:49:26 - CDA
  01:49:26 - 01:49:28 - voorzitter
  01:49:28 - 01:50:11 - SGP
  01:50:11 - 01:50:14 - voorzitter
  01:50:14 - 01:51:27 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:51:27 - 01:51:28 - Burger Initiatief
  01:51:28 - 01:51:31 - voorzitter
  01:51:31 - 01:51:56 - Burger Initiatief
  01:51:56 - 01:51:57 - voorzitter
  01:51:57 - 01:51:58 - Burger Initiatief
  01:51:58 - 01:52:01 - voorzitter
  01:52:01 - 01:52:50 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:52:50 - 01:55:15 - adviseur
  01:55:15 - 01:55:27 - voorzitter
  01:55:28 - 01:57:49 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:57:49 - 01:57:54 - voorzitter
  01:57:55 - 01:58:34 - SGP
  01:58:35 - 01:58:36 - voorzitter
  01:58:36 - 01:59:38 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:59:38 - 01:59:39 - voorzitter
  01:59:39 - 02:01:48 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:01:48 - 02:01:49 - voorzitter
  02:01:49 - 02:02:44 - Lid Bos
  02:02:44 - 02:02:46 - voorzitter
  02:02:46 - 02:04:25 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:04:25 - 02:04:42 - voorzitter
  02:04:43 - 02:04:59 - Pro'98
  02:05:01 - 02:05:02 - voorzitter
  02:05:02 - 02:06:35 - ChristenUnie
  02:06:35 - 02:06:38 - voorzitter
  02:06:38 - 02:06:39 - ChristenUnie
  02:06:40 - 02:08:30 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:08:30 - 02:08:50 - voorzitter
  02:08:50 - 02:08:58 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:08:58 - 02:09:00 - voorzitter
  02:09:00 - 02:09:32 - adviseur
  02:09:32 - 02:09:40 - voorzitter
  02:09:40 - 02:11:41 - Lokaal Belang
  02:11:41 - 02:11:42 - voorzitter
  02:11:42 - 02:12:59 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:12:59 - 02:14:04 - adviseur
  02:14:04 - 02:14:23 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:14:23 - 02:14:25 - voorzitter
  02:14:25 - 02:14:46 - Lokaal Belang
  02:14:46 - 02:14:51 - voorzitter
  02:14:51 - 02:16:50 - SGP
  02:16:50 - 02:16:53 - voorzitter
  02:16:53 - 02:19:42 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:19:42 - 02:19:52 - voorzitter
  02:19:52 - 02:21:11 - Pro'98
  02:21:11 - 02:21:13 - voorzitter
  02:21:14 - 02:23:12 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:23:12 - 02:23:13 - voorzitter
  02:23:13 - 02:25:06 - Pro'98
  02:25:07 - 02:25:08 - voorzitter
  02:25:08 - 02:27:01 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:27:01 - 02:27:42 - voorzitter
 9. 9
  Rondvraag - 21:40
 10. 10

  02:27:36 - 02:27:42 - voorzitter