Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

dinsdag 25 januari 2022

19:30 - 22:00

Locatie
Digitaal via Teams
Voorzitter
De heer H. Brul
Toelichting

De commissievergadering wordt digitaal gehouden via Teams. De deelnemers aan het gesprek krijgen een link met toelichting. De vergadering is openbaar en is live en achteraf te volgen via www.barneveld.nl/raad.
Voor deelname aan het Gesprek kunt u zich aanmelden tot de dag voor de vergadering via raadsondersteuning@barneveld.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Dit besluit, dat op de Lijst ingekomen stukken van 15 december staat (B-3.24), is geagendeerd op verzoek van de fractie van de ChristenUnie. Eerder heeft de ChristenUnie gewezen op de gevaren die lachgas in het verkeer met zich meebrengen. Het lijkt erop dat lachgas toch minder prioriteit heeft, terwijl het een veelvoorkomende oorzaak is bij ongevallen. Hoe gaat het college hiermee om?

  Uitgenodigd: jongerenraad, politie, burgemeester J.J. Luteijn

  Besluit

  Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

  00:07:39 - 00:12:38 - Portefeuillehouder
  00:12:38 - 00:12:42 - deelnemer gesprek
  00:12:42 - 00:13:13 - Voorzitter
  00:13:13 - 00:15:16 - Burger Initiatief
  00:15:16 - 00:16:09 - portefeuillehouder
  00:16:09 - 00:16:34 - Lokaal Belang
  00:16:34 - 00:19:15 - deelnemer gesprek
  00:19:15 - 00:19:19 - Voorzitter
  00:19:19 - 00:20:37 - VVD
  00:20:37 - 00:20:53 - Voorzitter
  00:20:53 - 00:23:46 - Portefeuillehouder
  00:23:46 - 00:25:50 - deelnemer gesprek
  00:25:50 - 00:26:56 - SGP
  00:26:56 - 00:28:39 - Portefeuillehouder
  00:28:39 - 00:30:12 - CDA
  00:30:12 - 00:32:20 - Portefeuillehouder
  00:32:20 - 00:32:28 - Voorzitter
  00:32:28 - 00:33:28 - Pro'98
  00:33:28 - 00:36:13 - deelnemer gesprek
  00:36:13 - 00:36:21 - Voorzitter
  00:36:21 - 00:37:35 - Burger Initiatief
  00:37:35 - 00:37:41 - Voorzitter
  00:37:41 - 00:38:34 - deelnemer gesprek
  00:38:34 - 00:39:24 - Portefeuillehouder
  00:39:24 - 00:39:31 - Voorzitter
  00:39:31 - 00:41:01 - ChristenUnie
  00:41:01 - 00:44:13 - Voorzitter
 2. De gemeenten hebben in 2020 in de Algemene Ledenvergadering van de VNG de Norm voor Opdrachtgeverschap vastgesteld. In deze norm is opgenomen waaraan de samenwerking binnen de jeugdhulpregio's moet voldoen. Een van de punten is het opstellen van een regiovisie, die door de gemeenteraden van de samenwerkende gemeenten moet worden vastgesteld. De raad wordt nu gevraagd de Regiovisie Jeugdhulpregio FoodValley vast te stellen.

  Uitgenodigd: wethouder P.J.T. van Daalen.

  Besluit

  Dit agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raadsvergadering van 9 februari en behoeft geen meningsvorming.

  00:44:13 - 00:45:23 - Lokaal Belang
  00:45:23 - 00:49:07 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:49:07 - 00:50:41 - Pro'98
  00:50:41 - 00:54:04 - Portefeuillehouder
  00:54:04 - 00:55:48 - VVD
  00:55:48 - 00:58:42 - Portefeuillehouder
  00:58:42 - 01:00:00 - CDA
  01:00:00 - 01:02:20 - Portefeuillehouder
  01:02:20 - 01:03:18 - Burger Initiatief
  01:03:18 - 01:06:40 - Portefeuillehouder
  01:06:40 - 01:07:29 - Burger Initiatief
  01:07:29 - 01:08:33 - Portefeuillehouder
  01:08:33 - 01:10:14 - SGP
  01:10:14 - 01:10:16 - Voorzitter
  01:10:16 - 01:14:39 - Portefeuillehouder
  01:14:39 - 01:15:05 - Voorzitter
  01:15:05 - 01:16:19 - Pro'98
  01:16:19 - 01:18:06 - Portefeuillehouder
  01:18:06 - 01:18:12 - Voorzitter
  01:18:12 - 01:19:14 - Burger Initiatief
  01:19:14 - 01:24:48 - Voorzitter
 3. Dit besluit, dat op de Lijst ingekomen stukken van 15 december staat (B-4.8), is geagendeerd op verzoek van de fracties Van Pro '98 en de ChristenUnie. Pro '98 wil met het college in gesprek over de gevolgen voor Barneveld voortkomend uit het actieprogramma. Met dit programma zetten de gemeenten Ede en Nijkerk in steviger mate in op betaalbaar wonen. De ChristenUnie vraagt hoe de gemeente Barneveld door dit actieprogramma meer kan bereiken om ook te komen tot het bouwen van meet betaalbare woningen in ons woningbouwprogramma.

  Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne

  Besluit

  Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

  Toegezegd wordt dat het antwoord op de vraag of de vacature voor de ambtelijke ondersteuning inmiddels is vervuld, nog volgt (Hazeleger).
  Antwoord: De vacature bij Barneveld voor trekker financieringsvraagstukken Duurzaamheid is nog niet ingevuld (Paragraaf 5.1 op pagina 23). Volgens T. Wagteveld (regiomanager Wonen) heeft de regio er goede hoop op dat dit door een marktpartij kan worden ingevuld, juist omdat inbreng van een private (deskundige) partij gewenst is.

  01:24:48 - 01:26:22 - Voorzitter
  01:26:22 - 01:27:38 - Pro'98
  01:27:38 - 01:30:23 - Portefeuillehouder
  01:30:23 - 01:33:28 - ChristenUnie
  01:33:28 - 01:36:07 - Portefeuillehouder
  01:36:07 - 01:36:28 - Voorzitter
  01:36:28 - 01:36:52 - ChristenUnie
  01:36:52 - 01:37:45 - Portefeuillehouder
  01:37:45 - 01:40:04 - deelnemer gesprek
  01:40:04 - 01:41:36 - ChristenUnie
  01:41:36 - 01:42:53 - Portefeuillehouder
  01:42:53 - 01:43:10 - Voorzitter
  01:43:10 - 01:43:53 - SGP
  01:43:53 - 01:45:16 - Portefeuillehouder
  01:45:16 - 01:46:26 - deelnemer gesprek
  01:46:26 - 01:47:16 - Pro'98
  01:47:16 - 01:48:18 - Portefeuillehouder
  01:48:18 - 01:48:51 - Burger Initiatief
  01:48:51 - 01:49:13 - Portefeuillehouder
  01:49:13 - 01:49:46 - Lokaal Belang
  01:49:46 - 01:51:54 - Portefeuillehouder
  01:51:54 - 01:52:29 - CDA
  01:52:29 - 01:53:40 - Portefeuillehouder
  01:53:40 - 01:54:20 - VVD
  01:54:20 - 01:54:38 - Portefeuillehouder
  01:54:38 - 01:54:51 - VVD
  01:54:51 - 01:55:12 - Portefeuillehouder
  01:55:12 - 01:56:08 - deelnemer gesprek
  01:56:08 - 01:56:16 - Voorzitter
  01:56:16 - 01:56:32 - VVD
  01:56:32 - 01:57:30 - Portefeuillehouder
  01:57:30 - 01:57:46 - Voorzitter
  01:57:46 - 01:58:32 - Burger Initiatief
  01:58:32 - 01:59:10 - Portefeuillehouder
  01:59:10 - 01:59:34 - Voorzitter
  01:59:34 - 02:00:10 - SGP
  02:00:10 - 02:00:39 - Portefeuillehouder
  02:00:39 - 02:00:47 - deelnemer gesprek
  02:00:47 - 02:01:11 - Voorzitter
  02:01:11 - 02:02:13 - ChristenUnie
  02:02:13 - 02:03:39 - Portefeuillehouder
  02:03:39 - 02:04:07 - Voorzitter
  02:04:07 - 02:04:29 - Pro'98
  02:04:29 - 02:04:55 - Voorzitter
  02:04:55 - 02:05:31 - Portefeuillehouder
 4. De Visie Werklocaties Foodvalley 2020 - 2030 en het geactualiseerde RPW 2021 - 2025 zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur Regio Foodvalley. De werklocaties in onze regio zijn belangrijke dragers van de economie in Foodvalley. Om onze sterke positie als één van de meest innovatieve regio’s binnen Nederland vast te houden hebben we een actuele werklocatievisie nodig die de basis vormt voor regionale programmeringsafspraken. Het huidige Regionaal Programma Werklocaties (RPW) heeft een looptijd 2017-2020 en dient volgens afspraak te worden geactualiseerd.

  Uitgenodigd: wethouder D.D. Dorrestijn-Taal

  Besluit

  Dit agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raadsvergadering van 9 februari en behoeft meningsvorming.

  02:05:31 - 02:06:50 - Voorzitter
  02:06:50 - 02:07:52 - CDA
  02:07:52 - 02:09:01 - Portefeuillehouder
  02:09:01 - 02:11:05 - Burger Initiatief
  02:11:05 - 02:12:22 - Portefeuillehouder
  02:12:22 - 02:12:28 - Burger Initiatief
  02:12:28 - 02:13:50 - Portefeuillehouder
  02:13:50 - 02:13:57 - Voorzitter
  02:13:57 - 02:14:45 - Lokaal Belang
  02:14:45 - 02:17:22 - Portefeuillehouder
  02:18:37 - 02:18:50 - Lokaal Belang
  02:18:50 - 02:19:47 - SGP
  02:19:47 - 02:21:18 - Portefeuillehouder
  02:21:18 - 02:21:26 - Voorzitter
  02:21:26 - 02:22:57 - Pro'98
  02:22:57 - 02:24:58 - Portefeuillehouder
  02:24:58 - 02:25:09 - Voorzitter
  02:25:09 - 02:26:04 - ChristenUnie
  02:26:04 - 02:26:34 - Portefeuillehouder
  02:26:34 - 02:28:29 - Voorzitter
 5. De Kaderbrief beschrijft de kaders (inhoudelijk en financieel) waarbinnen het regiobestuur de regionale samenwerking wil vormgeven. De inhoudelijke kaders van deze kaderbrief staan verwoord in de Strategische Agenda. En de kaderbrief biedt inzicht in de uitgangspunten die het regiobestuur wil hanteren bij het opstellen van de begroting 2023-2026.

  Evenals vorig jaar omvat deze kaderbrief de gemeentelijke kosten van programma’s die er onder de vlag van regio Foodvalley worden uitgevoerd. Hiermee krijgen de raden een integraal overzicht van de kosten (kosten regiokantoor en programmakosten) die gemoeid zijn met regio Foodvalley. Dit leidt niet tot een verhoging van de gemeentelijke kosten.

  Voorafgaand aan de bespreking van dit onderwerp geven de heer Van der Tang en mevrouw Van den Wildenberg een terugkoppeling uit de regiocommissie.
  De informatiebijeenkomst over kaderbrief en RPW is terug te kijken via: www.regiofoodvalley.nl/terugkijken

  Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne

  Besluit

  Dit agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raadsvergadering van 9 februari en behoeft meningsvorming.

  Toegezegd wordt de vraag  (n.a.v. pag. 10, doelen energietransitie) of de regio de communicatie met onze burgers op zich gaat nemen, nog nader te beantwoorden (Lentink).
  Antwoord: Vanuit Regio Foodvalley wordt gecommuniceerd over de RES, in Barneveld organiseren wij zelf de communicatie over energieprojecten, isolatie, energie armoede en alle andere zaken die bewoners direct betreffen.

  02:28:29 - 02:31:29 - Burger Initiatief
  02:31:29 - 02:32:03 - Voorzitter
  02:32:03 - 02:34:22 - Pro'98
  02:34:22 - 02:36:06 - Portefeuillehouder
  02:36:06 - 02:37:50 - ChristenUnie
  02:37:50 - 02:41:01 - Portefeuillehouder
  02:41:01 - 02:42:47 - CDA
  02:42:47 - 02:45:11 - Portefeuillehouder
  02:45:11 - 02:45:15 - Voorzitter
  02:45:15 - 02:47:28 - VVD
  02:47:28 - 02:50:43 - Portefeuillehouder
  02:50:43 - 02:53:11 - VVD
  02:53:11 - 02:53:38 - Voorzitter
  02:53:38 - 02:54:03 - SGP
  02:54:03 - 02:55:21 - Portefeuillehouder
  02:55:21 - 02:56:28 - Voorzitter
  02:56:28 - 02:57:58 - Pro'98
  02:57:58 - 03:00:49 - Portefeuillehouder
  03:00:49 - 03:01:51 - Lokaal Belang
  03:01:51 - 03:01:59 - Voorzitter
  03:01:59 - 03:02:57 - Portefeuillehouder
  03:02:57 - 03:04:54 - Voorzitter
 6. Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne

  Besluit

  Dit agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raadsvergadering van 9 februari en behoeft geen meningsvorming.

  Toegezegd wordt om de wens om bijgepraat te worden over het interne transitieprogramma van de organisatie te parkeren en daar op een geschikt moment (in het voorjaar) op terug te komen (Lentink)
  Antwoord: de agendacommissie heeft 7 februari besloten om een presentatie over de stand van zaken t.a.v. het Groeiplan en het daarover nog te ontvangen memo te agenderen voor de commissie van april (nieuwe raadsleden).

  Toegezegd wordt de vraag welke mogelijkheden de gemeente ziet om de NPO-gelden (pag 18) wel te kunnen besteden (door de scholen), bijvoorbeeld ook voor het verruimen van het achterstanden beleid met name in de bredere jeugdzorg (Lentink).
  Antwoord: hiervoor wordt verwezen naar het voor 8 maart geagendeerde raadsvoorstel over NPO-gelden.

  Er ontstaan wachtlijsten (pag 2). Toegezegd wordt de vraag wat dan de selectiecriteria zijn en wie deze bepaalt nog (voor 9 februari) te beantwoorden. (Petri).
  Antwoord: De huishoudelijke ondersteuning in het kader van de Wmo is in de gemeente Barneveld een algemene voorziening. Dit betekent onder meer dat aanbieders bepalen wie er huishoudelijke ondersteuning krijgt (hiervoor gelden door ons vastgestelde toegangscriteria). Indien er een wachtlijst is, dan maken aanbieders een afweging op logistieke en/of inhoudelijke gronden wie er ondersteuning krijgt als er weer capaciteit beschikbaar is.

  Toegezegd wordt na te gaan of de ontbrekende gegevens (i.v.m. nieuwe applicatie, pag. 4) alsnog in het Jaarverslag verwerkt zullen worden. (Petri).
  Antwoord: In de Jaarverslaggeving zal de informatie binnen programma 1, zoals deze ook in voorgaande jaren is opgenomen, volledig beschikbaar zijn. De bedoelde informatie in de maandrapportages 2021 zal niet meer worden aangevuld. Overigens wordt, in de raadswerkgroep p&c, invulling gegeven aan de nieuwe p&c producten. Onderdeel daarvan is ook (in de Programmabegroting en de Jaarverslaggeving) op te nemen indicatoren.

  Toegezegd wordt om de vraag wat de inhuurkosten voor 2021 waren en of deze gelijk zijn gebleven of verder gestegen bij de Jaarverslaggeving 2021 te beantwoorden en indien mogelijk eerder. (V Schaik). Deze vraag zal bij de Jaarverslaggeving beantwoord worden.

  03:04:54 - 03:05:40 - Lokaal Belang
  03:05:40 - 03:06:29 - Portefeuillehouder
  03:06:29 - 03:06:42 - Lokaal Belang
  03:06:42 - 03:07:38 - Portefeuillehouder
  03:07:38 - 03:10:00 - Pro'98
  03:10:00 - 03:13:05 - Portefeuillehouder
  03:13:05 - 03:14:33 - ChristenUnie
  03:14:33 - 03:15:27 - Portefeuillehouder
  03:15:27 - 03:16:38 - VVD
  03:16:38 - 03:18:38 - Portefeuillehouder
  03:18:38 - 03:19:11 - Voorzitter
  03:19:11 - 03:19:46 - SGP
  03:19:46 - 03:20:30 - Portefeuillehouder
  03:20:30 - 03:21:31 - Burger Initiatief
  03:21:31 - 03:23:37 - Portefeuillehouder
 7. Besluit

  .

  De Floraliavereniging krijgt subsidie. Gevraagd wordt of ook de mogelijkheden voor bouwlocaties onderzocht en ondersteund kunnen worden (V. Amerongen).
  Antwoord: De strekking van het antwoord op de vorig jaar hierover gestelde vragen is nog steeds hetzelfde. Locaties moeten door partijen zelf geregeld worden. Benodigde vergunningen moeten hiervoor aangevraagd worden. De gemeente is welwillend en werkt voortvarend mee.

  03:23:37 - 03:23:50 - Voorzitter
  03:23:50 - 03:24:27 - ChristenUnie
  03:24:27 - 03:24:29 - Portefeuillehouder
  03:24:29 - 03:25:19 - Voorzitter
  03:25:19 - 03:26:44 - Lokaal Belang
  03:26:44 - 03:27:27 - Portefeuillehouder
  03:27:27 - 03:28:15 - Voorzitter