Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Grondgebied

donderdag 8 april 2021

19:30 - 22:00

Locatie
Digitaal via Teams
Voorzitter
De heer S.J. Lasscher
Toelichting

De commissievergadering wordt digitaal gehouden via Teams. De deelnemers aan het gesprek krijgen een link met toelichting. De vergadering is openbaar en is live en achteraf te volgen via www.barneveld.nl/live.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:00:10 - 00:01:20 - Voorzitter
  00:01:20 - 00:02:17 - adviseur
  00:02:17 - 00:02:36 - Voorzitter
  00:02:36 - 00:02:53 - CDA
  00:02:53 - 00:04:51 - adviseur
  00:04:51 - 00:05:29 - Pro'98
  00:05:29 - 00:06:35 - deelnemer gesprek
 2. Dit bestemmingsplan voorziet onder meer in het realiseren van een zelfvoorzienende
   woning aan de bosrand en de omvorming van agrarische gronden naar natuur aan de Hunnenweg 65 (en
   omgeving) te Voorthuizen.

  Uitgenodigd: indieners van een zienswijze en wethouder B. Wijnne.

  Bijlagen

  Besluit

  Het besluit is rijp voor besluitvorming in de raad van 21 april 2021

  00:06:35 - 00:07:44 - ChristenUnie
  00:07:44 - 00:08:12 - SGP
  00:08:12 - 00:09:06 - Lokaal Belang
  00:09:06 - 00:09:14 - Burger Initiatief
  00:09:14 - 00:09:32 - Voorzitter
  00:09:32 - 00:10:20 - CDA
  00:10:20 - 00:11:54 - VVD
  00:11:54 - 00:12:31 - SGP
  00:12:31 - 00:13:10 - Pro'98
  00:13:10 - 00:13:35 - VVD
  00:13:35 - 00:15:11 - Portefeuillehouder
  00:15:11 - 00:16:04 - Voorzitter
 3. Het actualiseringsplan “Kootwijkerbroek-Stroe” maakt onderdeel uit van het actualiseringsprogramma van de
  geldende bestemmingsplannen in de gemeente Barneveld. In het kader van de omzetting naar het
  toekomstige Omgevingsplan wordt er naar gestreefd om alle bestemmingsplannen zo actueel mogelijk over
  te kunnen zetten. Daarnaast is een visie opgenomen voor de twee kernen die tot stand is gekomen in overleg
  met een aantal belangenbehartigers uit de kernen Kootwijkerbroek en Stroe.

  Uitgenodigd: indieners van een zienswijze en wethouder B. Wijnne.

  Bijlagen

  Besluit

  Het besluit is rijp voor besluitvorming in de raad van 21 april 2021

  00:16:04 - 00:16:33 - voorzitter
  00:16:33 - 00:21:00 - deelnemer gesprek
  00:21:00 - 00:21:37 - ChristenUnie
  00:21:37 - 00:23:13 - VVD
  00:23:13 - 00:26:08 - Portefeuillehouder
  00:26:08 - 00:26:21 - Voorzitter
  00:26:21 - 00:27:22 - ChristenUnie
  00:27:22 - 00:28:54 - deelnemer gesprek
  00:28:54 - 00:30:49 - Portefeuillehouder
  00:30:49 - 00:32:04 - CDA
  00:32:04 - 00:32:05 - Burger Initiatief
  00:32:21 - 00:33:27 - Portefeuillehouder
  00:33:27 - 00:34:24 - Voorzitter
  00:34:24 - 00:35:04 - ChristenUnie
  00:35:04 - 00:35:59 - Portefeuillehouder
  00:35:59 - 00:37:54 - Voorzitter
 4. Met dit voorstel is beoogd dat een bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan worden vastgesteld om zo de ontwikkeling een nieuw gedeelte van woonwijk De Burgt in Barneveld mogelijk te maken.

  Uitgenodigd: indieners van een zienswijze en wethouder B. Wijnne.

  Bijlagen

  Besluit

  Het besluit is rijp voor besluitvorming in de raad van 21 april 2021

  00:37:54 - 00:42:02 - deelnemer gesprek
  00:42:02 - 00:42:47 - SGP
  00:42:47 - 00:44:15 - deelnemer gesprek
  00:44:15 - 00:45:50 - Pro'98
  00:45:50 - 00:47:16 - deelnemer gesprek
  00:47:16 - 00:47:33 - Voorzitter
  00:47:33 - 00:50:52 - Lokaal Belang
  00:50:52 - 00:52:09 - CDA
  00:52:09 - 00:56:53 - Portefeuillehouder
  00:56:53 - 00:57:41 - Lokaal Belang
  00:57:41 - 01:01:27 - adviseur
  01:01:27 - 01:03:20 - SGP
  01:03:20 - 01:05:29 - ChristenUnie
  01:05:29 - 01:05:57 - Portefeuillehouder
  01:05:57 - 01:11:36 - adviseur
  01:11:36 - 01:12:31 - Pro'98
  01:12:31 - 01:14:04 - VVD
  01:14:04 - 01:15:46 - adviseur
  01:15:46 - 01:18:43 - Voorzitter
  01:18:43 - 01:19:08 - adviseur
  01:19:08 - 01:19:09 - deelnemer gesprek
  01:20:47 - 01:29:28 - voorzitter
 5. Dit besluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 18 maart 2021stond (B.3-31) is geagendeerd op verzoek van de fractie van Lokaal Belang.
  Lokaal Belang geeft aan dat het Ontwikkelingsfonds Plateland is opgericht om het buitengebied een kwaliteitsimpuls te geven voor bewoners en recreanten en is succesvol. Echter, Project 71 Manifest van Salentein lijkt hier een vreemde eend in de bijt. Het project is zinvol, maar Lokaal Belang vraagt zich af wat een project, gefinancierd vanuit 10 gemeenten, 2 provincies, enkele onderwijsinstellingen en meerdere commerciële partijen, nog aan financiering behoeft vanuit dit fonds. Lokaal Belang wil via een bespreking beoordelen of financiering vanuit OFP juist is in relatie tot andere initiatiefnemers.

  Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne.

  Besluit

  Het is voldoende besproken en behoeft geen besluitvorming

  De financiële onderbouwing wordt opgenomen in de voortgangsrapportage.

  01:29:28 - 01:30:01 - Voorzitter
  01:30:01 - 01:32:36 - Lokaal Belang
  01:33:03 - 01:36:46 - Portefeuillehouder
  01:36:46 - 01:38:40 - Lokaal Belang
  01:38:40 - 01:39:08 - Voorzitter
 6. Dit besluit van B&W, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 18 maart 2021 stond (B-3.26) is geagendeerd op verzoek van de fractie van Lokaal Belang en van het college van B&W.

  Lokaal Belang wil dit zeer belangrijke onderwerp uitvoerig bespreken.  De toekomst van onze gemeente is een onderwerp dat vraagt om een zorgvuldige en uitgebreide inhoudelijke discussie over de consequenties van de diverse groeiscenario’s alvorens het college een van de scenario’s gaat uitwerken.

  B&W heeft aan de op 9 maart besproken notitie de memo 'Kiezen voor de kracht van de kernen' toegevoegd, met daarin een samenvatting van de bijeenkomst van 9 maart en een doorkijkje naar hoe de ontwikkelrichting van de gemeente Barneveld eruit zou kunnen zien. Deze extra bespreking is mede met het oog op de geplande extra commissievergadering op 29 april over drie grote ruimtelijke documenten: het Ontwikkelbeeld Amersfoort, de Verstedelijkingsstrategie Arnhem/Nijmegen/Foodvalley en de Regionale Ruimtelijke Verkenning Foodvalley. Vóór de zomervakantie legt het college een voorstel ter besluitvorming voor aan de raad.

  Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne.

  Besluit

  Is besproken en komt terug in de agendacommissie  voor een vervolg overleg alvorens de besluitvorming

  01:39:08 - 01:41:59 - Lokaal Belang
  01:45:56 - 01:46:36 - Pro'98
  01:46:36 - 01:46:59 - Lokaal Belang
  01:46:59 - 01:48:21 - ChristenUnie
  01:48:21 - 01:49:25 - Lokaal Belang
  01:49:25 - 01:50:31 - SGP
  01:50:31 - 01:51:21 - ChristenUnie
  01:51:21 - 01:52:00 - CDA
  01:52:00 - 01:52:35 - Voorzitter
  01:52:35 - 01:52:36 - Pro'98
  01:53:04 - 01:53:39 - VVD
  01:53:39 - 01:54:45 - Burger Initiatief
  01:54:45 - 01:57:12 - Portefeuillehouder
  01:57:12 - 01:58:22 - Lokaal Belang
  01:58:22 - 01:58:56 - Voorzitter
  01:58:56 - 02:00:09 - Burger Initiatief
  02:00:09 - 02:01:12 - Pro'98
  02:01:12 - 02:02:26 - ChristenUnie
  02:02:26 - 02:03:47 - CDA
  02:03:47 - 02:05:19 - Burger Initiatief
  02:05:19 - 02:09:30 - Portefeuillehouder
  02:09:30 - 02:09:42 - ChristenUnie
  02:09:42 - 02:10:18 - Portefeuillehouder
  02:10:18 - 02:13:20 - SGP
  02:13:20 - 02:15:10 - Lokaal Belang
  02:15:10 - 02:16:13 - Portefeuillehouder
  02:16:13 - 02:19:06 - VVD
  02:19:06 - 02:20:42 - ChristenUnie
  02:20:42 - 02:22:53 - Pro'98
  02:22:53 - 02:23:45 - SGP
  02:23:45 - 02:24:07 - Portefeuillehouder
  02:24:07 - 02:26:24 - adviseur
  02:26:24 - 02:26:38 - ChristenUnie
  02:26:38 - 02:26:39 - Lokaal Belang
  02:27:28 - 02:27:54 - SGP
  02:27:54 - 02:29:40 - Voorzitter
 7. Met het bestemmingsplan ‘Parapluherziening Molenbiotopen’ worden de bestemmingsplannen binnen de molenbiotopen binnen de gemeente Barneveld geharmoniseerd met de Omgevingsverordening van de Provincie Gelderland aangaande het beschermen van de werking van de molens.

  Besluit

  Het agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raad van 21 april 2021.

 8. Besluit

  Rondvraag
  De heer Van den Born: Lazen in de Barneveldse Krant dat wij koploper zijn met stalbranden. Lokaal belang heeft in 2018 hier al aandacht voor gevraagd. Recent is onderzoek raad het rapport voorkomen van stalbranden gepubliceerd, maar dit lijkt geen prioriteit te hebben. Kan de gemeente invloed en initiatief uitoefenen op nadere regelgeving hierop bij het Ministerie?

  *Wethouder reageert. Het is een ramp om zo iets mee te moeten maken.. LTO  en verzekeraars  hebben al bij het Ministerie gevraagd om regelgeving hierin. Lastig om oorzaak stalbrand te achterhalen. denk aan technische zaken of ongedierte (moeilijker te bestrijden)  Wij als gemeente participeren in LTO.

  Interruptie van T. Bos:  heeft recent een stal gebouwd, verzekeraar stellig met eisen hieromtrent. Maar bij de vergunning aanvraag had met name de stedenbouwkundige de eis de stal compacter in het bouwblok te willen zetten. Dit mag niet eens van de brandweer. Hier is dus sprake van een hiaat.!

  Toezegging van de wethouder om hiervoor met een meno terug te antwoorden.,

  De heer Van den Born; het Waterschap heeft diverse subsidies voor water sparen in het kader van duurzaamheid  en het tegengaan van verdroging.. Zij we hiermee bekend? Zo nee kunnen we met ons grote agrarisch gebied dan inschrijven voor het najaar?

  Hier komt een antwoord op ? Gekeken moet worden of dit voor gemeente geldt of alleen voor particulieren.

  De heer Bouwman: . wanneer vertrekken de verkiezingsborden weer?

  Ze worden nu nog gebruikt voor gemeentelijke mededelingen inzake Corona.*

  02:29:40 - 02:30:50 - Lokaal Belang
  02:30:50 - 02:33:14 - Portefeuillehouder
  02:33:14 - 02:36:14 - VVD
  02:36:14 - 02:37:06 - CDA
  02:37:06 - 02:37:18 - Voorzitter