Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

Kadernota, Turap en Jaarverslaggeving

dinsdag 20 juni 2023

19:00 - 22:50
Locatie

Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal

Voorzitter
De heer A. Flier
Toelichting

AANVANGSTIJD IS 19.00 UUR
Deze vergadering is openbaar. Publiek is van harte welkom zonder aanmelding vooraf. De vergadering is ook live en achteraf te bekijken via de webcast. Om mee te praten over een onderwerp moet u zich wel aanmelden. Zie voor meer informatie www.barneveld.nl/raad

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:04:01 - 00:04:44 - voorzitter
  00:04:44 - 00:05:25 - Burger Initiatief
 2. 2

  Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat heeft het gekost?
  1. Algemeen: aanbiedingsbrief (inclusief resultaatbestemming), financieel resultaat
  2. Programma 1 Participatie en Ondersteuning
  3. Programma 2 Bedrijvigheid en Bereikbaarheid
  4. Programma 3 Woon- en leefomgeving, paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen, paragraaf 5 Grondbeleid
  5. Programma 4 Samenwerken, dienstverlenen en besturen, paragraaf 1 Lokale heffingen, paragraaf 4 Financiering, paragraaf 6 Verbonden partijen, paragraaf 7 Bedrijfsvoering
  6. Jaarrekening, Paragraaf 2 Weerstandsvermogen, Bijlagen  Het besluit Meerjarenprognose grondexploitaties (MPG) en het MPG 31-12-2022 zijn ter kennisname bij de jaarverslaggeving aangeboden.


  Uitgenodigd: het college

  Besluit

  Dit onderwerp is rijp voor besluitvorming en behoeft meningsvorming.

  Uit speerpunt veranderopgave inburgering (p13) blijkt dat er 16 statushouders aan de inburgering zijn gestart. Toegezegd is de vraag waarom maar 16 (van de 98) een inburgeringscursus volgen nog te beantwoorden (BI, JvdW).
  Antwoord: De nieuwe wet inburgering is per 1 januari 2022 ingegaan. In het jaar 2022 zijn er zowel inburgeraars onder de oude wet inburgering gestart, maar ook onder de nieuwe wet inburgering. Beiden groepen vallen onder de taakstelling huisvesting van de gemeente.


  Of statushouders onder de oude of nieuwe wet vallen hangt af van op welke datum ze hun status hebben ontvangen. Als dit voor 1 januari 2022 was, vallen ze onder de oude wet inburgering. Na 1 januari 2022 vallen zij onder de nieuwe wet en begeleidt de gemeente bij de inburgering. Er volgt dan onder andere een brede intake en leerbaarheidstoets. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor het aanbod van taallessen. De aantallen die in het jaarverslag genoemd worden zien enkel toe op de statushouders die onder de nieuwe wet inburgering vallen.


  Bovendien geldt dat niet elke statushouder (en die onder de taakstelling van de gemeente valt/meetelt) ook inburgeringsplichtig is. Een minderjarig kind/statushouder is bijvoorbeeld niet inburgeringsplichtig, maar telt wel mee voor de taakstelling.


  Toegezegd wordt aan te geven wat de stand is van de aanpassing van de milieustraat (SGP, JT)
  De uitwerking van de eerdere besluitvorming naar een plan/bestek dat aanbesteed kan worden, is nog niet gereed. De uitwerking is wel ter hand genomen, maar er blijken nog enkele inhoudelijke vraagstukken te zijn, bijvoorbeeld hoe het gemeentelijke grondstoffendepot vormgegeven kan worden en hoe de prijsstijgingen het hoofd geboden kunnen worden. Ook speelt hier de krapte van de onze ambtelijke capaciteit ons enigszins parten.

  00:04:53 - 00:05:25 - Burger Initiatief
  00:05:25 - 00:05:30 - voorzitter
  00:05:30 - 00:05:44 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:05:44 - 00:05:45 - voorzitter
  00:05:45 - 00:07:11 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:07:11 - 00:07:16 - voorzitter
  00:07:16 - 00:08:14 - VVD
  00:08:14 - 00:08:15 - voorzitter
  00:08:15 - 00:08:17 - voorzitter
  00:08:17 - 00:09:37 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:09:37 - 00:09:38 - voorzitter
  00:09:38 - 00:10:12 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:10:12 - 00:10:18 - voorzitter
  00:10:18 - 00:10:52 - CDA
  00:10:52 - 00:10:54 - voorzitter
  00:10:54 - 00:11:01 - Lokaal Belang
  00:11:01 - 00:11:02 - voorzitter
  00:11:02 - 00:11:08 - Lokaal Belang
  00:11:08 - 00:11:17 - voorzitter
  00:11:17 - 00:12:17 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:12:17 - 00:12:30 - voorzitter
  00:12:30 - 00:12:40 - Burger Initiatief
  00:12:40 - 00:12:45 - voorzitter
  00:12:45 - 00:13:59 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:13:59 - 00:14:00 - voorzitter
  00:14:00 - 00:14:04 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:14:04 - 00:14:10 - voorzitter
  00:14:10 - 00:14:24 - VVD
  00:14:24 - 00:14:41 - voorzitter
  00:14:41 - 00:15:52 - ChristenUnie
  00:15:52 - 00:15:57 - voorzitter
  00:15:57 - 00:18:46 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:18:46 - 00:19:44 - Portefeuillehouder
  00:19:44 - 00:19:45 - voorzitter
  00:19:45 - 00:19:49 - Portefeuillehouder
  00:19:49 - 00:19:53 - voorzitter
  00:19:53 - 00:20:55 - Pro'98
  00:20:55 - 00:21:00 - voorzitter
  00:21:00 - 00:21:26 - Portefeuillehouder
  00:21:26 - 00:21:29 - voorzitter
  00:21:29 - 00:22:02 - SGP
  00:22:02 - 00:22:07 - voorzitter
  00:22:07 - 00:22:21 - Portefeuillehouder
  00:22:21 - 00:22:28 - voorzitter
  00:22:28 - 00:22:33 - Burger Initiatief
  00:22:33 - 00:22:34 - voorzitter
  00:22:34 - 00:23:01 - Burger Initiatief
  00:23:01 - 00:23:04 - voorzitter
  00:23:04 - 00:23:32 - Burger Initiatief
  00:23:32 - 00:23:35 - voorzitter
  00:23:35 - 00:24:32 - Portefeuillehouder
  00:24:32 - 00:24:46 - voorzitter
  00:24:46 - 00:25:08 - Lokaal Belang
  00:25:08 - 00:25:09 - voorzitter
  00:25:09 - 00:25:18 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:25:18 - 00:25:24 - voorzitter
  00:25:24 - 00:26:07 - SGP
  00:26:07 - 00:26:11 - voorzitter
  00:26:11 - 00:26:41 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:26:41 - 00:26:44 - voorzitter
  00:26:44 - 00:28:26 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:28:26 - 00:28:57 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:28:57 - 00:28:59 - voorzitter
  00:28:59 - 00:29:06 - SGP
  00:29:06 - 00:29:07 - voorzitter
  00:29:07 - 00:29:43 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:29:43 - 00:29:45 - voorzitter
  00:29:45 - 00:30:12 - ChristenUnie
  00:30:12 - 00:30:13 - voorzitter
  00:30:13 - 00:30:39 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:30:39 - 00:30:40 - voorzitter
  00:30:40 - 00:30:41 - Lokaal Belang
  00:30:41 - 00:30:42 - voorzitter
  00:30:42 - 00:30:47 - Lokaal Belang
  00:30:47 - 00:30:53 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:30:53 - 00:30:54 - voorzitter
  00:30:54 - 00:31:03 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:31:03 - 00:31:12 - voorzitter
  00:31:12 - 00:31:13 - Lokaal Belang
  00:31:13 - 00:31:17 - voorzitter
  00:31:17 - 00:31:34 - Lokaal Belang
  00:31:34 - 00:31:48 - voorzitter
  00:31:48 - 00:32:09 - Pro'98
  00:32:09 - 00:32:10 - voorzitter
  00:32:10 - 00:33:33 - adviseur
  00:33:33 - 00:33:34 - voorzitter
  00:33:34 - 00:33:35 - adviseur
  00:33:35 - 00:33:36 - Pro'98
  00:33:36 - 00:33:37 - voorzitter
  00:33:37 - 00:33:49 - Pro'98
  00:33:49 - 00:33:50 - voorzitter
  00:33:50 - 00:34:40 - adviseur
  00:34:40 - 00:34:42 - voorzitter
  00:34:42 - 00:35:34 - ChristenUnie
  00:35:34 - 00:35:36 - voorzitter
  00:35:36 - 00:36:07 - adviseur
  00:36:07 - 00:36:08 - voorzitter
  00:36:08 - 00:36:25 - adviseur
  00:36:25 - 00:36:35 - ChristenUnie
  00:36:35 - 00:36:42 - ChristenUnie
  00:36:42 - 00:37:23 - adviseur
  00:37:23 - 00:37:27 - voorzitter
  00:37:27 - 00:38:08 - CDA
  00:38:08 - 00:38:09 - voorzitter
  00:38:09 - 00:38:48 - adviseur
  00:38:48 - 00:38:52 - voorzitter
  00:38:52 - 00:39:26 - Burger Initiatief
  00:39:26 - 00:39:27 - voorzitter
  00:39:27 - 00:40:07 - adviseur
  00:40:07 - 00:40:10 - voorzitter
  00:40:10 - 00:40:22 - SGP
  00:40:22 - 00:40:23 - voorzitter
  00:40:23 - 00:40:29 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:40:29 - 00:40:30 - voorzitter
  00:40:30 - 00:40:31 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:40:31 - 00:40:32 - voorzitter
  00:40:32 - 00:40:34 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:40:34 - 00:40:35 - SGP
  00:40:35 - 00:40:36 - Lokaal Belang
  00:40:36 - 00:40:41 - voorzitter
  00:40:41 - 00:41:16 - Lokaal Belang
  00:41:16 - 00:41:18 - voorzitter
  00:41:18 - 00:42:08 - adviseur
  00:42:08 - 00:42:09 - voorzitter
  00:42:09 - 00:42:11 - Lokaal Belang
  00:42:11 - 00:42:12 - voorzitter
  00:42:12 - 00:42:27 - Lokaal Belang
  00:42:27 - 00:42:28 - voorzitter
  00:42:28 - 00:43:17 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:43:17 - 00:43:21 - voorzitter
  00:43:21 - 00:44:32 - VVD
  00:44:32 - 00:44:36 - voorzitter
  00:44:36 - 00:45:21 - adviseur
  00:45:21 - 00:45:22 - voorzitter
  00:45:22 - 00:45:41 - VVD
  00:45:41 - 00:45:48 - voorzitter
  00:45:48 - 00:45:49 - voorzitter
  00:45:49 - 00:45:56 - voorzitter
  00:45:56 - 00:46:28 - Pro'98
  00:46:28 - 00:46:33 - voorzitter
  00:46:33 - 00:47:28 - Portefeuillehouder
  00:47:28 - 00:47:29 - voorzitter
  00:47:29 - 00:47:53 - Portefeuillehouder
  00:47:53 - 00:47:59 - voorzitter
  00:47:59 - 00:48:27 - CDA
  00:48:27 - 00:48:29 - voorzitter
  00:48:29 - 00:49:47 - adviseur
  00:49:47 - 00:50:00 - voorzitter
  00:50:00 - 00:50:37 - ChristenUnie
  00:50:37 - 00:50:39 - voorzitter
  00:50:39 - 00:51:19 - adviseur
  00:51:19 - 00:51:22 - voorzitter
  00:51:22 - 00:51:42 - SGP
  00:51:42 - 00:51:43 - voorzitter
  00:51:43 - 00:52:19 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:52:19 - 00:52:33 - voorzitter
  00:52:33 - 00:53:02 - Lokaal Belang
  00:53:02 - 00:53:04 - voorzitter
  00:53:04 - 00:53:29 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:53:29 - 00:53:33 - Lokaal Belang
  00:53:33 - 01:00:19 - voorzitter
 3. 3

  Met de eerste tussenrapportage 2023 rapporteert het college aan de raad over de jaareindeverwachting van 2023. De eerste tussenrapportage geeft financiële en beleidsmatige afwijkingen over de eerste drie maanden van het jaar weer met als doel om tijdig te kunnen bijsturen. De rapportage ziet toe op de voortgang op het bestaande beleid, zoals vastgesteld in de programmabegroting 2023. Indien nodig, worden aanpassingen op het gebied van financiën of beleid voorgesteld. In de actuele begroting was de verwachting dat het resultaat op € 549.000 (nadelig) zou uitkomen. Met de eerste tussenrapportage wordt dit beeld bijgesteld naar €2.4 miljoen (nadelig). Als gevolg hiervan wordt een bedrag van €2.0 miljoen aan budgetbijstellingen voorgesteld. Van deze bijstellingen is circa €1.9 miljoen structureel. Meerjarig loopt de bijstelling op naar €2.6 miljoen (nadelig).

  Uitgenodigd: het college

  Besluit

  Dit onderwerp is rijp voor besluitvorming en behoeft meningsvorming.

  Uit pag 23 blijkt een incidenteel tekort van € 144.000 op de leges bij begraven. Dit terwijl de leges nog kortgeleden zijn verhoogd. De legesstructuur begraven wordt extern bekeken. Toegezegd wordt dat de vraag waarom de leges van begraven achterblijven bij de begroting nog wordt beantwoord. (CDA, HS).


  Antwoord


  Het begroten van de leges voor begraven blijkt lastig, omdat nu al geconstateerd kan worden dat het begrote bedrag van bijna een miljoen niet gehaald gaat worden. Om beter te kunnen begroten is er nu een onderzoek door een extern bureau gaande om te kijken of de leges op de juiste manier zijn samengesteld. De uitkomsten van dit onderzoek zijn nodig om de leges begraven te actualiseren. De uitkomst van dit onderzoek komt naar verwachting nog dit jaar ter kennisname naar de raad. Daarnaast zijn er enkele kleinere afwijkingen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een toename aan kosten voor materiaal & onderhoud en hogere schoonmaakkosten.

  01:00:02 - 01:00:19 - voorzitter
  01:00:19 - 01:00:24 - voorzitter
  01:00:24 - 01:00:53 - CDA
  01:00:53 - 01:00:56 - voorzitter
  01:00:56 - 01:01:35 - Portefeuillehouder
  01:01:35 - 01:01:36 - voorzitter
  01:01:36 - 01:02:10 - Portefeuillehouder
  01:02:10 - 01:02:11 - voorzitter
  01:02:11 - 01:02:21 - Portefeuillehouder
  01:02:21 - 01:02:24 - voorzitter
  01:02:24 - 01:02:25 - Portefeuillehouder
  01:02:25 - 01:02:26 - CDA
  01:02:26 - 01:02:27 - voorzitter
  01:02:27 - 01:02:29 - CDA
  01:02:29 - 01:02:30 - voorzitter
  01:02:30 - 01:02:43 - CDA
  01:02:43 - 01:02:50 - Portefeuillehouder
  01:02:50 - 01:02:52 - voorzitter
  01:02:52 - 01:03:25 - VVD
  01:03:25 - 01:03:28 - voorzitter
  01:03:28 - 01:03:50 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:03:50 - 01:03:52 - voorzitter
  01:03:52 - 01:04:27 - VVD
  01:04:27 - 01:04:31 - voorzitter
  01:04:31 - 01:04:41 - VVD
  01:04:41 - 01:05:11 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:05:11 - 01:05:12 - voorzitter
  01:05:12 - 01:05:13 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:05:13 - 01:05:14 - voorzitter
  01:05:14 - 01:05:22 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:05:22 - 01:05:24 - voorzitter
  01:05:24 - 01:06:18 - VVD
  01:06:18 - 01:06:25 - voorzitter
  01:06:25 - 01:07:03 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:07:03 - 01:07:06 - voorzitter
  01:07:06 - 01:07:34 - SGP
  01:07:34 - 01:07:35 - voorzitter
  01:07:35 - 01:08:04 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:08:04 - 01:08:07 - voorzitter
  01:08:07 - 01:08:53 - Lokaal Belang
  01:08:53 - 01:09:50 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:09:50 - 01:09:51 - voorzitter
  01:09:51 - 01:09:52 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:09:52 - 01:09:58 - voorzitter
  01:09:58 - 01:10:05 - Burger Initiatief
  01:10:05 - 01:10:08 - voorzitter
  01:10:08 - 01:10:23 - Burger Initiatief
  01:10:23 - 01:10:24 - voorzitter
  01:10:24 - 01:10:26 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:10:26 - 01:10:55 - Burger Initiatief
  01:10:55 - 01:10:56 - voorzitter
  01:10:56 - 01:11:32 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:11:32 - 01:11:33 - Burger Initiatief
  01:11:33 - 01:11:35 - Burger Initiatief
  01:11:35 - 01:11:36 - voorzitter
  01:11:36 - 01:11:53 - Burger Initiatief
  01:11:53 - 01:11:55 - voorzitter
  01:11:55 - 01:12:08 - Burger Initiatief
  01:12:08 - 01:12:11 - voorzitter
  01:12:11 - 01:12:41 - Pro'98
  01:12:41 - 01:12:42 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:12:42 - 01:12:43 - voorzitter
  01:12:43 - 01:13:54 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:13:54 - 01:13:57 - voorzitter
  01:13:57 - 01:14:04 - Lokaal Belang
  01:14:04 - 01:14:39 - Pro'98
  01:14:39 - 01:16:09 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:16:09 - 01:16:11 - voorzitter
  01:16:11 - 01:16:24 - Lokaal Belang
  01:16:24 - 01:16:25 - voorzitter
  01:16:25 - 01:16:43 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:16:43 - 01:17:43 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:17:43 - 01:17:48 - voorzitter
  01:17:48 - 01:18:49 - CDA
  01:18:49 - 01:18:50 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:18:50 - 01:18:56 - voorzitter
  01:18:56 - 01:19:44 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:19:44 - 01:19:46 - voorzitter
  01:19:46 - 01:20:38 - ChristenUnie
  01:20:38 - 01:20:45 - voorzitter
  01:20:45 - 01:21:22 - Portefeuillehouder
  01:21:22 - 01:21:25 - voorzitter
  01:21:25 - 01:22:05 - SGP
  01:22:05 - 01:22:07 - voorzitter
  01:22:07 - 01:24:00 - Portefeuillehouder
  01:24:00 - 01:24:02 - voorzitter
  01:24:02 - 01:24:18 - SGP
  01:24:18 - 01:24:19 - voorzitter
  01:24:19 - 01:24:20 - SGP
  01:24:20 - 01:25:06 - Portefeuillehouder
  01:25:06 - 01:25:10 - voorzitter
  01:25:10 - 01:25:57 - Pro'98
  01:25:57 - 01:25:58 - voorzitter
  01:25:58 - 01:26:35 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:26:35 - 01:26:40 - Pro'98
  01:26:40 - 01:26:41 - voorzitter
  01:26:41 - 01:26:43 - Pro'98
  01:26:43 - 01:26:45 - voorzitter
  01:26:45 - 01:26:46 - Pro'98
  01:26:46 - 01:26:47 - voorzitter
  01:26:47 - 01:26:48 - Pro'98
  01:26:48 - 01:26:51 - voorzitter
  01:26:51 - 01:27:30 - Pro'98
  01:27:30 - 01:28:38 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:28:38 - 01:29:16 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:29:16 - 01:29:19 - voorzitter
  01:29:19 - 01:30:38 - ChristenUnie
  01:30:38 - 01:30:40 - voorzitter
  01:30:40 - 01:31:50 - Portefeuillehouder
  01:31:50 - 01:31:52 - voorzitter
  01:31:52 - 01:32:27 - Lokaal Belang
  01:32:27 - 01:32:28 - voorzitter
  01:32:28 - 01:33:23 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:33:23 - 01:33:28 - voorzitter
  01:33:28 - 01:34:10 - SGP
  01:34:10 - 01:34:12 - voorzitter
  01:34:12 - 01:35:45 - Portefeuillehouder
  01:35:45 - 01:35:53 - voorzitter
  01:35:53 - 01:36:34 - CDA
  01:36:34 - 01:36:35 - voorzitter
  01:36:35 - 01:38:11 - Portefeuillehouder
  01:38:11 - 01:38:18 - Portefeuillehouder
  01:38:18 - 01:38:19 - CDA
  01:38:19 - 01:38:20 - CDA
  01:38:20 - 01:38:28 - voorzitter
  01:38:28 - 01:38:30 - CDA
  01:38:30 - 01:38:31 - Portefeuillehouder
  01:38:31 - 01:38:32 - CDA
  01:38:32 - 01:45:14 - voorzitter
 4. 4
  Pauze - 20:30
 5. 5

  Jaarlijks biedt het college de raad een Kadernota aan met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor de komende planperiode. De kadernota is een belangrijk instrument in de planning & control cyclus om tot afgewogen keuzes te kunnen komen in de (noodzakelijke) wensen nieuw beleid in relatie tot de beschikbare middelen. In de voorliggende Ontwerp- Kadernota 2024 wordt het voorlopige financiële meerjarenperspectief 2024-2027 in beeld gebracht. Als kader voor de Programmabegroting 2024 wordt een structureel sluitende begroting gepresenteerd waarbij het eerste jaar in het meerjarenperspectief positief is (2024). Hiermee wordt aan de voorwaarden van repressief toezicht van de provincie voldaan. Mede door de ontwikkelingen in de algemene uitkering ziet het meerjarenperspectief er minder gunstig uit. Daarnaast zijn er uitgangspunten opgenomen als kader voor het opstellen van de Programmabegroting 2024. Tevens vormt het geactualiseerde MIP een onderdeel van deze Kadernota 2024-2027. 


  Het memo informeren uitkomsten Meicirculaire is toegevoegd.
  Ook zijn een brief en presentatie van Plaatselijk Belang Kootwijkerbroek toegevoegd over de sporthal Kootwijkerbroek. 


  Uitgenodigd: het college

  Besluit

  Dit onderwerp is rijp voor besluitvorming en behoeft meningsvorming.

  Er is een discrepantie tussen de tekst in de Kadernota en het MIP. In de Kadernota staat niets over onderwijshuisvesting in Bloemendal, terwijl in het MIP een dislocatie voor 2024 en een scholencomplex voor 2027 is opgenomen. Toegezegd is de vraag wat er nu precies in 2024 gaat gebeuren in Bloemendal schriftelijk te beantwoorden. (CU, HW).
  Antwoord
  Bloemendal wordt een nieuwe wijk met 1500 tot 1800 woningen. Daar komen veel nieuwe leerlingen vandaan die onderwijs behoeven. De prognoses geven aan dat de komende 10 jaar de leerlingen in de basisschoolleeftijd in de gemeente Barneveld met 1000 leerlingen groeien. Dat zijn 40 klaslokalen. De meeste groei zal zich voordoen in kern Barneveld en kern Voorthuizen.
  In Bloemendal komt er daarom een kavel voor een nieuwe school in fase 2b. De kavel komt waarschijnlijk eind 2024 beschikbaar. PCO Gelderse Vallei gaat daar een school bouwen in 2024/2025.
  Er zijn dan in of om Bloemendal drie scholen_:_ protestants christelijk  (nieuwe school) hervormd (IKC Juliana) en openbaar (de Vliegeniers).
  Echter er is de eerste 10 à 15 jaar een piek in leerlingenaantallen in een nieuwe wijk. We willen niet bouwen voor leegstand en willen daarom op meerdere plaatsen in de gemeente waaronder in de wijk Bloemendal goede semipermanente schoolgebouwen neer zetten die aan alle eisen voldoen van permanente bouw, om voor meerdere scholen te kunnen fungeren als piekomvang. Dit is ook met de schoolbesturen besproken. Na 20 jaar kan bekeken worden wat er dan nog eventueel in permanente vorm nodig is naast de scholen die er al in permanente vorm zijn.
  Dat is de laatste zin in de kadernota:
  Voor diverse scholen bij de nieuwe wijken in Voorthuizen en Barneveld kijken we naar semipermanente locaties om de piek in leerlingaantallen op te vangen die eigen is aan nieuwe wijken.

  01:44:55 - 01:45:14 - voorzitter
  01:47:35 - 01:47:40 - voorzitter
  01:47:42 - 01:49:21 - deelnemer gesprek
  01:49:21 - 01:49:35 - voorzitter
  01:49:35 - 01:50:06 - VVD
  01:50:06 - 01:50:08 - voorzitter
  01:50:26 - 01:50:31 - voorzitter
  01:50:31 - 01:50:42 - Lokaal Belang
  01:50:42 - 01:50:43 - voorzitter
  01:50:43 - 01:50:44 - Lokaal Belang
  01:51:14 - 01:51:17 - voorzitter
  01:51:18 - 01:51:20 - voorzitter
  01:51:20 - 01:51:22 - Lokaal Belang
  01:51:22 - 01:51:23 - ChristenUnie
  01:51:23 - 01:51:24 - Lokaal Belang
  01:51:24 - 01:52:05 - ChristenUnie
  01:52:05 - 01:52:06 - Lokaal Belang
  01:52:39 - 01:52:41 - voorzitter
  01:52:41 - 01:53:09 - SGP
  01:53:09 - 01:53:41 - deelnemer gesprek
  01:53:41 - 01:53:43 - voorzitter
  01:53:43 - 01:53:44 - deelnemer gesprek
  01:53:44 - 01:54:09 - SGP
  01:54:09 - 01:54:13 - voorzitter
  01:54:13 - 01:54:16 - voorzitter
  01:54:16 - 01:54:17 - deelnemer gesprek
  01:54:17 - 01:54:18 - voorzitter
  01:54:18 - 01:54:19 - deelnemer gesprek
  01:54:57 - 01:55:01 - voorzitter
  01:55:01 - 01:56:16 - deelnemer gesprek
  01:56:16 - 01:56:18 - voorzitter
  01:56:18 - 01:56:19 - deelnemer gesprek
  01:56:19 - 01:56:20 - voorzitter
  01:56:20 - 01:56:29 - SGP
  01:56:29 - 01:56:33 - voorzitter
  01:56:33 - 01:56:37 - ChristenUnie
  01:56:37 - 01:56:39 - voorzitter
  01:56:39 - 01:56:40 - ChristenUnie
  01:56:40 - 01:56:41 - voorzitter
  01:56:41 - 01:56:42 - ChristenUnie
  01:56:42 - 01:56:43 - voorzitter
  01:56:43 - 01:57:29 - ChristenUnie
  01:57:29 - 01:57:30 - voorzitter
  01:57:30 - 01:59:36 - deelnemer gesprek
  01:59:36 - 01:59:46 - voorzitter
  01:59:46 - 02:01:11 - CDA
  02:01:11 - 02:01:13 - voorzitter
  02:01:13 - 02:06:00 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:06:00 - 02:06:04 - voorzitter
  02:06:04 - 02:06:49 - CDA
  02:06:49 - 02:06:50 - voorzitter
  02:06:50 - 02:07:50 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:07:50 - 02:07:51 - voorzitter
  02:07:51 - 02:08:28 - Pro'98
  02:08:28 - 02:08:29 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:08:29 - 02:08:30 - voorzitter
  02:08:30 - 02:08:58 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:08:58 - 02:08:59 - voorzitter
  02:08:59 - 02:09:41 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:09:41 - 02:09:44 - voorzitter
  02:09:44 - 02:10:13 - Burger Initiatief
  02:10:13 - 02:10:14 - voorzitter
  02:10:14 - 02:10:34 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:10:34 - 02:10:37 - voorzitter
  02:10:37 - 02:11:10 - VVD
  02:11:10 - 02:11:11 - voorzitter
  02:11:11 - 02:11:16 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:11:16 - 02:11:17 - voorzitter
  02:11:17 - 02:11:18 - voorzitter
  02:11:18 - 02:11:39 - VVD
  02:11:39 - 02:11:40 - voorzitter
  02:11:40 - 02:12:32 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:12:32 - 02:13:00 - voorzitter
  02:13:29 - 02:13:30 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:13:30 - 02:13:32 - voorzitter
  02:13:32 - 02:13:33 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:13:33 - 02:15:10 - voorzitter
  02:15:10 - 02:15:31 - SGP
  02:15:31 - 02:15:34 - voorzitter
  02:15:34 - 02:15:38 - adviseur
  02:15:38 - 02:15:39 - Lokaal Belang
  02:15:39 - 02:15:42 - voorzitter
  02:15:42 - 02:16:07 - Lokaal Belang
  02:16:07 - 02:16:08 - voorzitter
  02:16:08 - 02:16:09 - adviseur
  02:16:09 - 02:16:11 - voorzitter
  02:16:11 - 02:17:03 - VVD
  02:17:03 - 02:17:12 - voorzitter
  02:17:12 - 02:21:21 - adviseur
  02:21:21 - 02:21:22 - voorzitter
  02:21:22 - 02:21:48 - Pro'98
  02:21:48 - 02:21:49 - voorzitter
  02:21:49 - 02:21:50 - adviseur
  02:21:50 - 02:21:51 - voorzitter
  02:21:51 - 02:21:55 - VVD
  02:21:55 - 02:21:57 - voorzitter
  02:21:57 - 02:22:28 - adviseur
  02:22:28 - 02:22:29 - Pro'98
  02:22:29 - 02:23:06 - Pro'98
  02:23:06 - 02:23:44 - adviseur
  02:23:44 - 02:23:46 - voorzitter
  02:23:46 - 02:23:47 - CDA
  02:23:47 - 02:23:48 - SGP
  02:23:48 - 02:23:50 - voorzitter
  02:23:50 - 02:23:52 - voorzitter
  02:23:52 - 02:24:32 - adviseur
  02:24:32 - 02:24:39 - adviseur
  02:24:39 - 02:24:42 - voorzitter
  02:24:42 - 02:24:53 - Lokaal Belang
  02:24:53 - 02:25:42 - adviseur
  02:25:42 - 02:25:44 - Lokaal Belang
  02:25:44 - 02:25:47 - voorzitter
  02:25:47 - 02:26:11 - adviseur
  02:26:11 - 02:26:13 - voorzitter
  02:26:13 - 02:27:25 - CDA
  02:27:25 - 02:27:27 - voorzitter
  02:27:27 - 02:28:00 - VVD
  02:28:00 - 02:28:01 - Lokaal Belang
  02:28:01 - 02:28:08 - VVD
  02:28:08 - 02:28:09 - Lokaal Belang
  02:28:09 - 02:28:12 - voorzitter
  02:28:12 - 02:28:18 - Lokaal Belang
  02:28:18 - 02:28:19 - voorzitter
  02:28:19 - 02:28:20 - VVD
  02:28:20 - 02:28:21 - voorzitter
  02:28:21 - 02:33:19 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:33:19 - 02:33:20 - voorzitter
  02:33:20 - 02:33:27 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:33:27 - 02:33:30 - voorzitter
  02:33:30 - 02:34:21 - VVD
  02:34:21 - 02:36:50 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:36:50 - 02:36:55 - voorzitter
  02:36:55 - 02:38:12 - CDA
  02:38:12 - 02:38:13 - voorzitter
  02:38:13 - 02:39:06 - Pro'98
  02:39:06 - 02:39:08 - voorzitter
  02:39:08 - 02:40:14 - ChristenUnie
  02:40:14 - 02:40:16 - voorzitter
  02:40:16 - 02:40:43 - SGP
  02:40:43 - 02:40:48 - SGP
  02:40:48 - 02:40:50 - voorzitter
  02:40:50 - 02:41:55 - Burger Initiatief
  02:41:55 - 02:41:57 - voorzitter
  02:41:57 - 02:44:36 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:44:36 - 02:44:38 - Pro'98
  02:44:38 - 02:44:49 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:44:49 - 02:44:50 - voorzitter
  02:44:50 - 02:46:19 - Pro'98
  02:46:19 - 02:46:22 - voorzitter
  02:46:22 - 02:46:58 - CDA
  02:46:58 - 02:46:59 - voorzitter
  02:46:59 - 02:47:00 - CDA
  02:47:00 - 02:47:10 - ChristenUnie
  02:47:10 - 02:47:12 - voorzitter
  02:47:12 - 02:47:52 - Lokaal Belang
  02:47:52 - 02:47:53 - voorzitter
  02:47:53 - 02:48:05 - Lokaal Belang
  02:48:05 - 02:48:06 - voorzitter
  02:48:06 - 02:48:43 - CDA
  02:48:43 - 02:48:44 - Lokaal Belang
  02:48:44 - 02:48:45 - voorzitter
  02:48:45 - 02:48:46 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:48:46 - 02:48:51 - voorzitter
  02:48:51 - 02:48:53 - voorzitter
  02:48:53 - 02:50:45 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:50:45 - 02:50:46 - voorzitter
  02:50:46 - 02:50:58 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:50:58 - 02:51:01 - voorzitter
  02:51:01 - 02:51:55 - VVD
  02:51:55 - 02:51:56 - voorzitter
  02:51:56 - 02:52:25 - SGP
  02:52:25 - 02:52:29 - voorzitter
  02:52:29 - 02:52:32 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:52:32 - 02:52:33 - voorzitter
  02:52:33 - 02:53:06 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:53:06 - 02:53:09 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:53:09 - 02:53:23 - voorzitter
  02:53:23 - 02:54:32 - Pro'98
  02:54:32 - 02:54:33 - voorzitter
  02:54:33 - 02:54:38 - Pro'98
  02:54:38 - 02:54:39 - voorzitter
  02:54:39 - 02:55:25 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:55:25 - 02:55:27 - Pro'98
  02:55:27 - 02:55:28 - voorzitter
  02:55:28 - 02:55:29 - voorzitter
  02:55:29 - 02:55:34 - Pro'98
  02:55:34 - 02:55:36 - voorzitter
  02:55:36 - 02:55:44 - Pro'98
  02:55:44 - 02:55:45 - voorzitter
  02:55:45 - 02:55:57 - Pro'98
  02:55:57 - 02:55:58 - voorzitter
  02:55:58 - 02:55:59 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:55:59 - 02:56:06 - Pro'98
  02:56:06 - 02:56:07 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:56:07 - 02:56:09 - Pro'98
  02:56:09 - 02:56:31 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:56:31 - 02:56:32 - voorzitter
  02:56:32 - 02:56:33 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:56:33 - 02:56:36 - voorzitter
  02:56:36 - 02:56:41 - ChristenUnie
  02:56:41 - 02:56:42 - voorzitter
  02:56:42 - 02:57:49 - ChristenUnie
  02:57:49 - 02:57:51 - voorzitter
  02:57:51 - 02:57:59 - Portefeuillehouder
  02:57:59 - 02:58:02 - voorzitter
  02:58:02 - 02:58:06 - Portefeuillehouder
  02:58:06 - 02:58:16 - ChristenUnie
  02:58:16 - 02:59:22 - Portefeuillehouder
  02:59:22 - 02:59:26 - Portefeuillehouder
  02:59:26 - 02:59:30 - voorzitter
  02:59:30 - 03:00:03 - SGP
  03:00:03 - 03:00:06 - voorzitter
  03:00:06 - 03:00:08 - Lokaal Belang
  03:00:08 - 03:00:09 - voorzitter
  03:00:09 - 03:00:29 - Lokaal Belang
  03:00:29 - 03:00:33 - voorzitter
  03:00:33 - 03:01:11 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:01:11 - 03:01:37 - SGP
  03:01:37 - 03:01:42 - voorzitter
  03:01:42 - 03:01:43 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:01:43 - 03:02:38 - Pro'98
  03:02:38 - 03:02:40 - voorzitter
  03:02:40 - 03:02:42 - Pro'98
  03:02:42 - 03:02:46 - voorzitter
  03:02:46 - 03:03:03 - Burger Initiatief
  03:03:03 - 03:03:05 - voorzitter
  03:03:05 - 03:05:08 - adviseur
  03:05:08 - 03:05:23 - voorzitter
  03:05:23 - 03:06:01 - VVD
  03:06:01 - 03:06:02 - SGP
  03:06:02 - 03:06:08 - voorzitter
  03:06:08 - 03:06:09 - SGP
  03:06:09 - 03:06:10 - voorzitter
  03:06:10 - 03:06:38 - SGP
  03:06:38 - 03:06:39 - voorzitter
  03:06:39 - 03:06:47 - SGP
  03:06:47 - 03:06:48 - voorzitter
  03:06:48 - 03:06:55 - SGP
  03:06:55 - 03:06:58 - voorzitter
  03:06:58 - 03:07:16 - VVD
  03:07:16 - 03:07:22 - voorzitter
  03:07:22 - 03:07:43 - Pro'98
  03:07:43 - 03:07:44 - voorzitter
  03:07:44 - 03:08:05 - CDA
  03:08:05 - 03:08:13 - voorzitter
  03:08:13 - 03:08:14 - SGP
  03:08:14 - 03:11:54 - voorzitter
 6. 6

  Met de betreffende conceptbegroting 2024, gewijzigde begroting 2023 en bestemming resultaat jaarrekening 2022 worden de financiële voortgang en kaders voor de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) inzichtelijk gemaakt. Voorgesteld wordt om een zienswijze kenbaar te maken om aandacht te vragen voor de versterking van de bedrijfsvoering en toenemende kosten.


  Het advies van de raadsrapporteurs is bijgevoegd.   Uitgenodigd: burgemeester J. van der Tak

  Besluit

  Dit onderwerp is rijp voor besluitvorming en behoeft geen meningsvorming.

  Toegezegd wordt om de aanvullende zienswijze, zoals voorgesteld door de raadsrapporteurs, op gepaste wijze onderdeel van de zienswijze te laten worden.

  03:11:40 - 03:11:54 - voorzitter
  03:11:54 - 03:14:45 - ChristenUnie
  03:14:45 - 03:14:52 - voorzitter
  03:14:52 - 03:15:52 - CDA
  03:15:52 - 03:15:53 - voorzitter
  03:15:53 - 03:16:14 - CDA
  03:16:14 - 03:16:17 - voorzitter
  03:16:17 - 03:17:04 - ChristenUnie
  03:17:04 - 03:17:06 - voorzitter
  03:17:06 - 03:17:07 - ChristenUnie
  03:17:07 - 03:17:08 - voorzitter
  03:17:08 - 03:18:25 - Pro'98
  03:18:25 - 03:18:31 - voorzitter
  03:18:31 - 03:18:32 - Portefeuillehouder
  03:18:32 - 03:18:34 - voorzitter
  03:18:34 - 03:18:50 - Portefeuillehouder
  03:18:50 - 03:18:52 - voorzitter
  03:18:52 - 03:21:02 - Portefeuillehouder
  03:21:02 - 03:21:05 - voorzitter
  03:21:05 - 03:22:30 - Portefeuillehouder
  03:22:30 - 03:22:35 - voorzitter
  03:22:35 - 03:23:05 - ChristenUnie
  03:23:05 - 03:23:06 - Portefeuillehouder
  03:23:06 - 03:23:07 - voorzitter
  03:23:07 - 03:23:08 - Portefeuillehouder
  03:23:08 - 03:23:48 - CDA
  03:23:48 - 03:24:04 - voorzitter
  03:24:04 - 03:24:06 - Portefeuillehouder
  03:24:06 - 03:24:14 - voorzitter
  03:24:14 - 03:25:25 - Portefeuillehouder
  03:25:25 - 03:25:27 - voorzitter
  03:25:27 - 03:26:03 - Pro'98
  03:26:03 - 03:26:04 - voorzitter
  03:26:04 - 03:26:07 - voorzitter
  03:26:07 - 03:26:29 - SGP
  03:26:29 - 03:26:30 - voorzitter
  03:26:30 - 03:26:35 - SGP
  03:26:35 - 03:26:51 - voorzitter
  03:26:51 - 03:27:32 - VVD
  03:27:32 - 03:27:34 - voorzitter
  03:27:34 - 03:28:51 - Portefeuillehouder
  03:28:51 - 03:28:54 - voorzitter
  03:28:54 - 03:29:10 - Lokaal Belang
  03:29:10 - 03:29:11 - voorzitter
  03:29:11 - 03:29:12 - Lokaal Belang
  03:29:12 - 03:29:14 - voorzitter
  03:29:14 - 03:30:21 - Portefeuillehouder
  03:30:21 - 03:30:23 - voorzitter
  03:30:23 - 03:31:18 - Lokaal Belang
  03:31:18 - 03:31:20 - voorzitter
  03:31:20 - 03:33:41 - Portefeuillehouder
  03:33:41 - 03:33:42 - voorzitter
  03:33:42 - 03:33:43 - Portefeuillehouder
  03:33:43 - 03:33:45 - voorzitter
  03:33:45 - 03:34:10 - SGP
  03:34:10 - 03:34:11 - voorzitter
  03:34:11 - 03:35:20 - Portefeuillehouder
  03:35:20 - 03:35:24 - voorzitter
  03:35:24 - 03:36:01 - CDA
  03:36:01 - 03:36:02 - voorzitter
  03:36:02 - 03:37:24 - Portefeuillehouder
  03:37:24 - 03:37:52 - voorzitter
  03:37:52 - 03:38:09 - Portefeuillehouder
  03:38:09 - 03:41:15 - voorzitter
 7. 7

  Het RPLG legt de relatie tussen enerzijds de Strategische Agenda en Regionale Ruimtelijke Verkenning. En anderzijds de nationale doelstellingen uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Met het RPLG beschouwt de regio Foodvalley samen met de gemeenten de verschillende opgaven in het landelijk gebied in onderlinge samenhang. Onderdelen die nog uitgewerkt gaan worden, worden benoemd en er wordt aangegeven met welke belangrijke keuzes gemeenteraden te maken gaan krijgen. De uitwerking daarvan vindt plaats in de periode maart-juni 2023. De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het Groeidocument van het Regionaal Perspectief Landelijk gebied en daarop geen wensen en bedenkingen in te brengen.


  Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne


  Ter informatie is de brief van LTO Noord toegevoegd.

  Besluit

  Dit onderwerp is rijp voor besluitvorming en behoeft meningsvorming

  Toegezegd wordt dat getracht zal worden om nog voor de raadsvergadering een terugkoppeling te geven op de inbreng van de LTO (LB, JvdW).
  Antwoord: dit memo "Reactie n.a.v. brief LTO Noord over Groeidocument RPLG" is als bijlage toegevoegd.

  03:40:52 - 03:41:15 - voorzitter
  03:41:15 - 03:45:04 - deelnemer gesprek
  03:45:04 - 03:45:14 - voorzitter
  03:45:14 - 03:45:15 - deelnemer gesprek
  03:45:15 - 03:45:45 - ChristenUnie
  03:45:45 - 03:46:11 - deelnemer gesprek
  03:46:11 - 03:46:13 - voorzitter
  03:46:13 - 03:46:16 - deelnemer gesprek
  03:46:16 - 03:46:24 - voorzitter
  03:46:24 - 03:46:38 - ChristenUnie
  03:46:38 - 03:46:48 - voorzitter
  03:46:48 - 03:46:51 - ChristenUnie
  03:46:51 - 03:46:57 - voorzitter
  03:46:57 - 03:47:44 - SGP
  03:47:44 - 03:47:45 - voorzitter
  03:47:45 - 03:48:09 - deelnemer gesprek
  03:48:09 - 03:48:10 - voorzitter
  03:48:10 - 03:48:14 - voorzitter
  03:48:14 - 03:49:12 - Lokaal Belang
  03:49:12 - 03:49:13 - voorzitter
  03:49:13 - 03:49:33 - deelnemer gesprek
  03:49:33 - 03:49:37 - voorzitter
  03:49:37 - 03:49:53 - Burger Initiatief
  03:49:53 - 03:49:54 - voorzitter
  03:49:54 - 03:50:01 - deelnemer gesprek
  03:50:01 - 03:50:13 - voorzitter
  03:50:13 - 03:52:00 - VVD
  03:52:00 - 03:52:02 - voorzitter
  03:52:02 - 03:52:58 - Pro'98
  03:52:58 - 03:53:00 - voorzitter
  03:53:00 - 03:54:03 - SGP
  03:54:03 - 03:54:05 - voorzitter
  03:54:05 - 03:54:40 - ChristenUnie
  03:54:40 - 03:54:43 - voorzitter
  03:54:43 - 03:54:44 - ChristenUnie
  03:54:44 - 03:59:09 - adviseur
  03:59:09 - 03:59:10 - voorzitter
  03:59:10 - 03:59:50 - VVD
  03:59:50 - 03:59:51 - voorzitter
  03:59:51 - 03:59:53 - adviseur
  03:59:53 - 03:59:54 - voorzitter
  03:59:54 - 04:01:11 - Lokaal Belang
  04:01:11 - 04:01:13 - voorzitter
  04:01:13 - 04:02:01 - SGP
  04:02:01 - 04:02:02 - voorzitter
  04:02:02 - 04:03:56 - adviseur
  04:03:56 - 04:03:59 - voorzitter
  04:03:59 - 04:05:10 - ChristenUnie
  04:05:10 - 04:05:12 - voorzitter
  04:05:12 - 04:06:21 - Pro'98
  04:06:21 - 04:06:25 - SGP
  04:06:25 - 04:06:32 - Pro'98
  04:06:32 - 04:06:33 - voorzitter
  04:06:33 - 04:06:40 - SGP
  04:06:40 - 04:06:41 - voorzitter
  04:06:41 - 04:06:46 - SGP
  04:06:46 - 04:06:52 - voorzitter
  04:06:52 - 04:07:33 - SGP
  04:07:33 - 04:07:34 - voorzitter
  04:07:34 - 04:08:29 - adviseur
  04:08:29 - 04:08:30 - voorzitter
  04:08:30 - 04:09:30 - Portefeuillehouder of adviseur
  04:09:30 - 04:09:39 - voorzitter
  04:09:39 - 04:09:42 - Burger Initiatief
  04:09:42 - 04:09:46 - ChristenUnie
  04:09:46 - 04:10:10 - Burger Initiatief
  04:10:10 - 04:10:12 - voorzitter
  04:10:12 - 04:10:16 - adviseur
  04:10:16 - 04:11:12 - Portefeuillehouder of adviseur
  04:11:12 - 04:11:17 - voorzitter
  04:11:17 - 04:12:05 - VVD
  04:12:05 - 04:12:07 - voorzitter
  04:12:07 - 04:12:39 - CDA
  04:12:39 - 04:12:41 - voorzitter
  04:12:41 - 04:13:53 - ChristenUnie
  04:13:53 - 04:13:56 - voorzitter
  04:13:56 - 04:15:56 - adviseur
  04:15:56 - 04:16:50 - Portefeuillehouder of adviseur
  04:16:50 - 04:16:54 - voorzitter
  04:16:54 - 04:17:05 - VVD
  04:17:05 - 04:17:06 - voorzitter
  04:17:06 - 04:18:06 - adviseur
  04:18:06 - 04:19:20 - Portefeuillehouder of adviseur
  04:19:20 - 04:19:44 - voorzitter
  04:19:44 - 04:20:11 - deelnemer gesprek
  04:20:11 - 04:21:40 - voorzitter
 8. 8

  De forensenbelasting wordt geheven van onder meer de recreatieve objecten. Met name de recreatieve objecten die onder werking van de Wet WOZ vallen hebben te maken met een stijgende waardeontwikkeling. Bij een gelijkblijvende heffingsmaatstaf (de waarde waarover basisbedrag wordt betaald; daarboven een bedrag per 1000 Euro WOZ-waarde) zal de opbrengst fors meer stijgen dan de beoogde opbrengststijging van 3,25% t.o.v. vorig jaar. Het is onwenselijk en onredelijk om van een beperkte groep mensen substantieel meer te vragen dan beoogd conform de Verordening forensenbelasting 2023. In dit voorstel wordt een verhoging van de heffingsmaatstaf voorgesteld waardoor het te betalen bedrag gedempt wordt en de verwachte opbrengst uitkomt op de gewenste stijging van ongeveer 3,25% t.o.v. vorig jaar.  Uitgenodigd: wethouder W. Oosterwijk


  Dit hamerstuk is op verzoek van de fractie van Lokaal Belang geagendeerd.

  Besluit

  Dit onderwerp is rijp voor besluitvorming en behoeft geen meningsvorming.

  04:21:31 - 04:21:40 - voorzitter
  04:21:40 - 04:22:16 - Lokaal Belang
  04:22:16 - 04:22:18 - voorzitter
  04:22:18 - 04:23:55 - Portefeuillehouder
  04:23:55 - 04:23:56 - voorzitter
  04:23:56 - 04:24:19 - Lokaal Belang
  04:24:19 - 04:24:20 - voorzitter
  04:24:20 - 04:25:06 - Portefeuillehouder
  04:25:06 - 04:25:09 - Lokaal Belang
  04:25:09 - 04:25:24 - Portefeuillehouder
  04:25:24 - 04:25:25 - Lokaal Belang
  04:25:25 - 04:25:27 - voorzitter
  04:25:27 - 04:25:39 - Lokaal Belang
  04:25:39 - 04:25:44 - voorzitter
  04:25:44 - 04:25:45 - Portefeuillehouder
  04:25:45 - 04:26:14 - Pro'98
  04:26:14 - 04:26:16 - voorzitter
  04:26:16 - 04:26:36 - Pro'98
  04:26:36 - 04:26:37 - voorzitter
  04:26:37 - 04:26:46 - Pro'98
  04:26:46 - 04:26:47 - voorzitter
  04:26:47 - 04:27:45 - Portefeuillehouder
  04:27:45 - 04:27:46 - voorzitter
  04:27:46 - 04:27:58 - Portefeuillehouder
  04:27:58 - 04:28:05 - voorzitter
  04:28:05 - 04:28:16 - CDA
  04:28:16 - 04:28:17 - voorzitter
  04:28:17 - 04:28:57 - Portefeuillehouder
  04:28:57 - 04:28:58 - voorzitter
  04:28:58 - 04:29:03 - Portefeuillehouder
  04:29:03 - 04:29:05 - voorzitter
  04:29:05 - 04:29:25 - CDA
  04:29:25 - 04:29:26 - voorzitter
  04:29:26 - 04:29:30 - Portefeuillehouder
  04:29:30 - 04:29:32 - CDA
  04:29:32 - 04:29:34 - voorzitter
  04:29:34 - 04:29:59 - CDA
  04:29:59 - 04:30:01 - voorzitter
  04:30:01 - 04:31:01 - Portefeuillehouder
  04:31:01 - 04:31:35 - voorzitter
 9. 9

  Besluit

  Defensie heeft een datacentrum in Natura2000 gebied gerealiseerd, zonder dat er een stikstofprocedure is gevoegd, wat een vreemd signaal naar de boeren is. Toegezegd wordt om de de vraag of het college bereid is om contact op te nemen met Defensie in Den Haag, met de vraag of de restwarmte aan de gemeente toe kan komen, nog te beantwoorden. (LB, IL)

  04:31:30 - 04:31:35 - voorzitter
  04:31:35 - 04:32:39 - Lokaal Belang
  04:32:39 - 04:32:46 - voorzitter
  04:32:46 - 04:32:51 - Portefeuillehouder
  04:32:51 - 04:32:54 - voorzitter
  04:32:54 - 04:33:07 - Portefeuillehouder
  04:33:07 - 04:33:20 - voorzitter
  04:33:20 - 04:33:37 - Portefeuillehouder
 10. 10

  04:33:28 - 04:33:37 - Portefeuillehouder