Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Grondgebied

donderdag 30 november 2023

19:30 - 22:45
Locatie

Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal

Voorzitter
De heer A. Flier
Toelichting

Deze vergadering is openbaar. Publiek is van harte welkom zonder aanmelding vooraf. De vergadering is ook live en achteraf te bekijken via de webcast. Om mee te praten over een onderwerp moet u zich wel aanmelden. Zie voor meer informatie www.barneveld.nl/raad

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:03 - 00:01:19 - voorzitter
  00:01:19 - 00:06:58 - deelnemer gesprek
 2. 2

  Op 12 oktober jl. zijn door CU, Pro’98, SGP, Lokaal Belang, Burger Initiatief en CDA vragen gesteld met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Oud Vellerseweg in Barneveld. De beantwoording van de vragen geven voor de fracties van de ChristenUnie, Pro’98, SGP, Lokaal Belang, Burger Initiatief en het CDA aanleiding om dit onderwerp te agenderen.  De fracties willen dit onderwerp in de commissie bespreken om het proces door te nemen en daarop te reflecteren. Daarnaast willen we met de wethouder verder in gaan op de beantwoording van de vragen.


  Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne.

  Besluit

  Het onderwerp is afdoende besproken.

  Toezegging:
  De wethouder zegt toe in gesprek te blijven met de inwoners (en de initiatiefnemer) over de concrete invulling van het project.


  Toezegging:
  De wethouder zegt toe nog een toelichting/ verduidelijking te geven op antwoord 7 van de gestelde raadsvragen.


  Toelichting wethouder Wijnne op vraag 7 van de gestelde schr. vragen:


  Het vragen van een verklaring van geen bedenkingen zit niet in de procedure zoals die in dit geval geldt. In de commissievergadering is toegezegd om het collegebesluit actief met de Raad te delen, hetgeen ook zal gebeuren. Het collegebesluit op het principeverzoek is genomen op 5 december. Daarin vindt u op basis van welke argumenten het college besloten heeft. De initiatiefnemer kan nu de aanvraag omgevingsvergunning indienen. Indien deze positief beoordeeld wordt, wordt deze 6 weken ter inzage gelegd voor eventuele zienswijzen. Het staat u als Raad vrij om het principebesluit voor een commissievergadering te agenderen. De ruimtelijke procedure voor de 2 woningen loopt in een later stadium via de Raad. Daarvoor is goedkeuring van de Raad nodig.

  00:02:04 - 00:06:58 - deelnemer gesprek
  00:06:58 - 00:06:59 - voorzitter
  00:06:59 - 00:07:04 - deelnemer gesprek
  00:07:04 - 00:07:16 - voorzitter
  00:07:16 - 00:07:48 - CDA
  00:07:48 - 00:07:58 - deelnemer gesprek
  00:07:58 - 00:08:00 - voorzitter
  00:08:00 - 00:08:29 - deelnemer gesprek
  00:08:29 - 00:08:32 - voorzitter
  00:08:32 - 00:08:55 - SGP
  00:08:55 - 00:08:56 - voorzitter
  00:08:56 - 00:09:34 - deelnemer gesprek
  00:09:34 - 00:09:39 - voorzitter
  00:09:39 - 00:10:24 - ChristenUnie
  00:10:24 - 00:10:25 - voorzitter
  00:10:25 - 00:10:26 - ChristenUnie
  00:10:26 - 00:12:10 - deelnemer gesprek
  00:12:10 - 00:12:14 - deelnemer gesprek
  00:12:14 - 00:12:15 - voorzitter
  00:12:15 - 00:12:54 - ChristenUnie
  00:12:54 - 00:13:21 - deelnemer gesprek
  00:13:21 - 00:13:31 - voorzitter
  00:13:31 - 00:13:36 - CDA
  00:13:36 - 00:13:43 - voorzitter
  00:13:43 - 00:15:09 - CDA
  00:15:09 - 00:15:22 - CDA
  00:15:22 - 00:15:24 - voorzitter
  00:15:24 - 00:16:04 - Pro'98
  00:16:04 - 00:16:06 - voorzitter
  00:16:06 - 00:16:59 - Lokaal Belang
  00:16:59 - 00:17:01 - voorzitter
  00:17:01 - 00:18:02 - ChristenUnie
  00:18:02 - 00:18:04 - voorzitter
  00:18:04 - 00:19:11 - Burger Initiatief
  00:19:11 - 00:19:14 - voorzitter
  00:19:14 - 00:19:28 - VVD
  00:19:28 - 00:19:30 - voorzitter
  00:19:30 - 00:20:26 - SGP
  00:20:26 - 00:20:28 - voorzitter
  00:20:28 - 00:23:08 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:23:08 - 00:23:10 - voorzitter
  00:23:10 - 00:23:39 - Pro'98
  00:23:39 - 00:23:42 - voorzitter
  00:23:42 - 00:25:29 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:25:29 - 00:25:33 - voorzitter
  00:25:33 - 00:25:55 - deelnemer gesprek
  00:25:55 - 00:26:06 - deelnemer gesprek
  00:26:06 - 00:26:08 - voorzitter
  00:26:08 - 00:26:46 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:26:46 - 00:26:48 - voorzitter
  00:26:48 - 00:27:36 - Lokaal Belang
  00:27:36 - 00:27:37 - voorzitter
  00:27:37 - 00:28:00 - Pro'98
  00:28:00 - 00:28:02 - voorzitter
  00:28:02 - 00:28:31 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:28:31 - 00:28:36 - voorzitter
  00:28:36 - 00:28:43 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:28:43 - 00:28:45 - voorzitter
  00:28:45 - 00:29:02 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:29:02 - 00:29:04 - Lokaal Belang
  00:29:04 - 00:29:05 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:29:05 - 00:29:07 - Lokaal Belang
  00:29:07 - 00:29:09 - voorzitter
  00:29:09 - 00:29:37 - Lokaal Belang
  00:29:37 - 00:29:39 - voorzitter
  00:29:39 - 00:30:34 - SGP
  00:30:34 - 00:30:35 - voorzitter
  00:30:35 - 00:30:36 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:30:36 - 00:31:31 - CDA
  00:31:31 - 00:31:33 - voorzitter
  00:31:33 - 00:32:07 - Burger Initiatief
  00:32:07 - 00:32:09 - voorzitter
  00:32:09 - 00:32:14 - ChristenUnie
  00:32:14 - 00:32:17 - voorzitter
  00:32:17 - 00:32:53 - ChristenUnie
  00:32:53 - 00:32:54 - voorzitter
  00:32:54 - 00:32:57 - ChristenUnie
  00:32:57 - 00:32:58 - voorzitter
  00:32:58 - 00:35:44 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:35:44 - 00:35:46 - voorzitter
  00:35:46 - 00:36:06 - deelnemer gesprek
  00:36:06 - 00:36:07 - voorzitter
  00:36:07 - 00:36:11 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:36:11 - 00:36:12 - voorzitter
  00:36:12 - 00:36:51 - deelnemer gesprek
  00:36:51 - 00:36:52 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:36:52 - 00:36:53 - voorzitter
  00:36:53 - 00:37:44 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:37:44 - 00:37:47 - voorzitter
  00:37:47 - 00:38:49 - ChristenUnie
  00:38:49 - 00:38:51 - voorzitter
  00:38:51 - 00:39:15 - Burger Initiatief
  00:39:15 - 00:39:16 - voorzitter
  00:39:16 - 00:39:17 - Burger Initiatief
  00:39:17 - 00:39:45 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:39:45 - 00:40:00 - Burger Initiatief
  00:40:00 - 00:40:27 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:40:27 - 00:40:55 - Burger Initiatief
  00:40:55 - 00:41:03 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:41:03 - 00:41:21 - Burger Initiatief
  00:41:21 - 00:41:54 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:41:54 - 00:42:02 - voorzitter
  00:42:02 - 00:43:27 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:43:27 - 00:43:28 - voorzitter
  00:43:28 - 00:44:18 - Lokaal Belang
  00:44:18 - 00:44:24 - voorzitter
  00:44:24 - 00:44:50 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:44:50 - 00:44:53 - voorzitter
  00:44:53 - 00:46:01 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:46:01 - 00:46:08 - voorzitter
  00:46:08 - 00:46:44 - deelnemer gesprek
  00:46:44 - 00:46:47 - voorzitter
  00:46:47 - 00:47:58 - ChristenUnie
  00:47:58 - 00:48:00 - voorzitter
  00:48:00 - 00:49:04 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:49:04 - 00:49:05 - voorzitter
  00:49:05 - 00:49:12 - ChristenUnie
  00:49:12 - 00:49:37 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:49:37 - 00:49:40 - voorzitter
  00:49:40 - 00:49:43 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:49:43 - 00:49:45 - voorzitter
  00:49:45 - 00:50:22 - Pro'98
  00:50:22 - 00:50:24 - voorzitter
  00:50:24 - 00:51:12 - SGP
  00:51:12 - 00:51:13 - voorzitter
  00:51:13 - 00:53:15 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:53:15 - 00:53:30 - voorzitter
  00:53:30 - 00:54:55 - CDA
  00:54:55 - 00:54:57 - voorzitter
  00:54:57 - 00:56:13 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:56:13 - 00:56:14 - voorzitter
  00:56:14 - 00:56:19 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:56:19 - 00:56:20 - voorzitter
  00:56:20 - 00:56:41 - deelnemer gesprek
  00:56:41 - 00:56:46 - deelnemer gesprek
  00:56:46 - 00:56:54 - voorzitter
  00:56:54 - 00:57:08 - Pro'98
  00:57:08 - 00:57:10 - voorzitter
  00:57:10 - 00:57:39 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:57:39 - 00:57:49 - voorzitter
  00:57:49 - 00:57:55 - deelnemer gesprek
  00:57:55 - 00:59:56 - voorzitter
 3. 3

  De fractie van Lokaal Belang wil de brieven van Vereniging Vrede Oord Voorthuizen (A6-a en A6-b op de lijst ingekomen stukken van 27-09-23) bespreken. De fractie is benieuwd of hetgeen dat plaatsvind op het terrein past binnen de Visie Toerisme en Recreatie, naar de verhouding van dit park met het project Vitale Vakantieparken, of wijzigingen in een nieuw bestemmingsplan aangevraagd moeten worden en of de gebruikers gebruikers van het park zich gehoord en geïnformeerd voelen.


  De fracties van Pro'98, Burger Initiatief en de SGP vinden de beantwoording van de schriftelijk gestelde vragen niet voldoende. De fracties willen spreken over de reden daarvan en willen duidelijke antwoorden op de gestelde vragen.
  Uitgenodigd: vertegenwoordigers van Vereniging Vrede Oord Voorthuizen en wethouder B. Wijnne.

  Besluit

  Het onderwerp is voldoende besproken

  00:58:00 - 00:59:56 - voorzitter
  00:59:56 - 01:00:31 - deelnemer gesprek
  01:00:31 - 01:00:56 - voorzitter
  01:00:56 - 01:01:56 - deelnemer gesprek
  01:01:56 - 01:02:03 - voorzitter
  01:02:03 - 01:02:06 - deelnemer gesprek
  01:02:06 - 01:02:09 - voorzitter
  01:02:09 - 01:06:05 - deelnemer gesprek
  01:06:05 - 01:06:15 - voorzitter
  01:06:15 - 01:08:21 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:08:21 - 01:08:30 - voorzitter
  01:08:30 - 01:08:59 - CDA
  01:08:59 - 01:09:00 - voorzitter
  01:09:00 - 01:11:12 - deelnemer gesprek
  01:11:12 - 01:11:13 - voorzitter
  01:11:13 - 01:11:14 - deelnemer gesprek
  01:11:14 - 01:11:16 - voorzitter
  01:11:16 - 01:11:19 - deelnemer gesprek
  01:11:19 - 01:11:54 - SGP
  01:11:54 - 01:12:00 - voorzitter
  01:12:00 - 01:12:04 - deelnemer gesprek
  01:12:04 - 01:12:37 - SGP
  01:12:37 - 01:13:05 - deelnemer gesprek
  01:13:05 - 01:13:12 - voorzitter
  01:13:12 - 01:13:38 - Burger Initiatief
  01:13:38 - 01:13:40 - voorzitter
  01:13:40 - 01:13:49 - Burger Initiatief
  01:13:49 - 01:13:50 - voorzitter
  01:13:50 - 01:15:34 - deelnemer gesprek
  01:15:34 - 01:15:35 - voorzitter
  01:15:35 - 01:17:33 - deelnemer gesprek
  01:17:33 - 01:17:38 - voorzitter
  01:17:38 - 01:17:45 - deelnemer gesprek
  01:17:45 - 01:17:48 - voorzitter
  01:17:48 - 01:18:19 - SGP
  01:18:19 - 01:18:20 - voorzitter
  01:18:20 - 01:20:34 - deelnemer gesprek
  01:20:34 - 01:20:38 - SGP
  01:20:38 - 01:21:43 - deelnemer gesprek
  01:21:43 - 01:21:47 - voorzitter
  01:21:47 - 01:22:13 - Lokaal Belang
  01:22:13 - 01:22:14 - voorzitter
  01:22:14 - 01:22:29 - deelnemer gesprek
  01:22:29 - 01:22:39 - voorzitter
  01:22:39 - 01:23:09 - deelnemer gesprek
  01:23:09 - 01:23:11 - deelnemer gesprek
  01:23:11 - 01:23:25 - voorzitter
  01:23:25 - 01:23:53 - CDA
  01:23:53 - 01:23:54 - voorzitter
  01:23:54 - 01:23:56 - CDA
  01:23:56 - 01:25:33 - deelnemer gesprek
  01:25:33 - 01:25:39 - voorzitter
  01:25:39 - 01:25:57 - Burger Initiatief
  01:25:57 - 01:25:58 - voorzitter
  01:25:58 - 01:26:44 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:26:44 - 01:26:46 - voorzitter
  01:26:46 - 01:26:57 - Burger Initiatief
  01:26:57 - 01:26:58 - voorzitter
  01:26:58 - 01:28:01 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:28:01 - 01:28:03 - voorzitter
  01:28:03 - 01:28:04 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:28:04 - 01:28:07 - voorzitter
  01:28:07 - 01:29:09 - portefeuillehouder
  01:29:09 - 01:29:12 - voorzitter
  01:29:12 - 01:29:47 - Lokaal Belang
  01:29:47 - 01:29:48 - voorzitter
  01:29:48 - 01:31:10 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:31:10 - 01:31:12 - voorzitter
  01:31:12 - 01:31:39 - deelnemer gesprek
  01:31:39 - 01:31:41 - voorzitter
  01:31:41 - 01:32:14 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:32:14 - 01:33:08 - deelnemer gesprek
  01:33:08 - 01:33:09 - voorzitter
  01:33:09 - 01:33:15 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:33:15 - 01:33:17 - SGP
  01:33:17 - 01:33:24 - voorzitter
  01:33:24 - 01:33:25 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:33:25 - 01:33:30 - voorzitter
  01:33:30 - 01:33:43 - Pro'98
  01:33:43 - 01:33:47 - voorzitter
  01:33:47 - 01:34:06 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:34:06 - 01:34:07 - voorzitter
  01:34:07 - 01:34:32 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:34:32 - 01:34:44 - voorzitter
  01:34:44 - 01:35:29 - Burger Initiatief
  01:35:29 - 01:35:31 - voorzitter
  01:35:31 - 01:36:12 - CDA
  01:36:12 - 01:36:13 - voorzitter
  01:36:13 - 01:37:34 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:37:34 - 01:37:36 - voorzitter
  01:37:36 - 01:38:28 - Burger Initiatief
  01:38:28 - 01:38:30 - voorzitter
  01:38:30 - 01:38:36 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:38:36 - 01:38:42 - voorzitter
  01:38:42 - 01:38:44 - SGP
  01:38:44 - 01:39:02 - SGP
  01:39:02 - 01:39:05 - voorzitter
  01:39:05 - 01:39:11 - SGP
  01:39:11 - 01:39:14 - voorzitter
  01:39:14 - 01:39:18 - deelnemer gesprek
  01:39:18 - 01:39:19 - SGP
  01:39:19 - 01:39:23 - SGP
  01:39:23 - 01:40:58 - deelnemer gesprek
  01:40:58 - 01:40:59 - voorzitter
  01:40:59 - 01:41:01 - SGP
  01:41:01 - 01:41:14 - voorzitter
  01:41:14 - 01:41:26 - deelnemer gesprek
  01:41:26 - 01:41:30 - voorzitter
  01:41:30 - 01:41:32 - deelnemer gesprek
  01:41:32 - 01:41:34 - voorzitter
  01:41:34 - 01:42:01 - deelnemer gesprek
  01:42:01 - 01:44:40 - voorzitter
 4. 4

  Voor de gronden ten noorden van Terschuur is een plan opgesteld voor het realiseren van een nieuwe woonwijk met circa 160 woningen en een schoolgebouw. Ook wordt de aanduiding ‘intensieve veehouderij’ van een agrarische bedrijf verwijderd. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn drie zienswijzen naar voren gebracht. Deze hebben geleid tot een aanpassing van het plan. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen.


  Uitgenodigd: indieners zienswijzen en wethouder B. Wijnne.

  Bijlagen

  Besluit

  Het raadsvoorstel wordt rijp geacht voor besluitvorming; er is geen behoefte aan meningsvorming.

  01:42:08 - 01:44:40 - voorzitter
  01:44:40 - 01:46:53 - deelnemer gesprek
  01:46:53 - 01:47:02 - voorzitter
  01:47:02 - 01:47:40 - SGP
  01:47:40 - 01:47:42 - deelnemer gesprek
  01:47:42 - 01:47:43 - voorzitter
  01:47:43 - 01:48:33 - deelnemer gesprek
  01:48:33 - 01:48:38 - voorzitter
  01:48:38 - 01:48:53 - ChristenUnie
  01:48:53 - 01:48:54 - voorzitter
  01:48:54 - 01:49:05 - deelnemer gesprek
  01:49:05 - 01:49:14 - voorzitter
  01:49:14 - 01:49:30 - ChristenUnie
  01:49:30 - 01:49:32 - voorzitter
  01:49:32 - 01:49:59 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:49:59 - 01:50:02 - voorzitter
  01:50:02 - 01:50:07 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:50:07 - 01:50:08 - voorzitter
  01:50:08 - 01:50:09 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:50:09 - 01:50:11 - voorzitter
  01:50:11 - 01:51:16 - CDA
  01:51:16 - 01:51:18 - voorzitter
  01:51:18 - 01:51:32 - Pro'98
  01:51:32 - 01:51:33 - voorzitter
  01:51:33 - 01:51:35 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:51:35 - 01:51:37 - voorzitter
  01:51:37 - 01:51:52 - portefeuillehouder
  01:51:52 - 01:52:20 - adviseur
  01:52:20 - 01:52:23 - voorzitter
  01:52:23 - 01:52:35 - Pro'98
  01:52:35 - 01:52:38 - portefeuillehouder
  01:52:38 - 01:52:43 - voorzitter
  01:52:43 - 01:52:48 - portefeuillehouder
  01:52:48 - 01:52:51 - voorzitter
  01:52:51 - 01:53:52 - ChristenUnie
  01:53:52 - 01:53:54 - voorzitter
  01:53:54 - 01:54:24 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:54:24 - 01:54:36 - voorzitter
  01:54:36 - 01:54:46 - CDA
  01:54:46 - 01:55:06 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:55:06 - 01:55:09 - CDA
  01:55:09 - 01:55:16 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:55:16 - 01:55:17 - voorzitter
  01:55:17 - 01:55:22 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:55:22 - 01:55:24 - voorzitter
  01:55:24 - 01:56:29 - Lokaal Belang
  01:56:29 - 01:56:33 - voorzitter
  01:56:33 - 01:57:26 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:57:26 - 01:57:27 - voorzitter
  01:57:27 - 01:57:37 - Lokaal Belang
  01:57:37 - 01:57:47 - Lokaal Belang
  01:57:47 - 01:57:48 - voorzitter
  01:57:48 - 01:57:49 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:57:49 - 01:57:50 - voorzitter
  01:57:50 - 01:58:19 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:58:19 - 01:58:26 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:58:26 - 01:58:32 - voorzitter
  01:58:32 - 01:58:53 - SGP
  01:58:53 - 01:58:54 - voorzitter
  01:58:54 - 01:58:55 - SGP
  01:58:55 - 01:59:04 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:59:04 - 02:06:39 - voorzitter
 5. 5

  02:01:46 - 02:06:39 - voorzitter
 6. 6

  De fietscrossclub Flying Bikes (BMX) in Kootwijkerbroek heeft de wens om te verplaatsen naar een alternatieve locatie. In de raadsvergadering van 27 september heeft de raad besloten om de herontwikkeling van de vrijkomende locatie in Kootwijkerbroek los te koppelen van het beschikbaar stellen van de gemeentelijke bijdrage aan de verenigingen.


  Dit besluit heeft ertoe geleid dat er nu een bestemmingsplan voorligt die voorziet in de realisatie van een fietscrossterrein op de nieuwe locatie. Op deze locatie zal gezamenlijk met wielervereniging Tour de Force (MTB/ Mountainbike) een fietscrossterrein worden aangelegd.


  Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne.

  Bijlagen

  Besluit

  Het raadsvoorstel wordt rijp geacht voor besluitvorming; er is geen behoefte aan meningsvorming.

  02:06:16 - 02:06:39 - voorzitter
  02:06:39 - 02:08:05 - SGP
  02:08:05 - 02:08:07 - voorzitter
  02:08:07 - 02:08:11 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:08:11 - 02:08:31 - portefeuillehouder
  02:08:31 - 02:08:53 - SGP
  02:08:53 - 02:08:56 - portefeuillehouder
  02:08:56 - 02:08:58 - SGP
  02:08:58 - 02:09:01 - voorzitter
  02:09:01 - 02:09:06 - portefeuillehouder
  02:09:06 - 02:09:08 - SGP
  02:09:08 - 02:09:10 - voorzitter
  02:09:10 - 02:09:31 - portefeuillehouder
  02:09:31 - 02:09:32 - SGP
  02:09:32 - 02:09:36 - voorzitter
  02:09:36 - 02:09:37 - SGP
  02:09:37 - 02:09:38 - voorzitter
  02:09:38 - 02:09:50 - SGP
  02:09:50 - 02:09:58 - voorzitter
  02:09:58 - 02:10:25 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:10:25 - 02:10:26 - voorzitter
  02:10:26 - 02:10:36 - SGP
  02:10:36 - 02:10:42 - voorzitter
  02:10:42 - 02:10:44 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:10:44 - 02:10:45 - voorzitter
  02:10:45 - 02:10:47 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:10:47 - 02:11:04 - portefeuillehouder
  02:11:04 - 02:11:05 - voorzitter
  02:11:05 - 02:11:22 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:11:22 - 02:11:39 - portefeuillehouder
  02:11:39 - 02:11:46 - voorzitter
  02:11:46 - 02:12:08 - ChristenUnie
  02:12:08 - 02:12:10 - voorzitter
  02:12:10 - 02:12:16 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:12:16 - 02:12:57 - adviseur
  02:12:57 - 02:13:05 - voorzitter
  02:13:05 - 02:13:07 - SGP
  02:13:07 - 02:14:47 - voorzitter
  02:14:47 - 02:15:34 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:15:34 - 02:15:45 - voorzitter
  02:15:45 - 02:15:47 - Burger Initiatief
  02:15:47 - 02:15:48 - voorzitter
  02:15:48 - 02:16:35 - Burger Initiatief
 7. 7

  De Huisvestingswet biedt de mogelijkheid om als gemeente regels vast te stellen op grond waarvan bepaald kan worden welke woningzoekende in welke woning mag wonen. Wanneer schaarste wordt aangetoond, kan een gemeente voor vier jaar een huisvestingsverordening vaststellen.


  De raad wordt voorgesteld om deze verordening te actualiseren. Uitgangspunt hierbij is een eenduidige, regionaal afgestemde huisvestingsverordening met lokale nuance.  Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne.

  Besluit

  Het raadsvoorstel wordt rijp geacht voor besluitvorming; er is geen behoefte aan meningsvorming.

  Toezegging:
  De wethouder zegt toe terug te komen op de status van de handhavingsactie rond de bewoning van sociale huurwoningen door mensen die hier niet voor in aanmerking zouden moeten komen.

  02:16:12 - 02:16:35 - Burger Initiatief
  02:16:35 - 02:16:36 - voorzitter
  02:16:36 - 02:16:43 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:16:43 - 02:17:08 - portefeuillehouder
  02:17:08 - 02:17:09 - Burger Initiatief
  02:17:09 - 02:17:19 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:17:19 - 02:17:20 - Burger Initiatief
  02:17:20 - 02:17:22 - voorzitter
  02:17:22 - 02:18:34 - VVD
  02:18:34 - 02:19:03 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:19:03 - 02:19:04 - voorzitter
  02:19:04 - 02:19:07 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:19:07 - 02:19:13 - voorzitter
  02:19:13 - 02:20:00 - CDA
  02:20:00 - 02:20:01 - voorzitter
  02:20:01 - 02:20:46 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:20:46 - 02:21:05 - CDA
  02:21:05 - 02:21:08 - voorzitter
  02:21:08 - 02:21:43 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:21:43 - 02:21:45 - voorzitter
  02:21:45 - 02:21:52 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:21:52 - 02:22:52 - portefeuillehouder
  02:22:52 - 02:22:55 - voorzitter
  02:22:55 - 02:23:19 - VVD
  02:23:19 - 02:23:25 - voorzitter
  02:23:25 - 02:23:26 - Pro'98
  02:23:26 - 02:23:27 - VVD
  02:23:27 - 02:23:39 - Pro'98
  02:23:39 - 02:23:44 - voorzitter
  02:23:44 - 02:23:51 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:23:51 - 02:23:52 - Pro'98
  02:23:52 - 02:23:57 - Pro'98
  02:23:57 - 02:23:58 - voorzitter
  02:23:58 - 02:24:24 - Pro'98
  02:24:24 - 02:24:25 - voorzitter
  02:24:25 - 02:24:54 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:24:54 - 02:24:56 - voorzitter
  02:24:56 - 02:25:35 - portefeuillehouder
  02:25:35 - 02:25:39 - voorzitter
  02:25:39 - 02:26:26 - ChristenUnie
  02:26:26 - 02:26:28 - voorzitter
  02:26:28 - 02:26:59 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:26:59 - 02:27:31 - portefeuillehouder
  02:27:31 - 02:27:34 - voorzitter
  02:27:34 - 02:28:47 - Lokaal Belang
  02:28:47 - 02:28:48 - voorzitter
  02:28:48 - 02:29:18 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:29:18 - 02:29:34 - Lokaal Belang
  02:29:34 - 02:29:35 - voorzitter
  02:29:35 - 02:29:50 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:29:50 - 02:29:51 - voorzitter
  02:29:51 - 02:29:57 - Lokaal Belang
  02:29:57 - 02:30:13 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:30:13 - 02:30:17 - voorzitter
  02:30:17 - 02:31:28 - SGP
  02:31:28 - 02:31:29 - voorzitter
  02:31:29 - 02:31:48 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:31:48 - 02:31:50 - SGP
  02:31:50 - 02:31:52 - voorzitter
  02:31:52 - 02:32:04 - SGP
  02:32:04 - 02:32:05 - voorzitter
  02:32:05 - 02:32:07 - SGP
  02:32:07 - 02:32:11 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:32:11 - 02:33:01 - portefeuillehouder
  02:33:01 - 02:35:52 - voorzitter
  02:35:52 - 02:36:21 - ChristenUnie
  02:36:21 - 02:36:23 - voorzitter
  02:36:23 - 02:37:06 - deelnemer gesprek
  02:37:06 - 02:37:08 - voorzitter
  02:37:08 - 02:37:33 - ChristenUnie
  02:37:33 - 02:37:42 - deelnemer gesprek
  02:37:42 - 02:37:46 - voorzitter
  02:37:46 - 02:38:10 - CDA
  02:38:10 - 02:38:11 - voorzitter
  02:38:11 - 02:38:24 - deelnemer gesprek
  02:38:24 - 02:38:30 - voorzitter
  02:38:30 - 02:39:13 - VVD
  02:39:13 - 02:39:14 - voorzitter
  02:39:14 - 02:40:03 - deelnemer gesprek
  02:40:03 - 02:40:04 - voorzitter
  02:40:04 - 02:40:05 - deelnemer gesprek
  02:40:05 - 02:40:10 - voorzitter
  02:40:10 - 02:40:13 - CDA
  02:40:13 - 02:40:15 - voorzitter
  02:40:15 - 02:40:16 - CDA
  02:40:16 - 02:40:19 - voorzitter
  02:40:19 - 02:40:24 - voorzitter
  02:40:24 - 02:40:48 - CDA
  02:40:48 - 02:40:50 - voorzitter
  02:40:50 - 02:41:21 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:41:21 - 02:41:25 - voorzitter
  02:41:25 - 02:42:21 - ChristenUnie
  02:42:21 - 02:42:23 - voorzitter
  02:42:23 - 02:42:45 - Burger Initiatief
  02:42:45 - 02:42:46 - ChristenUnie
  02:42:46 - 02:42:49 - voorzitter
  02:42:49 - 02:44:24 - Portefeuillehouder of adviseur
 8. 8

  De rekenkamer is een instrument van de gemeenteraad. Samen met acht andere gemeenten heeft Barneveld een gezamenlijke rekenkamer: Rekenkamer Vallei en Veluwerand. 
  De rekenkamer heeft een onderzoek uitgevoerd naar de heffingen en leges van de gemeente Barneveld. De raad wordt voorgesteld om de hieruit volgende aanbevelingen vast te stellen en om het college opdracht te geven deze aanbevelingen op te volgen.


  Uitgenodigd: Rekenkamer Vallei en Veluwerand. wethouder W. Oosterwijk

  Besluit

  De commissie acht het voorstel rijp voor besluitvorming. Bij meerdere fracties is behoefte aan meningsvorming.

  02:43:38 - 02:44:24 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:44:24 - 02:44:26 - voorzitter
  02:44:26 - 02:45:23 - VVD
  02:45:23 - 02:45:25 - voorzitter
  02:45:25 - 02:47:12 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:47:12 - 02:48:11 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:48:11 - 02:48:15 - voorzitter
  02:48:15 - 02:48:54 - Lokaal Belang
  02:48:54 - 02:48:55 - voorzitter
  02:48:55 - 02:48:56 - Lokaal Belang
  02:48:56 - 02:49:15 - voorzitter
  02:49:15 - 02:49:16 - ChristenUnie
  02:49:16 - 02:49:29 - voorzitter
  02:49:29 - 02:49:45 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:49:45 - 02:49:47 - voorzitter
  02:49:47 - 02:49:50 - Lokaal Belang
  02:49:50 - 02:49:53 - voorzitter
  02:49:53 - 02:50:10 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:50:10 - 02:50:18 - voorzitter
  02:50:18 - 02:51:08 - Burger Initiatief
  02:51:08 - 02:51:10 - voorzitter
  02:51:10 - 02:52:06 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:52:06 - 02:52:08 - voorzitter
  02:52:08 - 02:52:56 - VVD
  02:52:56 - 02:52:57 - voorzitter
  02:52:57 - 02:53:48 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:53:48 - 02:53:51 - voorzitter
  02:53:51 - 02:54:28 - ChristenUnie
  02:54:28 - 02:54:30 - voorzitter
  02:54:30 - 02:54:34 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:54:34 - 02:54:37 - voorzitter
  02:54:37 - 02:55:04 - Pro'98
  02:55:04 - 02:55:06 - voorzitter
  02:55:06 - 02:56:04 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:56:04 - 02:56:05 - voorzitter
  02:56:05 - 02:56:18 - Pro'98
  02:56:18 - 02:57:10 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:57:10 - 02:57:11 - voorzitter
  02:57:11 - 02:57:13 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:57:13 - 02:57:16 - voorzitter
  02:57:16 - 02:58:04 - ChristenUnie
  02:58:04 - 02:58:06 - voorzitter
  02:58:06 - 02:58:11 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:58:11 - 02:58:12 - voorzitter
  02:58:12 - 02:58:33 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:58:33 - 02:58:36 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:58:36 - 02:58:37 - voorzitter
  02:58:37 - 02:58:58 - ChristenUnie
  02:58:58 - 02:58:59 - voorzitter
  02:58:59 - 02:59:26 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:59:26 - 02:59:29 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:59:29 - 03:01:31 - voorzitter
 9. 9

  De raad wordt gevraagd om de grondexploitatie vast te stellen voor het project Tolnegenweg-West in Stroe met een voorzien positief resultaat op eindwaarde van € 2,0 miljoen. Met het vaststellen van de grondexploitatie wordt een financieel kader geaccordeerd voor de ontwikkeling van Tolnegenweg-West waarbinnen het college uitgaven kan doen en inkomsten kan verwerven.


  Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne.

  Besluit

  Het voorstel wordt rijp geacht voor besluitvorming; er is geen behoefte aan meningsvorming.

  Toezegging:
  De wethouder zegt toe om gesprekken te (blijven) voeren met verschillende belanghebbenden uit Stroe met het doel: de verplaatsing van bedrijven die in het centrum zijn gevestigd te verhuizen naar buiten het centrum, zoals het bedrijventerrein aan de Tolnegenweg.

  02:59:56 - 03:01:31 - voorzitter
  03:01:31 - 03:05:42 - deelnemer gesprek
  03:05:42 - 03:05:59 - voorzitter
  03:05:59 - 03:06:51 - ChristenUnie
  03:06:51 - 03:06:53 - voorzitter
  03:06:53 - 03:08:17 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:08:17 - 03:08:21 - voorzitter
  03:08:21 - 03:08:49 - CDA
  03:08:49 - 03:09:15 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:09:15 - 03:09:18 - voorzitter
  03:09:18 - 03:10:04 - deelnemer gesprek
  03:10:04 - 03:10:05 - voorzitter
  03:10:05 - 03:10:08 - deelnemer gesprek
  03:10:08 - 03:10:10 - deelnemer gesprek
  03:10:10 - 03:10:12 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:10:12 - 03:10:14 - deelnemer gesprek
  03:10:14 - 03:11:12 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:11:12 - 03:11:16 - voorzitter
  03:11:16 - 03:11:57 - ChristenUnie
  03:11:57 - 03:11:59 - voorzitter
  03:11:59 - 03:12:45 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:12:45 - 03:12:48 - voorzitter
  03:12:48 - 03:13:30 - CDA
  03:13:30 - 03:13:31 - voorzitter
  03:13:31 - 03:14:06 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:14:06 - 03:14:12 - voorzitter
  03:14:12 - 03:14:38 - ChristenUnie
  03:14:38 - 03:14:39 - voorzitter
  03:14:39 - 03:15:02 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:15:02 - 03:15:12 - voorzitter
  03:15:12 - 03:15:16 - deelnemer gesprek
  03:15:16 - 03:15:17 - voorzitter
  03:15:17 - 03:15:18 - voorzitter
  03:15:18 - 03:15:54 - deelnemer gesprek
  03:15:54 - 03:15:55 - voorzitter
  03:15:55 - 03:16:00 - deelnemer gesprek
  03:16:00 - 03:16:01 - voorzitter
  03:16:01 - 03:16:15 - deelnemer gesprek
  03:16:15 - 03:16:23 - voorzitter
  03:16:23 - 03:16:24 - deelnemer gesprek
  03:16:24 - 03:16:36 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:16:36 - 03:17:08 - voorzitter
  03:17:08 - 03:18:44 - SGP
  03:18:44 - 03:18:45 - voorzitter
  03:18:45 - 03:23:30 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:23:30 - 03:23:31 - voorzitter
  03:23:31 - 03:23:41 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:23:41 - 03:23:47 - voorzitter
  03:23:47 - 03:23:52 - ChristenUnie
  03:23:52 - 03:24:07 - voorzitter
  03:24:07 - 03:24:09 - ChristenUnie
  03:24:09 - 03:24:20 - voorzitter
  03:24:20 - 03:24:36 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:24:36 - 03:24:39 - voorzitter
  03:24:39 - 03:24:49 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:24:49 - 03:24:58 - voorzitter
 10. 10

  Voorstellen onder dit agendapunt worden niet besproken in de commissie, tenzij zich insprekers melden of een of meer fracties alsnog bespreking vragen. Dit kan worden gemeld tot uiterlijk 10 uur de dinsdagochtend vóór de commissievergadering.

 11. 10.a

  Het voorstel, dat aan de raad wordt voorgelegd, beoogt de toevoeging van één extra woning, naast de bestaande woning, op het perceel Van Wijnbergenlaan 7 in Barneveld door middel van een partiële herziening van het bestemmingsplan “Barneveld-Noordwest”.

 12. 11

  03:24:49 - 03:24:58 - voorzitter
 13. 12

  03:24:52 - 03:24:58 - voorzitter