Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

dinsdag 11 april 2023

20:30 - 21:45
Locatie

Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal

Voorzitter
De heer F.J. van der Lubbe
Toelichting

Let op: aanvang 20:30 uur.
Deze vergadering is openbaar. Publiek is van harte welkom zonder aanmelding vooraf. De vergadering is ook live en achteraf te bekijken via de webcast. Om mee te praten over een onderwerp moet u zich wel aanmelden via griffie@barneveld.nl. Zie voor meer informatie www.barneveld.nl/raad

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

 2. 1

  De gemeente herijkt momenteel het Werkprogramma Jeugd. Preventie speelt hierin een belangrijke rol. Een onderdeel van preventie is de ontwikkeling van een integrale aanpak tegen middelengebruik.


  In de commissie Samenleving van 9 maart j,l. is de Integrale Aanpak Middelengebruik besproken en zijn aandachtspunten meegegeven door de leden van de commissie die het college mee kon nemen in de totstandkoming van het raadsvoorstel dat nu voorligt. De raads(commissie)leden krijgen in deze commissie de gelegenheid om het afgeronde voorstel te bespreken ter voorbereiding op de behandeling in de raadsvergadering van 26 april.


  Uitgenodigd: wethouder J.M. de Heer-Verheij

  Besluit

  Dit onderwerp is rijp voor besluitvorming. Op verzoek van de fracties van de VVD en Lokaal Belang wordt het voorstel behandeld in de meningsvorming van de raadsvergadering van 26 april.

  De VVD wil spreken over de keuze tussen repressie en preventie en het gekozen scenario. Lokaal Belang wil verder spreken over het voorstel en de aanpak die zich in beginstadium bevind.


  Toezegging wethouder De Heer-Verheij: De naam van het voorstel 'Opgroeien in een Kansrijke Omgeving' wordt besproken met de partners. Hen zal worden gevraagd naar hun mening over de huidige naam/titel en naar een eventueel alternatief.


  Toezegging wethouder De Heer-Verheij: In reactie op de suggestie van Arie van Oosterom (inwoner en deelnemer gesprek) zal de mogelijkheid om een noodnummer/loket te organiseren voor hulpbehoefenden met betrekking tot middelengebruik worden meegenomen in de uitwerking van het Gezonde Leefstijl Akkoord.

  00:02:23 - 00:02:57 - voorzitter
  00:02:57 - 00:03:13 - deelnemer gesprek
  00:03:13 - 00:03:23 - voorzitter
  00:03:23 - 00:04:43 - Burger Initiatief
  00:04:43 - 00:04:48 - voorzitter
  00:04:48 - 00:05:23 - CDA
  00:05:23 - 00:05:25 - voorzitter
  00:05:25 - 00:05:41 - Pro'98
  00:05:41 - 00:05:54 - voorzitter
  00:05:54 - 00:06:47 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:06:47 - 00:07:50 - Burger Initiatief
  00:07:50 - 00:08:40 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:08:40 - 00:08:41 - voorzitter
  00:08:41 - 00:08:59 - Burger Initiatief
  00:08:59 - 00:09:03 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:09:03 - 00:09:06 - voorzitter
  00:09:06 - 00:10:33 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:10:33 - 00:10:34 - voorzitter
  00:10:34 - 00:10:52 - Burger Initiatief
  00:10:52 - 00:11:36 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:11:36 - 00:11:41 - voorzitter
  00:11:41 - 00:12:11 - VVD
  00:12:11 - 00:12:12 - voorzitter
  00:12:12 - 00:12:16 - VVD
  00:12:16 - 00:12:18 - voorzitter
  00:12:18 - 00:12:45 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:12:45 - 00:12:47 - voorzitter
  00:12:47 - 00:13:08 - VVD
  00:13:08 - 00:13:10 - voorzitter
  00:13:10 - 00:13:12 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:13:12 - 00:13:14 - voorzitter
  00:13:14 - 00:14:08 - portefeuillehouder
  00:14:08 - 00:14:10 - voorzitter
  00:14:10 - 00:14:42 - CDA
  00:14:42 - 00:14:47 - voorzitter
  00:14:47 - 00:17:34 - deelnemer gesprek
  00:17:34 - 00:17:36 - voorzitter
  00:17:36 - 00:17:44 - voorzitter
  00:17:44 - 00:18:22 - SGP
  00:18:22 - 00:18:27 - voorzitter
  00:18:27 - 00:19:41 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:19:41 - 00:19:46 - voorzitter
  00:19:46 - 00:20:35 - Pro'98
  00:20:35 - 00:20:37 - voorzitter
  00:20:37 - 00:21:33 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:21:33 - 00:21:36 - voorzitter
  00:21:36 - 00:22:18 - deelnemer gesprek
  00:22:18 - 00:22:21 - voorzitter
  00:22:21 - 00:23:02 - ChristenUnie
  00:23:02 - 00:23:05 - voorzitter
  00:23:05 - 00:24:23 - ChristenUnie
  00:24:23 - 00:24:27 - voorzitter
  00:24:27 - 00:24:48 - Burger Initiatief
  00:24:48 - 00:24:59 - voorzitter
  00:24:59 - 00:25:01 - Burger Initiatief
  00:25:01 - 00:25:16 - voorzitter
  00:25:16 - 00:25:20 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:25:20 - 00:25:26 - voorzitter
  00:25:26 - 00:25:52 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:25:52 - 00:25:53 - ChristenUnie
  00:25:53 - 00:25:55 - voorzitter
  00:25:55 - 00:26:01 - ChristenUnie
  00:26:01 - 00:26:08 - voorzitter
  00:26:08 - 00:27:39 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:27:39 - 00:27:42 - voorzitter
  00:27:42 - 00:27:46 - ChristenUnie
  00:27:46 - 00:28:21 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:28:21 - 00:28:25 - voorzitter
  00:28:25 - 00:29:08 - Lokaal Belang
  00:29:08 - 00:29:12 - voorzitter
  00:29:12 - 00:31:14 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:31:14 - 00:31:16 - voorzitter
  00:31:16 - 00:31:17 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:31:17 - 00:31:20 - voorzitter
  00:31:20 - 00:31:55 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:31:55 - 00:32:03 - voorzitter
  00:32:03 - 00:32:20 - SGP
  00:32:20 - 00:32:22 - voorzitter
  00:32:22 - 00:32:24 - deelnemer gesprek
  00:32:24 - 00:32:35 - voorzitter
  00:32:35 - 00:33:09 - VVD
  00:33:09 - 00:33:19 - voorzitter
  00:33:19 - 00:34:28 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:34:28 - 00:34:29 - voorzitter
  00:34:29 - 00:34:46 - ChristenUnie
  00:34:46 - 00:34:48 - voorzitter
  00:34:48 - 00:34:53 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:34:53 - 00:35:02 - voorzitter
  00:35:02 - 00:37:51 - deelnemer gesprek
  00:37:51 - 00:37:58 - voorzitter
  00:37:58 - 00:38:41 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:38:41 - 00:39:10 - voorzitter
  00:39:10 - 00:39:25 - VVD
  00:39:25 - 00:39:26 - voorzitter
  00:39:26 - 00:39:40 - Lokaal Belang
  00:39:40 - 00:43:02 - voorzitter
 3. 2

  Deze brief, die op de Lijst ingekomen stukken van 22 maart staat (A-2) is geagendeerd op verzoek van de fracties van de VVD en het CDA. De VVD wil de gekozen aanpak en governance bespreken met het college. Het CDA vraagt zich af we het allemaal wel gaan redden. Daarnaast vindt het CDA het ook van belang hoe andere fracties hier tegen aan kijken.


  Uitgenodigd: wethouder W. Oosterwijk

  Besluit

  Dit onderwerp is voldoende besproken.

  00:40:15 - 00:43:02 - voorzitter
  00:43:02 - 00:44:41 - VVD
  00:44:41 - 00:44:48 - voorzitter
  00:44:48 - 00:45:43 - portefeuillehouder
  00:45:43 - 00:45:45 - voorzitter
  00:45:45 - 00:45:56 - VVD
  00:45:56 - 00:47:22 - portefeuillehouder
  00:47:22 - 00:47:25 - voorzitter
  00:47:25 - 00:49:42 - portefeuillehouder
  00:49:42 - 00:49:45 - voorzitter
  00:49:45 - 00:50:53 - adviseur
  00:50:53 - 00:50:56 - voorzitter
  00:50:56 - 00:51:34 - SGP
  00:51:34 - 00:51:36 - voorzitter
  00:51:36 - 00:52:34 - portefeuillehouder
  00:52:34 - 00:52:35 - voorzitter
  00:52:35 - 00:52:42 - portefeuillehouder
  00:52:42 - 00:52:44 - voorzitter
  00:52:44 - 00:52:49 - Pro'98
  00:52:49 - 00:52:52 - voorzitter
  00:52:52 - 00:53:26 - Pro'98
  00:53:26 - 00:54:52 - portefeuillehouder
  00:54:52 - 00:54:56 - voorzitter
  00:54:56 - 00:55:38 - CDA
  00:55:38 - 00:55:39 - CDA
  00:55:39 - 00:56:56 - portefeuillehouder
  00:56:56 - 00:56:58 - voorzitter
  00:56:58 - 00:58:11 - CDA
  00:58:11 - 00:58:16 - voorzitter
  00:58:16 - 01:00:24 - portefeuillehouder
  01:00:24 - 01:00:26 - voorzitter
  01:00:26 - 01:00:36 - CDA
  01:00:36 - 01:00:51 - voorzitter
  01:00:51 - 01:01:21 - Lokaal Belang
  01:01:21 - 01:01:26 - voorzitter
  01:01:26 - 01:02:07 - SGP
  01:02:07 - 01:02:11 - voorzitter
  01:02:11 - 01:02:20 - Burger Initiatief
  01:02:20 - 01:02:22 - voorzitter
  01:02:22 - 01:03:32 - Burger Initiatief
  01:03:32 - 01:03:35 - voorzitter
  01:03:35 - 01:05:27 - portefeuillehouder
  01:05:27 - 01:05:31 - voorzitter
  01:05:31 - 01:07:05 - portefeuillehouder
  01:07:05 - 01:08:38 - voorzitter
  01:08:38 - 01:10:14 - Pro'98
  01:10:14 - 01:10:17 - voorzitter
  01:10:17 - 01:15:06 - portefeuillehouder
 4. 3

  Deze brief, die op de Lijst ingekomen stukken van 22 maart staat (A-1) is geagendeerd op verzoek van de fracties van de VVD en Pro’98. De fracties van de VVD en Pro’98 willen extra actie van het college vragen voor de ontwikkelingen van de netto schuldenquote.


  Uitgenodigd: wethouder W. Oosterwijk.

  Besluit

  Dit onderwerp is voldoende besproken.

  01:13:01 - 01:15:06 - portefeuillehouder
  01:15:06 - 01:15:17 - voorzitter
  01:15:17 - 01:16:52 - VVD
  01:16:52 - 01:16:54 - voorzitter
  01:16:54 - 01:17:35 - portefeuillehouder
  01:17:35 - 01:17:36 - voorzitter
  01:17:36 - 01:18:28 - VVD
  01:18:28 - 01:18:31 - voorzitter
  01:18:31 - 01:18:36 - portefeuillehouder
  01:18:36 - 01:18:39 - voorzitter
  01:18:39 - 01:19:13 - CDA
  01:19:13 - 01:19:26 - portefeuillehouder
  01:19:26 - 01:19:33 - voorzitter
  01:19:33 - 01:20:20 - Pro'98
  01:20:20 - 01:20:25 - voorzitter
  01:20:25 - 01:20:56 - portefeuillehouder
  01:20:56 - 01:20:57 - voorzitter
  01:20:57 - 01:21:20 - portefeuillehouder
  01:21:20 - 01:21:25 - voorzitter
  01:21:25 - 01:22:04 - ChristenUnie
  01:22:04 - 01:22:05 - voorzitter
  01:22:05 - 01:23:08 - portefeuillehouder
  01:23:08 - 01:23:16 - voorzitter
  01:23:16 - 01:23:20 - SGP
  01:23:20 - 01:23:21 - voorzitter
  01:23:21 - 01:24:57 - portefeuillehouder
  01:24:57 - 01:25:23 - voorzitter
  01:25:23 - 01:26:02 - Lokaal Belang
  01:26:02 - 01:26:03 - voorzitter
  01:26:03 - 01:26:05 - Lokaal Belang
  01:26:05 - 01:26:08 - voorzitter
  01:26:08 - 01:26:57 - portefeuillehouder
  01:26:57 - 01:27:03 - voorzitter
  01:27:03 - 01:27:04 - Lokaal Belang
  01:27:04 - 01:27:07 - portefeuillehouder
  01:27:07 - 01:27:11 - voorzitter
  01:27:11 - 01:27:14 - Pro'98
  01:27:14 - 01:27:20 - voorzitter
  01:27:20 - 01:27:23 - portefeuillehouder
  01:27:23 - 01:28:00 - Pro'98
 5. 4

  Besluit

  .

  Jan Willem van den Born (Lokaal Belang) vroeg naar de verhouding tussen de handhavingskosten en de opbrengsten van de hondenbelasting.
  Wethouder Oosterwijk gaf aan dat rechtvaardigheid (iedereen met een hond betaalt daar belasting over) een belangrijke aanleiding is voor de controle. Daarbij zou tien procent van de opbrengsten genoeg zijn om de handhavingskosten te dekken.


  Arjen Korevaar (Pro'98) stelde de volgende vraag:
  'Er zijn onlangs twee initiatieven voorbij gekomen voor nieuwe sportaccomodaties: De boulodrome en de sporthal voor Kootwijkerbroek en Stroe. Wij hebben vorig jaar het accomodatiebeleid vastgesteld, waarbij we plussen en minnen bij dit soort initiatieven. Wanneer kunnen wij als raad een voorstel ontvangen van het college en dit ook beoordelen? Kunnen we dit bij de kadernota al verwachten?'


  Wethouder Oosterwijk antwoorden met het feit dat de gesprekken over beide initiatieven lopen op dit moment. Daar waart overeenstemming is over het voorstel wordt het ingebracht bij de raad. Of de voorstellen al kunnen worden betrokken bij de Kadernota hangt af van de voortgang van die gesprekken.

  01:27:31 - 01:28:00 - Pro'98
  01:28:00 - 01:29:14 - portefeuillehouder
  01:29:14 - 01:29:27 - voorzitter
 6. 5

  01:29:17 - 01:29:27 - voorzitter