Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Grondgebied

dinsdag 2 februari 2021

19:30 - 21:30

Locatie
Teams
Voorzitter
De heer G. Ploeg
Toelichting

Deze vergadering wordt digitaal gehouden via Teams. De deelnemers ontvangen een link met toelichting. De vergadering is openbaar en is live en achteraf te volgen via www.barneveld.nl/live.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:00:09 - 00:04:45 - Voorzitter
 2. Het concept voor de nieuwe Woonvisie wordt toegelicht en besproken. De 13e rapportage Faseren en doseren wordt hierbij betrokken.

  Besluit

  Het onderwerp is voldoende besproken en behoeft nog geen besluitvorming.
  Het onderwerp concept woonvisie en faseren&doseren worden nog iets aangepast, waar nodig.  Waarna het ter toetsing naar het college gaat en in maart terug ter toetsing voor de gemeenteraad.

 3. Dit B&W-besluit, dat op de lijst ingekomen stukken stond van 9 december 2020, is geagendeerd op verzoek van de fracties ChristenUnie, Lokaal Belang en VVD.
  De ChristenUnie wil bespreken wat de effecten zijn van het verschuiven van een contingent middeldure woningen naar de definitie goedkope woningen. Hoe kan dan toch bereikt worden dat 35% woningen als goedkope woningen gebouwd wordt op basis van de oorspronkelijke definitie van goedkope woningen zoals vastgelegd in de motie daarover.
  Voor Lokaal Belang is een gebalanceerd en gefaseerd woningbouwprogramma erg belangrijk. Dit komt de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van een dorp ten goede. Wat heeft dit voorstel voor een consequenties op de motie waarbij naar voren kwam dat de gemeente Barneveld zich nog meer moet inzetten voor voldoende woonruimte voor mensen met een kleinere beurs zoals o.a. jongeren, starters, ouderen en jonge gezinnen met en modaal inkomen? Lokaal Belang wil dit in kaart brengen.
  De VVD wil graag weten hoe het staat met de toezegging om onderzoeken en daardoor bijkomende kosten bij nieuwbouw onder de loep te nemen en/of dat de verhoging van de prijsklasse zou kunnen beperken.

  Besluit

  zien antwoord agendapunt 2

  00:04:45 - 00:07:31 - SGP
  00:07:31 - 00:07:54 - Voorzitter
  00:07:54 - 00:10:30 - CDA
  00:10:30 - 00:11:39 - VVD
  00:11:39 - 00:13:29 - CDA
  00:13:29 - 00:14:57 - Lokaal Belang
  00:14:57 - 00:16:51 - Pro'98
  00:16:51 - 00:17:12 - Burger Initiatief
  00:17:12 - 00:18:33 - VVD
  00:18:33 - 00:27:51 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:27:51 - 00:28:34 - ChristenUnie
  00:28:34 - 00:29:07 - adviseur
  00:29:07 - 00:29:14 - Voorzitter
  00:29:14 - 00:30:54 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:30:54 - 00:32:15 - Pro'98
  00:32:15 - 00:32:58 - Portefeuillehouder
  00:32:58 - 00:33:05 - Pro'98
  00:33:05 - 00:33:56 - portefeuillehouder
  00:33:56 - 00:34:13 - Voorzitter
  00:34:13 - 00:35:44 - ChristenUnie
  00:35:44 - 00:35:54 - Voorzitter
  00:35:54 - 00:36:30 - Burger Initiatief
  00:36:30 - 00:38:45 - Pro'98
  00:38:45 - 00:40:14 - VVD
  00:40:14 - 00:40:57 - ChristenUnie
  00:40:57 - 00:41:36 - Pro'98
  00:41:36 - 00:42:13 - VVD
  00:42:13 - 00:43:22 - CDA
  00:43:22 - 00:43:37 - SGP
  00:43:37 - 00:48:51 - Portefeuillehouder
  00:48:51 - 00:49:27 - ChristenUnie
  00:49:27 - 00:49:44 - Burger Initiatief
  00:49:44 - 00:51:12 - adviseur
  00:51:12 - 00:51:41 - Portefeuillehouder
  00:51:41 - 00:54:27 - adviseur
  00:54:27 - 00:54:41 - Voorzitter
  00:54:41 - 00:56:08 - SGP
  00:56:08 - 00:56:52 - Burger Initiatief
  00:56:52 - 00:58:11 - VVD
  00:58:11 - 00:58:55 - CDA
  00:58:55 - 01:00:21 - Pro'98
  01:00:21 - 01:01:30 - Lokaal Belang
  01:01:30 - 01:02:18 - ChristenUnie
  01:02:18 - 01:04:50 - Portefeuillehouder
  01:04:50 - 01:07:39 - adviseur
  01:07:39 - 01:11:27 - portefeuillehouder
  01:11:27 - 01:12:05 - Pro'98
  01:12:05 - 01:14:26 - Portefeuillehouder
  01:14:26 - 01:15:38 - adviseur
  01:15:38 - 01:15:46 - Voorzitter
  01:15:46 - 01:16:37 - Portefeuillehouder
  01:16:37 - 01:16:47 - adviseur
  01:16:47 - 01:22:14 - Voorzitter
 4. Besluit

  Het agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raad van 3 februari 2021

  01:22:14 - 01:22:59 - ChristenUnie
  01:22:59 - 01:23:06 - Voorzitter
  01:23:06 - 01:23:39 - CDA
  01:23:39 - 01:24:19 - VVD
  01:24:19 - 01:24:56 - Portefeuillehouder
  01:24:56 - 01:25:37 - adviseur
  01:25:37 - 01:27:17 - Portefeuillehouder
  01:27:17 - 01:27:28 - adviseur
  01:27:28 - 01:28:06 - VVD
  01:28:06 - 01:28:48 - Portefeuillehouder
  01:28:48 - 01:29:25 - Lokaal Belang
  01:29:25 - 01:30:39 - Portefeuillehouder
  01:30:39 - 01:31:14 - VVD
  01:31:14 - 01:32:00 - portefeuillehouder
  01:32:00 - 01:32:50 - adviseur
  01:32:50 - 01:33:19 - Pro'98
  01:33:19 - 01:33:56 - adviseur
  01:33:56 - 01:36:38 - Voorzitter
 5. Toelichting gewijzigde versie maandrapportages november en december: De prognose tussentijdse winstneming van €692.000 was per abuis één regel te hoog vermeld. Dit betreft herontwikkeling Iepenhof (en niet herontwikkeling Wildzoom, waar een voorziening van €109.000 voor is getroffen).

  Wethouder Van de Burgwal zegt toe in het vervolg voor majeure projecten niet meer gebruik te maken van de maandrapportage maar van een raadsbesluit.

  Besluit

  Het besluit is rijp voor meningsvorming en besluitvorming in de raad van 3 februari 2021

  01:36:38 - 01:41:26 - Lokaal Belang
  01:41:26 - 01:41:51 - VVD
  01:41:51 - 01:42:50 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:42:50 - 01:42:55 - Pro'98
  01:42:55 - 01:43:17 - SGP
  01:43:17 - 01:47:23 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:47:23 - 01:48:40 - Lokaal Belang
  01:48:40 - 01:49:23 - adviseur
  01:49:23 - 01:50:21 - Lokaal Belang
  01:50:21 - 01:55:02 - Portefeuillehouder
  01:55:02 - 01:55:23 - VVD
  01:55:23 - 01:55:43 - portefeuillehouder
  01:55:43 - 01:56:15 - Lokaal Belang
  01:56:15 - 01:57:33 - portefeuillehouder
  01:57:33 - 01:59:07 - VVD
  01:59:07 - 02:02:24 - Portefeuillehouder
  02:02:24 - 02:02:25 - voorzitter
  02:02:25 - 02:03:04 - VVD
  02:03:04 - 02:04:14 - Portefeuillehouder
  02:04:14 - 02:05:52 - SGP
  02:05:52 - 02:06:45 - Lokaal Belang
  02:06:45 - 02:07:59 - SGP
  02:07:59 - 02:08:42 - Lokaal Belang
  02:08:42 - 02:09:27 - SGP
  02:09:27 - 02:09:42 - Pro'98
  02:09:42 - 02:10:08 - ChristenUnie
  02:10:08 - 02:11:34 - Lokaal Belang
  02:11:34 - 02:11:58 - Pro'98
  02:11:58 - 02:12:21 - ChristenUnie
  02:12:21 - 02:12:44 - SGP
  02:12:44 - 02:13:42 - Lokaal Belang
  02:13:42 - 02:13:57 - Voorzitter
  02:13:57 - 02:15:25 - portefeuillehouder
  02:15:25 - 02:16:41 - Burger Initiatief
  02:16:41 - 02:18:23 - Portefeuillehouder
  02:18:23 - 02:18:29 - Voorzitter
  02:18:29 - 02:18:56 - ChristenUnie
  02:18:56 - 02:19:45 - SGP
  02:19:45 - 02:20:40 - Portefeuillehouder
  02:20:40 - 02:23:27 - Voorzitter
 6. De heer V.d. Born: wil uitslagen geothermie in de gemeente Barneveld graag gedeeld hebben. De uitslagen hebben een belangrijke rol bij bespreken de RES1.0.

  Toezegging: De wethouder zegt toe haar best te zullen doen dit te delen op tijd.

  De heer Lentink: fondsen provincie , groene icoon projecten, 1 januari 2021 ( subsidie juni 2021). Denk aan groene slinger, biodiversiteit

  Antwoord: dit is het geval. Op de website van de provincie staan alle openstaande subsidies die bij de provincie aangevraagd kunnen worden. Bij een project/voornemen wordt nagegaan of er subsidie voor aangevraagd kan worden. Dit is bijvoorbeeld voor het opstellen van het biodiversiteitsplan gedaan en voor de projecten Landschapsprogramma 2021-2024 vanuit het Ontwikkelingsfonds Platteland en binnen de pilot Omgevingsvisie Barneveld Centrum (Gribusplein).

 7. 02:23:27 - 02:24:12 - portefeuillehouder
  02:24:12 - 02:24:32 - Lokaal Belang
  02:24:32 - 02:25:08 - Portefeuillehouder
  02:25:08 - 02:25:13 - Voorzitter
  02:25:13 - 02:26:09 - Pro'98
  02:26:09 - 02:27:10 - Portefeuillehouder
  02:27:10 - 02:27:34 - Voorzitter