Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

woensdag 22 september 2021

19:30 - 22:05

Locatie
Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Voorzitter
De heer H. Brul
Toelichting

Deze vergadering is openbaar. Vanwege de coronabeperkingen is de raadzaal niet vrij toegankelijk voor publiek, behalve als u zich hebt aangemeld als deelnemer. U kunt de vergaderingen live volgen en achteraf terugkijken via barneveld.nl/live

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Eerst wordt een toelichting gegeven door Veilig Thuis. Daarna komen het besluit van B&W  en de brief van UN Women Nederland aan de orde voor bespreking.

Het besluit B&W inzake ontwikkelingen en begroting Veilig Thuis stond op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 7 juli 2021 (B1.-11)  en is geagendeerd op verzoek van de fracties van ChristenUnie en BurgerInitiatief.

De fracties van de ChristenUnie  en het CDA hebben gevraagd om het  'Verzoek UN Women Nederland inzake deelname aan campagne geweld tegen vrouwen (A.2)' , dat op de  Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 7 juli 2021 stond (A-2) te agenderen.  De ChristenUnie heeft verzocht dit bij de bespreking m.b.t. Veilig Thuis te betrekken.

De ChristenUnie  wil de effecten van de coronacrisis bespreken en hoe daar mee om te gaan. Uit de stukken blijkt bijvoorbeeld dat veel vrouwen en jongeren contact opnemen. Daarom verzoeken we om ook A-2 (verzoek UN Women Nederland) hierbij te betrekken.

BurgerInitiatief wil  graag antwoord zien te krijgen/vinden over hoe Veilig Thuis nu omgaat met vermeldingen en of er eindelijk een oplossing is gevonden hoe dit te registreren is.  BurgerInitiatief heeft deze vraag al meermaals gesteld en is hiervoor verwezen naar dit document.

Het CDA wil het verzoek van UN Women Nederland graag bespreken en aandacht voor vragen. Komt dit in Barneveld ook voor, hebben we alles in beeld en hoe handelt de gemeente vervolgens?

Uitgenodigd: Veilig thuis (mevrouw Van Sluijs) en wethouder P.J.T. van Daalen

Besluit

De commissie vraagt of mevrouw Van Sluijs haar toelichting (presentatie) digitaal toe kan sturen. Deze toelichting/presentatie is inmiddels toegevoegd aan de stukken.

00:03:18 - 00:11:29 - Portefeuillehouder of adviseur
00:11:30 - 00:11:40 - Burger Initiatief
00:11:40 - 00:12:39 - Portefeuillehouder of adviseur
00:12:39 - 00:12:43 - Burger Initiatief
00:12:43 - 00:12:45 - Portefeuillehouder of adviseur
00:12:45 - 00:12:46 - Burger Initiatief
00:12:46 - 00:19:26 - Portefeuillehouder of adviseur
00:19:32 - 00:20:03 - Lokaal Belang
00:20:03 - 00:21:10 - Portefeuillehouder of adviseur
00:21:12 - 00:21:30 - Burger Initiatief
00:21:30 - 00:22:02 - Portefeuillehouder of adviseur
00:22:02 - 00:22:23 - Burger Initiatief
00:22:23 - 00:23:07 - Portefeuillehouder of adviseur
00:23:07 - 00:23:14 - Burger Initiatief
00:23:14 - 00:23:32 - Portefeuillehouder of adviseur
00:23:35 - 00:24:10 - CDA
00:24:10 - 00:26:37 - Portefeuillehouder of adviseur
00:30:53 - 00:31:14 - ChristenUnie
00:31:14 - 00:33:10 - Portefeuillehouder of adviseur
00:33:15 - 00:33:26 - CDA
00:33:27 - 00:34:00 - Pro'98
00:34:00 - 00:35:40 - Portefeuillehouder of adviseur
00:35:40 - 00:36:06 - Pro'98
00:36:06 - 00:36:15 - Portefeuillehouder of adviseur
00:36:31 - 00:37:27 - SGP
00:37:27 - 00:39:09 - Portefeuillehouder of adviseur
00:39:10 - 00:39:14 - Burger Initiatief
00:40:20 - 00:40:23 - Pro'98
00:40:23 - 00:40:51 - Burger Initiatief
00:40:51 - 00:40:52 - Portefeuillehouder of adviseur
00:40:52 - 00:40:58 - ChristenUnie
00:40:58 - 00:41:00 - Portefeuillehouder of adviseur
00:41:00 - 00:41:06 - ChristenUnie
00:41:06 - 00:41:23 - Burger Initiatief
00:41:41 - 00:41:46 - Portefeuillehouder of adviseur
00:44:01 - 00:44:11 - SGP
00:44:11 - 00:44:13 - Portefeuillehouder of adviseur
00:44:13 - 00:44:14 - SGP
00:44:15 - 00:44:47 - Portefeuillehouder
00:45:29 - 00:47:55 - ChristenUnie
00:48:19 - 00:52:06 - Portefeuillehouder of adviseur
00:52:06 - 00:52:35 - Portefeuillehouder
00:52:39 - 00:53:11 - Burger Initiatief
00:53:11 - 00:54:45 - Portefeuillehouder of adviseur
00:54:45 - 00:54:46 - Burger Initiatief
00:55:16 - 00:55:47 - Portefeuillehouder of adviseur
00:56:10 - 00:57:10 - CDA
00:57:11 - 00:58:43 - Portefeuillehouder of adviseur
00:58:43 - 00:58:48 - VVD
00:59:05 - 00:59:31 - CDA
00:59:31 - 01:00:05 - VVD
01:00:07 - 01:00:36 - CDA
01:00:49 - 01:01:06 - Portefeuillehouder
01:01:17 - 01:02:05 - Lokaal Belang
01:02:08 - 01:02:22 - CDA
01:02:24 - 01:02:47 - Burger Initiatief
01:02:58 - 01:03:33 - CDA
01:03:35 - 01:03:58 - SGP
01:04:00 - 01:04:45 - Pro'98
01:04:49 - 01:05:19 - Portefeuillehouder
01:05:28 - 01:05:38 - Burger Initiatief
01:05:38 - 01:06:18 - Portefeuillehouder
01:06:22 - 01:06:45 - Pro'98

Dit memo, die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 6 oktober 2021 staat (B2.12) is geagendeerd op verzoek van de fracties van de ChristenUnie en Lokaal Belang.

De ChristenUnie spreekt graag over het onderzoek en bijgaand memo om te spreken over de mate van tevredenheid met de genomen maatregelen, de mogelijk- en moeilijkheden voor wat betreft de maatregelen die nog overwogen worden en de verwachtte tijdspanne daarbij. Dit om idee te krijgen bij wat de gerechtvaardigde verwachtingen zijn en met elkaar in gesprek te gaan over de dilemma's die ontstaan. Ook zijn we benieuwd naar de mate van tevredenheid over de genomen verkeersmaatregelen.

Lokaal Belang wil graag in gesprek over de gekozen strategie om de verkeerssituatie in Garderen te verbeteren. Lokaal Belang pleit al jaren voor een verbod voor doorgaand vrachtverkeer; in hoeverre verdwijnt met de memo deze optie definitief uit beeld? Tevens heeft Lokaal Belang vragen over de tijdsplanning van de vervolgstappen, het draagvlak voor de aanpak en over de verkeersonveiligheid op dit moment.

Uitgenodigd: Plaatselijk Belang Garderen en wethouder P.J.T. van Daalen.

Besluit

Wethouder Van Daalen zegt toe dat hij in januari 2022 een overzicht van de stand van zaken aan de raad zal doen toekomen.

01:09:16 - 01:11:15 - ChristenUnie
01:11:15 - 01:12:15 - deelnemer gesprek
01:13:14 - 01:13:18 - ChristenUnie
01:13:30 - 01:17:19 - deelnemer gesprek
01:17:28 - 01:18:42 - SGP
01:18:42 - 01:18:52 - deelnemer gesprek
01:18:58 - 01:19:26 - CDA
01:19:28 - 01:19:52 - deelnemer gesprek
01:20:06 - 01:24:22 - ChristenUnie
01:24:36 - 01:28:49 - Lokaal Belang
01:29:02 - 01:34:33 - Portefeuillehouder
01:34:43 - 01:34:47 - deelnemer gesprek
01:35:16 - 01:36:00 - Portefeuillehouder
01:36:00 - 01:36:04 - Lokaal Belang
01:36:11 - 01:37:43 - Portefeuillehouder
01:37:43 - 01:38:43 - Lokaal Belang
01:38:43 - 01:38:44 - Pro'98
01:38:44 - 01:38:45 - ChristenUnie
01:38:45 - 01:38:47 - Pro'98
01:38:47 - 01:39:03 - Portefeuillehouder
01:39:03 - 01:39:10 - Pro'98
01:39:10 - 01:39:49 - ChristenUnie
01:40:00 - 01:40:17 - Portefeuillehouder
01:40:17 - 01:40:20 - ChristenUnie
01:40:20 - 01:40:30 - Portefeuillehouder
01:40:30 - 01:40:45 - Pro'98
01:40:45 - 01:40:46 - Lokaal Belang
01:41:21 - 01:41:24 - Pro'98
01:41:35 - 01:41:43 - Portefeuillehouder
01:41:43 - 01:41:46 - Portefeuillehouder of adviseur
01:41:46 - 01:41:52 - Lokaal Belang
01:41:57 - 01:41:57 - Portefeuillehouder of adviseur
01:41:57 - 01:42:02 - Lokaal Belang
01:44:30 - 01:44:40 - ChristenUnie
01:44:40 - 01:44:55 - Lokaal Belang
01:45:00 - 01:45:43 - deelnemer gesprek
01:45:44 - 01:46:15 - Portefeuillehouder
01:46:15 - 01:46:55 - deelnemer gesprek
01:47:09 - 01:47:46 - Portefeuillehouder of adviseur
01:47:46 - 01:47:47 - Lokaal Belang
01:47:48 - 01:48:58 - ChristenUnie
01:49:00 - 01:49:32 - Lokaal Belang
01:49:37 - 01:49:53 - Portefeuillehouder
01:49:56 - 01:50:20 - Portefeuillehouder of adviseur
01:50:22 - 01:50:37 - Lokaal Belang
01:51:08 - 01:51:14 - Portefeuillehouder
01:51:33 - 01:52:07 - SGP
01:52:07 - 01:52:09 - deelnemer gesprek
01:52:09 - 01:52:20 - SGP
01:52:26 - 01:53:49 - Burger Initiatief
01:53:51 - 01:55:28 - Pro'98
01:55:43 - 01:56:34 - Portefeuillehouder
01:56:34 - 01:58:15 - Portefeuillehouder of adviseur
01:58:15 - 01:59:06 - Burger Initiatief
01:59:51 - 01:59:56 - deelnemer gesprek

Met dit voorstel wordt beoogd om, vooruitlopend op het te ontwikkelen accommodatiebeleid, hiervoor uitgangspunten te formuleren. Naast algemene uitgangspunten hebben deze betrekking op maatschappelijke prioritering en differentiatie en fysieke spreiding. Ook worden financiële en ruimtelijke kaders gesteld. De uitgangspunten zijn gebaseerd op en een aanvulling op bestaand beleid.

Uitgenodigd : Wethouder D.J. Dorrestijn - Taal.

Besluiten

Het agendapunt is rijp voor behandeling in de raadsvergadering van 6 oktober 2021: in de meningsvorming en de besluitvorming.

Wethouder V.d. Burgwal zegt toe dat hij begin volgend jaar (bij vaststellen beleidsnotitie) zal zorgen voor een doorkijkje richting (het praktisch maken van) het uitvoeringsprogramma.

02:06:48 - 02:08:29 - Lokaal Belang
02:09:16 - 02:09:22 - SGP
02:11:12 - 02:13:14 - ChristenUnie
02:13:24 - 02:13:25 - CDA
02:15:03 - 02:15:06 - Burger Initiatief
02:15:06 - 02:15:23 - SGP
02:15:26 - 02:16:11 - Burger Initiatief
02:16:17 - 02:19:04 - Portefeuillehouder
02:19:08 - 02:20:29 - SGP
02:21:20 - 02:25:39 - Portefeuillehouder
02:25:42 - 02:27:30 - Portefeuillehouder of adviseur
02:27:33 - 02:28:18 - ChristenUnie
02:28:19 - 02:28:20 - Lokaal Belang
02:28:23 - 02:28:26 - Portefeuillehouder of adviseur
02:28:26 - 02:28:27 - Lokaal Belang
02:28:27 - 02:29:50 - Portefeuillehouder of adviseur
02:30:29 - 02:30:30 - Lokaal Belang
02:32:13 - 02:32:15 - Portefeuillehouder
02:33:52 - 02:33:59 - Lokaal Belang
02:34:01 - 02:34:18 - Burger Initiatief
02:34:20 - 02:35:21 - Portefeuillehouder of adviseur
02:35:21 - 02:35:28 - Burger Initiatief
02:35:28 - 02:35:47 - Portefeuillehouder of adviseur
02:35:56 - 02:37:41 - Pro'98
02:37:48 - 02:38:10 - Burger Initiatief
02:38:10 - 02:38:30 - Pro'98
02:38:30 - 02:38:33 - Burger Initiatief
02:38:45 - 02:39:20 - SGP
02:40:11 - 02:41:29 - Portefeuillehouder
02:41:45 - 02:42:10 - Lokaal Belang
02:42:14 - 02:42:29 - Portefeuillehouder
02:42:29 - 02:42:37 - deelnemer gesprek
02:42:42 - 02:44:18 - VVD
02:44:25 - 02:44:41 - Portefeuillehouder
02:44:41 - 02:44:58 - VVD
02:44:58 - 02:45:11 - Portefeuillehouder
02:45:15 - 02:46:51 - ChristenUnie
02:47:07 - 02:48:38 - Portefeuillehouder of adviseur
02:48:47 - 02:49:28 - Lokaal Belang
02:49:28 - 02:49:42 - Portefeuillehouder of adviseur
02:49:44 - 02:50:25 - CDA
02:50:30 - 02:50:53 - Burger Initiatief
02:51:05 - 02:52:06 - Portefeuillehouder of adviseur
02:52:11 - 02:52:39 - SGP
02:52:40 - 02:52:50 - Portefeuillehouder of adviseur
02:53:24 - 02:53:43 - SGP

Dit agendapunt was in eerste instantie een hamerstuk , maar is op verzoek van Lokaal Belang geagendeerd als bespreekstuk.
Lokaal Belang wil graag spreken over de mogelijke inzet van de gemeente m.b.t. PO in de gemeente Barneveld.

Uitgenodigd : Wethouder D.J. Dorrestijn - Taal.

Besluit

Het agendapunt is rijp voor behandeling in de raadsvergadering van 6 oktober 2021: rechtstreeks in de besluitvorming.

02:54:35 - 02:56:51 - Lokaal Belang
02:56:54 - 02:59:05 - adviseur
02:59:05 - 02:59:08 - Lokaal Belang
02:59:08 - 02:59:42 - adviseur
02:59:52 - 02:59:53 - SGP
03:00:06 - 03:00:25 - adviseur
03:00:25 - 03:01:09 - SGP