Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

dinsdag 14 mei 2024

19:30 - 22:15
Locatie

Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal

Voorzitter
De heer S.P. Velt
Toelichting

Deze vergadering is openbaar. Publiek is van harte welkom zonder aanmelding vooraf. De vergadering is ook live en achteraf te bekijken via de webcast. Om mee te praten over een onderwerp moet u zich wel aanmelden. Dat kunt u doen via griffie@barneveld.nl. Zie voor meer informatie www.barneveld.nl/raad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:04:20 - 00:05:39 - voorzitter
 2. 2

  De factsheet ambulancezorg (B-1.23 op de lijst ingekomen stukken van 17-04-24) is geagendeerd op verzoek van de fracties van de SGP en Lokaal Belang. Beide fracties wensen te spreken over de oplopende responstijden van ambulances en hoe hier grip op te kunnen krijgen.  Uitgenodigd: Ambulancezorg Gelderland-Midden en burgemeester J. van der Tak

  Besluit

  Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Toelichting over wijziging van rapporteren i.v.m. nieuwe urgentieclasssificaties
  Vindbaarheid van vakantieparken door ambulances
  00:05:07 - 00:05:39 - voorzitter
  00:05:40 - 00:10:02 - Lokaal Belang
  00:10:02 - 00:10:08 - voorzitter
  00:10:08 - 00:11:21 - SGP
  00:11:22 - 00:11:26 - voorzitter
  00:11:26 - 00:17:53 - portefeuillehouder
  00:17:55 - 00:17:58 - voorzitter
  00:17:59 - 00:18:07 - voorzitter
  00:18:07 - 00:18:54 - Lokaal Belang
  00:18:54 - 00:18:55 - voorzitter
  00:18:55 - 00:19:51 - SGP
  00:19:51 - 00:19:54 - voorzitter
  00:19:54 - 00:21:05 - portefeuillehouder
  00:21:10 - 00:24:58 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:24:58 - 00:25:04 - voorzitter
  00:25:04 - 00:25:19 - SGP
  00:25:23 - 00:25:27 - voorzitter
  00:25:27 - 00:27:49 - adviseur
  00:27:49 - 00:27:50 - voorzitter
  00:27:50 - 00:27:51 - SGP
  00:27:51 - 00:27:52 - voorzitter
  00:27:52 - 00:27:58 - SGP
  00:27:58 - 00:28:11 - adviseur
  00:28:11 - 00:28:18 - voorzitter
  00:28:18 - 00:29:11 - CDA
  00:29:11 - 00:29:14 - voorzitter
  00:29:14 - 00:29:44 - CDA
  00:29:45 - 00:29:46 - voorzitter
  00:29:46 - 00:30:24 - portefeuillehouder
  00:30:25 - 00:31:57 - portefeuillehouder
  00:31:59 - 00:32:46 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:32:46 - 00:32:51 - voorzitter
  00:32:51 - 00:32:55 - VVD
  00:32:55 - 00:32:59 - voorzitter
  00:32:59 - 00:33:23 - VVD
  00:33:24 - 00:33:26 - voorzitter
  00:33:27 - 00:34:32 - portefeuillehouder
  00:34:33 - 00:35:51 - voorzitter
 3. 3.a

  Het oplegmemo van de raadsrapporteurs is toegevoegd.  Uitgenodigd: Terugkoppeling door de heren De Kool en Van den Broek

  Besluit

  Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

  00:35:36 - 00:35:51 - voorzitter
  00:35:51 - 00:40:02 - adviseur
  00:40:02 - 00:40:07 - voorzitter
  00:40:07 - 00:41:14 - SGP
  00:41:14 - 00:41:32 - adviseur
  00:41:32 - 00:41:36 - SGP
  00:41:36 - 00:41:37 - SGP
  00:41:41 - 00:41:45 - voorzitter
  00:41:46 - 00:41:47 - voorzitter
  00:41:47 - 00:42:10 - VVD
  00:42:10 - 00:42:22 - adviseur
  00:42:24 - 00:42:27 - voorzitter
  00:42:29 - 00:42:56 - Burger Initiatief
  00:42:57 - 00:43:33 - adviseur
  00:43:34 - 00:44:24 - voorzitter
 4. 3.b

  Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd met als doel het versterken van de democratische legitimatie. Met dit voorstel wordt de ontwerp gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden ter kennisneming aan de raad aangeboden. Voorgesteld wordt om hierop geen zienswijze in te dienen.  Uitgenodigd: burgemeester J. van der Tak

  Besluit

  Dit voorstel wordt rijp voor besluitvorming geacht en behoeft geen meningsvorming.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  artikel 10 en 14: lid of adviserend lid
  00:43:59 - 00:44:24 - voorzitter
  00:44:24 - 00:44:34 - SGP
  00:44:39 - 00:44:41 - voorzitter
  00:44:41 - 00:45:22 - VVD
  00:45:23 - 00:45:28 - voorzitter
  00:45:29 - 00:45:41 - CDA
  00:45:43 - 00:45:44 - voorzitter
  00:45:44 - 00:49:33 - portefeuillehouder
  00:49:34 - 00:49:35 - voorzitter
  00:49:35 - 00:50:02 - SGP
  00:50:03 - 00:50:04 - voorzitter
  00:50:04 - 00:50:41 - portefeuillehouder
  00:50:42 - 00:50:47 - voorzitter
  00:50:47 - 00:50:50 - SGP
  00:50:50 - 00:51:16 - voorzitter
 5. 4

  01:01:35 - 01:01:38 - voorzitter
  01:01:42 - 01:02:39 - voorzitter
  01:02:40 - 01:03:16 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:03:16 - 01:03:27 - Lid Bos
  01:03:27 - 01:03:30 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:03:30 - 01:03:34 - Lid Bos
  01:03:34 - 01:03:36 - voorzitter
  01:03:36 - 01:03:47 - Lid Bos
  01:03:47 - 01:08:37 - Portefeuillehouder of adviseur
 6. 5.a

  Uitgenodigd: de heren Top en Smit

  Besluit

  Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

  01:02:30 - 01:02:39 - voorzitter
  01:02:40 - 01:03:16 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:03:16 - 01:03:27 - Lid Bos
  01:03:27 - 01:03:30 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:03:30 - 01:03:34 - Lid Bos
  01:03:34 - 01:03:36 - voorzitter
  01:03:36 - 01:03:47 - Lid Bos
  01:03:47 - 01:08:37 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:08:37 - 01:08:52 - voorzitter
  01:08:53 - 01:09:27 - voorzitter
 7. 5.b

  Met de betreffende jaarrekening en meerjarenbegroting worden de financiële voortgang en kaders voor de regionale samenwerking in Regio Foodvalley inzichtelijk gemaakt. Voorstel is om geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de Ontwerp Begroting 2025-2028 van Regio Foodvalley.  Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne

  Besluit

  Dit voorstel wordt rijp voor besluitvorming geacht en behoeft meningsvorming.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Maatregelen om fraude DB te voorkomen
  Sluitend netwerk tijdens sluiting stations Ede-Wageningen en Amersfoort
  01:09:04 - 01:09:27 - voorzitter
  01:09:27 - 01:10:31 - VVD
  01:10:31 - 01:10:33 - voorzitter
  01:10:33 - 01:11:09 - Lid Bos
  01:11:10 - 01:11:17 - voorzitter
  01:11:17 - 01:13:07 - portefeuillehouder
  01:13:07 - 01:13:08 - VVD
  01:13:08 - 01:13:11 - voorzitter
  01:13:11 - 01:13:25 - VVD
  01:13:25 - 01:13:26 - portefeuillehouder
  01:13:26 - 01:13:27 - voorzitter
  01:13:27 - 01:13:29 - voorzitter
  01:13:29 - 01:16:59 - portefeuillehouder
  01:16:59 - 01:17:01 - voorzitter
  01:17:01 - 01:17:35 - VVD
  01:17:37 - 01:17:39 - VVD
  01:17:39 - 01:17:41 - voorzitter
  01:17:41 - 01:18:21 - portefeuillehouder
  01:18:21 - 01:18:23 - VVD
  01:18:24 - 01:18:27 - voorzitter
  01:18:27 - 01:18:49 - Lokaal Belang
  01:18:49 - 01:18:51 - VVD
  01:18:51 - 01:18:57 - Lokaal Belang
  01:18:57 - 01:18:58 - VVD
  01:18:58 - 01:18:59 - voorzitter
  01:18:59 - 01:19:23 - VVD
  01:19:23 - 01:19:24 - Lokaal Belang
  01:19:24 - 01:20:02 - Lokaal Belang
  01:20:02 - 01:20:03 - voorzitter
  01:20:03 - 01:20:19 - VVD
  01:20:19 - 01:20:20 - voorzitter
  01:20:20 - 01:20:29 - Lokaal Belang
  01:20:29 - 01:20:31 - VVD
  01:20:31 - 01:20:37 - voorzitter
  01:20:37 - 01:21:43 - CDA
  01:21:43 - 01:21:44 - voorzitter
  01:21:44 - 01:21:45 - voorzitter
  01:21:45 - 01:23:32 - portefeuillehouder
  01:23:33 - 01:23:38 - voorzitter
  01:23:38 - 01:24:29 - ChristenUnie
  01:24:29 - 01:24:31 - voorzitter
  01:24:31 - 01:25:33 - portefeuillehouder
  01:25:33 - 01:25:35 - voorzitter
  01:25:35 - 01:25:37 - portefeuillehouder
  01:25:37 - 01:26:03 - ChristenUnie
  01:26:04 - 01:26:05 - voorzitter
  01:26:05 - 01:27:17 - portefeuillehouder
  01:27:17 - 01:27:22 - voorzitter
  01:27:23 - 01:28:52 - CDA
  01:28:52 - 01:28:55 - voorzitter
  01:28:55 - 01:29:34 - portefeuillehouder
  01:29:34 - 01:29:38 - voorzitter
  01:29:38 - 01:30:36 - Lid Bos
  01:30:37 - 01:30:42 - voorzitter
  01:30:43 - 01:31:28 - portefeuillehouder
  01:31:28 - 01:31:29 - voorzitter
  01:31:29 - 01:31:31 - portefeuillehouder
  01:31:31 - 01:31:32 - voorzitter
  01:31:32 - 01:32:16 - Lid Bos
  01:32:17 - 01:32:22 - voorzitter
  01:32:22 - 01:33:32 - portefeuillehouder
  01:33:32 - 01:33:33 - voorzitter
  01:33:33 - 01:34:24 - Lid Bos
  01:34:26 - 01:34:27 - voorzitter
  01:34:27 - 01:35:00 - portefeuillehouder
  01:35:01 - 01:35:04 - voorzitter
  01:35:04 - 01:35:48 - Burger Initiatief
  01:35:48 - 01:35:49 - voorzitter
  01:35:49 - 01:37:48 - portefeuillehouder
  01:37:48 - 01:37:53 - voorzitter
  01:37:53 - 01:39:56 - SGP
  01:39:57 - 01:39:59 - voorzitter
  01:39:59 - 01:43:09 - portefeuillehouder
  01:43:09 - 01:43:23 - voorzitter
  01:43:23 - 01:43:32 - SGP
  01:43:32 - 01:43:46 - voorzitter
  01:44:33 - 01:45:43 - voorzitter
 8. 6

  Burger Initiatief en Pro ’98 willen met het college en de andere fracties bespreken hoe dorpsplannen, met de daarin geformuleerde wensen en ambities, bij de beoordeling van initiatieven als kader meegewogen worden en hoe daarover wordt gecommuniceerd met de opstellers.


  Uitgenodigd: W. Oosterwijk

  Besluit

  Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

  01:44:38 - 01:45:43 - voorzitter
  01:45:43 - 01:49:51 - Burger Initiatief
  01:49:52 - 01:49:59 - voorzitter
  01:50:00 - 01:51:28 - Pro'98
  01:51:28 - 01:51:34 - voorzitter
  01:51:34 - 01:53:16 - deelnemer gesprek
  01:53:16 - 01:53:23 - voorzitter
  01:53:23 - 01:58:43 - portefeuillehouder
  01:58:43 - 01:58:44 - voorzitter
  01:58:44 - 01:58:49 - portefeuillehouder
  01:58:49 - 01:58:52 - voorzitter
  01:58:52 - 02:00:43 - Burger Initiatief
  02:00:44 - 02:00:46 - voorzitter
  02:00:46 - 02:02:20 - portefeuillehouder
  02:02:20 - 02:02:24 - voorzitter
  02:02:25 - 02:03:50 - Pro'98
  02:03:51 - 02:03:52 - voorzitter
  02:03:52 - 02:06:03 - portefeuillehouder
  02:06:03 - 02:06:06 - voorzitter
  02:06:06 - 02:06:59 - Pro'98
  02:06:59 - 02:07:02 - voorzitter
  02:07:02 - 02:07:40 - portefeuillehouder
  02:07:40 - 02:07:46 - voorzitter
  02:07:46 - 02:08:13 - Burger Initiatief
  02:08:14 - 02:08:15 - voorzitter
  02:08:15 - 02:09:36 - portefeuillehouder
  02:09:37 - 02:10:44 - voorzitter
 9. 7.a

  Het oplegmemo van de raadsrapporteurs is toegevoegd.  Uitgenodigd: De heer Pladdet en mevrouw Van Veen

  Besluit

  Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

  02:10:34 - 02:10:44 - voorzitter
  02:10:44 - 02:10:46 - Lid Bos
  02:10:46 - 02:10:50 - voorzitter
  02:10:50 - 02:10:58 - voorzitter
  02:10:58 - 02:12:57 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:12:57 - 02:13:02 - voorzitter
  02:13:03 - 02:13:29 - CDA
  02:13:29 - 02:13:33 - voorzitter
  02:13:33 - 02:14:25 - Lid Bos
  02:14:25 - 02:14:26 - voorzitter
  02:14:26 - 02:15:02 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:15:02 - 02:15:06 - voorzitter
  02:15:06 - 02:15:24 - ChristenUnie
  02:15:24 - 02:15:53 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:15:53 - 02:15:54 - voorzitter
  02:15:54 - 02:16:26 - adviseur
  02:16:26 - 02:16:27 - voorzitter
  02:16:27 - 02:16:37 - ChristenUnie
  02:16:37 - 02:16:38 - voorzitter
  02:16:38 - 02:17:06 - adviseur
  02:17:06 - 02:17:44 - voorzitter
 10. 7.b

  Voorstel om geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 en de 1e begrotingswijziging 2024. De ontwerpbegroting 2025 is gebaseerd op de Kaderbrief 2025. De 1e begrotingswijziging 2024 betreft de aanpassing van de begroting 2024 vanwege het vastgestelde Meerjarig Regionaal Uitvoeringsprogramma Omgevingswet 2024-2027. Het jaarresultaat over 2023 is positief, maar vanwege overproductie moet € 84.000 bijbetaald worden.  Uitgenodigd: wethouder W. Oosterwijk

  Besluit

  Dit voorstel wordt rijp voor besluitvorming geacht en behoeft geen meningsvorming.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Op een andere manier met uitgaven en inkomsten (leges) omgaan
  Openbaar worden Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)
  02:17:21 - 02:17:44 - voorzitter
  02:17:44 - 02:19:38 - CDA
  02:19:40 - 02:19:45 - voorzitter
  02:19:45 - 02:21:54 - portefeuillehouder
  02:21:54 - 02:21:59 - voorzitter
  02:21:59 - 02:23:50 - Lid Bos
  02:23:50 - 02:23:51 - voorzitter
  02:23:51 - 02:26:01 - portefeuillehouder
  02:26:01 - 02:26:06 - portefeuillehouder
  02:26:06 - 02:26:07 - Lid Bos
  02:26:07 - 02:26:08 - voorzitter
  02:26:08 - 02:27:03 - Lid Bos
  02:27:05 - 02:27:09 - portefeuillehouder
  02:27:09 - 02:27:26 - Lid Bos
  02:27:26 - 02:28:24 - portefeuillehouder
  02:28:25 - 02:28:26 - voorzitter
  02:28:26 - 02:29:15 - Lid Bos
  02:29:17 - 02:29:36 - portefeuillehouder
  02:29:36 - 02:29:46 - voorzitter
  02:29:48 - 02:30:56 - Lokaal Belang
  02:30:56 - 02:30:58 - voorzitter
  02:30:58 - 02:31:07 - portefeuillehouder
  02:31:07 - 02:31:08 - voorzitter
  02:31:08 - 02:32:07 - adviseur
  02:32:07 - 02:32:08 - voorzitter
  02:32:08 - 02:32:31 - Lokaal Belang
  02:32:31 - 02:33:20 - adviseur
  02:33:20 - 02:33:25 - voorzitter
  02:33:25 - 02:34:11 - SGP
  02:34:11 - 02:34:15 - portefeuillehouder
  02:34:15 - 02:34:25 - SGP
  02:34:25 - 02:34:27 - voorzitter
  02:34:27 - 02:35:02 - SGP
  02:35:04 - 02:35:21 - adviseur
  02:35:21 - 02:35:26 - SGP
  02:35:26 - 02:35:35 - adviseur
  02:35:35 - 02:36:04 - SGP
  02:36:04 - 02:36:09 - adviseur
  02:36:09 - 02:36:23 - SGP
  02:36:23 - 02:36:43 - adviseur
  02:36:43 - 02:36:45 - SGP
  02:36:45 - 02:36:46 - voorzitter
  02:36:46 - 02:36:57 - SGP
  02:36:57 - 02:37:00 - adviseur
  02:37:00 - 02:37:01 - SGP
  02:37:01 - 02:37:09 - adviseur
  02:37:09 - 02:37:10 - SGP
  02:37:10 - 02:37:12 - adviseur
  02:37:12 - 02:38:37 - voorzitter
 11. 8

  Dit besluit, dat op de Lijst Ingekomen Stukken van 17 april staat (B-2.11) is geagendeerd op verzoek van de fractie van Burger Initiatief. Burger Initiatief wil graag met elkaar het jaarplan en de verandering in de governance bespreken.


  Uitgenodigd: wethouder W. Oosterwijk

  Besluit

  Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

  02:38:09 - 02:38:37 - voorzitter
  02:38:37 - 02:41:16 - Burger Initiatief
  02:41:16 - 02:41:25 - voorzitter
  02:41:25 - 02:42:20 - portefeuillehouder
  02:42:20 - 02:42:22 - voorzitter
  02:42:22 - 02:42:31 - Burger Initiatief
  02:42:31 - 02:42:53 - portefeuillehouder
  02:42:53 - 02:42:55 - voorzitter
  02:42:55 - 02:42:58 - ChristenUnie
  02:42:58 - 02:43:11 - ChristenUnie
  02:43:11 - 02:45:30 - portefeuillehouder
  02:45:30 - 02:45:32 - voorzitter
  02:45:32 - 02:46:22 - ChristenUnie
  02:46:22 - 02:47:09 - portefeuillehouder
  02:47:09 - 02:47:12 - voorzitter
  02:47:12 - 02:47:16 - CDA
  02:47:16 - 02:47:21 - voorzitter
  02:47:21 - 02:47:22 - CDA
  02:47:22 - 02:49:02 - Pro'98
  02:49:02 - 02:49:04 - voorzitter
  02:49:04 - 02:49:45 - Lokaal Belang
  02:49:45 - 02:49:46 - Pro'98
  02:49:46 - 02:49:48 - voorzitter
  02:49:48 - 02:50:14 - ChristenUnie
  02:50:14 - 02:50:15 - Pro'98
  02:50:15 - 02:50:16 - voorzitter
  02:50:16 - 02:52:19 - portefeuillehouder
  02:52:19 - 02:52:21 - voorzitter
  02:52:21 - 02:53:26 - Lokaal Belang
  02:53:26 - 02:53:27 - Pro'98
  02:53:27 - 02:53:29 - voorzitter
  02:53:29 - 02:54:03 - SGP
  02:54:03 - 02:54:57 - portefeuillehouder
  02:54:57 - 02:54:58 - Pro'98
  02:54:58 - 02:55:02 - portefeuillehouder
  02:55:02 - 02:55:03 - Burger Initiatief
  02:55:04 - 02:55:05 - Burger Initiatief
  02:55:05 - 02:55:06 - voorzitter
  02:55:06 - 02:55:26 - Burger Initiatief
  02:55:28 - 02:55:36 - portefeuillehouder
  02:55:37 - 02:56:27 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:56:27 - 02:56:31 - voorzitter
  02:56:31 - 02:57:59 - CDA
  02:57:59 - 02:58:03 - voorzitter
  02:58:03 - 03:01:05 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:01:05 - 03:01:13 - voorzitter
  03:01:13 - 03:04:42 - Pro'98
  03:04:42 - 03:04:43 - voorzitter
  03:04:43 - 03:04:44 - Pro'98
  03:04:44 - 03:04:46 - voorzitter
  03:04:47 - 03:08:36 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:08:37 - 03:08:50 - voorzitter
 12. 9

  Toezeggingen

  Onderwerp
  €50.000 voor Jeu de boule vereniging Voorthuizen
  00:30:10 - 00:30:24 - portefeuillehouder
  00:30:25 - 00:31:57 - portefeuillehouder
  00:31:59 - 00:32:46 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:32:46 - 00:32:51 - voorzitter
  00:32:51 - 00:32:55 - VVD
  00:32:55 - 00:32:59 - voorzitter
  00:32:59 - 00:33:23 - VVD
  00:33:24 - 00:33:26 - voorzitter
  00:33:27 - 00:34:32 - portefeuillehouder
  00:34:33 - 00:35:51 - voorzitter
  00:35:51 - 00:40:02 - adviseur
  00:40:02 - 00:40:07 - voorzitter
  00:40:07 - 00:41:14 - SGP
  00:41:14 - 00:41:32 - adviseur
  00:41:32 - 00:41:36 - SGP
  00:41:36 - 00:41:37 - SGP
  00:41:41 - 00:41:45 - voorzitter
  00:41:46 - 00:41:47 - voorzitter
  00:41:47 - 00:42:10 - VVD
  00:42:10 - 00:42:22 - adviseur
  00:42:24 - 00:42:27 - voorzitter
  00:42:29 - 00:42:56 - Burger Initiatief
  00:42:57 - 00:43:33 - adviseur
  00:43:34 - 00:44:24 - voorzitter
  00:44:24 - 00:44:34 - SGP
  00:44:39 - 00:44:41 - voorzitter
  00:44:41 - 00:45:22 - VVD
  00:45:23 - 00:45:28 - voorzitter
  00:45:29 - 00:45:41 - CDA
  00:45:43 - 00:45:44 - voorzitter
  00:45:44 - 00:49:33 - portefeuillehouder
  00:49:34 - 00:49:35 - voorzitter
  00:49:35 - 00:50:02 - SGP
  00:50:03 - 00:50:04 - voorzitter
  00:50:04 - 00:50:41 - portefeuillehouder
  00:50:42 - 00:50:47 - voorzitter
  00:50:47 - 00:50:50 - SGP
  00:50:50 - 00:51:16 - voorzitter
  01:01:35 - 01:01:38 - voorzitter
  01:01:42 - 01:02:39 - voorzitter
  01:02:40 - 01:03:16 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:03:16 - 01:03:27 - Lid Bos
  01:03:27 - 01:03:30 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:03:30 - 01:03:34 - Lid Bos
  01:03:34 - 01:03:36 - voorzitter
  01:03:36 - 01:03:47 - Lid Bos
  01:03:47 - 01:08:37 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:08:37 - 01:08:52 - voorzitter
  01:08:53 - 01:09:27 - voorzitter
  01:09:27 - 01:10:31 - VVD
  01:10:31 - 01:10:33 - voorzitter
  01:10:33 - 01:11:09 - Lid Bos
  01:11:10 - 01:11:17 - voorzitter
  01:11:17 - 01:13:07 - portefeuillehouder
  01:13:07 - 01:13:08 - VVD
  01:13:08 - 01:13:11 - voorzitter
  01:13:11 - 01:13:25 - VVD
  01:13:25 - 01:13:26 - portefeuillehouder
  01:13:26 - 01:13:27 - voorzitter
  01:13:27 - 01:13:29 - voorzitter
  01:13:29 - 01:16:59 - portefeuillehouder
  01:16:59 - 01:17:01 - voorzitter
  01:17:01 - 01:17:35 - VVD
  01:17:37 - 01:17:39 - VVD
  01:17:39 - 01:17:41 - voorzitter
  01:17:41 - 01:18:21 - portefeuillehouder
  01:18:21 - 01:18:23 - VVD
  01:18:24 - 01:18:27 - voorzitter
  01:18:27 - 01:18:49 - Lokaal Belang
  01:18:49 - 01:18:51 - VVD
  01:18:51 - 01:18:57 - Lokaal Belang
  01:18:57 - 01:18:58 - VVD
  01:18:58 - 01:18:59 - voorzitter
  01:18:59 - 01:19:23 - VVD
  01:19:23 - 01:19:24 - Lokaal Belang
  01:19:24 - 01:20:02 - Lokaal Belang
  01:20:02 - 01:20:03 - voorzitter
  01:20:03 - 01:20:19 - VVD
  01:20:19 - 01:20:20 - voorzitter
  01:20:20 - 01:20:29 - Lokaal Belang
  01:20:29 - 01:20:31 - VVD
  01:20:31 - 01:20:37 - voorzitter
  01:20:37 - 01:21:43 - CDA
  01:21:43 - 01:21:44 - voorzitter
  01:21:44 - 01:21:45 - voorzitter
  01:21:45 - 01:23:32 - portefeuillehouder
  01:23:33 - 01:23:38 - voorzitter
  01:23:38 - 01:24:29 - ChristenUnie
  01:24:29 - 01:24:31 - voorzitter
  01:24:31 - 01:25:33 - portefeuillehouder
  01:25:33 - 01:25:35 - voorzitter
  01:25:35 - 01:25:37 - portefeuillehouder
  01:25:37 - 01:26:03 - ChristenUnie
  01:26:04 - 01:26:05 - voorzitter
  01:26:05 - 01:27:17 - portefeuillehouder
  01:27:17 - 01:27:22 - voorzitter
  01:27:23 - 01:28:52 - CDA
  01:28:52 - 01:28:55 - voorzitter
  01:28:55 - 01:29:34 - portefeuillehouder
  01:29:34 - 01:29:38 - voorzitter
  01:29:38 - 01:30:36 - Lid Bos
  01:30:37 - 01:30:42 - voorzitter
  01:30:43 - 01:31:28 - portefeuillehouder
  01:31:28 - 01:31:29 - voorzitter
  01:31:29 - 01:31:31 - portefeuillehouder
  01:31:31 - 01:31:32 - voorzitter
  01:31:32 - 01:32:16 - Lid Bos
  01:32:17 - 01:32:22 - voorzitter
  01:32:22 - 01:33:32 - portefeuillehouder
  01:33:32 - 01:33:33 - voorzitter
  01:33:33 - 01:34:24 - Lid Bos
  01:34:26 - 01:34:27 - voorzitter
  01:34:27 - 01:35:00 - portefeuillehouder
  01:35:01 - 01:35:04 - voorzitter
  01:35:04 - 01:35:48 - Burger Initiatief
  01:35:48 - 01:35:49 - voorzitter
  01:35:49 - 01:37:48 - portefeuillehouder
  01:37:48 - 01:37:53 - voorzitter
  01:37:53 - 01:39:56 - SGP
  01:39:57 - 01:39:59 - voorzitter
  01:39:59 - 01:43:09 - portefeuillehouder
  01:43:09 - 01:43:23 - voorzitter
  01:43:23 - 01:43:32 - SGP
  01:43:32 - 01:43:46 - voorzitter
  01:44:33 - 01:45:43 - voorzitter
  01:45:43 - 01:49:51 - Burger Initiatief
  01:49:52 - 01:49:59 - voorzitter
  01:50:00 - 01:51:28 - Pro'98
  01:51:28 - 01:51:34 - voorzitter
  01:51:34 - 01:53:16 - deelnemer gesprek
  01:53:16 - 01:53:23 - voorzitter
  01:53:23 - 01:58:43 - portefeuillehouder
  01:58:43 - 01:58:44 - voorzitter
  01:58:44 - 01:58:49 - portefeuillehouder
  01:58:49 - 01:58:52 - voorzitter
  01:58:52 - 02:00:43 - Burger Initiatief
  02:00:44 - 02:00:46 - voorzitter
  02:00:46 - 02:02:20 - portefeuillehouder
  02:02:20 - 02:02:24 - voorzitter
  02:02:25 - 02:03:50 - Pro'98
  02:03:51 - 02:03:52 - voorzitter
  02:03:52 - 02:06:03 - portefeuillehouder
  02:06:03 - 02:06:06 - voorzitter
  02:06:06 - 02:06:59 - Pro'98
  02:06:59 - 02:07:02 - voorzitter
  02:07:02 - 02:07:40 - portefeuillehouder
  02:07:40 - 02:07:46 - voorzitter
  02:07:46 - 02:08:13 - Burger Initiatief
  02:08:14 - 02:08:15 - voorzitter
  02:08:15 - 02:09:36 - portefeuillehouder
  02:09:37 - 02:10:44 - voorzitter
  02:10:44 - 02:10:46 - Lid Bos
  02:10:46 - 02:10:50 - voorzitter
  02:10:50 - 02:10:58 - voorzitter
  02:10:58 - 02:12:57 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:12:57 - 02:13:02 - voorzitter
  02:13:03 - 02:13:29 - CDA
  02:13:29 - 02:13:33 - voorzitter
  02:13:33 - 02:14:25 - Lid Bos
  02:14:25 - 02:14:26 - voorzitter
  02:14:26 - 02:15:02 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:15:02 - 02:15:06 - voorzitter
  02:15:06 - 02:15:24 - ChristenUnie
  02:15:24 - 02:15:53 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:15:53 - 02:15:54 - voorzitter
  02:15:54 - 02:16:26 - adviseur
  02:16:26 - 02:16:27 - voorzitter
  02:16:27 - 02:16:37 - ChristenUnie
  02:16:37 - 02:16:38 - voorzitter
  02:16:38 - 02:17:06 - adviseur
  02:17:06 - 02:17:44 - voorzitter
  02:17:44 - 02:19:38 - CDA
  02:19:40 - 02:19:45 - voorzitter
  02:19:45 - 02:21:54 - portefeuillehouder
  02:21:54 - 02:21:59 - voorzitter
  02:21:59 - 02:23:50 - Lid Bos
  02:23:50 - 02:23:51 - voorzitter
  02:23:51 - 02:26:01 - portefeuillehouder
  02:26:01 - 02:26:06 - portefeuillehouder
  02:26:06 - 02:26:07 - Lid Bos
  02:26:07 - 02:26:08 - voorzitter
  02:26:08 - 02:27:03 - Lid Bos
  02:27:05 - 02:27:09 - portefeuillehouder
  02:27:09 - 02:27:26 - Lid Bos
  02:27:26 - 02:28:24 - portefeuillehouder
  02:28:25 - 02:28:26 - voorzitter
  02:28:26 - 02:29:15 - Lid Bos
  02:29:17 - 02:29:36 - portefeuillehouder
  02:29:36 - 02:29:46 - voorzitter
  02:29:48 - 02:30:56 - Lokaal Belang
  02:30:56 - 02:30:58 - voorzitter
  02:30:58 - 02:31:07 - portefeuillehouder
  02:31:07 - 02:31:08 - voorzitter
  02:31:08 - 02:32:07 - adviseur
  02:32:07 - 02:32:08 - voorzitter
  02:32:08 - 02:32:31 - Lokaal Belang
  02:32:31 - 02:33:20 - adviseur
  02:33:20 - 02:33:25 - voorzitter
  02:33:25 - 02:34:11 - SGP
  02:34:11 - 02:34:15 - portefeuillehouder
  02:34:15 - 02:34:25 - SGP
  02:34:25 - 02:34:27 - voorzitter
  02:34:27 - 02:35:02 - SGP
  02:35:04 - 02:35:21 - adviseur
  02:35:21 - 02:35:26 - SGP
  02:35:26 - 02:35:35 - adviseur
  02:35:35 - 02:36:04 - SGP
  02:36:04 - 02:36:09 - adviseur
  02:36:09 - 02:36:23 - SGP
  02:36:23 - 02:36:43 - adviseur
  02:36:43 - 02:36:45 - SGP
  02:36:45 - 02:36:46 - voorzitter
  02:36:46 - 02:36:57 - SGP
  02:36:57 - 02:37:00 - adviseur
  02:37:00 - 02:37:01 - SGP
  02:37:01 - 02:37:09 - adviseur
  02:37:09 - 02:37:10 - SGP
  02:37:10 - 02:37:12 - adviseur
  02:37:12 - 02:38:37 - voorzitter
  02:38:37 - 02:41:16 - Burger Initiatief
  02:41:16 - 02:41:25 - voorzitter
  02:41:25 - 02:42:20 - portefeuillehouder
  02:42:20 - 02:42:22 - voorzitter
  02:42:22 - 02:42:31 - Burger Initiatief
  02:42:31 - 02:42:53 - portefeuillehouder
  02:42:53 - 02:42:55 - voorzitter
  02:42:55 - 02:42:58 - ChristenUnie
  02:42:58 - 02:43:11 - ChristenUnie
  02:43:11 - 02:45:30 - portefeuillehouder
  02:45:30 - 02:45:32 - voorzitter
  02:45:32 - 02:46:22 - ChristenUnie
  02:46:22 - 02:47:09 - portefeuillehouder
  02:47:09 - 02:47:12 - voorzitter
  02:47:12 - 02:47:16 - CDA
  02:47:16 - 02:47:21 - voorzitter
  02:47:21 - 02:47:22 - CDA
  02:47:22 - 02:49:02 - Pro'98
  02:49:02 - 02:49:04 - voorzitter
  02:49:04 - 02:49:45 - Lokaal Belang
  02:49:45 - 02:49:46 - Pro'98
  02:49:46 - 02:49:48 - voorzitter
  02:49:48 - 02:50:14 - ChristenUnie
  02:50:14 - 02:50:15 - Pro'98
  02:50:15 - 02:50:16 - voorzitter
  02:50:16 - 02:52:19 - portefeuillehouder
  02:52:19 - 02:52:21 - voorzitter
  02:52:21 - 02:53:26 - Lokaal Belang
  02:53:26 - 02:53:27 - Pro'98
  02:53:27 - 02:53:29 - voorzitter
  02:53:29 - 02:54:03 - SGP
  02:54:03 - 02:54:57 - portefeuillehouder
  02:54:57 - 02:54:58 - Pro'98
  02:54:58 - 02:55:02 - portefeuillehouder
  02:55:02 - 02:55:03 - Burger Initiatief
  02:55:04 - 02:55:05 - Burger Initiatief
  02:55:05 - 02:55:06 - voorzitter
  02:55:06 - 02:55:26 - Burger Initiatief
  02:55:28 - 02:55:36 - portefeuillehouder
  02:55:37 - 02:56:27 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:56:27 - 02:56:31 - voorzitter
  02:56:31 - 02:57:59 - CDA
  02:57:59 - 02:58:03 - voorzitter
  02:58:03 - 03:01:05 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:01:05 - 03:01:13 - voorzitter
  03:01:13 - 03:04:42 - Pro'98
  03:04:42 - 03:04:43 - voorzitter
  03:04:43 - 03:04:44 - Pro'98
  03:04:44 - 03:04:46 - voorzitter
  03:04:47 - 03:08:36 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:08:37 - 03:08:50 - voorzitter
  03:08:50 - 03:09:45 - CDA
  03:09:45 - 03:09:49 - voorzitter
  03:09:49 - 03:09:55 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:09:55 - 03:10:11 - voorzitter
 13. 10

  03:10:09 - 03:10:11 - voorzitter