Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

woensdag 1 december 2021

19:30 - 22:10

Locatie
digitaal, via teams
Voorzitter
De heer J.W. van den Born
Toelichting

De commissievergadering wordt digitaal gehouden via Teams. De deelnemers aan het gesprek krijgen een link met toelichting. De vergadering is openbaar en is live en achteraf te volgen via www.barneveld.nl/live.
Voor deelname aan het Gesprek kunt u zich aanmelden tot de dag voor de vergadering via raadsondersteuning@barneveld.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Dit besluit, die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 10 november 2021 stond (B- 1.11) , is geagendeerd op verzoek van de fracties van de VVD, Pro'98, CDA en ChristenUnie.

  De VVD fractie wil graag in gesprek met de verantwoordelijk portefeuillehouder over de uitvoering van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS). De evaluatie van het college geeft voor de fractie aanleiding om dit onderwerp te bespreken in de commissie.
  Pro'98 wil graag in gesprek met de commissie over de mogelijkheden om ondanks corona toch in contact te komen met deze doelgroep.
  Het CDA wil graag de praktijk en ervaringen bespreken.
  De ChristenUnie wil graag weten welke mogelijkheden er nog meer zijn om schulden te voorkomen.

  Uitgenodigd : Wethouder A.H. van de Burgwal.

  Besluit

  Vragen van Lokaal Belang, de heer Marsman:
  Welke keuzes heeft de gemeente wanneer het gaat om het verwerken van de gegevens over het contact dat wel of niet is geweest?
  Welke rol heeft de AVG in het verwerken van deze gegevens?
  Naar mijn weten maakt de AVG het mogelijk om geen inhoudelijke info te geven over het contact dat is geweest.
  Als iemand aangeeft niet mee te willen werken, dan mag dit niet gedeeld worden.
  In het systeem wordt dit onder hetzelfde kopje weggezet als “er is geen contact geweest”, klopt dit?

  antwoord:
  Op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) mogen leveranciers van vaste lasten (die een hoge voorspellende waarde hebben met betrekking tot het ontstaan van problematische schulden) signalen van betalingsachterstanden delen met de gemeente. De gemeente kan vervolgens in het kader van vroegsingalering besluiten in contact te komen met het huishouden om een hulpaanbod te doen. De AVG maakt het inderdaad niet mogelijk verdere informatie te delen met leveranciers van signalen. Aan een leverancier wordt door de gemeente enkel teruggekoppeld of er sprake is van een vervolgtraject of niet. Dit zodat de leverancier in het geval van een vervolgtraject mogelijk lopende incassomaatregelen kan stopzetten in afwachting van het vervolg.
  Wanneer een huishouden niet open staat voor een hulpaanbod, kan deze daardoor iedere keer dat sprake is van een betalingsachterstand terugkeren op de lijst met betalingsachterstanden. Wanneer een huishouden dit niet wil zou dit huishouden zelf contact kunnen zoeken met de leverancier om deze te verzoeken geen gegevens te delen met de gemeente.

  00:01:28 - 00:01:58 - Voorzitter
  00:01:58 - 00:03:06 - deelnemer gesprek
  00:03:06 - 00:03:14 - VVD
  00:03:14 - 00:05:01 - ChristenUnie
  00:05:01 - 00:06:08 - Pro'98
  00:06:08 - 00:07:18 - CDA
  00:07:18 - 00:09:50 - Portefeuillehouder of adviseur
  00:09:50 - 00:10:43 - ChristenUnie
  00:10:43 - 00:10:58 - SGP
  00:10:58 - 00:12:55 - Portefeuillehouder
  00:12:55 - 00:13:18 - VVD
  00:13:18 - 00:15:12 - Portefeuillehouder
  00:15:12 - 00:16:54 - adviseur
  00:16:54 - 00:17:00 - ChristenUnie
  00:17:00 - 00:17:35 - SGP
  00:17:35 - 00:18:04 - Lokaal Belang
  00:18:04 - 00:18:27 - ChristenUnie
  00:18:27 - 00:19:21 - Portefeuillehouder
  00:19:21 - 00:20:02 - Lokaal Belang
  00:20:02 - 00:20:43 - Portefeuillehouder
  00:20:43 - 00:22:27 - adviseur
  00:22:27 - 00:23:22 - Voorzitter
 2. Toelichting op en bespreking van de Rapportage Jeugd.

  Uitgenodigd : Wethouder P.J.T. van Daalen.

  00:23:22 - 00:27:37 - adviseur
  00:27:37 - 00:27:57 - VVD
  00:27:57 - 00:29:04 - adviseur
  00:29:04 - 00:29:41 - CDA
  00:29:41 - 00:31:13 - SGP
  00:31:13 - 00:32:01 - adviseur
  00:32:09 - 00:32:44 - Burger Initiatief
  00:32:44 - 00:35:41 - adviseur
  00:35:41 - 00:36:20 - ChristenUnie
  00:36:20 - 00:38:59 - adviseur
  00:38:59 - 00:39:48 - ChristenUnie
  00:39:48 - 00:40:29 - Lokaal Belang
  00:40:29 - 00:40:57 - SGP
  00:40:57 - 00:45:46 - adviseur
  00:45:46 - 00:46:50 - Burger Initiatief
  00:46:50 - 00:47:30 - adviseur
  00:47:30 - 00:49:29 - Burger Initiatief
  00:49:29 - 00:53:51 - adviseur
  00:53:51 - 00:54:36 - SGP
  00:54:36 - 00:56:16 - adviseur
  00:56:16 - 00:56:34 - Burger Initiatief
  00:56:34 - 00:58:09 - adviseur
  00:58:09 - 00:58:54 - Burger Initiatief
  00:58:54 - 00:59:24 - ChristenUnie
  00:59:24 - 01:01:35 - portefeuillehouder
  01:01:35 - 01:04:20 - adviseur
  01:04:20 - 01:04:33 - Voorzitter
  01:04:33 - 01:06:02 - CDA
  01:06:02 - 01:07:45 - Burger Initiatief
  01:07:45 - 01:09:21 - Lokaal Belang
  01:09:21 - 01:10:26 - SGP
  01:10:26 - 01:11:30 - VVD
  01:11:37 - 01:20:07 - Portefeuillehouder
  01:20:07 - 01:20:09 - VVD
  01:20:19 - 01:21:15 - Portefeuillehouder
  01:21:15 - 01:21:49 - Voorzitter
 3. Dit besluit, die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 10 november 2021 stond (B- 1.3) , is geagendeerd op verzoek van de fractie van het CDA.
  Het CDA wil graag de praktijk verder bespreken met het college.

  Uitgenodigd : wethouder P.J.T. van Daalen.

  Besluit

  Wethouder Van Daalen zal in de Barneveldse krant bij gemeenteberichten de vertrouwenspersoon en cliëntondersteuning onder de brengen.

  01:21:49 - 01:24:54 - CDA
  01:24:54 - 01:26:28 - Portefeuillehouder
  01:26:28 - 01:26:49 - CDA
  01:26:49 - 01:28:36 - Portefeuillehouder
  01:28:36 - 01:30:36 - adviseur
  01:30:36 - 01:30:49 - SGP
  01:30:49 - 01:31:29 - ChristenUnie
  01:31:29 - 01:32:00 - VVD
  01:32:00 - 01:33:58 - portefeuillehouder
  01:33:58 - 01:41:24 - voorzitter
 4. Bij het maken van uitbreidingsplannen van de Burgthof blijkt dat door de complexiteit van het gebouw en het aantal
  gebruikers het toegekende krediet tekort schiet. Met dit voorstel wordt de raad verzocht in te stemmen met aanvullend krediet.

  Uitgenodigd : wethouder D.J. Dorrestijn- Taal

  Besluit

  Het agendapunt is rijp voor behandeling in de raadsvergadering van 15 december 2021: rechtstreeks in de besluitvorming.

  01:41:24 - 01:44:33 - deelnemer gesprek
  01:44:33 - 01:44:42 - voorzitter
  01:44:42 - 01:45:39 - Lokaal Belang
  01:45:39 - 01:46:38 - deelnemer gesprek
  01:46:38 - 01:47:15 - CDA
  01:47:15 - 01:47:54 - deelnemer gesprek
  01:47:54 - 01:48:16 - Pro'98
  01:48:16 - 01:49:23 - deelnemer gesprek
  01:49:23 - 01:50:17 - ChristenUnie
  01:50:17 - 01:52:13 - deelnemer gesprek
  01:52:13 - 01:52:53 - SGP
  01:52:53 - 01:53:15 - deelnemer gesprek
  01:53:15 - 01:53:18 - Voorzitter
  01:53:18 - 01:53:58 - VVD
  01:53:58 - 01:54:57 - ChristenUnie
  01:54:57 - 01:56:29 - Pro'98
  01:56:29 - 01:57:05 - CDA
  01:57:05 - 01:58:42 - SGP
  01:58:42 - 01:59:18 - Burger Initiatief
  01:59:18 - 01:59:54 - Lokaal Belang
  01:59:54 - 02:06:24 - Portefeuillehouder
  02:06:24 - 02:07:33 - SGP
  02:07:33 - 02:08:53 - Portefeuillehouder
  02:08:53 - 02:09:51 - SGP
  02:09:51 - 02:11:14 - Portefeuillehouder
  02:11:14 - 02:11:51 - SGP
  02:11:51 - 02:12:20 - Portefeuillehouder
  02:12:20 - 02:12:43 - Pro'98
  02:12:43 - 02:13:07 - Burger Initiatief
  02:13:07 - 02:13:48 - Portefeuillehouder
  02:13:48 - 02:16:26 - adviseur
  02:16:26 - 02:17:27 - Pro'98
  02:17:27 - 02:20:31 - adviseur
  02:20:31 - 02:21:09 - SGP
  02:21:09 - 02:21:38 - Voorzitter
 5. Dit raadsvoorstel heeft betrekking op De Wheemschool en de Julianaschool die de komende jaren steeds recht op een klein stukje uitbreiding hebben vanwege
  de groei van het aantal leerlingen. Om in één keer een grotere uitbreiding mogelijk te maken, dan waar volgens de
  verordening nu al recht op is, zijn de schoolbesturen bereid voor te financieren. Dit betekent een beter totaalplan, minder
  overlast voor de school en minder kosten voor de gemeente. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de grotere uitbreiding, de voorfinanciering door de schoolbesturen en het beschikbaar stellen van een bedrag voor de komende jaren van max. € 1.126.200 voor de Julianaschool en een bedrag van € 822.200 voor de Wheemschool.

  Uitgenodigd : wethouder D.J. Dorrestijn- Taal

  Besluit

  Het agendapunt is rijp voor behandeling in de raadsvergadering van 15 december 2021: rechtstreeks in de besluitvorming.

  02:21:38 - 02:24:12 - deelnemer gesprek
  02:24:12 - 02:24:21 - Voorzitter
  02:24:21 - 02:25:02 - CDA
  02:25:02 - 02:26:42 - deelnemer gesprek
  02:26:42 - 02:27:00 - ChristenUnie
  02:27:00 - 02:27:17 - Pro'98
  02:27:17 - 02:27:44 - deelnemer gesprek
  02:27:44 - 02:28:31 - adviseur
  02:28:31 - 02:29:52 - SGP
  02:29:52 - 02:31:17 - ChristenUnie
  02:31:17 - 02:32:05 - CDA
  02:32:05 - 02:32:45 - Burger Initiatief
  02:32:45 - 02:33:23 - Pro'98
  02:33:23 - 02:34:12 - Lokaal Belang
  02:34:12 - 02:40:57 - Portefeuillehouder
  02:40:57 - 02:43:32 - adviseur
  02:43:32 - 02:43:37 - Voorzitter
  02:43:37 - 02:44:12 - deelnemer gesprek
  02:44:12 - 02:44:55 - Voorzitter