Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

woensdag 23 juni 2021

19:30 - 22:10

Locatie
Digitaal via Teams
Voorzitter
De heer H.W. Wiesenekker
Toelichting

De commissievergadering wordt digitaal gehouden via Teams. De deelnemers aan het gesprek krijgen een link met toelichting. De vergadering is openbaar en is live en achteraf te volgen via www.barneveld.nl/live.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Dit besluit, die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 26 mei 2021 stond (B- 1.8) , is geagendeerd op verzoek van de fracties van het CDA en Lokaal Belang.

Het CDA wil graag in gesprek met de initiatiefnemers om nader in te gaan wat het onderzoek ons kan brengen en welke rol de gemeente daarbij speelt of kan spelen.

Lokaal Belang wil deze ontwikkeling graag volgen en wil graag een toelichting wat er hier precies gaat gebeuren. Er wordt een bedrag uitgegeven t.b.v. een 'beoogd ontwikkeladvies'. Wat kan de gemeente hier zelf in betekenen?

Uitgenodigd : Initiatiefnemers en wethouder A.H. v.d. Burgwal

00:05:32 - 00:05:43 - Voorzitter
00:05:43 - 00:08:11 - deelnemer gesprek
00:08:31 - 00:08:45 - Voorzitter
00:08:45 - 00:09:14 - Lokaal Belang
00:09:14 - 00:10:25 - deelnemer gesprek
00:10:25 - 00:11:01 - CDA
00:11:01 - 00:11:22 - deelnemer gesprek
00:11:22 - 00:12:17 - SGP
00:12:17 - 00:12:30 - Voorzitter
00:12:30 - 00:13:30 - CDA
00:13:30 - 00:14:24 - Pro'98
00:14:24 - 00:15:31 - deelnemer gesprek
00:16:12 - 00:16:22 - voorzitter
00:16:22 - 00:16:45 - Lokaal Belang
00:16:45 - 00:17:45 - SGP
00:17:45 - 00:19:03 - Burger Initiatief
00:19:03 - 00:19:49 - ChristenUnie
00:19:49 - 00:19:51 - Portefeuillehouder of adviseur
00:19:51 - 00:21:54 - portefeuillehouder
00:21:54 - 00:22:15 - SGP
00:22:15 - 00:24:13 - Portefeuillehouder
00:24:13 - 00:24:50 - SGP
00:24:50 - 00:26:29 - Portefeuillehouder
00:26:29 - 00:27:04 - SGP
00:27:04 - 00:27:54 - Portefeuillehouder
00:27:54 - 00:28:51 - deelnemer gesprek
00:29:12 - 00:29:54 - Voorzitter

Dit besluit, die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 26 mei 2021 stond (B- 1.1) , is geagendeerd op verzoek van de fractie van Lokaal Belang.

Lokaal Belang vindt schuldhulpverlening erg belangrijk om inwoners in de problemen te helpen de zaak weer op de rit te krijgen. Goede schuldhulpverlening staat bij een goede juridische grondslag en een goed zicht op het gehele traject, inclusief cijfers en criteria. Lokaal Belang wil hier graag over verder praten.

Uitgenodigd : wethouder A.H. v.d. Burgwal

00:29:54 - 00:31:31 - Voorzitter
00:31:31 - 00:33:49 - Lokaal Belang
00:33:49 - 00:38:20 - Portefeuillehouder
00:38:20 - 00:39:36 - adviseur
00:39:36 - 00:39:42 - Voorzitter
00:39:42 - 00:40:17 - Lokaal Belang
00:40:17 - 00:40:34 - Portefeuillehouder
00:40:34 - 00:41:16 - ChristenUnie
00:41:16 - 00:41:53 - Burger Initiatief
00:41:53 - 00:42:34 - SGP
00:42:34 - 00:43:20 - Pro'98
00:43:20 - 00:44:36 - Portefeuillehouder
00:44:36 - 00:44:44 - adviseur
00:44:44 - 00:45:01 - SGP
00:45:01 - 00:45:28 - Portefeuillehouder
00:45:28 - 00:48:43 - adviseur
00:48:43 - 00:53:30 - Voorzitter

Uitgenodigd:  Flying Bikes, MTB-Tour de force en wethouder D.J. Dorrestijn-Taal.

Ter informatie:
Gedeputeerde Staten heeft vanuit het provinciale toezicht in het kader van de ARHI procedure akkoord gegeven op het raadsvoorstel Verplaatsing Flying Bikes.

Besluiten

Het agendapunt is rijp voor behandeling in de raadsvergadering van 7 juli 2021: in de meningsvorming en de besluitvorming.

Wethouder Dorrestijn zal nog duidelijkheid verschaffen m.b.t. de gelden uit het Ontwikkelingsfonds Platteland.

00:53:30 - 00:54:45 - deelnemer gesprek
01:04:17 - 01:04:28 - Voorzitter
01:04:28 - 01:06:10 - SGP
01:06:10 - 01:08:50 - deelnemer gesprek
01:08:50 - 01:10:38 - SGP
01:10:38 - 01:11:57 - CDA
01:11:57 - 01:12:08 - Voorzitter
01:12:08 - 01:13:50 - SGP
01:13:50 - 01:14:26 - ChristenUnie
01:14:26 - 01:15:30 - deelnemer gesprek
01:15:30 - 01:15:38 - Burger Initiatief
01:15:38 - 01:15:47 - voorzitter
01:15:47 - 01:16:27 - Burger Initiatief
01:16:27 - 01:18:42 - Lokaal Belang
01:18:42 - 01:19:44 - ChristenUnie
01:19:44 - 01:22:03 - VVD
01:22:03 - 01:23:15 - CDA
01:23:15 - 01:25:02 - SGP
01:25:02 - 01:25:42 - CDA
01:25:42 - 01:26:26 - Burger Initiatief
01:26:26 - 01:27:33 - CDA
01:27:33 - 01:29:00 - deelnemer gesprek
01:29:00 - 01:36:49 - Portefeuillehouder
01:36:49 - 01:37:37 - ChristenUnie
01:37:37 - 01:37:50 - Portefeuillehouder
01:37:50 - 01:38:37 - portefeuillehouder
01:38:37 - 01:40:14 - Portefeuillehouder
01:40:14 - 01:40:41 - Lokaal Belang
01:40:41 - 01:42:13 - Portefeuillehouder
01:42:13 - 01:47:05 - deelnemer gesprek
01:47:05 - 01:49:33 - VVD
01:49:33 - 01:49:48 - portefeuillehouder
01:49:48 - 01:51:47 - VVD
01:51:47 - 01:51:56 - voorzitter
01:51:56 - 01:54:21 - deelnemer gesprek
01:54:21 - 01:54:46 - Portefeuillehouder
01:54:46 - 01:55:01 - Voorzitter
01:55:01 - 01:57:30 - deelnemer gesprek
01:59:35 - 02:09:16 - Voorzitter

Deze brief, die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 26 mei 2021 stond (A-2) , is geagendeerd op verzoek van de fracties van  de SGP en Lokaal Belang.

De SGP wil graag in de commissie en met het college bespreken op welke wijze in onze gemeente omgegaan wordt met de berichtgeving over houtstook.

De berichtgevingen over de gevolgen van houtstook voor inwoners, wordt steeds frequenter en intensiever. Met het oog op de voksgezondheid en schone lucht, wil Lokaal Belang graag verder praten over de ontwikkelingen en inzichten omtrent dit onderwerp. Wij verzoeken de agendacommissie om te bezien of het mogelijk is  een deskundige op het gebied van volksgezondheid en houtstook uit te nodigen.

Uitgenodigd : deskundige op gebied van volksgezondheid/houtstook, wethouder P.J.T. van Daalen en wethouder D.J. Dorrestijn-Taal.

Besluit

Wethouder Dorrestijn zegt een memo toe waarin een overzicht wordt gegeven van wat er tot nu toe is gebeurd, huidige stand van zaken en waar we naar toe gaan . Het memo volgt z.s.m.

02:09:16 - 02:10:37 - SGP
02:10:37 - 02:12:32 - Lokaal Belang
02:12:32 - 02:14:49 - deelnemer gesprek
02:14:49 - 02:15:07 - SGP
02:15:07 - 02:16:31 - Lokaal Belang
02:16:31 - 02:19:20 - deelnemer gesprek
02:19:20 - 02:20:29 - Lokaal Belang
02:20:29 - 02:22:22 - Pro'98
02:22:22 - 02:24:11 - deelnemer gesprek
02:25:20 - 02:25:31 - Voorzitter
02:25:31 - 02:25:58 - SGP
02:25:58 - 02:28:52 - Lokaal Belang
02:28:52 - 02:30:08 - SGP
02:30:08 - 02:31:09 - Pro'98
02:31:09 - 02:31:39 - Voorzitter
02:31:39 - 02:35:14 - Portefeuillehouder
02:35:14 - 02:36:20 - deelnemer gesprek
02:36:20 - 02:39:32 - Lokaal Belang
02:39:32 - 02:39:46 - ChristenUnie
02:39:46 - 02:41:00 - VVD
02:41:00 - 02:41:32 - SGP
02:41:32 - 02:43:08 - Lokaal Belang
02:43:08 - 02:45:41 - Portefeuillehouder
02:45:41 - 02:45:55 - Voorzitter
02:45:55 - 02:47:18 - deelnemer gesprek

Deze brief, die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 26 mei 2021 stond (F-1) , is geagendeerd op verzoek van de fractie van de VVD.

De VVD wil met de portefeuillehouder en rekenkamercommissie over dit geplande doorwerkingsonderzoek spreken. De VVD maakt zicht al langere tijd ernstig zorgen over de beheersbaarheid en risico's binnen het sociaal domein die we lopen als gemeente. In de commissie wil de VVD van gedachten wisselen en zorgen meegeven aan de rekenkamercommissie voor de start van dit doorwerkingsonderzoek.

Uitgenodigd : Rekenkamercommissie, wethouder P.J.T. van Daalen en wethouder A.H. v.d. Burgwal

02:49:11 - 02:51:27 - Voorzitter
02:51:27 - 02:53:34 - VVD
02:53:34 - 02:54:59 - adviseur
02:54:59 - 02:57:27 - Portefeuillehouder
02:57:27 - 02:57:40 - Voorzitter
02:57:40 - 02:58:28 - SGP
02:58:28 - 02:59:21 - CDA
03:00:17 - 03:00:22 - Voorzitter
03:00:22 - 03:00:29 - Portefeuillehouder
03:00:29 - 03:02:33 - Voorzitter

Van het rijk zijn incidentele middelen ontvangen voor een coronasteunpakket voor sociaal en mentaal welzijn van jong en
oud. Omdat dit via de algemene uitkering gaat is het aan de raad om te besluiten over de bestemming hiervan. Voorgesteld
wordt om € 302.216 te bestemmen voor uitvoering van het actieplan Aandacht voor elkaar! en voor het honoreren van een
tweetal subsidieverzoeken en de resterende € 76.400 te reserveren voor nieuwe (aan)vragen.

Uitgenodigd : wethouder P.J.T. van Daalen.

Besluit

Het agendapunt is rijp voor behandeling in de raadsvergadering van 7 juli 2021: in de meningsvorming en de besluitvorming.

03:02:33 - 03:03:53 - ChristenUnie
03:03:53 - 03:04:23 - VVD
03:04:23 - 03:05:24 - Pro'98
03:05:24 - 03:05:45 - Burger Initiatief
03:05:45 - 03:07:13 - CDA
03:07:13 - 03:08:32 - Lokaal Belang
03:08:32 - 03:10:00 - SGP
03:10:00 - 03:13:56 - Portefeuillehouder
03:13:56 - 03:16:31 - deelnemer gesprek
03:16:31 - 03:19:47 - Portefeuillehouder
03:19:47 - 03:20:44 - deelnemer gesprek
03:20:44 - 03:20:45 - Portefeuillehouder of adviseur
03:20:45 - 03:20:50 - Portefeuillehouder
03:20:50 - 03:21:38 - deelnemer gesprek
03:21:38 - 03:23:56 - Voorzitter

Voorstellen onder dit agendapunt worden niet besproken in de commissie, tenzij zich insprekers melden of een of meer fracties alsnog bespreking vragen. Dit kan worden gemeld tot uiterlijk 10 uur de dinsdagochtend vóór de commissievergadering. Dit voorstel wordt ter besluitvorming geagendeerd in de raadsvergadering van 7 juli 2021.

De gemeente Barneveld kan bij het Rijk een aanvraag vangnetuitkering indienen, vanwege het tekort op het
BUIG-budget. Het gaat om een bedrag van afgerond € 70.000,-.

Uitgenodigd: wethouder A.H. v.d. Burgwal.

Besluit

Het agendapunt is rijp voor behandeling in de raadsvergadering van 7 juli 2021, rechtstreeks in de besluitvorming.

Lokaal Belang (mevr. Blankenburgh) vraagt of het college  een memo voor de raad op kan stellen met een uitwerking  en de precieze cijfers
m.b.t. hondenbelasting,  de kosten voor controle en inning en de kosten voor het onderhoud van de faciliteiten voor honden, zodat ze deze memo kunnen betrekken bij de besluitvorming over de  begroting. Wethouder Van Daalen neemt de vraag mee naar het college.

Antwoord:
De motie over afschaffing hondenbelasting is recentelijk behandeld wat betekent conform de afspraken die de raad met zichzelf heeft gemaakt dat een behandeld voorstel (motie / amendement) de komende twee jaar niet meer op de agenda mag komen. Dan zetten wij liever hier geen ambtelijke capaciteit op in omdat voor de begroting te regelen. Dit is conform de aangenomen motie over het sturen op een realistische LTA.

03:23:56 - 03:24:59 - Lokaal Belang
03:24:59 - 03:25:22 - Portefeuillehouder
03:25:22 - 03:25:45 - Voorzitter