Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

dinsdag 10 mei 2022

19:00 - 22:00

Locatie
Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Voorzitter
De heer H.K. Buitenhuis
Toelichting

De reguliere commissievergadering vangt aan om 20:00 na afloop van de presentatie.

Deze vergadering is openbaar en toegankelijk voor publiek, dat van harte welkom is om de vergadering fysiek bij te wonen. U kunt de vergadering ook live volgen en achteraf terugkijken via barneveld.nl/raad

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Voorafgaand aan de reguliere commissie wordt een presentatie gegeven over de stemwijzer en hoe hier gebruik van is gemaakt ten tijde van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Aanvullend zal een toelichting op het verloop van de verkiezingen in het algemeen worden gegeven.

  00:09:55 - 00:10:02 - deelnemer gesprek
  00:15:44 - 00:15:59 - SGP
  00:25:38 - 00:25:45 - deelnemer gesprek
  00:44:03 - 00:44:37 - SGP
  00:45:02 - 00:45:23 - deelnemer gesprek
  00:48:14 - 00:48:29 - SGP
  00:52:04 - 00:52:31 - deelnemer gesprek
  00:56:15 - 00:56:46 - SGP
 2. 01:07:06 - 01:08:59 - voorzitter
  01:08:59 - 01:10:35 - deelnemer gesprek
 3. Dit collegebesluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken van 20 april staat (B-2.16) is geagendeerd op verzoek van de fracties van de SGP en Pro '98. De SGP wil graag aandacht vragen voor het stimuleren van innovatie en emissiereductie in de kalversector. Pro'98 wil graag met het college en de commissie in gesprek over de rol van de gemeente in het vervolgtraject en onze visie op wat wel en niet toekomstbestendig is.

  Uitgenodigd: wethouder D.D. Dorrestijn-Taal

  Besluit

  Het onderwerp is voldoende besproken en behoeft geen meningsvorming.

  01:10:35 - 01:10:38 - voorzitter
  01:13:18 - 01:14:47 - deelnemer gesprek
  01:14:47 - 01:15:06 - voorzitter
  01:15:06 - 01:15:24 - Lokaal Belang
  01:15:24 - 01:15:37 - deelnemer gesprek
  01:15:37 - 01:15:42 - voorzitter
  01:15:42 - 01:16:29 - VVD
  01:16:29 - 01:16:31 - voorzitter
  01:17:06 - 01:17:19 - CDA
  01:17:19 - 01:17:20 - voorzitter
  01:17:20 - 01:17:33 - deelnemer gesprek
  01:17:33 - 01:17:36 - CDA
  01:17:36 - 01:17:41 - voorzitter
  01:17:41 - 01:18:17 - SGP
  01:18:17 - 01:18:52 - deelnemer gesprek
  01:18:52 - 01:18:55 - voorzitter
  01:20:08 - 01:21:12 - CDA
  01:21:12 - 01:21:17 - voorzitter
  01:21:17 - 01:21:25 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:21:25 - 01:21:26 - voorzitter
  01:21:26 - 01:21:31 - adviseur
  01:21:31 - 01:21:53 - voorzitter
  01:21:53 - 01:26:47 - portefeuillehouder
  01:26:47 - 01:26:49 - voorzitter
  01:26:49 - 01:27:47 - SGP
  01:27:47 - 01:27:53 - voorzitter
  01:27:53 - 01:27:58 - portefeuillehouder
  01:27:58 - 01:28:03 - voorzitter
  01:28:03 - 01:28:31 - portefeuillehouder
  01:28:31 - 01:28:54 - SGP
  01:28:54 - 01:29:02 - portefeuillehouder
  01:29:02 - 01:29:11 - voorzitter
  01:29:11 - 01:29:49 - Lokaal Belang
  01:29:49 - 01:29:58 - portefeuillehouder
  01:29:58 - 01:29:59 - voorzitter
  01:29:59 - 01:30:36 - adviseur
  01:30:36 - 01:30:39 - voorzitter
  01:30:39 - 01:31:44 - VVD
  01:31:44 - 01:31:52 - voorzitter
  01:31:52 - 01:32:30 - portefeuillehouder
  01:32:30 - 01:32:35 - voorzitter
  01:32:35 - 01:32:36 - VVD
  01:32:36 - 01:32:52 - voorzitter
  01:32:52 - 01:34:15 - ChristenUnie
  01:34:15 - 01:34:40 - voorzitter
  01:34:40 - 01:34:46 - deelnemer gesprek
  01:34:46 - 01:34:47 - voorzitter
  01:34:55 - 01:35:23 - deelnemer gesprek
  01:35:23 - 01:37:12 - voorzitter
 4. Dit collegebesluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken van 20 april staat (B-3.4) is geagendeerd op verzoek van de fractie van het CDA. Het CDA wil in gesprek over wat de regisseur nu precies gaat doen. Er komt geen aparte functie voor en kan de gemeentelijke afdeling dit intern opvangen? En waar staan we op dit moment?

  Uitgenodigd: wethouder D.D. Dorrestijn-Taal

  Besluit

  Het onderwerp is voldoende besproken en behoeft geen meningsvorming.

  01:37:12 - 01:37:16 - portefeuillehouder
  01:37:16 - 01:37:38 - voorzitter
  01:37:38 - 01:38:46 - Pro'98
  01:38:46 - 01:38:56 - voorzitter
  01:38:56 - 01:40:55 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:40:55 - 01:40:59 - voorzitter
  01:40:59 - 01:41:03 - SGP
  01:41:03 - 01:41:04 - voorzitter
  01:41:04 - 01:41:48 - SGP
  01:41:48 - 01:41:50 - voorzitter
  01:41:50 - 01:43:41 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:43:41 - 01:43:50 - SGP
  01:43:50 - 01:43:54 - voorzitter
  01:43:54 - 01:44:20 - Lokaal Belang
  01:44:20 - 01:44:23 - voorzitter
  01:44:23 - 01:44:45 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:44:45 - 01:44:47 - Lokaal Belang
  01:44:47 - 01:44:50 - voorzitter
  01:44:50 - 01:45:39 - CDA
  01:45:39 - 01:45:45 - voorzitter
  01:45:45 - 01:47:06 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:47:06 - 01:49:10 - voorzitter
  01:49:10 - 01:49:55 - Burger Initiatief
 5. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 en de 1e begrotingswijziging 2022 van de OddV.  Het verschil ten opzichte van de gemeentelijke begroting bedraagt € 153.000. Voorgesteld wordt deze extra bijdrage structureel mee te nemen bij de kaderbrief en programmabegroting 2023. Daarnaast wordt kennisgenomen van de Jaarrekening 2021, dat een positief resultaat heeft.

  Uitgenodigd: wethouder A.H. van de Burgwal

  Besluit

  Dit onderwerp is rijp voor besluitvorming en behoeft meningsvorming.

  01:49:55 - 01:50:06 - voorzitter
  01:50:06 - 01:50:56 - ChristenUnie
  01:50:56 - 01:50:57 - voorzitter
  01:50:57 - 01:52:21 - Pro'98
  01:52:21 - 01:52:22 - voorzitter
  01:52:22 - 01:53:56 - Lokaal Belang
  01:53:56 - 01:55:34 - VVD
  01:55:34 - 01:55:46 - voorzitter
  01:55:46 - 02:00:42 - portefeuillehouder
  02:00:42 - 02:00:45 - voorzitter
  02:00:45 - 02:02:27 - adviseur
  02:02:27 - 02:03:09 - VVD
  02:03:09 - 02:03:10 - voorzitter
  02:03:10 - 02:04:33 - adviseur
  02:04:33 - 02:05:25 - CDA
  02:05:25 - 02:05:28 - adviseur
  02:05:28 - 02:06:43 - portefeuillehouder
  02:06:43 - 02:06:44 - voorzitter
  02:06:44 - 02:08:20 - adviseur
  02:08:20 - 02:08:23 - SGP
  02:08:23 - 02:08:27 - VVD
  02:08:27 - 02:08:29 - SGP
  02:08:29 - 02:08:39 - VVD
  02:08:39 - 02:08:58 - adviseur
  02:08:58 - 02:09:14 - VVD
  02:09:14 - 02:09:15 - adviseur
  02:09:15 - 02:09:34 - VVD
  02:09:34 - 02:10:06 - adviseur
  02:10:06 - 02:10:56 - VVD
  02:10:56 - 02:11:50 - adviseur
  02:11:50 - 02:12:59 - ChristenUnie
  02:12:59 - 02:14:05 - adviseur
  02:14:05 - 02:14:34 - ChristenUnie
  02:14:34 - 02:15:07 - adviseur
  02:15:07 - 02:15:53 - SGP
  02:15:53 - 02:15:56 - voorzitter
  02:15:59 - 02:16:40 - portefeuillehouder
  02:16:40 - 02:16:43 - voorzitter
  02:16:43 - 02:18:10 - adviseur
  02:18:10 - 02:18:28 - voorzitter
  02:18:28 - 02:18:29 - VVD
  02:18:29 - 02:18:33 - Burger Initiatief
  02:18:53 - 02:26:10 - voorzitter
 6. Met dit voorstel wordt een aanvullend krediet gevraagd voor de renovatie en uitbreiding van het rouwcentrum. De inschrijvingen bij de aanbesteding waren ver boven het budget. Dit komt door de sterke stijging van de bouwprijzen. De aanvullende kapitaallasten worden gedekt uit de inkomsten voor gebruik van het rouwcentrum.

  Uitgenodigd: wethouder A.H. van de Burgwal

  Besluit

  Dit onderwerp is rijp voor besluitvorming en behoeft meningsvorming.

  Toegezegd wordt dat aangegeven zal worden wat de argumentatie is dat opnieuw aanbesteed moet worden (aanbesteding is ingetrokken) (SGP, AF).
  Zie voor de beantwoording de bijlage.

  02:26:10 - 02:28:20 - Lokaal Belang
  02:28:20 - 02:28:27 - voorzitter
  02:28:27 - 02:29:36 - Pro'98
  02:29:36 - 02:29:39 - voorzitter
  02:29:39 - 02:30:15 - ChristenUnie
  02:30:15 - 02:30:21 - voorzitter
  02:30:21 - 02:31:53 - Burger Initiatief
  02:31:53 - 02:31:58 - voorzitter
  02:31:58 - 02:33:34 - portefeuillehouder
  02:33:34 - 02:33:53 - CDA
  02:33:53 - 02:34:42 - portefeuillehouder
  02:34:42 - 02:35:11 - SGP
  02:35:11 - 02:35:14 - voorzitter
  02:35:14 - 02:35:25 - portefeuillehouder
  02:35:25 - 02:35:33 - SGP
  02:35:33 - 02:35:47 - portefeuillehouder
  02:35:47 - 02:35:48 - voorzitter
  02:35:48 - 02:36:17 - Burger Initiatief
  02:36:17 - 02:36:21 - voorzitter
  02:36:21 - 02:37:13 - portefeuillehouder
  02:37:13 - 02:37:47 - Lokaal Belang
  02:37:47 - 02:37:52 - voorzitter
  02:37:52 - 02:37:58 - Pro'98
  02:37:58 - 02:37:59 - voorzitter
  02:37:59 - 02:38:40 - VVD
  02:38:40 - 02:38:43 - voorzitter
  02:38:43 - 02:40:57 - portefeuillehouder
  02:40:57 - 02:41:32 - Lokaal Belang
  02:41:32 - 02:42:19 - portefeuillehouder
  02:42:19 - 02:43:13 - Burger Initiatief
  02:43:13 - 02:43:14 - voorzitter
  02:43:14 - 02:44:15 - portefeuillehouder
  02:44:15 - 02:44:23 - voorzitter
  02:44:23 - 02:44:49 - CDA
  02:44:49 - 02:44:50 - voorzitter
  02:44:50 - 02:44:59 - portefeuillehouder
  02:44:59 - 02:46:39 - voorzitter
 7. Dit collegebesluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken van 18 mei staat (B-2.2) is geagendeerd op verzoek van de fractie van Lokaal Belang. Lokaal Belang gaat voor levendige en bruisende dorpscentra. Daarbij hoort ook een uitnodigend evenementenbeleid, waarbij de gemeente actief meedenkt met ondernemers. Graag gaan wij in gesprek over de voorstellen.

  Uitgenodigd: wethouder A.H. van de Burgwal

  Besluit

  Het onderwerp is voldoende besproken en behoeft geen meningsvorming.

  02:46:39 - 02:48:52 - Lokaal Belang
  02:48:52 - 02:49:06 - voorzitter
  02:49:06 - 02:53:08 - portefeuillehouder
  02:53:08 - 02:53:19 - voorzitter
  02:53:19 - 02:54:08 - VVD
  02:54:08 - 02:54:09 - SGP
  02:54:09 - 02:54:35 - portefeuillehouder
  02:54:35 - 02:55:30 - SGP
  02:55:30 - 02:55:39 - voorzitter
  02:55:39 - 02:56:48 - CDA
  02:56:48 - 02:56:49 - voorzitter
  02:56:49 - 02:57:59 - Burger Initiatief
  02:57:59 - 02:58:05 - voorzitter
  02:58:05 - 02:58:49 - ChristenUnie
  02:58:49 - 02:59:03 - voorzitter
  02:59:03 - 02:59:47 - portefeuillehouder
  02:59:47 - 02:59:51 - SGP
  02:59:51 - 02:59:59 - portefeuillehouder
  02:59:59 - 03:00:08 - SGP
  03:00:08 - 03:00:52 - portefeuillehouder
  03:00:52 - 03:02:07 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:02:07 - 03:02:08 - voorzitter
  03:02:08 - 03:02:14 - SGP
  03:02:14 - 03:02:53 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:02:53 - 03:03:04 - voorzitter
  03:03:04 - 03:03:31 - portefeuillehouder
  03:03:31 - 03:03:33 - voorzitter
  03:03:33 - 03:04:17 - ChristenUnie
  03:04:17 - 03:06:11 - portefeuillehouder
  03:06:11 - 03:06:23 - ChristenUnie
  03:06:23 - 03:06:24 - voorzitter
  03:06:24 - 03:07:07 - portefeuillehouder
  03:07:07 - 03:07:51 - voorzitter
 8. Dit collegebesluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken van 20 april staat (B-4.19) is geagendeerd op verzoek van de fractie van de SGP. De SGP heeft vragen bij de financiële gevolgen, argumenten en consequenties en wil dit graag met het college bespreken.

  Uitgenodigd: wethouder A.H. van de Burgwal

  Besluit

  Het onderwerp is voldoende besproken en behoeft geen meningsvorming.

  03:07:51 - 03:09:07 - SGP
  03:09:07 - 03:09:11 - voorzitter
  03:09:11 - 03:09:25 - VVD
  03:09:25 - 03:09:30 - voorzitter
  03:09:30 - 03:10:33 - portefeuillehouder
  03:10:33 - 03:10:35 - voorzitter
  03:10:35 - 03:11:05 - SGP
  03:11:05 - 03:11:09 - voorzitter
  03:11:09 - 03:11:48 - portefeuillehouder
  03:11:48 - 03:11:54 - voorzitter
  03:11:54 - 03:11:57 - VVD
  03:11:57 - 03:11:59 - voorzitter
  03:11:59 - 03:12:23 - VVD
  03:12:23 - 03:13:27 - portefeuillehouder
  03:13:27 - 03:13:40 - voorzitter
  03:13:40 - 03:14:20 - portefeuillehouder
  03:14:20 - 03:15:35 - voorzitter
 9. Voorstellen onder dit agendapunt worden niet besproken in de commissie, tenzij zich insprekers melden of een of meer fracties alsnog bespreking vragen. Dit kan worden gemeld tot uiterlijk 10 uur de dinsdagochtend vóór de commissievergadering. Dit voorstel wordt ter besluitvorming geagendeerd in de raadsvergadering van 18 mei 2022.