Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

woensdag 1 december 2021

19:30 - 22:10

Locatie
digitaal, via teams
Voorzitter
De heer J.W. van den Born
Toelichting

De commissievergadering wordt digitaal gehouden via Teams. De deelnemers aan het gesprek krijgen een link met toelichting. De vergadering is openbaar en is live en achteraf te volgen via www.barneveld.nl/live.
Voor deelname aan het Gesprek kunt u zich aanmelden tot de dag voor de vergadering via raadsondersteuning@barneveld.nl.

Agenda documenten

Agendapunten

Dit besluit, die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 10 november 2021 stond (B- 1.11) , is geagendeerd op verzoek van de fracties van de VVD, Pro'98, CDA en ChristenUnie.

De VVD fractie wil graag in gesprek met de verantwoordelijk portefeuillehouder over de uitvoering van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS). De evaluatie van het college geeft voor de fractie aanleiding om dit onderwerp te bespreken in de commissie.
Pro'98 wil graag in gesprek met de commissie over de mogelijkheden om ondanks corona toch in contact te komen met deze doelgroep.
Het CDA wil graag de praktijk en ervaringen bespreken.
De ChristenUnie wil graag weten welke mogelijkheden er nog meer zijn om schulden te voorkomen.

Uitgenodigd : Wethouder A.H. van de Burgwal.

Toelichting op en bespreking van de Rapportage Jeugd.

Uitgenodigd : Wethouder P.J.T. van Daalen.

Dit besluit, die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 10 november 2021 stond (B- 1.3) , is geagendeerd op verzoek van de fractie van het CDA.
Het CDA wil graag de praktijk verder bespreken met het college.

Uitgenodigd : wethouder P.J.T. van Daalen.

Bij het maken van uitbreidingsplannen van de Burgthof blijkt dat door de complexiteit van het gebouw en het aantal
gebruikers het toegekende krediet tekort schiet. Met dit voorstel wordt de raad verzocht in te stemmen met aanvullend krediet.

Uitgenodigd : wethouder D.J. Dorrestijn- Taal

Dit raadsvoorstel heeft betrekking op De Wheemschool en de Julianaschool die de komende jaren steeds recht op een klein stukje uitbreiding hebben vanwege
de groei van het aantal leerlingen. Om in één keer een grotere uitbreiding mogelijk te maken, dan waar volgens de
verordening nu al recht op is, zijn de schoolbesturen bereid voor te financieren. Dit betekent een beter totaalplan, minder
overlast voor de school en minder kosten voor de gemeente. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de grotere uitbreiding, de voorfinanciering door de schoolbesturen en het beschikbaar stellen van een bedrag voor de komende jaren van max. € 1.126.200 voor de Julianaschool en een bedrag van € 822.200 voor de Wheemschool.

Uitgenodigd : wethouder D.J. Dorrestijn- Taal