Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Grondgebied

donderdag 22 juni 2023

19:30 - 22:15
Locatie

Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal

Voorzitter
De heer A. Flier
Toelichting

Deze vergadering is openbaar. Publiek is van harte welkom zonder aanmelding vooraf. De vergadering is ook live en achteraf te bekijken via de webcast. Om mee te praten over de voorkeurslocatie AZC moet u zich vóór maandag 19 juni, 10.00 uur aanmelden bij griffie@barneveld.nl. Zie hier voor meer informatie over de voorbereiding van de komst van een AZC.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:03 - 00:01:58 - voorzitter
  00:01:58 - 00:03:21 - deelnemer gesprek
  00:03:21 - 00:03:25 - voorzitter
  00:05:06 - 00:05:10 - voorzitter
  00:05:10 - 00:09:35 - deelnemer gesprek
  00:09:35 - 00:09:38 - voorzitter
  00:09:38 - 00:11:22 - deelnemer gesprek
  00:11:22 - 00:11:25 - voorzitter
  00:13:22 - 00:13:33 - voorzitter
  00:13:33 - 00:13:47 - Lokaal Belang
  00:13:47 - 00:13:50 - voorzitter
  00:13:50 - 00:14:08 - Lokaal Belang
  00:14:08 - 00:14:11 - voorzitter
  00:14:49 - 00:14:52 - voorzitter
  00:14:52 - 00:15:10 - CDA
  00:15:10 - 00:15:11 - voorzitter
  00:15:11 - 00:15:52 - deelnemer gesprek
  00:15:52 - 00:15:56 - voorzitter
  00:15:56 - 00:16:25 - SGP
  00:16:25 - 00:16:26 - voorzitter
  00:16:26 - 00:17:42 - deelnemer gesprek
  00:17:42 - 00:17:44 - voorzitter
  00:17:44 - 00:18:17 - ChristenUnie
  00:18:17 - 00:18:19 - voorzitter
  00:18:19 - 00:18:31 - deelnemer gesprek
  00:18:31 - 00:18:33 - voorzitter
  00:18:33 - 00:19:21 - deelnemer gesprek
  00:19:21 - 00:19:26 - voorzitter
  00:20:04 - 00:20:22 - voorzitter
  00:20:22 - 00:20:49 - Lokaal Belang
  00:20:49 - 00:20:54 - voorzitter
 2. 2

  Voorstel om de Nijkerkerweg 132 aan te wijzen als de locatie voor de vestiging van een asielzoekerscentrum voor 300 asielzoekers voor de periode van 10 jaar.


  Ter informatie zijn de schriftelijke vragen en antwoorden van de VVD over het AZC Barneveld toegevoegd.
  Ook zijn een brief aan het college van 13 april, een brief van 20 april en een brief aan de raadsleden van 6 juni ter informatie toegevoegd.


  Uitgenodigd: burgemeester J. van der Tak, wethouder B. Wijnne en wethouder J. de Heer-Verheij

  Besluit

  Dit onderwerp is rijp voor besluitvorming en behoeft meningsvorming.

  Toegezegd wordt vóór 5 juli te laten weten of in de overeenkomst met het COA een bepaling opgenomen kan worden dat bewoners moeten vertrekken als ze twee keer overlast veroorzaakt hebben. (CU, HW).
  Toegezegd wordt in de stukken een voetnoot op te nemen waarin de uitleg wat 'circa 300' asielzoekers betekent, wordt opgenomen. (SGP, LdK).
  Antwoord: de toezeggingen zijn beantwoord in het raadsmemo toezeggingen commissievergadering en informeren AZC, dat aan het onderwerp op de raadsvergadering van 5 juli is toegevoegd.

  00:20:52 - 00:20:54 - voorzitter
  00:20:54 - 00:20:55 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:20:55 - 00:21:05 - Portefeuillehouder
  00:21:05 - 00:21:08 - voorzitter
  00:21:08 - 00:32:29 - Portefeuillehouder
  00:32:29 - 00:32:32 - voorzitter
  00:32:32 - 00:33:00 - Pro'98
  00:33:00 - 00:33:01 - Portefeuillehouder
  00:33:01 - 00:33:02 - voorzitter
  00:33:02 - 00:33:46 - Portefeuillehouder
  00:33:46 - 00:33:50 - voorzitter
  00:33:50 - 00:34:08 - SGP
  00:34:08 - 00:34:09 - Portefeuillehouder
  00:34:09 - 00:34:13 - SGP
  00:34:13 - 00:34:15 - voorzitter
  00:34:15 - 00:35:59 - Portefeuillehouder
  00:35:59 - 00:36:02 - voorzitter
  00:36:02 - 00:36:58 - ChristenUnie
  00:36:58 - 00:36:59 - voorzitter
  00:36:59 - 00:37:00 - ChristenUnie
  00:37:00 - 00:37:33 - Portefeuillehouder
  00:37:33 - 00:37:42 - Portefeuillehouder
  00:37:42 - 00:37:44 - ChristenUnie
  00:37:44 - 00:37:45 - voorzitter
  00:37:45 - 00:37:51 - ChristenUnie
  00:37:51 - 00:37:52 - Portefeuillehouder
  00:37:52 - 00:37:53 - voorzitter
  00:37:53 - 00:37:57 - Portefeuillehouder
  00:37:57 - 00:41:57 - Portefeuillehouder
  00:41:57 - 00:42:01 - voorzitter
  00:42:01 - 00:42:28 - CDA
  00:42:28 - 00:42:29 - voorzitter
  00:42:29 - 00:43:23 - Portefeuillehouder
  00:43:23 - 00:43:27 - voorzitter
  00:43:27 - 00:44:56 - Portefeuillehouder
  00:44:56 - 00:44:57 - voorzitter
  00:44:57 - 00:44:59 - Portefeuillehouder
  00:44:59 - 00:45:01 - voorzitter
  00:45:01 - 00:45:02 - ChristenUnie
  00:45:02 - 00:45:03 - voorzitter
  00:45:03 - 00:45:57 - ChristenUnie
  00:45:57 - 00:45:59 - Portefeuillehouder
  00:45:59 - 00:46:48 - SGP
  00:46:48 - 00:46:50 - voorzitter
  00:46:50 - 00:47:25 - VVD
  00:47:25 - 00:47:27 - voorzitter
  00:47:27 - 00:48:51 - Portefeuillehouder
  00:48:51 - 00:48:53 - voorzitter
  00:48:53 - 00:48:55 - ChristenUnie
  00:48:55 - 00:48:57 - voorzitter
  00:48:57 - 00:48:58 - ChristenUnie
  00:48:58 - 00:49:00 - voorzitter
  00:49:00 - 00:49:33 - ChristenUnie
  00:49:33 - 00:49:34 - Portefeuillehouder
  00:49:34 - 00:49:35 - voorzitter
  00:49:35 - 00:49:45 - SGP
  00:49:45 - 00:49:47 - voorzitter
  00:49:47 - 00:50:17 - Burger Initiatief
  00:50:17 - 00:50:18 - voorzitter
  00:50:18 - 00:50:19 - Burger Initiatief
  00:50:19 - 00:51:37 - Portefeuillehouder
  00:51:37 - 00:51:41 - voorzitter
  00:51:41 - 00:52:11 - VVD
  00:52:11 - 00:52:12 - voorzitter
  00:52:12 - 00:53:47 - Portefeuillehouder
  00:53:47 - 00:53:54 - Portefeuillehouder
  00:53:54 - 00:53:56 - voorzitter
  00:53:56 - 00:53:57 - Portefeuillehouder
  00:53:57 - 00:54:00 - voorzitter
  00:54:00 - 00:54:11 - Portefeuillehouder
  00:54:11 - 00:54:13 - voorzitter
  00:54:13 - 00:54:54 - VVD
  00:54:54 - 00:55:02 - voorzitter
  00:55:02 - 00:55:32 - Portefeuillehouder
  00:55:32 - 00:55:33 - voorzitter
  00:55:33 - 00:55:34 - Portefeuillehouder
  00:55:34 - 00:55:52 - ChristenUnie
  00:55:52 - 00:55:54 - ChristenUnie
  00:55:54 - 00:55:56 - voorzitter
  00:55:56 - 00:56:04 - Lokaal Belang
  00:56:04 - 00:56:05 - voorzitter
  00:56:05 - 00:56:09 - Lokaal Belang
  00:56:09 - 00:56:10 - Portefeuillehouder
  00:56:10 - 00:56:11 - voorzitter
  00:56:11 - 00:56:16 - voorzitter
  00:56:16 - 00:56:18 - Portefeuillehouder
  00:56:18 - 00:56:35 - voorzitter
  00:56:35 - 00:57:26 - Burger Initiatief
  00:57:26 - 00:57:27 - voorzitter
  00:57:27 - 00:58:32 - Portefeuillehouder
  00:58:32 - 00:58:35 - voorzitter
  00:58:35 - 00:59:15 - Pro'98
  00:59:15 - 00:59:16 - voorzitter
  00:59:16 - 00:59:25 - Pro'98
  00:59:25 - 00:59:27 - voorzitter
  00:59:27 - 01:00:18 - SGP
  01:00:18 - 01:00:19 - voorzitter
  01:00:19 - 01:00:24 - SGP
  01:00:24 - 01:00:27 - voorzitter
  01:00:27 - 01:01:09 - VVD
  01:01:09 - 01:01:10 - voorzitter
  01:01:10 - 01:01:39 - ChristenUnie
  01:01:39 - 01:01:41 - voorzitter
  01:01:41 - 01:03:02 - Portefeuillehouder
  01:03:02 - 01:03:03 - Portefeuillehouder
  01:03:03 - 01:03:09 - voorzitter
  01:03:09 - 01:03:11 - ChristenUnie
  01:03:11 - 01:03:15 - voorzitter
  01:03:15 - 01:03:50 - Portefeuillehouder
  01:03:50 - 01:03:56 - voorzitter
  01:03:56 - 01:04:10 - Portefeuillehouder
  01:04:10 - 01:04:14 - Portefeuillehouder
  01:04:14 - 01:04:15 - voorzitter
  01:04:15 - 01:04:18 - Portefeuillehouder
  01:04:18 - 01:04:28 - voorzitter
  01:05:08 - 01:05:10 - voorzitter
  01:05:10 - 01:06:13 - deelnemer gesprek
  01:06:13 - 01:06:16 - voorzitter
  01:06:57 - 01:06:58 - voorzitter
  01:07:00 - 01:08:02 - deelnemer gesprek
  01:08:02 - 01:08:05 - voorzitter
  01:08:05 - 01:08:46 - deelnemer gesprek
  01:08:46 - 01:08:48 - voorzitter
  01:08:48 - 01:11:50 - Portefeuillehouder
  01:11:50 - 01:11:52 - voorzitter
  01:12:18 - 01:12:19 - voorzitter
  01:12:19 - 01:13:04 - Portefeuillehouder
  01:13:04 - 01:13:06 - voorzitter
  01:13:31 - 01:13:33 - voorzitter
  01:13:33 - 01:13:55 - deelnemer gesprek
  01:13:55 - 01:13:56 - voorzitter
  01:13:56 - 01:13:57 - deelnemer gesprek
  01:13:57 - 01:13:58 - voorzitter
  01:13:58 - 01:14:41 - Portefeuillehouder
  01:14:41 - 01:14:42 - voorzitter
  01:14:42 - 01:15:15 - Portefeuillehouder
  01:15:15 - 01:15:19 - voorzitter
  01:15:19 - 01:15:21 - SGP
  01:15:21 - 01:15:23 - voorzitter
  01:15:39 - 01:15:40 - Portefeuillehouder
  01:15:40 - 01:15:41 - voorzitter
  01:15:41 - 01:16:47 - Portefeuillehouder
  01:16:47 - 01:16:49 - voorzitter
  01:17:07 - 01:17:09 - voorzitter
  01:17:09 - 01:17:58 - Portefeuillehouder
  01:17:58 - 01:18:02 - voorzitter
  01:18:02 - 01:18:20 - SGP
  01:18:20 - 01:18:21 - voorzitter
  01:18:21 - 01:18:24 - Portefeuillehouder
  01:18:24 - 01:18:30 - voorzitter
  01:18:30 - 01:20:58 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:20:58 - 01:21:00 - voorzitter
  01:21:00 - 01:21:01 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:21:01 - 01:21:05 - CDA
  01:21:05 - 01:21:06 - voorzitter
  01:21:06 - 01:21:56 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:21:56 - 01:21:57 - voorzitter
  01:21:57 - 01:22:43 - Pro'98
  01:22:43 - 01:22:50 - voorzitter
  01:22:50 - 01:23:18 - Pro'98
  01:23:18 - 01:23:19 - voorzitter
  01:23:19 - 01:24:15 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:24:15 - 01:24:16 - Pro'98
  01:24:16 - 01:24:20 - voorzitter
  01:24:20 - 01:24:26 - Pro'98
  01:24:26 - 01:24:28 - voorzitter
  01:24:28 - 01:24:32 - Lokaal Belang
  01:24:32 - 01:24:37 - voorzitter
  01:24:37 - 01:24:47 - SGP
  01:24:47 - 01:24:49 - voorzitter
  01:24:49 - 01:26:24 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:26:24 - 01:26:29 - voorzitter
  01:26:29 - 01:26:31 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:26:31 - 01:26:32 - SGP
  01:26:32 - 01:26:33 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:26:33 - 01:26:34 - voorzitter
  01:26:34 - 01:27:51 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:27:51 - 01:27:57 - voorzitter
  01:27:57 - 01:28:02 - SGP
  01:28:02 - 01:28:03 - voorzitter
  01:28:03 - 01:28:39 - SGP
  01:28:39 - 01:28:43 - voorzitter
  01:28:43 - 01:28:56 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:28:56 - 01:28:58 - voorzitter
  01:28:58 - 01:29:20 - Lokaal Belang
  01:29:20 - 01:29:22 - voorzitter
  01:29:22 - 01:31:28 - Portefeuillehouder
  01:31:28 - 01:31:35 - voorzitter
  01:31:35 - 01:32:29 - SGP
  01:32:29 - 01:32:31 - voorzitter
  01:32:31 - 01:33:21 - Burger Initiatief
  01:33:21 - 01:33:22 - voorzitter
  01:33:22 - 01:33:25 - Burger Initiatief
  01:33:25 - 01:33:26 - voorzitter
  01:33:26 - 01:34:05 - VVD
  01:34:05 - 01:34:06 - voorzitter
  01:34:06 - 01:35:20 - Portefeuillehouder
  01:35:20 - 01:35:23 - voorzitter
  01:35:23 - 01:35:38 - Lokaal Belang
  01:35:38 - 01:35:39 - voorzitter
  01:35:39 - 01:35:41 - Lokaal Belang
  01:35:41 - 01:35:42 - voorzitter
  01:35:42 - 01:36:37 - CDA
  01:36:37 - 01:36:38 - voorzitter
  01:36:38 - 01:36:40 - CDA
  01:36:40 - 01:36:44 - voorzitter
  01:37:22 - 01:37:23 - voorzitter
  01:37:23 - 01:37:40 - deelnemer gesprek
  01:37:40 - 01:37:41 - deelnemer gesprek
  01:37:41 - 01:37:43 - voorzitter
  01:37:43 - 01:39:46 - Portefeuillehouder
  01:39:46 - 01:39:52 - voorzitter
  01:39:52 - 01:40:39 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:40:39 - 01:40:42 - voorzitter
  01:40:42 - 01:40:47 - SGP
  01:40:47 - 01:41:06 - SGP
  01:41:06 - 01:41:10 - voorzitter
  01:41:10 - 01:41:26 - CDA
  01:41:26 - 01:41:35 - voorzitter
  01:41:35 - 01:42:19 - ChristenUnie
  01:42:19 - 01:42:20 - Lokaal Belang
  01:42:20 - 01:42:24 - voorzitter
  01:42:24 - 01:43:20 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:43:20 - 01:43:21 - voorzitter
  01:43:21 - 01:43:46 - Pro'98
  01:43:46 - 01:43:50 - voorzitter
  01:43:50 - 01:44:30 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:44:30 - 01:44:31 - voorzitter
  01:44:31 - 01:44:32 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:44:32 - 01:44:37 - voorzitter
  01:44:37 - 01:45:20 - SGP
  01:45:20 - 01:45:21 - voorzitter
  01:45:21 - 01:45:45 - Lokaal Belang
  01:45:45 - 01:45:54 - voorzitter
  01:45:54 - 01:45:58 - Lokaal Belang
  01:45:58 - 01:45:59 - voorzitter
  01:45:59 - 01:46:00 - Lokaal Belang
  01:46:00 - 01:46:01 - voorzitter
  01:46:01 - 01:46:44 - ChristenUnie
  01:46:44 - 01:46:46 - voorzitter
  01:46:46 - 01:47:38 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:47:38 - 01:47:52 - SGP
  01:47:52 - 01:47:53 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:47:53 - 01:47:57 - Lokaal Belang
  01:47:57 - 01:50:02 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:50:02 - 01:50:04 - voorzitter
  01:50:04 - 01:50:52 - Pro'98
  01:50:52 - 01:50:54 - voorzitter
  01:50:54 - 01:52:52 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:52:52 - 01:52:54 - voorzitter
  01:52:54 - 01:53:24 - Pro'98
  01:53:24 - 01:53:25 - voorzitter
  01:53:25 - 01:54:33 - Portefeuillehouder
  01:54:33 - 01:54:38 - voorzitter
  01:54:38 - 01:54:41 - VVD
  01:54:41 - 01:54:42 - voorzitter
  01:54:42 - 01:54:53 - VVD
  01:54:53 - 01:54:54 - voorzitter
  01:54:54 - 01:56:45 - VVD
  01:56:45 - 01:56:52 - voorzitter
  01:56:52 - 01:56:53 - Portefeuillehouder
  01:56:53 - 01:56:54 - voorzitter
  01:56:54 - 01:58:17 - Portefeuillehouder
  01:58:17 - 01:58:19 - voorzitter
  01:58:19 - 01:58:32 - VVD
  01:58:32 - 01:58:35 - VVD
  01:58:35 - 01:58:41 - VVD
  01:58:41 - 01:58:46 - voorzitter
  01:58:46 - 01:58:48 - Portefeuillehouder
  01:58:48 - 01:58:50 - voorzitter
  01:58:50 - 01:58:55 - Portefeuillehouder
  01:58:55 - 01:58:58 - voorzitter
  01:58:58 - 01:59:49 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:59:49 - 02:00:00 - voorzitter
  02:00:00 - 02:04:53 - adviseur
  02:04:53 - 02:04:55 - ChristenUnie
  02:04:55 - 02:04:56 - adviseur
  02:04:56 - 02:04:57 - voorzitter
  02:04:57 - 02:05:09 - ChristenUnie
  02:05:09 - 02:05:10 - voorzitter
  02:05:10 - 02:05:12 - adviseur
  02:05:12 - 02:05:23 - ChristenUnie
  02:05:23 - 02:06:07 - adviseur
  02:06:07 - 02:06:08 - voorzitter
  02:06:08 - 02:07:44 - adviseur
  02:07:44 - 02:07:46 - voorzitter
  02:07:46 - 02:08:45 - adviseur
  02:08:45 - 02:09:13 - voorzitter
  02:09:13 - 02:09:14 - adviseur
  02:09:14 - 02:09:18 - voorzitter
  02:09:18 - 02:09:20 - adviseur
  02:09:20 - 02:09:22 - Portefeuillehouder
  02:09:22 - 02:09:24 - voorzitter
  02:09:24 - 02:09:25 - Portefeuillehouder
  02:09:25 - 02:09:26 - adviseur
  02:09:26 - 02:09:27 - voorzitter
  02:09:27 - 02:09:33 - adviseur
  02:09:33 - 02:09:34 - voorzitter
  02:09:34 - 02:09:47 - VVD
  02:09:47 - 02:09:48 - voorzitter
  02:09:48 - 02:10:09 - adviseur
  02:10:09 - 02:10:10 - voorzitter
  02:10:10 - 02:10:12 - adviseur
  02:10:12 - 02:10:15 - voorzitter
  02:10:15 - 02:10:20 - CDA
  02:10:20 - 02:10:30 - voorzitter
  02:10:30 - 02:10:41 - Pro'98
  02:10:41 - 02:10:45 - voorzitter
  02:10:45 - 02:11:06 - VVD
  02:11:06 - 02:11:08 - voorzitter
  02:11:08 - 02:11:59 - adviseur
  02:11:59 - 02:12:00 - adviseur
  02:12:00 - 02:12:03 - voorzitter
  02:12:03 - 02:12:23 - adviseur
  02:12:23 - 02:12:24 - voorzitter
  02:12:24 - 02:12:26 - adviseur
  02:12:26 - 02:12:27 - voorzitter
  02:12:27 - 02:12:31 - adviseur
  02:12:31 - 02:12:35 - voorzitter
  02:12:35 - 02:12:42 - ChristenUnie
  02:12:42 - 02:12:50 - voorzitter
  02:12:50 - 02:13:52 - ChristenUnie
  02:13:52 - 02:13:56 - voorzitter
  02:13:56 - 02:17:01 - adviseur
  02:17:01 - 02:17:03 - voorzitter
  02:17:03 - 02:17:12 - Lokaal Belang
  02:17:12 - 02:17:19 - adviseur
  02:17:19 - 02:17:20 - voorzitter
  02:17:20 - 02:17:45 - adviseur
  02:17:45 - 02:17:51 - voorzitter
  02:17:51 - 02:18:53 - SGP
  02:18:53 - 02:18:54 - voorzitter
  02:18:54 - 02:19:42 - adviseur
  02:19:42 - 02:19:45 - voorzitter
  02:19:45 - 02:19:48 - adviseur
  02:19:48 - 02:19:49 - voorzitter
  02:19:49 - 02:19:53 - adviseur
  02:19:53 - 02:19:56 - voorzitter
  02:19:56 - 02:20:50 - VVD
  02:20:50 - 02:20:52 - voorzitter
  02:20:52 - 02:21:54 - adviseur
  02:21:54 - 02:21:56 - voorzitter
  02:21:56 - 02:22:13 - VVD
  02:22:13 - 02:22:14 - voorzitter
  02:22:14 - 02:23:02 - adviseur
  02:23:02 - 02:23:09 - voorzitter
  02:23:09 - 02:23:41 - VVD
  02:23:41 - 02:23:46 - voorzitter
  02:23:46 - 02:24:42 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:24:42 - 02:24:50 - voorzitter
  02:24:50 - 02:27:42 - adviseur
  02:27:42 - 02:28:06 - VVD
  02:28:06 - 02:28:13 - adviseur
  02:28:13 - 02:28:14 - voorzitter
  02:28:14 - 02:28:22 - adviseur
  02:28:22 - 02:28:23 - voorzitter
  02:28:23 - 02:28:30 - adviseur
  02:28:30 - 02:28:36 - voorzitter
  02:28:36 - 02:28:37 - VVD
  02:28:37 - 02:28:38 - VVD
  02:28:38 - 02:28:40 - voorzitter
  02:28:40 - 02:28:41 - VVD
  02:28:41 - 02:28:42 - voorzitter
  02:28:42 - 02:28:46 - Lokaal Belang
  02:28:46 - 02:28:53 - voorzitter
  02:28:53 - 02:28:55 - adviseur
  02:28:55 - 02:28:56 - voorzitter
  02:28:56 - 02:34:34 - adviseur
  02:34:34 - 02:34:55 - voorzitter
  02:34:55 - 02:35:29 - VVD
  02:35:29 - 02:35:33 - voorzitter
  02:35:33 - 02:36:53 - Portefeuillehouder
  02:36:53 - 02:36:55 - voorzitter
  02:36:55 - 02:37:28 - CDA
  02:37:28 - 02:37:44 - adviseur
  02:37:44 - 02:37:47 - voorzitter
  02:37:47 - 02:37:50 - voorzitter
  02:37:50 - 02:37:51 - adviseur
  02:37:51 - 02:37:54 - voorzitter
  02:37:54 - 02:38:46 - ChristenUnie
  02:38:46 - 02:38:48 - voorzitter
  02:38:48 - 02:39:18 - adviseur
  02:39:18 - 02:39:19 - voorzitter
  02:39:19 - 02:39:30 - adviseur
  02:39:30 - 02:39:33 - voorzitter
  02:39:33 - 02:40:08 - SGP
  02:40:08 - 02:40:10 - voorzitter
  02:40:10 - 02:41:16 - Portefeuillehouder
  02:41:16 - 02:41:27 - voorzitter
  02:41:27 - 02:42:27 - deelnemer gesprek
  02:42:27 - 02:42:31 - voorzitter
  02:42:31 - 02:43:07 - Portefeuillehouder
  02:43:07 - 02:43:08 - voorzitter
  02:43:08 - 02:43:11 - Portefeuillehouder
  02:43:11 - 02:43:14 - voorzitter
  02:43:25 - 02:43:26 - Portefeuillehouder
  02:43:26 - 02:43:56 - Portefeuillehouder
  02:43:56 - 02:43:58 - voorzitter
  02:43:58 - 02:44:12 - deelnemer gesprek
  02:44:12 - 02:44:14 - voorzitter
  02:44:14 - 02:44:17 - adviseur
  02:44:17 - 02:44:18 - deelnemer gesprek
  02:44:18 - 02:44:19 - voorzitter
  02:44:19 - 02:44:35 - deelnemer gesprek
  02:44:35 - 02:45:06 - adviseur
  02:45:06 - 02:45:13 - voorzitter
  02:45:24 - 02:45:26 - adviseur
  02:45:26 - 02:45:29 - voorzitter
  02:45:34 - 02:45:49 - voorzitter
  02:45:57 - 02:45:59 - voorzitter
  02:45:59 - 02:46:07 - deelnemer gesprek
  02:46:07 - 02:46:08 - voorzitter
  02:46:08 - 02:46:11 - deelnemer gesprek
  02:46:11 - 02:56:18 - voorzitter
 3. 3

  De beoogde bouw van de tweede evenementenhal past niet binnen de vorm van het huidige bouwvlak. Om de bouw mogelijk te maken wordt het bouwvlak aangepast zodat er een tweede hal gerealiseerd kan worden. De zuidelijk gelegen gronden worden als parkeerterrein ingericht.  Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne  Dit raadsvoorstel was als hamerstuk geagendeerd. Er heeft zich een inspreker gemeld, zodat het alsnog wordt geagendeerd.

  Besluit

  Dit onderwerp is rijp voor besluitvorming en behoeft geen meningsvorming.

  Toegezegd wordt dat nog bezien wordt of nog nadere kwalitatieve eisen aan de afspraken met MNH toegevoegd kunnen worden en de raad hier vóór 5 juli over te informeren.
  Antwoord: het raadsmemo bestemmingsplan Thorbeckelaan IX, over de ontsluiting van de manege, is aan de raadsagenda toegevoegd.

  02:55:37 - 02:56:18 - voorzitter
  02:56:18 - 02:56:20 - deelnemer gesprek
  02:56:20 - 02:56:21 - voorzitter
  02:56:21 - 02:56:25 - deelnemer gesprek
  02:56:25 - 03:01:06 - deelnemer gesprek
  03:01:06 - 03:01:13 - voorzitter
  03:01:13 - 03:01:32 - CDA
  03:01:32 - 03:01:33 - voorzitter
  03:01:33 - 03:01:47 - deelnemer gesprek
  03:01:47 - 03:02:01 - CDA
  03:02:01 - 03:02:12 - deelnemer gesprek
  03:02:12 - 03:02:13 - CDA
  03:02:13 - 03:02:15 - CDA
  03:02:15 - 03:02:18 - deelnemer gesprek
  03:02:18 - 03:02:23 - voorzitter
  03:02:23 - 03:02:24 - Lokaal Belang
  03:02:24 - 03:02:49 - voorzitter
  03:02:49 - 03:05:16 - Portefeuillehouder
  03:05:16 - 03:05:18 - voorzitter
  03:05:18 - 03:05:48 - VVD
  03:05:48 - 03:05:50 - voorzitter
  03:05:50 - 03:06:16 - deelnemer gesprek
  03:06:16 - 03:06:20 - voorzitter
  03:06:20 - 03:07:05 - Portefeuillehouder
  03:07:05 - 03:07:06 - voorzitter
  03:07:06 - 03:07:17 - VVD
  03:07:17 - 03:07:20 - voorzitter
  03:07:20 - 03:07:21 - VVD
  03:07:21 - 03:07:23 - voorzitter
  03:07:23 - 03:07:24 - voorzitter
  03:07:24 - 03:07:45 - Portefeuillehouder
  03:07:45 - 03:07:47 - voorzitter
  03:07:47 - 03:08:09 - deelnemer gesprek
  03:08:09 - 03:08:11 - voorzitter
  03:08:11 - 03:08:22 - Portefeuillehouder
  03:08:22 - 03:08:23 - CDA
  03:08:23 - 03:08:24 - voorzitter
  03:08:24 - 03:09:40 - deelnemer gesprek
  03:09:40 - 03:09:42 - voorzitter
  03:09:42 - 03:09:56 - Portefeuillehouder
  03:09:56 - 03:10:19 - adviseur
  03:10:19 - 03:10:26 - CDA
  03:10:26 - 03:10:27 - voorzitter
  03:10:27 - 03:11:06 - CDA
  03:11:06 - 03:11:07 - voorzitter
  03:11:07 - 03:11:08 - CDA
  03:11:08 - 03:11:09 - voorzitter
  03:11:09 - 03:11:10 - CDA
  03:11:10 - 03:11:14 - voorzitter
  03:11:14 - 03:11:32 - Portefeuillehouder
  03:11:32 - 03:12:08 - deelnemer gesprek
  03:12:08 - 03:12:10 - voorzitter
  03:12:10 - 03:12:47 - Portefeuillehouder
  03:12:47 - 03:12:55 - voorzitter
  03:12:55 - 03:13:18 - ChristenUnie
  03:13:18 - 03:13:20 - voorzitter
  03:13:20 - 03:13:36 - Portefeuillehouder
  03:13:36 - 03:13:37 - ChristenUnie
  03:13:37 - 03:13:38 - voorzitter
  03:13:38 - 03:13:48 - ChristenUnie
  03:13:48 - 03:13:49 - voorzitter
  03:13:49 - 03:13:54 - Portefeuillehouder
  03:13:54 - 03:13:55 - voorzitter
  03:13:55 - 03:13:56 - Lokaal Belang
  03:13:56 - 03:13:57 - Portefeuillehouder
  03:13:57 - 03:13:58 - CDA
  03:13:58 - 03:13:59 - voorzitter
  03:13:59 - 03:14:03 - voorzitter
  03:14:03 - 03:14:05 - CDA
  03:14:05 - 03:14:06 - Portefeuillehouder
  03:14:06 - 03:14:14 - voorzitter
  03:14:14 - 03:14:15 - ChristenUnie
  03:14:15 - 03:14:37 - CDA
  03:14:37 - 03:14:41 - voorzitter
  03:14:41 - 03:14:45 - Lokaal Belang
  03:14:45 - 03:14:51 - Portefeuillehouder
  03:14:51 - 03:14:52 - voorzitter
  03:14:52 - 03:14:57 - Lokaal Belang
  03:14:57 - 03:14:58 - CDA
  03:14:58 - 03:14:59 - voorzitter
  03:14:59 - 03:15:03 - Lokaal Belang
  03:15:03 - 03:15:07 - voorzitter
  03:15:07 - 03:15:12 - SGP
  03:15:12 - 03:15:14 - voorzitter
  03:15:14 - 03:16:54 - SGP
  03:16:54 - 03:16:55 - voorzitter
  03:16:55 - 03:17:18 - Portefeuillehouder
  03:17:18 - 03:17:19 - voorzitter
  03:17:19 - 03:18:52 - adviseur
  03:18:52 - 03:18:55 - voorzitter
  03:18:55 - 03:19:07 - adviseur
  03:19:07 - 03:19:23 - voorzitter
  03:19:23 - 03:19:25 - voorzitter
  03:19:25 - 03:19:27 - Lokaal Belang
  03:19:27 - 03:19:30 - voorzitter
  03:19:30 - 03:19:35 - Lokaal Belang
  03:19:35 - 03:19:39 - Portefeuillehouder
  03:19:39 - 03:19:59 - Portefeuillehouder
  03:19:59 - 03:20:01 - Lokaal Belang
  03:20:01 - 03:20:18 - voorzitter
  03:20:18 - 03:21:44 - deelnemer gesprek
  03:21:44 - 03:21:45 - voorzitter
  03:21:45 - 03:22:06 - deelnemer gesprek
  03:22:06 - 03:23:04 - voorzitter
 4. 4

  De begraafplaats Diepenbosch aan de Rubensstraat 67 in Voorthuizen raakt aan het einde van de capaciteit. Om in de toekomst voldoende begraafcapaciteit te kunnen garanderen is een uitbreiding van de begraafplaats nodig. Om dit mogelijk te maken is een bestemmingsplanprocedure gestart.  Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne


  Dit raadsvoorstel was als hamerstuk geagendeerd. Op verzoek van de fractie van Lokaal Belang is het alsnog geagendeerd.

  Besluit

  Dit onderwerp is rijp voor besluitvorming en behoeft geen meningsvorming.

  Toegezegd wordt om, over het onrechtmatig gebruik van de parkeerplaats bij de begraafplaats door de autohandelaar, in gesprek te gaan met handhaving.

  03:23:01 - 03:23:04 - voorzitter
  03:23:04 - 03:24:04 - Lokaal Belang
  03:24:04 - 03:24:05 - voorzitter
  03:24:05 - 03:24:27 - Portefeuillehouder
  03:24:27 - 03:24:28 - Lokaal Belang
  03:24:28 - 03:25:03 - Portefeuillehouder
  03:25:03 - 03:25:07 - Lokaal Belang
  03:25:07 - 03:25:09 - voorzitter
  03:25:09 - 03:25:22 - Lokaal Belang
  03:25:22 - 03:25:23 - Portefeuillehouder
  03:25:23 - 03:25:40 - Lokaal Belang
  03:25:40 - 03:25:41 - Pro'98
  03:25:41 - 03:25:42 - Portefeuillehouder
  03:25:42 - 03:25:43 - voorzitter
  03:25:43 - 03:25:52 - Portefeuillehouder
  03:25:52 - 03:25:54 - voorzitter
  03:25:54 - 03:26:02 - Pro'98
  03:26:02 - 03:26:05 - voorzitter
  03:26:05 - 03:26:42 - Portefeuillehouder
  03:26:42 - 03:27:27 - voorzitter
 5. 5

  Voorstellen onder dit agendapunt worden niet besproken in de commissie, tenzij zich insprekers melden of een of meer fracties alsnog bespreking vragen. Dit kan worden gemeld tot uiterlijk 10 uur de dinsdagochtend vóór de commissievergadering.

 6. 5.a

  Op grond van de Huisvestingswet hebben huisvestingsverordeningen een maximale werkingsduur van vier jaar. Daarmee verloopt de Huisvestingsverordening Barneveld 2019 op 1 juli 2023. Bij een niet tijdige actualisatie leidt dit ertoe dat er geen gemeentelijke spelregels zijn op het gebied van woonruimteverdeling, urgentie en wijzigingen in de woonruimtevoorraad. Zeker in tijden van krapte op de woningmarkt wordt dat in de regio Foodvalley als ongewenst gezien. Om een goede regionale afstemming te bewerkstelligen en belanghebbenden te kunnen betrekken bij het actualiseren van de huisvestingsverordening is meer voorbereidingstijd nodig. Om in de tussenliggende periode toch sturing te kunnen blijven geven wordt voorgesteld om de huidige huisvestingsverordening te verlengen. Hierbij stelt de Huisvestingswet als enige eis dat schaarste moet worden aangetoond.

 7. 5.b

  Op 6 oktober 2021 heeft de raad besloten om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor het project Diepenbosch. Met dit voorstel vragen wij in te stemmen met het ophogen van de grond t.b.v. de uitbreiding en renovatie van begraafplaats Diepenbosch. Voor de uitbreiding en renovatie moet vanaf augustus gestart worden met de ophoging van de uitbreiding. Na het inklinken kan in 2024 het inrichtingsplan worden uitgevoerd. Op die manier zijn nieuw uit te geven graven tijdig beschikbaar. Voor het ophogen van de grond is dekking in het uitvoeringsplan MIP 2023 dat is vastgesteld door de raad op 8 februari 2023.

 8. 6

  03:26:57 - 03:27:27 - voorzitter
 9. 7

  03:27:13 - 03:27:27 - voorzitter