Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

dinsdag 27 februari 2024

19:30 - 22:10
Locatie

Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal

Voorzitter
de heer S.P. Velt | de heer A. Flier
Toelichting

Deze vergadering is openbaar. Publiek is van harte welkom zonder aanmelding vooraf. De vergadering is ook live en achteraf te bekijken via de webcast. Om mee te praten over een onderwerp moet u zich wel aanmelden. Dat kunt u doen via griffie@barneveld.nl. Zie voor meer informatie www.barneveld.nl/raad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:05:22 - 00:05:30 - voorzitter
  00:07:42 - 00:08:25 - voorzitter
 2. 2.a

  Bijgevoegd is een oplegmemo van de raadsrapporteurs.
  Uitgenodigd: de heer Pladdet en mevrouw Van Veen

  00:08:20 - 00:08:25 - voorzitter
  00:08:25 - 00:09:08 - adviseur
  00:09:08 - 00:09:14 - voorzitter
  00:09:14 - 00:09:41 - CDA
  00:09:41 - 00:09:42 - voorzitter
  00:09:43 - 00:10:22 - adviseur
  00:10:22 - 00:10:27 - voorzitter
  00:10:28 - 00:10:41 - Burger Initiatief
  00:10:41 - 00:10:44 - voorzitter
  00:10:44 - 00:10:53 - adviseur
  00:10:53 - 00:11:00 - Burger Initiatief
  00:11:00 - 00:11:38 - adviseur
  00:11:40 - 00:12:36 - voorzitter
 3. 2.b

  De kaderbrief 2025 geeft op basis van maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen inzicht in de opbouw van de bijdrage van Barneveld aan de OddV in 2025. De financiële effecten zullen worden vertaald in de begroting van de OddV voor 2025. Voorgesteld wordt om geen wensen of bedenkingen kenbaar te maken op de kaderbrief.  Uitgenodigd: de OddV (de heer Baakman, directeur) en wethouder W. Oosterwijk

  Besluit

  Dit voorstel wordt rijp voor besluitvorming geacht en behoeft geen meningsvorming.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Aangepaste raadsvoorstellen Kaderbrief OddV en GR OddV
  Handelingsperspectief voor proces en rol OddV Wet Kwaliteitsborging
  Overzicht legesopbrengsten
  00:12:04 - 00:12:36 - voorzitter
  00:12:36 - 00:12:58 - CDA
  00:12:58 - 00:13:04 - voorzitter
  00:13:04 - 00:14:16 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:14:16 - 00:14:18 - voorzitter
  00:14:18 - 00:14:36 - CDA
  00:14:36 - 00:14:37 - voorzitter
  00:14:38 - 00:15:41 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:15:41 - 00:15:42 - CDA
  00:15:42 - 00:15:43 - voorzitter
  00:15:43 - 00:15:47 - CDA
  00:15:48 - 00:15:54 - voorzitter
  00:15:54 - 00:16:30 - Burger Initiatief
  00:16:30 - 00:16:31 - voorzitter
  00:16:31 - 00:17:00 - Burger Initiatief
  00:17:00 - 00:17:03 - voorzitter
  00:17:03 - 00:17:09 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:17:09 - 00:18:45 - adviseur
  00:18:45 - 00:18:46 - voorzitter
  00:18:46 - 00:18:47 - adviseur
  00:18:47 - 00:18:49 - voorzitter
  00:18:49 - 00:19:05 - Lid Bos
  00:19:05 - 00:19:17 - adviseur
  00:19:17 - 00:19:18 - voorzitter
  00:19:18 - 00:19:25 - Lid Bos
  00:19:25 - 00:20:33 - adviseur
  00:20:33 - 00:20:37 - voorzitter
  00:20:37 - 00:20:39 - voorzitter
  00:20:39 - 00:22:00 - adviseur
  00:22:00 - 00:22:07 - voorzitter
  00:22:07 - 00:22:45 - VVD
  00:22:45 - 00:22:46 - voorzitter
  00:22:46 - 00:23:35 - adviseur
  00:23:35 - 00:23:39 - voorzitter
  00:23:39 - 00:24:40 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:24:40 - 00:24:45 - voorzitter
  00:24:45 - 00:25:20 - ChristenUnie
  00:25:20 - 00:25:21 - voorzitter
  00:25:21 - 00:27:19 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:27:20 - 00:27:22 - voorzitter
  00:27:22 - 00:28:11 - Lid Bos
  00:28:12 - 00:28:13 - voorzitter
  00:28:13 - 00:29:04 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:29:04 - 00:29:14 - voorzitter
  00:29:14 - 00:31:43 - SGP
  00:31:43 - 00:31:46 - voorzitter
  00:31:46 - 00:34:03 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:34:04 - 00:34:16 - adviseur
  00:34:16 - 00:34:42 - SGP
  00:34:42 - 00:36:55 - adviseur
  00:36:55 - 00:36:56 - voorzitter
  00:36:56 - 00:37:20 - SGP
  00:37:20 - 00:37:44 - adviseur
  00:37:44 - 00:37:52 - SGP
  00:37:52 - 00:38:55 - adviseur
  00:38:55 - 00:38:56 - voorzitter
  00:38:56 - 00:39:11 - voorzitter
  00:39:12 - 00:40:17 - CDA
  00:40:17 - 00:40:18 - voorzitter
  00:40:18 - 00:40:20 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:40:20 - 00:40:28 - voorzitter
  00:40:28 - 00:41:34 - Burger Initiatief
  00:41:34 - 00:41:35 - voorzitter
  00:41:35 - 00:41:36 - voorzitter
  00:41:36 - 00:42:51 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:42:51 - 00:42:53 - voorzitter
  00:42:53 - 00:45:10 - adviseur
  00:45:10 - 00:45:20 - voorzitter
  00:45:20 - 00:45:22 - voorzitter
  00:45:22 - 00:45:35 - ChristenUnie
  00:45:35 - 00:45:36 - voorzitter
  00:45:36 - 00:45:37 - ChristenUnie
  00:45:37 - 00:45:38 - voorzitter
  00:45:38 - 00:45:39 - ChristenUnie
  00:45:40 - 00:45:41 - voorzitter
  00:45:41 - 00:46:09 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:46:09 - 00:46:48 - voorzitter
 4. 2.c

  Dit memo, dat op de lijst ingekomen stukken van 07-02-24 staat (B-3.2) is geagendeerd op verzoek van de fractie van Lokaal Belang en lid Bos. De fractie van Lokaal Belang wil dit onderwerp graag bespreken om aandacht te vragen voor de gevolgen van overheveling van aandachtsbedrijven van ODRA naar ODDV. Lid Bos de verschillen in doorlooptijden van bestemmingsplannen t.o.v. andere gemeenten bespreken. En bespreken wat de gevolgen voor bedrijven zijn die vaker en sneller een milieuvergunning nodig hebben. 


  Uitgenodigd: de OddV (de heer Baakman, directeur), wethouder W. Oosterwijk en wethouder B. Wijnne

  Besluit

  Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Lozingen waarvoor OddV bevoegd gezag is (i.p.v. het Waterschap)
  00:46:36 - 00:46:48 - voorzitter
  00:46:48 - 00:48:15 - Lokaal Belang
  00:48:15 - 00:48:35 - voorzitter
  00:48:35 - 00:50:48 - adviseur
  00:50:48 - 00:50:50 - voorzitter
  00:50:50 - 00:51:02 - Lokaal Belang
  00:51:02 - 00:51:04 - adviseur
  00:51:04 - 00:51:07 - voorzitter
  00:51:07 - 00:51:09 - Lid Bos
  00:51:09 - 00:51:12 - voorzitter
  00:51:12 - 00:51:40 - adviseur
  00:51:40 - 00:51:43 - voorzitter
  00:51:43 - 00:53:37 - Lid Bos
  00:53:37 - 00:53:41 - voorzitter
  00:53:41 - 00:54:16 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:54:16 - 00:54:21 - Lid Bos
  00:54:21 - 00:54:23 - voorzitter
  00:54:23 - 00:54:51 - Lid Bos
  00:54:51 - 00:55:24 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:55:24 - 00:55:25 - voorzitter
  00:55:25 - 00:55:56 - Lid Bos
  00:55:57 - 00:55:58 - voorzitter
  00:55:58 - 00:57:21 - adviseur
  00:57:21 - 00:57:23 - voorzitter
  00:57:23 - 00:57:26 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:57:26 - 00:57:27 - adviseur
  00:57:27 - 00:58:05 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:58:05 - 00:58:09 - voorzitter
  00:58:09 - 00:59:29 - adviseur
  00:59:29 - 00:59:30 - voorzitter
  00:59:30 - 00:59:52 - adviseur
  00:59:53 - 01:00:08 - Lid Bos
  01:00:09 - 01:00:11 - voorzitter
  01:00:11 - 01:00:14 - adviseur
  01:00:15 - 01:00:19 - Lid Bos
  01:00:19 - 01:00:22 - adviseur
  01:00:24 - 01:00:37 - voorzitter
  01:00:37 - 01:01:08 - SGP
  01:01:10 - 01:01:15 - adviseur
  01:01:15 - 01:01:16 - voorzitter
  01:01:16 - 01:01:23 - adviseur
  01:01:23 - 01:01:28 - voorzitter
  01:01:29 - 01:02:05 - Lokaal Belang
  01:02:05 - 01:02:56 - adviseur
  01:02:57 - 01:03:19 - voorzitter
 5. 2.d

  Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd met als doel het versterken van de democratische legitimatie. Alle gemeenschappelijke regelingen moeten voor 1 juli 2024 aangepast zijn aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. Met dit voorstel wordt de ontwerpregeling van de OddV ter kennisneming aan de raad aangeboden en voorgesteld om hierop geen zienswijze in te dienen.  Uitgenodigd: de OddV en wethouder W. Oosterwijk

  Besluit

  Dit voorstel wordt rijp voor besluitvorming geacht en behoeft geen meningsvorming.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Klachtenregeling OddV
  01:03:08 - 01:03:19 - voorzitter
  01:03:20 - 01:04:29 - Lid Bos
  01:04:29 - 01:05:17 - adviseur
  01:05:17 - 01:05:18 - voorzitter
  01:05:18 - 01:05:35 - Lid Bos
  01:05:37 - 01:05:41 - voorzitter
  01:05:41 - 01:05:45 - adviseur
  01:05:45 - 01:05:50 - voorzitter
  01:05:50 - 01:05:51 - adviseur
  01:05:51 - 01:05:53 - voorzitter
  01:05:53 - 01:06:00 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:06:00 - 01:06:01 - voorzitter
  01:06:01 - 01:06:03 - Lid Bos
  01:06:03 - 01:06:04 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:06:04 - 01:06:06 - voorzitter
  01:06:06 - 01:06:08 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:06:08 - 01:06:13 - voorzitter
  01:06:13 - 01:06:40 - ChristenUnie
  01:06:40 - 01:06:41 - voorzitter
  01:06:41 - 01:07:32 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:07:32 - 01:08:07 - voorzitter
 6. 3

  01:08:07 - 01:08:07 - voorzitter
  01:18:31 - 01:18:38 - voorzitter
 7. 4

  Deze brief, die op de lijst ingekomen stukken van 07-02-24 staat (A-2) is geagendeerd op verzoek van de fractie van de SGP. De SGP wil graag in gesprek over hoe innovatief aanbesteden weer onderdeel kan worden van het aanbestedingstraject. Hoe kunnen we meer sturen op het resultaat en einddoel zonder allerlei soms belemmerde (technische, milieu specifieke, bovenwettelijke) eisenpakketten?  Uitgenodigd: de rekenkamer (de heer Ter Beek en mevrouw Spoor) en wethouder W. Oosterwijk

  Besluit

  Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

  01:18:36 - 01:18:38 - voorzitter
  01:18:38 - 01:18:40 - Burger Initiatief
  01:18:40 - 01:18:54 - voorzitter
  01:18:54 - 01:19:00 - SGP
  01:19:00 - 01:19:26 - voorzitter
  01:19:27 - 01:20:47 - SGP
  01:20:48 - 01:20:53 - voorzitter
  01:20:53 - 01:24:16 - deelnemer gesprek
  01:24:16 - 01:24:22 - voorzitter
  01:24:22 - 01:24:32 - SGP
  01:24:32 - 01:24:33 - voorzitter
  01:24:33 - 01:26:30 - deelnemer gesprek
  01:26:30 - 01:26:37 - voorzitter
  01:26:38 - 01:28:15 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:28:15 - 01:28:19 - voorzitter
  01:28:19 - 01:29:16 - Lokaal Belang
  01:29:16 - 01:29:17 - voorzitter
  01:29:17 - 01:30:56 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:30:56 - 01:30:59 - voorzitter
  01:31:00 - 01:32:06 - ChristenUnie
  01:32:06 - 01:32:08 - voorzitter
  01:32:09 - 01:33:20 - deelnemer gesprek
  01:33:20 - 01:33:23 - deelnemer gesprek
  01:33:23 - 01:33:31 - voorzitter
  01:33:31 - 01:33:58 - SGP
  01:33:58 - 01:34:05 - voorzitter
  01:34:05 - 01:34:15 - ChristenUnie
  01:34:16 - 01:34:25 - SGP
  01:34:25 - 01:34:32 - voorzitter
  01:34:32 - 01:35:01 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:35:01 - 01:35:03 - voorzitter
  01:35:03 - 01:35:35 - CDA
  01:35:35 - 01:35:37 - voorzitter
  01:35:37 - 01:36:26 - deelnemer gesprek
  01:36:26 - 01:36:28 - voorzitter
  01:36:28 - 01:36:29 - voorzitter
  01:36:29 - 01:36:46 - CDA
  01:36:46 - 01:37:29 - deelnemer gesprek
  01:37:29 - 01:37:31 - voorzitter
  01:37:31 - 01:38:47 - VVD
  01:38:47 - 01:38:51 - voorzitter
  01:38:52 - 01:39:38 - SGP
  01:39:38 - 01:39:41 - SGP
  01:39:41 - 01:39:47 - voorzitter
  01:39:47 - 01:40:43 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:40:43 - 01:40:44 - voorzitter
  01:40:44 - 01:41:28 - VVD
  01:41:29 - 01:41:45 - voorzitter
  01:45:23 - 01:45:50 - voorzitter
 8. 5

  Dit voorstel betreft het vaststellen van de aanbevelingen van de rekenkamer Vallei & Veluwerand naar aanleiding van haar onderzoek naar de ondermijnende criminaliteit en de gemeentelijke aanpak daarvan in Barneveld. Dit rapport staat ook op de Lijst Ingekomen Stukken van 7 februari (A-15).   Uitgenodigd: de rekenkamer (de heer Doorakkers en mevrouw Spoor) en burgemeester J. van der Tak

  Besluit

  Dit voorstel wordt rijp voor besluitvorming geacht en behoeft meningsvorming.

  01:45:43 - 01:45:50 - voorzitter
  01:45:50 - 01:46:47 - SGP
  01:46:47 - 01:46:55 - voorzitter
  01:46:55 - 01:47:10 - deelnemer gesprek
  01:47:10 - 01:47:24 - SGP
  01:47:24 - 01:47:26 - voorzitter
  01:47:26 - 01:48:37 - SGP
  01:48:37 - 01:48:43 - voorzitter
  01:48:43 - 01:48:44 - deelnemer gesprek
  01:48:44 - 01:48:45 - voorzitter
  01:48:45 - 01:49:16 - SGP
  01:49:16 - 01:49:17 - voorzitter
  01:49:17 - 01:49:21 - SGP
  01:49:21 - 01:50:23 - deelnemer gesprek
  01:50:23 - 01:50:26 - voorzitter
  01:50:28 - 01:50:56 - CDA
  01:50:57 - 01:50:58 - voorzitter
  01:50:58 - 01:53:24 - deelnemer gesprek
  01:53:24 - 01:53:26 - voorzitter
  01:53:27 - 01:53:55 - VVD
  01:53:55 - 01:55:10 - deelnemer gesprek
  01:55:10 - 01:55:14 - voorzitter
  01:55:14 - 01:56:04 - Burger Initiatief
  01:56:05 - 01:56:08 - voorzitter
  01:56:08 - 01:56:10 - deelnemer gesprek
  01:56:10 - 01:56:11 - voorzitter
  01:56:11 - 01:58:03 - deelnemer gesprek
  01:58:03 - 01:58:07 - voorzitter
  01:58:07 - 01:58:48 - Burger Initiatief
  01:58:49 - 02:00:37 - deelnemer gesprek
  02:00:37 - 02:00:39 - voorzitter
  02:00:40 - 02:01:44 - VVD
  02:01:44 - 02:01:47 - voorzitter
  02:01:56 - 02:01:58 - voorzitter
  02:01:59 - 02:03:12 - deelnemer gesprek
  02:03:12 - 02:03:15 - voorzitter
  02:03:15 - 02:03:19 - Pro'98
  02:03:19 - 02:03:24 - voorzitter
  02:03:24 - 02:03:53 - Pro'98
  02:03:54 - 02:06:07 - deelnemer gesprek
  02:06:07 - 02:06:14 - voorzitter
  02:06:14 - 02:06:17 - ChristenUnie
  02:06:17 - 02:06:24 - voorzitter
  02:06:24 - 02:07:27 - ChristenUnie
  02:07:29 - 02:07:31 - voorzitter
  02:07:33 - 02:10:29 - deelnemer gesprek
  02:10:29 - 02:10:30 - deelnemer gesprek
  02:10:30 - 02:10:33 - voorzitter
  02:10:33 - 02:13:22 - deelnemer gesprek
  02:13:22 - 02:13:23 - voorzitter
  02:13:23 - 02:13:35 - deelnemer gesprek
  02:13:35 - 02:13:38 - voorzitter
  02:13:38 - 02:13:43 - CDA
  02:13:43 - 02:13:44 - voorzitter
  02:13:44 - 02:13:48 - CDA
  02:13:50 - 02:13:52 - voorzitter
  02:13:52 - 02:14:19 - CDA
  02:14:21 - 02:15:17 - deelnemer gesprek
  02:15:17 - 02:15:24 - voorzitter
  02:15:24 - 02:15:25 - deelnemer gesprek
  02:15:25 - 02:15:59 - Burger Initiatief
  02:15:59 - 02:17:17 - deelnemer gesprek
  02:17:17 - 02:17:25 - deelnemer gesprek
  02:17:25 - 02:17:27 - voorzitter
  02:17:27 - 02:17:35 - Burger Initiatief
  02:17:36 - 02:18:37 - deelnemer gesprek
  02:18:37 - 02:18:38 - voorzitter
  02:18:38 - 02:18:39 - deelnemer gesprek
  02:18:39 - 02:18:50 - voorzitter
  02:18:50 - 02:19:16 - Lokaal Belang
  02:19:16 - 02:19:22 - voorzitter
  02:19:22 - 02:19:53 - Burger Initiatief
  02:19:53 - 02:19:55 - voorzitter
  02:19:55 - 02:20:08 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:20:08 - 02:20:11 - voorzitter
  02:20:11 - 02:23:52 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:23:52 - 02:23:56 - voorzitter
  02:23:56 - 02:24:27 - VVD
  02:24:27 - 02:24:28 - voorzitter
  02:24:28 - 02:24:51 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:24:51 - 02:24:54 - voorzitter
  02:24:55 - 02:25:49 - ChristenUnie
  02:25:49 - 02:25:50 - voorzitter
  02:25:50 - 02:28:00 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:28:01 - 02:28:04 - voorzitter
  02:28:04 - 02:28:34 - CDA
  02:28:35 - 02:28:36 - voorzitter
  02:28:36 - 02:29:16 - Pro'98
  02:29:17 - 02:29:18 - voorzitter
  02:29:18 - 02:31:32 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:31:32 - 02:31:35 - voorzitter
  02:31:35 - 02:32:00 - Pro'98
  02:32:00 - 02:32:01 - voorzitter
  02:32:01 - 02:33:00 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:33:00 - 02:33:05 - voorzitter
  02:33:05 - 02:33:37 - ChristenUnie
  02:33:37 - 02:33:38 - voorzitter
  02:33:38 - 02:34:05 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:34:05 - 02:34:25 - voorzitter
  02:34:30 - 02:34:32 - voorzitter
  02:36:00 - 02:36:13 - voorzitter
 9. 6.a

  Bijgevoegd is een oplegmemo van de raadsrapporteurs.


  Uitgenodigd: de heren De Kool en Van den Broek

  02:36:07 - 02:36:13 - voorzitter
  02:36:13 - 02:38:40 - adviseur
  02:38:40 - 02:38:45 - voorzitter
  02:38:47 - 02:39:13 - SGP
  02:39:13 - 02:39:15 - voorzitter
  02:39:15 - 02:39:22 - adviseur
  02:39:22 - 02:39:24 - voorzitter
  02:39:24 - 02:39:26 - adviseur
  02:39:26 - 02:39:28 - voorzitter
  02:39:28 - 02:39:30 - adviseur
  02:39:31 - 02:39:34 - voorzitter
  02:39:35 - 02:40:09 - CDA
  02:40:09 - 02:40:10 - voorzitter
  02:40:10 - 02:40:48 - adviseur
  02:40:48 - 02:40:51 - adviseur
  02:40:51 - 02:41:26 - CDA
  02:41:27 - 02:41:58 - adviseur
  02:41:58 - 02:42:11 - voorzitter
 10. 6.b

  Met de kaderbrief worden de financiële en beleidsmatige kaders voor de Veiligheids- en Gezondheidsregio GelderlandMidden (VGGM) voor 2025 inzichtelijk gemaakt. Voorgesteld wordt om een zienswijze kenbaar te maken. In de voorgestelde zienswijze spreken we onze waardering uit voor het feit dat de kaderbrief een helder beeld geeft van de voorziene activiteiten in 2025 door de uitwerking van een eerste financiële, meerjarige doorkijk. Dit is in lijn met het verzoek van de raad bij de zienswijze van de begroting van 2024. We zien ook dat VGGM belangrijke stappen zet in de bedrijfsvoering en de governance. Daarnaast vragen we om de komende jaren – naast verdere concretisering van de financiële doorkijk - een verdere uitwerking van de beleidsmatige kaders. Ook vragen we VGGM verder uit te werken welke consequenties mogelijke beleidsmatige keuzes en (nieuwe) activiteiten hebben voor de opgedragen (kern)taken en activiteiten, zodat deze afgewogen kunnen worden.  Uitgenodigd: burgemeester J. van der Tak en wethouder J. de Heer

  Besluit

  Dit voorstel wordt rijp voor besluitvorming geacht en behoeft geen meningsvorming.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Jaarlijkse rapportage Samen beter bedrijfsvoeren
  02:42:53 - 02:43:16 - voorzitter
  02:43:16 - 02:44:11 - Lokaal Belang
  02:44:11 - 02:44:12 - voorzitter
  02:44:12 - 02:44:27 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:44:27 - 02:44:28 - Lokaal Belang
  02:44:28 - 02:45:13 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:45:13 - 02:45:14 - voorzitter
  02:45:14 - 02:45:57 - Lokaal Belang
  02:45:57 - 02:45:58 - voorzitter
  02:45:58 - 02:47:22 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:47:23 - 02:47:28 - voorzitter
  02:47:28 - 02:47:29 - voorzitter
  02:47:30 - 02:47:58 - SGP
  02:47:58 - 02:48:00 - voorzitter
  02:48:02 - 02:49:38 - portefeuillehouder
  02:49:38 - 02:50:08 - SGP
  02:50:08 - 02:50:09 - voorzitter
  02:50:11 - 02:50:16 - portefeuillehouder
  02:50:16 - 02:50:26 - SGP
  02:50:26 - 02:50:29 - portefeuillehouder
  02:50:29 - 02:50:36 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:50:36 - 02:50:38 - portefeuillehouder
  02:50:42 - 02:52:01 - portefeuillehouder
  02:52:01 - 02:52:02 - voorzitter
  02:52:02 - 02:52:45 - SGP
  02:52:45 - 02:52:47 - voorzitter
  02:52:47 - 02:53:33 - portefeuillehouder
  02:53:33 - 02:53:35 - voorzitter
  02:53:36 - 02:54:25 - Pro'98
  02:54:25 - 02:54:29 - voorzitter
  02:54:30 - 02:55:18 - CDA
  02:55:18 - 02:55:21 - voorzitter
  02:55:21 - 02:56:49 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:56:49 - 02:56:52 - voorzitter
  02:56:53 - 02:58:05 - CDA
  02:58:05 - 02:59:36 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:59:37 - 02:59:43 - voorzitter
  02:59:43 - 03:00:13 - Lid Bos
  03:00:13 - 03:00:14 - voorzitter
  03:00:14 - 03:02:21 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:02:21 - 03:02:23 - voorzitter
  03:02:25 - 03:03:13 - CDA
  03:03:13 - 03:03:15 - voorzitter
  03:03:15 - 03:04:47 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:04:47 - 03:05:27 - voorzitter
 11. 7

  Voorstellen onder dit agendapunt worden niet besproken in de commissie, tenzij zich insprekers melden of een of meer fracties alsnog bespreking vragen. Dit kan worden gemeld tot uiterlijk 10 uur de dinsdagochtend vóór de commissievergadering.

 12. 7.a

  In november 2023 heeft de Commissie BBV een geactualiseerde kadernota rechtmatigheid uitgebracht. De Commissie BBV is in deze geactualiseerde kadernota met een nadere uitleg gekomen van het begrip begrotingsrechtmatigheid. Voor de huidige financiële verordening van gemeente Barneveld betekent dit dat het begrip begrotingsonrechtmatigheid dient te worden aangepast om aansluiting te vinden bij de geactualiseerde kadernota van Commissie BBV. Deze wijziging is in de auditcommissie van 14 februari besproken.

 13. 7.b

  De raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de ingediende aanvragen voor een subsidie 2023 voor projecten inzake het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten. Tevens wordt de raad gevraagd te beslissen over het voorstel van het college om geen aanvraag in te dienen bij het Rijk voor het verkrijgen van een suppletie-uitkering in het kader van de Bommenregeling.

 14. 8

  03:05:16 - 03:05:27 - voorzitter
 15. 9

  03:05:23 - 03:05:27 - voorzitter