Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

woensdag 20 januari 2021

19:30 - 21:45

Locatie
Teams
Voorzitter
De heer F.J. van der Lubbe
Toelichting

De commissievergadering wordt digitaal gehouden via Teams. De deelnemers aan het gesprek krijgen een link met toelichting. De vergadering is openbaar en is live en achteraf te volgen via www.barneveld.nl/live.

Uitzending

Agendapunten

00:00:02 - 00:01:49 - voorzitter

Dit besluit stond op de lijst ingekomen stukken van 9 december 2020 en is geagendeerd op verzoek van de agendacommissie.

Uitgenodigd: LTO en wethouder D.J. Dorrestijn-Taal.

00:01:49 - 00:04:56 - deelnemer gesprek
00:04:56 - 00:05:17 - voorzitter
00:05:17 - 00:05:58 - Lokaal Belang
00:05:58 - 00:06:34 - CDA
00:06:34 - 00:07:19 - deelnemer gesprek
00:07:19 - 00:07:59 - Lokaal Belang
00:07:59 - 00:08:37 - deelnemer gesprek
00:08:37 - 00:08:46 - voorzitter
00:08:46 - 00:09:38 - ChristenUnie
00:09:38 - 00:09:43 - Voorzitter
00:09:43 - 00:10:16 - Burger Initiatief
00:10:16 - 00:10:39 - deelnemer gesprek
00:10:39 - 00:11:12 - Burger Initiatief
00:11:12 - 00:11:23 - deelnemer gesprek
00:11:23 - 00:12:19 - voorzitter
00:12:19 - 00:12:31 - Pro'98
00:12:31 - 00:12:41 - Voorzitter
00:12:41 - 00:14:34 - SGP
00:14:34 - 00:14:36 - deelnemer gesprek
00:14:36 - 00:14:41 - Voorzitter
00:14:41 - 00:21:53 - Portefeuillehouder
00:21:53 - 00:22:30 - deelnemer gesprek
00:22:30 - 00:22:45 - Voorzitter
00:22:45 - 00:23:23 - ChristenUnie
00:23:23 - 00:24:47 - Portefeuillehouder
00:24:47 - 00:27:03 - VVD
00:27:03 - 00:27:05 - Voorzitter
00:27:05 - 00:29:30 - Portefeuillehouder
00:29:30 - 00:30:15 - Pro'98
00:30:15 - 00:31:23 - Lokaal Belang
00:31:23 - 00:32:57 - VVD
00:32:57 - 00:33:25 - Lokaal Belang
00:33:25 - 00:34:11 - deelnemer gesprek
00:34:11 - 00:34:27 - Voorzitter
00:34:27 - 00:35:17 - CDA
00:35:17 - 00:36:34 - Burger Initiatief
00:36:34 - 00:38:00 - ChristenUnie
00:38:00 - 00:38:14 - SGP
00:38:14 - 00:39:15 - Lokaal Belang
00:39:15 - 00:43:16 - portefeuillehouder
00:43:16 - 00:43:45 - Voorzitter
00:43:45 - 00:44:04 - deelnemer gesprek
00:44:04 - 00:46:08 - voorzitter

Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de agendacommissie. Het bevat een voorstel om kaders en uitgangspunten op te stellen voor de diverse behoeften op het gebied van sportaccommodaties. De bijlage wordt 7 januari 2021 toegevoegd.

Uitgenodigd: wethouder D.J. Dorrestijn-Taal

Besluit

Voorstel is dat de raad met de griffier gaat verkennen op welke wijze invulling te geven is aan het vormgeven van de kaders.

00:46:08 - 00:47:36 - Lokaal Belang
00:47:36 - 00:48:15 - deelnemer gesprek
00:48:15 - 00:48:58 - VVD
00:48:58 - 00:50:53 - Portefeuillehouder
00:50:53 - 00:51:38 - SGP
00:51:38 - 00:53:23 - Portefeuillehouder
00:53:23 - 00:53:58 - VVD
00:53:58 - 00:54:09 - portefeuillehouder
00:54:09 - 00:55:51 - Portefeuillehouder
00:55:51 - 00:56:32 - VVD
00:56:32 - 00:57:20 - Portefeuillehouder
00:57:20 - 00:57:47 - SGP
00:57:47 - 00:59:12 - CDA
00:59:12 - 01:00:50 - ChristenUnie
01:00:50 - 01:01:38 - Pro'98
01:01:38 - 01:03:03 - Portefeuillehouder
01:03:03 - 01:03:32 - CDA
01:03:32 - 01:04:36 - SGP
01:04:36 - 01:06:22 - Portefeuillehouder
01:06:22 - 01:06:47 - ChristenUnie
01:06:47 - 01:07:02 - Portefeuillehouder
01:07:02 - 01:08:18 - portefeuillehouder
01:08:18 - 01:08:50 - CDA
01:08:50 - 01:08:52 - Portefeuillehouder
01:08:52 - 01:09:08 - voorzitter
01:09:08 - 01:11:16 - SGP
01:11:16 - 01:11:37 - Portefeuillehouder
01:11:37 - 01:11:45 - voorzitter
01:11:45 - 01:12:27 - CDA
01:12:27 - 01:12:46 - Portefeuillehouder
01:12:46 - 01:22:19 - voorzitter

Dit besluit,  die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 9 december 2020 stond (B-1.8) , is geagendeerd op verzoek van de fracties van ChristenUnie, Lokaal Belang en SGP.

De ChristenUnie vraagt de Brief van de Kinderombudsman (A-3, raad 5-2-20202)  te bespreken i.c.m. met de brief over Jeugdzorg van mevrouw Broer (A-8, raad 5-2-2020).
De CU wil bespreken hoe het staat in onze gemeente met de integrale aanpak voor kinderen met meerdere problemen in de thuissituatie.
Omdat de CU destijds heeft aangegeven dit eventueel samen met het leerplichtverslag te willen bespreken, is het Leerplichtverslag 2019-2020 als  bijlage toegevoegd..

Lokaal Belang vindt het belangrijk om dit lijvige rapport over een integrale aanpak voor kinderen met meerdere problemen en de memo van het college te bespreken. Is dit de weg die wij met elkaar willen gaan ? Liggen er nog meer kansen voor (organisatorische) verbeteringen voor de hulp aan kinderen ?

De SGP wil graag de bevindingen van de Kinderombudsman bespreken om te kijken welke winst we in Barneveld uit zijn aanbevelingen kunnen halen.

Uitgenodigd: wethouder P.J.T. van Daalen

01:22:19 - 01:22:24 - deelnemer gesprek
01:22:24 - 01:22:53 - voorzitter
01:22:53 - 01:26:40 - ChristenUnie
01:26:40 - 01:29:00 - Lokaal Belang
01:29:00 - 01:31:05 - SGP
01:31:05 - 01:38:23 - Portefeuillehouder
01:38:23 - 01:43:32 - deelnemer gesprek
01:43:32 - 01:43:42 - Voorzitter
01:43:42 - 01:44:18 - ChristenUnie
01:44:18 - 01:45:46 - deelnemer gesprek
01:45:46 - 01:47:10 - Burger Initiatief
01:47:10 - 01:47:23 - Portefeuillehouder
01:47:23 - 01:48:59 - deelnemer gesprek
01:48:59 - 01:49:55 - CDA
01:49:55 - 01:52:02 - deelnemer gesprek
01:52:02 - 01:53:33 - Burger Initiatief
01:53:33 - 01:56:10 - Portefeuillehouder
01:56:10 - 01:56:56 - deelnemer gesprek
01:56:56 - 01:57:41 - Lokaal Belang
01:57:41 - 01:59:05 - Voorzitter

Uitgenodigd : wethouder A.H. v.d. Burgwal

Besluiten

Het agendapunt is rijp voor behandeling in de raadsvergadering van 3 februari 2021, rechtstreeks in de besluitvorming.

Wethouder V.d. Burgwal zal  t.z.t. de evaluatie(s) aan de raad te doen toekomen.

01:59:05 - 02:01:28 - VVD
02:01:28 - 02:03:26 - Pro'98
02:03:26 - 02:06:06 - Portefeuillehouder
02:06:06 - 02:10:48 - deelnemer gesprek
02:10:48 - 02:11:20 - VVD
02:11:20 - 02:12:21 - deelnemer gesprek
02:12:21 - 02:12:42 - VVD
02:12:42 - 02:13:37 - deelnemer gesprek
02:13:37 - 02:15:43 - SGP
02:15:43 - 02:16:48 - Lokaal Belang
02:16:48 - 02:18:54 - ChristenUnie
02:18:54 - 02:20:00 - Burger Initiatief
02:20:00 - 02:21:28 - CDA
02:21:28 - 02:25:18 - Portefeuillehouder
02:25:18 - 02:30:09 - deelnemer gesprek
02:30:09 - 02:30:18 - ChristenUnie
02:30:18 - 02:31:12 - deelnemer gesprek
02:31:12 - 02:32:16 - voorzitter

Besluit

De fractie van de CU is benaderd door jongeren die een legale plek zoeken om graffiti te spuiten.  Zou het college dit verder willen onderzoeken ? Wellicht zijn er mogelijkheden bij de skatebaan ?
Tevens de vraag of graffiti spuiten bij de skatebaan wel of niet is toegestaan? Graag duidelijkheid hierover.
Wethouder V.d. Burgwal zegt toe dat de gemeente met de aanvrager in contact zal treden (na het ontvangen van de contactgegevens van de heer Wiesenekker/CU).Wellicht kan er een behoeftebepaling via de jongerenraad of via andere kanalen plaatsvinden. Status van de skatebaan is hem op dit moment niet bekend.

02:32:16 - 02:34:49 - ChristenUnie
02:34:49 - 02:35:48 - Portefeuillehouder
02:35:48 - 02:36:12 - voorzitter