Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

Bespreking Begroting

dinsdag 31 oktober 2023

19:30 - 22:05
Locatie

Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal

Voorzitter
De heer F.J. van der Lubbe
Toelichting

Deze vergadering is openbaar. Publiek is van harte welkom zonder aanmelding vooraf. De vergadering is ook live en achteraf te bekijken via de webcast. Om mee te praten over een onderwerp moet u zich wel aanmelden. Zie voor meer informatie www.barneveld.nl/raad

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:07:31 - 00:08:30 - voorzitter
  00:08:30 - 00:09:45 - SGP
 2. 2

  Met de tweede tussenrapportage 2023 rapporteert het college aan de raad over de jaareindeverwachting van 2023. De tweede tussenrapportage geeft financiële en beleidsmatige afwijkingen over de eerste zeven maanden van het jaar weer met als doel om tijdig te kunnen bijsturen. De rapportage ziet toe op de voortgang op het bestaande beleid, zoals vastgesteld in de programmabegroting 2023. Indien nodig, worden aanpassingen op het gebied van financiën of beleid voorgesteld. De peildatum van de eerste tussenrapportage is 1 augustus.


  Uitgenodigd: het college

  Besluit

  Dit voorstel wordt rijp voor besluitvorming geacht en behoeft geen meningsvorming.

  00:08:37 - 00:09:45 - SGP
  00:09:45 - 00:09:51 - voorzitter
  00:09:51 - 00:10:20 - Lokaal Belang
  00:10:20 - 00:10:28 - voorzitter
  00:10:28 - 00:12:53 - adviseur
  00:12:53 - 00:12:55 - voorzitter
  00:12:55 - 00:13:31 - SGP
  00:13:31 - 00:13:56 - adviseur
  00:13:56 - 00:14:02 - voorzitter
  00:14:02 - 00:14:54 - VVD
  00:14:54 - 00:14:55 - voorzitter
  00:14:55 - 00:15:44 - adviseur
  00:15:44 - 00:15:48 - voorzitter
  00:15:48 - 00:15:50 - Lokaal Belang
  00:15:50 - 00:15:55 - adviseur
  00:15:55 - 00:16:00 - voorzitter
  00:16:00 - 00:16:28 - adviseur
  00:16:28 - 00:17:11 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:17:11 - 00:17:17 - voorzitter
  00:17:17 - 00:17:18 - SGP
  00:17:18 - 00:17:38 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:17:38 - 00:17:47 - voorzitter
  00:17:47 - 00:18:16 - Lokaal Belang
  00:18:16 - 00:18:23 - voorzitter
  00:18:23 - 00:19:08 - adviseur
  00:19:08 - 00:19:09 - Lokaal Belang
  00:19:09 - 00:19:12 - voorzitter
  00:19:12 - 00:19:16 - Lokaal Belang
  00:19:16 - 00:19:29 - adviseur
  00:19:29 - 00:19:30 - Lokaal Belang
  00:19:30 - 00:19:34 - voorzitter
  00:19:34 - 00:21:20 - ChristenUnie
  00:21:20 - 00:21:21 - voorzitter
  00:21:21 - 00:24:16 - adviseur
  00:24:16 - 00:24:22 - voorzitter
  00:24:22 - 00:26:10 - Pro'98
  00:26:10 - 00:26:13 - voorzitter
  00:26:13 - 00:29:11 - adviseur
  00:29:11 - 00:29:12 - voorzitter
  00:29:12 - 00:29:22 - Pro'98
  00:29:22 - 00:30:07 - portefeuillehouder
  00:30:07 - 00:30:10 - voorzitter
  00:30:10 - 00:31:00 - CDA
  00:31:00 - 00:32:21 - adviseur
  00:32:21 - 00:32:23 - voorzitter
  00:32:23 - 00:32:31 - CDA
  00:32:31 - 00:33:04 - adviseur
  00:33:04 - 00:33:07 - voorzitter
  00:33:07 - 00:33:52 - ChristenUnie
  00:33:52 - 00:33:53 - voorzitter
  00:33:53 - 00:34:00 - adviseur
  00:34:00 - 00:34:02 - voorzitter
  00:34:02 - 00:34:23 - SGP
  00:34:23 - 00:34:25 - adviseur
  00:34:25 - 00:34:31 - voorzitter
  00:34:31 - 00:35:17 - VVD
  00:35:17 - 00:35:18 - voorzitter
  00:35:18 - 00:36:10 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:36:10 - 00:36:14 - voorzitter
  00:36:14 - 00:36:52 - VVD
  00:36:52 - 00:37:20 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:37:20 - 00:37:24 - voorzitter
  00:37:24 - 00:38:30 - Burger Initiatief
  00:38:30 - 00:38:34 - voorzitter
  00:38:34 - 00:40:09 - adviseur
  00:40:09 - 00:40:10 - voorzitter
  00:40:10 - 00:40:23 - Burger Initiatief
  00:40:23 - 00:41:38 - adviseur
  00:41:38 - 00:41:41 - voorzitter
  00:41:41 - 00:42:04 - Burger Initiatief
  00:42:04 - 00:42:49 - adviseur
  00:42:49 - 00:43:01 - voorzitter
  00:43:01 - 00:43:28 - SGP
  00:43:28 - 00:43:29 - voorzitter
  00:43:29 - 00:44:24 - adviseur
  00:44:24 - 00:53:57 - voorzitter
 3. 3

  00:45:16 - 00:53:57 - voorzitter
 4. 4.a

  1. Algemeen: aanbiedingsbrief, inleiding, financieel beeld, beslispunten en financiële begroting
  2. Programma 1 Participatie en Ondersteuning
  3. Programma 2 Bedrijvigheid en Bereikbaarheid
  4. Programma 3 Woon- en leefomgeving, paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen, paragraaf 5 Grondbeleid
  5. Programma 4 Samenwerken, dienstverlenen en besturen, paragraaf 1 Lokale heffingen, paragraaf 2 Weerstandsvermogen, paragraaf 4 Financiering, paragraaf 6 Verbonden partijen, paragraaf 7 Bedrijfsvoering, 8. Rechtmatigheid
  6. Bijlagen, waaronder het Uitvoeringsplan 2024 van het Meerjaren Investerings Plan (MIP)


  Ter informatie is het memo over Barneveld Groeit toegevoegd, B-4.2, 13-12-23. 
  Ook zijn overzichten toegevoegd van detailinvesteringen die onder categorie III (onder plafond) en categorie IV (nieuwe investeringen onder plafond). Hiermee is aansluiting met het totaaloverzicht (pag 81) te maken. 


  Uitgenodigd: het college

  Besluit

  Dit voorstel wordt rijp voor besluitvorming geacht en behoeft meningsvorming.

  Toegezegd wordt dat de raad schriftelijk geïnformeerd zal worden over het totstandkomingsproces t.a.v. de nieuwe milieustraat en hoe de raad bij het maken van een keuze voor een scenario betrokken zal worden. (JT/SGP)


  Toegezegd wordt dat de analyse van de ontwikkeling van het weerstandsvermogen bij de Kadernota zal komen (DdV/CDA).

  00:52:17 - 00:53:57 - voorzitter
  00:58:02 - 00:58:10 - voorzitter
  00:58:10 - 00:58:35 - ChristenUnie
  00:59:06 - 00:59:10 - voorzitter
  00:59:10 - 00:59:33 - Lokaal Belang
  01:00:33 - 01:00:34 - voorzitter
  01:00:34 - 01:00:54 - Burger Initiatief
  01:02:08 - 01:02:09 - voorzitter
  01:02:09 - 01:02:24 - Burger Initiatief
  01:02:26 - 01:02:44 - Burger Initiatief
  01:03:14 - 01:03:16 - voorzitter
  01:03:16 - 01:03:38 - VVD
  01:04:25 - 01:04:28 - voorzitter
  01:04:28 - 01:04:47 - Pro'98
  01:04:47 - 01:05:09 - voorzitter
  01:05:09 - 01:05:12 - Burger Initiatief
  01:05:12 - 01:05:18 - voorzitter
  01:05:18 - 01:05:36 - Burger Initiatief
  01:06:08 - 01:06:16 - voorzitter
  01:06:16 - 01:06:24 - CDA
  01:06:24 - 01:06:26 - voorzitter
  01:06:26 - 01:08:26 - portefeuillehouder
  01:08:26 - 01:08:29 - voorzitter
  01:08:29 - 01:08:53 - Pro'98
  01:08:53 - 01:09:16 - adviseur
  01:09:16 - 01:09:22 - voorzitter
  01:10:04 - 01:11:14 - voorzitter
  01:11:14 - 01:12:01 - Burger Initiatief
  01:12:01 - 01:12:02 - voorzitter
  01:12:02 - 01:12:46 - Burger Initiatief
  01:12:46 - 01:12:49 - voorzitter
  01:12:49 - 01:15:21 - adviseur
  01:15:21 - 01:15:28 - voorzitter
  01:15:28 - 01:16:06 - Lokaal Belang
  01:16:06 - 01:16:07 - voorzitter
  01:16:07 - 01:16:43 - adviseur
  01:16:43 - 01:16:45 - voorzitter
  01:16:45 - 01:17:35 - Pro'98
  01:17:35 - 01:17:36 - voorzitter
  01:17:36 - 01:18:46 - adviseur
  01:18:46 - 01:19:19 - Pro'98
  01:19:19 - 01:19:21 - voorzitter
  01:19:21 - 01:19:44 - adviseur
  01:19:44 - 01:19:47 - voorzitter
  01:19:47 - 01:21:02 - VVD
  01:21:02 - 01:21:03 - adviseur
  01:21:03 - 01:21:47 - adviseur
  01:21:47 - 01:21:48 - voorzitter
  01:21:48 - 01:22:04 - VVD
  01:22:04 - 01:22:06 - adviseur
  01:22:06 - 01:22:07 - adviseur
  01:22:07 - 01:22:13 - voorzitter
  01:22:13 - 01:24:29 - adviseur
  01:24:29 - 01:24:31 - voorzitter
  01:24:31 - 01:25:41 - CDA
  01:25:41 - 01:25:42 - voorzitter
  01:25:42 - 01:27:34 - adviseur
  01:27:34 - 01:27:36 - voorzitter
  01:27:36 - 01:27:46 - CDA
  01:27:46 - 01:29:28 - adviseur
  01:29:28 - 01:29:30 - voorzitter
  01:29:30 - 01:29:50 - SGP
  01:29:50 - 01:31:20 - adviseur
  01:31:20 - 01:31:23 - voorzitter
  01:31:23 - 01:33:09 - Pro'98
  01:33:09 - 01:36:03 - adviseur
  01:36:03 - 01:36:04 - voorzitter
  01:36:04 - 01:37:10 - Pro'98
  01:37:10 - 01:37:12 - voorzitter
  01:37:12 - 01:38:22 - adviseur
  01:38:22 - 01:39:04 - Pro'98
  01:39:04 - 01:39:07 - voorzitter
  01:39:07 - 01:40:37 - ChristenUnie
  01:40:37 - 01:42:45 - adviseur
  01:42:45 - 01:42:50 - voorzitter
  01:42:50 - 01:43:15 - VVD
  01:43:15 - 01:43:18 - voorzitter
  01:43:18 - 01:43:35 - SGP
  01:43:35 - 01:43:36 - adviseur
  01:43:36 - 01:43:37 - voorzitter
  01:43:37 - 01:45:48 - adviseur
  01:45:48 - 01:45:49 - ChristenUnie
  01:45:49 - 01:45:54 - ChristenUnie
  01:45:54 - 01:46:05 - adviseur
  01:46:05 - 01:46:08 - voorzitter
  01:46:08 - 01:47:13 - Lokaal Belang
  01:47:13 - 01:47:15 - voorzitter
  01:47:15 - 01:49:36 - adviseur
  01:49:36 - 01:49:38 - voorzitter
  01:49:38 - 01:49:56 - Lokaal Belang
  01:49:56 - 01:50:52 - adviseur
  01:50:52 - 01:50:57 - voorzitter
  01:50:57 - 01:51:02 - CDA
  01:51:02 - 01:51:04 - voorzitter
  01:51:04 - 01:51:48 - CDA
  01:51:48 - 01:51:49 - voorzitter
  01:51:49 - 01:52:00 - adviseur
  01:52:00 - 01:52:05 - voorzitter
  01:52:05 - 01:52:38 - SGP
  01:52:38 - 01:52:45 - voorzitter
  01:52:45 - 01:52:46 - SGP
  01:52:46 - 01:53:09 - adviseur
  01:53:09 - 01:53:13 - adviseur
  01:53:13 - 01:53:22 - voorzitter
  01:53:22 - 01:53:52 - adviseur
  01:53:52 - 01:53:55 - SGP
  01:53:55 - 01:54:33 - voorzitter
  01:54:33 - 01:55:10 - Lokaal Belang
  01:55:10 - 01:55:12 - voorzitter
  01:55:12 - 01:55:29 - portefeuillehouder
  01:55:29 - 01:55:46 - Lokaal Belang
  01:55:46 - 01:56:14 - portefeuillehouder
  01:56:14 - 01:56:18 - voorzitter
  01:56:18 - 01:57:03 - SGP
  01:57:03 - 01:57:05 - voorzitter
  01:57:05 - 01:58:08 - adviseur
  01:58:08 - 01:58:12 - voorzitter
  01:58:12 - 01:59:00 - Burger Initiatief
  01:59:00 - 01:59:01 - voorzitter
  01:59:01 - 02:00:08 - portefeuillehouder
  02:00:08 - 02:00:12 - voorzitter
  02:00:12 - 02:01:47 - ChristenUnie
  02:01:47 - 02:01:50 - voorzitter
  02:01:50 - 02:02:15 - adviseur
  02:02:15 - 02:03:48 - adviseur
  02:03:48 - 02:03:49 - voorzitter
  02:03:49 - 02:04:20 - ChristenUnie
  02:04:20 - 02:04:22 - voorzitter
  02:04:22 - 02:04:40 - adviseur
  02:04:40 - 02:04:58 - voorzitter
  02:04:58 - 02:06:01 - Pro'98
  02:06:01 - 02:06:03 - voorzitter
  02:06:03 - 02:06:34 - adviseur
  02:06:34 - 02:06:37 - Pro'98
  02:06:37 - 02:06:38 - voorzitter
  02:06:38 - 02:06:53 - Pro'98
  02:06:53 - 02:07:15 - adviseur
  02:07:15 - 02:07:16 - voorzitter
  02:07:16 - 02:07:33 - Pro'98
  02:07:33 - 02:07:34 - adviseur
  02:07:34 - 02:07:41 - voorzitter
  02:07:41 - 02:08:32 - ChristenUnie
  02:08:32 - 02:08:42 - voorzitter
  02:08:42 - 02:09:22 - Burger Initiatief
  02:09:22 - 02:09:23 - voorzitter
  02:09:23 - 02:10:54 - portefeuillehouder
  02:10:54 - 02:11:02 - voorzitter
  02:11:02 - 02:11:26 - Lokaal Belang
  02:11:26 - 02:11:28 - voorzitter
  02:11:28 - 02:12:19 - Pro'98
  02:12:19 - 02:12:20 - voorzitter
  02:12:20 - 02:15:32 - portefeuillehouder
  02:15:32 - 02:15:34 - voorzitter
  02:15:34 - 02:15:46 - Pro'98
  02:15:46 - 02:16:16 - portefeuillehouder
  02:16:16 - 02:16:20 - voorzitter
  02:16:20 - 02:16:46 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:16:46 - 02:17:25 - Pro'98
  02:17:25 - 02:17:26 - voorzitter
  02:17:26 - 02:17:51 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:17:51 - 02:17:59 - voorzitter
  02:17:59 - 02:18:22 - SGP
  02:18:22 - 02:19:35 - portefeuillehouder
  02:19:35 - 02:19:43 - voorzitter
  02:19:43 - 02:20:27 - Burger Initiatief
  02:20:27 - 02:20:28 - adviseur
  02:20:28 - 02:20:29 - voorzitter
  02:20:29 - 02:21:43 - adviseur
  02:21:43 - 02:21:45 - voorzitter
  02:21:45 - 02:22:03 - Burger Initiatief
  02:22:03 - 02:22:41 - adviseur
  02:22:41 - 02:22:44 - voorzitter
  02:22:44 - 02:22:49 - SGP
  02:22:49 - 02:22:51 - voorzitter
  02:22:51 - 02:23:04 - SGP
  02:23:04 - 02:23:34 - adviseur
  02:23:34 - 02:23:37 - voorzitter
  02:23:37 - 02:24:08 - VVD
  02:24:08 - 02:24:19 - adviseur
  02:24:19 - 02:24:23 - VVD
  02:24:23 - 02:24:26 - voorzitter
  02:24:26 - 02:25:29 - adviseur
  02:25:29 - 02:26:09 - voorzitter
  02:26:09 - 02:27:03 - CDA
  02:27:03 - 02:28:26 - adviseur
  02:28:26 - 02:28:27 - voorzitter
  02:28:27 - 02:29:00 - CDA
  02:29:00 - 02:31:42 - adviseur
  02:31:42 - 02:31:46 - voorzitter
  02:31:46 - 02:32:05 - CDA
  02:32:05 - 02:32:09 - adviseur
  02:32:09 - 02:32:11 - CDA
  02:32:11 - 02:32:12 - CDA
  02:32:12 - 02:32:13 - adviseur
  02:32:13 - 02:32:24 - CDA
  02:32:24 - 02:32:52 - adviseur
  02:32:52 - 02:32:55 - voorzitter
  02:32:55 - 02:33:32 - VVD
  02:33:32 - 02:34:05 - adviseur
  02:34:05 - 02:34:06 - VVD
  02:34:06 - 02:34:08 - voorzitter
  02:34:08 - 02:34:23 - VVD
  02:34:23 - 02:34:29 - voorzitter
  02:34:29 - 02:34:34 - adviseur
  02:34:34 - 02:34:38 - voorzitter
  02:34:38 - 02:34:52 - Pro'98
  02:34:52 - 02:34:54 - voorzitter
  02:34:54 - 02:36:05 - adviseur
  02:36:05 - 02:36:07 - voorzitter
  02:36:07 - 02:37:06 - Pro'98
  02:37:06 - 02:37:08 - voorzitter
  02:37:08 - 02:37:17 - Burger Initiatief
  02:37:17 - 02:37:19 - voorzitter
  02:37:19 - 02:37:32 - adviseur
  02:37:32 - 02:38:37 - adviseur
  02:38:37 - 02:38:38 - voorzitter
  02:38:38 - 02:39:09 - Pro'98
  02:39:09 - 02:39:24 - adviseur
  02:39:24 - 02:41:33 - adviseur
  02:41:33 - 02:41:36 - voorzitter
  02:41:36 - 02:42:35 - ChristenUnie
  02:42:35 - 02:42:39 - voorzitter
  02:42:39 - 02:42:44 - ChristenUnie
  02:42:44 - 02:42:47 - voorzitter
  02:42:47 - 02:44:56 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:44:56 - 02:44:58 - voorzitter
  02:44:58 - 02:46:32 - Lokaal Belang
  02:46:32 - 02:46:38 - voorzitter
  02:46:38 - 02:47:59 - portefeuillehouder
  02:47:59 - 02:49:11 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:49:11 - 02:49:34 - Lokaal Belang
  02:49:34 - 02:49:59 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:49:59 - 02:50:02 - voorzitter
  02:50:02 - 02:50:32 - SGP
  02:50:32 - 02:50:34 - voorzitter
  02:50:34 - 02:51:25 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:51:25 - 02:51:47 - portefeuillehouder
  02:51:47 - 02:51:51 - voorzitter
  02:51:51 - 02:52:09 - Pro'98
  02:52:09 - 02:52:10 - voorzitter
  02:52:10 - 02:52:30 - SGP
  02:52:30 - 02:53:41 - portefeuillehouder
  02:53:41 - 02:53:51 - voorzitter
  02:53:51 - 02:54:07 - SGP
  02:54:07 - 02:54:55 - portefeuillehouder
  02:54:55 - 02:54:58 - voorzitter
  02:54:58 - 02:55:27 - Pro'98
  02:55:27 - 02:56:02 - portefeuillehouder
  02:56:02 - 02:56:05 - voorzitter
  02:56:05 - 02:56:59 - VVD
  02:56:59 - 02:57:01 - voorzitter
  02:57:01 - 02:57:24 - portefeuillehouder
  02:57:24 - 02:57:40 - voorzitter
  02:57:40 - 02:58:27 - VVD
  02:58:27 - 02:58:30 - voorzitter
  02:58:30 - 02:58:35 - VVD
  02:58:35 - 02:58:37 - voorzitter
  02:58:37 - 02:59:09 - CDA
  02:59:09 - 02:59:11 - voorzitter
  02:59:11 - 03:01:42 - adviseur
  03:01:42 - 03:01:46 - voorzitter
  03:01:46 - 03:02:02 - SGP
  03:02:02 - 03:02:48 - adviseur
  03:02:48 - 03:02:53 - voorzitter
  03:02:53 - 03:02:59 - adviseur
  03:02:59 - 03:03:08 - voorzitter
  03:03:08 - 03:03:28 - adviseur
  03:03:28 - 03:03:37 - voorzitter
  03:03:37 - 03:04:04 - CDA
  03:04:04 - 03:04:06 - adviseur
  03:04:06 - 03:04:10 - voorzitter
  03:04:10 - 03:04:28 - portefeuillehouder
  03:04:28 - 03:04:30 - voorzitter
  03:04:30 - 03:04:41 - VVD
  03:04:41 - 03:05:03 - voorzitter
  03:05:03 - 03:05:48 - ChristenUnie
  03:05:48 - 03:05:49 - voorzitter
  03:05:49 - 03:08:34 - adviseur
  03:08:34 - 03:10:15 - voorzitter
 5. 4.b

  Besluit

  Dit voorstel wordt rijp voor besluitvorming geacht en behoeft meningsvorming.

  Voorstel wordt bij de meningsvorming van de ontwerp-Programmabegroting betrokken.

 6. 6

  03:09:50 - 03:10:15 - voorzitter
 7. 7

  03:10:00 - 03:10:15 - voorzitter