Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Grondgebied

donderdag 22 juni 2023

19:30 - 21:35
Locatie

Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal

Voorzitter
De heer A. Flier
Toelichting

Deze vergadering is openbaar. Publiek is van harte welkom zonder aanmelding vooraf. De vergadering is ook live en achteraf te bekijken via de webcast. Om mee te praten over de voorkeurslocatie AZC moet u zich vóór maandag 19 juni, 10.00 uur aanmelden bij griffie@barneveld.nl. Zie hier voor meer informatie over de voorbereiding van de komst van een AZC.

Agendapunten

 1. 3

  Voorstellen onder dit agendapunt worden niet besproken in de commissie, tenzij zich insprekers melden of een of meer fracties alsnog bespreking vragen. Dit kan worden gemeld tot uiterlijk 10 uur de dinsdagochtend vóór de commissievergadering.

 2. 4.a

  Op grond van de Huisvestingswet hebben huisvestingsverordeningen een maximale werkingsduur van vier jaar. Daarmee verloopt de Huisvestingsverordening Barneveld 2019 op 1 juli 2023. Bij een niet tijdige actualisatie leidt dit ertoe dat er geen gemeentelijke spelregels zijn op het gebied van woonruimteverdeling, urgentie en wijzigingen in de woonruimtevoorraad. Zeker in tijden van krapte op de woningmarkt wordt dat in de regio Foodvalley als ongewenst gezien. Om een goede regionale afstemming te bewerkstelligen en belanghebbenden te kunnen betrekken bij het actualiseren van de huisvestingsverordening is meer voorbereidingstijd nodig. Om in de tussenliggende periode toch sturing te kunnen blijven geven wordt voorgesteld om de huidige huisvestingsverordening te verlengen. Hierbij stelt de Huisvestingswet als enige eis dat schaarste moet worden aangetoond.

 3. 4.b

  De beoogde bouw van de tweede evenementenhal past niet binnen de vorm van het huidige bouwvlak. Om de bouw mogelijk te maken wordt het bouwvlak aangepast zodat er een tweede hal gerealiseerd kan worden. De zuidelijk gelegen gronden worden als parkeerterrein ingericht.

 4. 4.d

  Op 6 oktober 2021 heeft de raad besloten om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor het project Diepenbosch. Met dit voorstel vragen wij in te stemmen met het ophogen van de grond t.b.v. de uitbreiding en renovatie van begraafplaats Diepenbosch. Voor de uitbreiding en renovatie moet vanaf augustus gestart worden met de ophoging van de uitbreiding. Na het inklinken kan in 2024 het inrichtingsplan worden uitgevoerd. Op die manier zijn nieuw uit te geven graven tijdig beschikbaar. Voor het ophogen van de grond is dekking in het uitvoeringsplan MIP 2023 dat is vastgesteld door de raad op 8 februari 2023.

 5. 5
  Rondvraag - 21:30
 6. 6
  Sluiting - 21:35