Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

dinsdag 22 februari 2022

19:30 - 22:10

Locatie
Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Voorzitter
De heer G. Ploeg
Toelichting

Deze vergadering is openbaar. Vanwege de coronabeperkingen is de raadzaal niet vrij toegankelijk voor publiek, behalve als u zich hebt aangemeld als deelnemer. U kunt de vergaderingen live volgen en achteraf terugkijken via barneveld.nl/raad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Nadat de raad heeft ingestemd met de uitgangspunten voor accommodatiebeleid sport en cultuur, is de gemeente in overleg gegaan met de stakeholders en is de input verwerkt bij de uitwerking van de nota Accommodatiebeleid Sport en Cultuur. Het doel van ‘Accommodatiebeleid Sport en Cultuur’ is het ontwikkelen van een set aan beleidsafspraken én het vormen van een transparant afwegingskader, aan de hand waarvan tal van individuele en lokale accommodatie vraagstukken beantwoord kunnen worden.

Ter informatie zijn schriftelijke vragen over de Zandhappers toegevoegd. Ook is de op 18 februari door de zandhappers naar raadsleden gemailde info bijgevoegd.

Uitgenodigd: wethouder A.H. van de Burgwal.

Besluit

Dit agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raadsvergadering van 8 maart en behoeft meningsvorming.

00:06:41 - 00:11:16 - deelnemer gesprek
00:21:54 - 00:22:18 - Pro'98
00:22:31 - 00:23:38 - deelnemer gesprek
00:23:46 - 00:24:09 - CDA
00:24:11 - 00:24:47 - deelnemer gesprek
00:24:54 - 00:25:21 - SGP
00:25:22 - 00:25:29 - deelnemer gesprek
00:27:05 - 00:27:15 - SGP
00:27:16 - 00:27:38 - deelnemer gesprek
00:27:40 - 00:28:17 - Lokaal Belang
00:28:17 - 00:28:22 - deelnemer gesprek
00:28:51 - 00:29:07 - Lokaal Belang
00:29:12 - 00:29:38 - VVD
00:29:40 - 00:30:01 - deelnemer gesprek
00:30:08 - 00:31:22 - Burger Initiatief
00:31:22 - 00:31:23 - deelnemer gesprek
00:32:25 - 00:32:53 - Burger Initiatief
00:33:06 - 00:33:36 - deelnemer gesprek
00:33:36 - 00:33:37 - Burger Initiatief
00:33:41 - 00:33:59 - ChristenUnie
00:34:02 - 00:34:35 - deelnemer gesprek
00:34:39 - 00:34:49 - Pro'98
00:35:01 - 00:35:08 - Burger Initiatief
00:36:22 - 00:37:18 - SGP
00:37:22 - 00:38:17 - Lokaal Belang
00:38:19 - 00:39:15 - VVD
00:39:18 - 00:39:36 - SGP
00:39:47 - 00:42:36 - Portefeuillehouder
00:42:40 - 00:43:27 - Burger Initiatief
00:43:29 - 00:46:06 - Portefeuillehouder
00:46:07 - 00:46:26 - Burger Initiatief
00:46:26 - 00:46:55 - Portefeuillehouder
00:47:59 - 00:48:18 - Lokaal Belang
00:48:20 - 00:48:37 - Portefeuillehouder
00:49:26 - 00:50:09 - deelnemer gesprek
00:50:10 - 00:51:02 - Portefeuillehouder
00:51:12 - 00:53:26 - adviseur
00:53:31 - 00:53:35 - SGP
00:53:38 - 00:54:52 - ChristenUnie
00:54:55 - 00:55:47 - CDA
00:55:50 - 00:57:53 - Pro'98
00:57:58 - 00:58:02 - Portefeuillehouder
00:58:03 - 00:58:12 - SGP
00:58:14 - 01:02:29 - Portefeuillehouder
01:02:33 - 01:04:44 - adviseur
01:04:47 - 01:05:17 - CDA
01:05:20 - 01:05:38 - adviseur
01:06:16 - 01:06:21 - deelnemer gesprek

Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de Christen Unie. De Christen Unie wil bespreken of de gemeente een zienswijze in zou moeten dienen op het provinciale zoneringsplan.

Aan de stukken is ook informatie van Kootwijk Groen toegevoegd.

Uitgenodigd: Plaatselijk Belangen Kootwijk, Garderen, Voorthuizen, Stroe en Kootwijkerbroek en wethouder D.D. Dorrestijn-Taal

N.B. Tijdens de inspraakreactie van Kootwijk Groen is aangegeven dat er op 5 of 13 maart aan een excursie van Aart Buurma deelgenomen kan worden. Opgeven bij henri.thomassen@uni‐tuebingen.de.

Besluit

Ten aanzien van dit onderwerp is afgesproken dat een raadsvoorstel om een zienswijze in te dienen door het college wordt aangeboden, ter bespreking in de raadsvergadering van 8 maart.

01:16:43 - 01:19:58 - deelnemer gesprek
01:31:36 - 01:31:42 - CDA
01:31:42 - 01:32:02 - deelnemer gesprek
01:34:24 - 01:34:31 - ChristenUnie
01:34:31 - 01:34:49 - deelnemer gesprek
01:35:45 - 01:35:47 - ChristenUnie
01:35:47 - 01:35:59 - Pro'98
01:35:59 - 01:36:00 - deelnemer gesprek
01:36:00 - 01:36:27 - Pro'98
01:36:28 - 01:37:11 - deelnemer gesprek
01:37:11 - 01:37:12 - Pro'98
01:37:38 - 01:39:55 - deelnemer gesprek
01:42:29 - 01:42:39 - SGP
01:42:39 - 01:43:34 - deelnemer gesprek
01:47:49 - 01:48:14 - Pro'98
01:48:15 - 01:49:31 - deelnemer gesprek
01:49:48 - 01:51:17 - ChristenUnie
01:51:37 - 01:51:56 - Burger Initiatief
01:51:56 - 01:52:02 - ChristenUnie
01:52:09 - 01:53:17 - Burger Initiatief
01:53:24 - 01:53:52 - VVD
01:53:55 - 01:54:28 - SGP
01:54:31 - 01:55:14 - Lokaal Belang
01:55:17 - 01:55:37 - CDA
01:55:40 - 01:55:55 - Pro'98
01:55:59 - 01:59:08 - ChristenUnie
01:59:13 - 01:59:21 - Portefeuillehouder
01:59:21 - 01:59:32 - ChristenUnie
01:59:36 - 01:59:39 - Portefeuillehouder
01:59:42 - 02:00:03 - SGP
02:00:05 - 02:00:06 - Pro'98
02:00:06 - 02:00:07 - Portefeuillehouder
02:00:07 - 02:00:23 - Pro'98
02:00:33 - 02:08:00 - Portefeuillehouder
02:08:08 - 02:08:47 - ChristenUnie
02:08:57 - 02:09:09 - Portefeuillehouder
02:09:17 - 02:09:46 - ChristenUnie
02:10:23 - 02:10:25 - Pro'98
02:10:52 - 02:11:04 - CDA
02:11:05 - 02:11:23 - SGP
02:11:26 - 02:11:31 - Lokaal Belang
02:11:31 - 02:11:32 - VVD
02:11:32 - 02:11:34 - Lokaal Belang
02:11:34 - 02:11:35 - VVD
02:11:36 - 02:11:40 - Burger Initiatief
02:11:53 - 02:12:00 - deelnemer gesprek

Dit Parkeerplan is in feite een actualisatie van het huidige parkeerbeleid en parkeersysteem in Barneveld centrum, het zogenaamde ‘betaald parkeren’. Daarnaast is het een uitwerking van hetgeen in de Centrumvisie is opgenomen over parkeren en beantwoordt de motie ‘Onderzoek parkeerkosten’ die eind 2020 door de gemeenteraad is aangenomen. Het plan is tot stand gekomen in samenspraak met de samenleving (bezoekers, bewoners en werkenden; ongeveer 25 partijen en belangenorganisaties) en fungeert als routekaart voor de uitvoering van de maatregelen. Dat doen we in combinatie met andere plannen op het gebied van Toegankelijkheid, Veiligheid, Gezondheid, Duurzaamheid, Energie, Circulariteit en Klimaatadaptatie.

Uitgenodigd: wethouder P.J.T. van Daalen

Besluit

Dit agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raadsvergadering van 8 maart en behoeft geen meningsvorming.

Toegezegd wordt de raad te informeren als er meer duidelijkheid is over de kleine parkeerplaatsen, die - in uitvoering van de centrumvisie - een andere functie gaan krijgen.

02:21:10 - 02:21:57 - VVD
02:22:00 - 02:23:00 - Lokaal Belang
02:23:28 - 02:24:34 - Burger Initiatief
02:24:38 - 02:25:47 - ChristenUnie
02:25:50 - 02:26:33 - SGP
02:26:36 - 02:27:44 - CDA
02:27:46 - 02:29:03 - Pro'98
02:29:04 - 02:37:28 - Portefeuillehouder
02:37:30 - 02:38:02 - CDA
02:38:02 - 02:40:07 - Portefeuillehouder
02:40:07 - 02:41:50 - Portefeuillehouder of adviseur
02:41:50 - 02:41:52 - Pro'98
02:42:06 - 02:42:16 - Portefeuillehouder of adviseur
02:42:38 - 02:44:10 - deelnemer gesprek
02:44:16 - 02:44:48 - SGP
02:44:54 - 02:45:54 - Portefeuillehouder

Dit besluit, dat op de lijst van ingekomen stukken van 9 februari staat (B-1.26) is geagendeerd op verzoek van de fractie van Burger Initiatief, Lokaal Belang en Pro '98. Burger Initiatief is van mening dat dit bij de gemeente moet blijven. Lokaal Belang vindt dat uit de stukken een beeld naar voren komt van een organisatie die zelf vindt erg goed te functioneren terwijl haar directe partners het tegendeel ervaren. Als oplossing voor dit probleem wordt gekozen om BeActive & Creative te verzelfstandigen. Lokaal Belang wil de wethouder graag bevragen op deze oplossingsrichting en op het bestaansrecht van Be Active in haar huidige vorm. Pro '98 wil graag met het college in gesprek over het vervolgtraject en hoe geborgd kan worden dat dit team hun goede werk kan blijven voortzetten.

Uitgenodigd: wethouder D.D. Dorrestijn-Taal

Besluit

Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

02:50:02 - 02:51:24 - Pro'98
02:51:28 - 02:54:15 - Lokaal Belang
02:54:18 - 02:56:27 - Burger Initiatief
02:56:43 - 02:58:17 - Portefeuillehouder
02:58:17 - 03:02:55 - Portefeuillehouder of adviseur
03:02:56 - 03:03:30 - Lokaal Belang
03:03:30 - 03:05:54 - Portefeuillehouder of adviseur
03:06:05 - 03:07:06 - deelnemer gesprek
03:07:21 - 03:08:09 - Lokaal Belang
03:08:09 - 03:08:09 - Pro'98
03:09:15 - 03:09:42 - Burger Initiatief
03:09:43 - 03:12:31 - Portefeuillehouder
03:12:36 - 03:13:10 - Burger Initiatief
03:13:12 - 03:13:25 - Pro'98
03:13:33 - 03:14:34 - Portefeuillehouder
03:15:15 - 03:16:35 - deelnemer gesprek
03:16:42 - 03:17:51 - ChristenUnie
03:17:55 - 03:19:36 - SGP
03:19:40 - 03:20:16 - CDA
03:20:16 - 03:20:16 - deelnemer gesprek
03:21:46 - 03:23:14 - Portefeuillehouder
03:23:19 - 03:24:12 - SGP
03:24:13 - 03:24:34 - Portefeuillehouder

Dit besluit, dat op de lijst van ingekomen stukken van 9 februari staat (B-3.20) is geagendeerd op verzoek van de fracties van de Christen Unie, De VVD en het CDA. De ChristenUnie wil graag in gesprek over mogelijkheden om vliegverkeer boven onze gemeente te voorkomen. De schriftelijke vragen die hierover zijn gesteld door de fractie van het CDA en de antwoorden daarop zijn ook toegevoegd.

Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne

Besluit

Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

03:27:51 - 03:30:51 - CDA
03:31:04 - 03:34:26 - ChristenUnie
03:34:30 - 03:35:02 - VVD
03:35:14 - 03:36:44 - Portefeuillehouder
03:36:44 - 03:36:50 - Lokaal Belang
03:37:12 - 03:37:13 - Portefeuillehouder
03:37:13 - 03:37:14 - Lokaal Belang
03:38:16 - 03:41:30 - Portefeuillehouder
03:41:31 - 03:42:08 - ChristenUnie
03:42:09 - 03:42:10 - Portefeuillehouder
03:42:11 - 03:42:47 - CDA
03:42:48 - 03:42:49 - Portefeuillehouder
03:42:51 - 03:43:30 - Burger Initiatief
03:43:33 - 03:44:40 - deelnemer gesprek
03:44:43 - 03:46:10 - Portefeuillehouder
03:46:14 - 03:46:15 - Pro'98
03:46:21 - 03:46:42 - Portefeuillehouder
03:46:46 - 03:47:09 - VVD
03:47:12 - 03:48:20 - Lokaal Belang
03:48:51 - 03:49:22 - Pro'98
03:49:29 - 03:51:02 - deelnemer gesprek

Voorstellen onder dit agendapunt worden niet besproken in de commissie, tenzij zich insprekers melden of een of meer fracties alsnog bespreking vragen. Dit kan worden gemeld tot uiterlijk 10 uur de dinsdagochtend vóór de commissievergadering. Dit voorstel wordt ter besluitvorming geagendeerd in de raadsvergadering van 8 maart 2022.

Besluit

.

Toegezegd wordt aandacht te schenken aan een oplossing voor de handel in auto's op de parkeerplaats bij begraafplaats Diepenbosch in Voorthuizen (JvdW, BI).
Zie hiervoor de beantwoording, op 1 april 2022, van de schriftelijke vragen die hierover zijn gesteld door de CDA fractie.

Toegezegd wordt de vraag om t.b.v. de verkeersveiligheid een andere oplossing dan het gedurende een half jaar (wintermaanden) neergeklapt laten van de verkeerspaaltjes in Veller te beantwoorden (MP, LB).

Toegezegd wordt om met een collegeadvies te komen over de motie betreffende het indienen van een zienswijze m.b.t. de vergunningaanvraag die bij de provincie ter inzage ligt t.a.v. de helihaven bij het Schaffelaarsebos (AK, Pro'98).
Deze reactie is op 8 maart naar de raadsleden gemaild.

03:51:16 - 03:51:49 - CDA
03:52:04 - 03:52:07 - Burger Initiatief
03:54:01 - 03:54:45 - Portefeuillehouder
03:55:10 - 03:56:24 - Lokaal Belang
03:56:26 - 03:56:33 - Portefeuillehouder
03:56:36 - 03:58:03 - Pro'98
03:58:06 - 03:59:22 - Portefeuillehouder
03:59:23 - 03:59:28 - deelnemer gesprek