Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

woensdag 3 maart 2021

19:30 - 22:20

Locatie
Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Voorzitter
De heer J.W. van den Born
Toelichting

De commissievergadering wordt digitaal gehouden via Teams. De deelnemers aan het gesprek krijgen een link met toelichting. De vergadering is openbaar en is live en achteraf te volgen via www.barneveld.nl/live.

Uitzending

Agendapunten

Deze brief,  die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 3 februari 2021 stond (A-1) , is geagendeerd op verzoek van de fractie van Pro'98.
Aan de bespreking wordt ook toegevoegd de brief van Barneveldse musea inzake coronanoodsteun aan culturele organisaties, die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 18 maart 2021 staat (C-2 A),  alsmede de beantwoordingsbrief van B&W (C-2 B).

Pro'98  wil graag geïnformeerd worden over de ontwikkelingen m.b.t. aanvragen door en verstrekking van financiële ondersteuning aan culturele instellingen. Pro'98 overweegt een motie vreemd aan de agenda om daarmee gelden uit de tweede tranche versneld beschikbaar te maken.

Uitgenodigd : wethouder A.H. v.d. Burgwal

00:05:28 - 00:07:37 - deelnemer gesprek
00:07:37 - 00:09:53 - VVD
00:09:53 - 00:10:02 - Burger Initiatief
00:10:02 - 00:10:51 - deelnemer gesprek
00:10:51 - 00:11:20 - SGP
00:11:20 - 00:11:23 - deelnemer gesprek
00:11:23 - 00:12:17 - SGP
00:12:17 - 00:12:52 - CDA
00:12:52 - 00:13:53 - deelnemer gesprek
00:13:53 - 00:14:23 - Lokaal Belang
00:14:23 - 00:15:31 - deelnemer gesprek
00:15:31 - 00:18:50 - Pro'98
00:18:50 - 00:19:26 - ChristenUnie
00:19:26 - 00:20:43 - deelnemer gesprek
00:20:43 - 00:21:17 - Burger Initiatief
00:21:17 - 00:21:36 - Lokaal Belang
00:21:36 - 00:23:10 - SGP
00:23:10 - 00:31:41 - portefeuillehouder
00:31:41 - 00:32:29 - ChristenUnie
00:32:29 - 00:33:13 - deelnemer gesprek
00:33:13 - 00:35:55 - voorzitter

Op verzoek van de ChristenUnie is de oproep van winkeliers voor heropening toegevoegd aan de agenda. De fracties wordt gevraagd hier kort op te reageren. Op een ander moment kan dit onderwerp breder worden besproken.

Uitgenodigd: burgemeester J.J. Luteijn.

00:35:55 - 00:35:56 - CDA
00:35:56 - 00:36:47 - ChristenUnie
00:36:47 - 00:39:06 - Lokaal Belang
00:39:06 - 00:39:29 - SGP
00:39:29 - 00:40:30 - CDA
00:40:30 - 00:42:01 - Pro'98
00:42:01 - 00:43:00 - VVD
00:43:00 - 00:43:59 - Burger Initiatief
00:43:59 - 00:51:03 - Portefeuillehouder

Dit besluit,  die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 18 maart 2021 staat (B-1.8) , is geagendeerd op verzoek van de agendacommissie.

Uitgenodigd: wethouder D.J. Dorrestijn-Taal.

00:51:03 - 00:52:16 - Voorzitter
00:52:16 - 00:52:56 - Lokaal Belang
00:52:56 - 00:54:44 - Pro'98
00:54:44 - 00:55:07 - Burger Initiatief
00:55:07 - 00:55:55 - CDA
00:55:55 - 00:57:04 - SGP
00:57:04 - 00:58:05 - Portefeuillehouder
00:58:05 - 00:58:34 - SGP
00:58:34 - 00:59:09 - Lokaal Belang
00:59:09 - 01:01:39 - Portefeuillehouder
01:01:39 - 01:01:54 - Lokaal Belang
01:01:54 - 01:04:23 - Portefeuillehouder
01:04:23 - 01:04:44 - ChristenUnie
01:04:44 - 01:05:08 - Portefeuillehouder
01:06:13 - 01:08:46 - Voorzitter

Dit besluit ''beoogd traject Structuurvisie Wind'  die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 3 februari 2021 stond (B-3.54) , is geagendeerd op verzoek van de fractie van de ChristenUnie, Lokaal Belang en VVD. De VVD wil graag de bespreking van dit besluit combineren met het besluit 'afronding structuurvisie windenergie', die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 3 februari 2021 stond (B-3.1).

De ChristenUnie wil het stuk agenderen en betrekken bij de volgende bespreking over de RES in de commissie.

Lokaal Belang wil graag vinger aan de pols houden met betrekking tot het ingrijpende besluit van zowel het college als de meerderheid van de raad om windturbines in onze gemeente te willen plaatsen. Deze vervolgstappen wil Lokaal Belang zowel op proces al op inhoud bespreken.

De VVD wil graag de stand van zaken bespreken.

Uitgenodigd: wethouder D.J. Dorrestijn-Taal.

01:08:46 - 01:12:22 - deelnemer gesprek
01:14:28 - 01:19:21 - Lokaal Belang
01:19:21 - 01:21:59 - ChristenUnie
01:21:59 - 01:25:01 - VVD
01:25:01 - 01:26:13 - Portefeuillehouder
01:26:13 - 01:27:40 - portefeuillehouder
01:27:40 - 01:28:48 - Lokaal Belang
01:28:48 - 01:30:11 - Portefeuillehouder
01:30:11 - 01:31:04 - VVD
01:31:04 - 01:34:33 - Portefeuillehouder
01:34:33 - 01:35:20 - ChristenUnie
01:35:20 - 01:36:27 - VVD
01:36:27 - 01:37:01 - Pro'98
01:37:01 - 01:37:40 - ChristenUnie
01:37:40 - 01:38:03 - Portefeuillehouder
01:38:03 - 01:40:02 - adviseur
01:40:02 - 01:40:38 - Portefeuillehouder
01:40:38 - 01:42:09 - Lokaal Belang
01:42:09 - 01:45:25 - Portefeuillehouder
01:45:25 - 01:46:38 - SGP
01:46:38 - 01:48:39 - Portefeuillehouder
01:48:39 - 01:49:47 - Lokaal Belang
01:49:47 - 01:49:54 - Voorzitter
01:49:54 - 01:50:00 - deelnemer gesprek
01:50:09 - 01:55:15 - Voorzitter
01:55:15 - 02:09:42 - adviseur

Wethouder Van Daalen heeft tijdens de programmabegroting een toezegging gedaan om de raad begin 2021 weer bij te praten over jeugd.
Bijgevoegd is de 3e Jeugdrapportage Werkprogramma jeugd 2019-2021, B-1.21 op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 18 maart 2021.

Uitgenodigd : wethouder P.J.T. van Daalen

02:09:42 - 02:11:12 - SGP
02:11:12 - 02:12:09 - VVD
02:12:09 - 02:13:24 - ChristenUnie
02:13:24 - 02:15:22 - Burger Initiatief
02:15:22 - 02:16:55 - CDA
02:16:55 - 02:27:06 - Portefeuillehouder
02:27:06 - 02:27:10 - Voorzitter
02:27:10 - 02:29:28 - Burger Initiatief
02:29:28 - 02:29:54 - SGP
02:29:54 - 02:30:52 - Portefeuillehouder
02:30:52 - 02:31:41 - Burger Initiatief
02:31:41 - 02:32:15 - Portefeuillehouder
02:32:15 - 02:33:50 - Voorzitter

Dit besluit,  die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 3 februari 2021 stond (B-1.34) , is geagendeerd op verzoek van de fractie van de VVD.

De VVD wil graag de huidige stand van zaken bespreken en wat er te verwachten is.

Uitgenodigd: wethouder P.J.T. van Daalen

02:33:50 - 02:35:25 - VVD
02:35:25 - 02:36:30 - Portefeuillehouder
02:36:30 - 02:38:35 - VVD
02:38:35 - 02:39:47 - Lokaal Belang
02:39:47 - 02:41:20 - ChristenUnie
02:41:20 - 02:42:41 - SGP
02:42:41 - 02:43:28 - CDA
02:43:28 - 02:45:45 - Portefeuillehouder

Deze inventarisatie,  die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 3 februari 2021 stond (A-2) , is geagendeerd op verzoek van de fractie van de ChristenUnie.

De ChristenUnie wil de inventarisatie agenderen om met het college te spreken over de vervolgstappen om de levenskwaliteit van de ouderen in onze gemeente te verbeteren.

Uitgenodigd: wethouder P.J.T. van Daalen

02:45:45 - 02:46:39 - Voorzitter
02:46:39 - 02:46:54 - adviseur
02:46:54 - 02:49:32 - ChristenUnie
02:49:32 - 02:51:56 - adviseur
02:51:56 - 02:52:02 - ChristenUnie
02:52:02 - 02:52:57 - adviseur
02:52:57 - 02:57:17 - Burger Initiatief
02:57:17 - 02:57:50 - Portefeuillehouder
02:57:50 - 02:59:08 - CDA
02:59:08 - 02:59:42 - SGP
02:59:42 - 03:00:15 - Burger Initiatief
03:00:15 - 03:00:26 - Voorzitter

De  SGP  vraagt het volgende :

Straatverlichting :

  • Reageren de palen op sensoren of via een tijdklok ?
    - In de laatste weken gaat de straatverlichting pas erg laat aan (pas op splitsing schemer/donker). Is het college er mee eens dat de palen eigenlijk net iets eerder aan moeten, nu net niet veilig ?

Antwoord:
Onze netbeheerder Liander stopt binnenkort met het aansturen (in- en uitschakelen) van de openbare verlichting via het tot nu toe gebruikte Toon Frequent (TF) signaal. Deze dienstverlening wordt vervangen door het schakelen van de verlichting via een ander systeem, met gebruik van zogenaamde FlexOVL-kastjes. Dit systeem maakt het mogelijk kom preciezere schakeling op lokaal niveau te maken. Hierdoor kan beter worden ingespeeld op de plaatselijke omstandigheden. Daarnaast kan er ook energie worden bespaard door slim te schakelen.

Op dit moment zitten we in de testperiode – overgangsfase van het ene systeem naar het andere systeem waardoor er hier en daar niet tijdig wordt geschakeld. Er wordt hard aan gewerkt, door onze eigenmedewerkers en door Liander, om deze overgangsperikelen te ondervangen zodat het licht weer op tijd aan, en uit gaat. Onze verwachting is dat dit met een paar weken is ingeregeld.

03:00:26 - 03:01:48 - Lokaal Belang
03:01:48 - 03:03:03 - Portefeuillehouder
03:03:03 - 03:03:05 - SGP
03:03:59 - 03:04:56 - Portefeuillehouder
03:04:56 - 03:05:04 - Voorzitter