Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

woensdag 1 december 2021

19:30 - 22:10

Locatie
digitaal, via teams
Voorzitter
De heer J.W. van den Born
Toelichting

De commissievergadering wordt digitaal gehouden via Teams. De deelnemers aan het gesprek krijgen een link met toelichting. De vergadering is openbaar en is live en achteraf te volgen via www.barneveld.nl/live.
Voor deelname aan het Gesprek kunt u zich aanmelden tot de dag voor de vergadering via raadsondersteuning@barneveld.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Dit besluit, die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 10 november 2021 stond (B- 1.11) , is geagendeerd op verzoek van de fracties van de VVD, Pro'98, CDA en ChristenUnie.

De VVD fractie wil graag in gesprek met de verantwoordelijk portefeuillehouder over de uitvoering van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS). De evaluatie van het college geeft voor de fractie aanleiding om dit onderwerp te bespreken in de commissie.
Pro'98 wil graag in gesprek met de commissie over de mogelijkheden om ondanks corona toch in contact te komen met deze doelgroep.
Het CDA wil graag de praktijk en ervaringen bespreken.
De ChristenUnie wil graag weten welke mogelijkheden er nog meer zijn om schulden te voorkomen.

Uitgenodigd : Wethouder A.H. van de Burgwal.

Besluit

Vragen van Lokaal Belang, de heer Marsman:
Welke keuzes heeft de gemeente wanneer het gaat om het verwerken van de gegevens over het contact dat wel of niet is geweest?
Welke rol heeft de AVG in het verwerken van deze gegevens?
Naar mijn weten maakt de AVG het mogelijk om geen inhoudelijke info te geven over het contact dat is geweest.
Als iemand aangeeft niet mee te willen werken, dan mag dit niet gedeeld worden.
In het systeem wordt dit onder hetzelfde kopje weggezet als “er is geen contact geweest”, klopt dit?

antwoord:
Op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) mogen leveranciers van vaste lasten (die een hoge voorspellende waarde hebben met betrekking tot het ontstaan van problematische schulden) signalen van betalingsachterstanden delen met de gemeente. De gemeente kan vervolgens in het kader van vroegsingalering besluiten in contact te komen met het huishouden om een hulpaanbod te doen. De AVG maakt het inderdaad niet mogelijk verdere informatie te delen met leveranciers van signalen. Aan een leverancier wordt door de gemeente enkel teruggekoppeld of er sprake is van een vervolgtraject of niet. Dit zodat de leverancier in het geval van een vervolgtraject mogelijk lopende incassomaatregelen kan stopzetten in afwachting van het vervolg.
Wanneer een huishouden niet open staat voor een hulpaanbod, kan deze daardoor iedere keer dat sprake is van een betalingsachterstand terugkeren op de lijst met betalingsachterstanden. Wanneer een huishouden dit niet wil zou dit huishouden zelf contact kunnen zoeken met de leverancier om deze te verzoeken geen gegevens te delen met de gemeente.

00:01:24 - 00:01:54 - Voorzitter
00:01:54 - 00:03:02 - deelnemer gesprek
00:03:02 - 00:03:10 - VVD
00:03:10 - 00:04:57 - ChristenUnie
00:04:57 - 00:06:05 - Pro'98
00:06:05 - 00:07:14 - CDA
00:07:14 - 00:09:46 - Portefeuillehouder of adviseur
00:09:46 - 00:10:39 - ChristenUnie
00:10:39 - 00:10:54 - SGP
00:10:54 - 00:12:51 - Portefeuillehouder
00:12:51 - 00:13:14 - VVD
00:13:14 - 00:15:08 - Portefeuillehouder
00:15:08 - 00:16:50 - adviseur
00:16:50 - 00:16:56 - ChristenUnie
00:16:56 - 00:17:31 - SGP
00:17:31 - 00:18:00 - Lokaal Belang
00:18:00 - 00:18:23 - ChristenUnie
00:18:23 - 00:19:17 - Portefeuillehouder
00:19:17 - 00:19:58 - Lokaal Belang
00:19:58 - 00:20:39 - Portefeuillehouder
00:20:39 - 00:22:23 - adviseur
00:22:23 - 00:23:18 - Voorzitter

Toelichting op en bespreking van de Rapportage Jeugd.

Uitgenodigd : Wethouder P.J.T. van Daalen.

00:23:18 - 00:27:33 - adviseur
00:27:33 - 00:27:53 - VVD
00:27:53 - 00:29:00 - adviseur
00:29:00 - 00:29:37 - CDA
00:29:37 - 00:31:09 - SGP
00:31:09 - 00:31:57 - adviseur
00:32:05 - 00:32:40 - Burger Initiatief
00:32:40 - 00:35:37 - adviseur
00:35:37 - 00:36:16 - ChristenUnie
00:36:16 - 00:38:55 - adviseur
00:38:55 - 00:39:44 - ChristenUnie
00:39:44 - 00:40:25 - Lokaal Belang
00:40:25 - 00:40:53 - SGP
00:40:53 - 00:45:42 - adviseur
00:45:42 - 00:46:46 - Burger Initiatief
00:46:46 - 00:47:26 - adviseur
00:47:26 - 00:49:26 - Burger Initiatief
00:49:26 - 00:53:47 - adviseur
00:53:47 - 00:54:32 - SGP
00:54:32 - 00:56:12 - adviseur
00:56:12 - 00:56:30 - Burger Initiatief
00:56:30 - 00:58:05 - adviseur
00:58:05 - 00:58:50 - Burger Initiatief
00:58:50 - 00:59:20 - ChristenUnie
00:59:20 - 01:01:31 - portefeuillehouder
01:01:31 - 01:04:16 - adviseur
01:04:16 - 01:04:29 - Voorzitter
01:04:29 - 01:05:58 - CDA
01:05:58 - 01:07:41 - Burger Initiatief
01:07:41 - 01:09:17 - Lokaal Belang
01:09:17 - 01:10:22 - SGP
01:10:22 - 01:11:26 - VVD
01:11:33 - 01:20:03 - Portefeuillehouder
01:20:03 - 01:20:05 - VVD
01:20:15 - 01:21:11 - Portefeuillehouder
01:21:11 - 01:21:45 - Voorzitter

Dit besluit, die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 10 november 2021 stond (B- 1.3) , is geagendeerd op verzoek van de fractie van het CDA.
Het CDA wil graag de praktijk verder bespreken met het college.

Uitgenodigd : wethouder P.J.T. van Daalen.

Besluit

Wethouder Van Daalen zal in de Barneveldse krant bij gemeenteberichten de vertrouwenspersoon en cliëntondersteuning onder de brengen.

01:21:45 - 01:24:50 - CDA
01:24:50 - 01:26:24 - Portefeuillehouder
01:26:24 - 01:26:45 - CDA
01:26:45 - 01:28:32 - Portefeuillehouder
01:28:32 - 01:30:32 - adviseur
01:30:32 - 01:30:45 - SGP
01:30:45 - 01:31:25 - ChristenUnie
01:31:25 - 01:31:56 - VVD
01:31:56 - 01:33:54 - portefeuillehouder
01:33:54 - 01:41:20 - voorzitter

Bij het maken van uitbreidingsplannen van de Burgthof blijkt dat door de complexiteit van het gebouw en het aantal
gebruikers het toegekende krediet tekort schiet. Met dit voorstel wordt de raad verzocht in te stemmen met aanvullend krediet.

Uitgenodigd : wethouder D.J. Dorrestijn- Taal

Besluit

Het agendapunt is rijp voor behandeling in de raadsvergadering van 15 december 2021: rechtstreeks in de besluitvorming.

01:41:20 - 01:44:29 - deelnemer gesprek
01:44:29 - 01:44:38 - voorzitter
01:44:38 - 01:45:35 - Lokaal Belang
01:45:35 - 01:46:34 - deelnemer gesprek
01:46:34 - 01:47:11 - CDA
01:47:11 - 01:47:50 - deelnemer gesprek
01:47:50 - 01:48:12 - Pro'98
01:48:12 - 01:49:19 - deelnemer gesprek
01:49:19 - 01:50:13 - ChristenUnie
01:50:13 - 01:52:10 - deelnemer gesprek
01:52:10 - 01:52:49 - SGP
01:52:49 - 01:53:11 - deelnemer gesprek
01:53:11 - 01:53:14 - Voorzitter
01:53:14 - 01:53:54 - VVD
01:53:54 - 01:54:53 - ChristenUnie
01:54:53 - 01:56:25 - Pro'98
01:56:25 - 01:57:01 - CDA
01:57:01 - 01:58:38 - SGP
01:58:38 - 01:59:14 - Burger Initiatief
01:59:14 - 01:59:50 - Lokaal Belang
01:59:50 - 02:06:20 - Portefeuillehouder
02:06:20 - 02:07:29 - SGP
02:07:29 - 02:08:49 - Portefeuillehouder
02:08:49 - 02:09:47 - SGP
02:09:47 - 02:11:10 - Portefeuillehouder
02:11:10 - 02:11:47 - SGP
02:11:47 - 02:12:16 - Portefeuillehouder
02:12:16 - 02:12:39 - Pro'98
02:12:39 - 02:13:03 - Burger Initiatief
02:13:03 - 02:13:44 - Portefeuillehouder
02:13:44 - 02:16:22 - adviseur
02:16:22 - 02:17:23 - Pro'98
02:17:23 - 02:20:27 - adviseur
02:20:27 - 02:21:05 - SGP
02:21:05 - 02:21:34 - Voorzitter

Dit raadsvoorstel heeft betrekking op De Wheemschool en de Julianaschool die de komende jaren steeds recht op een klein stukje uitbreiding hebben vanwege
de groei van het aantal leerlingen. Om in één keer een grotere uitbreiding mogelijk te maken, dan waar volgens de
verordening nu al recht op is, zijn de schoolbesturen bereid voor te financieren. Dit betekent een beter totaalplan, minder
overlast voor de school en minder kosten voor de gemeente. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de grotere uitbreiding, de voorfinanciering door de schoolbesturen en het beschikbaar stellen van een bedrag voor de komende jaren van max. € 1.126.200 voor de Julianaschool en een bedrag van € 822.200 voor de Wheemschool.

Uitgenodigd : wethouder D.J. Dorrestijn- Taal

Besluit

Het agendapunt is rijp voor behandeling in de raadsvergadering van 15 december 2021: rechtstreeks in de besluitvorming.

02:21:34 - 02:24:08 - deelnemer gesprek
02:24:08 - 02:24:17 - Voorzitter
02:24:17 - 02:24:59 - CDA
02:24:59 - 02:26:38 - deelnemer gesprek
02:26:38 - 02:26:56 - ChristenUnie
02:26:56 - 02:27:13 - Pro'98
02:27:13 - 02:27:40 - deelnemer gesprek
02:27:40 - 02:28:27 - adviseur
02:28:27 - 02:29:48 - SGP
02:29:48 - 02:31:13 - ChristenUnie
02:31:13 - 02:32:01 - CDA
02:32:01 - 02:32:42 - Burger Initiatief
02:32:42 - 02:33:19 - Pro'98
02:33:19 - 02:34:08 - Lokaal Belang
02:34:08 - 02:40:53 - Portefeuillehouder
02:40:53 - 02:43:28 - adviseur
02:43:28 - 02:43:33 - Voorzitter
02:43:33 - 02:44:08 - deelnemer gesprek
02:44:08 - 02:44:51 - Voorzitter