Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

woensdag 26 januari 2022

19:30 - 22:35

Locatie
digitaal
Voorzitter
De heer H.K. Buitenhuis
Toelichting

De commissievergadering wordt digitaal gehouden via Teams. De deelnemers aan het gesprek krijgen een link met toelichting. De vergadering is openbaar en is live en achteraf te volgen via www.barneveld.nl/raad.
Voor deelname aan het Gesprek kunt u zich aanmelden tot de dag voor de vergadering via raadsondersteuning@barneveld.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:00:09 - 00:02:10 - Voorzitter

Uitgenodigd :  Mevrouw Peters (bestuurder STEV)  is uitgenodigd om met de raadscommissie in gesprek te gaan over de rol van de gemeente(raad) m.b.t. openbaar
                          onderwijs. / wethouder D.J. Dorrestijn - Taal.

Besluit

Het agendapunt is rijp voor behandeling in de raadsvergadering van 9 februari 2022: in de besluitvorming en meningsvorming.

00:02:10 - 00:09:25 - deelnemer gesprek
00:09:25 - 00:09:55 - Voorzitter
00:09:55 - 00:10:27 - ChristenUnie
00:10:27 - 00:12:35 - deelnemer gesprek
00:15:10 - 00:15:38 - ChristenUnie
00:15:38 - 00:16:28 - deelnemer gesprek
00:16:28 - 00:17:15 - Lokaal Belang
00:17:15 - 00:18:23 - deelnemer gesprek
00:22:02 - 00:23:50 - Pro'98
00:23:50 - 00:24:40 - deelnemer gesprek
00:24:40 - 00:25:12 - Pro'98
00:25:12 - 00:26:43 - deelnemer gesprek
00:26:43 - 00:28:25 - SGP
00:28:25 - 00:30:45 - deelnemer gesprek
00:30:45 - 00:32:06 - VVD
00:32:06 - 00:32:48 - CDA
00:32:48 - 00:32:48 - Burger Initiatief
00:34:29 - 00:35:54 - deelnemer gesprek
00:35:54 - 00:36:45 - Portefeuillehouder
00:36:45 - 00:37:31 - Pro'98
00:37:31 - 00:39:32 - Portefeuillehouder
00:39:32 - 00:39:50 - Voorzitter
00:39:50 - 00:40:38 - deelnemer gesprek
00:40:38 - 00:42:47 - Voorzitter

Dit besluit, die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 15 december 2021 stond (B- 3.1) , is geagendeerd op verzoek van de fracties van de SGP, Pro'98 en Lokaal Belang.

De SGP wil graag de status van lokaal eigenaarschap bespreken in relatie tot het energienet.
Pro'98 wil graag in gesprek met de wethouder en de commissie over de prioriteitstelling en de invulling van lokaal eigenaarschap.
Lokaal Belang wil graag in gesprek met de wethouder en commissie over de herziening aangezien de fractie het belangrijk vindt hier helder over te communiceren, duidelijke afspraken te kunnen maken, zeker waar het gaat om participatie en lokaal eigenaarschap.

Uitgenodigd : Wethouder D.J. Dorrestijn - Taal.

Besluit

Het agendapunt is rijp voor behandeling in de raadsvergadering van 9 februari 2022: in de besluitvorming en meningsvorming.

00:42:47 - 00:45:11 - SGP
00:45:11 - 00:45:47 - Voorzitter
00:45:47 - 00:47:24 - Pro'98
00:47:24 - 00:49:50 - Lokaal Belang
00:49:50 - 00:49:57 - Voorzitter
00:49:57 - 00:56:40 - Portefeuillehouder
00:56:40 - 00:57:45 - Lokaal Belang
00:57:45 - 00:58:55 - Portefeuillehouder
00:58:55 - 01:01:06 - adviseur
01:01:06 - 01:01:16 - Voorzitter
01:01:16 - 01:01:59 - Burger Initiatief
01:01:59 - 01:02:24 - Portefeuillehouder
01:02:24 - 01:03:17 - adviseur
01:03:17 - 01:04:14 - ChristenUnie
01:04:14 - 01:05:54 - Portefeuillehouder
01:05:54 - 01:07:19 - Pro'98
01:07:19 - 01:08:06 - ChristenUnie
01:08:06 - 01:09:48 - Portefeuillehouder
01:09:48 - 01:10:48 - Lokaal Belang
01:10:48 - 01:10:48 - VVD
01:12:34 - 01:15:01 - Portefeuillehouder
01:15:01 - 01:16:32 - VVD
01:16:32 - 01:17:43 - Burger Initiatief
01:17:48 - 01:17:52 - Voorzitter
01:17:52 - 01:18:25 - Burger Initiatief
01:18:25 - 01:19:12 - Portefeuillehouder
01:19:12 - 01:19:43 - Burger Initiatief
01:19:43 - 01:19:47 - Portefeuillehouder
01:19:47 - 01:26:40 - Voorzitter

Dit besluit, die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 15 december 2021 stond (B- 3.1) , is geagendeerd op verzoek van de fractie van Pro'98.

Pro'98 wil graag met de commissie en de wethouder bespreken welke mogelijkheden we als gemeente hierin hebben.

Uitgenodigd: wethouder D.J. Dorrestijn - Taal.

01:26:40 - 01:28:57 - Pro'98
01:28:57 - 01:32:09 - Portefeuillehouder
01:32:09 - 01:32:30 - Voorzitter
01:32:30 - 01:33:24 - Lokaal Belang
01:33:24 - 01:34:48 - Pro'98
01:34:48 - 01:36:07 - Portefeuillehouder
01:36:07 - 01:38:21 - adviseur
01:38:21 - 01:38:53 - VVD
01:38:53 - 01:40:10 - adviseur
01:40:10 - 01:40:43 - Burger Initiatief
01:40:43 - 01:41:47 - Voorzitter

Dit besluit, die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 9 februari staat (B- 3.7) , is geagendeerd op verzoek van de fracties Lokaal Belang en Burger Initiatief.

Uitgenodigd: wethouder A.H. van de Burgwal.

01:41:47 - 01:43:00 - Lokaal Belang
01:43:00 - 01:44:35 - Portefeuillehouder
01:44:35 - 01:45:49 - Lokaal Belang
01:45:49 - 01:46:46 - Burger Initiatief
01:46:46 - 01:49:03 - Portefeuillehouder
01:49:03 - 01:49:48 - ChristenUnie
01:49:48 - 01:51:25 - Portefeuillehouder
01:51:25 - 01:53:08 - VVD
01:53:08 - 01:53:59 - Portefeuillehouder
01:53:59 - 01:55:14 - Burger Initiatief
01:55:14 - 01:56:48 - VVD
01:56:48 - 01:59:34 - Portefeuillehouder
01:59:34 - 01:59:44 - Voorzitter
01:59:44 - 01:59:52 - VVD
01:59:52 - 02:00:50 - Voorzitter

Onderhoud aan onze eigen panden is een continu proces. In het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is dit onderhoud vastgelegd. Daarnaast hebben we een grote opgave om de CO2 uitstoot te reduceren. Het  combineren van de natuurlijke momenten van onderhoud en de duurzaamheidsopgave is een mooie en
logische kans om hieraan invulling te geven. De robuuste aanpak vertaalt zich in gebundelde realistische en kostenefficiënte aanpak van
verduurzamingsmaatregelen per gebouw. Hiermee worden via rendabele investeringen op korte termijn grote verduurzamingsstappen gezet. De investeringen passen binnen de terugverdientijd, de verwachte levensduur van het object en zijn maatschappelijk verantwoordbaar.  In de uitvoering fase houden we rekening met het meeste geschikte uitvoeringsmomenten. Uitvoering zal worden afgestemd op de exploitatie, het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van het gebouw en de
mogelijkheden voor de lokale markt / regio Foodvalley.

Uitgenodigd : wethouder A.H. v.d. Burgwal.

Besluit

Het agendapunt is rijp voor behandeling in de raadsvergadering van 9 februari 2022: rechtstreeks in de besluitvorming.

02:00:50 - 02:02:59 - Lokaal Belang
02:02:59 - 02:04:24 - Portefeuillehouder
02:04:24 - 02:05:35 - adviseur
02:05:35 - 02:06:25 - Lokaal Belang
02:06:26 - 02:06:33 - Burger Initiatief
02:06:33 - 02:07:03 - ChristenUnie
02:07:03 - 02:08:18 - Portefeuillehouder
02:08:18 - 02:09:54 - VVD
02:09:54 - 02:12:11 - Portefeuillehouder
02:12:11 - 02:12:24 - CDA
02:12:24 - 02:13:45 - Voorzitter
02:13:45 - 02:15:13 - Portefeuillehouder
02:15:13 - 02:15:28 - adviseur
02:16:48 - 02:18:09 - Voorzitter

Uitgenodigd: wethouder A.H. van de Burgwal

Besluit

Het agendapunt is rijp voor behandeling in de raadsvergadering van 9 februari 2022: in de besluitvorming en meningsvorming.

02:18:09 - 02:19:42 - SGP
02:19:42 - 02:21:43 - Portefeuillehouder
02:21:43 - 02:23:49 - adviseur
02:23:49 - 02:24:31 - SGP
02:24:31 - 02:25:17 - Portefeuillehouder
02:25:17 - 02:26:18 - portefeuillehouder
02:26:18 - 02:27:02 - CDA
02:27:02 - 02:28:46 - Portefeuillehouder
02:28:46 - 02:30:57 - adviseur
02:30:57 - 02:33:55 - CDA
02:33:55 - 02:36:10 - Portefeuillehouder
02:36:10 - 02:39:46 - adviseur
02:39:46 - 02:41:45 - Lokaal Belang
02:41:46 - 02:42:24 - VVD
02:42:24 - 02:43:01 - ChristenUnie
02:43:01 - 02:43:47 - Portefeuillehouder
02:43:47 - 02:43:55 - Voorzitter
02:43:55 - 02:44:53 - Pro'98
02:44:53 - 02:45:34 - Burger Initiatief
02:45:34 - 02:46:13 - Portefeuillehouder
02:46:13 - 02:48:46 - Voorzitter

Dit besluit, dat op de Lijst ingekomen stukken van 15 december staat (B-4.9), is geagendeerd op verzoek van de fractie van Lokaal Belang. Lokaal Belang vindt een degelijk financieel beleid belangrijk. Het nadelige saldo van 3,6 miljoen roept vragen op over het financiële beleid van 2018-2021 en voor de toekomst.

Uitgenodigd: wethouder A.H. van de Burgwal

02:48:47 - 02:49:55 - Lokaal Belang
02:49:55 - 02:53:35 - Portefeuillehouder
02:53:35 - 02:56:25 - Lokaal Belang
02:56:25 - 02:58:39 - Portefeuillehouder
02:58:39 - 02:59:45 - Burger Initiatief
02:59:45 - 03:01:16 - Portefeuillehouder
03:01:16 - 03:02:19 - VVD
03:02:19 - 03:03:03 - Burger Initiatief
03:03:03 - 03:03:42 - Portefeuillehouder
03:03:42 - 03:05:48 - adviseur
03:05:48 - 03:07:35 - Lokaal Belang
03:07:35 - 03:08:52 - Voorzitter

Voorstellen onder dit agendapunt worden niet besproken in de commissie, tenzij zich insprekers melden of een of meer fracties alsnog bespreking vragen. Dit kan worden gemeld tot uiterlijk 10 uur de dinsdagochtend vóór de commissievergadering. Dit voorstel wordt ter besluitvorming geagendeerd in de raadsvergadering van 9 februari 2022

Dit voorstel voorziet in een actualisering van de Warenmarktverordening gemeente Barneveld, het juridische kader ter
inrichting van de warenmarkt en ter regulering van de markthandel in de gemeente Barneveld. De actualisering bevat
weinig beleidsmatige wijzigingen ten aanzien van de huidige gemeentelijke warenmarktverordening.

Besluit

Het agendapunt is rijp voor behandeling in de raadsvergadering van 9 februari 2022: rechtstreeks in de besluitvorming.