Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Grondgebied

Extra commissievergadering

donderdag 11 april 2024

19:30 - 21:35
Locatie

Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal

Voorzitter
De heer H. Mulder
Toelichting

Deze vergadering is openbaar. Publiek is van harte welkom zonder aanmelding vooraf. De vergadering is ook live en achteraf te bekijken via de webcast. Om mee te praten over een onderwerp moet u zich wel aanmelden. Dat kunt u doen via griffie@barneveld.nl. Zie voor meer informatie www.barneveld.nl/raad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:59 - 00:01:35 - voorzitter
  00:01:36 - 00:01:38 - voorzitter
  00:01:38 - 00:02:07 - ChristenUnie
  00:02:07 - 00:02:09 - voorzitter
  00:02:09 - 00:03:21 - Portefeuillehouder of adviseur
 2. 2

  Voor het perceel naast Binnenveld 19, Barneveld, is een verzoek ingediend voor de bouw van een woning. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen dat voorziet in de realisatie  van de nieuwe woning ten zuiden van de bestaande woning. Om dit mogelijk te maken wordt de bestemming ‘Wonen’ aan de zuidzijde van het perceel uitgebreid, waar ter plaatse de bestemming ‘Agrarisch’ komt te vervallen. Er is één zienswijze ingediend.  Uitgenodigd: indiener zienswijze en wethouder B. Wijnne

  Besluit

  De commissie acht het voorstel rijp voor besluitvorming; er is geen behoefte aan meningsvorming.

  00:02:26 - 00:03:21 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:03:21 - 00:03:22 - voorzitter
  00:03:22 - 00:04:00 - ChristenUnie
  00:04:00 - 00:04:02 - voorzitter
  00:04:02 - 00:04:40 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:04:41 - 00:04:43 - voorzitter
  00:04:43 - 00:05:05 - CDA
  00:05:05 - 00:05:06 - voorzitter
  00:05:06 - 00:05:07 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:05:07 - 00:05:32 - portefeuillehouder
  00:05:33 - 00:05:35 - voorzitter
  00:05:35 - 00:06:05 - Pro'98
  00:06:07 - 00:06:19 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:06:19 - 00:06:27 - Pro'98
  00:06:27 - 00:06:46 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:06:46 - 00:07:05 - Pro'98
  00:07:11 - 00:07:25 - portefeuillehouder
  00:07:25 - 00:07:30 - voorzitter
  00:07:30 - 00:08:00 - SGP
  00:08:00 - 00:08:25 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:08:26 - 00:08:55 - voorzitter
 3. 3

  Het bestemmingsplan dat voorligt maakt de bouw van 12 grondgebonden woningen en 29 appartementen met bijbehorende infrastructuur, parkeermogelijkheden, groen, waterberging en speelvoorzieningen mogelijk in het gebied tussen de Valkseweg 99-101 en de Dr. Willem Dreeslaan in Barneveld.  Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne.

  Bijlagen

  Besluit

  De commissie acht het voorstel rijp voor besluitvorming; er is geen behoefte aan meningsvorming.

  00:08:51 - 00:08:55 - voorzitter
  00:08:55 - 00:08:57 - SGP
  00:08:57 - 00:08:58 - voorzitter
  00:08:58 - 00:09:17 - SGP
  00:09:18 - 00:09:45 - voorzitter
  00:09:45 - 00:09:51 - SGP
  00:09:51 - 00:09:52 - Pro'98
  00:09:52 - 00:09:54 - SGP
  00:09:54 - 00:09:55 - voorzitter
  00:09:55 - 00:10:09 - Pro'98
  00:10:09 - 00:10:40 - voorzitter
  00:10:40 - 00:11:05 - SGP
  00:11:05 - 00:11:06 - voorzitter
  00:11:07 - 00:11:18 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:11:18 - 00:11:28 - SGP
  00:11:29 - 00:12:07 - portefeuillehouder
  00:12:08 - 00:12:09 - voorzitter
  00:12:09 - 00:12:14 - SGP
  00:12:14 - 00:12:15 - portefeuillehouder
  00:12:15 - 00:12:17 - SGP
  00:12:17 - 00:12:56 - voorzitter
  00:13:13 - 00:13:43 - voorzitter
 4. 4

  Het plan dat ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd voorziet in het herstel van de historische functie van de Rijkszaadeest op het perceel Wolweg 79A in Stroe. In de drie bestaande monumentale gebouwen op het perceel wil de aanvrager daarbij de volgende activiteiten ontplooien:
  - een museum over de historische functie van de zaadeest;
  - rondleidingen voor bezoekers;
  - op kleine schaal destilleren van een drank op basis van de vrijgekomen dennenappels;
  - en het op kleine schaal exploiteren van een proeflokaal en winkel.


  Er zijn twee zienswijzen ingediend.


  Uitgenodigd: indieners zienswijzen en wethouder B. Wijnne.

  Besluit

  De commissie acht het voorstel rijp voor besluitvorming; de behoefte aan meningsvorming is afhankelijk van de toelichting op de milieucategorie en de geurcirkel die horen bij de distileerderij.

  De toelichting wordt verstrekt voor de raadsvergadering van 17 april zodat er een afweging gemaakt kan worden over het bespreken van het voorstel in de meningsvorming.

  00:13:33 - 00:13:43 - voorzitter
  00:13:43 - 00:13:46 - CDA
  00:13:46 - 00:13:48 - voorzitter
  00:13:48 - 00:13:57 - CDA
  00:13:57 - 00:14:04 - voorzitter
  00:30:17 - 00:33:09 - deelnemer gesprek
  00:33:09 - 00:33:14 - deelnemer gesprek
  00:36:47 - 00:37:45 - voorzitter
  00:37:45 - 00:40:11 - deelnemer gesprek
  00:40:11 - 00:40:30 - voorzitter
  00:40:30 - 00:42:36 - deelnemer gesprek
  00:42:36 - 00:42:43 - voorzitter
  00:42:43 - 00:45:07 - deelnemer gesprek
  00:45:07 - 00:45:14 - voorzitter
  00:45:14 - 00:45:15 - deelnemer gesprek
  00:45:15 - 00:45:25 - deelnemer gesprek
  00:45:25 - 00:45:44 - voorzitter
  00:45:44 - 00:45:53 - Pro'98
  00:45:53 - 00:45:55 - deelnemer gesprek
  00:45:55 - 00:45:57 - voorzitter
  00:45:57 - 00:45:58 - deelnemer gesprek
  00:45:58 - 00:46:32 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:46:32 - 00:46:33 - deelnemer gesprek
  00:46:33 - 00:46:39 - voorzitter
  00:46:39 - 00:46:51 - Burger Initiatief
  00:46:51 - 00:46:53 - voorzitter
  00:46:53 - 00:47:45 - deelnemer gesprek
  00:47:45 - 00:47:49 - voorzitter
  00:47:50 - 00:47:56 - ChristenUnie
  00:47:56 - 00:47:58 - deelnemer gesprek
  00:47:58 - 00:48:16 - ChristenUnie
  00:48:16 - 00:48:42 - deelnemer gesprek
  00:48:43 - 00:48:46 - voorzitter
  00:48:46 - 00:49:10 - Lokaal Belang
  00:49:11 - 00:49:17 - voorzitter
  00:49:17 - 00:49:35 - deelnemer gesprek
  00:49:35 - 00:49:39 - voorzitter
  00:49:39 - 00:49:55 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:49:55 - 00:50:00 - voorzitter
  00:50:00 - 00:50:30 - Lokaal Belang
  00:50:30 - 00:50:33 - voorzitter
  00:50:33 - 00:51:10 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:51:10 - 00:51:15 - voorzitter
  00:51:15 - 00:51:26 - deelnemer gesprek
  00:51:27 - 00:51:29 - voorzitter
  00:51:29 - 00:53:19 - deelnemer gesprek
  00:53:19 - 00:53:22 - voorzitter
  00:53:22 - 00:53:23 - deelnemer gesprek
  00:53:23 - 00:54:35 - deelnemer gesprek
  00:54:35 - 00:54:50 - voorzitter
  00:54:50 - 00:55:41 - deelnemer gesprek
  00:55:42 - 00:55:49 - voorzitter
  00:55:49 - 00:56:48 - deelnemer gesprek
  00:56:48 - 00:57:00 - voorzitter
  00:57:01 - 00:57:24 - Burger Initiatief
  00:57:24 - 00:57:25 - voorzitter
  00:57:25 - 00:57:36 - voorzitter
  00:57:36 - 00:57:39 - SGP
  00:57:40 - 00:57:48 - voorzitter
  00:57:49 - 00:58:50 - deelnemer gesprek
  00:58:50 - 00:58:53 - voorzitter
  00:58:53 - 00:59:42 - SGP
  00:59:42 - 01:00:44 - deelnemer gesprek
  01:00:44 - 01:00:47 - voorzitter
  01:00:47 - 01:00:52 - SGP
  01:00:52 - 01:00:57 - voorzitter
  01:00:57 - 01:01:28 - ChristenUnie
  01:01:28 - 01:01:30 - voorzitter
  01:01:30 - 01:02:06 - deelnemer gesprek
  01:02:06 - 01:02:30 - voorzitter
  01:02:30 - 01:04:16 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:04:16 - 01:04:19 - voorzitter
  01:04:19 - 01:04:49 - Pro'98
  01:04:49 - 01:04:53 - voorzitter
  01:04:53 - 01:05:38 - deelnemer gesprek
  01:05:38 - 01:05:59 - voorzitter
  01:05:59 - 01:06:44 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:06:45 - 01:06:47 - voorzitter
  01:06:48 - 01:07:28 - Lokaal Belang
  01:07:29 - 01:07:30 - voorzitter
  01:07:30 - 01:07:56 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:07:56 - 01:08:17 - Lokaal Belang
  01:08:17 - 01:08:18 - voorzitter
  01:08:18 - 01:08:30 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:08:30 - 01:08:34 - voorzitter
  01:08:34 - 01:08:38 - Lokaal Belang
  01:08:38 - 01:08:39 - voorzitter
  01:08:39 - 01:09:07 - deelnemer gesprek
  01:09:07 - 01:09:10 - voorzitter
  01:09:10 - 01:09:54 - Lokaal Belang
  01:09:54 - 01:09:55 - voorzitter
  01:09:55 - 01:10:06 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:10:06 - 01:10:15 - voorzitter
  01:10:15 - 01:10:35 - Burger Initiatief
  01:10:35 - 01:10:36 - voorzitter
  01:10:36 - 01:10:37 - Burger Initiatief
  01:10:37 - 01:10:38 - voorzitter
  01:10:38 - 01:10:56 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:10:57 - 01:11:07 - voorzitter
  01:11:09 - 01:11:37 - Burger Initiatief
  01:11:37 - 01:11:39 - voorzitter
  01:11:39 - 01:11:41 - Burger Initiatief
  01:11:41 - 01:11:42 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:11:42 - 01:12:10 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:12:11 - 01:12:16 - Burger Initiatief
  01:12:17 - 01:12:31 - voorzitter
  01:12:31 - 01:13:00 - deelnemer gesprek
  01:13:00 - 01:13:11 - voorzitter
  01:13:13 - 01:13:29 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:13:29 - 01:13:43 - voorzitter
  01:13:43 - 01:14:02 - deelnemer gesprek
  01:14:03 - 01:14:08 - voorzitter
  01:14:08 - 01:14:17 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:14:18 - 01:14:34 - voorzitter
  01:14:34 - 01:14:59 - deelnemer gesprek
  01:14:59 - 01:15:04 - voorzitter
  01:15:04 - 01:16:24 - deelnemer gesprek
  01:16:24 - 01:16:27 - voorzitter
  01:16:27 - 01:17:02 - deelnemer gesprek
  01:17:02 - 01:17:06 - voorzitter
  01:17:06 - 01:18:05 - deelnemer gesprek
  01:18:05 - 01:19:05 - voorzitter
  01:19:05 - 01:19:18 - SGP
  01:19:18 - 01:19:53 - voorzitter
 5. 5

  01:25:20 - 01:25:24 - deelnemer gesprek
 6. 6

  Het voorstel betreft het bouwen van een woning op het perceel ten oosten van Noordenweg 41 in Voorthuizen. Het plan valt onder de kaders van het Functieveranderingsbeleid Regio Foodvalley.


  Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne.

  Besluit

  De commissie acht het voorstel rijp voor besluitvorming; er is geen behoefte aan meningsvorming.

  01:26:35 - 01:27:31 - voorzitter
  01:27:32 - 01:28:09 - deelnemer gesprek
  01:28:09 - 01:28:28 - voorzitter
  01:28:28 - 01:29:13 - ChristenUnie
  01:29:13 - 01:29:15 - voorzitter
  01:29:15 - 01:30:20 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:30:21 - 01:30:24 - voorzitter
  01:30:24 - 01:31:04 - ChristenUnie
  01:31:04 - 01:31:05 - voorzitter
  01:31:06 - 01:31:07 - voorzitter
  01:31:07 - 01:31:51 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:31:52 - 01:32:19 - voorzitter
  01:32:19 - 01:32:26 - deelnemer gesprek
  01:32:26 - 01:33:00 - voorzitter
  01:33:00 - 01:33:08 - deelnemer gesprek
  01:33:08 - 01:33:36 - voorzitter
  01:34:40 - 01:35:13 - voorzitter
 7. 7

  Voorliggend voorstel betreft de vaststelling van een bestemmingsplan om twee aaneen gebouwde woningen te realiseren op een inbreidingslocatie aan de Koudhoornseweg tussen nummers 18 en 22 in Garderen Voorthuizen.  Uitgenodigd: indiener zienswijze en wethouder B. Wijnne.

  Besluit

  De commissie acht het voorstel rijp voor besluitvorming; er is geen behoefte aan meningsvorming.

  01:34:44 - 01:35:13 - voorzitter
  01:35:13 - 01:39:57 - deelnemer gesprek
  01:39:57 - 01:40:05 - voorzitter
  01:40:05 - 01:40:16 - Pro'98
  01:40:16 - 01:40:28 - deelnemer gesprek
  01:40:28 - 01:40:35 - voorzitter
  01:40:35 - 01:40:49 - VVD
  01:40:49 - 01:41:45 - deelnemer gesprek
  01:41:45 - 01:41:55 - voorzitter
  01:41:55 - 01:42:06 - SGP
  01:42:06 - 01:42:12 - deelnemer gesprek
  01:42:12 - 01:42:17 - SGP
  01:42:17 - 01:42:48 - deelnemer gesprek
  01:42:48 - 01:43:05 - SGP
  01:43:05 - 01:43:23 - deelnemer gesprek
  01:43:23 - 01:43:36 - SGP
  01:43:37 - 01:43:40 - voorzitter
  01:43:40 - 01:44:12 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:44:12 - 01:44:13 - SGP
  01:44:14 - 01:44:27 - voorzitter
  01:44:27 - 01:44:52 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:44:52 - 01:44:53 - voorzitter
  01:44:53 - 01:45:36 - deelnemer gesprek
  01:45:36 - 01:45:37 - voorzitter
  01:45:37 - 01:46:06 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:46:07 - 01:46:09 - voorzitter
  01:46:09 - 01:46:26 - SGP
  01:46:27 - 01:46:28 - voorzitter
  01:46:28 - 01:46:32 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:46:32 - 01:46:40 - SGP
  01:46:42 - 01:46:57 - voorzitter
  01:46:57 - 01:48:08 - deelnemer gesprek
  01:48:08 - 01:48:54 - voorzitter
 8. 8
  Hamerstukken
 9. 8.2

  Het voorliggend voorstel betreft de realisatie van een onderhoudsgebouw van 375 m² bij de woonbestemming op Rijksweg 124 in Terschuur, ten behoeve van Landgoed Meerveld. Daarnaast betreft het plan het verwijderen van een ongebruikte woonbestemming aan de Leemweg, ten westen van nummer 6 in Terschuur.

 10. 9
  Rondvraag - 21:30
 11. 10

  01:48:47 - 01:48:54 - voorzitter