Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

dinsdag 23 januari 2024

19:30 - 21:05
Locatie

Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal

Voorzitter
De heer J.M. Schipper
Toelichting

Deze vergadering is openbaar. Publiek is van harte welkom zonder aanmelding vooraf. De vergadering is ook live en achteraf te bekijken via de webcast. Om mee te praten over een onderwerp moet u zich wel aanmelden. Dat kunt u doen via griffie@barneveld.nl. Zie voor meer informatie www.barneveld.nl/raad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

  Aan het einde van elk jaar kunnen budgetten worden overgeheveld naar het volgende jaar (in dit geval van 2023 naar 2024). Hiervoor zijn strakke spelregels opgesteld. Het kan zijn dat voor bepaalde budgetten de opdracht wel is verleend, maar de uitvoering in het komende jaar gaat plaatsvinden, of dat budgetten vooraf al meerjarig zijn besloten. De overheveling van budgetten van 2023 naar 2024 valt onder het budgetrecht van de raad.   Uitgenodigd: wethouder W. Oosterwijk

  Besluit

  Dit voorstel wordt rijp voor besluitvorming geacht en behoeft geen meningsvorming.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Budgetoverhevelingen categorie B, nummer 35 en 36 (Barneveld Groeit)
  00:05:56 - 00:06:06 - voorzitter
  00:06:06 - 00:06:25 - SGP
  00:06:25 - 00:06:35 - voorzitter
  00:06:35 - 00:07:29 - CDA
  00:07:30 - 00:07:34 - voorzitter
  00:07:34 - 00:07:48 - VVD
  00:07:49 - 00:07:51 - voorzitter
  00:07:51 - 00:08:10 - Burger Initiatief
  00:08:10 - 00:08:17 - voorzitter
  00:08:17 - 00:12:45 - portefeuillehouder
  00:12:46 - 00:12:49 - voorzitter
  00:12:49 - 00:13:47 - Pro'98
  00:13:47 - 00:13:49 - voorzitter
  00:13:49 - 00:14:18 - ChristenUnie
  00:14:20 - 00:14:26 - voorzitter
  00:14:28 - 00:15:34 - portefeuillehouder
  00:15:34 - 00:15:39 - Pro'98
  00:15:39 - 00:16:32 - portefeuillehouder
  00:16:32 - 00:16:33 - voorzitter
  00:16:33 - 00:17:05 - Pro'98
  00:17:05 - 00:17:06 - portefeuillehouder
  00:17:06 - 00:17:09 - voorzitter
  00:17:09 - 00:18:10 - portefeuillehouder
  00:18:10 - 00:18:12 - voorzitter
  00:18:12 - 00:18:37 - Pro'98
  00:18:37 - 00:18:46 - portefeuillehouder
  00:18:46 - 00:18:59 - voorzitter
  00:18:59 - 00:20:13 - portefeuillehouder
  00:20:14 - 00:20:26 - ChristenUnie
  00:20:26 - 00:20:47 - portefeuillehouder
  00:20:48 - 00:21:26 - voorzitter
 3. 3.a

  Uitgenodigd de heer J. Top en de heer H. Smit

  00:22:30 - 00:23:05 - voorzitter
  00:23:43 - 00:24:15 - voorzitter
  00:24:15 - 00:28:52 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:28:52 - 00:28:57 - voorzitter
  00:28:57 - 00:29:19 - ChristenUnie
  00:29:20 - 00:29:39 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:29:40 - 00:29:44 - voorzitter
  00:29:44 - 00:29:59 - Burger Initiatief
  00:29:59 - 00:30:20 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:30:20 - 00:30:28 - voorzitter
  00:30:28 - 00:30:47 - Lid Bos
  00:30:47 - 00:30:50 - voorzitter
  00:30:50 - 00:30:52 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:30:52 - 00:31:12 - voorzitter
 4. 3.b

  Bij aanbiedingsbrief van 15 december 2023 heeft het Dagelijks Bestuur van de regio Foodvalley de Kaderbrief Regio Foodvalley 2025-2028 aan de raden aangeboden. De Kaderbrief beschrijft de kaders (inhoudelijk en financieel) waarbinnen het regiobestuur de regionale samenwerking wil vormgeven. De inhoudelijke kaders van deze kaderbrief staan verwoord in de Strategische Agenda. En de kaderbrief biedt inzicht in de uitgangspunten die het regiobestuur wil hanteren bij het opstellen van de begroting 2025-2028.


  Door middel van een wensen en bedenkingenprocedure worden de raden in de gelegenheid gesteld hun mening ten aanzien van de koers van de regio en de vertrekpunten voor de op te stellen begroting kenbaar te maken. Dit past bij de wens van de regiocommissie om de raden tijdig te betrekken bij de besluitvorming.


  Evenals vorig jaar omvat deze kaderbrief de gemeentelijke kosten van programma’s die er onder de vlag van regio Foodvalley worden uitgevoerd. Hiermee krijgen de raden een integraal overzicht van de kosten (kosten regiokantoor en programmakosten) die gemoeid zijn met regio Foodvalley.


  De raden wordt gevraagd om in te stemmen met de kosten die te maken hebben met het regiokantoor. De kosten die betrekking hebben op de programma’s zullen door de colleges in de eigen conceptbegroting worden meegenomen.


  Ter informatie is de oplegger bij de Kaderbrief van de regiocommissie regio Foodvalley toegevoegd.   Uitgenodigd: de heer B. Mulder, interim-directeur van Regio Foodvalley en wethouder B. Wijnne

  Besluit

  Dit voorstel wordt rijp voor besluitvorming geacht en behoeft geen meningsvorming.

  00:31:11 - 00:31:12 - voorzitter
  00:31:34 - 00:31:56 - voorzitter
  00:31:56 - 00:33:23 - adviseur
  00:33:23 - 00:33:33 - voorzitter
  00:33:33 - 00:33:47 - adviseur
  00:33:47 - 00:33:56 - voorzitter
  00:33:56 - 00:34:11 - ChristenUnie
  00:34:11 - 00:34:13 - voorzitter
  00:34:13 - 00:35:32 - portefeuillehouder
  00:35:32 - 00:35:33 - voorzitter
  00:35:33 - 00:35:34 - Burger Initiatief
  00:35:34 - 00:35:35 - voorzitter
  00:35:35 - 00:35:45 - Burger Initiatief
  00:35:45 - 00:35:46 - portefeuillehouder
  00:35:46 - 00:35:48 - voorzitter
  00:35:48 - 00:35:56 - portefeuillehouder
  00:35:57 - 00:35:58 - voorzitter
  00:35:58 - 00:36:23 - Lid Bos
  00:36:23 - 00:36:24 - voorzitter
  00:36:24 - 00:36:41 - portefeuillehouder
  00:36:42 - 00:36:48 - voorzitter
  00:36:48 - 00:36:56 - SGP
  00:36:56 - 00:36:59 - voorzitter
  00:36:59 - 00:37:30 - SGP
  00:37:30 - 00:37:43 - adviseur
  00:37:43 - 00:37:47 - voorzitter
  00:37:47 - 00:39:06 - Lokaal Belang
  00:39:06 - 00:39:08 - voorzitter
  00:39:08 - 00:39:21 - Pro'98
  00:39:21 - 00:39:22 - voorzitter
  00:39:22 - 00:39:46 - Pro'98
  00:39:46 - 00:39:49 - voorzitter
  00:39:49 - 00:40:03 - VVD
  00:40:04 - 00:40:07 - voorzitter
  00:40:07 - 00:43:27 - portefeuillehouder
  00:43:27 - 00:43:28 - Lokaal Belang
  00:43:28 - 00:43:30 - voorzitter
  00:43:30 - 00:43:52 - Lokaal Belang
  00:43:52 - 00:43:53 - portefeuillehouder
  00:43:53 - 00:45:08 - portefeuillehouder
  00:45:09 - 00:45:14 - voorzitter
  00:45:15 - 00:46:05 - Lid Bos
  00:46:05 - 00:46:07 - voorzitter
  00:46:07 - 00:47:07 - Lid Bos
  00:47:07 - 00:47:11 - voorzitter
  00:47:11 - 00:47:15 - SGP
  00:47:15 - 00:47:16 - voorzitter
  00:47:16 - 00:47:33 - SGP
  00:47:33 - 00:47:36 - voorzitter
  00:47:36 - 00:48:30 - Pro'98
  00:48:31 - 00:48:34 - voorzitter
  00:48:34 - 00:49:09 - Burger Initiatief
  00:49:10 - 00:49:17 - voorzitter
  00:49:17 - 00:49:57 - portefeuillehouder
  00:49:57 - 00:50:00 - voorzitter
  00:50:00 - 00:50:48 - Lid Bos
  00:50:48 - 00:50:50 - voorzitter
  00:50:50 - 00:51:18 - portefeuillehouder
  00:51:18 - 00:51:20 - Lid Bos
  00:51:20 - 00:51:28 - voorzitter
  00:51:28 - 00:51:38 - Lid Bos
  00:51:38 - 00:51:48 - Pro'98
  00:51:48 - 00:52:01 - Lid Bos
  00:52:01 - 00:52:12 - voorzitter
  00:52:12 - 00:52:42 - portefeuillehouder
  00:52:42 - 00:52:44 - voorzitter
  00:52:44 - 00:54:26 - portefeuillehouder
  00:54:26 - 00:54:29 - voorzitter
  00:54:29 - 00:55:14 - Pro'98
  00:55:14 - 00:55:17 - voorzitter
  00:55:17 - 00:55:25 - Pro'98
  00:55:25 - 00:55:27 - voorzitter
  00:55:27 - 00:56:46 - portefeuillehouder
  00:56:46 - 00:56:48 - voorzitter
  00:56:48 - 00:57:16 - Burger Initiatief
  00:57:17 - 00:57:18 - voorzitter
  00:57:18 - 00:58:15 - portefeuillehouder
  00:58:15 - 00:58:17 - voorzitter
  00:58:17 - 00:59:11 - Lid Bos
  00:59:11 - 00:59:12 - voorzitter
  00:59:12 - 01:00:03 - portefeuillehouder
  01:00:04 - 01:00:10 - voorzitter
  01:00:10 - 01:01:22 - SGP
  01:01:22 - 01:01:26 - voorzitter
  01:01:26 - 01:01:49 - Burger Initiatief
  01:01:50 - 01:01:53 - voorzitter
  01:01:53 - 01:01:57 - portefeuillehouder
  01:01:57 - 01:02:42 - adviseur
  01:02:42 - 01:02:50 - voorzitter
  01:02:50 - 01:03:02 - portefeuillehouder
  01:03:02 - 01:03:31 - SGP
  01:03:31 - 01:03:32 - voorzitter
  01:03:32 - 01:03:57 - portefeuillehouder
  01:03:57 - 01:04:17 - adviseur
  01:04:18 - 01:04:20 - voorzitter
  01:04:20 - 01:04:49 - Pro'98
  01:04:49 - 01:04:51 - voorzitter
  01:04:51 - 01:05:26 - ChristenUnie
  01:05:26 - 01:05:28 - voorzitter
  01:05:28 - 01:05:55 - portefeuillehouder
  01:05:55 - 01:06:22 - voorzitter
  01:06:22 - 01:06:27 - Burger Initiatief
  01:06:27 - 01:06:32 - voorzitter
  01:06:32 - 01:07:00 - Burger Initiatief
  01:07:02 - 01:07:09 - voorzitter
  01:07:09 - 01:07:49 - portefeuillehouder
  01:07:49 - 01:07:50 - voorzitter
  01:07:50 - 01:08:11 - adviseur
  01:08:11 - 01:08:13 - voorzitter
  01:08:13 - 01:09:10 - Burger Initiatief
  01:09:10 - 01:09:13 - voorzitter
  01:09:13 - 01:09:56 - ChristenUnie
  01:09:56 - 01:09:58 - voorzitter
  01:09:58 - 01:13:01 - portefeuillehouder
  01:13:03 - 01:13:15 - voorzitter
  01:13:15 - 01:13:26 - Burger Initiatief
  01:13:26 - 01:13:27 - voorzitter
  01:13:27 - 01:13:28 - portefeuillehouder
  01:13:28 - 01:13:30 - Burger Initiatief
  01:13:30 - 01:13:57 - portefeuillehouder
  01:13:57 - 01:14:31 - voorzitter
 5. 4

  01:21:56 - 01:22:39 - voorzitter
 6. 5

  Dit memo, dat op de lijst ingekomen stukken van 13-12-23 staat (B-4.22) is geagendeerd op verzoek van de fracties van de SGP en Lokaal Belang. De SGP wil graag met de commissie en het college in gesprek om de gevolgen na te gaan van de veranderingen in het gemeentenieuws in de Barneveldse Krant voor de digitaal minder vaardige inwoners. Lokaal Belang wil graag weten hoe het college deze veranderingen ziet en hoe de afdeling communicatie gaat bepalen welke onderwerpen wel en niet gepubliceerd gaan worden. Ook wil Lokaal Belang graag het gesprek aangaan met het college, maar ook de mening van de overige fracties hierover horen.


  Uitgenodigd: wethouder M.H.J. Pluimers-Foeken

  Besluit

  Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

  01:22:06 - 01:22:39 - voorzitter
  01:22:39 - 01:22:42 - Lokaal Belang
  01:22:42 - 01:22:51 - voorzitter
  01:22:51 - 01:24:37 - Lokaal Belang
  01:24:37 - 01:24:40 - voorzitter
  01:24:40 - 01:26:56 - SGP
  01:26:56 - 01:27:02 - voorzitter
  01:27:02 - 01:31:59 - portefeuillehouder
  01:31:59 - 01:32:01 - Lokaal Belang
  01:32:01 - 01:32:03 - voorzitter
  01:32:03 - 01:32:33 - Lokaal Belang
  01:32:33 - 01:34:09 - portefeuillehouder
  01:34:09 - 01:34:13 - voorzitter
  01:34:13 - 01:34:47 - SGP
  01:34:47 - 01:35:08 - portefeuillehouder
  01:35:11 - 01:38:13 - portefeuillehouder
  01:38:13 - 01:38:18 - voorzitter
  01:38:18 - 01:38:29 - SGP
  01:38:29 - 01:38:30 - voorzitter
  01:38:30 - 01:38:38 - portefeuillehouder
  01:38:38 - 01:38:57 - Lokaal Belang
  01:38:57 - 01:38:58 - voorzitter
  01:38:58 - 01:39:06 - portefeuillehouder
  01:39:06 - 01:39:09 - voorzitter
  01:39:09 - 01:39:50 - SGP
  01:39:50 - 01:39:52 - voorzitter
  01:39:52 - 01:40:20 - portefeuillehouder
  01:40:21 - 01:40:25 - voorzitter
  01:40:25 - 01:40:51 - ChristenUnie
  01:40:51 - 01:40:53 - voorzitter
  01:40:53 - 01:41:02 - portefeuillehouder
  01:41:02 - 01:41:03 - voorzitter
  01:41:03 - 01:41:53 - portefeuillehouder
  01:41:53 - 01:41:54 - ChristenUnie
  01:41:55 - 01:41:57 - voorzitter
  01:41:57 - 01:43:04 - Pro'98
  01:43:04 - 01:43:15 - voorzitter
  01:43:15 - 01:44:21 - portefeuillehouder
  01:44:22 - 01:45:28 - adviseur
  01:45:28 - 01:45:30 - voorzitter
  01:45:30 - 01:45:33 - CDA
  01:45:33 - 01:45:36 - voorzitter
  01:45:36 - 01:45:54 - Pro'98
  01:45:54 - 01:46:57 - portefeuillehouder
  01:46:58 - 01:47:00 - voorzitter
  01:47:00 - 01:47:20 - CDA
  01:47:20 - 01:48:32 - portefeuillehouder
  01:48:33 - 01:49:09 - voorzitter
 7. 6

  Voorstellen onder dit agendapunt worden niet besproken in de commissie, tenzij zich insprekers melden of een of meer fracties alsnog bespreking vragen. Dit kan worden gemeld tot uiterlijk 10 uur de dinsdagochtend vóór de commissievergadering.

 8. 6.a

  Om tot een rechtmatigheidsverantwoording te komen dienen we te werken met een kader. Het normenkader en bijbehorend toetsingskader zetten hiervoor de kaders. Het normenkader en toetsingskader worden jaarlijks geactualiseerd en vastgesteld. Het normenkader wordt vastgesteld ten behoeve van het rechtmatigheidskader inzake de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening 2024.

 9. 6.b

  Het Dagelijks Bestuur Regio De Vallei heeft 14 december 2024 de Kaderbrief Regio De Vallei 2025 en verder vastgesteld en vrijgegeven om aan te bieden aan de raden.


  Uw raad wordt gevraagd geen wensen en bedenkingen ter kennis te brengen aangezien de begroting van de GR geen afwijkingen vertoont met wat al bekend is en binnen onze eigen begroting kan worden opgevangen.

 10. 6.d

  Dit raadsvoorstel behelst de periodieke actualisering van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Barneveld. Voor het grootste deel betreft het juridisch-technische aanpassingen, waarmee geen inhoudelijke wijzigingen zijn beoogd. De voorgestelde aanpassingen die enige beleidsmatige achtergrond hebben een beperkte impact.

 11. 7

  01:48:57 - 01:49:09 - voorzitter
  01:49:09 - 01:49:16 - SGP
  01:49:16 - 01:49:17 - voorzitter
  01:49:17 - 01:50:10 - SGP
  01:50:10 - 01:50:11 - voorzitter
  01:50:11 - 01:52:24 - portefeuillehouder
  01:52:25 - 01:52:30 - voorzitter
  01:52:30 - 01:53:02 - VVD
  01:53:03 - 01:53:11 - voorzitter
  01:53:11 - 01:54:26 - portefeuillehouder
  01:54:26 - 01:54:28 - voorzitter
  01:54:28 - 01:54:45 - VVD
  01:54:45 - 01:55:19 - portefeuillehouder
  01:55:21 - 01:55:22 - voorzitter
  01:55:22 - 01:56:31 - Lokaal Belang
  01:56:31 - 01:56:32 - voorzitter
  01:56:32 - 01:57:51 - portefeuillehouder
  01:57:52 - 01:58:04 - voorzitter
 12. 8
  Sluiting - 21:05