Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Grondgebied

dinsdag 2 februari 2021

19:30 - 21:30

Locatie
Teams
Voorzitter
De heer G. Ploeg
Toelichting

Deze vergadering wordt digitaal gehouden via Teams. De deelnemers ontvangen een link met toelichting. De vergadering is openbaar en is live en achteraf te volgen via www.barneveld.nl/live.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:00:05 - 00:04:40 - Voorzitter

Het concept voor de nieuwe Woonvisie wordt toegelicht en besproken. De 13e rapportage Faseren en doseren wordt hierbij betrokken.

Besluit

Het onderwerp is voldoende besproken en behoeft nog geen besluitvorming.
Het onderwerp concept woonvisie en faseren&doseren worden nog iets aangepast, waar nodig.  Waarna het ter toetsing naar het college gaat en in maart terug ter toetsing voor de gemeenteraad.

Dit B&W-besluit, dat op de lijst ingekomen stukken stond van 9 december 2020, is geagendeerd op verzoek van de fracties ChristenUnie, Lokaal Belang en VVD.
De ChristenUnie wil bespreken wat de effecten zijn van het verschuiven van een contingent middeldure woningen naar de definitie goedkope woningen. Hoe kan dan toch bereikt worden dat 35% woningen als goedkope woningen gebouwd wordt op basis van de oorspronkelijke definitie van goedkope woningen zoals vastgelegd in de motie daarover.
Voor Lokaal Belang is een gebalanceerd en gefaseerd woningbouwprogramma erg belangrijk. Dit komt de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van een dorp ten goede. Wat heeft dit voorstel voor een consequenties op de motie waarbij naar voren kwam dat de gemeente Barneveld zich nog meer moet inzetten voor voldoende woonruimte voor mensen met een kleinere beurs zoals o.a. jongeren, starters, ouderen en jonge gezinnen met en modaal inkomen? Lokaal Belang wil dit in kaart brengen.
De VVD wil graag weten hoe het staat met de toezegging om onderzoeken en daardoor bijkomende kosten bij nieuwbouw onder de loep te nemen en/of dat de verhoging van de prijsklasse zou kunnen beperken.

Besluit

zien antwoord agendapunt 2

00:04:40 - 00:07:27 - SGP
00:07:27 - 00:07:50 - Voorzitter
00:07:50 - 00:10:26 - CDA
00:10:26 - 00:11:35 - VVD
00:11:35 - 00:13:25 - CDA
00:13:25 - 00:14:53 - Lokaal Belang
00:14:53 - 00:16:46 - Pro'98
00:16:46 - 00:17:08 - Burger Initiatief
00:17:08 - 00:18:28 - VVD
00:18:28 - 00:27:47 - Portefeuillehouder of adviseur
00:27:47 - 00:28:30 - ChristenUnie
00:28:30 - 00:29:03 - adviseur
00:29:03 - 00:29:09 - Voorzitter
00:29:09 - 00:30:50 - Portefeuillehouder of adviseur
00:30:50 - 00:32:11 - Pro'98
00:32:11 - 00:32:54 - Portefeuillehouder
00:32:54 - 00:33:01 - Pro'98
00:33:01 - 00:33:52 - portefeuillehouder
00:33:52 - 00:34:08 - Voorzitter
00:34:08 - 00:35:39 - ChristenUnie
00:35:39 - 00:35:50 - Voorzitter
00:35:50 - 00:36:25 - Burger Initiatief
00:36:25 - 00:38:40 - Pro'98
00:38:40 - 00:40:10 - VVD
00:40:10 - 00:40:53 - ChristenUnie
00:40:53 - 00:41:32 - Pro'98
00:41:32 - 00:42:09 - VVD
00:42:09 - 00:43:17 - CDA
00:43:17 - 00:43:33 - SGP
00:43:33 - 00:48:46 - Portefeuillehouder
00:48:46 - 00:49:23 - ChristenUnie
00:49:23 - 00:49:40 - Burger Initiatief
00:49:40 - 00:51:08 - adviseur
00:51:08 - 00:51:37 - Portefeuillehouder
00:51:37 - 00:54:23 - adviseur
00:54:23 - 00:54:36 - Voorzitter
00:54:36 - 00:56:04 - SGP
00:56:04 - 00:56:47 - Burger Initiatief
00:56:47 - 00:58:07 - VVD
00:58:07 - 00:58:51 - CDA
00:58:51 - 01:00:17 - Pro'98
01:00:17 - 01:01:25 - Lokaal Belang
01:01:25 - 01:02:14 - ChristenUnie
01:02:14 - 01:04:46 - Portefeuillehouder
01:04:46 - 01:07:35 - adviseur
01:07:35 - 01:11:23 - portefeuillehouder
01:11:23 - 01:12:01 - Pro'98
01:12:01 - 01:14:22 - Portefeuillehouder
01:14:22 - 01:15:34 - adviseur
01:15:34 - 01:15:42 - Voorzitter
01:15:42 - 01:16:33 - Portefeuillehouder
01:16:33 - 01:16:43 - adviseur
01:16:43 - 01:22:10 - Voorzitter

Besluit

Het agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raad van 3 februari 2021

01:22:10 - 01:22:55 - ChristenUnie
01:22:55 - 01:23:01 - Voorzitter
01:23:01 - 01:23:35 - CDA
01:23:35 - 01:24:15 - VVD
01:24:15 - 01:24:52 - Portefeuillehouder
01:24:52 - 01:25:33 - adviseur
01:25:33 - 01:27:13 - Portefeuillehouder
01:27:13 - 01:27:24 - adviseur
01:27:24 - 01:28:02 - VVD
01:28:02 - 01:28:44 - Portefeuillehouder
01:28:44 - 01:29:21 - Lokaal Belang
01:29:21 - 01:30:35 - Portefeuillehouder
01:30:35 - 01:31:10 - VVD
01:31:10 - 01:31:56 - portefeuillehouder
01:31:56 - 01:32:46 - adviseur
01:32:46 - 01:33:14 - Pro'98
01:33:14 - 01:33:52 - adviseur
01:33:52 - 01:36:34 - Voorzitter

Toelichting gewijzigde versie maandrapportages november en december: De prognose tussentijdse winstneming van €692.000 was per abuis één regel te hoog vermeld. Dit betreft herontwikkeling Iepenhof (en niet herontwikkeling Wildzoom, waar een voorziening van €109.000 voor is getroffen).

Wethouder Van de Burgwal zegt toe in het vervolg voor majeure projecten niet meer gebruik te maken van de maandrapportage maar van een raadsbesluit.

Besluit

Het besluit is rijp voor meningsvorming en besluitvorming in de raad van 3 februari 2021

01:36:34 - 01:41:22 - Lokaal Belang
01:41:22 - 01:41:47 - VVD
01:41:47 - 01:42:46 - Portefeuillehouder of adviseur
01:42:46 - 01:42:50 - Pro'98
01:42:50 - 01:43:13 - SGP
01:43:13 - 01:47:18 - Portefeuillehouder of adviseur
01:47:18 - 01:48:36 - Lokaal Belang
01:48:36 - 01:49:19 - adviseur
01:49:19 - 01:50:17 - Lokaal Belang
01:50:17 - 01:54:58 - Portefeuillehouder
01:54:58 - 01:55:19 - VVD
01:55:19 - 01:55:39 - portefeuillehouder
01:55:39 - 01:56:10 - Lokaal Belang
01:56:10 - 01:57:29 - portefeuillehouder
01:57:29 - 01:59:02 - VVD
01:59:02 - 02:02:20 - Portefeuillehouder
02:02:20 - 02:02:20 - voorzitter
02:02:20 - 02:03:00 - VVD
02:03:00 - 02:04:10 - Portefeuillehouder
02:04:10 - 02:05:48 - SGP
02:05:48 - 02:06:40 - Lokaal Belang
02:06:40 - 02:07:55 - SGP
02:07:55 - 02:08:38 - Lokaal Belang
02:08:38 - 02:09:23 - SGP
02:09:23 - 02:09:37 - Pro'98
02:09:37 - 02:10:04 - ChristenUnie
02:10:04 - 02:11:30 - Lokaal Belang
02:11:30 - 02:11:54 - Pro'98
02:11:54 - 02:12:17 - ChristenUnie
02:12:17 - 02:12:40 - SGP
02:12:40 - 02:13:37 - Lokaal Belang
02:13:37 - 02:13:53 - Voorzitter
02:13:53 - 02:15:21 - portefeuillehouder
02:15:21 - 02:16:37 - Burger Initiatief
02:16:37 - 02:18:18 - Portefeuillehouder
02:18:18 - 02:18:24 - Voorzitter
02:18:24 - 02:18:52 - ChristenUnie
02:18:52 - 02:19:41 - SGP
02:19:41 - 02:20:35 - Portefeuillehouder
02:20:35 - 02:23:23 - Voorzitter

De heer V.d. Born: wil uitslagen geothermie in de gemeente Barneveld graag gedeeld hebben. De uitslagen hebben een belangrijke rol bij bespreken de RES1.0.

Toezegging: De wethouder zegt toe haar best te zullen doen dit te delen op tijd.

De heer Lentink: fondsen provincie , groene icoon projecten, 1 januari 2021 ( subsidie juni 2021). Denk aan groene slinger, biodiversiteit

Antwoord: dit is het geval. Op de website van de provincie staan alle openstaande subsidies die bij de provincie aangevraagd kunnen worden. Bij een project/voornemen wordt nagegaan of er subsidie voor aangevraagd kan worden. Dit is bijvoorbeeld voor het opstellen van het biodiversiteitsplan gedaan en voor de projecten Landschapsprogramma 2021-2024 vanuit het Ontwikkelingsfonds Platteland en binnen de pilot Omgevingsvisie Barneveld Centrum (Gribusplein).

02:23:23 - 02:24:08 - portefeuillehouder
02:24:08 - 02:24:28 - Lokaal Belang
02:24:28 - 02:25:04 - Portefeuillehouder
02:25:04 - 02:25:09 - Voorzitter
02:25:09 - 02:26:05 - Pro'98
02:26:05 - 02:27:06 - Portefeuillehouder
02:27:06 - 02:27:29 - Voorzitter