Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Grondgebied

donderdag 24 juni 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Digitaal via Teams
Voorzitter
De heer W.A. Knapen
Toelichting

Dit is een concept-agenda.
De commissievergadering wordt digitaal gehouden via Teams. De deelnemers aan het gesprek krijgen een link met toelichting. De vergadering is openbaar en is live en achteraf te volgen via www.barneveld.nl/live.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:00:35 - 00:04:08 - Voorzitter
 2. Voor de gronden aan de oostzijde van Kootwijkerbroek, gelegen rondom de Kerkweg is een plan opgesteld
  voor het realiseren van een nieuwe woonwijk. Dit plan voorziet in 104-106 woningen. Het ontwerpplan heeft
  ter inzage gelegen en er zijn zienswijzen naar voren gebracht. Het plan is naar aanleiding van de
  zienswijzen aangepast. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen.

  Uitgenodigd: indieners zienswijze en wethouder B. Wijnne.

  Bijlagen

  Besluit

  Het agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raad van 7 juli 2021

  00:04:08 - 00:06:58 - deelnemer gesprek
  00:15:21 - 00:15:36 - Voorzitter
  00:15:36 - 00:16:43 - CDA
  00:16:43 - 00:17:57 - deelnemer gesprek
  00:18:52 - 00:19:37 - Pro'98
  00:19:37 - 00:20:41 - deelnemer gesprek
  00:20:41 - 00:21:49 - SGP
  00:21:49 - 00:22:47 - deelnemer gesprek
  00:24:12 - 00:25:14 - VVD
  00:25:14 - 00:26:01 - deelnemer gesprek
  00:27:12 - 00:27:28 - Voorzitter
  00:27:28 - 00:28:11 - Lokaal Belang
  00:28:11 - 00:29:35 - Portefeuillehouder
  00:29:35 - 00:31:18 - ChristenUnie
  00:31:18 - 00:31:48 - Portefeuillehouder
  00:31:48 - 00:33:30 - ChristenUnie
  00:33:30 - 00:35:57 - Portefeuillehouder
  00:35:57 - 00:36:17 - Burger Initiatief
  00:36:17 - 00:36:55 - CDA
  00:36:55 - 00:36:56 - ChristenUnie
  00:38:07 - 00:38:37 - Portefeuillehouder
  00:38:37 - 00:40:17 - adviseur
  00:41:14 - 00:42:41 - VVD
  00:42:41 - 00:43:52 - adviseur
  00:43:52 - 00:44:30 - deelnemer gesprek
  00:45:35 - 00:45:49 - Pro'98
  00:45:49 - 00:45:50 - SGP
  00:45:50 - 00:46:12 - Voorzitter
  00:46:12 - 00:46:33 - deelnemer gesprek
  00:49:00 - 00:49:23 - VVD
  00:49:23 - 00:49:35 - Pro'98
  00:49:35 - 00:50:09 - Portefeuillehouder
  00:50:09 - 00:50:49 - VVD
 3. Met dit voorstel is beoogd dat een bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan worden vastgesteld om zo
  de ontwikkeling van de buurt “Kromme Akker-Zuid II” met maximaal 62 woningen in Voorthuizen mogelijk te
  maken.

  Uitgenodigd: wethouder indiener zienswijze en B. Wijnne.

  Bijlagen

  Besluit

  Het agendapunt is rijp voor besluitvorming  voor 7 juli 2021.

  00:50:49 - 00:52:10 - SGP
  00:52:10 - 00:52:27 - portefeuillehouder
  00:52:27 - 00:53:29 - adviseur
  00:54:08 - 00:56:05 - Lokaal Belang
  00:56:05 - 00:57:10 - Portefeuillehouder
  00:57:10 - 00:57:45 - CDA
  00:57:45 - 00:58:29 - Portefeuillehouder
  00:58:32 - 01:00:05 - portefeuillehouder
  01:00:05 - 01:01:27 - Voorzitter
 4. Op het perceel Baron van Nagellstraat 92 in Voorthuizen wordt de bestaande bebouwing gesloopt en worden
  drie combinatiegebouwen met bedrijvigheid op de begane grond en appartementen op beide verdiepingen
  gerealiseerd.

  Uitgenodigd: indiener zienswijze en wethouder B. Wijnne.

  Bijlagen

  Besluit

  Het agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raad van 7 juli 2021.

  01:01:27 - 01:06:09 - deelnemer gesprek
  01:10:42 - 01:10:49 - Voorzitter
  01:10:49 - 01:11:21 - Pro'98
  01:11:21 - 01:13:16 - Portefeuillehouder
  01:13:16 - 01:14:13 - ChristenUnie
  01:14:13 - 01:14:56 - Portefeuillehouder
  01:14:56 - 01:15:30 - ChristenUnie
  01:15:30 - 01:15:43 - Portefeuillehouder
  01:15:43 - 01:16:20 - adviseur
  01:16:20 - 01:17:14 - deelnemer gesprek
  01:17:14 - 01:17:49 - adviseur
  01:17:49 - 01:18:12 - SGP
  01:18:12 - 01:18:35 - adviseur
  01:18:35 - 01:18:41 - Voorzitter
  01:18:41 - 01:19:11 - deelnemer gesprek
  01:19:38 - 01:20:55 - Voorzitter
 5. Met het nieuwe bestemmingsplan wordt de bouw van vijf nieuwe woningen (naast de te handhaven
  bedrijfswoning) mogelijk gemaakt. Dit ter vervanging van de vroegere camping waar 126 stacaravans, 60
  kampeerplaatsen en 6 camperplaatsen (met bijbehorende centrale voorzieningen) zijn toegestaan. Over het
  plan zijn 27 zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van deze zienswijzen en de gehouden buurtdialoog is het
  plan aangepast.

  Uitgenodigd: indieners zienswijzen en wethouder B. Wijnne.

  Besluit

  Het agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raad van 7 juli 2021.

  01:20:55 - 01:22:37 - deelnemer gesprek
  01:25:15 - 01:25:30 - VVD
  01:25:30 - 01:26:03 - Portefeuillehouder
  01:26:03 - 01:26:16 - VVD
  01:26:16 - 01:28:09 - Lokaal Belang
  01:28:09 - 01:28:29 - Portefeuillehouder
  01:28:29 - 01:29:19 - CDA
  01:29:19 - 01:29:33 - Portefeuillehouder
  01:29:33 - 01:30:24 - SGP
  01:30:24 - 01:31:05 - Voorzitter
  01:31:05 - 01:31:46 - VVD
  01:31:46 - 01:32:18 - deelnemer gesprek
  01:32:18 - 01:34:00 - Portefeuillehouder
  01:34:00 - 01:34:39 - deelnemer gesprek
  01:34:39 - 01:46:11 - Voorzitter
 6. 01:46:11 - 01:48:49 - deelnemer gesprek
 7. Voor de locatie Rijksweg 82-84 is een functieveranderingenverzoek ingediend om de agrarische
  bestemming te wijzigen in een woonbestemming voor de bouw van vier woningen. Het
  ontwerpbestemmingsplan hiervoor heeft ter inzage gelegen en wordt voor vaststelling aangeboden. Er is
  één zienswijze ingediend die aanleiding geeft tot een kleine toevoeging aan de toelichting.

  Uitgenodigd:  indiener zienswijze en wethouder B. Wijnne.

  Bijlagen

  Besluit

  Het agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raad van 7 juli 2021.

  01:48:49 - 01:49:04 - Voorzitter
  01:49:04 - 01:49:37 - ChristenUnie
  01:49:37 - 01:50:30 - Portefeuillehouder
  01:50:30 - 01:51:00 - ChristenUnie
  01:51:00 - 01:52:24 - Portefeuillehouder
  01:52:24 - 01:53:10 - CDA
  01:53:10 - 01:54:10 - Burger Initiatief
  01:54:10 - 01:55:26 - portefeuillehouder
  01:55:26 - 01:55:58 - SGP
  01:55:58 - 01:56:07 - Voorzitter
  01:56:07 - 01:56:40 - Burger Initiatief
  01:56:40 - 01:56:49 - Portefeuillehouder
  01:56:49 - 01:57:16 - Voorzitter
  01:57:16 - 02:00:05 - deelnemer gesprek
 8. De Hoofdlijnennotitie verkent – met inachtneming van huidige en verwachte ontwikkelingen – een aantal /uitgangspunten/toekomstscenario’s voor de fysiek-ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Barneveld tot 2040 ten aanzien van o.a. wonen, werken, voorzieningen, natuur- en landbouw, recreatie en energie & klimaat.
  De afgelopen periode is – aan de hand van een aantal ontwikkelscenario’s en ter voorbereiding op het opstellen van de Omgevingsvisie Barneveld – nagedacht over die toekomstige ontwikkeling. Dat heeft geleid tot een zestal uitgangspunten dat aan de gemeenteraad, ter vaststelling, wordt voorgelegd. Na de zomer wordt gestart met het opstellen van de Omgevingsvisie Barneveld. Inwoners, ondernemers en andere partijen worden bij het opstellen daarvan actief betrokken.

  Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne.

  Besluit

  Het agendapunt is rijp voor meningsvorming en besluitvorming in de raad van 7 juli 2021.

  02:00:05 - 02:02:55 - Pro'98
  02:02:55 - 02:03:08 - Voorzitter
  02:03:08 - 02:04:04 - Burger Initiatief
  02:04:04 - 02:05:04 - VVD
  02:05:04 - 02:05:49 - SGP
  02:05:49 - 02:06:54 - CDA
  02:06:54 - 02:07:37 - Lokaal Belang
  02:07:37 - 02:08:31 - ChristenUnie
  02:08:31 - 02:11:49 - Portefeuillehouder
  02:11:49 - 02:12:20 - voorzitter
  02:12:20 - 02:13:45 - Portefeuillehouder
  02:13:45 - 02:14:10 - Lokaal Belang
  02:14:10 - 02:14:49 - Portefeuillehouder
  02:14:49 - 02:15:00 - Voorzitter
  02:15:00 - 02:15:54 - ChristenUnie
  02:15:54 - 02:16:08 - Portefeuillehouder
  02:16:08 - 02:18:01 - adviseur
  02:18:01 - 02:18:34 - ChristenUnie
  02:18:34 - 02:19:44 - adviseur
  02:19:44 - 02:20:25 - SGP
  02:20:25 - 02:22:02 - adviseur
  02:22:02 - 02:23:05 - Lokaal Belang
  02:23:05 - 02:23:29 - Portefeuillehouder
  02:23:29 - 02:23:33 - Lokaal Belang
  02:23:33 - 02:24:29 - Portefeuillehouder
  02:24:29 - 02:25:42 - CDA
  02:25:42 - 02:27:05 - Portefeuillehouder
  02:27:12 - 02:27:26 - portefeuillehouder
  02:27:26 - 02:28:19 - CDA
  02:28:19 - 02:28:58 - Portefeuillehouder
  02:28:58 - 02:29:39 - SGP
  02:29:39 - 02:29:53 - Lokaal Belang
  02:29:53 - 02:30:24 - ChristenUnie
  02:30:24 - 02:32:18 - SGP
  02:32:18 - 02:33:15 - Pro'98
  02:33:15 - 02:33:55 - CDA
  02:33:55 - 02:34:03 - Voorzitter
  02:34:03 - 02:36:07 - Portefeuillehouder
  02:36:07 - 02:38:39 - VVD
  02:38:39 - 02:40:02 - Lokaal Belang
  02:40:02 - 02:40:48 - Portefeuillehouder
  02:40:48 - 02:41:10 - Burger Initiatief
  02:41:10 - 02:43:12 - Pro'98
  02:43:12 - 02:45:13 - Portefeuillehouder
  02:45:13 - 02:46:45 - Lokaal Belang
  02:46:45 - 02:48:29 - ChristenUnie
  02:48:29 - 02:49:24 - Portefeuillehouder
  02:49:24 - 02:49:37 - ChristenUnie
  02:49:37 - 02:50:24 - Portefeuillehouder
  02:50:24 - 02:51:06 - Lokaal Belang
  02:51:06 - 02:51:46 - ChristenUnie
  02:51:46 - 02:52:54 - Voorzitter
  02:52:54 - 02:53:07 - Portefeuillehouder
  02:53:07 - 02:53:10 - Voorzitter
  02:53:10 - 02:53:50 - Portefeuillehouder
  02:53:50 - 02:54:13 - Voorzitter
 9. Dit memo, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 26 mei stond (B-3.2) is geagendeerd op verzoek van Lokaal Belang. Lokaal Belang voelt urgentie om hierover te praten. De gemeente blijft wachten op landelijk beleid en wacht nu eerst weer een risico-inventarisatie af. Gezien de vele rapporten die hierover zijn verschenen de laatste jaren, lijkt dit overbodig. Lokaal Belang wil graag in gesprek over de mogelijkheden die de gemeente zelf heeft om, in samenwerking met anderen, acties in gang te zetten om stalbranden en dierenleed zoveel mogelijk te voorkomen.

  Uitgenodigd: B. Wijnne

  Besluit

  Het onderwerp is voldoende besproken en behoeft geen besluitvorming.

  02:54:13 - 02:56:19 - Lokaal Belang
  02:56:19 - 02:58:45 - Voorzitter
  02:58:45 - 03:00:58 - Lokaal Belang
  03:00:58 - 03:01:25 - Voorzitter
  03:01:25 - 03:01:44 - Pro'98
  03:01:44 - 03:01:47 - Portefeuillehouder
  03:02:48 - 03:05:05 - VVD
  03:05:05 - 03:05:58 - Voorzitter
  03:05:58 - 03:06:53 - CDA
  03:06:53 - 03:08:16 - Lokaal Belang
 10. De taken en bevoegdheden van de huidige monumenten- en welstandscommissies vervallen van rechtswege bij
  inwerkingtreding van de Omgevingswet. Ter continuering van de advisering moet de gemeente een nieuwe
  gemeentelijke adviescommissie instellen.

  Uitgenodigd: A. van de Burgwal

  Besluit

  Het agendapunt is rijp voor besluitvorming in de raad van 7 juli 2021.

  03:08:16 - 03:08:40 - Voorzitter
  03:08:40 - 03:10:06 - SGP
  03:10:06 - 03:12:07 - Portefeuillehouder
  03:12:07 - 03:12:38 - ChristenUnie
  03:12:38 - 03:13:44 - Portefeuillehouder
  03:13:44 - 03:13:49 - Voorzitter
  03:13:49 - 03:14:30 - ChristenUnie
  03:14:30 - 03:15:18 - VVD
  03:15:18 - 03:16:12 - Portefeuillehouder
  03:16:12 - 03:16:30 - adviseur
  03:16:30 - 03:16:56 - Voorzitter
 11. Deze voorstellen worden alleen besproken als - uiterlijk dinsdagochtend 22 juni - een fractie dit verzoekt of insprekers zich melden.

  Besluit

  Rijp als hamerstuk voor de raad van 7 juli 2021.

 12. Het plan betreft het realiseren van woningbouw aan de Rozenstraat op de locatie van de huidige Gamma en de realisatie van een nieuwe bouwmarkt met PDV (Perifere Detailhandels Vestiging) op de locatie aan de Burgemeester Aschofflaan in Barneveld.

  Bijlagen

  Besluit

  Rijp als hamerstuk voor de raad van 7 juli 2021.

 13. Het bestemmingsplan maakt de bouw van een woning op het perceel Speulderbosweg 33 in Garderen
  mogelijk. Het perceel heeft op dit moment deels een bedrijfsbestemming en deels een woonbestemming.
  Omdat er geen bouwvlak is, past de bouw van de woning niet binnen het huidige bestemmingsplan. Het
  perceel ligt in het overgangsgebied van het dorp naar het natuurgebied. Daarom is, mede naar aanleiding
  van een reactie van de provincie, extra aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing.

  Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne.

  Besluit

  Rijp als hamerstuk voor de raad van 7 juli 2021.

 14. 03:16:56 - 03:17:59 - Lokaal Belang
  03:17:59 - 03:18:10 - Portefeuillehouder
  03:18:10 - 03:20:28 - SGP
  03:20:28 - 03:21:58 - Portefeuillehouder