Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

dinsdag 16 mei 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal

Voorzitter
De heer J.M. Schipper
Toelichting

Deze vergadering is openbaar. Publiek is van harte welkom zonder aanmelding vooraf. De vergadering is ook live en achteraf te bekijken via de webcast. Om mee te praten over een onderwerp moet u zich wel aanmelden. Zie voor meer informatie www.barneveld.nl/raad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:03 - 00:10:10 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:10:10 - 00:11:56 - voorzitter
 2. 2

  Ambulancezorg Gelderland-Midden van de VGGM verzorgt de ambulancezorg in de regio Gelderland Midden. Tijdens de commissievergadering geeft dhr. Jan Goselink (Manager Regionale Ambulancevoorziening Gelderland Midden VGGM) een toelichting op ontwikkelingen in de ambulancezorg. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de nieuwe centrale meldkamer voor Oost-Nederland in Apeldoorn, de positie van ambulanceposten en de aanrijdtijden in de gemeente Barneveld. Ook wordt een toelichting gegeven op de komende veranderingen in de urgentieclassificering en de wijzigingen die dit met zich meebrengt voor de toekomstige rapportages. De presentatie is bijgevoegd. 
  De brandbrief die gestuurd is door de fractie van Lokaal Belang en de reacties hierop van de VGGM en het ministerie van VWS, zijn ook toegevoegd.

  Voorafgaand aan de vergadering kunt u, van 19.00 - 19.30 uur, op het Raadhuisplein ook een kijkje nemen in een ambulance.
  Uitgenodigd:  burgemeester J. van der Tak en wethouder J.M. de Heer-Verheij

  Besluit

  Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

  00:11:27 - 00:11:56 - voorzitter
  00:30:14 - 00:31:35 - Lokaal Belang
  00:33:54 - 00:34:07 - voorzitter
  00:34:13 - 00:34:50 - ChristenUnie
  00:35:56 - 00:37:05 - Lokaal Belang
  00:40:47 - 00:41:31 - SGP
  00:42:39 - 00:42:45 - SGP
  00:43:09 - 00:44:08 - ChristenUnie
  00:44:59 - 00:45:37 - voorzitter
  00:59:55 - 01:00:24 - voorzitter
  01:00:24 - 01:01:22 - Pro'98
  01:02:59 - 01:03:00 - voorzitter
  01:03:01 - 01:03:27 - CDA
  01:04:05 - 01:07:32 - voorzitter
 3. 3

  Dit onderwerp is, als vervolg op het raadstafelgesprek dorpsplannen op 12 april, geagendeerd op verzoek van de fractie van Pro’98. Pro '98 wil de gang van zaken bespreken om extra actie van het college te vragen voor het gebrek aan een helder proces rondom de uitvoering van dorpsplannen en dorpsvisies en de stagnering van deze uitvoering.
  Bijgevoegd zijn, naast het agenderingsverzoek van Pro '98, ook het discussiememo van Pro '98 ten behoeve van het raadstafelgesprek en het beknopte verslag van dit raadstafelgesprek.


  Uitgenodigd: de plaatselijk belangen en wethouder W. Oosterwijk

  Besluit

  Dit onderwerp is besproken en behoeft geen besluitvorming.

  Toegezegd wordt dat een overzicht van de voortgang van de totstandkoming van dorpsplannen in het 4e kwartaal van '23 t/k naar de raad komt (SL/BI).

  01:06:33 - 01:07:32 - voorzitter
  01:07:32 - 01:08:25 - Pro'98
  01:08:25 - 01:08:33 - voorzitter
  01:08:33 - 01:08:42 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:08:42 - 01:08:49 - voorzitter
  01:08:49 - 01:08:59 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:08:59 - 01:09:28 - voorzitter
  01:09:28 - 01:13:08 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:13:08 - 01:13:22 - voorzitter
  01:13:22 - 01:14:04 - Pro'98
  01:14:04 - 01:14:05 - voorzitter
  01:14:05 - 01:15:19 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:15:19 - 01:15:34 - voorzitter
  01:15:34 - 01:15:36 - CDA
  01:15:36 - 01:16:34 - CDA
  01:16:34 - 01:16:52 - voorzitter
  01:16:52 - 01:18:03 - ChristenUnie
  01:18:03 - 01:18:13 - voorzitter
  01:18:13 - 01:21:29 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:21:29 - 01:21:33 - voorzitter
  01:21:33 - 01:23:03 - Burger Initiatief
  01:23:03 - 01:23:05 - voorzitter
  01:23:05 - 01:24:32 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:24:32 - 01:24:33 - voorzitter
  01:24:33 - 01:25:12 - Burger Initiatief
  01:25:12 - 01:25:20 - voorzitter
  01:25:20 - 01:28:29 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:28:29 - 01:28:34 - voorzitter
  01:29:27 - 01:29:28 - voorzitter
  01:29:28 - 01:29:57 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:30:15 - 01:30:34 - voorzitter
  01:30:34 - 01:30:42 - ChristenUnie
  01:30:42 - 01:30:43 - voorzitter
  01:30:43 - 01:30:55 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:30:55 - 01:32:13 - Pro'98
  01:32:13 - 01:32:17 - voorzitter
  01:32:17 - 01:33:09 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:33:09 - 01:33:22 - voorzitter
  01:33:22 - 01:34:44 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:34:44 - 01:34:45 - voorzitter
  01:34:45 - 01:35:02 - VVD
  01:35:02 - 01:35:16 - voorzitter
  01:35:16 - 01:35:29 - VVD
  01:35:29 - 01:35:31 - voorzitter
  01:35:31 - 01:36:14 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:36:14 - 01:36:15 - voorzitter
  01:36:15 - 01:37:01 - Burger Initiatief
  01:37:01 - 01:37:10 - voorzitter
  01:37:10 - 01:38:14 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:38:14 - 01:38:16 - voorzitter
  01:38:16 - 01:39:02 - Burger Initiatief
  01:39:02 - 01:39:03 - voorzitter
  01:39:03 - 01:39:42 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:39:42 - 01:39:43 - voorzitter
  01:39:43 - 01:40:03 - Burger Initiatief
  01:40:03 - 01:40:06 - voorzitter
  01:40:06 - 01:40:12 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:40:12 - 01:40:20 - voorzitter
  01:40:20 - 01:40:55 - SGP
  01:40:55 - 01:41:03 - voorzitter
  01:41:03 - 01:42:12 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:42:12 - 01:42:21 - voorzitter
  01:42:21 - 01:42:31 - Pro'98
  01:42:31 - 01:42:36 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:42:36 - 01:42:40 - Pro'98
  01:42:40 - 01:42:42 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:42:42 - 01:42:51 - voorzitter
  01:42:51 - 01:42:52 - ChristenUnie
  01:42:52 - 01:42:53 - voorzitter
  01:42:53 - 01:43:26 - ChristenUnie
  01:43:26 - 01:43:28 - voorzitter
  01:43:28 - 01:45:01 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:45:01 - 01:45:13 - voorzitter
  01:45:30 - 01:53:36 - voorzitter
 4. 4

  01:45:45 - 01:53:36 - voorzitter
  01:53:36 - 01:53:43 - Pro'98
  01:53:43 - 01:53:48 - voorzitter
  01:53:48 - 01:55:13 - Pro'98
  01:55:13 - 01:55:57 - voorzitter
 5. 5

  Voorgesteld wordt om geen zienswijzen in te dienen op de begroting 2024 en de 1e begrotingswijziging 2023. De begroting 2024 is overeenkomstig de Kaderbrief 2024. De 1e begrotingswijziging 2023 betreft de aanpassing van de begroting 2023 vanwege het vastgestelde UP2023. Het jaarresultaat over 2022 is positief.


  Uitgenodigd: wethouder W. Oosterwijk

  Besluit

  Dit onderwerp is rijp voor besluitvorming en behoeft geen meningsvorming.

  Toegezegd wordt dat de benchmark (van 2 jaar oud) wordt toegestuurd (JvdW/BI). Deze is toegevoegd.  
  Volgens afspraak wordt medio '24 gerapporteerd hoe het innovatiebudget is besteed en wat de effecten daarvan zijn. (GB/SGP).

  01:55:30 - 01:55:57 - voorzitter
  01:55:57 - 01:57:11 - ChristenUnie
  01:57:11 - 01:57:20 - voorzitter
  01:57:20 - 01:57:46 - VVD
  01:57:46 - 01:57:50 - voorzitter
  01:57:50 - 01:57:53 - Burger Initiatief
  01:57:53 - 01:57:58 - voorzitter
  01:57:58 - 01:57:59 - ChristenUnie
  01:57:59 - 01:58:04 - voorzitter
  01:58:04 - 01:58:06 - Portefeuillehouder of adviseur
  01:58:06 - 01:58:08 - voorzitter
  01:58:08 - 01:58:43 - adviseur
  01:58:43 - 01:59:17 - VVD
  01:59:17 - 02:00:34 - adviseur
  02:00:34 - 02:00:35 - voorzitter
  02:00:35 - 02:00:59 - ChristenUnie
  02:00:59 - 02:01:00 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:01:00 - 02:01:01 - voorzitter
  02:01:01 - 02:01:26 - CDA
  02:01:26 - 02:01:29 - voorzitter
  02:01:29 - 02:02:25 - adviseur
  02:02:25 - 02:02:27 - voorzitter
  02:02:27 - 02:03:35 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:03:35 - 02:03:39 - voorzitter
  02:03:39 - 02:03:57 - Lokaal Belang
  02:03:57 - 02:03:58 - voorzitter
  02:03:58 - 02:04:22 - adviseur
  02:04:22 - 02:04:25 - voorzitter
  02:04:25 - 02:05:03 - SGP
  02:05:03 - 02:05:15 - voorzitter
  02:05:15 - 02:05:38 - Burger Initiatief
  02:05:38 - 02:05:41 - voorzitter
  02:05:41 - 02:06:27 - Pro'98
  02:06:27 - 02:06:32 - voorzitter
  02:06:32 - 02:07:59 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:07:59 - 02:08:01 - Lokaal Belang
  02:08:01 - 02:08:09 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:08:09 - 02:08:40 - Lokaal Belang
  02:08:40 - 02:08:44 - voorzitter
  02:08:44 - 02:09:05 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:09:05 - 02:09:06 - Lokaal Belang
  02:09:06 - 02:09:11 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:09:11 - 02:09:28 - Lokaal Belang
  02:09:28 - 02:11:05 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:11:05 - 02:11:07 - voorzitter
  02:11:07 - 02:11:13 - Burger Initiatief
  02:11:13 - 02:11:17 - voorzitter
  02:11:17 - 02:11:23 - Burger Initiatief
  02:11:23 - 02:11:31 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:11:31 - 02:11:34 - Burger Initiatief
  02:11:34 - 02:11:59 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:11:59 - 02:12:03 - voorzitter
  02:12:03 - 02:12:53 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:12:53 - 02:13:08 - adviseur
  02:13:08 - 02:13:10 - voorzitter
  02:13:10 - 02:13:12 - SGP
  02:13:12 - 02:13:13 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:13:13 - 02:13:29 - adviseur
  02:13:29 - 02:15:16 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:15:16 - 02:15:19 - voorzitter
  02:15:19 - 02:16:04 - ChristenUnie
  02:16:04 - 02:16:05 - voorzitter
  02:16:05 - 02:17:06 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:17:06 - 02:17:09 - voorzitter
  02:17:09 - 02:17:33 - CDA
  02:17:33 - 02:18:38 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:18:38 - 02:18:39 - voorzitter
  02:18:39 - 02:19:01 - Lokaal Belang
  02:19:01 - 02:19:03 - voorzitter
  02:19:03 - 02:19:19 - Burger Initiatief
  02:19:19 - 02:19:22 - adviseur
  02:19:22 - 02:19:25 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:19:25 - 02:19:27 - adviseur
  02:19:27 - 02:22:05 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:22:05 - 02:23:44 - adviseur
  02:23:44 - 02:23:46 - voorzitter
  02:23:46 - 02:24:54 - adviseur
  02:24:54 - 02:25:16 - voorzitter
  02:25:16 - 02:26:32 - VVD
  02:26:32 - 02:26:36 - voorzitter
  02:26:36 - 02:26:58 - Pro'98
  02:26:58 - 02:26:59 - voorzitter
  02:26:59 - 02:27:35 - ChristenUnie
  02:27:35 - 02:27:37 - voorzitter
  02:27:37 - 02:27:59 - SGP
  02:27:59 - 02:28:03 - voorzitter
  02:28:03 - 02:28:27 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:28:27 - 02:28:50 - VVD
  02:28:50 - 02:29:55 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:29:55 - 02:30:02 - voorzitter
  02:30:02 - 02:30:06 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:30:06 - 02:30:21 - adviseur
  02:30:21 - 02:30:30 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:30:30 - 02:30:31 - voorzitter
  02:30:31 - 02:30:54 - Pro'98
  02:30:54 - 02:33:48 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:33:48 - 02:33:49 - voorzitter
  02:33:49 - 02:33:51 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:33:51 - 02:34:03 - voorzitter
  02:34:03 - 02:34:10 - Pro'98
  02:34:10 - 02:34:17 - SGP
  02:34:17 - 02:34:32 - voorzitter
  02:34:32 - 02:34:51 - VVD
  02:34:51 - 02:34:57 - voorzitter
  02:34:57 - 02:35:45 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:35:45 - 02:37:23 - voorzitter
 6. 6

  Met de betreffende jaarrekening en meerjarenbegroting worden de financiële voortgang en kaders voor de regionale samenwerking in Regio Foodvalley inzichtelijk gemaakt. De jaarrekening 2022 sluit €76.655 positief. De begroting 2024-2027 is op basis van de kaderbrief Regio Foodvalley 2024-2027 opgesteld, die in de raad van maart 2023 is behandeld. Voorgesteld wordt om geen zienswijzen in te dienen.


  Uitgenodigd wethouder B. Wijnne

  Besluit

  Dit onderwerp is rijp voor besluitvorming en behoeft geen meningsvorming.

  02:37:07 - 02:37:23 - voorzitter
  02:37:23 - 02:38:47 - VVD
  02:38:47 - 02:38:55 - voorzitter
  02:38:55 - 02:41:15 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:41:15 - 02:41:18 - voorzitter
  02:41:18 - 02:41:52 - SGP
  02:41:52 - 02:41:53 - voorzitter
  02:41:53 - 02:44:13 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:44:13 - 02:44:15 - VVD
  02:44:15 - 02:44:16 - voorzitter
  02:44:16 - 02:44:23 - VVD
  02:44:23 - 02:44:24 - voorzitter
  02:44:24 - 02:45:07 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:45:07 - 02:45:08 - voorzitter
  02:45:08 - 02:45:24 - VVD
  02:45:24 - 02:45:26 - voorzitter
  02:45:26 - 02:45:50 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:45:50 - 02:45:53 - voorzitter
  02:45:53 - 02:46:06 - Pro'98
  02:46:06 - 02:47:12 - voorzitter
  02:47:12 - 02:48:22 - VVD
  02:48:22 - 02:48:34 - voorzitter
  02:48:34 - 02:50:30 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:50:30 - 02:50:31 - voorzitter
  02:50:31 - 02:50:41 - Lokaal Belang
  02:50:41 - 02:50:42 - voorzitter
  02:50:42 - 02:51:28 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:51:28 - 02:51:31 - voorzitter
  02:51:31 - 02:52:07 - SGP
  02:52:07 - 02:52:08 - voorzitter
  02:52:08 - 02:53:02 - Portefeuillehouder of adviseur
 7. 7

  Per 1 juli 2022 is het wetsvoorstel Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen in werking getreden. Regio Foodvalley heeft in het vervolg hierop een ontwerp gemeenschappelijke regeling opgesteld en de Regiocommissie een ontwerp Instellingsbesluit. In februari 2023 is de wijziging van de gemeenschappelijke regeling aan de raad voorgelegd. Dit voorstel is geamendeerd vastgesteld; de raad heeft de wens uitgesproken om de openbare vergaderingen via
  een livestream uit te zenden. Nu alle raden uit de regiogemeenten hun wensen en bedenkingen kenbaar hebben gemaakt en dit niet geleid heeft tot aanpassing van de teksten uit de concept GR wordt u gevraagd het college toestemming te verlenen tot ondertekening van de gewijzigde GR van Regio Foodvalley.


  Dit hamerstuk is op verzoek van de fractie van de VVD geagendeerd. 


  Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne

  Besluit

  Dit onderwerp is rijp voor besluitvorming en behoeft geen meningsvorming.

  02:52:30 - 02:53:02 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:53:02 - 02:53:03 - SGP
  02:53:03 - 02:53:04 - voorzitter
  02:53:04 - 02:53:30 - SGP
  02:53:30 - 02:53:32 - voorzitter
  02:53:32 - 02:54:04 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:54:04 - 02:54:53 - voorzitter
  02:54:53 - 02:55:07 - Pro'98
  02:55:07 - 02:55:13 - voorzitter
  02:55:13 - 02:55:34 - deelnemer gesprek
  02:55:34 - 02:55:39 - voorzitter
  02:55:39 - 02:56:20 - deelnemer gesprek
  02:56:20 - 02:56:22 - voorzitter
  02:56:22 - 02:57:24 - Portefeuillehouder of adviseur
 8. 8

  Voorstellen onder dit agendapunt worden niet besproken in de commissie, tenzij zich insprekers melden of een of meer fracties alsnog bespreking vragen. Dit kan worden gemeld tot uiterlijk 10 uur de dinsdagochtend vóór de commissievergadering.

 9. 8.a

  De voorlopige jaarrekening 2022 en Ontwerp Begroting 2024 van Regio De Vallei wordt aangeboden door het bestuur van Regio De Vallei. Voorgesteld wordt om geen zienswijzen in te dienen. Daarnaast wordt voorgesteld vanaf 2024 af te zien van de mogelijkheid tot het geven van zienswijzen op de begroting en begrotingswijzigingen als de begroting niet afwijkt van wat in de gemeentelijke begroting is voorzien en er geen belangrijke beleidsmatige wijzigingen zijn.

 10. 9

  Vanuit de fractie van Pro '98 worden, n.a.v. de Brief van Platform Cannabis Ondernemingen Nederland (PCN), die op de Lijst ingekomen stuken van 26 april staat (A-5), de volgende vragen gesteld:
  Het is bekend dat in de gemeente Barneveld ook drugs gebruikt wordt in de samenleving. Daarbij is het gevaarlijk als dit gebeurd buiten onze gemeente waarbij deze personen onder invloed terugreizen met alle gevolgen van dien.
  1. Wat is de intentie van het college en ten aanzien van coffeeshops?
  2. Is het college zich  bewust van dat bij coffeeshops over het algemeen de drugsproblematiek in de gemeente niet meer wordt maar wel beter te reguleren is door de gemeente?
  3. Wil de gemeente overwegen op basis van deze argumenten als er eventueel een initiatief komt dit wel toe te staan?


  Uitgenodigd: burgemeester J. van der Tak

  02:57:00 - 02:57:24 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:57:24 - 02:57:27 - voorzitter
  02:57:27 - 02:57:51 - Portefeuillehouder of adviseur
  02:57:51 - 02:58:03 - voorzitter
  02:58:03 - 02:58:09 - deelnemer gesprek
  02:58:09 - 02:58:29 - voorzitter
  02:58:29 - 02:59:40 - Pro'98
  02:59:40 - 02:59:42 - voorzitter
  02:59:42 - 03:01:41 - Portefeuillehouder of adviseur
  03:01:41 - 03:02:00 - voorzitter
 11. 9

  03:01:54 - 03:02:00 - voorzitter
  03:02:00 - 03:02:10 - voorzitter