Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

Extra verbrede vergadering voor bespreking voorkeursscenario Omgevingsvisie

donderdag 2 november 2023

19:30 - 21:35
Locatie

Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal

Voorzitter
De heer A. Flier
Toelichting

Deze vergadering is openbaar. Publiek is van harte welkom zonder aanmelding vooraf. De vergadering is ook live en achteraf te bekijken via de webcast. Om mee te praten over een onderwerp moet u zich wel aanmelden. Dat kunt u doen via griffie@barneveld.nl. Zie voor meer informatie www.barneveld.nl/raad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Toelichting: het betreft een verbrede commissievergadering. Dit houdt in dat, naast de woordvoerders van de fracties, ook overige raads(commissie)leden aanvullende vragen kunnen stellen. Ook zijn de leden van het projectteam aanwezig. Na de beantwoording van de '5 vragen' door een fractie kan de betreffende projectleider de gelegenheid krijgen verdiepend door te vragen aan het betreffende raads(commissie)lid.

  00:07:47 - 00:08:30 - voorzitter
  00:19:25 - 00:19:30 - voorzitter
  00:19:52 - 00:19:53 - voorzitter
  00:20:42 - 00:20:54 - voorzitter
  00:21:05 - 00:21:34 - voorzitter
 2. 2

  Uitgenodigd: het college

  00:21:08 - 00:21:34 - voorzitter
 3. 2.a
  Uitleg proces
 4. 2.c
  Uitleg vraag aan de commissie
 5. 3

  In het voorkeursscenario Omgevingsvisie Barneveld 2040 wordt de ambitie in 5 hoofdopgaven uitgewerkt. Het college wil een conceptversie van het voorkeursscenario graag met de raadsleden bespreken. Dit gesprek vindt plaats langs 5 vragen, die in bijgevoegd memo Voorkeursscenario omgevingsvisie Barnveld 2040 zijn gesteld. Uit dit memo blijkt ook dat, als gevolg van de behandeling van het Streefbeeld Toetsingskader Waardevol landelijk gebied in de commissie Grondgebied van 12 oktober, in de te bespreken concept versie de ambitie voor het Waardevol landelijk gebied niet is opgenomen. Het college acht het van belang nu wel de inbreng van de raadsleden te verkrijgen op de overige 4 hoofdopgaven. Op basis van de inbreng van de commissie zal het college het definitieve voorkeursscenario vaststellen.


  Ter informatie is een toelichting op de bestuurlijke hoofdopgaven en de deelopgaven/programma's toegevoegd. 


  Uitgenodigd: het college

  Besluit

  Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

  00:21:14 - 00:21:34 - voorzitter
  00:21:34 - 00:25:51 - deelnemer gesprek
  00:25:51 - 00:25:55 - voorzitter
  00:25:55 - 00:26:15 - deelnemer gesprek
  00:26:15 - 00:26:35 - voorzitter
  00:26:35 - 00:27:56 - deelnemer gesprek
  00:27:56 - 00:28:01 - voorzitter
  00:28:01 - 00:28:07 - deelnemer gesprek
  00:28:07 - 00:28:08 - voorzitter
  00:28:08 - 00:29:55 - deelnemer gesprek
  00:29:55 - 00:30:02 - voorzitter
  00:30:42 - 00:31:20 - deelnemer gesprek
  00:31:21 - 00:31:23 - deelnemer gesprek
  00:31:24 - 00:31:27 - voorzitter
  00:31:28 - 00:31:35 - deelnemer gesprek
  00:31:35 - 00:31:36 - voorzitter
  00:31:36 - 00:31:37 - voorzitter
  00:31:37 - 00:31:41 - deelnemer gesprek
  00:31:41 - 00:31:42 - CDA
  00:31:43 - 00:31:49 - voorzitter
  00:31:49 - 00:32:06 - deelnemer gesprek
  00:32:21 - 00:32:25 - voorzitter
  00:32:25 - 00:32:45 - SGP
  00:32:45 - 00:32:49 - voorzitter
  00:32:49 - 00:34:46 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:34:46 - 00:34:49 - voorzitter
  00:34:49 - 00:34:51 - deelnemer gesprek
  00:34:51 - 00:34:52 - voorzitter
  00:34:52 - 00:35:23 - deelnemer gesprek
  00:35:23 - 00:35:25 - voorzitter
  00:35:25 - 00:35:43 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:35:43 - 00:36:17 - voorzitter
  00:36:17 - 00:36:18 - ChristenUnie
  00:36:18 - 00:36:19 - voorzitter
  00:36:19 - 00:36:39 - ChristenUnie
  00:36:39 - 00:36:41 - voorzitter
  00:36:41 - 00:36:43 - ChristenUnie
  00:36:43 - 00:36:49 - voorzitter
  00:36:49 - 00:38:14 - ChristenUnie
  00:38:16 - 00:38:53 - SGP
  00:38:53 - 00:38:55 - voorzitter
  00:38:55 - 00:38:58 - voorzitter
  00:39:03 - 00:39:08 - voorzitter
  00:39:08 - 00:39:15 - Lokaal Belang
  00:39:15 - 00:39:55 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:39:55 - 00:39:56 - voorzitter
  00:39:56 - 00:40:08 - ChristenUnie
  00:40:08 - 00:40:09 - voorzitter
  00:40:09 - 00:40:36 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:40:36 - 00:40:41 - voorzitter
  00:40:41 - 00:41:02 - Pro'98
  00:41:02 - 00:41:14 - voorzitter
  00:41:14 - 00:41:26 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:41:26 - 00:41:55 - voorzitter
  00:41:55 - 00:42:02 - Pro'98
  00:42:02 - 00:42:03 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:42:03 - 00:42:05 - voorzitter
  00:42:05 - 00:42:31 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:42:31 - 00:42:32 - Pro'98
  00:42:32 - 00:42:34 - voorzitter
  00:42:34 - 00:42:47 - Pro'98
  00:42:47 - 00:42:48 - voorzitter
  00:42:48 - 00:43:08 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:43:08 - 00:43:14 - voorzitter
  00:43:14 - 00:43:17 - Pro'98
  00:43:17 - 00:43:20 - voorzitter
  00:43:20 - 00:43:33 - Pro'98
  00:43:33 - 00:43:42 - voorzitter
  00:43:42 - 00:44:29 - ChristenUnie
  00:44:29 - 00:44:35 - ChristenUnie
  00:44:35 - 00:44:36 - voorzitter
  00:44:36 - 00:44:49 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:44:49 - 00:46:10 - voorzitter
 6. 3.a

  00:45:04 - 00:46:10 - voorzitter
  00:46:10 - 00:46:59 - SGP
  00:46:59 - 00:47:12 - voorzitter
  00:47:12 - 00:47:13 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:47:13 - 00:47:15 - voorzitter
  00:47:15 - 00:48:12 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:48:12 - 00:48:14 - voorzitter
  00:48:14 - 00:48:18 - ChristenUnie
  00:48:18 - 00:48:19 - voorzitter
  00:48:19 - 00:48:52 - ChristenUnie
  00:48:52 - 00:48:54 - voorzitter
  00:48:54 - 00:49:52 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:49:52 - 00:49:54 - adviseur
  00:49:54 - 00:49:57 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:49:57 - 00:49:58 - adviseur
  00:49:58 - 00:49:59 - voorzitter
  00:49:59 - 00:50:00 - voorzitter
  00:50:00 - 00:50:10 - adviseur
  00:50:10 - 00:51:28 - portefeuillehouder
  00:51:28 - 00:51:30 - voorzitter
  00:51:30 - 00:52:17 - deelnemer gesprek
  00:52:17 - 00:52:20 - voorzitter
  00:52:20 - 00:53:09 - adviseur
  00:53:09 - 00:53:18 - portefeuillehouder
  00:53:18 - 00:53:21 - voorzitter
  00:53:21 - 00:53:25 - deelnemer gesprek
  00:53:25 - 00:53:31 - voorzitter
  00:53:31 - 00:54:09 - deelnemer gesprek
  00:54:09 - 00:54:13 - voorzitter
  00:54:13 - 00:54:16 - adviseur
  00:54:16 - 00:54:20 - voorzitter
  00:54:20 - 00:55:54 - portefeuillehouder
  00:55:54 - 00:55:56 - voorzitter
  00:55:56 - 00:55:57 - ChristenUnie
  00:55:57 - 00:55:59 - deelnemer gesprek
  00:55:59 - 00:56:06 - voorzitter
  00:56:06 - 00:57:55 - adviseur
  00:57:55 - 00:57:57 - voorzitter
  00:57:57 - 00:58:56 - ChristenUnie
  00:58:56 - 00:58:58 - voorzitter
  00:58:58 - 00:58:59 - ChristenUnie
  00:58:59 - 00:59:32 - SGP
  00:59:32 - 00:59:33 - voorzitter
  00:59:33 - 00:59:34 - ChristenUnie
  00:59:34 - 00:59:35 - voorzitter
  00:59:35 - 01:00:21 - adviseur
  01:00:21 - 01:00:44 - voorzitter
  01:00:53 - 01:01:12 - voorzitter
  01:01:14 - 01:01:15 - voorzitter
  01:01:34 - 01:01:35 - voorzitter
  01:01:35 - 01:01:39 - SGP
  01:01:39 - 01:01:49 - voorzitter
  01:01:49 - 01:01:51 - SGP
  01:01:54 - 01:02:02 - voorzitter
  01:02:02 - 01:04:31 - SGP
  01:04:31 - 01:06:02 - voorzitter
  01:06:02 - 01:06:07 - deelnemer gesprek
  01:06:07 - 01:06:39 - Pro'98
  01:06:39 - 01:06:44 - voorzitter
  01:06:44 - 01:07:30 - portefeuillehouder
  01:07:30 - 01:07:32 - voorzitter
  01:07:32 - 01:08:15 - Pro'98
  01:08:15 - 01:08:20 - voorzitter
  01:08:20 - 01:09:16 - portefeuillehouder
  01:09:16 - 01:09:17 - voorzitter
  01:09:17 - 01:09:18 - portefeuillehouder
  01:09:18 - 01:10:13 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:10:13 - 01:10:16 - voorzitter
  01:10:16 - 01:10:47 - ChristenUnie
  01:10:47 - 01:10:49 - voorzitter
  01:10:49 - 01:11:00 - Pro'98
  01:11:00 - 01:11:20 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:11:20 - 01:11:24 - voorzitter
  01:11:24 - 01:11:26 - VVD
  01:11:26 - 01:11:28 - voorzitter
  01:11:28 - 01:12:34 - VVD
  01:12:34 - 01:12:42 - voorzitter
  01:12:42 - 01:12:52 - deelnemer gesprek
  01:12:52 - 01:12:55 - voorzitter
  01:12:55 - 01:13:09 - Pro'98
  01:13:38 - 01:13:41 - voorzitter
  01:13:41 - 01:14:17 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:14:17 - 01:14:23 - ChristenUnie
  01:14:23 - 01:14:26 - voorzitter
  01:14:26 - 01:14:36 - ChristenUnie
  01:14:36 - 01:14:48 - voorzitter
  01:14:48 - 01:14:59 - deelnemer gesprek
  01:14:59 - 01:15:01 - deelnemer gesprek
  01:15:01 - 01:15:03 - voorzitter
  01:15:03 - 01:15:10 - deelnemer gesprek
  01:15:10 - 01:15:21 - voorzitter
  01:15:21 - 01:15:50 - deelnemer gesprek
  01:15:50 - 01:15:53 - voorzitter
  01:15:53 - 01:16:25 - portefeuillehouder
  01:16:25 - 01:16:26 - adviseur
  01:16:26 - 01:17:09 - adviseur
  01:17:09 - 01:17:10 - voorzitter
  01:17:10 - 01:17:17 - ChristenUnie
  01:17:17 - 01:17:20 - voorzitter
  01:17:20 - 01:17:39 - ChristenUnie
  01:17:39 - 01:17:42 - voorzitter
  01:17:42 - 01:17:43 - ChristenUnie
  01:17:43 - 01:17:58 - voorzitter
  01:17:58 - 01:18:26 - SGP
  01:18:26 - 01:18:27 - voorzitter
  01:18:27 - 01:18:28 - SGP
  01:18:28 - 01:18:30 - voorzitter
  01:18:30 - 01:19:41 - portefeuillehouder
  01:19:41 - 01:19:43 - voorzitter
  01:19:43 - 01:19:53 - SGP
  01:19:53 - 01:19:57 - voorzitter
  01:19:57 - 01:20:02 - deelnemer gesprek
  01:20:02 - 01:20:16 - Pro'98
  01:20:16 - 01:20:18 - voorzitter
  01:20:18 - 01:20:37 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:20:37 - 01:20:46 - voorzitter
  01:20:46 - 01:21:13 - deelnemer gesprek
  01:21:13 - 01:21:25 - voorzitter
 7. 3.b

  01:21:31 - 01:23:08 - Lokaal Belang
  01:23:08 - 01:23:09 - voorzitter
  01:23:09 - 01:23:42 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:23:44 - 01:23:48 - voorzitter
  01:24:37 - 01:24:38 - voorzitter
  01:24:38 - 01:24:48 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:24:48 - 01:24:49 - Burger Initiatief
  01:24:49 - 01:24:58 - Burger Initiatief
  01:24:58 - 01:25:07 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:25:07 - 01:26:00 - Burger Initiatief
  01:26:00 - 01:26:02 - voorzitter
  01:26:02 - 01:26:41 - VVD
  01:26:41 - 01:26:43 - voorzitter
  01:26:43 - 01:27:32 - CDA
  01:27:32 - 01:27:34 - voorzitter
  01:27:34 - 01:28:18 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:28:18 - 01:28:21 - voorzitter
  01:28:21 - 01:29:35 - SGP
  01:29:35 - 01:29:37 - voorzitter
  01:29:37 - 01:31:42 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:31:42 - 01:31:44 - voorzitter
  01:31:44 - 01:31:54 - deelnemer gesprek
  01:31:54 - 01:32:26 - SGP
  01:32:26 - 01:32:27 - voorzitter
  01:32:27 - 01:32:45 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:32:45 - 01:32:46 - voorzitter
  01:32:46 - 01:32:47 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:32:47 - 01:33:01 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:33:01 - 01:33:04 - voorzitter
  01:33:04 - 01:33:31 - SGP
  01:33:31 - 01:33:36 - voorzitter
  01:33:36 - 01:33:43 - Pro'98
  01:33:43 - 01:33:45 - voorzitter
  01:33:45 - 01:33:46 - voorzitter
  01:33:46 - 01:34:18 - ChristenUnie
  01:34:18 - 01:34:20 - voorzitter
  01:34:20 - 01:34:58 - Pro'98
  01:34:58 - 01:35:00 - voorzitter
  01:35:00 - 01:35:03 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:35:03 - 01:35:04 - voorzitter
  01:35:04 - 01:35:28 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:35:28 - 01:35:29 - Pro'98
  01:35:29 - 01:35:30 - Pro'98
  01:35:30 - 01:35:31 - voorzitter
  01:35:31 - 01:35:40 - Pro'98
  01:35:40 - 01:35:41 - voorzitter
  01:35:41 - 01:35:44 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:35:44 - 01:35:48 - voorzitter
  01:35:48 - 01:35:57 - adviseur
  01:35:57 - 01:37:10 - portefeuillehouder
  01:37:10 - 01:37:11 - Pro'98
  01:37:11 - 01:37:13 - voorzitter
  01:37:13 - 01:37:19 - Pro'98
  01:37:19 - 01:37:24 - voorzitter
  01:37:24 - 01:38:13 - CDA
  01:38:13 - 01:38:15 - voorzitter
  01:38:15 - 01:40:33 - portefeuillehouder
  01:40:33 - 01:40:36 - voorzitter
  01:40:36 - 01:40:42 - deelnemer gesprek
  01:40:42 - 01:41:18 - Pro'98
  01:41:18 - 01:41:21 - voorzitter
  01:41:21 - 01:42:13 - portefeuillehouder
  01:42:13 - 01:43:17 - voorzitter
  01:43:17 - 01:43:22 - deelnemer gesprek
  01:43:22 - 01:43:43 - VVD
  01:43:43 - 01:43:44 - voorzitter
  01:43:44 - 01:43:48 - deelnemer gesprek
  01:43:48 - 01:44:39 - portefeuillehouder
  01:44:39 - 01:44:41 - voorzitter
  01:44:41 - 01:45:25 - ChristenUnie
  01:45:25 - 01:45:37 - voorzitter
  01:45:37 - 01:46:22 - ChristenUnie
  01:46:22 - 01:46:25 - voorzitter
  01:46:25 - 01:46:31 - SGP
  01:46:31 - 01:46:33 - voorzitter
  01:46:33 - 01:47:01 - VVD
  01:47:01 - 01:47:06 - voorzitter
  01:47:06 - 01:47:08 - adviseur
  01:47:08 - 01:47:10 - voorzitter
  01:47:10 - 01:47:15 - adviseur
  01:47:15 - 01:47:16 - VVD
  01:47:16 - 01:47:48 - adviseur
  01:47:48 - 01:47:56 - portefeuillehouder
  01:47:56 - 01:47:59 - voorzitter
  01:47:59 - 01:48:00 - Burger Initiatief
  01:48:00 - 01:48:19 - Burger Initiatief
  01:48:19 - 01:48:29 - voorzitter
  01:48:29 - 01:50:07 - deelnemer gesprek
  01:50:07 - 01:50:09 - deelnemer gesprek
  01:50:09 - 01:50:12 - voorzitter
  01:50:12 - 01:51:07 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:51:07 - 01:51:11 - voorzitter
  01:51:11 - 01:51:12 - deelnemer gesprek
  01:51:12 - 01:51:21 - voorzitter
  01:51:21 - 02:00:24 - deelnemer gesprek
 8. 3.c

  01:51:24 - 02:00:24 - deelnemer gesprek
  02:00:24 - 02:00:39 - voorzitter
  02:00:39 - 02:01:31 - voorzitter
 9. 3.d

  02:01:12 - 02:01:31 - voorzitter
  02:01:31 - 02:01:56 - Pro'98
  02:01:56 - 02:02:00 - voorzitter
  02:02:00 - 02:02:05 - adviseur
  02:02:05 - 02:02:23 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:02:23 - 02:02:26 - voorzitter
  02:02:26 - 02:02:52 - Pro'98
  02:02:52 - 02:02:54 - voorzitter
  02:02:54 - 02:03:45 - adviseur
  02:03:45 - 02:03:46 - voorzitter
  02:03:46 - 02:04:04 - Burger Initiatief
  02:04:04 - 02:04:07 - voorzitter
  02:04:07 - 02:05:09 - ChristenUnie
  02:05:09 - 02:05:11 - voorzitter
  02:05:19 - 02:05:46 - Lokaal Belang
  02:05:46 - 02:05:48 - voorzitter
  02:05:48 - 02:05:51 - adviseur
  02:05:51 - 02:05:53 - adviseur
  02:06:08 - 02:08:46 - adviseur
  02:08:46 - 02:08:48 - voorzitter
  02:08:48 - 02:09:12 - ChristenUnie
  02:09:12 - 02:09:14 - voorzitter
  02:09:14 - 02:09:17 - deelnemer gesprek
  02:09:17 - 02:09:36 - SGP
  02:09:36 - 02:10:05 - adviseur
  02:10:05 - 02:10:10 - voorzitter
  02:10:10 - 02:10:27 - ChristenUnie
  02:10:27 - 02:10:30 - voorzitter
  02:10:30 - 02:11:12 - SGP
  02:11:13 - 02:11:15 - voorzitter
  02:11:27 - 02:11:29 - voorzitter
  02:11:29 - 02:11:42 - SGP
  02:11:54 - 02:11:55 - voorzitter
  02:11:55 - 02:11:56 - Lokaal Belang
  02:12:11 - 02:12:13 - voorzitter
  02:12:13 - 02:12:37 - adviseur
  02:12:37 - 02:12:46 - SGP
  02:12:46 - 02:12:48 - portefeuillehouder
  02:12:48 - 02:12:49 - SGP
  02:12:49 - 02:12:55 - SGP
  02:12:55 - 02:12:56 - voorzitter
  02:12:56 - 02:12:58 - VVD
  02:12:58 - 02:13:03 - voorzitter
  02:13:03 - 02:13:07 - VVD
  02:13:07 - 02:13:08 - SGP
  02:13:08 - 02:13:09 - voorzitter
  02:13:09 - 02:13:29 - SGP
  02:13:29 - 02:13:30 - voorzitter
  02:13:30 - 02:14:22 - adviseur
  02:14:22 - 02:15:05 - portefeuillehouder
  02:15:05 - 02:15:08 - voorzitter
  02:15:08 - 02:15:12 - deelnemer gesprek
  02:15:12 - 02:16:09 - VVD
  02:16:09 - 02:16:14 - voorzitter
  02:16:14 - 02:16:18 - Pro'98
  02:16:18 - 02:16:22 - voorzitter
  02:16:22 - 02:16:27 - Pro'98
  02:16:27 - 02:16:29 - voorzitter
  02:16:29 - 02:16:31 - deelnemer gesprek
  02:16:31 - 02:17:00 - SGP
  02:17:00 - 02:17:02 - voorzitter
  02:17:02 - 02:17:07 - adviseur
  02:17:07 - 02:19:45 - portefeuillehouder
  02:19:45 - 02:19:47 - voorzitter
  02:19:47 - 02:19:50 - deelnemer gesprek
  02:19:50 - 02:20:14 - Pro'98
  02:20:14 - 02:20:15 - voorzitter
  02:20:15 - 02:21:23 - adviseur
  02:21:23 - 02:21:26 - voorzitter
  02:21:26 - 02:21:47 - Pro'98
  02:21:47 - 02:21:49 - voorzitter
  02:21:49 - 02:22:21 - adviseur
  02:22:21 - 02:22:27 - voorzitter
  02:22:28 - 02:22:51 - Lokaal Belang
  02:22:51 - 02:22:52 - voorzitter
  02:22:52 - 02:22:56 - adviseur
  02:22:56 - 02:23:36 - portefeuillehouder
  02:23:36 - 02:23:49 - voorzitter
  02:23:49 - 02:25:03 - deelnemer gesprek
  02:25:03 - 02:25:19 - voorzitter
 10. 3.e

  02:25:18 - 02:25:19 - voorzitter
  02:25:23 - 02:26:25 - Lokaal Belang
  02:26:25 - 02:26:29 - voorzitter
  02:26:29 - 02:28:08 - portefeuillehouder
  02:28:09 - 02:28:13 - voorzitter
  02:28:13 - 02:28:22 - Lokaal Belang
  02:28:22 - 02:28:23 - portefeuillehouder
  02:28:23 - 02:28:24 - voorzitter
  02:28:24 - 02:28:26 - portefeuillehouder
  02:28:26 - 02:28:54 - portefeuillehouder
  02:28:54 - 02:28:55 - voorzitter
  02:28:55 - 02:29:17 - Burger Initiatief
  02:29:17 - 02:29:18 - voorzitter
  02:29:18 - 02:29:19 - Burger Initiatief
  02:29:19 - 02:29:20 - voorzitter
  02:29:20 - 02:29:22 - portefeuillehouder
  02:29:22 - 02:29:23 - voorzitter
  02:29:23 - 02:29:34 - portefeuillehouder
  02:29:34 - 02:29:41 - voorzitter
  02:29:45 - 02:29:47 - voorzitter
  02:29:50 - 02:31:13 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:31:13 - 02:31:14 - voorzitter
  02:31:19 - 02:31:25 - voorzitter
  02:31:25 - 02:32:19 - VVD
  02:32:19 - 02:32:20 - portefeuillehouder
  02:32:20 - 02:32:21 - voorzitter
  02:32:21 - 02:33:29 - portefeuillehouder
  02:33:29 - 02:33:31 - voorzitter
  02:33:31 - 02:34:35 - VVD
  02:34:35 - 02:34:37 - voorzitter
  02:34:37 - 02:34:39 - VVD
  02:34:39 - 02:34:43 - voorzitter
  02:34:43 - 02:34:56 - Burger Initiatief
  02:34:56 - 02:35:49 - adviseur
  02:35:49 - 02:35:50 - voorzitter
  02:35:50 - 02:36:11 - VVD
  02:36:11 - 02:36:19 - voorzitter
  02:36:19 - 02:36:21 - voorzitter
  02:36:21 - 02:36:22 - ChristenUnie
  02:36:22 - 02:36:25 - deelnemer gesprek
  02:36:25 - 02:37:11 - SGP
  02:37:11 - 02:37:13 - voorzitter
  02:37:13 - 02:38:09 - portefeuillehouder
  02:38:09 - 02:38:11 - voorzitter
  02:38:11 - 02:39:15 - ChristenUnie
  02:39:15 - 02:39:17 - voorzitter
  02:39:17 - 02:39:40 - portefeuillehouder
  02:39:40 - 02:39:48 - voorzitter
  02:39:48 - 02:41:27 - ChristenUnie
  02:41:27 - 02:41:28 - voorzitter
  02:41:57 - 02:42:18 - Lokaal Belang
  02:42:18 - 02:42:20 - voorzitter
  02:42:20 - 02:42:24 - deelnemer gesprek
  02:42:24 - 02:42:54 - VVD
  02:42:54 - 02:42:58 - voorzitter
  02:42:58 - 02:42:59 - Burger Initiatief
  02:42:59 - 02:43:08 - portefeuillehouder
  02:43:08 - 02:43:12 - adviseur
  02:43:12 - 02:44:12 - portefeuillehouder
  02:44:12 - 02:44:14 - voorzitter
  02:44:14 - 02:44:18 - Burger Initiatief
  02:44:18 - 02:44:30 - adviseur
  02:44:30 - 02:44:46 - ChristenUnie
  02:44:46 - 02:44:51 - Burger Initiatief
  02:44:51 - 02:45:04 - adviseur
  02:45:04 - 02:45:08 - voorzitter
  02:45:08 - 02:45:48 - VVD
  02:45:48 - 02:45:49 - voorzitter
  02:45:49 - 02:45:54 - ChristenUnie
  02:45:54 - 02:46:05 - voorzitter
  02:46:05 - 02:46:09 - deelnemer gesprek
  02:46:09 - 02:46:49 - VVD
  02:46:49 - 02:46:50 - portefeuillehouder
  02:46:50 - 02:46:54 - ChristenUnie
  02:46:54 - 02:46:56 - voorzitter
  02:46:56 - 02:46:57 - voorzitter
  02:46:57 - 02:48:09 - portefeuillehouder
  02:48:09 - 02:48:12 - voorzitter
  02:48:12 - 02:48:22 - ChristenUnie
  02:48:22 - 02:48:30 - voorzitter
  02:48:30 - 02:49:07 - Pro'98
  02:49:07 - 02:49:09 - voorzitter
  02:49:09 - 02:49:54 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:49:54 - 02:49:58 - Pro'98
  02:49:58 - 02:49:59 - Pro'98
  02:49:59 - 02:50:00 - voorzitter
  02:50:00 - 02:50:10 - Pro'98
  02:50:10 - 02:50:27 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:50:27 - 02:50:31 - voorzitter
  02:50:31 - 02:51:01 - SGP
  02:51:01 - 02:51:04 - voorzitter
  02:51:04 - 02:51:09 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:51:09 - 02:51:10 - voorzitter
  02:51:15 - 02:51:41 - adviseur
  02:51:41 - 02:51:52 - voorzitter
  02:51:52 - 02:54:16 - deelnemer gesprek
  02:54:16 - 02:54:23 - voorzitter
  02:54:23 - 02:54:24 - deelnemer gesprek
  02:54:24 - 02:55:19 - portefeuillehouder
  02:55:19 - 02:55:21 - voorzitter
  02:55:21 - 02:55:42 - deelnemer gesprek
  02:55:42 - 02:55:45 - voorzitter
  02:55:45 - 02:56:20 - deelnemer gesprek
  02:56:20 - 02:56:23 - voorzitter
  02:56:23 - 02:57:09 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:57:09 - 02:57:29 - voorzitter
 11. 4

  02:57:21 - 02:57:29 - voorzitter