Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

woensdag 11 mei 2022

20:00 - 22:25

Locatie
Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Voorzitter
De heer W.A. Knapen
Toelichting

De vergadering vangt aan om 20:00 uur.

Deze vergadering is openbaar en toegankelijk voor publiek, dat van harte welkom is om de vergadering fysiek bij te wonen. U kunt de vergadering ook live volgen en achteraf terugkijken via barneveld.nl/raad

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:00:52 - 00:02:56 - voorzitter

Het voorstel betreft de beoordeling van de geschiktheid van kinderopvanglocaties in relatie tot de luchtkwaliteit.
De gemeente volgt in principe het advies van de GGD. Omdat dit in een aantal gevallen tot ongewenste uitkomsten
leidt, is een eigen beleid ontwikkeld, dat omschrijft in welke gevallen van het advies van de GGD
afgeweken kan worden.

Uitgenodigd: wethouder D.J. Dorrestijn-Taal.

Besluit

Het agendapunt is rijp voor behandeling in de raadsvergadering van 25 mei 2022: in de besluitvorming en meningsvorming.

00:02:56 - 00:03:25 - Burger Initiatief
00:03:25 - 00:03:32 - voorzitter
00:03:32 - 00:03:52 - portefeuillehouder
00:03:52 - 00:03:54 - voorzitter
00:03:54 - 00:04:09 - adviseur
00:04:09 - 00:04:23 - portefeuillehouder
00:04:23 - 00:04:29 - voorzitter
00:04:29 - 00:05:25 - VVD
00:05:25 - 00:05:31 - voorzitter
00:05:31 - 00:06:06 - CDA
00:06:06 - 00:06:08 - voorzitter
00:06:08 - 00:06:10 - SGP
00:06:10 - 00:06:11 - voorzitter
00:06:11 - 00:06:28 - SGP
00:06:28 - 00:06:33 - voorzitter
00:06:33 - 00:09:31 - portefeuillehouder
00:09:31 - 00:09:34 - voorzitter
00:09:34 - 00:10:29 - portefeuillehouder
00:10:29 - 00:10:36 - adviseur
00:10:36 - 00:10:38 - VVD
00:10:38 - 00:11:11 - adviseur
00:11:11 - 00:11:13 - voorzitter
00:11:13 - 00:11:42 - VVD
00:11:42 - 00:12:13 - adviseur
00:12:13 - 00:12:17 - voorzitter
00:12:17 - 00:12:55 - Pro'98
00:12:55 - 00:12:56 - voorzitter
00:12:56 - 00:12:59 - Pro'98
00:12:59 - 00:13:04 - voorzitter
00:13:04 - 00:14:29 - Pro'98
00:14:29 - 00:14:35 - voorzitter
00:14:35 - 00:18:54 - portefeuillehouder
00:18:54 - 00:18:57 - voorzitter
00:18:57 - 00:18:58 - portefeuillehouder
00:18:58 - 00:19:08 - Pro'98
00:19:08 - 00:19:12 - voorzitter
00:19:12 - 00:20:23 - CDA
00:20:23 - 00:20:29 - voorzitter
00:20:29 - 00:21:49 - portefeuillehouder
00:21:49 - 00:22:02 - voorzitter
00:22:02 - 00:23:01 - ChristenUnie
00:23:01 - 00:23:02 - voorzitter
00:23:06 - 00:23:23 - SGP
00:23:23 - 00:23:36 - voorzitter
00:23:36 - 00:24:40 - portefeuillehouder
00:24:40 - 00:24:43 - SGP
00:24:43 - 00:25:39 - portefeuillehouder
00:25:39 - 00:25:44 - voorzitter
00:25:44 - 00:26:23 - Lokaal Belang
00:26:23 - 00:26:30 - voorzitter
00:26:30 - 00:26:31 - Lokaal Belang
00:26:31 - 00:26:36 - portefeuillehouder
00:26:36 - 00:27:22 - adviseur
00:27:22 - 00:27:23 - voorzitter
00:27:23 - 00:27:40 - Lokaal Belang
00:27:40 - 00:27:55 - adviseur
00:27:55 - 00:28:09 - Lokaal Belang
00:28:09 - 00:28:11 - voorzitter
00:28:11 - 00:28:37 - adviseur
00:28:37 - 00:28:41 - voorzitter
00:28:41 - 00:28:42 - SGP
00:28:42 - 00:28:46 - voorzitter
00:28:46 - 00:28:48 - SGP
00:28:48 - 00:28:49 - voorzitter
00:28:49 - 00:29:15 - SGP
00:29:15 - 00:29:18 - voorzitter
00:29:18 - 00:29:20 - SGP
00:29:20 - 00:32:43 - voorzitter

Dit besluit, dat op de lijst ingekomen stukken van de raadsvergadering van 20 april stond, is geagendeerd door de fracties van de SGP, Lokaal Belang, Pro’98 en CDA.
De SGP wil de gewijzigde keuze van het college rondom dit topsportevenement graag bespreken.
Lokaal Belang wil in gesprek over waarom hiervoor is gekozen en of dit precedenten schept naar andere verenigingen. “Wat zijn de prioriteiten op sportgebied en is dit wel een prioriteit?”
Pro'98 wil graag met het college in gesprek over hoe wij dit verder vorm kunnen geven.
CDA wil bespreken hoe we hier als Barneveld een succes van kunnen maken.

Uitgenodigd: wethouder D.J. Dorrestijn-Taal.

00:32:43 - 00:34:55 - deelnemer gesprek
00:34:55 - 00:35:12 - voorzitter
00:35:12 - 00:35:31 - Pro'98
00:35:31 - 00:36:23 - deelnemer gesprek
00:36:23 - 00:36:29 - voorzitter
00:36:29 - 00:36:40 - CDA
00:36:40 - 00:37:18 - deelnemer gesprek
00:37:18 - 00:37:49 - voorzitter
00:37:49 - 00:38:22 - Pro'98
00:38:22 - 00:38:24 - voorzitter
00:38:24 - 00:38:24 - Pro'98
00:38:24 - 00:38:32 - voorzitter
00:38:32 - 00:38:34 - Pro'98
00:38:34 - 00:38:37 - voorzitter
00:38:37 - 00:38:52 - Pro'98
00:38:52 - 00:38:53 - voorzitter
00:39:02 - 00:39:21 - Pro'98
00:40:26 - 00:40:37 - voorzitter
00:40:37 - 00:41:22 - CDA
00:41:22 - 00:41:48 - voorzitter
00:41:48 - 00:43:09 - Lokaal Belang
00:43:09 - 00:43:20 - voorzitter
00:43:20 - 00:44:22 - SGP
00:44:22 - 00:44:23 - voorzitter
00:44:23 - 00:44:27 - SGP
00:44:27 - 00:44:29 - voorzitter
00:44:29 - 00:44:57 - CDA
00:44:57 - 00:44:59 - voorzitter
00:44:59 - 00:45:19 - SGP
00:45:19 - 00:45:24 - voorzitter
00:45:24 - 00:45:56 - VVD
00:45:56 - 00:45:58 - voorzitter
00:45:58 - 00:46:22 - Lokaal Belang
00:46:22 - 00:46:24 - voorzitter
00:46:24 - 00:47:02 - Pro'98
00:47:02 - 00:47:03 - SGP
00:47:03 - 00:47:04 - voorzitter
00:47:04 - 00:47:29 - SGP
00:47:29 - 00:47:38 - voorzitter
00:47:38 - 00:51:37 - portefeuillehouder
00:51:37 - 00:51:43 - voorzitter
00:51:43 - 00:52:26 - SGP
00:52:26 - 00:52:28 - voorzitter
00:52:28 - 00:53:44 - portefeuillehouder
00:53:44 - 00:54:13 - voorzitter
00:54:13 - 00:55:07 - deelnemer gesprek
00:55:07 - 00:55:10 - voorzitter

Dit besluit, dat op de lijst ingekomen stukken van de raadsvergadering van 20 april stond, is geagendeerd door de fractie van de ChristenUnie.
De fractie is benieuwd welke mogelijkheden er zijn om Be Active een bredere groep jongeren aan te doen spreken doormiddel van positieve activiteiten.

Uitgenodigd: wethouder D.J. Dorrestijn-Taal.

00:58:28 - 01:00:37 - ChristenUnie
01:00:37 - 01:00:43 - voorzitter
01:00:43 - 01:00:46 - portefeuillehouder
01:00:46 - 01:00:47 - voorzitter
01:00:47 - 01:05:44 - adviseur
01:05:44 - 01:05:49 - voorzitter
01:05:49 - 01:06:21 - ChristenUnie
01:06:21 - 01:06:22 - voorzitter
01:06:22 - 01:07:19 - adviseur
01:07:19 - 01:07:21 - ChristenUnie
01:07:21 - 01:07:36 - voorzitter
01:07:36 - 01:08:15 - SGP
01:08:15 - 01:08:20 - voorzitter
01:08:20 - 01:08:53 - portefeuillehouder
01:08:53 - 01:08:55 - voorzitter
01:08:55 - 01:09:54 - Lokaal Belang
01:09:54 - 01:09:56 - voorzitter
01:09:56 - 01:10:40 - adviseur
01:10:40 - 01:10:45 - voorzitter
01:10:45 - 01:11:29 - CDA
01:11:29 - 01:11:37 - adviseur
01:11:37 - 01:22:06 - voorzitter
01:22:06 - 01:24:11 - Lokaal Belang

Dit besluit, dat op de lijst ingekomen stukken van de raadsvergadering van 20 april stond, is geagendeerd door de fractie van Lokaal Belang.

Lokaal Belang wil doorpraten over de verdeling en inzet van deze middelen. ‘Zijn culturele verenigingen en organisaties voldoende gecompenseerd en ondersteund?’ Daarnaast wil Lokaal Belang weten wat het college van plan is met de vierde tranche die in december door het Rijk is uitgekeerd en of dit bedrag ten goede komt aan de culturele sector.

Uitgenodigd: wethouder A.H. van de Burgwal.

01:24:11 - 01:24:19 - voorzitter
01:24:19 - 01:27:16 - portefeuillehouder
01:27:16 - 01:28:51 - adviseur
01:28:51 - 01:28:54 - voorzitter
01:28:54 - 01:29:13 - portefeuillehouder
01:29:13 - 01:29:15 - voorzitter
01:29:23 - 01:29:50 - SGP
01:29:50 - 01:29:53 - voorzitter
01:29:53 - 01:30:44 - adviseur
01:30:44 - 01:33:04 - voorzitter

Dit besluit, dat op de lijst ingekomen stukken van de raadsvergadering van 20 april stond, is geagendeerd door de fractie van Lokaal Belang.
De fractie wil graag in gesprek over mogelijkheden die bijdragen aan de verduurzaming van woningen, zodat de energie- en gasprijs voor inwoners structureel omlaag kan.

Uitgenodigd: wethouder A.H. van de Burgwal.

01:33:04 - 01:33:06 - portefeuillehouder
01:33:06 - 01:33:51 - voorzitter
01:35:59 - 01:38:18 - deelnemer gesprek
01:38:18 - 01:38:26 - voorzitter
01:38:26 - 01:38:28 - deelnemer gesprek
01:38:28 - 01:38:54 - voorzitter
01:38:54 - 01:40:27 - Lokaal Belang
01:40:27 - 01:40:34 - voorzitter
01:40:34 - 01:42:30 - portefeuillehouder
01:42:30 - 01:44:50 - adviseur
01:44:50 - 01:44:54 - voorzitter
01:44:54 - 01:44:56 - Lokaal Belang
01:44:56 - 01:45:06 - voorzitter
01:45:06 - 01:45:44 - SGP
01:45:44 - 01:45:50 - voorzitter
01:45:50 - 01:47:53 - portefeuillehouder
01:47:53 - 01:47:58 - voorzitter
01:47:58 - 01:48:15 - deelnemer gesprek
01:48:15 - 01:48:17 - voorzitter
01:48:17 - 01:48:18 - deelnemer gesprek
01:48:18 - 01:48:21 - voorzitter
01:48:21 - 01:48:24 - portefeuillehouder
01:48:24 - 01:48:27 - voorzitter
01:48:27 - 01:48:44 - portefeuillehouder
01:48:44 - 01:48:54 - voorzitter
01:48:54 - 01:49:46 - ChristenUnie
01:49:46 - 01:49:52 - voorzitter
01:49:52 - 01:51:44 - portefeuillehouder
01:51:44 - 01:51:50 - voorzitter
01:51:50 - 01:52:44 - CDA
01:52:44 - 01:52:49 - voorzitter
01:52:49 - 01:53:38 - portefeuillehouder
01:53:38 - 01:53:41 - voorzitter
01:54:26 - 01:55:04 - Pro'98
01:55:04 - 01:55:12 - voorzitter
01:55:12 - 01:56:25 - portefeuillehouder
01:56:25 - 01:56:28 - voorzitter
01:56:28 - 01:56:57 - VVD
01:56:57 - 01:57:00 - voorzitter
01:57:00 - 01:57:43 - portefeuillehouder
01:57:43 - 01:58:06 - voorzitter
01:58:06 - 01:58:46 - deelnemer gesprek
01:58:46 - 01:58:54 - voorzitter
01:58:54 - 01:58:59 - portefeuillehouder
01:58:59 - 01:59:38 - adviseur
01:59:38 - 02:01:04 - voorzitter

Dit besluit, dat op de lijst ingekomen stukken van de raadsvergadering van 20 april stond, is geagendeerd door de fracties van Lokaal Belang en het CDA.
Lokaal belang wil weten of er al concrete punten zijn vastgelegd over de optimalisering van de werkwijze van vroegsignalering. Ook wil de fractie weten hoeveel trajecten er tot nu toe zijn gestart en hoe het college hier tegen aankijkt.
Het CDA wil graag in gesprek met het college over waar we nu precies staan. Daarnaast hoopt de CDA-fractie te spreken over de samenwerking met maatschappelijke organisaties en hoe die samenwerking verbeterd kan worden.

Uitgenodigd: wethouder A.H. van de Burgwal.

Besluit

Pro'98 (de heer Mulder) vraagt het volgende : In 2020 zijn het aantal loketten voor schuldhulpverlening  met 12,5 % gedaald.Is dit ondertussen weer gestegen/hetzelfde gebleven/verder gedaald ? Wethouder Van de Burgwal zal deze vraag schriftelijk beantwoorden.

02:01:04 - 02:02:28 - Lokaal Belang
02:02:28 - 02:02:32 - voorzitter
02:02:32 - 02:05:02 - portefeuillehouder
02:05:02 - 02:05:04 - voorzitter
02:05:04 - 02:05:10 - portefeuillehouder
02:05:10 - 02:05:11 - voorzitter
02:05:11 - 02:05:13 - portefeuillehouder
02:05:13 - 02:05:22 - adviseur
02:05:22 - 02:05:24 - voorzitter
02:05:24 - 02:05:33 - adviseur
02:05:33 - 02:05:35 - voorzitter
02:05:35 - 02:05:38 - Lokaal Belang
02:05:38 - 02:05:41 - voorzitter
02:05:41 - 02:07:36 - Pro'98
02:07:36 - 02:07:42 - voorzitter
02:07:42 - 02:09:20 - portefeuillehouder
02:09:20 - 02:09:23 - voorzitter
02:09:23 - 02:09:35 - portefeuillehouder
02:09:35 - 02:09:37 - voorzitter
02:09:37 - 02:09:47 - Pro'98
02:09:47 - 02:09:55 - voorzitter
02:09:55 - 02:10:38 - SGP
02:10:38 - 02:10:47 - voorzitter
02:10:47 - 02:10:58 - portefeuillehouder
02:10:58 - 02:11:15 - adviseur
02:11:15 - 02:11:37 - SGP
02:11:37 - 02:12:40 - portefeuillehouder
02:12:40 - 02:12:44 - voorzitter
02:12:44 - 02:12:53 - portefeuillehouder
02:12:53 - 02:12:55 - voorzitter
02:12:55 - 02:13:16 - Lokaal Belang
02:13:16 - 02:13:18 - voorzitter
02:13:18 - 02:13:56 - portefeuillehouder
02:13:56 - 02:14:07 - voorzitter
02:14:07 - 02:14:36 - adviseur
02:14:37 - 02:14:46 - SGP
02:14:46 - 02:14:52 - adviseur
02:14:52 - 02:14:54 - voorzitter
02:14:54 - 02:14:59 - adviseur
02:14:59 - 02:15:04 - portefeuillehouder
02:15:04 - 02:15:15 - voorzitter
02:15:15 - 02:16:46 - CDA
02:16:46 - 02:16:49 - voorzitter
02:16:49 - 02:17:53 - portefeuillehouder
02:17:53 - 02:18:21 - voorzitter

Deze brief, die op de lijst ingekomen stukken van de raadsvergadering van 20 april stond, is geagendeerd door de fractie van Pro'98.
De fractie wil met het college in gesprek over de manier waarop de gemeente omgaat met inhuur en de eisen voor het minimum loon.

Uitgenodigd: wethouder A.H. van de Burgwal.

Besluit

Het CDA (de heer V.d. Broek) vraagt hoe de gemeente gaat controleren dat derde partijen het bedrag van 14 euro minimumloon betalen aan hun werknemers. Wethouder Van de Burgwal zal het antwoord hierop nazenden.

02:18:21 - 02:18:23 - portefeuillehouder
02:18:23 - 02:18:56 - voorzitter
02:18:56 - 02:19:41 - CDA
02:19:41 - 02:19:44 - voorzitter
02:19:44 - 02:20:20 - portefeuillehouder
02:20:20 - 02:20:23 - voorzitter
02:20:23 - 02:20:39 - CDA
02:20:39 - 02:20:43 - voorzitter
02:20:43 - 02:21:22 - Pro'98
02:21:22 - 02:21:23 - voorzitter
02:21:23 - 02:21:36 - portefeuillehouder
02:21:36 - 02:21:53 - voorzitter
02:21:53 - 02:22:20 - ChristenUnie
02:22:20 - 02:22:27 - voorzitter
02:22:27 - 02:22:47 - Lokaal Belang
02:22:47 - 02:22:49 - voorzitter
02:22:49 - 02:22:51 - portefeuillehouder
02:22:51 - 02:22:58 - voorzitter
02:22:58 - 02:23:16 - CDA
02:23:16 - 02:23:45 - voorzitter

De ChristenUnie (de heer De Kool) vraagt het volgende : het buitenbad is weer open, maar ondanks het mooie weer is de animo nog niet hoog. Kan de gemeente iets doen ter stimulering / PR dat het bad weer open is ?

Anwoord:
De gemeente heeft de exploitatie uitbesteed aan Optisport. Wij hebben daarom navraag gedaan bij locatiemanager Jeroen Meijerhof.

Het is gebruikelijk dat raadsleden tenminste 1x per jaar in gesprek gaan met Optisport. Daarnaast houden wij bestuurlijk en ambtelijk overleg met Optisport en bespreken ook signalen die wij ontvangen en andere zaken.
Uiteraard is Optisport blij met suggesties en opmerkingen die hun bedrijfsvoering en dienstverlening kunnen verbeteren. Rechtstreeks contact is in dat geval natuurlijk ook mogelijk en werkt goed. Zij voeren ook klanttevredenheidsonderzoeken uit om iedereen de kans te geven hun opmerkingen en suggesties door te geven.

Promotie dit jaar
Promotie gaat nu veelal via de nieuwsbrief van Optisport Barneveld en social media, zij zullen hier nog extra aandacht aan geven.
N.a.v. de muurschildering komt er nog een “promotie-dag” voor het Oosterbosbad. Dit pakken Optisport en Be Active samen op.
Daarnaast zijn er persberichten gepubliceerd vanwege de (verlate) opening.
Oosterbosbad Barneveld kan pas maandag 16 mei open | Barneveldse Krant | Nieuws uit de regio Barneveld
Het buitenbad van Barneveld is weer open | Barneveldse Krant | Nieuws uit de regio Barneveld

Aandachtspunt volgend jaar
De tweejaarlijkse Optisport nieuwskrant wordt verschoven van februari naar maart-april om extra promotie te genereren voor het Oosterbosbad.
Volgend jaar komt er ook een promotie actie i.s.m. de Jumbo.

 Lokaal Belang (de heer Velt) vraagt hoe het college denkt over het landelijk Waarborgfonds.