Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

dinsdag 7 maart 2023

19:30 - 22:25
Locatie

Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal

Voorzitter
De heer H.K. Buitenhuis
Toelichting

Deze vergadering is openbaar. Publiek is van harte welkom zonder aanmelding vooraf. De vergadering is ook live en achteraf te bekijken via de webcast. Om mee te praten over een onderwerp moet u zich wel aanmelden via griffie@barneveld.nl. Zie voor meer informatie www.barneveld.nl/raad

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

  In het Initiatiefvoorstel stelt Pro’98 voor om te experimenteren met inclusieve en begrijpelijk taal in de commissie- en raadsvergaderingen en de documenten. Dit voorstel is bedoeld om ons te prikkelen en na te laten denken over andere taal en onze eigen overtuigingen.


  De raadsmemo Inclusieve taal is toegevoegd (B-1.13 op de Lijst ingekomen stukken van 22-03-2023).


  Uitgenodigd: de indieners, mevrouw E. de Man-Rosbergen, mevrouw E.C. van den Berg en wethouders J.M. de Heer-Verheij en M.H.J. Pluimers-Foeken

  Besluit

  Dit onderwerp is rijp voor besluitvorming en behoeft meningsvorming.

  00:08:13 - 00:08:56 - voorzitter
  00:08:56 - 00:09:12 - CDA
  00:09:12 - 00:09:32 - voorzitter
  00:09:32 - 00:09:48 - CDA
  00:09:48 - 00:09:55 - voorzitter
  00:09:55 - 00:10:03 - VVD
  00:10:03 - 00:10:07 - voorzitter
  00:10:07 - 00:10:26 - VVD
  00:10:26 - 00:10:30 - voorzitter
  00:10:30 - 00:10:51 - Burger Initiatief
  00:10:51 - 00:10:53 - voorzitter
  00:10:53 - 00:11:36 - Lokaal Belang
  00:11:36 - 00:11:37 - voorzitter
  00:11:37 - 00:12:16 - SGP
  00:12:16 - 00:12:22 - voorzitter
  00:12:22 - 00:13:11 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:13:11 - 00:13:14 - Lokaal Belang
  00:13:14 - 00:13:24 - voorzitter
  00:13:24 - 00:14:18 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:14:18 - 00:16:10 - adviseur
  00:16:10 - 00:16:11 - voorzitter
  00:16:11 - 00:17:28 - adviseur
  00:17:28 - 00:17:38 - voorzitter
  00:17:38 - 00:18:25 - CDA
  00:18:25 - 00:18:26 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:18:26 - 00:18:35 - voorzitter
  00:18:35 - 00:18:51 - Burger Initiatief
  00:18:51 - 00:18:55 - adviseur
  00:18:55 - 00:18:56 - voorzitter
  00:18:56 - 00:18:59 - Burger Initiatief
  00:18:59 - 00:19:00 - voorzitter
  00:19:00 - 00:19:03 - adviseur
  00:19:03 - 00:19:11 - SGP
  00:19:11 - 00:19:21 - voorzitter
  00:19:21 - 00:20:36 - SGP
  00:20:36 - 00:20:39 - Lokaal Belang
  00:20:39 - 00:20:54 - Lokaal Belang
  00:20:54 - 00:20:55 - voorzitter
  00:20:55 - 00:21:43 - Burger Initiatief
  00:21:43 - 00:21:45 - voorzitter
  00:21:45 - 00:22:51 - ChristenUnie
  00:22:51 - 00:22:53 - voorzitter
  00:22:53 - 00:22:57 - ChristenUnie
  00:22:57 - 00:24:54 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:24:54 - 00:26:04 - SGP
  00:26:04 - 00:27:10 - adviseur
  00:27:10 - 00:27:11 - voorzitter
  00:27:11 - 00:28:31 - VVD
  00:28:31 - 00:28:33 - voorzitter
  00:28:33 - 00:29:30 - ChristenUnie
  00:29:30 - 00:29:32 - voorzitter
  00:29:32 - 00:30:18 - Lokaal Belang
  00:30:18 - 00:30:20 - voorzitter
  00:30:20 - 00:31:08 - CDA
  00:31:08 - 00:31:13 - voorzitter
  00:31:13 - 00:31:50 - Burger Initiatief
  00:31:50 - 00:31:57 - voorzitter
  00:31:57 - 00:33:33 - adviseur
  00:33:33 - 00:33:34 - voorzitter
  00:33:34 - 00:34:51 - SGP
  00:34:51 - 00:34:53 - voorzitter
  00:34:53 - 00:35:33 - CDA
  00:35:33 - 00:35:39 - voorzitter
  00:35:39 - 00:36:12 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:36:12 - 00:36:13 - voorzitter
  00:36:13 - 00:36:48 - adviseur
  00:36:48 - 00:37:15 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:37:15 - 00:39:08 - SGP
  00:39:08 - 00:39:14 - voorzitter
  00:39:14 - 00:39:21 - SGP
  00:39:21 - 00:39:31 - voorzitter
  00:39:31 - 00:39:34 - Lokaal Belang
  00:39:34 - 00:39:46 - voorzitter
  00:39:46 - 00:40:40 - Burger Initiatief
  00:40:40 - 00:40:41 - voorzitter
  00:40:41 - 00:41:29 - ChristenUnie
  00:41:29 - 00:41:31 - voorzitter
  00:41:31 - 00:42:18 - adviseur
  00:42:18 - 00:44:55 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:44:55 - 00:45:10 - voorzitter
  00:45:10 - 00:45:11 - Lokaal Belang
  00:45:11 - 00:45:14 - voorzitter
  00:45:14 - 00:45:15 - Lokaal Belang
  00:45:15 - 00:45:16 - voorzitter
  00:45:16 - 00:45:21 - Lokaal Belang
  00:45:21 - 00:45:22 - Burger Initiatief
  00:45:22 - 00:45:41 - voorzitter
  00:45:41 - 00:46:28 - adviseur
  00:46:28 - 00:46:32 - voorzitter
  00:46:32 - 00:47:07 - ChristenUnie
  00:47:07 - 00:47:09 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:47:09 - 00:47:10 - voorzitter
  00:47:10 - 00:47:18 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:47:18 - 00:47:19 - voorzitter
  00:47:19 - 00:47:52 - Lokaal Belang
  00:47:52 - 00:47:53 - adviseur
  00:47:53 - 00:47:56 - voorzitter
  00:47:56 - 00:48:15 - adviseur
  00:48:15 - 00:48:17 - voorzitter
  00:48:17 - 00:48:36 - CDA
  00:48:36 - 00:48:45 - voorzitter
  00:48:45 - 00:48:48 - voorzitter
  00:48:48 - 00:48:53 - CDA
  00:48:53 - 00:48:54 - voorzitter
  00:48:54 - 00:49:44 - SGP
  00:49:44 - 00:49:45 - adviseur
  00:49:45 - 00:49:48 - voorzitter
  00:49:48 - 00:50:44 - adviseur
  00:50:44 - 00:50:45 - voorzitter
  00:50:45 - 00:51:00 - SGP
  00:51:00 - 00:51:11 - adviseur
  00:51:11 - 00:51:15 - Lokaal Belang
  00:51:15 - 00:51:49 - voorzitter
  00:51:49 - 00:51:53 - Lokaal Belang
  00:51:53 - 00:52:18 - voorzitter
  00:52:18 - 00:52:37 - Lokaal Belang
  00:52:37 - 00:53:27 - voorzitter
  00:53:27 - 00:55:07 - CDA
 3. 3

  Dit besluit, dat op de Lijst ingekomen stukken van 8 februari staat (B-3.1), is geagendeerd op verzoek van de fractie van het CDA. Het CDA wil graag in gesprek met het college, in het bijzonder over de vraag of deze regeling voldoende is.


  Uitgenodigd: wethouder M.H.J. Pluimers-Foeken

  Besluit

  Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

  00:53:41 - 00:55:07 - CDA
  00:55:07 - 00:55:16 - voorzitter
  00:55:16 - 00:58:10 - portefeuillehouder
  00:58:10 - 00:58:11 - voorzitter
  00:58:11 - 00:58:53 - CDA
  00:58:53 - 00:58:54 - voorzitter
  00:58:54 - 00:59:30 - portefeuillehouder
  00:59:30 - 00:59:34 - voorzitter
  00:59:34 - 00:59:46 - Pro'98
  00:59:46 - 00:59:52 - portefeuillehouder
  00:59:52 - 00:59:55 - voorzitter
  00:59:55 - 01:00:23 - ChristenUnie
  01:00:23 - 01:00:24 - voorzitter
  01:00:24 - 01:01:02 - portefeuillehouder
  01:01:02 - 01:01:03 - voorzitter
  01:01:03 - 01:01:20 - CDA
  01:01:20 - 01:01:26 - voorzitter
  01:01:26 - 01:01:50 - portefeuillehouder
  01:01:50 - 01:01:51 - voorzitter
  01:01:51 - 01:02:01 - SGP
  01:02:01 - 01:02:16 - CDA
  01:02:16 - 01:03:50 - voorzitter
 4. 4

  De fracties van Pro'98, VVD en BI vinden het wenselijk om met elkaar te bespreken hoe de participatie op dit moment verloopt. Hierbij gaat het zowel om welke trede van het participatiebeleid is gebruikt, als om de communicatie over de trede die zal worden gebruikt. Daarbij is er een aantal participatietrajecten geweest die wat de fracties betreft nog niet de schoonheidsprijs verdienen.


  Doel van de bespreking is om aandachtspunten mee te geven voor de evaluatie die medio 2023 plaatsvindt en in september ter kennisname naar de raad komt.


  Naast het discussiememo is het Memo s.v.z. implementatie participatiebeleid Omgevingswet (B-3.31 op de Lijst ingekomen stukken van 14-12-22) toegevoegd, evenals het raadsmemo afdoening toezegging participatie (B-3.12 op de Lijst ingekomen stukken van 22-03-2023). Ook is ter informatie het Participatiebeleid en het bijbehorende raadsvoorstel (in de raad van 20-04-22 vastgesteld) bijgevoegd.


  Uitgenodigd: wethouder M.H.J. Pluimers-Foeken

  Besluit

  Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

  01:03:26 - 01:03:50 - voorzitter
  01:03:50 - 01:04:47 - Pro'98
  01:04:47 - 01:04:58 - voorzitter
  01:04:58 - 01:05:32 - Lokaal Belang
  01:05:32 - 01:05:36 - voorzitter
  01:05:36 - 01:05:40 - Pro'98
  01:05:40 - 01:05:53 - voorzitter
  01:05:53 - 01:06:03 - Lokaal Belang
  01:06:03 - 01:06:06 - voorzitter
  01:06:06 - 01:07:14 - Pro'98
  01:07:14 - 01:07:16 - voorzitter
  01:07:16 - 01:08:25 - Burger Initiatief
  01:08:25 - 01:08:34 - voorzitter
  01:08:34 - 01:09:08 - Lokaal Belang
  01:09:08 - 01:09:09 - voorzitter
  01:09:09 - 01:09:22 - Burger Initiatief
  01:09:22 - 01:09:30 - voorzitter
  01:09:30 - 01:11:13 - portefeuillehouder
  01:11:13 - 01:11:26 - voorzitter
  01:11:26 - 01:11:27 - Pro'98
  01:11:27 - 01:12:38 - Pro'98
  01:12:38 - 01:12:46 - voorzitter
  01:12:46 - 01:13:30 - VVD
  01:13:30 - 01:13:36 - voorzitter
  01:13:36 - 01:13:50 - VVD
  01:13:50 - 01:13:52 - voorzitter
  01:13:52 - 01:14:25 - Lokaal Belang
  01:14:25 - 01:14:28 - voorzitter
  01:14:28 - 01:14:37 - Pro'98
  01:14:37 - 01:14:40 - voorzitter
  01:14:40 - 01:15:21 - Pro'98
  01:15:21 - 01:15:26 - voorzitter
  01:15:26 - 01:16:45 - Burger Initiatief
  01:16:45 - 01:16:58 - voorzitter
  01:16:58 - 01:19:44 - adviseur
  01:19:44 - 01:19:50 - voorzitter
  01:19:50 - 01:20:45 - Pro'98
  01:20:45 - 01:20:55 - voorzitter
  01:20:55 - 01:21:16 - Pro'98
  01:21:16 - 01:21:23 - Pro'98
  01:21:23 - 01:21:25 - voorzitter
  01:21:25 - 01:21:38 - Burger Initiatief
  01:21:38 - 01:21:44 - voorzitter
  01:21:44 - 01:23:14 - adviseur
  01:23:14 - 01:23:15 - voorzitter
  01:23:15 - 01:23:53 - Burger Initiatief
  01:23:53 - 01:23:58 - voorzitter
  01:23:58 - 01:24:02 - SGP
  01:24:02 - 01:24:06 - voorzitter
  01:24:06 - 01:25:15 - portefeuillehouder
  01:25:15 - 01:25:16 - voorzitter
  01:25:16 - 01:26:20 - SGP
  01:26:20 - 01:26:21 - voorzitter
  01:26:21 - 01:27:59 - adviseur
  01:27:59 - 01:28:03 - voorzitter
  01:28:03 - 01:29:11 - CDA
  01:29:11 - 01:29:21 - voorzitter
  01:29:21 - 01:29:24 - CDA
  01:29:24 - 01:29:37 - voorzitter
  01:29:37 - 01:29:43 - CDA
  01:29:43 - 01:29:53 - voorzitter
  01:29:53 - 01:30:42 - ChristenUnie
  01:30:42 - 01:31:14 - voorzitter
  01:31:14 - 01:31:27 - portefeuillehouder
  01:31:27 - 01:31:29 - voorzitter
  01:31:29 - 01:31:58 - Lokaal Belang
  01:31:58 - 01:31:59 - Pro'98
  01:31:59 - 01:32:23 - voorzitter
  01:32:23 - 01:32:36 - CDA
  01:32:36 - 01:32:38 - voorzitter
  01:32:38 - 01:32:45 - portefeuillehouder
  01:32:45 - 01:32:47 - voorzitter
  01:32:47 - 01:33:08 - SGP
  01:33:08 - 01:33:12 - voorzitter
  01:33:12 - 01:33:44 - Burger Initiatief
  01:33:44 - 01:33:48 - CDA
  01:33:48 - 01:33:51 - Pro'98
  01:33:51 - 01:33:52 - voorzitter
  01:33:52 - 01:34:07 - Lokaal Belang
  01:34:07 - 01:34:28 - Burger Initiatief
  01:34:28 - 01:34:29 - Lokaal Belang
  01:34:29 - 01:34:34 - voorzitter
  01:34:34 - 01:34:38 - Lokaal Belang
  01:34:38 - 01:34:40 - voorzitter
  01:34:40 - 01:35:03 - ChristenUnie
  01:35:03 - 01:35:21 - voorzitter
  01:35:21 - 01:35:33 - adviseur
  01:35:33 - 01:35:34 - portefeuillehouder
  01:35:34 - 01:35:54 - portefeuillehouder
  01:35:54 - 01:44:30 - voorzitter
 5. 5

  01:36:06 - 01:44:30 - voorzitter
 6. 6

  De kaderbrief 2024 geeft op basis van maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen inzicht in de opbouw van de bijdrage van Barneveld aan de OddV in 2024. De financiële effecten zullen worden vertaald in de begroting van de OddV voor 2024 en in de gemeentelijke Kadernota 2024-2027. Voorgesteld wordt om geen wensen of bedenkingen kenbaar te maken op de kaderbrief.


  Voorafgaand aan de bespreking geven de raadscontactpersonen, de heer Pladdet en mevrouw Van Veen, een eerste rapportage.


  Uitgenodigd: de heer Baakman (OddV) en wethouder W. Oosterwijk

  Besluit

  Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

  01:43:41 - 01:44:30 - voorzitter
  01:45:24 - 01:45:32 - voorzitter
  01:46:37 - 01:46:59 - voorzitter
  01:46:59 - 01:49:17 - portefeuillehouder
  01:49:17 - 01:49:31 - voorzitter
  01:49:31 - 01:50:52 - adviseur
  01:50:52 - 01:50:56 - voorzitter
  01:50:56 - 01:51:32 - SGP
  01:51:32 - 01:51:39 - voorzitter
  01:51:39 - 01:51:45 - voorzitter
  01:51:45 - 01:52:19 - Lokaal Belang
  01:52:19 - 01:52:39 - CDA
  01:52:39 - 01:52:41 - voorzitter
  01:52:41 - 01:52:50 - ChristenUnie
  01:52:50 - 01:52:52 - voorzitter
  01:52:52 - 01:53:17 - Burger Initiatief
  01:53:17 - 01:53:22 - voorzitter
  01:53:22 - 01:53:36 - Pro'98
  01:53:36 - 01:53:42 - voorzitter
  01:53:42 - 01:55:42 - portefeuillehouder
  01:55:42 - 01:55:48 - voorzitter
  01:55:48 - 01:57:12 - portefeuillehouder
  01:57:12 - 01:57:15 - voorzitter
  01:57:15 - 01:57:30 - adviseur
  01:57:30 - 01:57:35 - voorzitter
  01:57:35 - 01:59:24 - adviseur
  01:59:24 - 01:59:29 - voorzitter
  01:59:29 - 02:00:12 - adviseur
  02:00:12 - 02:00:13 - voorzitter
  02:00:13 - 02:01:03 - CDA
  02:01:03 - 02:01:11 - voorzitter
  02:01:11 - 02:01:23 - CDA
  02:01:23 - 02:01:32 - voorzitter
  02:01:32 - 02:01:33 - portefeuillehouder
  02:01:33 - 02:01:34 - voorzitter
  02:01:34 - 02:01:44 - portefeuillehouder
  02:01:44 - 02:01:45 - voorzitter
  02:01:45 - 02:01:46 - CDA
  02:01:46 - 02:01:48 - voorzitter
  02:01:48 - 02:01:49 - portefeuillehouder
  02:01:49 - 02:01:51 - voorzitter
  02:01:51 - 02:02:20 - Pro'98
  02:02:20 - 02:02:22 - voorzitter
  02:02:22 - 02:02:24 - portefeuillehouder
  02:02:24 - 02:02:56 - adviseur
  02:02:56 - 02:02:59 - voorzitter
  02:02:59 - 02:03:21 - Burger Initiatief
  02:03:21 - 02:03:24 - voorzitter
  02:03:24 - 02:03:27 - portefeuillehouder
  02:03:27 - 02:03:30 - voorzitter
  02:03:30 - 02:04:10 - portefeuillehouder
  02:04:10 - 02:04:18 - Burger Initiatief
  02:04:18 - 02:04:45 - portefeuillehouder
  02:04:45 - 02:04:52 - voorzitter
  02:04:52 - 02:05:40 - ChristenUnie
  02:05:40 - 02:05:42 - voorzitter
  02:05:42 - 02:07:25 - portefeuillehouder
  02:07:25 - 02:07:27 - voorzitter
  02:07:27 - 02:08:00 - VVD
  02:08:00 - 02:08:10 - voorzitter
  02:08:10 - 02:08:30 - VVD
  02:08:30 - 02:10:15 - portefeuillehouder
  02:10:15 - 02:11:00 - adviseur
  02:11:00 - 02:11:03 - voorzitter
  02:11:03 - 02:11:38 - Lokaal Belang
  02:11:38 - 02:11:57 - voorzitter
  02:11:57 - 02:12:23 - SGP
  02:12:23 - 02:12:29 - voorzitter
  02:12:29 - 02:13:37 - portefeuillehouder
  02:13:37 - 02:14:21 - adviseur
  02:14:21 - 02:14:30 - voorzitter
  02:14:30 - 02:14:48 - Burger Initiatief
  02:14:48 - 02:14:50 - voorzitter
  02:14:51 - 02:16:27 - voorzitter
 7. 7

  Dit besluit, dat op de Lijst ingekomen stukken van 8 februari staat (B-2.14), is geagendeerd op verzoek van de fractie van Burger Initiatief. Omdat deze sector een belangrijke economische pijler van de gemeente Barneveld is, wil Burger Initiatief op basis van deze evaluatie graag een doorkijk naar de toekomst bespreken.


  Uitgenodigd: wethouder W. Oosterwijk

  Besluit

  Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

  Toegezegd wordt de blik niet alleen op de Veluwe, maar ook aan het gebied westelijker aandacht te besteden. De gemeente wil hier toeristische attracties stimuleren, niet realiseren. Dus er moet wel grond en draagvlak in de samenleving, het ondernemersklimaat, zijn om daar invulling aan te geven.

  02:16:05 - 02:16:27 - voorzitter
  02:16:27 - 02:16:55 - Burger Initiatief
  02:16:55 - 02:16:59 - voorzitter
  02:16:59 - 02:17:55 - Burger Initiatief
  02:17:55 - 02:18:08 - voorzitter
  02:18:08 - 02:21:35 - portefeuillehouder
  02:21:35 - 02:21:41 - voorzitter
  02:21:41 - 02:21:58 - Burger Initiatief
  02:21:58 - 02:22:39 - portefeuillehouder
  02:22:39 - 02:22:54 - voorzitter
  02:22:54 - 02:23:09 - Lokaal Belang
  02:23:09 - 02:23:12 - voorzitter
  02:23:12 - 02:23:48 - portefeuillehouder
  02:23:48 - 02:23:49 - voorzitter
  02:23:49 - 02:24:22 - SGP
  02:24:22 - 02:24:23 - voorzitter
  02:24:23 - 02:25:01 - portefeuillehouder
  02:25:01 - 02:25:05 - voorzitter
  02:25:05 - 02:25:38 - ChristenUnie
  02:25:38 - 02:25:39 - voorzitter
  02:25:39 - 02:26:32 - portefeuillehouder
  02:26:32 - 02:26:34 - voorzitter
  02:26:34 - 02:27:31 - Pro'98
  02:27:31 - 02:27:36 - voorzitter
  02:27:36 - 02:27:54 - SGP
  02:27:54 - 02:27:55 - Pro'98
  02:27:55 - 02:28:11 - voorzitter
  02:28:11 - 02:28:18 - Pro'98
  02:28:18 - 02:28:20 - voorzitter
  02:28:20 - 02:29:02 - portefeuillehouder
  02:29:02 - 02:29:08 - voorzitter
  02:29:08 - 02:29:40 - VVD
  02:29:40 - 02:29:41 - portefeuillehouder
  02:29:41 - 02:29:43 - voorzitter
  02:29:43 - 02:30:18 - portefeuillehouder
  02:30:18 - 02:30:28 - voorzitter
  02:30:28 - 02:30:44 - Burger Initiatief
  02:30:44 - 02:30:45 - portefeuillehouder
  02:30:45 - 02:30:46 - voorzitter
  02:30:46 - 02:31:47 - portefeuillehouder
  02:31:47 - 02:33:47 - voorzitter
 8. 8

  De Werkgroep verbetering werkwijze raad heeft een advies opgesteld met een aantal aanbevelingen om de vergaderingen van raad en commissies te verbeteren, onder andere door het verminderen van het aantal geagendeerde ingekomen stukken en versterking van het debat. Het gebruik van de raadstafel als informeel overleg met inwoners wordt aangemoedigd en inwoners kunnen hiervoor zelf het initiatief nemen.


  Uitgenodigd: de leden van de raadswerkgroep verbetering werkwijze en burgemeester J. van der Tak

  Besluit

  Dit onderwerp is rijp voor besluitvorming en behoeft meningsvorming (alleen VVD, komt met motie of amendement).

  02:32:56 - 02:33:47 - voorzitter
  02:33:47 - 02:34:08 - portefeuillehouder
  02:34:08 - 02:34:13 - voorzitter
  02:34:13 - 02:34:20 - VVD
  02:34:20 - 02:34:49 - voorzitter
  02:34:49 - 02:35:10 - VVD
  02:35:10 - 02:35:13 - voorzitter
  02:35:13 - 02:36:10 - portefeuillehouder
  02:36:10 - 02:36:15 - voorzitter
  02:36:15 - 02:37:23 - Burger Initiatief
  02:37:23 - 02:37:25 - voorzitter
  02:37:25 - 02:38:05 - portefeuillehouder
  02:38:05 - 02:38:48 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:38:48 - 02:39:00 - voorzitter
  02:39:00 - 02:39:33 - Pro'98
  02:39:33 - 02:39:35 - voorzitter
  02:39:35 - 02:40:10 - portefeuillehouder
  02:40:10 - 02:40:26 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:40:26 - 02:40:34 - voorzitter
  02:40:34 - 02:41:46 - ChristenUnie
  02:41:46 - 02:41:50 - voorzitter
  02:41:50 - 02:43:50 - VVD
  02:43:50 - 02:43:53 - voorzitter
  02:43:53 - 02:44:24 - ChristenUnie
  02:44:24 - 02:44:28 - voorzitter
  02:44:28 - 02:46:05 - portefeuillehouder
  02:46:05 - 02:46:09 - voorzitter
  02:46:09 - 02:47:06 - Lokaal Belang
  02:47:06 - 02:47:10 - voorzitter
  02:47:10 - 02:48:15 - portefeuillehouder
  02:48:15 - 02:48:18 - voorzitter
  02:48:18 - 02:48:53 - SGP
  02:48:53 - 02:48:55 - voorzitter
  02:48:55 - 02:50:10 - portefeuillehouder
  02:50:10 - 02:50:11 - voorzitter
  02:50:11 - 02:50:44 - SGP
  02:50:44 - 02:50:45 - voorzitter
  02:50:45 - 02:51:10 - Pro'98
  02:51:10 - 02:51:11 - portefeuillehouder
  02:51:11 - 02:51:12 - voorzitter
  02:51:12 - 02:52:08 - portefeuillehouder
  02:52:08 - 02:52:10 - voorzitter
  02:52:10 - 02:52:47 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:52:47 - 02:53:18 - adviseur
  02:53:18 - 02:53:19 - voorzitter
  02:53:19 - 02:54:24 - ChristenUnie
  02:54:24 - 02:54:27 - voorzitter
  02:54:27 - 02:55:26 - CDA
  02:55:26 - 02:55:28 - voorzitter
  02:55:28 - 02:57:12 - portefeuillehouder
  02:57:12 - 02:57:25 - voorzitter
  02:57:25 - 02:57:58 - Burger Initiatief
  02:57:58 - 02:58:00 - voorzitter
  02:58:00 - 02:58:47 - portefeuillehouder
  02:58:47 - 02:59:02 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:59:02 - 02:59:05 - voorzitter
  02:59:05 - 02:59:40 - CDA
  02:59:40 - 02:59:43 - voorzitter
  02:59:57 - 02:59:58 - voorzitter
  02:59:58 - 02:59:59 - portefeuillehouder
  02:59:59 - 03:00:01 - voorzitter
  03:00:01 - 03:00:29 - portefeuillehouder
  03:00:29 - 03:00:42 - voorzitter
  03:01:32 - 03:02:30 - voorzitter
  03:02:30 - 03:02:31 - deelnemer gesprek
  03:02:31 - 03:02:33 - VVD
  03:02:33 - 03:02:37 - deelnemer gesprek
  03:02:37 - 03:02:38 - voorzitter
  03:02:38 - 03:03:00 - VVD
  03:03:00 - 03:05:42 - voorzitter
 9. 9

  De raad wordt voorgesteld om de gemaakte kosten in de jaren 2017 t/m 2022 bij meerdere projecten voor het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten in te dienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, voor het verkrijgen van een suppletie-uitkering in het kader van de Bommenregeling.
  Dit voorstel was als hamerstuk geagendeerd, maar is, op verzoek van de fractie van de SGP, alsnog voor bespreking geagendeerd.


  Uitgenodigd: burgemeester J. van der Tak

  Besluit

  Dit onderwerp is rijp voor besluitvorming en behoeft meningsvorming (alleen SGP, komt mogelijk met motie of amendement).

  03:04:28 - 03:05:42 - voorzitter
  03:05:42 - 03:08:02 - deelnemer gesprek
  03:08:02 - 03:08:17 - voorzitter
  03:08:17 - 03:10:48 - SGP
  03:10:48 - 03:10:51 - voorzitter
  03:10:51 - 03:11:05 - SGP
  03:11:05 - 03:11:20 - voorzitter
  03:11:20 - 03:11:54 - portefeuillehouder
  03:11:54 - 03:11:56 - deelnemer gesprek
  03:11:56 - 03:17:15 - portefeuillehouder
  03:17:15 - 03:17:35 - voorzitter
  03:17:35 - 03:17:48 - SGP
  03:17:48 - 03:17:49 - voorzitter
  03:17:49 - 03:19:12 - portefeuillehouder
  03:19:12 - 03:19:20 - voorzitter
  03:19:20 - 03:19:34 - deelnemer gesprek
  03:19:34 - 03:20:43 - portefeuillehouder
  03:20:43 - 03:20:48 - voorzitter
  03:20:48 - 03:20:55 - ChristenUnie
  03:20:55 - 03:20:57 - voorzitter
  03:20:57 - 03:21:58 - portefeuillehouder
  03:21:58 - 03:22:12 - voorzitter
  03:22:12 - 03:22:21 - deelnemer gesprek
  03:22:21 - 03:22:47 - voorzitter
  03:22:47 - 03:22:54 - SGP
  03:22:54 - 03:23:04 - voorzitter
  03:23:04 - 03:23:09 - SGP
  03:23:09 - 03:23:42 - voorzitter
  03:23:42 - 03:23:48 - Lokaal Belang
  03:23:48 - 03:23:58 - voorzitter
  03:23:58 - 03:24:17 - VVD
  03:24:17 - 03:25:09 - voorzitter
 10. 10

  Voorstellen onder dit agendapunt worden niet besproken in de commissie, tenzij zich insprekers melden of een of meer fracties alsnog bespreking vragen. Dit kan worden gemeld tot uiterlijk 10 uur de dinsdagochtend vóór de commissievergadering.

 11. 10.a

  De gemeenteraad stelt dit protocol agressie tegen raads- en collegeleden vast en spreekt daarmee uit dat agressie en geweld tegen raads-, commissie- en collegeleden onacceptabel is en nooit wordt getolereerd. Het protocol beschrijft hoe de gemeente omgaat met agressie en geweld tegen politici en bestuurders en wie welke rol heeft.

 12. 11

  03:24:48 - 03:25:09 - voorzitter
 13. 12

  03:25:00 - 03:25:09 - voorzitter