Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

extra commissie: structuurvisie wind

woensdag 24 november 2021

19:30 - 22:00

Locatie
digitaal, via teams
Voorzitter
De heer F.J. van der Lubbe
Toelichting

In het eerste deel van de webcast zit helaas een vervelende storing. De storing verdwijnt vanaf de 10e minuut. De eerste 10 minuten voerden dhr. Wilbrink en dhr. Brom het woord.  Hun tekst staat daarom hieronder bij de stukken. Onze welgemeende excuses voor de overlast!

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:01:44 - 00:20:47 - voorzitter
00:20:47 - 00:29:40 - deelnemer gesprek

De Structuurvisie betreft het hele grondgebied van de gemeente Barneveld. Voor het hele gebied worden mogelijkheden geboden voor kleinschalige windturbines tot 35 meter ashoogte en rotordiameter. Voor het gebied rondom de Harselaar Driehoek, Bosch Beton en de stortlocatie worden aanvullend mogelijkheden geboden voor windturbines tot 150 meter ashoogte en rotordiameter.

Bij de bespreking worden ook betrokken de brieven van Acitiecomité Voorthuizen Windmolens NEE, de brief van Sterk Tegenwind Barneveld, de brief van Nederwind Netwerk en het besluit van B&W inzake memo Lokaal Eigenaarschap bij energieprojecten.

Uitgenodigd : wethouder D.J. Dorrestijn- Taal; Actiecomité Voorthuizen Windmolens NEE; Sterk Tegenwind Barneveld

++Tijdsplanning : ++
• 19:30 Opening door de voorzitter, de heer Frank van der Lubbe.
• 19:30-20:15 Gesprek met het Actiecomité Voorthuizen Windmolens NEE en Sterk Tegenwind
In verband met eerdere afspraken reserveren wij aan het begin drie kwartier voor een gesprek met deze comités.
• 20:15 tot ca. 21:15 Overige insprekers
Degenen die zich hebben aangemeld om deel te nemen aan het gesprek, krijgen de gelegenheid voor een korte inspraakreactie van 2 minuten. De commissieleden kunnen daarover met hen in gesprek gaan door vragen te stellen, waar zij op kunnen reageren.
• 21:15-22:00 uur Gesprek tussen commissie en wethouder.
Het is gebruikelijk dat de insprekers ook deel kunnen nemen aan dit gesprek. Gezien de grote hoeveelheid deelnemers zal dit maar beperkt mogelijk zijn. De voorzitter zal alle deelnemers in elk geval gelegenheid geven voor een slotreactie.

Bijlagen

00:29:40 - 00:30:17 - Voorzitter
00:30:17 - 00:32:59 - Lokaal Belang
00:32:59 - 00:39:09 - deelnemer gesprek
00:46:07 - 00:47:50 - ChristenUnie
00:47:50 - 00:52:53 - deelnemer gesprek
00:52:53 - 00:53:25 - SGP
00:53:25 - 00:56:59 - deelnemer gesprek
00:56:59 - 01:05:18 - VVD
01:05:18 - 01:05:53 - Pro'98
01:05:53 - 01:07:28 - deelnemer gesprek
01:07:28 - 01:07:45 - voorzitter
01:07:45 - 01:08:57 - ChristenUnie
01:08:57 - 01:11:07 - voorzitter
01:11:07 - 01:12:56 - Lokaal Belang
01:12:56 - 01:15:41 - deelnemer gesprek
01:15:41 - 01:23:29 - VVD
01:23:29 - 01:24:09 - deelnemer gesprek
01:25:50 - 01:25:51 - SGP
01:25:51 - 01:25:52 - Voorzitter
01:26:08 - 01:27:52 - Lokaal Belang
01:27:52 - 01:27:57 - VVD
01:34:52 - 01:34:56 - deelnemer gesprek
01:34:56 - 01:35:45 - Voorzitter
01:35:45 - 01:37:52 - deelnemer gesprek
01:41:22 - 01:41:29 - Voorzitter
01:41:29 - 01:43:29 - deelnemer gesprek
01:43:29 - 01:43:45 - Voorzitter
01:43:45 - 01:48:11 - deelnemer gesprek
01:51:45 - 01:53:58 - Voorzitter
01:53:58 - 01:56:06 - deelnemer gesprek
01:56:06 - 01:58:43 - CDA
01:58:43 - 02:00:52 - deelnemer gesprek
02:01:15 - 02:01:33 - Voorzitter
02:01:33 - 02:01:33 - deelnemer gesprek
02:03:07 - 02:04:57 - Lokaal Belang
02:04:57 - 02:06:48 - Voorzitter
02:06:48 - 02:07:53 - VVD
02:07:53 - 02:08:16 - deelnemer gesprek
02:08:16 - 02:09:11 - VVD
02:09:11 - 02:09:37 - deelnemer gesprek
02:09:37 - 02:10:15 - SGP
02:10:15 - 02:10:50 - ChristenUnie
02:10:50 - 02:12:04 - deelnemer gesprek
02:13:38 - 02:24:10 - Portefeuillehouder
02:24:10 - 02:26:25 - VVD
02:26:25 - 02:27:40 - SGP
02:27:40 - 02:27:40 - Portefeuillehouder
02:33:07 - 02:34:44 - deelnemer gesprek
02:34:44 - 02:39:00 - Lokaal Belang
02:39:00 - 02:39:07 - voorzitter
02:39:07 - 02:41:13 - Pro'98
02:41:13 - 02:49:29 - Portefeuillehouder
02:49:29 - 02:51:14 - Lokaal Belang
02:51:14 - 02:53:44 - Portefeuillehouder
02:53:44 - 02:56:32 - CDA
02:56:32 - 02:58:56 - Burger Initiatief
02:58:56 - 03:01:49 - ChristenUnie
03:01:49 - 03:07:27 - deelnemer gesprek
03:07:27 - 03:07:56 - Portefeuillehouder
03:07:56 - 03:08:41 - CDA
03:08:41 - 03:13:05 - Portefeuillehouder of adviseur
03:13:05 - 03:14:37 - ChristenUnie
03:14:37 - 03:15:29 - adviseur
03:15:29 - 03:17:06 - Portefeuillehouder of adviseur
03:17:06 - 03:18:05 - ChristenUnie
03:18:05 - 03:19:38 - Portefeuillehouder
03:19:38 - 03:20:29 - Lokaal Belang
03:20:29 - 03:21:12 - Burger Initiatief
03:21:12 - 03:22:52 - Portefeuillehouder
03:22:52 - 03:23:53 - VVD
03:23:53 - 03:24:53 - Portefeuillehouder
03:24:53 - 03:25:05 - Burger Initiatief
03:25:05 - 03:25:05 - adviseur
03:33:22 - 03:34:04 - deelnemer gesprek
03:34:04 - 03:34:42 - Voorzitter
03:34:42 - 03:35:07 - Lokaal Belang
03:35:07 - 03:36:26 - VVD
03:36:26 - 03:38:32 - Voorzitter