Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Grondgebied

donderdag 21 januari 2021

19:30 - 21:15

Locatie
Digitaal via Teams
Voorzitter
De heer H.W. Wiesenekker
Toelichting

Deze vergadering wordt digitaal gehouden via Teams. De deelnemers aan het gesprek krijgen een link met toelichting. De vergadering is openbaar en is live en achteraf te volgen via www.barneveld.nl/live.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:18:25 - 00:44:59 - Voorzitter
 2. Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne

  Besluit

  Het agendapunt is rijp voor meningsvorming en besluitvorming in de raad van 3 februari 2021

  00:44:59 - 00:46:06 - CDA
  00:46:06 - 00:47:08 - SGP
  00:47:08 - 00:48:40 - Lokaal Belang
  00:48:40 - 00:50:20 - ChristenUnie
  00:50:20 - 00:52:27 - VVD
  00:52:27 - 00:53:36 - Burger Initiatief
  00:53:36 - 00:56:31 - Portefeuillehouder
  00:57:56 - 00:58:02 - Lokaal Belang
  00:58:02 - 01:01:47 - Portefeuillehouder
  01:01:47 - 01:02:05 - Lokaal Belang
  01:02:05 - 01:04:47 - Portefeuillehouder
  01:04:47 - 01:05:01 - ChristenUnie
  01:05:01 - 01:09:34 - Portefeuillehouder
  01:09:34 - 01:10:13 - Voorzitter
  01:10:13 - 01:11:01 - portefeuillehouder
  01:11:01 - 01:15:38 - Voorzitter
 3. Fractie Lokaal Belang heeft gemeld dat zij deze motie intrekt gezien de reeds gerealiseerde oplossing. De motie hoeft daarom niet meer te worden besproken.

  Besluit

  Hiervoor komt over 3 maanden een toelichting zal geven aan de raad.

 4. Dit besluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken van de raad van 3 februari 2021 staat (B-2.4)  én de antwoorden op de schriftelijke vragen van Lokaal Belang  Afwaardering wegen Voorthuizen d.d. 29-09-2020 zijn geagendeerd op verzoek van de fractie van Lokaal Belang..

  Lokaal Belang wil met de wethouder en de commissie in gesprek over deze procesmemo. De diverse plannen voor Voorthuizen (ook rond de Apeldoornsestraat, voortkomend uit de Centrumvisie, rotonde De Punt) hebben effect op elkaar en kunnen grote impact hebben op de leefomgeving (o.a. bomenkap). Draagvlak vanuit de samenleving is daarbij essentieel. Hoe kunnen we onze inwoners op een goede manier betrekken bij de planvorming en afweging van eventuele maatregelen (zoals een 4m doorgaande fietsroute) uit deze procesmemo? We willen graag de beantwoording van onze schriftelijke vragen inzake de afwaardering van de wegen in Voorthuizen hierbij betrekken.

  Uitgenodigd; wethouder P.J.T. van Daalen

  Besluit

  Het onderwerp is voldoende besproken en behoeft geen besluitvorming.

  01:15:38 - 01:19:09 - Lokaal Belang
  01:19:09 - 01:24:09 - Portefeuillehouder
  01:24:09 - 01:24:13 - Voorzitter
  01:24:13 - 01:24:58 - Lokaal Belang
  01:24:58 - 01:25:54 - portefeuillehouder
  01:25:54 - 01:26:38 - adviseur
  01:26:38 - 01:27:45 - CDA
  01:27:45 - 01:28:43 - ChristenUnie
  01:28:43 - 01:29:41 - VVD
  01:29:41 - 01:30:15 - Lokaal Belang
  01:30:15 - 01:31:28 - SGP
  01:31:28 - 01:32:36 - Burger Initiatief
  01:32:36 - 01:33:50 - Pro'98
  01:33:50 - 01:39:20 - Portefeuillehouder
  01:39:20 - 01:44:26 - Voorzitter
 5. Lokaal Belang wil de ongevallenlocatielijst uit de Verkeersveiligheidsmonitor 2020 bespreken en gezien de relatie met het GVVP-maatregelenpakket, dit in samenhang agenderen. Dit is het laatste maatregelenpakket van het GVVP. Lokaal Belang wil met de wethouder van gedachten wisselen over de resultaten, de invulling van het pakket voor 2021 en het vervolg richting een nieuw GVVP.

  Uitgenodigd: wethouder P.J.T. van Daalen

  Besluit

  Het onderwerp is voldoende  besproken en behoeft geen besluitvorming,

  02:52:07 - 02:53:28 - Voorzitter
  02:53:28 - 02:57:19 - Lokaal Belang
  02:57:19 - 02:57:44 - Pro'98
  02:57:44 - 02:58:00 - Lokaal Belang
  02:58:00 - 02:58:45 - Voorzitter
  02:58:45 - 03:03:28 - Portefeuillehouder
  03:03:28 - 03:03:48 - Voorzitter
  03:03:48 - 03:05:18 - SGP
  03:05:18 - 03:06:15 - VVD
  03:06:15 - 03:06:48 - SGP
  03:06:48 - 03:07:53 - ChristenUnie
  03:07:53 - 03:08:27 - Pro'98
  03:08:27 - 03:14:28 - Portefeuillehouder
 6. Dit stuk, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 9 december 2020 stond (A-12)  is geagendeerd op verzoek van de fractie van Pro'98.

  Pro’98 wil dit stuk graag  agenderen in combinatie met de antwoorden op de eerder gestelde schriftelijke vragen. Zij wil  graag met de wethouder en de collega's bespreken wat we als gemeentebestuur meer en beter kunnen doen om een, vaak kwetsbare, groep burgers van overlast te verlossen.

  Uitgenodigd: wethouder P.J.T. van Daalen.

  Besluit

  Het onderwerp is voldoende besproken en behoeft geen besluitvorming.

  01:44:26 - 01:48:08 - adviseur
  02:02:06 - 02:02:45 - Pro'98
  02:02:45 - 02:03:25 - adviseur
  02:03:25 - 02:03:48 - Pro'98
  02:03:48 - 02:06:16 - adviseur
  02:06:16 - 02:06:31 - ChristenUnie
  02:06:31 - 02:07:18 - Lokaal Belang
  02:07:18 - 02:08:41 - adviseur
  02:10:16 - 02:10:59 - SGP
  02:10:59 - 02:12:02 - adviseur
  02:12:02 - 02:12:49 - VVD
  02:12:49 - 02:16:05 - adviseur
  02:16:05 - 02:18:19 - Portefeuillehouder
  02:18:19 - 02:18:53 - SGP
  02:18:53 - 02:19:41 - Portefeuillehouder
  02:19:41 - 02:24:09 - Pro'98
  02:24:09 - 02:26:14 - ChristenUnie
  02:26:14 - 02:27:28 - Pro'98
  02:27:28 - 02:28:01 - CDA
  02:28:01 - 02:28:42 - SGP
  02:28:42 - 02:29:33 - Burger Initiatief
  02:29:33 - 02:30:55 - Pro'98
  02:30:55 - 02:32:10 - Lokaal Belang
  02:32:10 - 02:34:00 - VVD
  02:34:00 - 02:34:39 - Lokaal Belang
  02:34:39 - 02:41:10 - Portefeuillehouder
  02:41:10 - 02:41:43 - CDA
  02:41:43 - 02:43:26 - Portefeuillehouder
  02:43:26 - 02:43:59 - SGP
  02:43:59 - 02:44:23 - Pro'98
  02:44:23 - 02:45:09 - Portefeuillehouder
  02:45:09 - 02:45:42 - Lokaal Belang
  02:45:42 - 02:46:49 - Portefeuillehouder
  02:46:49 - 02:47:21 - adviseur
  02:50:04 - 02:50:05 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:50:05 - 02:52:07 - Portefeuillehouder
 7. Deze voorstellen worden alleen besproken als - uiterlijk dinsdagochtend 19 januari - een fractie dit verzoekt of zich insprekers melden.

  03:14:28 - 03:15:21 - Voorzitter
 8. Besluit

  Voor vergroening speelterreinen is er een mogelijkheid voor subsidie van de provincie Gelderland mogelijk.

  Wethouder Dorresteijn is blij met de opmerking. Daarnaast vertelt zij dat er binnenkort een memo hierover naar de raad gestuurd zal worden.

  03:15:21 - 03:16:27 - Burger Initiatief
  03:16:27 - 03:17:12 - Portefeuillehouder
  03:17:12 - 03:17:47 - portefeuillehouder
 9. 03:17:47 - 03:18:16 - Voorzitter