Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

extra commissie over RES en Ruimtelijke trajecten

dinsdag 18 mei 2021

19:30 - 22:15

Locatie
Digitaal via Teams
Voorzitter
De heer F.J. van der Lubbe
Toelichting

De commissievergadering wordt digitaal gehouden via Teams. De deelnemers aan het gesprek krijgen een link met toelichting. De vergadering is openbaar en is live en achteraf te volgen via www.barneveld.nl/live.

Uitzending

Agendapunten

00:02:19 - 00:04:30 - Voorzitter

Dit raadsbesluit betreft het bod Regionale Energie Strategie Foodvalley 1.0 zoals dat per 1 juli 2021 zal
worden aangeboden aan het Nationale programma RES. Gevraagd wordt om de RES Foodvalley 1.0 vast te stellen, in te stemmen met het bod van 0,75 TWh en de ambitie van 1 TWh en de samenwerking met
stakeholders te continueren.

Voor deelname aan het gesprek kunt u zich aanmelden tot 17 mei 10:00 uur. U kunt ook een schriftelijke reactie of videoboodschap sturen via raadsondersteuning@barneveld.nl.

Besluiten

Het agendapunt is rijp voor behandeling in de raadsvergadering van 26 mei 2021: in de meningsvorming en de besluitvorming.

In de eerstvolgende agendacommissie wordt besproken of de brieven van Sterk Tegen Wind Barneveld en Actiecomité windmolens Voorthuizen NEE geagendeerd worden voor de commissievergadering van juni 2021.

Wethouder Dorrestijn komt nog terug op de vraag van het CDA (de heer Schipper) : het burgerforum doet de suggestie : minimaal 51% lokaal eigenaarschap , in de RES 1.0 is het streven 50%. Hoe kijkt het college naar de minimale eis van het burgerforum ?

Wethouder Dorrestijn zegt toe dat zij zal kijken hoe de communicatie te verbeteren is in aanloop naar de RES 2.0.

00:04:30 - 00:13:23 - deelnemer gesprek
00:20:46 - 00:22:10 - Voorzitter
00:22:10 - 00:25:22 - CDA
00:25:22 - 00:26:10 - Lokaal Belang
00:26:10 - 00:27:51 - ChristenUnie
00:27:51 - 00:28:31 - deelnemer gesprek
00:28:31 - 00:31:39 - SGP
00:31:39 - 00:32:14 - Voorzitter
00:32:14 - 00:34:08 - ChristenUnie
00:34:08 - 00:36:17 - CDA
00:36:17 - 00:40:01 - Portefeuillehouder
00:40:01 - 00:40:32 - deelnemer gesprek
00:40:32 - 00:44:22 - Portefeuillehouder
00:44:22 - 00:46:52 - VVD
00:46:52 - 00:50:23 - Lokaal Belang
00:50:23 - 00:50:28 - Voorzitter
00:50:28 - 00:53:48 - Portefeuillehouder
00:53:48 - 00:54:46 - Lokaal Belang
00:54:46 - 00:55:11 - Pro'98
00:55:11 - 00:55:17 - Lokaal Belang
00:55:17 - 00:58:20 - Portefeuillehouder
00:58:20 - 00:58:58 - Lokaal Belang
00:58:58 - 00:59:19 - Portefeuillehouder
00:59:19 - 01:00:49 - Burger Initiatief
01:00:49 - 01:03:46 - SGP
01:03:46 - 01:03:53 - Voorzitter
01:03:53 - 01:08:26 - Portefeuillehouder
01:08:26 - 01:09:16 - Lokaal Belang
01:09:16 - 01:09:37 - Portefeuillehouder
01:09:37 - 01:10:15 - SGP
01:10:15 - 01:10:56 - Portefeuillehouder
01:10:56 - 01:11:34 - Pro'98
01:11:34 - 01:12:15 - SGP
01:12:15 - 01:17:07 - Voorzitter
01:17:07 - 01:17:09 - deelnemer gesprek
01:17:09 - 01:17:16 - Voorzitter
01:17:16 - 01:17:53 - deelnemer gesprek
01:17:53 - 01:19:15 - Voorzitter

Deze besluiten,  die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 18 maart 2021 stonden (B-3.17) , zijn geagendeerd op verzoek van de fracties van de ChristenUnie en Lokaal Belang.

De ChristenUnie wil dit stuk betrekken bij de eerstvolgende bespreking over de RES om te spreken over wat wel en wat niet gelukt is.

Lokaal Belang wil dit belangrijke beleid nadrukkelijk volgen, vinger aan de pols houden en daarnaast de evaluatie aan de hand van de recente ontwikkelingen, bespreken.

Uitgenodigd: wethouder D.J. Dorrestijn-Taal.

01:19:15 - 01:20:57 - ChristenUnie
01:20:57 - 01:24:34 - Lokaal Belang
01:24:34 - 01:26:24 - Portefeuillehouder
01:26:24 - 01:26:53 - ChristenUnie
01:26:53 - 01:26:55 - Portefeuillehouder
01:26:55 - 01:28:03 - adviseur
01:28:03 - 01:29:07 - Portefeuillehouder
01:29:07 - 01:29:48 - Lokaal Belang
01:29:48 - 01:30:01 - Voorzitter
01:30:01 - 01:31:02 - ChristenUnie
01:31:02 - 01:32:38 - portefeuillehouder
01:32:38 - 01:32:46 - Voorzitter
01:32:46 - 01:33:38 - SGP
01:33:38 - 01:34:46 - Pro'98
01:34:46 - 01:36:45 - Portefeuillehouder
01:36:45 - 01:37:31 - Lokaal Belang
01:37:31 - 01:43:13 - Voorzitter

Consultatieronde m.b.t. Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort en verstedelijkingsstrategieën Regio Arnhem-Nijmegen en Regio Food Valley.
Aanpak:
- korte introductie door wethouder Bennie Wijnne
- gelegenheid voor vragen over de stukken
- reactie van de fracties op de vragen in de raadsmemo m.b.t. Regio Foodvalley / Arnhem-Nijmegen
- idem voor de vragen m.b.t. Ontwikkelbeeld Amersfoort

01:43:13 - 01:47:28 - Portefeuillehouder
01:47:28 - 01:48:31 - Voorzitter
01:48:31 - 01:49:23 - Lokaal Belang
01:49:23 - 01:50:23 - SGP
01:50:23 - 01:51:37 - Pro'98
01:51:37 - 01:52:15 - CDA
01:52:15 - 01:57:18 - Portefeuillehouder
01:57:18 - 01:57:55 - SGP
01:57:55 - 01:59:38 - portefeuillehouder
01:59:38 - 02:00:43 - SGP
02:00:43 - 02:03:45 - VVD
02:03:45 - 02:05:14 - Lokaal Belang
02:05:14 - 02:06:34 - VVD
02:06:34 - 02:06:58 - Lokaal Belang
02:06:58 - 02:08:42 - Portefeuillehouder
02:08:42 - 02:10:13 - deelnemer gesprek
02:10:13 - 02:15:41 - Lokaal Belang
02:15:41 - 02:18:27 - CDA
02:18:27 - 02:20:35 - Lokaal Belang
02:20:35 - 02:23:20 - ChristenUnie
02:23:20 - 02:23:59 - Lokaal Belang
02:23:59 - 02:24:03 - CDA
02:24:03 - 02:24:33 - ChristenUnie
02:24:33 - 02:25:07 - CDA
02:25:07 - 02:29:50 - Pro'98
02:29:50 - 02:32:17 - SGP
02:32:17 - 02:34:27 - VVD
02:34:27 - 02:35:42 - Lokaal Belang
02:35:42 - 02:37:55 - VVD
02:37:55 - 02:38:53 - Pro'98
02:38:53 - 02:39:07 - Lokaal Belang
02:39:07 - 02:39:55 - VVD
02:39:55 - 02:44:01 - Burger Initiatief
02:44:01 - 02:44:07 - Voorzitter
02:44:07 - 02:45:44 - Portefeuillehouder
02:45:44 - 02:45:53 - Voorzitter
02:45:53 - 02:47:02 - deelnemer gesprek
02:47:02 - 02:48:11 - Lokaal Belang
02:48:11 - 02:48:46 - Pro'98
02:48:46 - 02:49:14 - SGP
02:49:14 - 02:49:28 - ChristenUnie
02:49:28 - 02:49:57 - VVD
02:49:57 - 02:50:10 - Voorzitter
02:50:10 - 02:52:36 - deelnemer gesprek
02:52:36 - 02:53:01 - SGP
02:53:01 - 02:53:28 - Lokaal Belang
02:53:28 - 02:54:04 - ChristenUnie
02:54:04 - 02:55:11 - VVD
02:55:11 - 02:55:30 - Pro'98
02:55:30 - 02:55:44 - CDA
02:55:44 - 02:55:53 - deelnemer gesprek
02:55:53 - 02:59:29 - Portefeuillehouder
02:59:29 - 03:00:25 - Voorzitter