Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Grondgebied

donderdag 24 juni 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Digitaal via Teams
Voorzitter
De heer W.A. Knapen
Toelichting

Dit is een concept-agenda.
De commissievergadering wordt digitaal gehouden via Teams. De deelnemers aan het gesprek krijgen een link met toelichting. De vergadering is openbaar en is live en achteraf te volgen via www.barneveld.nl/live.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:00:32 - 00:04:05 - Voorzitter

Voor de gronden aan de oostzijde van Kootwijkerbroek, gelegen rondom de Kerkweg is een plan opgesteld
voor het realiseren van een nieuwe woonwijk. Dit plan voorziet in 104-106 woningen. Het ontwerpplan heeft
ter inzage gelegen en er zijn zienswijzen naar voren gebracht. Het plan is naar aanleiding van de
zienswijzen aangepast. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen.

Uitgenodigd: indieners zienswijze en wethouder B. Wijnne.

Bijlagen

Besluit

Het agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raad van 7 juli 2021

00:04:05 - 00:06:55 - deelnemer gesprek
00:15:17 - 00:15:33 - Voorzitter
00:15:33 - 00:16:39 - CDA
00:16:39 - 00:17:54 - deelnemer gesprek
00:18:49 - 00:19:33 - Pro'98
00:19:33 - 00:20:38 - deelnemer gesprek
00:20:38 - 00:21:46 - SGP
00:21:46 - 00:22:44 - deelnemer gesprek
00:24:09 - 00:25:10 - VVD
00:25:10 - 00:25:58 - deelnemer gesprek
00:27:09 - 00:27:25 - Voorzitter
00:27:25 - 00:28:07 - Lokaal Belang
00:28:07 - 00:29:31 - Portefeuillehouder
00:29:31 - 00:31:15 - ChristenUnie
00:31:15 - 00:31:45 - Portefeuillehouder
00:31:45 - 00:33:27 - ChristenUnie
00:33:27 - 00:35:54 - Portefeuillehouder
00:35:54 - 00:36:14 - Burger Initiatief
00:36:14 - 00:36:52 - CDA
00:36:52 - 00:36:53 - ChristenUnie
00:38:04 - 00:38:34 - Portefeuillehouder
00:38:34 - 00:40:14 - adviseur
00:41:11 - 00:42:38 - VVD
00:42:38 - 00:43:49 - adviseur
00:43:49 - 00:44:27 - deelnemer gesprek
00:45:32 - 00:45:45 - Pro'98
00:45:45 - 00:45:46 - SGP
00:45:46 - 00:46:09 - Voorzitter
00:46:09 - 00:46:30 - deelnemer gesprek
00:48:57 - 00:49:19 - VVD
00:49:19 - 00:49:32 - Pro'98
00:49:32 - 00:50:06 - Portefeuillehouder
00:50:06 - 00:50:46 - VVD

Met dit voorstel is beoogd dat een bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan worden vastgesteld om zo
de ontwikkeling van de buurt “Kromme Akker-Zuid II” met maximaal 62 woningen in Voorthuizen mogelijk te
maken.

Uitgenodigd: wethouder indiener zienswijze en B. Wijnne.

Bijlagen

Besluit

Het agendapunt is rijp voor besluitvorming  voor 7 juli 2021.

00:50:46 - 00:52:07 - SGP
00:52:07 - 00:52:23 - portefeuillehouder
00:52:23 - 00:53:26 - adviseur
00:54:05 - 00:56:02 - Lokaal Belang
00:56:02 - 00:57:07 - Portefeuillehouder
00:57:07 - 00:57:42 - CDA
00:57:42 - 00:58:26 - Portefeuillehouder
00:58:29 - 01:00:02 - portefeuillehouder
01:00:02 - 01:01:24 - Voorzitter

Op het perceel Baron van Nagellstraat 92 in Voorthuizen wordt de bestaande bebouwing gesloopt en worden
drie combinatiegebouwen met bedrijvigheid op de begane grond en appartementen op beide verdiepingen
gerealiseerd.

Uitgenodigd: indiener zienswijze en wethouder B. Wijnne.

Bijlagen

Besluit

Het agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raad van 7 juli 2021.

01:01:24 - 01:06:06 - deelnemer gesprek
01:10:39 - 01:10:46 - Voorzitter
01:10:46 - 01:11:18 - Pro'98
01:11:18 - 01:13:13 - Portefeuillehouder
01:13:13 - 01:14:09 - ChristenUnie
01:14:09 - 01:14:53 - Portefeuillehouder
01:14:53 - 01:15:27 - ChristenUnie
01:15:27 - 01:15:40 - Portefeuillehouder
01:15:40 - 01:16:17 - adviseur
01:16:17 - 01:17:11 - deelnemer gesprek
01:17:11 - 01:17:46 - adviseur
01:17:46 - 01:18:09 - SGP
01:18:09 - 01:18:32 - adviseur
01:18:32 - 01:18:37 - Voorzitter
01:18:37 - 01:19:07 - deelnemer gesprek
01:19:34 - 01:20:51 - Voorzitter

Met het nieuwe bestemmingsplan wordt de bouw van vijf nieuwe woningen (naast de te handhaven
bedrijfswoning) mogelijk gemaakt. Dit ter vervanging van de vroegere camping waar 126 stacaravans, 60
kampeerplaatsen en 6 camperplaatsen (met bijbehorende centrale voorzieningen) zijn toegestaan. Over het
plan zijn 27 zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van deze zienswijzen en de gehouden buurtdialoog is het
plan aangepast.

Uitgenodigd: indieners zienswijzen en wethouder B. Wijnne.

Besluit

Het agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raad van 7 juli 2021.

01:20:51 - 01:22:33 - deelnemer gesprek
01:25:12 - 01:25:27 - VVD
01:25:27 - 01:26:00 - Portefeuillehouder
01:26:00 - 01:26:13 - VVD
01:26:13 - 01:28:06 - Lokaal Belang
01:28:06 - 01:28:26 - Portefeuillehouder
01:28:26 - 01:29:16 - CDA
01:29:16 - 01:29:30 - Portefeuillehouder
01:29:30 - 01:30:20 - SGP
01:30:20 - 01:31:01 - Voorzitter
01:31:01 - 01:31:43 - VVD
01:31:43 - 01:32:15 - deelnemer gesprek
01:32:15 - 01:33:57 - Portefeuillehouder
01:33:57 - 01:34:36 - deelnemer gesprek
01:34:36 - 01:46:08 - Voorzitter
01:46:08 - 01:48:46 - deelnemer gesprek

Voor de locatie Rijksweg 82-84 is een functieveranderingenverzoek ingediend om de agrarische
bestemming te wijzigen in een woonbestemming voor de bouw van vier woningen. Het
ontwerpbestemmingsplan hiervoor heeft ter inzage gelegen en wordt voor vaststelling aangeboden. Er is
één zienswijze ingediend die aanleiding geeft tot een kleine toevoeging aan de toelichting.

Uitgenodigd:  indiener zienswijze en wethouder B. Wijnne.

Bijlagen

Besluit

Het agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raad van 7 juli 2021.

01:48:46 - 01:49:00 - Voorzitter
01:49:00 - 01:49:34 - ChristenUnie
01:49:34 - 01:50:27 - Portefeuillehouder
01:50:27 - 01:50:56 - ChristenUnie
01:50:56 - 01:52:20 - Portefeuillehouder
01:52:20 - 01:53:07 - CDA
01:53:07 - 01:54:07 - Burger Initiatief
01:54:07 - 01:55:23 - portefeuillehouder
01:55:23 - 01:55:55 - SGP
01:55:55 - 01:56:03 - Voorzitter
01:56:03 - 01:56:37 - Burger Initiatief
01:56:37 - 01:56:46 - Portefeuillehouder
01:56:46 - 01:57:13 - Voorzitter
01:57:13 - 02:00:02 - deelnemer gesprek

De Hoofdlijnennotitie verkent – met inachtneming van huidige en verwachte ontwikkelingen – een aantal /uitgangspunten/toekomstscenario’s voor de fysiek-ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Barneveld tot 2040 ten aanzien van o.a. wonen, werken, voorzieningen, natuur- en landbouw, recreatie en energie & klimaat.
De afgelopen periode is – aan de hand van een aantal ontwikkelscenario’s en ter voorbereiding op het opstellen van de Omgevingsvisie Barneveld – nagedacht over die toekomstige ontwikkeling. Dat heeft geleid tot een zestal uitgangspunten dat aan de gemeenteraad, ter vaststelling, wordt voorgelegd. Na de zomer wordt gestart met het opstellen van de Omgevingsvisie Barneveld. Inwoners, ondernemers en andere partijen worden bij het opstellen daarvan actief betrokken.

Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne.

Besluit

Het agendapunt is rijp voor meningsvorming en besluitvorming in de raad van 7 juli 2021.

02:00:02 - 02:02:52 - Pro'98
02:02:52 - 02:03:05 - Voorzitter
02:03:05 - 02:04:01 - Burger Initiatief
02:04:01 - 02:05:00 - VVD
02:05:00 - 02:05:46 - SGP
02:05:46 - 02:06:51 - CDA
02:06:51 - 02:07:33 - Lokaal Belang
02:07:33 - 02:08:27 - ChristenUnie
02:08:27 - 02:11:46 - Portefeuillehouder
02:11:46 - 02:12:17 - voorzitter
02:12:17 - 02:13:42 - Portefeuillehouder
02:13:42 - 02:14:06 - Lokaal Belang
02:14:06 - 02:14:45 - Portefeuillehouder
02:14:45 - 02:14:56 - Voorzitter
02:14:56 - 02:15:51 - ChristenUnie
02:15:51 - 02:16:05 - Portefeuillehouder
02:16:05 - 02:17:58 - adviseur
02:17:58 - 02:18:30 - ChristenUnie
02:18:30 - 02:19:41 - adviseur
02:19:41 - 02:20:21 - SGP
02:20:21 - 02:21:59 - adviseur
02:21:59 - 02:23:01 - Lokaal Belang
02:23:01 - 02:23:26 - Portefeuillehouder
02:23:26 - 02:23:30 - Lokaal Belang
02:23:30 - 02:24:26 - Portefeuillehouder
02:24:26 - 02:25:38 - CDA
02:25:38 - 02:27:02 - Portefeuillehouder
02:27:09 - 02:27:23 - portefeuillehouder
02:27:23 - 02:28:16 - CDA
02:28:16 - 02:28:55 - Portefeuillehouder
02:28:55 - 02:29:36 - SGP
02:29:36 - 02:29:49 - Lokaal Belang
02:29:49 - 02:30:21 - ChristenUnie
02:30:21 - 02:32:14 - SGP
02:32:14 - 02:33:12 - Pro'98
02:33:12 - 02:33:52 - CDA
02:33:52 - 02:34:00 - Voorzitter
02:34:00 - 02:36:04 - Portefeuillehouder
02:36:04 - 02:38:36 - VVD
02:38:36 - 02:39:59 - Lokaal Belang
02:39:59 - 02:40:45 - Portefeuillehouder
02:40:45 - 02:41:07 - Burger Initiatief
02:41:07 - 02:43:08 - Pro'98
02:43:08 - 02:45:09 - Portefeuillehouder
02:45:09 - 02:46:42 - Lokaal Belang
02:46:42 - 02:48:26 - ChristenUnie
02:48:26 - 02:49:21 - Portefeuillehouder
02:49:21 - 02:49:33 - ChristenUnie
02:49:33 - 02:50:21 - Portefeuillehouder
02:50:21 - 02:51:02 - Lokaal Belang
02:51:02 - 02:51:43 - ChristenUnie
02:51:43 - 02:52:51 - Voorzitter
02:52:51 - 02:53:04 - Portefeuillehouder
02:53:04 - 02:53:07 - Voorzitter
02:53:07 - 02:53:46 - Portefeuillehouder
02:53:46 - 02:54:10 - Voorzitter

Dit memo, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 26 mei stond (B-3.2) is geagendeerd op verzoek van Lokaal Belang. Lokaal Belang voelt urgentie om hierover te praten. De gemeente blijft wachten op landelijk beleid en wacht nu eerst weer een risico-inventarisatie af. Gezien de vele rapporten die hierover zijn verschenen de laatste jaren, lijkt dit overbodig. Lokaal Belang wil graag in gesprek over de mogelijkheden die de gemeente zelf heeft om, in samenwerking met anderen, acties in gang te zetten om stalbranden en dierenleed zoveel mogelijk te voorkomen.

Uitgenodigd: B. Wijnne

Besluit

Het onderwerp is voldoende besproken en behoeft geen besluitvorming.

02:54:10 - 02:56:16 - Lokaal Belang
02:56:16 - 02:58:41 - Voorzitter
02:58:41 - 03:00:55 - Lokaal Belang
03:00:55 - 03:01:21 - Voorzitter
03:01:21 - 03:01:41 - Pro'98
03:01:41 - 03:01:44 - Portefeuillehouder
03:02:45 - 03:05:02 - VVD
03:05:02 - 03:05:55 - Voorzitter
03:05:55 - 03:06:50 - CDA
03:06:50 - 03:08:13 - Lokaal Belang

De taken en bevoegdheden van de huidige monumenten- en welstandscommissies vervallen van rechtswege bij
inwerkingtreding van de Omgevingswet. Ter continuering van de advisering moet de gemeente een nieuwe
gemeentelijke adviescommissie instellen.

Uitgenodigd: A. van de Burgwal

Besluit

Het agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raad van 7 juli 2021.

03:08:13 - 03:08:36 - Voorzitter
03:08:36 - 03:10:03 - SGP
03:10:03 - 03:12:04 - Portefeuillehouder
03:12:04 - 03:12:35 - ChristenUnie
03:12:35 - 03:13:41 - Portefeuillehouder
03:13:41 - 03:13:46 - Voorzitter
03:13:46 - 03:14:27 - ChristenUnie
03:14:27 - 03:15:14 - VVD
03:15:14 - 03:16:08 - Portefeuillehouder
03:16:08 - 03:16:26 - adviseur
03:16:26 - 03:16:53 - Voorzitter

Deze voorstellen worden alleen besproken als - uiterlijk dinsdagochtend 22 juni - een fractie dit verzoekt of insprekers zich melden.

Besluit

Rijp als hamerstuk voor de raad van 7 juli 2021.

Het plan betreft het realiseren van woningbouw aan de Rozenstraat op de locatie van de huidige Gamma en de realisatie van een nieuwe bouwmarkt met PDV (Perifere Detailhandels Vestiging) op de locatie aan de Burgemeester Aschofflaan in Barneveld.

Bijlagen

Besluit

Rijp als hamerstuk voor de raad van 7 juli 2021.

Het bestemmingsplan maakt de bouw van een woning op het perceel Speulderbosweg 33 in Garderen
mogelijk. Het perceel heeft op dit moment deels een bedrijfsbestemming en deels een woonbestemming.
Omdat er geen bouwvlak is, past de bouw van de woning niet binnen het huidige bestemmingsplan. Het
perceel ligt in het overgangsgebied van het dorp naar het natuurgebied. Daarom is, mede naar aanleiding
van een reactie van de provincie, extra aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing.

Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne.

Besluit

Rijp als hamerstuk voor de raad van 7 juli 2021.

03:16:53 - 03:17:56 - Lokaal Belang
03:17:56 - 03:18:06 - Portefeuillehouder
03:18:06 - 03:20:25 - SGP
03:20:25 - 03:21:54 - Portefeuillehouder