Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Grondgebied

donderdag 21 januari 2021

19:30 - 21:15

Locatie
Digitaal via Teams
Voorzitter
De heer H.W. Wiesenekker
Toelichting

Deze vergadering wordt digitaal gehouden via Teams. De deelnemers aan het gesprek krijgen een link met toelichting. De vergadering is openbaar en is live en achteraf te volgen via www.barneveld.nl/live.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:18:21 - 00:44:56 - Voorzitter

Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne

Besluit

Het agendapunt is rijp voor meningsvorming en besluitvorming in de raad van 3 februari 2021

00:44:56 - 00:46:02 - CDA
00:46:02 - 00:47:04 - SGP
00:47:04 - 00:48:36 - Lokaal Belang
00:48:36 - 00:50:16 - ChristenUnie
00:50:16 - 00:52:23 - VVD
00:52:23 - 00:53:32 - Burger Initiatief
00:53:32 - 00:56:27 - Portefeuillehouder
00:57:52 - 00:57:58 - Lokaal Belang
00:57:58 - 01:01:43 - Portefeuillehouder
01:01:43 - 01:02:01 - Lokaal Belang
01:02:01 - 01:04:43 - Portefeuillehouder
01:04:43 - 01:04:57 - ChristenUnie
01:04:57 - 01:09:30 - Portefeuillehouder
01:09:30 - 01:10:09 - Voorzitter
01:10:09 - 01:10:58 - portefeuillehouder
01:10:58 - 01:15:34 - Voorzitter

Fractie Lokaal Belang heeft gemeld dat zij deze motie intrekt gezien de reeds gerealiseerde oplossing. De motie hoeft daarom niet meer te worden besproken.

Besluit

Hiervoor komt over 3 maanden een toelichting zal geven aan de raad.

Dit besluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken van de raad van 3 februari 2021 staat (B-2.4)  én de antwoorden op de schriftelijke vragen van Lokaal Belang  Afwaardering wegen Voorthuizen d.d. 29-09-2020 zijn geagendeerd op verzoek van de fractie van Lokaal Belang..

Lokaal Belang wil met de wethouder en de commissie in gesprek over deze procesmemo. De diverse plannen voor Voorthuizen (ook rond de Apeldoornsestraat, voortkomend uit de Centrumvisie, rotonde De Punt) hebben effect op elkaar en kunnen grote impact hebben op de leefomgeving (o.a. bomenkap). Draagvlak vanuit de samenleving is daarbij essentieel. Hoe kunnen we onze inwoners op een goede manier betrekken bij de planvorming en afweging van eventuele maatregelen (zoals een 4m doorgaande fietsroute) uit deze procesmemo? We willen graag de beantwoording van onze schriftelijke vragen inzake de afwaardering van de wegen in Voorthuizen hierbij betrekken.

Uitgenodigd; wethouder P.J.T. van Daalen

Besluit

Het onderwerp is voldoende besproken en behoeft geen besluitvorming.

01:15:34 - 01:19:05 - Lokaal Belang
01:19:05 - 01:24:05 - Portefeuillehouder
01:24:05 - 01:24:10 - Voorzitter
01:24:10 - 01:24:54 - Lokaal Belang
01:24:54 - 01:25:50 - portefeuillehouder
01:25:50 - 01:26:34 - adviseur
01:26:34 - 01:27:41 - CDA
01:27:41 - 01:28:39 - ChristenUnie
01:28:39 - 01:29:37 - VVD
01:29:37 - 01:30:11 - Lokaal Belang
01:30:11 - 01:31:24 - SGP
01:31:24 - 01:32:32 - Burger Initiatief
01:32:32 - 01:33:46 - Pro'98
01:33:46 - 01:39:16 - Portefeuillehouder
01:39:16 - 01:44:22 - Voorzitter

Lokaal Belang wil de ongevallenlocatielijst uit de Verkeersveiligheidsmonitor 2020 bespreken en gezien de relatie met het GVVP-maatregelenpakket, dit in samenhang agenderen. Dit is het laatste maatregelenpakket van het GVVP. Lokaal Belang wil met de wethouder van gedachten wisselen over de resultaten, de invulling van het pakket voor 2021 en het vervolg richting een nieuw GVVP.

Uitgenodigd: wethouder P.J.T. van Daalen

Besluit

Het onderwerp is voldoende  besproken en behoeft geen besluitvorming,

02:52:03 - 02:53:24 - Voorzitter
02:53:24 - 02:57:15 - Lokaal Belang
02:57:15 - 02:57:40 - Pro'98
02:57:40 - 02:57:56 - Lokaal Belang
02:57:56 - 02:58:41 - Voorzitter
02:58:41 - 03:03:24 - Portefeuillehouder
03:03:24 - 03:03:44 - Voorzitter
03:03:44 - 03:05:15 - SGP
03:05:15 - 03:06:12 - VVD
03:06:12 - 03:06:44 - SGP
03:06:44 - 03:07:49 - ChristenUnie
03:07:49 - 03:08:23 - Pro'98
03:08:23 - 03:14:24 - Portefeuillehouder

Dit stuk, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 9 december 2020 stond (A-12)  is geagendeerd op verzoek van de fractie van Pro'98.

Pro’98 wil dit stuk graag  agenderen in combinatie met de antwoorden op de eerder gestelde schriftelijke vragen. Zij wil  graag met de wethouder en de collega's bespreken wat we als gemeentebestuur meer en beter kunnen doen om een, vaak kwetsbare, groep burgers van overlast te verlossen.

Uitgenodigd: wethouder P.J.T. van Daalen.

Besluit

Het onderwerp is voldoende besproken en behoeft geen besluitvorming.

01:44:22 - 01:48:04 - adviseur
02:02:02 - 02:02:41 - Pro'98
02:02:41 - 02:03:21 - adviseur
02:03:21 - 02:03:44 - Pro'98
02:03:44 - 02:06:12 - adviseur
02:06:12 - 02:06:27 - ChristenUnie
02:06:27 - 02:07:14 - Lokaal Belang
02:07:14 - 02:08:37 - adviseur
02:10:12 - 02:10:55 - SGP
02:10:55 - 02:11:58 - adviseur
02:11:58 - 02:12:45 - VVD
02:12:45 - 02:16:01 - adviseur
02:16:01 - 02:18:15 - Portefeuillehouder
02:18:15 - 02:18:50 - SGP
02:18:50 - 02:19:37 - Portefeuillehouder
02:19:37 - 02:24:06 - Pro'98
02:24:06 - 02:26:10 - ChristenUnie
02:26:10 - 02:27:25 - Pro'98
02:27:25 - 02:27:57 - CDA
02:27:57 - 02:28:39 - SGP
02:28:39 - 02:29:29 - Burger Initiatief
02:29:29 - 02:30:51 - Pro'98
02:30:51 - 02:32:06 - Lokaal Belang
02:32:06 - 02:33:56 - VVD
02:33:56 - 02:34:35 - Lokaal Belang
02:34:35 - 02:41:06 - Portefeuillehouder
02:41:06 - 02:41:39 - CDA
02:41:39 - 02:43:23 - Portefeuillehouder
02:43:23 - 02:43:55 - SGP
02:43:55 - 02:44:19 - Pro'98
02:44:19 - 02:45:06 - Portefeuillehouder
02:45:06 - 02:45:38 - Lokaal Belang
02:45:38 - 02:46:45 - Portefeuillehouder
02:46:45 - 02:47:17 - adviseur
02:50:00 - 02:50:01 - Portefeuillehouder of adviseur
02:50:01 - 02:52:03 - Portefeuillehouder

Deze voorstellen worden alleen besproken als - uiterlijk dinsdagochtend 19 januari - een fractie dit verzoekt of zich insprekers melden.

03:14:24 - 03:15:17 - Voorzitter

Besluit

Voor vergroening speelterreinen is er een mogelijkheid voor subsidie van de provincie Gelderland mogelijk.

Wethouder Dorresteijn is blij met de opmerking. Daarnaast vertelt zij dat er binnenkort een memo hierover naar de raad gestuurd zal worden.

03:15:17 - 03:16:23 - Burger Initiatief
03:16:23 - 03:17:08 - Portefeuillehouder
03:17:08 - 03:17:43 - portefeuillehouder
03:17:43 - 03:18:12 - Voorzitter