Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

dinsdag 18 juni 2024

19:00 - 22:30
Locatie

Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal

Voorzitter
De heer C.W. de Kool
Toelichting

Deze vergadering is openbaar. Publiek is van harte welkom zonder aanmelding vooraf. De vergadering is ook live en achteraf te bekijken via de webcast. Om mee te praten over een onderwerp moet u zich wel aanmelden. Dat kunt u doen via griffie@barneveld.nl. Zie voor meer informatie www.barneveld.nl/raad.


LET OP: aanvangstijd is vervroegd.

Uitzending

Agendapunten

 1. 2

  In de raadsinformatiebrief van de burgemeester over de dienstverlening van de politie, B-3.2 van de Lijst Ingekomen Stukken van 29-05-24, heeft de burgemeester aangekondigd de raadsleden -in combinatie met het halfjaarlijkse veiligheidsbeeld- samen met de politie bij te willen te praten over ontwikkelingen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Hierbij zal ook worden ingegaan op de eerste bevindingen van het nieuwe dienstverleningsconcept.


  Het Raadsmemo veiligheidsbeeld 2024 (1e helft 2024) is toegevoegd (B-3.12 LIS 3 juli 2024).  Uitgenodigd: de politie en de burgemeester, de heer J. van der Tak

 2. 3

  Pro’98 vindt dat de gemeenteraad toegankelijk moet zijn voor iedereen. De vergaderingen openen en sluiten met het ambtsgebed vinden we niet passen bij het idee dat de gemeente er is voor alle inwoners van Barneveld. Daarnaast vinden we dat scheiding van kerk en staat van groot belang is voor onze democratie. Daarom stellen we voor om de Organisatieverordening van de gemeenteraad te wijzingen betreffende het ambtsgebed.

 3. 4
  Pauze - 20:25
 4. 5.a

  Het oplegmemo van de raadsrapporteurs is toegevoegd.


  Uitgenodigd de heer Van den Broek.

 5. 5.b

  Met de betreffende ontwerpbegroting 2025, gewijzigde begroting 2024 en de jaarrekening 2023 worden de financiële voortgang en kaders voor de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) inzichtelijk gemaakt. Voorgesteld wordt om een zienswijze kenbaar te maken om aandacht te vragen voor de versterkingsopgave en de toenemende kosten daarvan en mogelijke besparingen voor het jaar 2025 en verder.  Uitgenodigd: de VGGM en burgemeester J. van der Tak

 6. 5.c

  Voor het eerst is er een overkoepelend beleidsplan opgesteld voor de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM). Dit beleidsplan VGGM beschrijft de speerpunten per organisatieonderdeel, welke verder worden uitgewerkt in afzonderlijke beleidsplannen per organisatieonderdeel. De onderdelen brandweer, crisisbeheersing en het dekkingsplan van de brandweer zijn gereed en bijgevoegd. De beleidsplannen voor de GGD, ambulancezorg en Veilig Thuis volgen in het najaar van 2024. Conform de Wet veiligheidsregio overlegt de burgemeester voorafgaand aan de vaststelling van het beleidsplan met de gemeenteraad. Voorgesteld wordt om in te stemmen met het beleidsplan VGGM en de reeds gereed zijnde beleidsplannen brandweer, crisisbeheersing en het dekkingsplan van de brandweer.  Uitgenodigd: Brandweer Gelderland-Midden (VGGM), burgemeester J. van der Tak.

 7. 6

  Het voorstel betreft het vaststellen van de economische visie Barneveld 2030. Aan deze visie is gewerkt samen met ondernemers en ondernemersverenigingen. Bij zowel de totstandkoming van de economie visie, als bij het hierna op te stellen een Uitvoeringsprogramma, staat samenwerking voor de economische ontwikkeling van de gemeente Barneveld centraal.  Uitgenodigd: wethouder W. Oosterwijk

 8. 7

  Dit memo, dat op de lijst ingekomen stukken van 29-05-24 staat (B-4.17) is geagendeerd op verzoek van de fractie van Lokaal Belang. De fractie van Lokaal Belang wil wil graag met de portefeuillehouder in gesprek over de implicatie van een grote noodopvang voor asielzoekers aan de rand van Garderen.  Uitgenodigd: burgemeester J. van der Tak


  *N.a.v. het bericht van het COA de verkenning naar tijdelijke noodopvang op het terrein bij Nieuw-Milligen te stoppen, is naderhand besloten het onderwerp van de agenda af te voeren.

 9. 8
  Rondvraag - 22:25
 10. 9
  Sluiting - 22:30