Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Grondgebied

donderdag 14 september 2023

19:30 - 22:05
Locatie

Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal

Voorzitter
De heer T. den Boon
Toelichting

Deze vergadering is openbaar. Publiek is van harte welkom zonder aanmelding vooraf. De vergadering is ook live en achteraf te bekijken via de webcast. Om mee te praten over een onderwerp moet u zich wel aanmelden. Zie voor meer informatie www.barneveld.nl/raad

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

  Op verzoek van de fractie van Burger Initiatief is de memo van B&W (B-2.9 op de lijst ingekomen stukken van 05-07-23) geagendeerd. De fractie wil de onderbouwing van het besluit van het college na de uitkomst van de verkenning graag verder uitdiepen met het college en de commissie.


  Uitgenodigd: Wethouder M.H.J. Pluimers-Foeken

  Besluit

  Het onderwerp is voldoende besproken.

  De wethouder zegt toe om na te gaan of het aanplanten van de haag worden uitgevoerd (in het najaar) los van de overige genoemde maatregelen.

  00:04:08 - 00:04:39 - voorzitter
  00:04:39 - 00:08:06 - deelnemer gesprek
  00:08:06 - 00:08:12 - voorzitter
  00:08:12 - 00:08:37 - deelnemer gesprek
  00:08:37 - 00:08:58 - voorzitter
  00:08:58 - 00:09:05 - Burger Initiatief
  00:09:05 - 00:09:23 - deelnemer gesprek
  00:09:23 - 00:09:37 - Burger Initiatief
  00:09:37 - 00:10:02 - deelnemer gesprek
  00:10:02 - 00:10:04 - voorzitter
  00:10:04 - 00:10:28 - Burger Initiatief
  00:10:28 - 00:11:16 - deelnemer gesprek
  00:11:16 - 00:11:20 - voorzitter
  00:11:20 - 00:11:40 - Lokaal Belang
  00:11:40 - 00:11:41 - deelnemer gesprek
  00:11:41 - 00:11:51 - deelnemer gesprek
  00:11:51 - 00:12:14 - voorzitter
  00:12:14 - 00:14:42 - Burger Initiatief
  00:14:42 - 00:14:48 - voorzitter
  00:14:48 - 00:17:39 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:17:39 - 00:17:43 - voorzitter
  00:17:43 - 00:17:46 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:17:46 - 00:17:48 - voorzitter
  00:17:48 - 00:18:19 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:18:19 - 00:18:27 - voorzitter
  00:18:27 - 00:19:19 - Burger Initiatief
  00:19:19 - 00:19:24 - voorzitter
  00:19:24 - 00:19:30 - CDA
  00:19:30 - 00:19:33 - voorzitter
  00:19:33 - 00:20:10 - CDA
  00:20:10 - 00:20:13 - voorzitter
  00:20:13 - 00:22:18 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:22:18 - 00:22:25 - voorzitter
  00:22:25 - 00:22:31 - Burger Initiatief
  00:22:31 - 00:22:32 - voorzitter
  00:22:32 - 00:23:02 - Burger Initiatief
  00:23:02 - 00:23:08 - voorzitter
  00:23:08 - 00:24:31 - VVD
  00:24:31 - 00:24:41 - voorzitter
  00:24:41 - 00:25:07 - CDA
  00:25:07 - 00:25:11 - voorzitter
  00:25:11 - 00:26:18 - SGP
  00:26:18 - 00:26:22 - voorzitter
  00:26:22 - 00:26:50 - Lokaal Belang
  00:26:50 - 00:26:51 - voorzitter
  00:26:51 - 00:27:14 - Pro'98
  00:27:14 - 00:27:19 - voorzitter
  00:27:19 - 00:28:28 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:28:28 - 00:28:30 - VVD
  00:28:30 - 00:28:31 - voorzitter
  00:28:31 - 00:28:36 - VVD
  00:28:36 - 00:28:41 - voorzitter
  00:28:41 - 00:29:05 - VVD
  00:29:05 - 00:31:25 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:31:25 - 00:31:27 - voorzitter
  00:31:27 - 00:31:58 - Pro'98
  00:31:58 - 00:31:59 - voorzitter
  00:31:59 - 00:32:03 - Pro'98
  00:32:03 - 00:32:04 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:32:04 - 00:32:05 - voorzitter
  00:32:05 - 00:32:34 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:32:34 - 00:32:36 - voorzitter
  00:32:36 - 00:32:37 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:32:37 - 00:33:03 - Pro'98
  00:33:03 - 00:33:27 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:33:27 - 00:33:40 - Pro'98
  00:33:40 - 00:33:44 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:33:44 - 00:33:45 - CDA
  00:33:45 - 00:33:52 - voorzitter
  00:33:52 - 00:34:23 - SGP
  00:34:23 - 00:34:25 - voorzitter
  00:34:25 - 00:34:55 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:34:55 - 00:35:16 - portefeuillehouder
  00:35:16 - 00:35:29 - voorzitter
  00:35:29 - 00:36:19 - deelnemer gesprek
  00:36:19 - 00:36:24 - voorzitter
  00:36:24 - 00:37:37 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:37:37 - 00:38:04 - deelnemer gesprek
  00:38:04 - 00:38:15 - voorzitter
  00:38:15 - 00:38:47 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:38:47 - 00:38:50 - voorzitter
  00:38:50 - 00:39:09 - deelnemer gesprek
  00:39:09 - 00:41:36 - voorzitter
 3. 3

  Het voorliggende plan voorziet in het toestaan van een extra woning op het perceel Speulderbosweg tussen 6 en 12 in Garderen. Over het plan is één zienswijze ingediend. De zienswijze verzoekt de raad om dit plan niet te wijzigen tot de visie voor Garderen is besproken.  Uitgenodigd: Indieners zienswijze (buurtcomité Garderen Noord) en Wethouder B. Wijnne.

  Besluit

  De commissie acht het bestemmingsplan rijp voor besluitvorming. In de commissie bleek er geen behoefte te zijn om het voorstel te agenderen voor meningsvorming in de raadsvergadering van 27 september.

  00:40:55 - 00:41:36 - voorzitter
  00:41:36 - 00:43:05 - deelnemer gesprek
  00:43:05 - 00:43:20 - voorzitter
  00:43:20 - 00:43:51 - CDA
  00:43:51 - 00:43:52 - voorzitter
  00:43:52 - 00:44:43 - deelnemer gesprek
  00:44:43 - 00:44:47 - voorzitter
  00:44:47 - 00:45:26 - VVD
  00:45:26 - 00:45:34 - deelnemer gesprek
  00:45:34 - 00:45:37 - voorzitter
  00:45:37 - 00:46:19 - ChristenUnie
  00:46:19 - 00:46:59 - deelnemer gesprek
  00:46:59 - 00:47:11 - voorzitter
  00:47:11 - 00:47:47 - Pro'98
  00:47:47 - 00:47:52 - voorzitter
  00:47:52 - 00:48:57 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:48:57 - 00:49:01 - voorzitter
  00:49:01 - 00:49:24 - CDA
  00:49:24 - 00:49:46 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:49:46 - 00:49:57 - CDA
  00:49:57 - 00:50:00 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:50:00 - 00:50:01 - voorzitter
  00:50:01 - 00:50:20 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:50:20 - 00:51:29 - portefeuillehouder
  00:51:29 - 00:52:04 - voorzitter
  00:52:04 - 00:53:06 - deelnemer gesprek
  00:53:06 - 00:53:08 - voorzitter
  00:53:08 - 00:53:57 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:53:57 - 00:55:57 - voorzitter
 4. 4

  Het voorliggend voorstel beoogd het vaststellen van een bestemmingsplan om de realisatie van 31 woningen op het voormalige voetbalveld aan de Postweg 63 in De Glind mogelijk te maken. Er zijn twee zienswijzen ingediend.  Uitgenodigd: indieners zienswijzen en Wethouder B. Wijnne

  Bijlagen

  Besluit

  De commissie acht het onderwerp rijp voor besluitvorming. Meerdere fracties hebben aangegeven het voorstel te willen behandelen in de meningsvorming tijdens de raadsvergadering van 27 september.

  00:54:10 - 00:55:57 - voorzitter
  00:55:57 - 00:56:02 - portefeuillehouder
  00:56:02 - 00:56:14 - voorzitter
  00:56:14 - 00:57:08 - CDA
  00:57:08 - 00:57:19 - voorzitter
  00:57:19 - 00:57:25 - Lokaal Belang
  00:57:25 - 00:57:29 - voorzitter
  00:57:29 - 00:58:16 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:58:16 - 00:58:17 - CDA
  00:58:17 - 00:58:34 - voorzitter
  00:58:34 - 00:58:46 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:58:46 - 00:59:00 - voorzitter
  00:59:00 - 00:59:05 - SGP
  00:59:05 - 00:59:06 - voorzitter
  00:59:06 - 00:59:09 - Lokaal Belang
  00:59:09 - 00:59:10 - voorzitter
  00:59:10 - 00:59:12 - ChristenUnie
  00:59:12 - 00:59:15 - Pro'98
  00:59:15 - 00:59:18 - voorzitter
  00:59:18 - 00:59:39 - VVD
  00:59:39 - 00:59:41 - voorzitter
  00:59:41 - 01:00:05 - Burger Initiatief
  01:00:05 - 01:00:33 - voorzitter
  01:00:33 - 01:00:40 - deelnemer gesprek
  01:00:40 - 01:00:46 - voorzitter
  01:00:46 - 01:00:57 - deelnemer gesprek
  01:00:57 - 01:01:00 - voorzitter
  01:01:00 - 01:01:05 - deelnemer gesprek
  01:01:05 - 01:01:16 - voorzitter
  01:01:16 - 01:03:39 - deelnemer gesprek
  01:03:39 - 01:03:49 - voorzitter
  01:03:49 - 01:04:20 - deelnemer gesprek
  01:04:20 - 01:04:26 - voorzitter
  01:04:26 - 01:04:50 - deelnemer gesprek
  01:04:50 - 01:04:58 - voorzitter
  01:04:58 - 01:07:10 - deelnemer gesprek
  01:07:10 - 01:07:14 - voorzitter
  01:07:14 - 01:07:44 - deelnemer gesprek
  01:07:44 - 01:08:02 - voorzitter
  01:08:02 - 01:08:33 - Burger Initiatief
  01:08:33 - 01:08:35 - voorzitter
  01:08:35 - 01:10:10 - deelnemer gesprek
  01:10:10 - 01:10:23 - voorzitter
  01:10:23 - 01:10:37 - Burger Initiatief
  01:10:37 - 01:10:40 - voorzitter
  01:10:40 - 01:11:21 - CDA
  01:11:21 - 01:11:23 - deelnemer gesprek
  01:11:23 - 01:11:27 - voorzitter
  01:11:27 - 01:11:29 - CDA
  01:11:29 - 01:11:33 - voorzitter
  01:11:33 - 01:11:51 - ChristenUnie
  01:11:51 - 01:11:53 - voorzitter
  01:11:53 - 01:13:14 - deelnemer gesprek
  01:13:14 - 01:13:18 - voorzitter
  01:13:18 - 01:13:41 - ChristenUnie
  01:13:41 - 01:13:42 - deelnemer gesprek
  01:13:42 - 01:13:43 - voorzitter
  01:13:43 - 01:14:00 - deelnemer gesprek
  01:14:00 - 01:14:04 - voorzitter
  01:14:04 - 01:15:33 - SGP
  01:15:33 - 01:15:38 - voorzitter
  01:15:38 - 01:16:12 - deelnemer gesprek
  01:16:12 - 01:16:13 - voorzitter
  01:16:13 - 01:16:16 - SGP
  01:16:16 - 01:16:20 - voorzitter
  01:16:20 - 01:16:24 - SGP
  01:16:24 - 01:16:26 - voorzitter
  01:16:26 - 01:16:42 - deelnemer gesprek
  01:16:42 - 01:16:46 - voorzitter
  01:16:46 - 01:17:19 - deelnemer gesprek
  01:17:19 - 01:17:21 - deelnemer gesprek
  01:17:21 - 01:17:41 - deelnemer gesprek
  01:17:41 - 01:17:45 - SGP
  01:17:45 - 01:18:04 - deelnemer gesprek
  01:18:04 - 01:18:29 - voorzitter
  01:18:29 - 01:19:00 - ChristenUnie
  01:19:00 - 01:19:08 - voorzitter
  01:19:08 - 01:20:12 - Burger Initiatief
  01:20:12 - 01:20:15 - voorzitter
  01:20:15 - 01:23:35 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:23:35 - 01:23:41 - voorzitter
  01:23:41 - 01:23:48 - Lokaal Belang
  01:23:48 - 01:23:49 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:23:49 - 01:24:31 - Lokaal Belang
  01:24:31 - 01:24:32 - voorzitter
  01:24:32 - 01:25:17 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:25:17 - 01:25:20 - voorzitter
  01:25:20 - 01:25:39 - SGP
  01:25:39 - 01:25:40 - voorzitter
  01:25:40 - 01:26:00 - Burger Initiatief
  01:26:00 - 01:26:01 - voorzitter
  01:26:01 - 01:26:50 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:26:50 - 01:26:55 - voorzitter
  01:26:55 - 01:27:18 - Pro'98
  01:27:18 - 01:27:22 - voorzitter
  01:27:22 - 01:27:29 - Pro'98
  01:27:29 - 01:27:31 - voorzitter
  01:27:31 - 01:28:33 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:28:33 - 01:28:51 - adviseur
  01:28:51 - 01:28:58 - voorzitter
  01:28:58 - 01:29:42 - Pro'98
  01:29:42 - 01:29:59 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:29:59 - 01:30:12 - voorzitter
  01:30:12 - 01:30:46 - Lokaal Belang
  01:30:46 - 01:30:48 - voorzitter
  01:30:48 - 01:31:08 - deelnemer gesprek
  01:31:08 - 01:31:12 - Lokaal Belang
  01:31:12 - 01:32:51 - deelnemer gesprek
  01:32:51 - 01:33:03 - voorzitter
  01:33:03 - 01:33:33 - ChristenUnie
  01:33:33 - 01:33:35 - voorzitter
  01:33:35 - 01:34:11 - Burger Initiatief
  01:34:11 - 01:34:14 - voorzitter
  01:34:14 - 01:35:16 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:35:16 - 01:35:21 - voorzitter
  01:35:21 - 01:35:56 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:35:56 - 01:36:03 - voorzitter
  01:36:03 - 01:36:58 - deelnemer gesprek
  01:36:58 - 01:37:45 - voorzitter
  01:37:45 - 01:37:47 - deelnemer gesprek
  01:37:47 - 01:37:49 - voorzitter
  01:37:49 - 01:38:07 - deelnemer gesprek
  01:38:07 - 01:38:11 - voorzitter
  01:38:11 - 01:39:19 - deelnemer gesprek
  01:39:19 - 01:48:23 - voorzitter
 5. 5

  01:39:31 - 01:48:23 - voorzitter
  01:48:23 - 01:48:29 - adviseur
  01:48:29 - 01:48:46 - voorzitter
 6. 6

  De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan “De Lanen-Oost” vast te stellen om zo een nieuw gedeelte van woonwijk De Burgt aan de zuidzijde van de kern Barneveld met ongeveer 226 woningen, mogelijk te maken. Er is één zienswijze ingediend.


  Uitgenodigd: Indieners zienswijze en Wethouder B. Wijnne.

  Bijlagen

  Besluit

  Het voorstel wordt rijp voor besluitvorming geacht. Meningsvorming in de raad van 27 september is gewenst.

  De fractie van Pro'98 wenst bespreking van het voorstel in de meningsvorming vanwege de later toegevoegde paragraaf (5.14 in de toelichting) met betrekking tot geitenhouderijen.


  De wethouder zegt toe om in volgende bestemmingsplannen de betaalbaarheidsgrens nadrukkelijker aan te geven.

  01:48:36 - 01:48:46 - voorzitter
  01:48:46 - 01:49:32 - Pro'98
  01:49:32 - 01:49:38 - voorzitter
  01:49:38 - 01:49:39 - ChristenUnie
  01:49:39 - 01:49:44 - ChristenUnie
  01:49:44 - 01:49:48 - voorzitter
  01:49:48 - 01:50:06 - ChristenUnie
  01:50:06 - 01:50:08 - voorzitter
  01:50:08 - 01:50:17 - CDA
  01:50:17 - 01:50:21 - voorzitter
  01:50:21 - 01:50:27 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:50:27 - 01:51:29 - adviseur
  01:51:29 - 01:51:30 - voorzitter
  01:51:30 - 01:51:31 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:51:31 - 01:51:59 - Pro'98
  01:51:59 - 01:52:00 - voorzitter
  01:52:00 - 01:53:32 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:53:32 - 01:53:39 - voorzitter
  01:53:39 - 01:54:09 - adviseur
  01:54:09 - 01:54:10 - Pro'98
  01:54:10 - 01:54:16 - voorzitter
  01:54:16 - 01:54:17 - Pro'98
  01:54:17 - 01:54:32 - adviseur
  01:54:32 - 01:54:36 - voorzitter
  01:54:36 - 01:54:58 - adviseur
  01:54:58 - 01:55:00 - voorzitter
  01:55:00 - 01:55:20 - ChristenUnie
  01:55:20 - 01:55:21 - voorzitter
  01:55:21 - 01:56:15 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:56:15 - 01:56:16 - voorzitter
  01:56:16 - 01:56:26 - CDA
  01:56:26 - 01:56:27 - voorzitter
  01:56:27 - 01:56:31 - CDA
  01:56:31 - 01:56:51 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:56:51 - 01:56:55 - voorzitter
  01:56:55 - 01:57:11 - ChristenUnie
  01:57:11 - 01:57:42 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:57:42 - 01:57:52 - voorzitter
  01:57:52 - 01:59:04 - Lokaal Belang
  01:59:04 - 01:59:06 - voorzitter
  01:59:06 - 02:00:03 - SGP
  02:00:03 - 02:02:41 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:02:41 - 02:02:50 - voorzitter
  02:02:50 - 02:03:10 - SGP
  02:03:10 - 02:03:12 - voorzitter
  02:03:12 - 02:03:23 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:03:23 - 02:03:26 - SGP
  02:03:26 - 02:03:41 - voorzitter
  02:03:41 - 02:04:55 - ChristenUnie
  02:04:55 - 02:05:06 - voorzitter
  02:05:06 - 02:05:25 - ChristenUnie
  02:05:25 - 02:05:26 - voorzitter
  02:05:26 - 02:05:28 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:05:28 - 02:05:29 - voorzitter
  02:05:29 - 02:06:09 - VVD
  02:06:09 - 02:06:11 - voorzitter
  02:06:11 - 02:07:10 - SGP
  02:07:10 - 02:07:13 - voorzitter
  02:07:13 - 02:08:19 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:08:19 - 02:08:21 - voorzitter
  02:08:21 - 02:08:30 - ChristenUnie
  02:08:30 - 02:08:32 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:08:32 - 02:08:34 - voorzitter
  02:08:34 - 02:08:41 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:08:41 - 02:08:49 - ChristenUnie
  02:08:49 - 02:08:57 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:08:57 - 02:09:01 - ChristenUnie
  02:09:01 - 02:09:07 - voorzitter
  02:09:07 - 02:09:21 - ChristenUnie
  02:09:21 - 02:10:01 - adviseur
  02:10:01 - 02:10:05 - voorzitter
  02:10:05 - 02:10:13 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:10:13 - 02:10:52 - portefeuillehouder
  02:10:52 - 02:10:53 - voorzitter
  02:10:53 - 02:11:12 - ChristenUnie
  02:11:12 - 02:11:15 - voorzitter
  02:11:15 - 02:11:32 - portefeuillehouder
  02:11:32 - 02:11:41 - voorzitter
  02:11:41 - 02:12:17 - portefeuillehouder
  02:12:17 - 02:12:20 - voorzitter
  02:12:20 - 02:12:39 - SGP
  02:12:39 - 02:12:46 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:12:46 - 02:13:07 - voorzitter
  02:13:07 - 02:13:21 - ChristenUnie
  02:13:21 - 02:13:26 - voorzitter
  02:13:26 - 02:13:47 - Pro'98
  02:13:47 - 02:16:03 - voorzitter
 7. 7

  De memo van het college van B&W over de beëindigingsregeling veehouderijen (B-3.4 op de lijst ingekomen stukken van 05-07-23) is geagendeerd op verzoek van de SGP-fractie. De SGP wil het onderwerp Beëindigingsregelingen veehouderij bespreken om in gesprek te gaan over de voortgang van dit onderwerp.


  De memo van B&W over het programma waardevol landelijk gebied (B-3.16 op de lijst ingekomen stukken van 05-07-23) is geagendeerd op verzoek van de fractie van Pro'98. Pro'98 wil graag met de commissieleden bespreken hoe vorm gegeven gaat worden aan het waardevol landelijk gebied en de fractie wil hierbij de visie van de verschillende partijen horen.


  In de memo 'Proces Functieveranderingsbeleid en opstellen streefbeeld landelijk gebied irt landelijke regelingen' wordt ingegaan op het actuele en urgente vraagstuk van de toepassing van het functieveranderingsbeleid in relatie tot de opengestelde landelijke beëindigingsregelingen veehouderij en het ontwikkelen van een streefvisie voor het landelijk gebied. 


  Bovengenoemde memo’s worden gezamenlijk besproken op weg naar besluitvorming over het streefbeeld in oktober.


  Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne.

  Besluit

  Het onderwerp is voldoende besproken.

  02:19:36 - 02:19:48 - voorzitter
  02:19:48 - 02:20:02 - VVD
  02:20:26 - 02:20:28 - voorzitter
  02:20:28 - 02:20:37 - VVD
  02:20:45 - 02:20:51 - voorzitter
  02:20:51 - 02:21:19 - Pro'98
  02:21:19 - 02:21:47 - voorzitter
  02:21:47 - 02:23:44 - SGP
  02:23:44 - 02:23:46 - voorzitter
  02:23:46 - 02:23:48 - CDA
  02:23:48 - 02:24:04 - voorzitter
  02:24:04 - 02:28:30 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:28:30 - 02:28:37 - voorzitter
  02:28:37 - 02:29:53 - ChristenUnie
  02:29:53 - 02:29:57 - voorzitter
  02:29:57 - 02:30:19 - CDA
  02:30:19 - 02:30:30 - voorzitter
  02:30:30 - 02:31:08 - Pro'98
  02:31:08 - 02:31:11 - voorzitter
  02:31:11 - 02:35:07 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:35:07 - 02:35:20 - voorzitter
  02:35:20 - 02:36:28 - Pro'98
  02:36:28 - 02:36:30 - voorzitter
  02:36:30 - 02:38:00 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:38:00 - 02:38:01 - voorzitter
  02:38:01 - 02:38:06 - Pro'98
  02:38:06 - 02:38:07 - voorzitter
  02:38:07 - 02:39:37 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:39:37 - 02:39:54 - voorzitter
  02:39:54 - 02:40:58 - VVD
  02:40:58 - 02:41:00 - voorzitter
  02:41:00 - 02:41:40 - ChristenUnie
  02:41:40 - 02:41:43 - voorzitter
  02:41:43 - 02:44:32 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:44:32 - 02:44:35 - VVD
  02:44:35 - 02:46:16 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:46:16 - 02:46:34 - VVD
  02:46:34 - 02:46:38 - voorzitter
  02:46:38 - 02:46:52 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:46:52 - 02:47:42 - voorzitter
  02:47:42 - 02:49:33 - CDA
 8. 8

  In 2020 is het beleidskader huisvesting arbeidsmigranten vastgesteld. Het verzoek aan de raad is om voor 1 initiatief de benodigde procedures verder in gang te mogen zetten en ten aanzien van het aantal te huisvesten arbeidsmigranten te mogen afwijken van het beleidskader.


  Uitgenodigd: Wethouder Wijnne

  Besluit

  Het onderwerp is voldoende besproken.

  02:52:38 - 02:54:10 - voorzitter
  02:54:10 - 02:54:16 - adviseur
  02:54:16 - 02:55:20 - voorzitter
  02:55:20 - 02:55:21 - Lokaal Belang
  02:55:21 - 02:55:29 - voorzitter
  02:55:29 - 02:55:30 - Lokaal Belang
  02:55:30 - 02:55:32 - voorzitter
  02:55:32 - 02:55:53 - SGP
  02:55:53 - 02:55:55 - voorzitter
  02:55:55 - 02:56:06 - Lokaal Belang
  02:56:06 - 02:56:07 - SGP
  02:56:07 - 02:56:08 - voorzitter
  02:56:08 - 02:56:10 - Lokaal Belang
  02:56:10 - 02:56:34 - voorzitter
  02:56:34 - 02:58:36 - ChristenUnie
  02:58:36 - 02:58:47 - voorzitter
  02:58:47 - 02:59:20 - SGP
  02:59:20 - 02:59:21 - voorzitter
  02:59:21 - 02:59:39 - CDA
  02:59:39 - 02:59:43 - voorzitter
  02:59:43 - 03:01:40 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:01:40 - 03:01:46 - voorzitter
  03:01:46 - 03:02:25 - Lokaal Belang
  03:02:25 - 03:02:31 - voorzitter
  03:02:31 - 03:02:53 - SGP
  03:02:53 - 03:02:57 - voorzitter
  03:02:57 - 03:03:25 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:03:25 - 03:05:14 - portefeuillehouder
  03:05:14 - 03:05:29 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:05:29 - 03:05:31 - voorzitter
  03:05:31 - 03:05:55 - ChristenUnie
  03:05:55 - 03:05:56 - voorzitter
  03:05:56 - 03:06:41 - portefeuillehouder
  03:06:41 - 03:06:44 - voorzitter
  03:06:44 - 03:06:50 - Lokaal Belang
  03:06:50 - 03:06:55 - voorzitter
  03:06:55 - 03:07:00 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:07:00 - 03:07:03 - ChristenUnie
  03:07:03 - 03:08:08 - portefeuillehouder
  03:08:08 - 03:08:13 - voorzitter
  03:08:13 - 03:09:59 - Lokaal Belang
  03:09:59 - 03:10:00 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:10:00 - 03:10:04 - voorzitter
  03:10:04 - 03:11:08 - VVD
  03:11:08 - 03:11:09 - voorzitter
  03:11:09 - 03:11:25 - Lokaal Belang
  03:11:25 - 03:14:00 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:14:00 - 03:14:01 - voorzitter
  03:14:01 - 03:14:10 - Lokaal Belang
  03:14:10 - 03:14:11 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:14:11 - 03:14:13 - voorzitter
  03:14:13 - 03:15:15 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:15:15 - 03:15:42 - voorzitter
  03:15:42 - 03:16:09 - Pro'98
  03:16:09 - 03:16:10 - voorzitter
  03:16:10 - 03:16:13 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:16:13 - 03:17:09 - portefeuillehouder
  03:17:09 - 03:17:10 - Pro'98
  03:17:10 - 03:17:17 - voorzitter
  03:17:17 - 03:17:18 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:17:18 - 03:17:48 - portefeuillehouder
  03:17:48 - 03:19:19 - voorzitter
 9. 9
  Hamerstukken
 10. 9.A

 11. 9.B

  Voor het perceel Essenerweg 75/77, Kootwijkerbroek, is een verzoek ingediend om naast de bestaande woning een extra woning te realiseren. De uitvoering van dit plan is niet mogelijk binnen het geldende bestemmingsplan. Daarom wordt de raad de voorliggende herziening van het bestemmingsplan voorgelegd.

 12. 10

  02:48:30 - 02:49:33 - CDA
  02:49:33 - 02:49:38 - voorzitter
  02:49:38 - 02:52:05 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:52:05 - 02:52:07 - voorzitter
  02:52:07 - 02:52:29 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:52:29 - 02:54:10 - voorzitter
 13. 11

  03:18:20 - 03:19:19 - voorzitter