Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Grondgebied

donderdag 29 februari 2024

19:30 - 22:15
Locatie

Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal

Voorzitter
De heer W.A. Knapen | de heer H. Mulder
Toelichting

Deze vergadering is openbaar. Publiek is van harte welkom zonder aanmelding vooraf. De vergadering is ook live en achteraf te bekijken via de webcast. Om mee te praten over een onderwerp moet u zich wel aanmelden. Dat kunt u doen via griffie@barneveld.nl. Zie voor meer informatie www.barneveld.nl/raad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:05:18 - 00:07:06 - voorzitter
  00:07:06 - 00:07:09 - CDA
 2. 2.A

  Dit collegebesluit (B-3.1 op de lijst ingekomen stukken van 07-02-24) is geagendeerd op het verzoek van het CDA. De fractie wil graag met het college, commissieleden en belanghebbenden (omwonenden en de  ontwikkelaar) in gesprek over dit onderwerp. Naast (verkeers)veiligheid e.d. wordt nu ook de realisatie van twee woningen opgenomen. De fractie wil weten hoe dit zich tot elkaar verhoudt en hoe dit proces er verder uitziet. 


  Uitgenodigd:
  Omwonenden van de Oud Vellerseweg, vertegenwoordigers van WeLiving (initiatiefnemer) en wethouder B. Wijnne.

  Besluit

  Het onderwerp is voldoende besproken.

  00:07:08 - 00:07:09 - CDA
  00:07:09 - 00:07:19 - voorzitter
  00:07:19 - 00:07:24 - CDA
  00:07:24 - 00:07:26 - voorzitter
  00:07:26 - 00:08:52 - CDA
  00:08:52 - 00:09:06 - voorzitter
  00:09:06 - 00:09:19 - CDA
  00:09:19 - 00:09:25 - voorzitter
  00:09:25 - 00:09:59 - CDA
  00:09:59 - 00:10:05 - voorzitter
  00:10:05 - 00:10:18 - deelnemer gesprek
  00:10:18 - 00:10:26 - voorzitter
  00:10:26 - 00:14:54 - deelnemer gesprek
  00:14:54 - 00:15:07 - voorzitter
  00:15:07 - 00:15:47 - CDA
  00:15:47 - 00:15:50 - deelnemer gesprek
  00:15:50 - 00:15:52 - voorzitter
  00:15:52 - 00:18:18 - deelnemer gesprek
  00:18:18 - 00:18:23 - voorzitter
  00:18:23 - 00:19:00 - ChristenUnie
  00:19:00 - 00:19:08 - voorzitter
  00:19:08 - 00:19:32 - ChristenUnie
  00:19:32 - 00:19:33 - voorzitter
  00:19:33 - 00:21:16 - deelnemer gesprek
  00:21:16 - 00:21:24 - voorzitter
  00:21:24 - 00:21:50 - SGP
  00:21:50 - 00:21:51 - voorzitter
  00:21:51 - 00:21:52 - SGP
  00:21:52 - 00:22:11 - deelnemer gesprek
  00:22:11 - 00:22:18 - voorzitter
  00:22:18 - 00:22:22 - Lokaal Belang
  00:22:22 - 00:22:24 - voorzitter
  00:22:24 - 00:22:52 - Lokaal Belang
  00:22:52 - 00:25:02 - deelnemer gesprek
  00:25:02 - 00:25:20 - voorzitter
  00:25:20 - 00:32:07 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:32:07 - 00:32:25 - voorzitter
  00:32:25 - 00:33:04 - CDA
  00:33:04 - 00:33:05 - voorzitter
  00:33:05 - 00:33:08 - voorzitter
  00:33:08 - 00:33:25 - Pro'98
  00:33:25 - 00:33:28 - voorzitter
  00:33:29 - 00:33:57 - deelnemer gesprek
  00:33:57 - 00:34:00 - voorzitter
  00:34:00 - 00:35:09 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:35:09 - 00:35:19 - voorzitter
  00:35:19 - 00:35:41 - CDA
  00:35:41 - 00:35:44 - voorzitter
  00:35:44 - 00:36:40 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:36:40 - 00:36:44 - voorzitter
  00:36:44 - 00:37:01 - CDA
  00:37:01 - 00:37:06 - voorzitter
  00:37:06 - 00:37:07 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:37:07 - 00:37:10 - voorzitter
  00:37:10 - 00:37:53 - Burger Initiatief
  00:37:53 - 00:37:57 - voorzitter
  00:37:57 - 00:39:00 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:39:00 - 00:39:04 - voorzitter
  00:39:05 - 00:39:54 - ChristenUnie
  00:39:54 - 00:39:55 - voorzitter
  00:39:55 - 00:39:58 - voorzitter
  00:39:58 - 00:40:39 - SGP
  00:40:39 - 00:40:41 - voorzitter
  00:40:41 - 00:41:51 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:41:51 - 00:42:20 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:42:20 - 00:42:24 - voorzitter
  00:42:24 - 00:42:36 - deelnemer gesprek
  00:42:36 - 00:42:37 - voorzitter
  00:42:37 - 00:42:46 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:42:46 - 00:42:47 - voorzitter
  00:42:49 - 00:43:04 - deelnemer gesprek
  00:43:04 - 00:43:11 - voorzitter
  00:43:11 - 00:43:56 - Burger Initiatief
  00:43:56 - 00:44:00 - voorzitter
  00:44:00 - 00:45:09 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:45:09 - 00:45:23 - voorzitter
  00:45:24 - 00:46:26 - Lid Bos
  00:46:26 - 00:46:30 - voorzitter
  00:46:30 - 00:46:39 - Lid Bos
  00:46:39 - 00:46:40 - voorzitter
  00:46:40 - 00:47:34 - CDA
  00:47:34 - 00:47:37 - voorzitter
  00:47:37 - 00:48:33 - CDA
  00:48:33 - 00:48:35 - voorzitter
  00:48:35 - 00:48:37 - CDA
  00:48:37 - 00:48:46 - voorzitter
  00:48:46 - 00:50:18 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:50:18 - 00:50:22 - voorzitter
  00:50:22 - 00:50:58 - portefeuillehouder
  00:50:58 - 00:51:06 - voorzitter
  00:51:06 - 00:51:45 - deelnemer gesprek
  00:51:45 - 00:51:47 - voorzitter
  00:51:47 - 00:52:03 - deelnemer gesprek
  00:52:03 - 00:52:48 - voorzitter
 3. 2.B

  De fracties van Pro'98 en de ChristenUnie geven aan dat er na de reflectie over het proces rondom de pilot huisvesting arbeidsmigranten een behoefte is ontstaan naar een grotere betrokkenheid van de raad bij de toekomstige behandeling van soortgelijke initiatieven. De fracties zijn voornemend een motie in te dienen waarin de raad het college verzoekt een aanpassing te doen in de vastgestelde lijst ‘Categorieën voor adviesrecht:' een lijst met categorieën waarin de raad wel, of niet om een uitspraak wordt gevraagd. 
  Het doel van de motie is dat de gemeenteraad in het vervolg een bindende uitspraak kan doen over initiatieven voor de huisvesting van arbeidsmigranten, die afwijken van het huidige beleid.


  Uitgenodigd: Wethouder B. Wijnne

  Besluit

  De motie wordt rijp geacht voor besluitvorming in de raadsvergadering van 14 maart. Aangezien de motie is besproken in deze commissie zal het als een regulier raadsagendapunt worden opgenomen op de concept-raadsagenda. Er is behoefte aan meningsvorming.

  00:52:26 - 00:52:48 - voorzitter
  00:52:48 - 00:55:12 - ChristenUnie
  00:55:12 - 00:55:15 - voorzitter
  00:55:15 - 00:55:43 - Pro'98
  00:55:43 - 00:56:10 - voorzitter
  00:56:10 - 00:56:44 - Burger Initiatief
  00:56:44 - 00:56:45 - voorzitter
  00:56:45 - 00:56:54 - ChristenUnie
  00:56:54 - 00:56:57 - voorzitter
  00:56:57 - 00:57:25 - ChristenUnie
  00:57:25 - 00:57:26 - voorzitter
  00:57:26 - 00:57:45 - Pro'98
  00:57:45 - 00:57:54 - voorzitter
  00:57:54 - 00:58:05 - SGP
  00:58:05 - 00:58:26 - VVD
  00:58:26 - 00:58:27 - voorzitter
  00:58:28 - 00:58:37 - ChristenUnie
  00:58:37 - 00:58:40 - voorzitter
  00:58:40 - 00:58:43 - Lokaal Belang
  00:58:43 - 00:58:44 - voorzitter
  00:58:44 - 00:59:24 - Lokaal Belang
  00:59:24 - 00:59:29 - voorzitter
  00:59:29 - 00:59:44 - Pro'98
  00:59:44 - 00:59:45 - voorzitter
  00:59:45 - 00:59:47 - Lokaal Belang
  00:59:47 - 00:59:50 - voorzitter
  00:59:50 - 01:00:05 - Lokaal Belang
  01:00:05 - 01:00:08 - voorzitter
  01:00:08 - 01:00:45 - ChristenUnie
  01:00:45 - 01:00:55 - voorzitter
  01:00:55 - 01:01:23 - SGP
  01:01:23 - 01:01:41 - voorzitter
  01:01:41 - 01:02:08 - Pro'98
  01:02:08 - 01:02:14 - voorzitter
  01:02:14 - 01:02:27 - SGP
  01:02:29 - 01:02:30 - voorzitter
  01:02:30 - 01:03:03 - ChristenUnie
  01:03:03 - 01:03:08 - voorzitter
  01:03:08 - 01:03:32 - deelnemer gesprek
  01:03:32 - 01:03:39 - voorzitter
  01:03:39 - 01:04:24 - Lid Bos
  01:04:24 - 01:04:36 - voorzitter
  01:04:36 - 01:05:02 - Pro'98
  01:05:02 - 01:05:07 - voorzitter
  01:05:07 - 01:09:17 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:09:17 - 01:09:22 - voorzitter
  01:09:22 - 01:09:32 - Pro'98
  01:09:32 - 01:09:35 - voorzitter
  01:09:36 - 01:10:15 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:10:15 - 01:10:39 - voorzitter
  01:10:39 - 01:11:27 - Lokaal Belang
  01:11:27 - 01:11:30 - voorzitter
  01:11:30 - 01:11:52 - SGP
  01:11:52 - 01:11:55 - voorzitter
  01:11:55 - 01:13:30 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:13:30 - 01:13:35 - voorzitter
  01:13:35 - 01:14:00 - Pro'98
  01:14:00 - 01:14:23 - voorzitter
  01:14:23 - 01:14:34 - SGP
  01:14:34 - 01:14:38 - voorzitter
  01:14:38 - 01:14:42 - SGP
  01:14:42 - 01:14:46 - voorzitter
  01:14:46 - 01:15:00 - ChristenUnie
  01:15:00 - 01:15:09 - voorzitter
  01:15:09 - 01:15:14 - SGP
  01:15:14 - 01:15:22 - voorzitter
 4. 5

  01:24:08 - 01:25:21 - voorzitter
 5. 6

  De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen waarmee niet-agrarische bedrijvigheid (bebouwing en buitenopslag) en een woning mogelijk worden gemaakt. Voor percelen aan de Harskamperweg (ten zuiden van nummers 58 en 60) en de Oude Essenerweg 13, 13A, 15 en 17 in Kootwijkerbroek is een verzoek ingediend om niet-agrarische bedrijvigheid (bebouwing en buitenopslag) en een woning te realiseren. Het gaat hierbij om de nieuwvestiging van twee niet-agrarische bedrijven. De nieuwe woning is ten westen van de (voormalig) bedrijfswoning aan de Oude Essenerweg 15 beoogd.
  Er is één zienswijze ingediend.


  Uitgenodigd: indiener zienswijze en wethouder B. Wijnne

  Bijlagen

  Besluit

  Het voorstel wordt rijp geacht voor besluitvorming. Er is behoefte aan meningsvorming.

  01:24:31 - 01:25:21 - voorzitter
  01:25:21 - 01:26:44 - Lid Bos
  01:26:44 - 01:26:52 - voorzitter
  01:26:52 - 01:27:17 - Pro'98
  01:27:18 - 01:27:20 - voorzitter
  01:27:20 - 01:28:48 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:28:48 - 01:28:52 - voorzitter
  01:28:52 - 01:29:52 - Pro'98
  01:29:54 - 01:29:55 - voorzitter
  01:29:55 - 01:30:02 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:30:02 - 01:30:55 - portefeuillehouder
  01:30:55 - 01:30:58 - Pro'98
  01:30:58 - 01:31:03 - voorzitter
  01:31:03 - 01:32:16 - Pro'98
  01:32:17 - 01:32:50 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:32:50 - 01:32:54 - voorzitter
  01:32:54 - 01:33:41 - ChristenUnie
  01:33:41 - 01:33:44 - voorzitter
  01:33:44 - 01:34:21 - ChristenUnie
  01:34:21 - 01:34:24 - voorzitter
  01:34:24 - 01:34:48 - SGP
  01:34:48 - 01:34:50 - voorzitter
  01:34:50 - 01:34:51 - SGP
  01:34:52 - 01:35:33 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:35:33 - 01:35:34 - voorzitter
  01:35:34 - 01:35:37 - ChristenUnie
  01:35:37 - 01:35:39 - Burger Initiatief
  01:35:39 - 01:35:41 - ChristenUnie
  01:35:41 - 01:35:45 - voorzitter
  01:35:45 - 01:35:56 - ChristenUnie
  01:35:56 - 01:36:02 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:36:02 - 01:37:28 - portefeuillehouder
  01:37:28 - 01:37:29 - voorzitter
  01:37:29 - 01:37:42 - Pro'98
  01:37:42 - 01:37:43 - voorzitter
  01:37:43 - 01:37:49 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:37:49 - 01:38:18 - Pro'98
  01:38:19 - 01:38:46 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:38:46 - 01:38:47 - Pro'98
  01:38:47 - 01:39:03 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:39:03 - 01:39:04 - Pro'98
  01:39:04 - 01:39:07 - voorzitter
  01:39:07 - 01:39:10 - Pro'98
  01:39:11 - 01:39:48 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:39:48 - 01:39:50 - voorzitter
  01:39:50 - 01:40:36 - Burger Initiatief
  01:40:36 - 01:40:37 - voorzitter
  01:40:37 - 01:41:15 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:41:16 - 01:41:27 - voorzitter
  01:41:29 - 01:42:12 - deelnemer gesprek
  01:42:12 - 01:42:50 - voorzitter
 6. 7

  Voorliggende bestemmingsplanherziening maakt functieverandering van agrarisch bedrijf naar wonen mogelijk op het perceel Grote Muntweg 2-4 in Kootwijkerbroek, waarbij de bestaande dubbele bedrijfswoning wordt omgezet naar één woning en vijf nieuwe woningen worden gerealiseerd. Tegen het plan is één zienswijze ingediend.  Uitgenodigd: indiener zienswijze en wethouder B. Wijnne

  Bijlagen

  Besluit

  Het voorstel wordt rijp geacht voor besluitvorming. Er is geen behoefte aan meningsvorming.

  01:42:38 - 01:42:50 - voorzitter
  01:43:39 - 01:44:26 - voorzitter
  01:44:26 - 01:46:35 - deelnemer gesprek
  01:46:35 - 01:46:41 - voorzitter
  01:46:42 - 01:47:16 - Pro'98
  01:47:16 - 01:47:18 - voorzitter
  01:47:18 - 01:48:08 - deelnemer gesprek
  01:48:08 - 01:48:14 - voorzitter
  01:48:14 - 01:48:37 - Pro'98
  01:48:38 - 01:49:22 - deelnemer gesprek
  01:49:22 - 01:49:27 - voorzitter
  01:49:28 - 01:50:38 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:50:39 - 01:50:48 - voorzitter
  01:50:48 - 01:51:24 - SGP
  01:51:24 - 01:51:29 - voorzitter
  01:51:29 - 01:51:56 - Lid Bos
  01:51:56 - 01:51:57 - voorzitter
  01:51:57 - 01:52:11 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:52:12 - 01:52:51 - portefeuillehouder
  01:52:51 - 01:52:58 - voorzitter
  01:52:58 - 01:52:59 - voorzitter
  01:53:00 - 01:53:47 - Lid Bos
  01:53:47 - 01:53:54 - voorzitter
  01:53:55 - 01:54:22 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:54:23 - 01:54:31 - voorzitter
  01:54:31 - 01:55:00 - Pro'98
  01:55:01 - 01:55:02 - voorzitter
  01:55:03 - 01:55:37 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:55:38 - 01:55:40 - voorzitter
  01:55:40 - 01:55:51 - deelnemer gesprek
  01:55:51 - 01:56:06 - Pro'98
  01:56:07 - 01:56:10 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:56:10 - 01:56:13 - voorzitter
  01:56:13 - 01:57:04 - Lid Bos
  01:57:04 - 01:57:09 - voorzitter
  01:57:09 - 01:57:37 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:57:38 - 01:57:54 - voorzitter
  01:57:54 - 01:57:57 - deelnemer gesprek
  01:57:57 - 01:58:20 - voorzitter
 7. 8

  De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een tweede bedrijfswoning en een open loods aan de Horselerweg 6 is in strijd met het geldende bestemmingsplan “Buitengebied 2012”. Medewerking kan wel worden verleend door middel van een buitenplanse afwijking. De bevoegdheid om af te wijken ligt bij het college, maar de voorwaarde voor het toepassen van deze bevoegdheid is dat de gemeenteraad een zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgeeft. Zonder zo een verklaring is medewerking niet mogelijk. De raad wordt gevraagd een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven en deze als definitief te beschouwen indien er geen zienswijzen tegen deze verklaring worden ingediend.  Uitgenodigd: Wethouder B. Wijnne.

  Besluit

  De commissie acht het voorstel rijp voor besluitvorming, met uitzondering van de fractie van Pro'98. Er is meningsvorming gewenst.

  02:00:43 - 02:01:15 - voorzitter
  02:01:15 - 02:02:07 - Pro'98
  02:02:07 - 02:02:09 - voorzitter
  02:02:09 - 02:02:23 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:02:23 - 02:02:25 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:02:26 - 02:02:38 - voorzitter
  02:02:38 - 02:02:40 - voorzitter
  02:02:40 - 02:03:40 - ChristenUnie
  02:03:41 - 02:03:44 - voorzitter
  02:03:44 - 02:04:18 - SGP
  02:04:18 - 02:04:21 - voorzitter
  02:04:21 - 02:05:31 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:05:31 - 02:05:39 - voorzitter
  02:05:39 - 02:05:52 - CDA
  02:05:52 - 02:05:54 - voorzitter
  02:05:54 - 02:06:47 - Pro'98
  02:06:48 - 02:09:06 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:09:06 - 02:09:08 - voorzitter
  02:09:08 - 02:09:45 - ChristenUnie
  02:09:45 - 02:09:46 - voorzitter
  02:09:46 - 02:10:31 - Pro'98
  02:10:32 - 02:10:37 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:10:37 - 02:11:12 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:11:12 - 02:11:33 - Pro'98
  02:11:34 - 02:12:06 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:12:07 - 02:12:09 - voorzitter
  02:12:09 - 02:13:05 - Lid Bos
  02:13:05 - 02:13:10 - voorzitter
  02:13:10 - 02:13:44 - ChristenUnie
  02:13:45 - 02:14:46 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:14:47 - 02:14:59 - voorzitter
  02:14:59 - 02:16:06 - Pro'98
  02:16:07 - 02:16:08 - voorzitter
  02:16:09 - 02:17:12 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:17:12 - 02:17:13 - voorzitter
  02:17:13 - 02:17:54 - Pro'98
  02:17:55 - 02:17:58 - voorzitter
  02:17:58 - 02:18:12 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:18:12 - 02:18:25 - voorzitter
  02:18:27 - 02:18:34 - Burger Initiatief
  02:18:34 - 02:18:36 - voorzitter
  02:18:36 - 02:18:39 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:18:42 - 02:19:39 - portefeuillehouder
  02:19:40 - 02:19:42 - voorzitter
  02:19:42 - 02:19:55 - ChristenUnie
  02:19:55 - 02:20:12 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:20:13 - 02:20:15 - ChristenUnie
  02:20:15 - 02:20:43 - portefeuillehouder
  02:20:43 - 02:20:58 - ChristenUnie
  02:20:59 - 02:21:17 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:21:18 - 02:21:20 - voorzitter
  02:21:20 - 02:21:41 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:21:43 - 02:22:21 - voorzitter
 8. 9

  Het college heeft twee agrarische percelen binnen de bebouwde kom aangewezen voor voorlopig voorkeursrecht. Dit is gebeurd omdat de locatie geschikt is voor maatschappelijke functies als een school of sport en er tegelijkertijd ook andere geïnteresseerden zijn. Met het voorkeursrecht ontstaat bij voorgenomen verkoop een aanbiedingsplicht aan de gemeente. De raad wordt voorgesteld het voorkeursrecht te bekrachtigen voor drie jaar.


  Tevens wordt de raad voorgesteld krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van de grond.


  Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne.

  Besluit

  Het raadsvoorstel wordt rijp geacht voor besluitvorming. Er is geen behoefte aan meningsvorming.

  02:23:46 - 02:24:50 - voorzitter
  02:24:50 - 02:26:00 - Lid Bos
  02:26:00 - 02:26:04 - voorzitter
  02:26:04 - 02:26:37 - VVD
  02:26:37 - 02:26:41 - voorzitter
  02:26:41 - 02:28:10 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:28:10 - 02:28:11 - voorzitter
  02:28:12 - 02:28:47 - Lid Bos
  02:28:48 - 02:28:49 - voorzitter
  02:28:49 - 02:29:29 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:29:30 - 02:29:34 - voorzitter
  02:29:34 - 02:30:40 - ChristenUnie
  02:30:40 - 02:30:42 - voorzitter
  02:30:42 - 02:30:50 - ChristenUnie
  02:30:50 - 02:30:57 - voorzitter
  02:30:57 - 02:31:08 - ChristenUnie
  02:31:08 - 02:31:32 - voorzitter
  02:31:34 - 02:31:40 - SGP
  02:31:40 - 02:31:42 - voorzitter
  02:31:42 - 02:32:06 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:32:08 - 02:32:09 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:32:09 - 02:32:12 - voorzitter
  02:32:12 - 02:32:42 - portefeuillehouder
  02:32:42 - 02:32:45 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:32:45 - 02:32:49 - ChristenUnie
  02:32:49 - 02:32:50 - voorzitter
  02:32:50 - 02:33:34 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:33:35 - 02:34:05 - voorzitter
  02:34:05 - 02:34:12 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:34:12 - 02:34:14 - portefeuillehouder
  02:34:14 - 02:34:16 - voorzitter
  02:34:16 - 02:34:31 - portefeuillehouder
  02:34:31 - 02:34:41 - Lid Bos
  02:34:41 - 02:34:42 - portefeuillehouder
  02:34:43 - 02:35:08 - voorzitter
  02:35:09 - 02:35:14 - voorzitter
  02:35:15 - 02:35:20 - Lokaal Belang
 9. 10
  Hamerstukken
 10. 10.1

  Het voorstel dat aan de raad wordt voorgelegd  vormt een woonbestemming om tot een landelijke bedrijfsbestemming waarin een wijnboerderij met recreatieve toevoegingen mogelijk wordt gemaakt aan de Garderbroekerweg 83 in Kootwijkerbroek.

  Bijlagen

 11. 10.2

  Dit raadsvoorstel betreft een wijziging van de op 13 december 2023 vastgestelde Huisvestingsverordening Barneveld 2024 – 2028. De voorgestelde wijziging is de toevoeging van kernbinding als lokale voorrangscriterium.

 12. 11

  02:35:18 - 02:35:20 - Lokaal Belang
  02:35:20 - 02:35:22 - voorzitter
  02:35:22 - 02:36:38 - Lokaal Belang
  02:36:38 - 02:36:39 - voorzitter
  02:36:39 - 02:37:21 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:37:22 - 02:37:39 - voorzitter
 13. 12
  Sluiting