Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Grondgebied

donderdag 16 mei 2024

19:30 - 21:55
Locatie

Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal

Voorzitter
De heer W.A. Knapen
Toelichting

Deze vergadering is openbaar. Publiek is van harte welkom zonder aanmelding vooraf. De vergadering is ook live en achteraf te bekijken via de webcast. Om mee te praten over een onderwerp moet u zich wel aanmelden. Dat kunt u doen via griffie@barneveld.nl. Zie voor meer informatie www.barneveld.nl/raad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:48 - 00:02:25 - voorzitter
 2. 2

  Tijdens de raadsvergadering van 14 maart is de motie 'adviesrecht raad bij huisvesting arbeidsmigranten' aangenomen. De motie is het gevolg van de reflectie op het proces rond de pilot huisvesting arbeidsmigranten en de behoefte van de raad aan een grotere betrokkenheid bij dit soort initiatieven. Via de motie verzoekt de raad het college onder meer om een voorstel aan de raad voor te leggen waarmee een wijziging van het adviesrecht wordt geregeld. Het voorstel dat nu voorligt voorziet hierin doormiddel van aanpassing van de zogenaamde bopa-lijst. Er ontstaat met deze wijziging een bindend adviesrecht van de raad bij logiesfuncties voor werknemers, de opvang van asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen.


  Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne

  Besluit

  De commissie acht het voorstel rijp voor besluitvorming. Er is geen behoefte aan meningsvorming.

  00:01:59 - 00:02:25 - voorzitter
  00:02:25 - 00:02:27 - Pro'98
  00:02:27 - 00:02:37 - voorzitter
  00:02:37 - 00:02:53 - Pro'98
  00:02:53 - 00:03:00 - voorzitter
  00:03:00 - 00:03:12 - CDA
  00:03:13 - 00:03:22 - voorzitter
  00:03:22 - 00:03:26 - portefeuillehouder
  00:03:27 - 00:03:48 - voorzitter
  00:03:48 - 00:03:53 - portefeuillehouder
  00:03:53 - 00:03:55 - voorzitter
  00:03:55 - 00:03:58 - voorzitter
  00:04:04 - 00:05:06 - voorzitter
 3. 3

  De voortgangsrapportage woningbouw (B-3.17) is geagendeerd op verzoek van de fracties van de VVD en de SGP. De VVD-fractie wil over een aantal punten het gesprek voeren, namelijk het realiseren van de doelstellingen,  de mogelijke consequenties van het gelijktijdig opleveren van een groot aantal woningen en hoe verder vooruit gekeken kan worden. De fractie van de SGP wil in gesprek over de eventuele belemmeringen rond netcongestie en de beschikbaarheid van water die zich in de toekomst kunnen voordoen. Daarnaast wil de fractie in gesprek over de opbrengsten of kosten van planontwikkelingen.


  Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne.

  Besluit

  Het onderwerp is voldoende besproken.

  00:04:46 - 00:05:06 - voorzitter
  00:05:06 - 00:07:19 - VVD
  00:07:19 - 00:07:23 - voorzitter
  00:07:23 - 00:07:46 - SGP
  00:07:46 - 00:08:24 - voorzitter
  00:08:24 - 00:09:58 - portefeuillehouder
  00:09:58 - 00:10:06 - voorzitter
  00:10:06 - 00:10:53 - Lid Bos
  00:10:54 - 00:10:55 - voorzitter
  00:10:55 - 00:11:29 - portefeuillehouder
  00:11:29 - 00:12:45 - adviseur
  00:12:46 - 00:16:18 - portefeuillehouder
  00:16:18 - 00:16:26 - voorzitter
  00:16:26 - 00:16:28 - portefeuillehouder
  00:16:28 - 00:16:35 - voorzitter
  00:16:35 - 00:16:51 - SGP
  00:16:52 - 00:17:20 - portefeuillehouder
  00:17:20 - 00:17:21 - SGP
  00:17:21 - 00:17:29 - SGP
  00:17:30 - 00:17:32 - voorzitter
  00:17:32 - 00:17:34 - portefeuillehouder
  00:17:35 - 00:17:39 - SGP
  00:17:40 - 00:17:49 - portefeuillehouder
  00:17:49 - 00:17:50 - voorzitter
  00:17:50 - 00:18:03 - portefeuillehouder
  00:18:05 - 00:18:12 - SGP
  00:18:12 - 00:19:18 - adviseur
  00:19:18 - 00:19:53 - portefeuillehouder
  00:19:53 - 00:19:55 - voorzitter
  00:19:56 - 00:20:15 - VVD
  00:20:15 - 00:20:16 - voorzitter
  00:20:16 - 00:20:17 - portefeuillehouder
  00:20:17 - 00:20:18 - voorzitter
  00:20:18 - 00:20:41 - portefeuillehouder
  00:20:41 - 00:20:50 - voorzitter
  00:20:50 - 00:22:28 - Lokaal Belang
  00:22:28 - 00:22:30 - voorzitter
  00:22:30 - 00:22:35 - portefeuillehouder
  00:22:35 - 00:23:05 - adviseur
  00:23:05 - 00:23:08 - portefeuillehouder
  00:23:08 - 00:23:17 - voorzitter
  00:23:17 - 00:24:04 - adviseur
  00:24:04 - 00:24:26 - portefeuillehouder
  00:24:26 - 00:24:29 - voorzitter
  00:24:29 - 00:25:30 - adviseur
  00:25:30 - 00:25:39 - voorzitter
  00:25:39 - 00:26:02 - SGP
  00:26:03 - 00:26:04 - voorzitter
  00:26:04 - 00:26:17 - Lokaal Belang
  00:26:17 - 00:26:18 - SGP
  00:26:19 - 00:26:20 - voorzitter
  00:26:20 - 00:26:24 - SGP
  00:26:25 - 00:26:33 - voorzitter
  00:26:33 - 00:28:06 - ChristenUnie
  00:28:06 - 00:28:08 - voorzitter
  00:28:10 - 00:29:10 - portefeuillehouder
  00:29:11 - 00:30:27 - adviseur
  00:30:27 - 00:30:32 - voorzitter
  00:30:32 - 00:30:55 - ChristenUnie
  00:30:55 - 00:31:04 - voorzitter
  00:31:04 - 00:31:20 - Pro'98
  00:31:21 - 00:32:44 - portefeuillehouder
  00:32:44 - 00:32:45 - voorzitter
  00:32:45 - 00:32:57 - Pro'98
  00:32:58 - 00:33:00 - portefeuillehouder
  00:33:00 - 00:34:17 - adviseur
  00:34:17 - 00:34:26 - voorzitter
  00:34:26 - 00:34:27 - Lid Bos
  00:34:27 - 00:34:30 - voorzitter
  00:34:30 - 00:35:19 - Lid Bos
  00:35:19 - 00:35:21 - voorzitter
  00:35:21 - 00:35:36 - Lid Bos
  00:35:36 - 00:35:39 - voorzitter
  00:35:39 - 00:35:42 - Lid Bos
  00:35:42 - 00:35:45 - voorzitter
  00:35:45 - 00:36:03 - ChristenUnie
  00:36:03 - 00:36:05 - voorzitter
  00:36:06 - 00:36:12 - SGP
  00:36:12 - 00:36:15 - voorzitter
  00:36:15 - 00:36:33 - SGP
  00:36:34 - 00:36:36 - portefeuillehouder
  00:36:36 - 00:36:37 - voorzitter
  00:36:37 - 00:38:04 - portefeuillehouder
  00:38:04 - 00:38:51 - adviseur
  00:38:51 - 00:39:01 - voorzitter
 4. 4

  De fracties van het CDA, de VVD, Lokaal Belang en de ChristenUnie hebben verzocht het GVVP Maatregelenpakket en de verkeersveiligheidsmonitor te agenderen (B-2.21 op de lijst ingekomen stukken van 17-04-24). De fracties willen onder meer in gesprek over de meest onveilige wegen in de gemeente, de effecten van de te treffen maatregelen op de verkeersveiligheid, de Centrumring Barneveld en het proces rond het actualiseren van het GVVP.


  Uitgenodigd: wethouder M.H.J. Pluimers-Foeken

  Besluit

  Het onderwerp is voldoende besproken.

  De commissie is positief over een voorstel om een raadstafel te organiseren over verkeersveiligheid. De fractie van de ChristenUnie komt met een voorstel.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Verkeerskundige maatregelen rotonde de Punt
  00:38:56 - 00:39:01 - voorzitter
  00:40:18 - 00:40:55 - voorzitter
  00:40:57 - 00:42:55 - CDA
  00:42:55 - 00:43:22 - voorzitter
  00:43:22 - 00:44:16 - portefeuillehouder
  00:44:16 - 00:44:19 - voorzitter
  00:44:19 - 00:44:20 - portefeuillehouder
  00:44:20 - 00:44:40 - CDA
  00:44:40 - 00:44:42 - voorzitter
  00:44:42 - 00:44:57 - portefeuillehouder
  00:44:57 - 00:45:31 - adviseur
  00:45:31 - 00:45:32 - voorzitter
  00:45:32 - 00:46:29 - portefeuillehouder
  00:46:29 - 00:46:34 - voorzitter
  00:46:36 - 00:47:19 - VVD
  00:47:19 - 00:47:20 - voorzitter
  00:47:20 - 00:48:10 - portefeuillehouder
  00:48:10 - 00:48:12 - voorzitter
  00:48:12 - 00:48:13 - portefeuillehouder
  00:48:13 - 00:48:45 - VVD
  00:48:45 - 00:49:16 - portefeuillehouder
  00:49:16 - 00:49:20 - voorzitter
  00:49:20 - 00:49:21 - portefeuillehouder
  00:49:21 - 00:49:39 - CDA
  00:49:39 - 00:49:42 - voorzitter
  00:49:43 - 00:49:46 - portefeuillehouder
  00:49:46 - 00:49:54 - voorzitter
  00:49:54 - 00:50:04 - portefeuillehouder
  00:50:04 - 00:50:12 - voorzitter
  00:50:12 - 00:51:16 - portefeuillehouder
  00:51:16 - 00:51:21 - voorzitter
  00:51:21 - 00:54:11 - Lokaal Belang
  00:54:11 - 00:54:15 - voorzitter
  00:54:15 - 00:58:07 - portefeuillehouder
  00:58:08 - 00:58:12 - voorzitter
  00:58:12 - 01:00:03 - ChristenUnie
  01:00:03 - 01:00:10 - voorzitter
  01:00:10 - 01:00:36 - VVD
  01:00:36 - 01:00:39 - voorzitter
  01:00:39 - 01:02:32 - ChristenUnie
  01:02:32 - 01:02:38 - voorzitter
  01:02:38 - 01:02:48 - SGP
  01:02:48 - 01:02:49 - voorzitter
  01:02:49 - 01:03:27 - SGP
  01:03:27 - 01:03:33 - voorzitter
  01:03:36 - 01:07:11 - portefeuillehouder
  01:07:11 - 01:07:18 - voorzitter
  01:07:18 - 01:07:50 - ChristenUnie
  01:07:50 - 01:07:53 - voorzitter
  01:07:58 - 01:08:25 - portefeuillehouder
  01:08:25 - 01:08:28 - voorzitter
  01:08:28 - 01:09:03 - VVD
  01:09:03 - 01:09:07 - voorzitter
  01:09:07 - 01:09:08 - portefeuillehouder
  01:09:08 - 01:09:10 - VVD
  01:09:10 - 01:10:50 - portefeuillehouder
  01:10:50 - 01:11:13 - voorzitter
  01:11:14 - 01:11:51 - SGP
  01:11:51 - 01:11:52 - voorzitter
  01:11:52 - 01:12:12 - portefeuillehouder
  01:12:12 - 01:12:31 - voorzitter
  01:12:31 - 01:12:42 - Lid Bos
  01:12:42 - 01:12:45 - voorzitter
  01:12:45 - 01:12:48 - Burger Initiatief
  01:12:49 - 01:12:51 - voorzitter
  01:12:51 - 01:12:52 - VVD
  01:12:52 - 01:12:54 - voorzitter
  01:12:55 - 01:13:32 - CDA
  01:13:32 - 01:13:36 - voorzitter
  01:13:36 - 01:13:38 - Pro'98
  01:13:39 - 01:13:42 - voorzitter
  01:13:42 - 01:14:00 - ChristenUnie
  01:14:00 - 01:14:11 - voorzitter
  01:14:11 - 01:14:12 - ChristenUnie
  01:14:12 - 01:14:15 - CDA
  01:14:15 - 01:14:17 - voorzitter
  01:14:17 - 01:14:38 - Lid Bos
  01:14:38 - 01:14:40 - voorzitter
  01:14:40 - 01:14:45 - ChristenUnie
  01:14:45 - 01:14:46 - voorzitter
  01:14:47 - 01:15:14 - Pro'98
  01:15:14 - 01:15:19 - voorzitter
  01:15:19 - 01:15:55 - Lokaal Belang
  01:15:55 - 01:16:00 - voorzitter
  01:16:00 - 01:16:15 - Lokaal Belang
  01:16:15 - 01:16:16 - voorzitter
  01:16:16 - 01:16:59 - SGP
  01:16:59 - 01:17:18 - voorzitter
  01:17:18 - 01:18:10 - portefeuillehouder
  01:18:11 - 01:18:27 - voorzitter
  01:18:28 - 01:18:56 - ChristenUnie
  01:18:56 - 01:19:05 - voorzitter
  01:19:09 - 01:19:23 - voorzitter
 5. 5

  01:19:17 - 01:19:23 - voorzitter
  01:26:47 - 01:27:39 - voorzitter
 6. 6

  Dit besluit van B&W (B-2.8 op de lijst ingekomen stukken van 17-04-24) is geagendeerd op verzoek van het CDA. De fractie wil in gesprek met het college, de commissie en betrokkenen over bepaalde keuzes en het proces.


  Uitgenodigd: Plaatselijk belang Zwartebroek/Terschuur (indieners petitie) en wethouder M.H.J. Pluimers-Foeken.

  Besluit

  Het onderwerp is voldoende besproken.

  01:26:53 - 01:27:39 - voorzitter
  01:27:42 - 01:28:35 - CDA
  01:28:35 - 01:28:40 - voorzitter
  01:28:41 - 01:28:48 - CDA
  01:28:49 - 01:29:08 - voorzitter
  01:29:08 - 01:30:45 - CDA
  01:30:45 - 01:30:54 - voorzitter
  01:30:56 - 01:33:31 - portefeuillehouder
  01:33:31 - 01:33:34 - voorzitter
  01:33:35 - 01:33:50 - CDA
  01:33:51 - 01:34:15 - portefeuillehouder
  01:34:15 - 01:34:20 - voorzitter
  01:34:21 - 01:34:40 - Pro'98
  01:34:40 - 01:34:41 - voorzitter
  01:34:41 - 01:35:24 - portefeuillehouder
  01:35:24 - 01:35:26 - voorzitter
  01:35:26 - 01:35:47 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:35:47 - 01:35:50 - voorzitter
  01:35:51 - 01:36:27 - CDA
  01:36:27 - 01:36:31 - voorzitter
  01:36:33 - 01:37:21 - portefeuillehouder
  01:37:21 - 01:37:41 - voorzitter
  01:37:42 - 01:37:47 - CDA
  01:37:47 - 01:37:55 - voorzitter
  01:37:55 - 01:37:59 - Lokaal Belang
  01:37:59 - 01:38:14 - voorzitter
  01:38:14 - 01:39:28 - CDA
  01:39:28 - 01:39:31 - voorzitter
  01:39:31 - 01:40:15 - Lokaal Belang
  01:40:15 - 01:40:16 - voorzitter
  01:40:16 - 01:40:54 - CDA
  01:40:54 - 01:41:02 - voorzitter
  01:41:02 - 01:41:27 - SGP
  01:41:27 - 01:41:35 - voorzitter
  01:41:35 - 01:42:07 - CDA
  01:42:07 - 01:42:09 - voorzitter
  01:42:09 - 01:42:20 - SGP
  01:42:20 - 01:42:40 - voorzitter
  01:42:40 - 01:42:54 - portefeuillehouder
  01:42:54 - 01:43:10 - voorzitter
  01:43:11 - 01:45:46 - Burger Initiatief
  01:45:46 - 01:45:52 - voorzitter
  01:45:52 - 01:46:31 - Lokaal Belang
  01:46:31 - 01:46:39 - voorzitter
  01:46:41 - 01:46:43 - CDA
  01:46:46 - 01:46:51 - voorzitter
  01:46:52 - 01:47:21 - CDA
  01:47:21 - 01:47:23 - voorzitter
  01:47:23 - 01:48:51 - portefeuillehouder
  01:48:51 - 01:48:56 - voorzitter
  01:48:56 - 01:49:40 - CDA
  01:49:40 - 01:50:03 - voorzitter
  01:50:03 - 01:50:05 - CDA
  01:50:05 - 01:50:16 - voorzitter
 7. 7

  De raad wordt voorgesteld om budget beschikbaar te stellen voor investeringen in een viertal wegen, aanvullend op de investeringen die zijn vastgesteld in het Uitvoeringsplan MIP 2024. Het gaat om de Heideweg en de Gruttoweg in Stroe en de Vinkekampweg en Donkervoorterweg in Kootwijkerbroek. Het is de bedoeling om levensduurverlengend onderhoud uit te voeren en bermbeton aan te brengen. 


  Tot slot wordt ook voorgesteld om budget beschikbaar te stellen om naast het reeds geplande onderhoud aan de Oldenbarnevelderweg deze weg in te richten als een 30 km per uur weg.


  Uitgenodigd: wethouder M.H.J. Pluimers-Foeken

  Besluit

  De commissie acht het voorstel rijp voor besluitvorming. Er is geen behoefte aan meningsvorming.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Informeren en gesprek aanwonenden Oldenbarnevelderweg
  01:50:06 - 01:50:16 - voorzitter
  01:50:47 - 01:51:03 - voorzitter
  01:51:03 - 01:51:10 - portefeuillehouder
  01:51:10 - 01:51:11 - voorzitter
  01:51:11 - 01:51:13 - portefeuillehouder
  01:51:13 - 01:51:51 - voorzitter
  01:51:51 - 01:53:00 - Lid Bos
  01:53:00 - 01:53:12 - voorzitter
  01:53:12 - 01:53:42 - VVD
  01:53:42 - 01:53:45 - voorzitter
  01:53:45 - 01:54:11 - CDA
  01:54:11 - 01:54:15 - voorzitter
  01:54:15 - 01:54:41 - Lokaal Belang
  01:54:41 - 01:54:53 - voorzitter
  01:54:53 - 01:54:54 - portefeuillehouder
  01:54:54 - 01:55:00 - voorzitter
  01:55:00 - 01:55:34 - SGP
  01:55:34 - 01:55:37 - voorzitter
  01:55:37 - 01:57:10 - portefeuillehouder
  01:57:10 - 01:57:11 - Lokaal Belang
  01:57:11 - 01:57:25 - voorzitter
  01:57:25 - 01:58:03 - Pro'98
  01:58:04 - 01:58:07 - voorzitter
  01:58:08 - 01:58:42 - portefeuillehouder
  01:58:42 - 01:58:46 - voorzitter
  01:58:46 - 01:59:21 - CDA
  01:59:21 - 01:59:36 - portefeuillehouder
  01:59:36 - 01:59:38 - voorzitter
  01:59:39 - 01:59:54 - Lokaal Belang
  01:59:54 - 01:59:55 - voorzitter
  01:59:56 - 02:00:19 - portefeuillehouder
  02:00:19 - 02:00:20 - voorzitter
  02:00:20 - 02:00:23 - portefeuillehouder
  02:00:23 - 02:00:32 - voorzitter
  02:00:32 - 02:00:38 - Lokaal Belang
  02:00:38 - 02:00:39 - voorzitter
  02:00:39 - 02:00:51 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:00:51 - 02:00:57 - voorzitter
  02:00:57 - 02:00:59 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:00:59 - 02:01:01 - voorzitter
  02:01:01 - 02:01:29 - SGP
  02:01:30 - 02:02:12 - portefeuillehouder
  02:02:12 - 02:02:17 - voorzitter
  02:02:17 - 02:03:21 - Lid Bos
  02:03:21 - 02:03:26 - voorzitter
  02:03:26 - 02:05:18 - portefeuillehouder
  02:05:18 - 02:05:19 - voorzitter
  02:05:19 - 02:05:45 - portefeuillehouder
  02:05:45 - 02:05:49 - voorzitter
  02:05:49 - 02:06:24 - CDA
  02:06:24 - 02:07:20 - portefeuillehouder
  02:07:20 - 02:07:25 - voorzitter
  02:07:25 - 02:07:58 - Pro'98
  02:07:58 - 02:07:59 - voorzitter
  02:07:59 - 02:08:23 - portefeuillehouder
  02:08:23 - 02:08:25 - voorzitter
  02:08:25 - 02:08:26 - portefeuillehouder
  02:08:26 - 02:08:28 - voorzitter
  02:08:28 - 02:08:44 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:08:44 - 02:08:47 - voorzitter
  02:08:47 - 02:09:46 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:09:46 - 02:09:47 - voorzitter
  02:09:47 - 02:10:16 - SGP
  02:10:16 - 02:10:17 - voorzitter
  02:10:17 - 02:10:18 - adviseur
  02:10:18 - 02:10:20 - voorzitter
  02:10:20 - 02:10:42 - SGP
  02:10:42 - 02:10:46 - voorzitter
  02:10:46 - 02:11:24 - Lokaal Belang
  02:11:24 - 02:11:34 - voorzitter
  02:11:34 - 02:11:35 - voorzitter
  02:11:37 - 02:11:42 - portefeuillehouder
  02:11:42 - 02:11:45 - adviseur
  02:11:45 - 02:11:49 - portefeuillehouder
  02:11:49 - 02:12:33 - adviseur
  02:12:33 - 02:12:35 - voorzitter
  02:12:35 - 02:12:36 - voorzitter
  02:12:36 - 02:12:37 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:12:37 - 02:12:39 - voorzitter
  02:12:39 - 02:14:01 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:14:01 - 02:14:06 - voorzitter
  02:14:06 - 02:14:10 - portefeuillehouder
  02:14:10 - 02:14:12 - voorzitter
  02:14:12 - 02:14:34 - portefeuillehouder
  02:14:34 - 02:14:37 - voorzitter
  02:14:37 - 02:15:25 - ChristenUnie
  02:15:25 - 02:15:28 - voorzitter
  02:15:28 - 02:16:06 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:16:06 - 02:16:09 - voorzitter
  02:16:09 - 02:16:30 - Pro'98
  02:16:31 - 02:16:34 - voorzitter
  02:16:42 - 02:16:45 - portefeuillehouder
  02:16:48 - 02:16:52 - voorzitter
  02:16:52 - 02:17:16 - portefeuillehouder
  02:17:16 - 02:17:24 - voorzitter
  02:17:25 - 02:18:09 - CDA
  02:18:09 - 02:18:11 - voorzitter
  02:18:11 - 02:19:15 - portefeuillehouder
  02:19:15 - 02:19:27 - voorzitter
  02:19:27 - 02:19:46 - CDA
  02:19:47 - 02:19:49 - voorzitter
  02:19:49 - 02:19:52 - portefeuillehouder
  02:19:52 - 02:19:56 - voorzitter
  02:19:56 - 02:20:23 - CDA
  02:20:23 - 02:20:51 - portefeuillehouder
  02:20:52 - 02:20:55 - voorzitter
  02:20:55 - 02:21:34 - SGP
  02:21:34 - 02:21:41 - voorzitter
  02:21:43 - 02:22:12 - portefeuillehouder
  02:22:12 - 02:22:15 - voorzitter
  02:22:15 - 02:22:17 - portefeuillehouder
  02:22:18 - 02:23:00 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:23:00 - 02:23:05 - voorzitter
  02:23:05 - 02:23:39 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:23:39 - 02:23:43 - voorzitter
  02:23:43 - 02:23:49 - Lokaal Belang
  02:23:49 - 02:24:16 - voorzitter
  02:24:16 - 02:24:52 - Lokaal Belang
  02:24:52 - 02:25:07 - voorzitter
 8. 9

  02:24:57 - 02:25:07 - voorzitter
  02:25:07 - 02:26:32 - Lid Bos
  02:26:32 - 02:26:38 - voorzitter
  02:26:38 - 02:26:53 - portefeuillehouder
  02:26:53 - 02:27:19 - voorzitter
 9. 10

  02:27:04 - 02:27:19 - voorzitter