Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

dinsdag 12 september 2023

19:30 - 22:05
Locatie

Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal

Voorzitter
De heer J.W. van den Born
Toelichting

Deze vergadering is openbaar. Publiek is van harte welkom zonder aanmelding vooraf. De vergadering is ook live en achteraf te bekijken via de webcast. Om mee te praten over een onderwerp moet u zich wel aanmelden. Dat kunt u doen via griffie@barneveld.nl. Zie voor meer informatie www.barneveld.nl/raad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

  Dit advies, dat op de Lijst ingekomen stukken van 5 juli staat (A-6) is geagendeerd op verzoek van de fracties van de VVD, Lokaal Belang, ChristenUnie en en Pro’98. De fractie van de VVD wil
  de van het college gevraagde acties bespreken. De  fractie van de ChristenUnie wil met het college bespreken hoe in de nood van jonge starters voorzien kan worden. 
  De fractie van Pro’98 wil graag in gesprek over de voorstellen van de jongerenraad om starters op de woningmarkt de ondersteunen en is benieuwd of er nog andere ideeën zijn om meer woningen voor starters te creëren.  


  De reactie van het college op het advies van de Jongerenraad is bijgevoegd, B-3.20, 27-09-23. 


  Uitgenodigd: de jongerenraad, de Woningstichting, portefeuillehouder B. Wijnne

  Besluit

  Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

  00:06:23 - 00:06:37 - voorzitter
  00:06:37 - 00:07:40 - deelnemer gesprek
  00:07:40 - 00:08:24 - deelnemer gesprek
  00:08:24 - 00:08:33 - voorzitter
  00:08:33 - 00:08:42 - SGP
  00:08:42 - 00:09:18 - deelnemer gesprek
  00:09:18 - 00:09:20 - SGP
  00:09:20 - 00:09:23 - voorzitter
  00:09:23 - 00:10:12 - Pro'98
  00:10:12 - 00:11:08 - deelnemer gesprek
  00:11:08 - 00:11:11 - voorzitter
  00:11:11 - 00:11:54 - CDA
  00:11:54 - 00:12:45 - deelnemer gesprek
  00:12:45 - 00:12:46 - voorzitter
  00:12:46 - 00:13:07 - Pro'98
  00:13:07 - 00:13:54 - deelnemer gesprek
  00:13:54 - 00:13:56 - voorzitter
  00:13:56 - 00:14:36 - Burger Initiatief
  00:14:36 - 00:15:31 - deelnemer gesprek
  00:15:31 - 00:15:51 - Burger Initiatief
  00:15:51 - 00:15:56 - deelnemer gesprek
  00:15:56 - 00:15:57 - voorzitter
  00:15:57 - 00:16:26 - VVD
  00:16:26 - 00:17:42 - deelnemer gesprek
  00:17:42 - 00:18:07 - voorzitter
  00:18:07 - 00:18:58 - VVD
  00:18:58 - 00:18:59 - voorzitter
  00:18:59 - 00:19:58 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:19:58 - 00:20:49 - VVD
  00:20:49 - 00:22:27 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:22:27 - 00:22:29 - voorzitter
  00:22:29 - 00:23:31 - deelnemer gesprek
  00:23:31 - 00:23:32 - voorzitter
  00:23:32 - 00:23:33 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:23:33 - 00:25:18 - portefeuillehouder
  00:25:18 - 00:25:24 - voorzitter
  00:25:24 - 00:27:08 - Lokaal Belang
  00:27:08 - 00:27:09 - voorzitter
  00:27:09 - 00:27:54 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:27:54 - 00:28:14 - Lokaal Belang
  00:28:14 - 00:28:36 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:28:36 - 00:28:38 - voorzitter
  00:28:38 - 00:30:11 - ChristenUnie
  00:30:11 - 00:30:12 - voorzitter
  00:30:12 - 00:31:54 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:31:54 - 00:31:56 - voorzitter
  00:31:56 - 00:33:00 - deelnemer gesprek
  00:33:00 - 00:33:01 - voorzitter
  00:33:01 - 00:33:40 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:33:40 - 00:33:43 - voorzitter
  00:33:43 - 00:34:26 - Pro'98
  00:34:26 - 00:34:27 - voorzitter
  00:34:27 - 00:35:36 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:35:36 - 00:37:57 - portefeuillehouder
  00:37:57 - 00:37:59 - voorzitter
  00:37:59 - 00:38:25 - SGP
  00:38:25 - 00:38:28 - voorzitter
  00:38:28 - 00:38:29 - SGP
  00:38:29 - 00:38:34 - voorzitter
  00:38:34 - 00:40:11 - deelnemer gesprek
  00:40:11 - 00:40:14 - voorzitter
  00:40:14 - 00:40:54 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:40:54 - 00:40:56 - voorzitter
  00:40:56 - 00:41:38 - Pro'98
  00:41:38 - 00:41:40 - voorzitter
  00:41:40 - 00:41:55 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:41:55 - 00:42:59 - portefeuillehouder
  00:42:59 - 00:43:03 - voorzitter
  00:43:03 - 00:43:19 - Burger Initiatief
  00:43:19 - 00:43:20 - voorzitter
  00:43:20 - 00:43:54 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:43:54 - 00:44:05 - Burger Initiatief
  00:44:05 - 00:44:25 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:44:25 - 00:44:26 - Burger Initiatief
  00:44:26 - 00:44:28 - voorzitter
  00:44:28 - 00:44:56 - Burger Initiatief
  00:44:56 - 00:45:02 - portefeuillehouder
  00:45:02 - 00:45:12 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:45:12 - 00:45:13 - voorzitter
  00:45:13 - 00:45:52 - portefeuillehouder
  00:45:52 - 00:45:54 - voorzitter
  00:45:54 - 00:46:34 - ChristenUnie
  00:46:34 - 00:47:24 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:47:24 - 00:47:37 - Lokaal Belang
  00:47:37 - 00:47:50 - voorzitter
  00:47:50 - 00:48:57 - deelnemer gesprek
  00:48:57 - 00:52:08 - voorzitter
 3. 3

  Dit besluit, dat op de Lijst ingekomen stukken van 5 juli staat (B-2.8) is geagendeerd op verzoek van de fracties van Burger Initiatief en Pro’98. De fractie van Burger Initiatief wil graag bespreken of de extra subsidie, die ruim een jaar geleden is toegekend, voldoende resultaat oplevert, wat de verwachtingen zijn voor het komende jaar en wat de gemeente kan doen om de aantrekkingskracht van onze gemeente te vergroten. De fractie van Pro '98 wil bespreken of de activiteiten van de stichtingen passen bij de ambities van de gemeente Barneveld.  Uitgenodigd: Visit regio Barneveld/Go Barneveld en wethouder W. Oosterwijk

  Besluit

  Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

  Toegezegd wordt de governance van Visit regio Barneveld goed te regelen.
  Toegezegd wordt de bezoekersaantallen van de website van Visit regio Barneveld door te geven. Antwoord: zie bijlage.

  00:51:02 - 00:52:08 - voorzitter
  00:52:08 - 00:53:19 - Burger Initiatief
  00:53:19 - 00:53:24 - voorzitter
  00:53:24 - 00:54:48 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:54:48 - 00:54:52 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:54:52 - 00:54:53 - voorzitter
  00:54:53 - 00:56:19 - deelnemer gesprek
  00:56:19 - 00:56:21 - voorzitter
  00:56:21 - 00:56:22 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:56:22 - 00:59:37 - Pro'98
  00:59:37 - 00:59:40 - voorzitter
  00:59:40 - 01:01:51 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:01:51 - 01:03:09 - Pro'98
  01:03:09 - 01:03:10 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:03:10 - 01:03:12 - voorzitter
  01:03:12 - 01:04:13 - Lokaal Belang
  01:04:13 - 01:04:14 - voorzitter
  01:04:14 - 01:04:15 - voorzitter
  01:04:15 - 01:04:16 - Lokaal Belang
  01:04:16 - 01:04:18 - ChristenUnie
  01:04:18 - 01:04:26 - Lokaal Belang
  01:04:26 - 01:04:31 - voorzitter
  01:04:31 - 01:05:13 - ChristenUnie
  01:05:13 - 01:05:14 - voorzitter
  01:05:14 - 01:05:15 - ChristenUnie
  01:05:15 - 01:05:20 - SGP
  01:05:20 - 01:06:56 - voorzitter
  01:06:56 - 01:06:57 - SGP
  01:06:57 - 01:06:58 - voorzitter
  01:06:58 - 01:07:30 - Burger Initiatief
  01:07:30 - 01:07:33 - voorzitter
  01:07:33 - 01:07:39 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:07:39 - 01:07:42 - voorzitter
  01:07:42 - 01:09:37 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:09:37 - 01:10:04 - Pro'98
  01:10:04 - 01:10:06 - voorzitter
  01:10:06 - 01:13:19 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:13:19 - 01:13:22 - voorzitter
  01:13:22 - 01:13:24 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:13:24 - 01:13:28 - voorzitter
  01:13:28 - 01:13:45 - Lokaal Belang
  01:13:45 - 01:13:46 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:13:46 - 01:13:55 - voorzitter
  01:13:55 - 01:14:50 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:14:50 - 01:14:51 - voorzitter
  01:14:51 - 01:15:02 - Pro'98
  01:15:02 - 01:15:05 - voorzitter
  01:15:05 - 01:15:11 - SGP
  01:15:11 - 01:15:38 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:15:38 - 01:15:39 - voorzitter
  01:15:39 - 01:15:41 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:15:41 - 01:15:45 - voorzitter
  01:15:45 - 01:16:17 - CDA
  01:16:17 - 01:16:18 - voorzitter
  01:16:18 - 01:17:13 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:17:13 - 01:17:20 - voorzitter
  01:17:20 - 01:18:15 - deelnemer gesprek
  01:18:15 - 01:18:18 - voorzitter
  01:18:18 - 01:18:19 - voorzitter
  01:18:19 - 01:18:28 - deelnemer gesprek
  01:18:28 - 01:18:30 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:18:30 - 01:18:31 - voorzitter
  01:18:31 - 01:18:33 - deelnemer gesprek
  01:18:33 - 01:18:36 - voorzitter
  01:18:36 - 01:18:39 - deelnemer gesprek
  01:18:39 - 01:18:44 - voorzitter
  01:18:44 - 01:26:17 - Portefeuillehouder of adviseur
 4. 4

  01:18:53 - 01:26:17 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:26:17 - 01:26:44 - voorzitter
 5. 5

  Dit collegebesluit staat op de Lijst ingekomen stukken van 27 september, B-4.16. De fracties willen de conclusies en aanbevelingen bespreken. 


  Uitgenodigd: wethouder M.H.J. Pluimers-Foeken

  Besluit

  Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

  01:26:29 - 01:26:44 - voorzitter
  01:26:44 - 01:27:52 - Burger Initiatief
  01:27:52 - 01:27:55 - voorzitter
  01:27:55 - 01:28:26 - Lokaal Belang
  01:28:26 - 01:28:28 - voorzitter
  01:28:28 - 01:29:21 - CDA
  01:29:21 - 01:29:23 - voorzitter
  01:29:23 - 01:30:45 - SGP
  01:30:45 - 01:30:49 - voorzitter
  01:30:49 - 01:30:50 - SGP
  01:30:50 - 01:31:47 - Pro'98
  01:31:47 - 01:31:48 - voorzitter
  01:31:48 - 01:33:06 - ChristenUnie
  01:33:06 - 01:33:08 - voorzitter
  01:33:08 - 01:34:20 - VVD
  01:34:20 - 01:34:29 - voorzitter
  01:34:29 - 01:36:08 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:36:08 - 01:36:10 - voorzitter
  01:36:10 - 01:36:32 - Pro'98
  01:36:32 - 01:36:35 - voorzitter
  01:36:35 - 01:39:24 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:39:24 - 01:39:26 - voorzitter
  01:39:26 - 01:39:42 - CDA
  01:39:42 - 01:40:08 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:40:08 - 01:40:09 - voorzitter
  01:40:09 - 01:41:20 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:41:20 - 01:41:22 - voorzitter
  01:41:22 - 01:41:45 - SGP
  01:41:45 - 01:42:48 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:42:48 - 01:43:30 - portefeuillehouder
  01:43:30 - 01:45:05 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:45:05 - 01:45:29 - portefeuillehouder
  01:45:29 - 01:45:30 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:45:30 - 01:46:12 - adviseur
  01:46:12 - 01:46:56 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:46:56 - 01:46:59 - voorzitter
  01:46:59 - 01:47:31 - VVD
  01:47:31 - 01:47:32 - voorzitter
  01:47:32 - 01:47:33 - VVD
  01:47:33 - 01:47:34 - voorzitter
  01:47:34 - 01:49:02 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:49:02 - 01:49:03 - voorzitter
  01:49:03 - 01:49:47 - VVD
  01:49:47 - 01:49:48 - voorzitter
  01:49:48 - 01:50:01 - VVD
  01:50:01 - 01:51:13 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:51:13 - 01:51:18 - voorzitter
  01:51:18 - 01:51:56 - Pro'98
  01:51:56 - 01:53:21 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:53:21 - 01:53:22 - voorzitter
  01:53:22 - 01:54:41 - Burger Initiatief
  01:54:41 - 01:54:43 - voorzitter
  01:54:43 - 01:55:26 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:55:26 - 01:55:36 - Burger Initiatief
  01:55:36 - 01:55:58 - adviseur
  01:55:58 - 01:56:00 - voorzitter
  01:56:00 - 01:56:03 - Burger Initiatief
  01:56:03 - 01:56:04 - voorzitter
  01:56:04 - 01:56:06 - Burger Initiatief
  01:56:06 - 01:56:14 - adviseur
  01:56:14 - 01:56:17 - voorzitter
  01:56:17 - 01:56:18 - adviseur
  01:56:18 - 01:57:11 - SGP
  01:57:11 - 01:57:12 - voorzitter
  01:57:12 - 01:57:40 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:57:40 - 01:58:54 - portefeuillehouder
  01:58:54 - 01:58:59 - voorzitter
  01:58:59 - 01:59:31 - ChristenUnie
  01:59:31 - 01:59:32 - voorzitter
  01:59:32 - 02:00:09 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:00:09 - 02:00:12 - voorzitter
  02:00:12 - 02:00:41 - portefeuillehouder
  02:00:41 - 02:03:15 - voorzitter
 6. 6

  De prioriteiten van het Integraal Veiligheidsplan worden gepresenteerd, waarbij de commissieleden de mogelijkheid hebben om hierop te reageren. 
  Eind 2023 wordt het IVP ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Daaraan voorafgaand is het memo over veiligheidsbeleid t/k naar de raad gegaan (B-3.10; 05-07-23), ter informatie bijgevoegd).


  Uitgenodigd: burgemeester J. van der Tak

  Besluit

  Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

  02:02:09 - 02:03:15 - voorzitter
  02:03:15 - 02:03:16 - deelnemer gesprek
  02:03:16 - 02:03:59 - voorzitter
  02:03:59 - 02:05:18 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:09:55 - 02:09:56 - voorzitter
  02:09:56 - 02:10:07 - VVD
  02:10:56 - 02:10:57 - voorzitter
  02:11:32 - 02:11:34 - voorzitter
  02:11:34 - 02:11:38 - SGP
  02:12:07 - 02:12:13 - SGP
  02:12:48 - 02:12:49 - voorzitter
  02:12:49 - 02:12:54 - CDA
  02:13:22 - 02:13:44 - Pro'98
  02:14:04 - 02:14:15 - Lokaal Belang
  02:14:50 - 02:15:00 - ChristenUnie
  02:16:56 - 02:17:40 - VVD
  02:17:55 - 02:17:56 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:18:10 - 02:18:11 - voorzitter
  02:18:11 - 02:18:57 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:18:57 - 02:18:58 - voorzitter
  02:18:58 - 02:19:04 - Lokaal Belang
  02:19:04 - 02:19:07 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:19:07 - 02:19:11 - Lokaal Belang
  02:19:11 - 02:19:53 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:19:53 - 02:19:54 - voorzitter
  02:19:54 - 02:20:06 - Pro'98
  02:20:06 - 02:20:08 - deelnemer gesprek
  02:20:08 - 02:20:14 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:20:14 - 02:20:35 - Pro'98
  02:20:35 - 02:20:36 - deelnemer gesprek
  02:20:36 - 02:20:56 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:20:56 - 02:20:57 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:20:57 - 02:21:05 - SGP
  02:21:05 - 02:21:06 - deelnemer gesprek
  02:21:06 - 02:21:10 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:21:10 - 02:21:11 - voorzitter
  02:21:11 - 02:21:42 - deelnemer gesprek
  02:21:42 - 02:21:43 - SGP
  02:21:43 - 02:21:45 - voorzitter
  02:24:07 - 02:24:09 - voorzitter
  02:24:09 - 02:24:17 - Pro'98
  02:24:21 - 02:24:28 - Pro'98
  02:25:13 - 02:26:40 - deelnemer gesprek
  02:26:40 - 02:27:43 - VVD
  02:27:43 - 02:27:44 - voorzitter
  02:27:44 - 02:30:04 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:30:04 - 02:30:33 - deelnemer gesprek
  02:30:33 - 02:30:36 - voorzitter
  02:30:36 - 02:30:37 - deelnemer gesprek
  02:32:56 - 02:32:57 - voorzitter
  02:32:57 - 02:33:18 - ChristenUnie
  02:33:56 - 02:34:20 - VVD
  02:34:26 - 02:35:30 - deelnemer gesprek
  02:37:29 - 02:37:51 - Pro'98
  02:37:51 - 02:38:55 - deelnemer gesprek
  02:38:55 - 02:38:57 - Pro'98
  02:38:57 - 02:39:44 - deelnemer gesprek
  02:41:06 - 02:41:35 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:41:49 - 02:41:50 - voorzitter
  02:41:50 - 02:42:02 - SGP
  02:44:39 - 02:44:49 - SGP
  02:44:57 - 02:46:59 - deelnemer gesprek
  02:46:59 - 02:47:33 - SGP
  02:48:08 - 02:49:23 - deelnemer gesprek
  02:51:59 - 02:52:04 - SGP
  02:53:08 - 02:53:16 - voorzitter
  02:53:16 - 02:53:19 - SGP
  02:53:19 - 02:53:51 - VVD
  02:53:51 - 02:53:53 - voorzitter
  02:53:53 - 02:55:10 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:55:10 - 02:55:12 - voorzitter
  02:55:12 - 02:55:41 - SGP
  02:55:41 - 02:56:52 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:56:52 - 02:57:09 - voorzitter
  02:57:09 - 02:58:42 - ChristenUnie
  02:58:42 - 02:58:43 - voorzitter
  02:58:43 - 02:58:44 - ChristenUnie
  02:58:44 - 03:00:14 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:00:14 - 03:01:27 - voorzitter
 7. 7

  Voorstellen onder dit agendapunt worden niet besproken in de commissie, tenzij zich insprekers melden of een of meer fracties alsnog bespreking vragen. Dit kan worden gemeld tot uiterlijk 10 uur de dinsdagochtend vóór de commissievergadering.

 8. 7.a

  De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft onder meer gevolgen voor de onderwerpen die momenteel geregeld zijn in gemeentelijke verordeningen en beleidsregels. Het voorstel is om drie verordeningen in te trekken en om een verduidelijkende tekst toe te voegen aan vier beleidsregels. Ook ziet het raadsvoorstel op een aanpassing van het delegatiebesluit (om onder vaststelling ook een weigering te laten vallen). Het voorstel is alleen juridisch-technisch van aard.  Wethouder B. Wijnne

 9. 7.b

  Op grond van de Wet versterking decentrale rekenkamers moet onze rekenkamercommissie worden omgevormd tot een rekenkamer. Voorstel is om de huidige samenwerking van negen gemeenten voort te zetten. Dit betekent dat elk van de negen gemeenteraden een eigen rekenkamer instelt met dezelfde samenstelling via een personele unie. Dit voorstel is al besproken in de auditcommissie.

 10. 7.c

  Met het wijzigen van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen per 1 juli moeten alle GR´s aangepast worden. Met dit voorstel wordt de raad gevraagd geen zienswijze te geven op de voorgestelde wijzigingen van de GR Regio De Vallei.  Wethouder M.H.J. Pluimers-Foeken

 11. 8

  Besluit

  .

  Toegezegd wordt de vraag waarom bij de aanleg van rotondes de norm niet wordt toegepast en verticale, niet vergevingsgezinde kantopsluiting zijn toegepast (bij de Plus), wordt nog beantwoord (AK, Pro '98).
  Antwoord: Bij het onderhoud aan de rotonde Bouwheerstraat-Churchillstraat zijn enkele verkeerskundige maatregelen meegenomen. Ontbrekende geleidelijnen zijn toegevoegd en/of aangepast op basis van de huidige richtlijnen. Ook zijn de zogenaamde opvangfietspaden (om vanaf de rotonde op de rijbaan te komen) van/naar de Gowthorpeplein verwijderd. Hierdoor is meer ruimte gekomen voor groen en trottoir.
  Niet de complete rotonde en omliggende fiets- en voetpaden zijn vernieuwd bij het uitvoeren van het onderhoud. Grofweg enkel ter plaatse van de rijbaan/oversteken is onderhoud uitgevoerd. In de werkzaamheden moest aangesloten worden op de bestaande (te handhaven) situatie. Hierbij is ook aangesloten op bestaande (trottoir)banden en daarom is er niet voor gekozen om een (extra) schuine band toe te passen, ondanks dat een rechte of bolle band minder vergevingsgezind is dan een schuine band.

  03:01:23 - 03:01:27 - voorzitter
  03:01:27 - 03:04:21 - Pro'98
  03:04:21 - 03:04:24 - voorzitter
  03:04:24 - 03:05:04 - portefeuillehouder
  03:05:04 - 03:05:25 - Pro'98
  03:05:25 - 03:05:27 - voorzitter
  03:05:27 - 03:05:53 - Lokaal Belang
  03:05:53 - 03:07:11 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:07:11 - 03:07:14 - voorzitter
  03:07:14 - 03:08:03 - SGP
  03:08:03 - 03:11:24 - portefeuillehouder
  03:11:24 - 03:11:34 - voorzitter
  03:12:12 - 03:12:13 - voorzitter
 12. 9
  Sluiting - 22:05