Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

woensdag 6 april 2022

19:30 - 22:10

Locatie
Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Voorzitter
De heer W.A. Knapen
Toelichting

Deze vergadering is openbaar en toegankelijk voor publiek, dat van harte welkom is om de vergadering fysiek bij te wonen.  U kunt de vergadering ook live volgen en achteraf terugkijken via barneveld.nl/raad

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:01:01 - 00:02:27 - voorzitter

Tijdens deze presentatie wordt een toelichting gegeven op de uitkomsten van het verrichtte vitaliteitsonderzoek en wat dit onderzoek betekent voor een mogelijke
actualisatie van de Visie Toerisme en Recreatie.
Na de presentatie is er ruimte voor vragen en reflectie.

Uitgenodigd: wethouder D.J. Dorrestijn-Taal.

00:02:27 - 00:02:31 - portefeuillehouder
00:02:31 - 00:02:33 - voorzitter
00:02:33 - 00:04:11 - portefeuillehouder
00:04:14 - 00:04:18 - voorzitter
00:04:27 - 00:04:46 - ChristenUnie
00:04:46 - 00:04:48 - voorzitter
00:04:48 - 00:04:51 - portefeuillehouder
00:04:51 - 00:04:54 - voorzitter
00:16:45 - 00:16:59 - ChristenUnie
00:20:24 - 00:20:31 - voorzitter
00:20:31 - 00:20:46 - deelnemer gesprek
00:21:41 - 00:21:43 - voorzitter
00:21:43 - 00:22:11 - VVD
00:23:09 - 00:23:14 - voorzitter
00:23:14 - 00:23:47 - SGP
00:24:58 - 00:25:01 - voorzitter
00:25:01 - 00:25:02 - ChristenUnie
00:25:02 - 00:25:11 - voorzitter
00:25:11 - 00:25:33 - ChristenUnie
00:26:53 - 00:26:55 - voorzitter
00:26:55 - 00:27:21 - ChristenUnie
00:27:21 - 00:27:23 - voorzitter
00:27:23 - 00:28:13 - portefeuillehouder
00:28:13 - 00:28:15 - voorzitter
00:28:15 - 00:28:23 - ChristenUnie
00:28:23 - 00:28:24 - voorzitter
00:28:24 - 00:28:36 - portefeuillehouder
00:28:36 - 00:28:45 - ChristenUnie
00:28:45 - 00:28:50 - portefeuillehouder
00:28:50 - 00:29:18 - voorzitter
00:36:27 - 00:37:00 - ChristenUnie
00:38:19 - 00:38:27 - voorzitter
00:49:37 - 00:50:12 - SGP
00:50:12 - 00:50:17 - voorzitter
00:50:17 - 00:51:20 - Lokaal Belang
00:51:20 - 00:51:24 - voorzitter
00:51:24 - 00:51:44 - ChristenUnie
00:51:44 - 00:51:46 - voorzitter
00:51:46 - 00:52:01 - CDA
00:52:01 - 00:52:02 - voorzitter
00:52:05 - 00:52:24 - Pro'98
00:52:24 - 00:52:27 - voorzitter
00:52:27 - 00:52:28 - VVD
00:52:28 - 00:52:31 - voorzitter
00:52:31 - 00:53:00 - Burger Initiatief
00:53:00 - 00:53:06 - voorzitter
00:53:06 - 00:56:41 - portefeuillehouder
00:56:42 - 00:58:02 - adviseur
00:58:02 - 00:58:20 - voorzitter

Dit besluit, dat op de lijst ingekomen stukken van de raadsvergadering van 8 maart stond, is geagendeerd door de fractie van Pro'98.

Uitgenodigd: wethouder D.J. Dorrestijn- Taal.

00:58:54 - 00:59:39 - voorzitter
00:59:39 - 01:01:15 - CDA
01:01:15 - 01:01:38 - voorzitter
01:01:38 - 01:03:28 - portefeuillehouder
01:03:28 - 01:03:43 - voorzitter
01:03:43 - 01:05:58 - VVD
01:05:58 - 01:06:04 - voorzitter
01:06:04 - 01:06:19 - portefeuillehouder
01:06:19 - 01:08:54 - adviseur
01:08:54 - 01:09:12 - voorzitter
01:09:12 - 01:10:08 - SGP
01:10:08 - 01:10:11 - voorzitter
01:10:11 - 01:11:17 - portefeuillehouder
01:11:17 - 01:13:37 - voorzitter

Dit besluit, dat op de lijst ingekomen stukken van de raadsvergadering van 20 april staat, is geagendeerd door de fracties van Lokaal Belang en Burger Initiatief.

Lokaal Belang vindt sport en bewegen essentieel voor inwoners en daarom van belang tijdig te investeren in sport in de brede zin van het woord.
Lokaal Belang wil graag spreken  over de ontwikkelingen en vraagstukken die voorliggen.

Uitgenodigd: wethouder D.J. Dorrestijn- Taal.

01:13:37 - 01:14:37 - Lokaal Belang
01:14:37 - 01:14:46 - voorzitter
01:14:46 - 01:15:01 - portefeuillehouder
01:15:01 - 01:15:05 - Lokaal Belang
01:15:05 - 01:15:58 - adviseur
01:15:58 - 01:16:03 - voorzitter
01:16:03 - 01:17:58 - portefeuillehouder
01:17:58 - 01:18:00 - voorzitter
01:18:00 - 01:18:03 - Lokaal Belang
01:18:03 - 01:18:12 - voorzitter
01:18:12 - 01:18:48 - SGP
01:18:48 - 01:18:49 - voorzitter
01:18:49 - 01:19:07 - SGP
01:19:07 - 01:19:10 - voorzitter
01:19:10 - 01:20:40 - portefeuillehouder
01:20:40 - 01:20:44 - voorzitter
01:20:44 - 01:20:53 - SGP
01:20:53 - 01:20:57 - voorzitter
01:20:57 - 01:22:04 - ChristenUnie
01:22:04 - 01:22:08 - voorzitter
01:22:08 - 01:24:31 - portefeuillehouder
01:24:31 - 01:24:34 - voorzitter
01:24:34 - 01:25:14 - CDA
01:25:14 - 01:25:26 - voorzitter
01:25:26 - 01:26:56 - portefeuillehouder
01:26:56 - 01:27:36 - adviseur
01:27:36 - 01:28:01 - CDA
01:28:01 - 01:28:03 - voorzitter
01:28:03 - 01:28:29 - adviseur
01:28:30 - 01:29:27 - portefeuillehouder
01:29:27 - 01:29:37 - voorzitter
01:29:37 - 01:30:19 - Pro'98
01:30:19 - 01:30:23 - voorzitter
01:30:23 - 01:30:46 - portefeuillehouder
01:30:46 - 01:30:49 - voorzitter
01:30:49 - 01:32:31 - VVD
01:32:31 - 01:32:34 - voorzitter
01:32:34 - 01:32:48 - portefeuillehouder
01:32:48 - 01:42:59 - voorzitter

Dit besluit, dat op de lijst ingekomen stukken van de raadsvergadering van 20 april staat, is geagendeerd door de fracties van Lokaal Belang, Pro'98 en Burger Initiatief.

Lokaal Belang is groot voorstander van een realistisch, verstandig en gedragen duurzaamheidsbeleid dat actuele ontwikkelingen meeneemt in de besluitvorming.
Daarom wil Lokaal Belang graag in gesprek over de voortgang en ontwikkelingen.

Pro'98 wil graag grote stappen maken op het gebied van duurzaamheid. Hoe kunnen we de raad maar ook onze inwoners meer realtime op de hoogte houden van wat er op dit vlak is bereikt?

BurgerInitiatief  wil graag  het voorstel met elkaar bespreken in de commissie.

Uitgenodigd: wethouder D.J. Dorrestijn- Taal.

Besluit

Wethouder Dorrestijn zegt toe een overzicht te maken van de plannen/activiteiten met een tijdsplanning erbij.

01:42:59 - 01:44:56 - Lokaal Belang
01:44:56 - 01:45:04 - voorzitter
01:45:04 - 01:47:01 - portefeuillehouder
01:47:01 - 01:47:03 - Lokaal Belang
01:47:03 - 01:47:05 - voorzitter
01:47:05 - 01:47:34 - Lokaal Belang
01:47:34 - 01:47:40 - portefeuillehouder
01:47:40 - 01:49:20 - adviseur
01:49:20 - 01:49:26 - voorzitter
01:49:26 - 01:51:24 - CDA
01:51:24 - 01:51:25 - voorzitter
01:51:25 - 01:52:05 - portefeuillehouder
01:52:05 - 01:54:24 - adviseur
01:54:24 - 01:54:40 - voorzitter
01:54:40 - 01:56:45 - Burger Initiatief
01:56:45 - 01:56:48 - voorzitter
01:56:48 - 01:59:03 - portefeuillehouder
01:59:03 - 01:59:04 - voorzitter
01:59:04 - 01:59:50 - Burger Initiatief
01:59:50 - 01:59:52 - voorzitter
01:59:52 - 02:00:39 - portefeuillehouder
02:00:39 - 02:00:41 - voorzitter
02:00:41 - 02:01:02 - Lokaal Belang
02:01:02 - 02:01:08 - voorzitter
02:01:08 - 02:01:28 - portefeuillehouder
02:01:28 - 02:01:33 - voorzitter
02:01:33 - 02:01:36 - Lokaal Belang
02:01:36 - 02:01:50 - voorzitter
02:01:50 - 02:02:29 - VVD
02:02:29 - 02:02:30 - voorzitter
02:02:30 - 02:02:36 - Lokaal Belang
02:02:36 - 02:02:52 - voorzitter
02:02:52 - 02:03:10 - VVD
02:03:10 - 02:03:13 - voorzitter
02:03:13 - 02:03:49 - portefeuillehouder
02:03:49 - 02:03:52 - voorzitter
02:03:52 - 02:04:48 - ChristenUnie
02:04:48 - 02:04:50 - voorzitter
02:04:50 - 02:05:29 - portefeuillehouder
02:05:29 - 02:06:39 - adviseur
02:06:39 - 02:06:40 - voorzitter
02:06:40 - 02:06:43 - ChristenUnie
02:06:43 - 02:06:45 - voorzitter
02:06:45 - 02:06:47 - ChristenUnie
02:06:47 - 02:06:47 - adviseur
02:06:47 - 02:06:49 - ChristenUnie
02:06:49 - 02:06:58 - adviseur
02:06:58 - 02:07:02 - voorzitter
02:07:02 - 02:07:20 - SGP
02:07:20 - 02:07:21 - voorzitter
02:07:21 - 02:07:49 - SGP
02:07:49 - 02:07:51 - voorzitter
02:07:51 - 02:09:03 - portefeuillehouder
02:09:03 - 02:10:13 - voorzitter

Dit besluit, dat op de lijst ingekomen stukken staat van de raadsvergadering van 20 april staat, is geagendeerd door de fractie van BurgerInitiatief.
BurgerInitiatief vraagt of er belangstelling is in Barneveld en hoe gaan we die belangstelling stimuleren?

Uitgenodigd : wethouder D.J. Dorrestijn- Taal.

02:10:13 - 02:11:28 - Burger Initiatief
02:11:28 - 02:11:34 - voorzitter
02:11:34 - 02:13:51 - portefeuillehouder
02:13:51 - 02:13:52 - voorzitter
02:13:52 - 02:14:24 - Burger Initiatief
02:14:24 - 02:14:25 - voorzitter
02:14:25 - 02:15:50 - portefeuillehouder
02:15:50 - 02:16:00 - voorzitter
02:16:00 - 02:16:36 - VVD
02:16:36 - 02:16:40 - voorzitter
02:16:40 - 02:17:45 - portefeuillehouder
02:17:45 - 02:17:45 - voorzitter
02:17:45 - 02:17:54 - portefeuillehouder
02:17:54 - 02:18:01 - voorzitter
02:18:01 - 02:18:30 - Pro'98
02:18:30 - 02:18:34 - voorzitter
02:18:35 - 02:19:19 - portefeuillehouder
02:19:19 - 02:19:26 - voorzitter
02:19:26 - 02:19:37 - Lokaal Belang
02:19:37 - 02:19:51 - voorzitter
02:19:51 - 02:20:02 - portefeuillehouder
02:20:02 - 02:20:08 - voorzitter
02:20:08 - 02:20:38 - ChristenUnie
02:20:38 - 02:20:39 - voorzitter
02:20:39 - 02:21:01 - portefeuillehouder
02:21:01 - 02:23:05 - voorzitter

Deze besluiten, die op de lijst ingekomen stukken van de raadsvergadering van 20 april staan, zijn geagendeerd door de fracties van SGP, Lokaal Belang en Pro'98.

Lokaal Belang vindt het belangrijk dat er blijvend geïnvesteerd wordt in cultuur. Cultuur is van grote meerwaarde voor onze samenleving. Samenhang, versterking en ontwikkeling juicht Lokaal Belang toe en daarover wil Lokaal Belang graag in gesprek.

Pro'98 geeft aan dat tijdens de afgelopen collegeperiode cultuur in Barneveld op de kaart  is gezet. Pro'98 wil graag in gesprek met het college en de raad over hoe we hier de komende jaren vervolg aan gaan geven.

Uitgenodigd: wethouder A.H. v.d. Burgwal.

Besluit

Wethouder V.d. Burgwal zegt toe om het gesprek aan te gaan met de Harmonie over hun zorgen over de toekomst m.b.t. de exploitatie.

02:23:05 - 02:23:18 - CDA
02:23:18 - 02:23:27 - voorzitter
02:23:27 - 02:26:04 - CDA
02:26:04 - 02:26:11 - voorzitter
02:26:11 - 02:26:51 - portefeuillehouder
02:26:51 - 02:27:36 - adviseur
02:27:36 - 02:27:38 - voorzitter
02:27:38 - 02:29:26 - portefeuillehouder
02:29:26 - 02:29:34 - voorzitter
02:29:34 - 02:30:03 - Lokaal Belang
02:30:03 - 02:30:06 - voorzitter
02:30:06 - 02:30:38 - portefeuillehouder
02:30:38 - 02:30:39 - voorzitter
02:30:39 - 02:30:43 - portefeuillehouder
02:30:43 - 02:30:54 - voorzitter
02:30:54 - 02:32:04 - SGP
02:32:04 - 02:32:09 - voorzitter
02:32:09 - 02:32:14 - SGP
02:32:14 - 02:32:17 - voorzitter
02:32:17 - 02:33:27 - portefeuillehouder
02:33:27 - 02:33:28 - voorzitter
02:33:30 - 02:34:51 - adviseur
02:34:52 - 02:34:56 - portefeuillehouder
02:34:56 - 02:34:58 - voorzitter
02:34:58 - 02:36:57 - portefeuillehouder
02:36:57 - 02:37:01 - voorzitter
02:37:01 - 02:37:05 - SGP
02:37:05 - 02:37:13 - voorzitter
02:37:13 - 02:37:18 - portefeuillehouder
02:37:18 - 02:37:44 - Lokaal Belang
02:37:44 - 02:37:52 - voorzitter
02:37:52 - 02:38:09 - portefeuillehouder
02:38:09 - 02:38:10 - voorzitter
02:38:10 - 02:38:19 - portefeuillehouder
02:38:19 - 02:38:30 - voorzitter
02:38:30 - 02:39:26 - portefeuillehouder
02:39:26 - 02:39:32 - voorzitter
02:39:32 - 02:41:02 - ChristenUnie
02:41:02 - 02:41:05 - voorzitter
02:41:05 - 02:42:19 - portefeuillehouder
02:42:19 - 02:42:27 - voorzitter
02:42:27 - 02:43:09 - portefeuillehouder
02:43:09 - 02:43:27 - voorzitter
02:43:27 - 02:45:39 - deelnemer gesprek
02:45:39 - 02:45:54 - voorzitter

BurgerInitiatief (dhr. Lasscher) vraagt ( ter aanvulling op de rondvraag van Lokaal Belang in de commissie bestuur over toezicht in het dorp ) naar toezicht op fietsen in het dorp als het dorp gesloten is voor fietsers. Dit is BurgerInitiatief een doorn in het oog.
Verder geeft BurgerInitiatief aan dat er plekken in het dorp zijn waar geen fietsen geparkeerd mogen worden - hier staan echter vaak wel veel fietsen- klop het dat hier een niet juist verkeersbesluit aan ten grondslag ligt ? Hoe zit dit en is hier iets aan te veranderen zodat de fietsen weggaan op deze plekken?

Antwoord:
De plekken waar geen (brom)fietsen geparkeerd mogen worden (behalve in de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen) zijn vastgelegd in de uitvoeringsbepalingen van de APV. Hieronder valt bijvoorbeeld de Schaepsmarkt, het gebied rond het trainstation (centrum en zuid) en het horecaplein. De gebieden worden buiten aangeduid met verkeersborden. Handhaving is daarom mogelijk, maar in de praktijk vaak wel lastig, omdat een fiets niet bekeurd kan worden. Samen met de handhavers wordt per locatie de meest geschikt aanpak bepaald om de mogelijke overlast te beperken. Denk hierbij aan verduidelijking van de regels, verwijzen naar locaties waar wel gestald mag worden en waarschuwen. Handhaving door middel van verwijdering van fietsen kent praktische bezwaren.

Lokaal Belang (mw. Tamaela) vraagt of de gemeente Barneveld geld vrij kan maken zodat kinderen van Oekraïense vluchtelingen in de leeftijd van 0-4 jaar toch naar de kinderopvang kunnen. Of zijn er andere mogelijkheden voor deze doelgroep, bijvoorbeeld gastouders ?

Antwoord:
Oekraïense vluchtelingen mogen gaan werken vanaf 1 april zonder tewerkstellingsvergunning. Zij komen dan net als ieder ander in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als zij aan het werk zijn. Kinderen kunnen gebruik maken van kinderdagverblijf (0-4) maar ook BSO (4-12). Kinderen kunnen ook opgevangen worden door een gastouder. Er wordt op dit moment landelijk bekeken hoe de kinderopvang financieel meer toegankelijk gemaakt kan worden voor Oekraïense vluchtelingen die in Nederland zijn gaan werken (er is op dit moment nog het juridische probleem dat mensen geen recht hebben op kinderopvangtoeslag als je partner zich niet in de Europese economische ruimte bevindt).

Vluchtelingenwerk geeft daarnaast aan dat op de gemeentelijke opvanglocaties opvang ook onderling geregeld wordt op dit moment.

 SGP en CU (door dhr. Den Boon)vragen : i.h.k.v. connectie openbaar bestuur - basisscholen zouden basisscholen een bezoek brengen aan de raadzaal. Hier is destijds ook een motie unaniem over aangenomen. Wat is de stand van zaken van de uitvoering van de motie ? Is het mogelijk om hier na de zomervakantie mee te starten ? Tevens de  suggestie dat het goed zou zijn om de cursus 'Betrokken bij Barneveld' weer nieuw leven in te blazen.
e

02:45:54 - 02:46:44 - Burger Initiatief
02:46:44 - 02:46:47 - voorzitter
02:46:47 - 02:47:08 - Lokaal Belang
02:47:08 - 02:47:12 - voorzitter
02:47:12 - 02:48:14 - SGP
02:48:14 - 02:49:04 - voorzitter