Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Grondgebied

donderdag 13 april 2023

19:30 - 21:45
Locatie

Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal

Voorzitter
De heer W. de Kool
Toelichting

Deze vergadering is openbaar. Publiek is van harte welkom zonder aanmelding vooraf. De vergadering is ook live en achteraf te bekijken via de webcast. Om mee te praten over een onderwerp moet u zich wel aanmelden via griffie@barneveld.nl. Zie voor meer informatie www.barneveld.nl/raad

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

 2. 1

  De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het verzoek van het college om, bij wijze van pilot, voor twee initiatieven voor huisvesting arbeidsmigranten in het vooronderzoek af te mogen wijken van de vastgestelde beleidskaders huisvesting arbeidsmigranten. (Dit voor maximaal aantal personen op de locatie en ligging van de locatie, zoals toegelicht in het voorstel).


  Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne

  Besluit

  Dit onderwerp is rijp voor besluitvorming en behoeft meningsvorming.

  Op grond van het huidige beleid mogen 5 arbeidsmigranten gehuisvest worden in een woning duurder dan 3 ton. Toegezegd wordt om in de pilot mee te nemen of het beleid op dit punt aangepast moet worden (JT/SGP).

  00:06:16 - 00:06:37 - voorzitter
  00:06:37 - 00:07:54 - Lokaal Belang
  00:07:54 - 00:08:07 - voorzitter
  00:08:07 - 00:08:37 - Pro'98
  00:08:37 - 00:08:40 - voorzitter
  00:08:40 - 00:09:32 - CDA
  00:09:32 - 00:09:41 - voorzitter
  00:09:41 - 00:10:22 - SGP
  00:10:22 - 00:10:31 - voorzitter
  00:10:31 - 00:14:41 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:14:41 - 00:14:42 - SGP
  00:14:42 - 00:14:46 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:14:46 - 00:14:47 - Lokaal Belang
  00:14:47 - 00:14:52 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:14:52 - 00:14:55 - Lokaal Belang
  00:14:55 - 00:14:58 - voorzitter
  00:14:58 - 00:15:18 - Lokaal Belang
  00:15:18 - 00:15:19 - voorzitter
  00:15:19 - 00:15:40 - Lokaal Belang
  00:15:40 - 00:15:41 - voorzitter
  00:15:41 - 00:16:05 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:16:05 - 00:16:06 - Lokaal Belang
  00:16:06 - 00:16:09 - voorzitter
  00:16:09 - 00:16:19 - Lokaal Belang
  00:16:19 - 00:16:20 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:16:20 - 00:16:21 - voorzitter
  00:16:21 - 00:16:45 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:16:45 - 00:16:56 - voorzitter
  00:16:56 - 00:17:03 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:17:03 - 00:17:38 - portefeuillehouder
  00:17:38 - 00:17:39 - voorzitter
  00:17:39 - 00:17:57 - Pro'98
  00:17:57 - 00:19:56 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:19:56 - 00:19:59 - Pro'98
  00:19:59 - 00:20:08 - voorzitter
  00:20:08 - 00:20:09 - voorzitter
  00:20:09 - 00:20:15 - Pro'98
  00:20:15 - 00:20:53 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:20:53 - 00:21:05 - voorzitter
  00:21:05 - 00:21:39 - Burger Initiatief
  00:21:39 - 00:21:42 - voorzitter
  00:21:42 - 00:21:43 - Burger Initiatief
  00:21:43 - 00:21:50 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:21:50 - 00:23:38 - portefeuillehouder
  00:23:38 - 00:23:40 - voorzitter
  00:23:40 - 00:24:22 - VVD
  00:24:22 - 00:24:23 - voorzitter
  00:24:23 - 00:24:45 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:24:45 - 00:24:46 - voorzitter
  00:24:46 - 00:24:52 - VVD
  00:24:52 - 00:25:05 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:25:05 - 00:25:07 - voorzitter
  00:25:07 - 00:25:53 - ChristenUnie
  00:25:53 - 00:25:55 - voorzitter
  00:25:55 - 00:26:40 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:26:40 - 00:26:47 - voorzitter
  00:26:47 - 00:27:22 - CDA
  00:27:22 - 00:27:23 - voorzitter
  00:27:23 - 00:28:01 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:28:01 - 00:28:02 - voorzitter
  00:28:02 - 00:28:58 - SGP
  00:28:58 - 00:28:59 - voorzitter
  00:28:59 - 00:29:53 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:29:53 - 00:30:51 - portefeuillehouder
  00:30:51 - 00:31:08 - voorzitter
  00:31:08 - 00:31:10 - ChristenUnie
  00:31:10 - 00:31:16 - voorzitter
  00:31:16 - 00:31:38 - ChristenUnie
  00:31:38 - 00:32:58 - voorzitter
 3. 2

  De raad wordt geïnformeerd over de resultaten uit de Bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley 2018-2022 en over de doelen en acties op het gebied van mobiliteit zoals verwoord in Bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley 2023-2026. De raad kan zijn wensen en bedenkingen hierop kenbaar maken. De definitieve afweging over de financiële bijdrage van Barneveld aan regionale programma's als deze worden gemaakt bij de gemeentelijke begrotingsbehandeling.


  Uitgenodigd: wethouder M.H.J. Pluimers-Foeken

  Besluit

  Dit onderwerp is rijp voor besluitvorming en behoeft meningsvorming.

  00:32:43 - 00:32:58 - voorzitter
  00:32:58 - 00:33:45 - Lokaal Belang
  00:33:45 - 00:33:56 - voorzitter
  00:33:56 - 00:35:08 - SGP
  00:35:08 - 00:35:11 - voorzitter
  00:35:11 - 00:35:46 - ChristenUnie
  00:35:46 - 00:35:49 - voorzitter
  00:35:49 - 00:36:29 - CDA
  00:36:29 - 00:36:31 - voorzitter
  00:36:31 - 00:37:19 - VVD
  00:37:19 - 00:37:29 - voorzitter
  00:37:29 - 00:40:14 - portefeuillehouder
  00:40:14 - 00:40:17 - ChristenUnie
  00:40:17 - 00:40:19 - voorzitter
  00:40:19 - 00:40:47 - ChristenUnie
  00:40:47 - 00:41:35 - portefeuillehouder
  00:41:35 - 00:41:37 - Lokaal Belang
  00:41:37 - 00:41:39 - voorzitter
  00:41:39 - 00:41:53 - Lokaal Belang
  00:41:53 - 00:41:54 - voorzitter
  00:41:54 - 00:43:28 - portefeuillehouder
  00:43:28 - 00:43:29 - voorzitter
  00:43:29 - 00:43:45 - VVD
  00:43:45 - 00:44:08 - portefeuillehouder
  00:44:08 - 00:44:10 - VVD
  00:44:10 - 00:44:16 - portefeuillehouder
  00:44:16 - 00:44:44 - VVD
  00:44:44 - 00:44:45 - voorzitter
  00:44:45 - 00:45:18 - portefeuillehouder
  00:45:18 - 00:45:28 - voorzitter
  00:45:28 - 00:45:29 - voorzitter
  00:45:29 - 00:45:31 - Pro'98
  00:45:31 - 00:45:36 - voorzitter
  00:45:36 - 00:45:41 - Pro'98
  00:45:41 - 00:45:42 - voorzitter
  00:45:42 - 00:48:08 - portefeuillehouder
  00:48:08 - 00:48:19 - voorzitter
  00:48:19 - 00:48:50 - SGP
  00:48:50 - 00:48:51 - portefeuillehouder
  00:48:51 - 00:48:52 - voorzitter
  00:48:52 - 00:49:51 - portefeuillehouder
  00:49:51 - 00:49:52 - voorzitter
  00:49:52 - 00:51:02 - Lokaal Belang
  00:51:02 - 00:51:03 - voorzitter
  00:51:03 - 00:52:14 - portefeuillehouder
  00:52:14 - 00:52:16 - voorzitter
  00:52:16 - 00:52:52 - ChristenUnie
  00:52:52 - 00:52:53 - voorzitter
  00:52:53 - 00:53:46 - portefeuillehouder
  00:53:46 - 00:53:48 - voorzitter
  00:53:48 - 00:53:55 - Pro'98
  00:53:55 - 00:54:19 - portefeuillehouder
  00:54:19 - 00:54:34 - Pro'98
  00:54:34 - 00:54:36 - voorzitter
  00:54:36 - 00:55:53 - portefeuillehouder
  00:55:53 - 00:56:01 - voorzitter
  00:56:01 - 00:56:17 - CDA
  00:56:17 - 00:56:23 - voorzitter
  00:56:23 - 00:57:54 - adviseur
  00:57:54 - 00:57:56 - voorzitter
  00:57:56 - 00:58:15 - VVD
  00:58:15 - 00:58:16 - voorzitter
  00:58:16 - 00:58:42 - portefeuillehouder
  00:58:42 - 00:59:34 - adviseur
  00:59:34 - 00:59:36 - voorzitter
  00:59:36 - 01:00:26 - Burger Initiatief
  01:00:26 - 01:00:27 - voorzitter
  01:00:27 - 01:01:49 - portefeuillehouder
  01:01:49 - 01:01:52 - voorzitter
  01:01:52 - 01:02:00 - Burger Initiatief
  01:02:00 - 01:02:48 - portefeuillehouder
  01:02:48 - 01:02:49 - Burger Initiatief
  01:02:49 - 01:02:51 - voorzitter
  01:02:51 - 01:02:55 - portefeuillehouder
  01:02:55 - 01:02:57 - voorzitter
  01:02:57 - 01:02:58 - portefeuillehouder
  01:02:58 - 01:03:06 - voorzitter
  01:03:06 - 01:03:08 - VVD
  01:03:08 - 01:03:09 - voorzitter
  01:03:09 - 01:03:10 - ChristenUnie
  01:03:10 - 01:03:12 - Lokaal Belang
  01:03:12 - 01:05:08 - voorzitter
 4. 3

  Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in het wijzigen van de bestemming ‘Recreatie’ in de bestemmingen ‘Wonen’, ‘Natuur’ en ‘Groen’ op de locatie Lange Zuiderweg 21A in Voorthuizen. Het bestaande recreatieve bedrijfspand wordt hergebruikt en omgebouwd tot woning, en krijgt daarmee een andere, voor de locatie passende functie.
  Aan de stukken is een aanvullende zienswijze, met reactie, toegevoegd.


  Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne

  Besluit

  Dit onderwerp is rijp voor besluitvorming en behoeft geen meningsvorming.

  01:04:26 - 01:05:08 - voorzitter
  01:05:08 - 01:05:40 - ChristenUnie
  01:05:40 - 01:05:47 - voorzitter
  01:05:47 - 01:06:17 - Pro'98
  01:06:17 - 01:06:22 - voorzitter
  01:06:22 - 01:07:45 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:07:45 - 01:07:47 - voorzitter
  01:07:47 - 01:07:59 - ChristenUnie
  01:07:59 - 01:08:04 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:08:04 - 01:08:22 - portefeuillehouder
  01:08:22 - 01:08:28 - voorzitter
  01:08:28 - 01:09:19 - CDA
  01:09:19 - 01:09:20 - voorzitter
  01:09:20 - 01:09:51 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:09:51 - 01:11:24 - voorzitter
 5. 4

  Deze besluiten, die op de Lijst ingekomen stukken van 22 maart staan (B-3.9 en B-4.3) zijn geagendeerd op verzoek van de fractie van de VVD. De VVD wil duidelijkheid krijgen of de woondeals uitvoerbaar en realistisch zijn.


  Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne

  Besluit

  Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

  01:11:01 - 01:11:24 - voorzitter
  01:11:24 - 01:13:06 - VVD
  01:13:06 - 01:13:07 - voorzitter
  01:13:07 - 01:16:25 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:16:25 - 01:16:26 - voorzitter
  01:16:26 - 01:17:20 - VVD
  01:17:20 - 01:17:27 - voorzitter
  01:17:27 - 01:18:23 - ChristenUnie
  01:18:23 - 01:18:24 - voorzitter
  01:18:24 - 01:18:29 - VVD
  01:18:29 - 01:18:34 - voorzitter
  01:18:34 - 01:18:35 - ChristenUnie
  01:18:35 - 01:18:37 - VVD
  01:18:37 - 01:18:45 - voorzitter
  01:18:45 - 01:19:48 - Pro'98
  01:19:48 - 01:19:53 - voorzitter
  01:19:53 - 01:20:10 - VVD
  01:20:10 - 01:20:11 - voorzitter
  01:20:11 - 01:21:01 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:21:01 - 01:21:03 - voorzitter
  01:21:03 - 01:21:35 - SGP
  01:21:35 - 01:21:36 - voorzitter
  01:21:36 - 01:22:50 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:22:50 - 01:22:51 - voorzitter
  01:22:51 - 01:23:24 - CDA
  01:23:24 - 01:23:25 - voorzitter
  01:23:25 - 01:23:54 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:23:54 - 01:23:55 - CDA
  01:23:55 - 01:23:56 - voorzitter
  01:23:56 - 01:24:04 - CDA
  01:24:04 - 01:24:44 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:24:44 - 01:24:46 - voorzitter
  01:24:46 - 01:25:15 - ChristenUnie
  01:25:15 - 01:25:16 - voorzitter
  01:25:16 - 01:25:18 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:25:18 - 01:26:42 - portefeuillehouder
  01:26:42 - 01:26:43 - voorzitter
  01:26:43 - 01:27:07 - SGP
  01:27:07 - 01:27:08 - voorzitter
  01:27:08 - 01:27:36 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:27:36 - 01:37:55 - voorzitter
 6. 5

  Deze brief, die op de Lijst ingekomen stukken van 26 april staat (A-3) is geagendeerd op verzoek van de fractie van de ChristenUnie. De ChristenUnie wil de aanleg van Zonnepark Stroe bespreken, omdat deze niet verloopt volgens de Zonneladder van de gemeente Barneveld.


  Uitgenodigd: indieners brief, exploitant zonnepark, Plaatselijk Belang Stroe, wethouders J.M. de Heer-Verheij en B. Wijnne

  Besluit

  Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

  Toegezegd wordt dat met de ondernemer en de omwonenden in gesprek wordt gegaan om een oplossing/alternatief te vinden voor:
  - het niet in zicht hebben van het zonnepark (alternatief voor de klimop op het hek);
  - geluidsoverlast van de omvormers;
  - participatie in de (energie)opbrengst.

  01:36:33 - 01:37:55 - voorzitter
  01:37:55 - 01:40:44 - deelnemer gesprek
  01:40:44 - 01:40:49 - voorzitter
  01:40:49 - 01:42:29 - deelnemer gesprek
  01:42:29 - 01:42:49 - voorzitter
  01:42:49 - 01:43:17 - SGP
  01:43:17 - 01:43:19 - voorzitter
  01:43:19 - 01:43:24 - SGP
  01:43:24 - 01:43:26 - voorzitter
  01:43:26 - 01:44:09 - deelnemer gesprek
  01:44:09 - 01:44:10 - voorzitter
  01:44:10 - 01:44:16 - deelnemer gesprek
  01:44:16 - 01:44:19 - voorzitter
  01:44:19 - 01:44:54 - Lokaal Belang
  01:44:54 - 01:44:55 - voorzitter
  01:45:24 - 01:45:25 - voorzitter
  01:45:25 - 01:45:42 - deelnemer gesprek
  01:45:42 - 01:45:45 - voorzitter
  01:45:45 - 01:45:52 - Lokaal Belang
  01:45:59 - 01:46:04 - voorzitter
  01:46:04 - 01:46:33 - ChristenUnie
  01:46:33 - 01:46:36 - deelnemer gesprek
  01:46:36 - 01:46:39 - ChristenUnie
  01:46:39 - 01:46:41 - voorzitter
  01:46:41 - 01:47:06 - deelnemer gesprek
  01:47:06 - 01:47:10 - voorzitter
  01:47:10 - 01:48:10 - deelnemer gesprek
  01:48:10 - 01:48:23 - voorzitter
  01:48:23 - 01:48:56 - Pro'98
  01:48:56 - 01:48:59 - voorzitter
  01:48:59 - 01:49:25 - deelnemer gesprek
  01:49:25 - 01:49:31 - voorzitter
  01:49:31 - 01:50:37 - VVD
  01:50:37 - 01:50:39 - voorzitter
  01:50:39 - 01:51:14 - deelnemer gesprek
  01:51:14 - 01:51:19 - voorzitter
  01:51:19 - 01:56:16 - deelnemer gesprek
  01:56:16 - 01:56:23 - voorzitter
  01:56:23 - 02:00:30 - deelnemer gesprek
  02:00:30 - 02:00:39 - voorzitter
  02:00:39 - 02:01:13 - Pro'98
  02:01:13 - 02:02:08 - deelnemer gesprek
  02:02:08 - 02:02:15 - voorzitter
  02:02:15 - 02:02:51 - deelnemer gesprek
  02:02:51 - 02:02:52 - voorzitter
  02:02:52 - 02:02:53 - deelnemer gesprek
  02:02:53 - 02:02:54 - voorzitter
  02:02:54 - 02:03:52 - SGP
  02:03:52 - 02:03:54 - voorzitter
  02:03:54 - 02:05:04 - deelnemer gesprek
  02:05:04 - 02:05:07 - voorzitter
  02:05:07 - 02:05:34 - VVD
  02:05:34 - 02:06:44 - deelnemer gesprek
  02:06:44 - 02:06:45 - voorzitter
  02:06:45 - 02:07:10 - VVD
  02:07:10 - 02:07:12 - voorzitter
  02:07:12 - 02:08:03 - deelnemer gesprek
  02:08:03 - 02:08:19 - voorzitter
  02:08:19 - 02:08:31 - Lokaal Belang
  02:08:31 - 02:09:08 - deelnemer gesprek
  02:09:08 - 02:09:10 - voorzitter
  02:09:53 - 02:09:59 - voorzitter
  02:09:59 - 02:13:31 - deelnemer gesprek
  02:13:31 - 02:13:35 - voorzitter
  02:13:35 - 02:14:46 - deelnemer gesprek
  02:14:46 - 02:15:01 - voorzitter
  02:15:01 - 02:15:30 - deelnemer gesprek
  02:15:30 - 02:15:33 - deelnemer gesprek
  02:15:33 - 02:15:44 - deelnemer gesprek
  02:15:44 - 02:16:32 - deelnemer gesprek
  02:16:32 - 02:16:34 - voorzitter
  02:16:34 - 02:17:32 - deelnemer gesprek
  02:17:32 - 02:17:42 - voorzitter
  02:17:42 - 02:18:30 - deelnemer gesprek
  02:18:30 - 02:18:43 - voorzitter
  02:18:43 - 02:18:47 - ChristenUnie
  02:18:47 - 02:18:53 - voorzitter
  02:18:53 - 02:22:26 - ChristenUnie
  02:22:26 - 02:22:28 - voorzitter
  02:22:28 - 02:25:03 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:25:03 - 02:25:04 - voorzitter
  02:25:04 - 02:29:17 - portefeuillehouder
  02:29:17 - 02:29:40 - voorzitter
  02:29:40 - 02:30:19 - SGP
  02:30:19 - 02:30:22 - voorzitter
  02:30:22 - 02:31:11 - portefeuillehouder
  02:31:11 - 02:31:13 - voorzitter
  02:31:13 - 02:31:27 - SGP
  02:31:27 - 02:31:45 - portefeuillehouder
  02:31:45 - 02:31:48 - voorzitter
  02:31:48 - 02:32:52 - Lokaal Belang
  02:32:52 - 02:32:53 - voorzitter
  02:32:53 - 02:34:00 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:34:00 - 02:34:02 - voorzitter
  02:34:02 - 02:34:36 - Pro'98
  02:34:36 - 02:34:40 - voorzitter
  02:34:40 - 02:34:49 - portefeuillehouder
  02:34:49 - 02:34:50 - voorzitter
  02:34:50 - 02:34:54 - deelnemer gesprek
  02:34:54 - 02:35:08 - voorzitter
  02:35:08 - 02:36:06 - VVD
  02:36:06 - 02:36:08 - voorzitter
  02:36:08 - 02:36:40 - portefeuillehouder
  02:36:40 - 02:36:43 - voorzitter
  02:36:43 - 02:37:55 - Burger Initiatief
  02:37:55 - 02:37:57 - voorzitter
  02:37:57 - 02:39:09 - portefeuillehouder
  02:39:09 - 02:39:20 - Burger Initiatief
  02:39:20 - 02:39:25 - portefeuillehouder
  02:39:25 - 02:39:49 - voorzitter
  02:39:49 - 02:41:21 - deelnemer gesprek
  02:41:21 - 02:41:26 - voorzitter
  02:41:26 - 02:41:40 - deelnemer gesprek
  02:41:40 - 02:41:43 - voorzitter
  02:41:43 - 02:42:35 - deelnemer gesprek
  02:42:35 - 02:42:41 - voorzitter
  02:43:04 - 02:43:08 - voorzitter
  02:43:08 - 02:43:11 - deelnemer gesprek
  02:43:11 - 02:43:13 - voorzitter
  02:43:13 - 02:43:37 - deelnemer gesprek
  02:43:37 - 02:46:22 - voorzitter
 7. 6

  Op 28 december 2022 heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake een bestemmingsplan. Eén van de aspecten van deze uitspraak heeft betrekking op de uitvoering en toepassing van het huidige regionale functieveranderingsbeleid en daarmee ook de gemeentelijke Gebiedsvisie. Door het vaststellen van deze aanvullende beleidsregel blijft het mogelijk om het functieveranderingsbeleid en de Gebiedsvisie te blijven toepassen zoals het al jaren gebeurt, waarbij de daarbij behorende doelen behaald worden.


  Dit voorstel was als hamerstuk geagendeerd en is op verzoek van de fractie van de VVD als bespreekstuk geagendeerd.


  Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne

  Besluit

  Dit onderwerp is rijp voor besluitvorming en behoeft meningsvorming.

  Toegezegd wordt de raad vóór de raadsvergadering te informeren over de juridische houdbaarheid van de voorgestelde wijziging (JT/SGP).

  02:45:45 - 02:46:22 - voorzitter
  02:46:22 - 02:48:25 - VVD
  02:48:25 - 02:48:30 - voorzitter
  02:48:30 - 02:51:00 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:51:00 - 02:51:26 - VVD
  02:51:26 - 02:53:04 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:53:04 - 02:53:05 - voorzitter
  02:53:05 - 02:53:42 - VVD
  02:53:42 - 02:54:44 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:54:44 - 02:56:06 - portefeuillehouder
  02:56:06 - 02:56:09 - voorzitter
  02:56:09 - 02:57:29 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:57:29 - 02:58:15 - VVD
  02:58:15 - 02:58:32 - voorzitter
  02:58:32 - 02:59:32 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:59:32 - 02:59:36 - voorzitter
  02:59:36 - 02:59:55 - Pro'98
  02:59:55 - 03:01:50 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:01:50 - 03:01:52 - voorzitter
  03:01:52 - 03:02:24 - ChristenUnie
  03:02:24 - 03:02:27 - voorzitter
  03:02:27 - 03:03:20 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:03:20 - 03:04:23 - portefeuillehouder
  03:04:23 - 03:04:41 - voorzitter
  03:04:41 - 03:05:58 - VVD
  03:05:58 - 03:06:07 - voorzitter
  03:06:07 - 03:06:55 - SGP
  03:06:55 - 03:08:05 - VVD
  03:08:05 - 03:08:20 - voorzitter
  03:08:20 - 03:09:22 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:09:22 - 03:09:35 - voorzitter
  03:09:35 - 03:09:36 - Pro'98
  03:09:36 - 03:09:45 - voorzitter
  03:09:45 - 03:09:47 - VVD
  03:09:47 - 03:09:59 - SGP
  03:09:59 - 03:10:00 - voorzitter
  03:10:00 - 03:10:16 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:10:16 - 03:11:02 - voorzitter
 8. 7
  Hamerstukken - 21:40
 9. 7.a

  Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in het wijzigen van de bestemming naar ‘Bedrijventerrein’ voor een perceel met de bestemmingen ‘Agrarisch’ en ‘Bos’ en het verwijderen van de minimale bouwhoogte voor een perceel met de bestemming ‘Bedrijventerrein’ op de hoek van de Hanzeweg en Transportweg in Barneveld.

 10. 8

  03:11:00 - 03:11:02 - voorzitter
  03:11:02 - 03:11:38 - SGP
  03:11:38 - 03:11:39 - voorzitter
  03:11:39 - 03:12:24 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:12:24 - 03:12:29 - voorzitter
  03:12:29 - 03:13:19 - Lokaal Belang
  03:13:19 - 03:13:20 - voorzitter
  03:13:20 - 03:14:13 - portefeuillehouder
  03:14:13 - 03:14:17 - voorzitter
  03:14:17 - 03:15:07 - ChristenUnie
  03:15:07 - 03:15:09 - voorzitter
  03:15:09 - 03:16:22 - portefeuillehouder
  03:16:22 - 03:17:11 - Pro'98
  03:17:11 - 03:17:13 - voorzitter
  03:17:13 - 03:17:46 - portefeuillehouder
  03:17:46 - 03:17:53 - Pro'98
  03:17:53 - 03:18:54 - portefeuillehouder
  03:18:54 - 03:19:16 - voorzitter
 11. 9

  03:19:07 - 03:19:16 - voorzitter