Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Grondgebied

donderdag 25 januari 2024

19:30 - 22:05
Locatie

Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal

Voorzitter
De heer W.A. Knapen
Toelichting

Deze vergadering is openbaar. Publiek is van harte welkom zonder aanmelding vooraf. De vergadering is ook live en achteraf te bekijken via de webcast. Om mee te praten over een onderwerp moet u zich wel aanmelden. Dat kunt u doen via griffie@barneveld.nl. Zie voor meer informatie www.barneveld.nl/raad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:04:36 - 00:05:47 - voorzitter
 2. 2

  Dit memo, dat op de Lijst ingekomen stukken van 13-12-23 staat (B-3.20), is geagendeerd op verzoek van de fractie van de SGP. De SGP wil graag met de commissie en het college in gesprek over de ontwikkelingen in het kader van de vernieuwing van de milieustraat in Barneveld, zoals die genoemd zijn in de memo en heeft daarbij een aantal vragen.  Uitgenodigd: wethouder M.H.J. Pluimers-Foeken

  Besluit

  Het onderwerp is voldoende besproken.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Betrekken raad in ontwerpproces
  00:05:35 - 00:05:47 - voorzitter
  00:05:47 - 00:08:01 - SGP
  00:08:01 - 00:08:19 - voorzitter
  00:08:19 - 00:10:16 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:10:16 - 00:10:19 - voorzitter
  00:10:19 - 00:10:50 - SGP
  00:10:50 - 00:10:51 - voorzitter
  00:10:52 - 00:11:43 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:11:43 - 00:11:47 - voorzitter
  00:11:47 - 00:14:18 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:14:19 - 00:14:22 - voorzitter
  00:14:22 - 00:15:08 - SGP
  00:15:08 - 00:15:09 - voorzitter
  00:15:09 - 00:15:15 - SGP
  00:15:15 - 00:15:17 - voorzitter
  00:15:19 - 00:15:20 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:15:20 - 00:15:31 - voorzitter
  00:15:31 - 00:15:36 - Lokaal Belang
  00:15:36 - 00:15:39 - voorzitter
  00:15:39 - 00:15:41 - Lokaal Belang
  00:15:41 - 00:15:44 - voorzitter
  00:15:44 - 00:15:49 - ChristenUnie
  00:15:49 - 00:15:52 - voorzitter
  00:15:52 - 00:16:36 - ChristenUnie
  00:16:36 - 00:16:39 - voorzitter
  00:16:39 - 00:16:57 - ChristenUnie
  00:16:57 - 00:17:01 - voorzitter
  00:17:01 - 00:17:06 - CDA
  00:17:06 - 00:17:11 - voorzitter
  00:17:11 - 00:17:13 - CDA
  00:17:13 - 00:17:16 - voorzitter
  00:17:16 - 00:17:48 - Burger Initiatief
  00:17:48 - 00:17:53 - voorzitter
  00:17:55 - 00:20:17 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:20:17 - 00:20:21 - voorzitter
  00:20:22 - 00:21:20 - portefeuillehouder
  00:21:20 - 00:21:21 - voorzitter
  00:21:21 - 00:21:59 - SGP
  00:21:59 - 00:22:00 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:22:00 - 00:22:03 - SGP
  00:22:03 - 00:22:37 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:22:37 - 00:22:47 - voorzitter
  00:22:47 - 00:23:36 - Lokaal Belang
  00:23:36 - 00:23:37 - voorzitter
  00:23:37 - 00:24:55 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:24:55 - 00:24:57 - voorzitter
  00:24:57 - 00:25:37 - CDA
  00:25:37 - 00:25:38 - voorzitter
  00:25:38 - 00:26:06 - CDA
  00:26:06 - 00:26:09 - voorzitter
  00:26:10 - 00:28:19 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:28:19 - 00:28:33 - voorzitter
  00:28:34 - 00:29:06 - Pro'98
  00:29:06 - 00:29:07 - voorzitter
  00:29:07 - 00:29:25 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:29:25 - 00:29:37 - Pro'98
  00:29:37 - 00:29:38 - voorzitter
  00:29:38 - 00:29:55 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:29:55 - 00:30:39 - voorzitter
 3. 3

  Dit memo (B-3.16 op de lijst ingekomen stukken van 13-12-2023) is geagendeerd op verzoek van de ChristenUnie. De ChristenUnie wil met het college bespreken of het ambitieniveau zoals beschreven in de memo, overeen komt met het ambitieniveau zoals beschreven in de motie Helemaal groen.


  Uitgenodigd: wethouder M.H.J. Pluimers-Foeken

  Besluit

  Het onderwerp is voldoende besproken.

  00:30:02 - 00:30:39 - voorzitter
  00:30:39 - 00:31:56 - ChristenUnie
  00:31:56 - 00:31:58 - voorzitter
  00:31:58 - 00:34:19 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:34:20 - 00:34:38 - voorzitter
 4. 4

  Dit memo (B-3.23 op de lijst ingekomen stukken van 13-12-23) is geagendeerd op verzoek van de fracties van de SGP en de VVD.


  De SGP-fractie heeft vragen over het onderzoek om de oorzaken van de wateroverlast te achterhalen, gezien het onderzoekend adviesbureau tevens de opsteller is van het Waterhuishoudingsplan.
  Het tweede punt wat de fractie wil bespreken is wat we van deze wateroverlastsituatie die nu ontstaan is kunnen leren zodat dit in de nog volgende bouwfases van de wijk Bloemendal voorkomen kan worden.


  De VVD wil het memo inzake de wateroverlast in Bloemendal bespreken met het college om vragen te kunnen stellen over het aangekondigde onderzoek die het college heeft ingesteld en hoopt aandacht te vragen voor de waterhuishouding bij andere (toekomstige) nieuwbouwprojecten.


  Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne

  Besluit

  Het onderwerp is voldoende besproken.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Terugkoppeling onderzoeksresultaten wateroverlast
  00:37:11 - 00:38:31 - voorzitter
  00:38:31 - 00:41:29 - deelnemer gesprek
  00:41:29 - 00:41:47 - voorzitter
  00:41:47 - 00:42:02 - Lid Bos
  00:42:02 - 00:42:04 - voorzitter
  00:42:04 - 00:42:34 - deelnemer gesprek
  00:42:34 - 00:42:35 - Lid Bos
  00:42:35 - 00:42:36 - voorzitter
  00:42:36 - 00:43:02 - VVD
  00:43:02 - 00:43:03 - voorzitter
  00:43:03 - 00:43:36 - deelnemer gesprek
  00:43:36 - 00:43:39 - voorzitter
  00:43:39 - 00:43:50 - VVD
  00:43:50 - 00:43:51 - voorzitter
  00:43:51 - 00:43:52 - deelnemer gesprek
  00:43:52 - 00:43:54 - voorzitter
  00:43:54 - 00:44:19 - deelnemer gesprek
  00:44:19 - 00:44:26 - voorzitter
  00:44:26 - 00:45:07 - VVD
  00:45:07 - 00:45:11 - voorzitter
  00:45:11 - 00:46:22 - VVD
  00:46:22 - 00:46:26 - voorzitter
  00:46:26 - 00:47:20 - SGP
  00:47:20 - 00:47:23 - voorzitter
  00:47:23 - 00:51:52 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:51:52 - 00:51:54 - voorzitter
  00:51:54 - 00:52:14 - VVD
  00:52:14 - 00:52:21 - voorzitter
  00:52:21 - 00:53:20 - Lokaal Belang
  00:53:20 - 00:53:28 - voorzitter
  00:53:28 - 00:53:41 - SGP
  00:53:41 - 00:53:42 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:53:42 - 00:53:49 - voorzitter
  00:53:49 - 00:55:39 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:55:39 - 00:56:51 - adviseur
  00:56:51 - 00:56:58 - voorzitter
  00:56:58 - 00:57:17 - VVD
  00:57:17 - 00:57:53 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:57:53 - 00:58:01 - VVD
  00:58:01 - 00:58:02 - voorzitter
  00:58:02 - 00:59:06 - deelnemer gesprek
  00:59:06 - 00:59:08 - voorzitter
  00:59:08 - 00:59:23 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:59:23 - 00:59:29 - adviseur
  00:59:29 - 00:59:30 - voorzitter
  00:59:30 - 01:00:57 - adviseur
  01:00:57 - 01:00:58 - voorzitter
  01:00:58 - 01:01:25 - adviseur
  01:01:25 - 01:01:26 - voorzitter
  01:01:26 - 01:02:39 - deelnemer gesprek
  01:02:39 - 01:02:52 - voorzitter
  01:02:52 - 01:03:04 - Pro'98
  01:03:04 - 01:03:07 - voorzitter
  01:03:08 - 01:03:12 - voorzitter
  01:03:12 - 01:04:20 - adviseur
  01:04:20 - 01:04:21 - voorzitter
  01:04:21 - 01:05:16 - adviseur
  01:05:16 - 01:05:18 - voorzitter
  01:05:18 - 01:05:23 - adviseur
  01:05:23 - 01:05:28 - voorzitter
  01:05:28 - 01:05:33 - ChristenUnie
  01:05:33 - 01:05:34 - voorzitter
  01:05:34 - 01:06:10 - ChristenUnie
  01:06:10 - 01:06:11 - voorzitter
  01:06:11 - 01:06:40 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:06:40 - 01:06:41 - adviseur
  01:06:41 - 01:06:42 - voorzitter
  01:06:42 - 01:06:52 - adviseur
  01:06:52 - 01:06:59 - voorzitter
  01:06:59 - 01:08:01 - Lokaal Belang
  01:08:01 - 01:08:05 - voorzitter
  01:08:05 - 01:08:50 - adviseur
  01:08:50 - 01:08:54 - voorzitter
  01:08:54 - 01:09:37 - CDA
  01:09:37 - 01:09:40 - voorzitter
  01:09:42 - 01:10:41 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:10:41 - 01:10:43 - voorzitter
  01:10:43 - 01:10:47 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:10:47 - 01:11:52 - adviseur
  01:11:52 - 01:11:58 - voorzitter
  01:11:58 - 01:12:54 - Lid Bos
  01:12:54 - 01:12:56 - voorzitter
  01:12:56 - 01:13:21 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:13:21 - 01:13:26 - adviseur
  01:13:26 - 01:13:44 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:13:44 - 01:13:45 - voorzitter
  01:13:45 - 01:14:15 - adviseur
  01:14:15 - 01:14:16 - voorzitter
  01:14:16 - 01:14:20 - adviseur
  01:14:20 - 01:14:25 - voorzitter
  01:14:25 - 01:15:01 - deelnemer gesprek
  01:15:01 - 01:15:04 - voorzitter
  01:15:04 - 01:15:39 - adviseur
  01:15:39 - 01:15:40 - deelnemer gesprek
  01:15:40 - 01:15:57 - adviseur
  01:15:57 - 01:16:02 - voorzitter
  01:16:02 - 01:16:10 - deelnemer gesprek
  01:16:11 - 01:16:34 - voorzitter
  01:16:36 - 01:17:34 - Lokaal Belang
 5. 5

  01:16:46 - 01:17:34 - Lokaal Belang
  01:17:34 - 01:17:36 - voorzitter
  01:17:36 - 01:19:36 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:19:36 - 01:19:46 - voorzitter
  01:19:46 - 01:19:55 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:26:33 - 01:26:44 - voorzitter
 6. 6

  De fractie van de ChristenUnie wenst vier besluiten van het college, betreffende het thema wonen, te bespreken in de commissie.
  Het betreft de volgende besluiten (allen genoteerd op de lijst ingekomen stukken van 13-12-2023):
  B-3.11 memo verstrekte startersleningen 2023
  B-3.12 Tussentijdse evaluatie Woonvisie
  B-3.18 B&W-besluit inzake Activiteitenoverzicht 2024-2025 Mooiland
  B-3.19 Prestatieovereenkomst Wonen 2022-2025


  Naast de ChristenUnie wenst ook de SGP in de commissie te spreken over de memo verstrekte startersleningen. De fractie van de SGP wil met het college in gesprek over het aanpassen van de aanschafprijs van woningen met een starterslening en hoe dit zich verhoudt met het aantal te verstrekken leningen.


  De Tussentijdse evaluatie van de Woonvisie is eveneens geagendeerd op verzoek van de VVD-fractie. De fractie wil naar aanleiding van de evaluatie vragen stellen aan het college over de voortgang van de woningbouw en de opvolging van de motie flexwoningen.  Uitgenodigd: vertegenwoordigers van woningcoöperatie Mooiland en de woningstichting Barneveld, bewoners van woningen in beheer van Mooiland; hypotheekadviseurs en/of makelaars en wethouder B. Wijnne

  Besluit

  Het onderwerp is voldoende besproken.

  01:19:50 - 01:19:55 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:26:33 - 01:26:44 - voorzitter
  01:27:21 - 01:29:27 - voorzitter
  01:29:27 - 01:31:15 - deelnemer gesprek
  01:31:15 - 01:31:18 - voorzitter
  01:31:18 - 01:33:54 - deelnemer gesprek
  01:33:54 - 01:34:00 - voorzitter
  01:34:00 - 01:34:46 - Lid Bos
  01:34:47 - 01:34:48 - voorzitter
  01:34:48 - 01:34:53 - Lid Bos
  01:34:53 - 01:34:56 - voorzitter
  01:34:56 - 01:35:33 - deelnemer gesprek
  01:35:33 - 01:35:37 - voorzitter
  01:35:37 - 01:36:20 - deelnemer gesprek
  01:36:20 - 01:36:39 - voorzitter
  01:36:39 - 01:36:55 - ChristenUnie
  01:36:55 - 01:36:56 - voorzitter
  01:36:56 - 01:37:38 - deelnemer gesprek
  01:37:38 - 01:37:42 - voorzitter
  01:37:42 - 01:39:22 - ChristenUnie
  01:39:22 - 01:39:30 - voorzitter
  01:39:30 - 01:41:03 - SGP
  01:41:03 - 01:41:12 - voorzitter
  01:41:12 - 01:43:07 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:43:07 - 01:43:12 - voorzitter
  01:43:12 - 01:43:27 - SGP
  01:43:28 - 01:43:30 - voorzitter
  01:43:30 - 01:43:31 - voorzitter
  01:43:31 - 01:43:55 - adviseur
  01:43:55 - 01:43:59 - voorzitter
  01:43:59 - 01:44:33 - Pro'98
  01:44:34 - 01:44:44 - voorzitter
  01:44:44 - 01:45:22 - ChristenUnie
  01:45:22 - 01:45:24 - voorzitter
  01:45:24 - 01:46:14 - CDA
  01:46:14 - 01:46:18 - voorzitter
  01:46:18 - 01:46:37 - CDA
  01:46:37 - 01:46:40 - voorzitter
  01:46:40 - 01:47:31 - Lid Bos
  01:47:31 - 01:47:38 - voorzitter
  01:47:38 - 01:47:42 - SGP
  01:47:42 - 01:47:43 - SGP
  01:47:43 - 01:47:51 - voorzitter
  01:47:52 - 01:48:08 - SGP
  01:48:08 - 01:48:09 - Lid Bos
  01:48:09 - 01:48:28 - voorzitter
  01:48:28 - 01:48:30 - Lid Bos
  01:48:30 - 01:48:45 - voorzitter
  01:48:45 - 01:49:06 - Burger Initiatief
  01:49:06 - 01:49:07 - voorzitter
  01:49:07 - 01:50:21 - adviseur
  01:50:22 - 01:50:30 - voorzitter
  01:50:30 - 01:50:53 - deelnemer gesprek
  01:50:53 - 01:50:54 - voorzitter
  01:50:54 - 01:51:40 - deelnemer gesprek
  01:51:40 - 01:51:43 - voorzitter
  01:51:43 - 01:51:49 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:51:50 - 01:52:38 - voorzitter
  01:52:38 - 01:54:07 - deelnemer gesprek
  01:54:07 - 01:54:18 - voorzitter
  01:54:19 - 01:55:08 - ChristenUnie
  01:55:08 - 01:55:12 - voorzitter
  01:55:12 - 01:56:26 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:56:26 - 01:56:28 - voorzitter
  01:56:28 - 01:56:47 - ChristenUnie
  01:56:47 - 01:56:48 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:56:48 - 01:56:53 - voorzitter
  01:56:53 - 01:57:32 - deelnemer gesprek
  01:57:32 - 01:57:36 - voorzitter
  01:57:36 - 01:58:13 - Lokaal Belang
  01:58:14 - 01:58:15 - voorzitter
  01:58:15 - 01:58:48 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:58:48 - 01:58:56 - voorzitter
  01:58:56 - 02:00:22 - VVD
  02:00:22 - 02:00:25 - voorzitter
  02:00:25 - 02:01:36 - VVD
  02:01:36 - 02:01:38 - voorzitter
  02:01:38 - 02:01:55 - SGP
  02:01:55 - 02:01:59 - voorzitter
  02:01:59 - 02:03:51 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:03:51 - 02:03:53 - voorzitter
  02:03:53 - 02:04:05 - ChristenUnie
  02:04:05 - 02:04:13 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:04:13 - 02:04:14 - ChristenUnie
  02:04:14 - 02:05:40 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:05:40 - 02:05:44 - voorzitter
  02:05:44 - 02:06:03 - VVD
  02:06:03 - 02:06:06 - voorzitter
  02:06:08 - 02:06:27 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:06:27 - 02:06:28 - voorzitter
  02:06:28 - 02:06:29 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:06:29 - 02:06:33 - voorzitter
  02:06:33 - 02:07:38 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:07:38 - 02:07:45 - voorzitter
  02:07:45 - 02:07:52 - VVD
  02:07:53 - 02:08:18 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:08:18 - 02:08:19 - voorzitter
  02:08:19 - 02:08:37 - adviseur
  02:08:38 - 02:08:39 - voorzitter
  02:08:39 - 02:09:04 - SGP
  02:09:04 - 02:09:06 - deelnemer gesprek
  02:09:06 - 02:09:07 - voorzitter
  02:09:07 - 02:10:59 - deelnemer gesprek
  02:10:59 - 02:12:17 - deelnemer gesprek
  02:12:17 - 02:12:20 - voorzitter
  02:12:20 - 02:12:21 - deelnemer gesprek
  02:12:21 - 02:12:22 - voorzitter
  02:12:22 - 02:12:25 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:12:25 - 02:12:49 - voorzitter
  02:12:49 - 02:13:45 - ChristenUnie
  02:13:45 - 02:13:49 - voorzitter
  02:13:49 - 02:13:58 - ChristenUnie
  02:13:58 - 02:13:59 - voorzitter
  02:13:59 - 02:14:00 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:14:00 - 02:14:03 - voorzitter
  02:14:03 - 02:14:04 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:14:04 - 02:14:07 - ChristenUnie
  02:14:07 - 02:14:08 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:14:08 - 02:14:09 - ChristenUnie
  02:14:09 - 02:15:42 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:15:42 - 02:15:45 - voorzitter
  02:15:45 - 02:15:46 - Lid Bos
  02:15:46 - 02:15:49 - deelnemer gesprek
  02:15:49 - 02:15:50 - voorzitter
  02:15:50 - 02:16:25 - deelnemer gesprek
  02:16:25 - 02:16:26 - voorzitter
  02:16:27 - 02:17:40 - Lid Bos
  02:17:40 - 02:17:52 - voorzitter
  02:17:52 - 02:17:55 - Lid Bos
  02:17:55 - 02:18:16 - voorzitter
  02:18:16 - 02:18:20 - Lid Bos
  02:18:20 - 02:18:51 - voorzitter
  02:18:52 - 02:19:33 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:19:33 - 02:19:36 - voorzitter
  02:19:36 - 02:19:45 - Lokaal Belang
  02:19:45 - 02:19:47 - voorzitter
  02:19:47 - 02:20:05 - Lokaal Belang
  02:20:05 - 02:20:12 - deelnemer gesprek
  02:20:12 - 02:20:13 - voorzitter
  02:20:13 - 02:20:19 - deelnemer gesprek
  02:20:19 - 02:20:27 - Lokaal Belang
  02:20:27 - 02:20:42 - deelnemer gesprek
  02:20:42 - 02:20:51 - voorzitter
  02:20:51 - 02:21:05 - adviseur
  02:21:05 - 02:21:06 - voorzitter
  02:21:06 - 02:21:12 - deelnemer gesprek
  02:21:12 - 02:21:14 - voorzitter
  02:21:14 - 02:21:15 - deelnemer gesprek
  02:21:15 - 02:21:17 - voorzitter
  02:21:17 - 02:22:11 - ChristenUnie
  02:22:11 - 02:22:12 - deelnemer gesprek
  02:22:12 - 02:22:15 - voorzitter
  02:22:15 - 02:23:23 - deelnemer gesprek
  02:23:23 - 02:23:49 - voorzitter
  02:24:51 - 02:24:54 - voorzitter
  02:24:54 - 02:24:57 - VVD
  02:24:57 - 02:24:58 - voorzitter
  02:25:03 - 02:26:03 - voorzitter
 7. 7

  Dit memo (B-3.4 op de lijst ingekomen stukken van 07-02-24) is geagendeerd op verzoek van de fracties van de SGP, Lokaal Belang en de ChristenUnie.
  Het ministerie van Defensie is bezig met het opstellen van een Nationaal Programma Ruimte voor Defensie. Eén van de projecten uit dit programma is de zoektocht naar een nieuwe centrale kazerne in Nederland. Daarbij is en wordt ook gekeken naar locaties binnen de gemeente Barneveld.  De SGP wil graag in gesprek over het verschenen rapport en de memo van B&W naar aanleiding van dit rapport. Lokaal Belang wil graag in gesprek over de (koppel)kansen en de randvoorwaarden rond een eventuele revitalisering en/of uitbreiding van de kazerne in Stroe. De fractie van de ChristenUnie wil in gesprek over de betekenis van een eventuele nieuwe kazerne en welke invloed de gemeente heeft op de besluitvorming hierover.  Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne.

  Besluit

  In navolging op de toezegging van de wethouder om de zienswijze aan de raad voor te leggen, heeft de commissie aangegeven het aan te bieden voorstel te willen behandelen in de raadsvergadering van 7 februari en te bespreken in de meningsvorming van diezelfde vergadering.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Behandeling concept-zienswijze NRD in raadsvergadering
  02:25:18 - 02:26:03 - voorzitter
  02:26:03 - 02:26:15 - Lokaal Belang
  02:26:15 - 02:26:17 - voorzitter
  02:26:17 - 02:27:57 - Lokaal Belang
  02:27:58 - 02:28:04 - voorzitter
  02:28:05 - 02:29:59 - SGP
  02:29:59 - 02:30:05 - voorzitter
  02:30:05 - 02:34:11 - ChristenUnie
  02:34:11 - 02:34:26 - voorzitter
  02:34:27 - 02:36:40 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:36:40 - 02:36:43 - Lokaal Belang
  02:36:43 - 02:36:47 - voorzitter
  02:36:47 - 02:36:50 - Lokaal Belang
  02:36:50 - 02:36:52 - voorzitter
  02:36:52 - 02:37:13 - Lokaal Belang
  02:37:13 - 02:39:04 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:39:04 - 02:39:17 - voorzitter
  02:39:17 - 02:39:28 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:39:28 - 02:39:31 - voorzitter
  02:39:31 - 02:39:52 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:39:52 - 02:40:29 - adviseur
  02:40:29 - 02:41:09 - Lid Bos
  02:41:10 - 02:41:20 - voorzitter
  02:41:20 - 02:41:21 - voorzitter
  02:41:21 - 02:43:10 - deelnemer gesprek
  02:43:10 - 02:43:18 - voorzitter
  02:43:18 - 02:43:34 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:43:34 - 02:43:48 - voorzitter
  02:43:48 - 02:43:53 - SGP
  02:43:53 - 02:43:58 - voorzitter
  02:43:58 - 02:44:04 - Lokaal Belang
  02:44:04 - 02:44:18 - voorzitter
  02:44:18 - 02:44:31 - Pro'98
  02:44:31 - 02:44:52 - voorzitter
  02:44:52 - 02:45:07 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:45:07 - 02:45:22 - voorzitter
  02:45:22 - 02:45:53 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:45:53 - 02:45:56 - voorzitter
  02:45:56 - 02:46:34 - Burger Initiatief
  02:46:34 - 02:46:36 - voorzitter
  02:46:36 - 02:47:02 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:47:02 - 02:47:04 - voorzitter
  02:47:04 - 02:47:29 - deelnemer gesprek
  02:47:29 - 02:47:30 - voorzitter
  02:47:30 - 02:47:34 - deelnemer gesprek
  02:47:34 - 02:47:35 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:47:35 - 02:47:56 - deelnemer gesprek
  02:47:57 - 02:48:11 - voorzitter
  02:48:11 - 02:48:12 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:48:12 - 02:48:14 - voorzitter
  02:48:14 - 02:49:09 - Voorzitter
  02:49:09 - 02:49:10 - voorzitter
  02:49:10 - 02:49:20 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:49:20 - 02:49:27 - voorzitter
  02:49:27 - 02:50:04 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:50:04 - 02:50:10 - voorzitter
  02:50:10 - 02:50:12 - ChristenUnie
  02:50:12 - 02:50:13 - ChristenUnie
  02:50:13 - 02:50:35 - Lokaal Belang
  02:50:35 - 02:50:37 - voorzitter
  02:50:37 - 02:51:23 - Burger Initiatief
  02:51:23 - 02:51:25 - voorzitter
  02:51:25 - 02:51:36 - Burger Initiatief
  02:51:36 - 02:51:40 - voorzitter
  02:51:40 - 02:52:18 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:52:18 - 02:52:24 - voorzitter
  02:52:24 - 02:52:31 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:52:31 - 02:52:34 - VVD
  02:52:34 - 02:52:41 - voorzitter
  02:52:41 - 02:52:43 - VVD
  02:52:43 - 02:52:45 - voorzitter
  02:52:45 - 02:53:01 - SGP
  02:53:01 - 02:53:02 - voorzitter
  02:53:02 - 02:53:04 - deelnemer gesprek
  02:53:04 - 02:53:09 - voorzitter
  02:53:09 - 02:53:46 - Lid Bos
  02:53:46 - 02:53:55 - voorzitter
  02:53:55 - 02:54:10 - SGP
  02:54:10 - 02:54:14 - voorzitter
  02:54:14 - 02:54:27 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:54:28 - 02:55:51 - adviseur
  02:55:51 - 02:55:54 - voorzitter
  02:55:54 - 02:56:16 - SGP
  02:56:16 - 02:56:17 - adviseur
  02:56:17 - 02:56:21 - voorzitter
  02:56:21 - 02:57:02 - adviseur
  02:57:02 - 02:57:10 - voorzitter
  02:57:10 - 02:57:32 - ChristenUnie
  02:57:32 - 02:57:34 - voorzitter
  02:57:34 - 02:57:58 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:57:58 - 02:57:59 - voorzitter
  02:57:59 - 02:58:15 - ChristenUnie
  02:58:15 - 02:58:19 - voorzitter
  02:58:19 - 02:58:33 - ChristenUnie
  02:58:33 - 02:58:47 - voorzitter
  02:58:47 - 02:58:52 - ChristenUnie
  02:58:54 - 02:59:30 - adviseur
  02:59:30 - 02:59:31 - voorzitter
  02:59:31 - 02:59:44 - Lokaal Belang
  02:59:45 - 02:59:52 - voorzitter
  02:59:52 - 03:00:31 - deelnemer gesprek
  03:00:31 - 03:00:39 - voorzitter
  03:00:39 - 03:00:41 - deelnemer gesprek
  03:00:41 - 03:00:45 - voorzitter
  03:00:45 - 03:02:12 - deelnemer gesprek
  03:02:12 - 03:02:19 - voorzitter
  03:02:19 - 03:02:39 - deelnemer gesprek
  03:02:39 - 03:03:24 - voorzitter
  03:03:25 - 03:05:35 - ChristenUnie
 8. 8

  Voorstellen onder dit agendapunt worden niet besproken in de commissie, tenzij zich insprekers melden of een of meer fracties alsnog bespreking vragen. Dit kan worden gemeld tot uiterlijk 10 uur de dinsdagochtend vóór de commissievergadering.

 9. 9

  03:04:17 - 03:05:35 - ChristenUnie
  03:05:35 - 03:05:42 - voorzitter
  03:05:43 - 03:06:03 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:06:03 - 03:06:04 - voorzitter
  03:06:04 - 03:10:04 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:10:04 - 03:10:09 - voorzitter
  03:10:09 - 03:11:00 - SGP
  03:11:00 - 03:11:11 - voorzitter
 10. 10
  Sluiting - 22:05