Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

woensdag 27 oktober 2021

19:30 - 22:20

Locatie
Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Voorzitter
De heer J.W. van den Born
Toelichting

Deze vergadering is openbaar. Vanwege de coronabeperkingen is de raadzaal niet vrij toegankelijk voor publiek, behalve als u zich hebt aangemeld als deelnemer. U kunt de vergaderingen live volgen en achteraf terugkijken via barneveld.nl/live

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:00:21 - 00:00:54 - voorzitter
00:00:54 - 00:07:46 - Portefeuillehouder of adviseur

Dit onderwerp is, voort uitlopend op de beantwoording van de schriftelijke vragen hierover, geagendeerd.  Bezien wordt of dit, na beantwoording, nog bespreking behoeft.

Uitgenodigd : De heer Katsma (directeur Huisartsen Eemland) en wethouder P.J.T. van Daalen

Besluiten

Wethouder Van Daalen zegt toe de apothekers nog eens te benaderen m.b.t. de openingstijden in het weekend.

Wethouder Van Daalen zegt toe een lichte verkenning om na te gaan in hoeverre het ziekenhuis in Ede ruimte kan bieden om het hiaat van de gesloten HAP op te vullen. Nu is het zo dat inwoners van de gemeente Barneveld alleen naar de HAP in Amersfoort kunnen vanwegen de GHOR grens.

00:07:46 - 00:08:08 - voorzitter
00:08:08 - 00:09:37 - Pro'98
00:09:37 - 00:09:52 - voorzitter
00:09:52 - 00:11:59 - Portefeuillehouder of adviseur
00:11:59 - 00:12:04 - ChristenUnie
00:12:04 - 00:12:08 - Portefeuillehouder of adviseur
00:12:08 - 00:12:08 - voorzitter
00:12:08 - 00:12:20 - ChristenUnie
00:12:20 - 00:13:46 - Portefeuillehouder of adviseur
00:13:46 - 00:14:17 - ChristenUnie
00:14:17 - 00:15:01 - Portefeuillehouder of adviseur
00:15:01 - 00:15:04 - voorzitter
00:15:04 - 00:15:54 - CDA
00:15:54 - 00:18:10 - Portefeuillehouder of adviseur
00:18:10 - 00:18:10 - voorzitter
00:18:10 - 00:18:55 - CDA
00:18:55 - 00:19:34 - Portefeuillehouder of adviseur
00:19:34 - 00:19:36 - voorzitter
00:19:36 - 00:21:19 - Lokaal Belang
00:21:19 - 00:21:23 - Portefeuillehouder of adviseur
00:21:23 - 00:22:15 - Lokaal Belang
00:22:15 - 00:22:47 - Portefeuillehouder of adviseur
00:22:47 - 00:22:50 - Lokaal Belang
00:22:50 - 00:23:27 - Portefeuillehouder of adviseur
00:23:28 - 00:24:49 - Lokaal Belang
00:24:49 - 00:24:59 - voorzitter
00:24:59 - 00:25:06 - Lokaal Belang
00:25:23 - 00:25:25 - voorzitter
00:25:25 - 00:25:25 - Lokaal Belang
00:25:25 - 00:26:32 - SGP
00:26:32 - 00:27:06 - Lokaal Belang
00:27:06 - 00:30:19 - Portefeuillehouder of adviseur
00:30:20 - 00:31:02 - VVD
00:31:03 - 00:31:11 - voorzitter
00:31:11 - 00:31:59 - Burger Initiatief
00:31:59 - 00:32:45 - Portefeuillehouder of adviseur
00:32:45 - 00:33:05 - Burger Initiatief
00:33:05 - 00:33:49 - Portefeuillehouder of adviseur
00:33:49 - 00:33:59 - voorzitter
00:33:59 - 00:34:39 - Burger Initiatief
00:34:39 - 00:35:01 - Portefeuillehouder of adviseur
00:35:01 - 00:35:03 - voorzitter
00:35:03 - 00:35:49 - ChristenUnie
00:35:49 - 00:35:52 - Portefeuillehouder of adviseur
00:35:52 - 00:35:57 - ChristenUnie
00:35:57 - 00:36:27 - Portefeuillehouder of adviseur
00:36:27 - 00:36:29 - voorzitter
00:36:29 - 00:37:39 - Portefeuillehouder
00:37:39 - 00:37:45 - voorzitter
00:37:45 - 00:37:45 - Lokaal Belang
00:37:45 - 00:37:55 - Pro'98
00:37:55 - 00:38:01 - Lokaal Belang
00:38:01 - 00:38:15 - Pro'98
00:38:15 - 00:38:26 - Lokaal Belang
00:38:26 - 00:38:29 - voorzitter
00:38:29 - 00:39:20 - Pro'98
00:39:20 - 00:40:06 - Portefeuillehouder
00:40:06 - 00:40:07 - voorzitter
00:40:07 - 00:40:10 - Pro'98
00:40:10 - 00:40:12 - voorzitter
00:40:12 - 00:40:16 - CDA
00:40:16 - 00:40:18 - voorzitter
00:40:18 - 00:40:38 - CDA
00:40:38 - 00:40:39 - voorzitter
00:40:39 - 00:41:39 - Portefeuillehouder
00:41:39 - 00:41:40 - voorzitter
00:41:40 - 00:43:06 - Lokaal Belang
00:43:06 - 00:43:08 - voorzitter
00:43:08 - 00:45:04 - Portefeuillehouder
00:45:04 - 00:45:09 - voorzitter
00:45:09 - 00:45:47 - ChristenUnie
00:45:47 - 00:45:48 - voorzitter
00:45:48 - 00:46:01 - Portefeuillehouder
00:46:02 - 00:48:01 - voorzitter

Dit besluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 6 oktober staat (B-2.20) is geagendeerd op verzoek van de fractie van de SGP.

De SGP wil dit graag agenderen om te bezien wat er gedaan moet worden om privé-personen de mogelijkheid te geven om op openbaar terrein een laadpaal te kunnen plaatsen.

Uitgenodigd : wethouder P.J.T. van Daalen.

Besluit

Wethouder Van Daalen zegt toe om in de nieuw laadvisie  de mogelijkheden voor inwoners om privé stroom te gebruiken voor het opladen van de auto mee te nemen in de afwegingen.

00:48:01 - 00:48:55 - SGP
00:48:55 - 00:49:04 - voorzitter
00:49:04 - 00:49:43 - Portefeuillehouder
00:49:43 - 00:50:47 - Portefeuillehouder of adviseur
00:50:47 - 00:50:47 - voorzitter
00:50:47 - 00:50:48 - Portefeuillehouder of adviseur
00:50:48 - 00:51:24 - SGP
00:51:24 - 00:51:26 - voorzitter
00:51:26 - 00:52:09 - Portefeuillehouder
00:52:09 - 00:52:11 - voorzitter
00:52:11 - 00:52:56 - Pro'98
00:52:56 - 00:52:56 - Portefeuillehouder of adviseur
00:52:56 - 00:53:04 - Portefeuillehouder
00:53:04 - 00:53:06 - Portefeuillehouder of adviseur
00:53:06 - 00:53:08 - voorzitter
00:53:08 - 00:53:16 - Pro'98
00:53:16 - 00:53:18 - voorzitter
00:53:18 - 00:53:43 - ChristenUnie
00:53:43 - 00:53:49 - voorzitter
00:53:50 - 00:54:54 - CDA
00:54:54 - 00:54:55 - voorzitter
00:54:55 - 00:54:56 - Portefeuillehouder of adviseur
00:54:56 - 00:55:48 - Portefeuillehouder
00:55:48 - 00:56:07 - CDA
00:56:07 - 00:56:12 - Portefeuillehouder
00:56:12 - 00:56:53 - Portefeuillehouder of adviseur
00:56:53 - 00:56:55 - voorzitter
00:56:55 - 00:57:26 - Pro'98
00:57:26 - 00:57:57 - Portefeuillehouder of adviseur
00:57:57 - 00:57:59 - voorzitter
00:57:59 - 00:58:25 - Burger Initiatief
00:58:25 - 00:58:26 - voorzitter
00:58:26 - 00:59:03 - Lokaal Belang
00:59:03 - 00:59:06 - voorzitter
00:59:06 - 00:59:30 - Lokaal Belang
00:59:30 - 00:59:37 - voorzitter
00:59:37 - 01:00:35 - Portefeuillehouder of adviseur
01:00:35 - 01:00:38 - voorzitter
01:00:38 - 01:00:58 - VVD
01:00:58 - 01:01:04 - voorzitter
01:01:04 - 01:01:40 - Portefeuillehouder
01:01:40 - 01:01:57 - Portefeuillehouder of adviseur
01:01:57 - 01:02:15 - VVD
01:02:15 - 01:04:47 - voorzitter

Culturele voorzieningen ervaren nog steeds de gevolgen de coronacrisis. Het Rijk heeft via de septembercirculaire 2021 aanvullende middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten voor lokale culturele voorzieningen. Voor de gemeente Barneveld is een bedrag ad € 146.000 toegevoegd aan het gemeentefonds als algemene uitkering. Dit raadsvoorstel voorziet in het bestemmen van dit bedrag voor de lokale cultuursector.

Uitgenodigd: Cultuurplatform Barneveld en wethouder V.d. Burgwal

Besluiten

Het agendapunt is rijp voor behandeling in de raadsvergadering van 10 november 2021: rechtstreeks in de besluitvorming.

Wethouder V.d. Burgwal informeert de commissie schriftelijk over wat er op dit moment wel en niet mogelijk is in Villa 29 i.v.m. de maatregelen.

Hierbij de beantwoording mbt wat mogelijk is in Villa 29.

Activiteiten Be Active & Creative:
Inloop voor jongeren en kinderen is sinds begin oktober weer van start gegaan. Zie bijlage voor de openingstijden en leeftijden. Gemiddeld komen er zo’n 20-30 jongeren per inloopmoment en de reacties zijn erg positief. Vakantieactiviteiten kunnen nu ook georganiseerd worden in Villa29

Activiteiten Stichting Jongerensociëteit Barneveld:
De Klup (mensen met een beperking): na de zomervakantie ook weer gestart. Zij zitten op zaterdagmiddag in Villa29 en gaan eens per maand koken op vrijdagavond met de bezoekers.
Bandjes: er zijn een paar bandjes die eens in de x aantal weken de Villa gebruikt om te oefenen.

Doorkijkje nabije toekomst.
De Stage muziekavonden zullen (als de maatregelen het toelaten) in januari weer van start gaan. Dit had iets meer tijd nodig ivm het boeken van de juiste bandjes. Dit geldt eveneens voor de Jam sessies. Er is druk overleg gevoerd met de vrijwilligers die deze avonden organiseren. Be Active& Creative ondersteunt hierbij.
De spellenavonden worden in december weer opgestart.
Het Jongerenwerk is tevens bezig met het organiseren van thema avonden. De thema’s hiervoor worden vanuit de inloop opgehaald en indien mogelijk met de doelgroep georganiseerd en opgepakt. De inloop is net weer opgestart en op basis van deze contacten worden de thema avonden vorm gegeven.

01:04:47 - 01:04:54 - Lokaal Belang
01:04:54 - 01:05:42 - voorzitter
01:05:42 - 01:09:42 - deelnemer gesprek
01:09:42 - 01:09:49 - voorzitter
01:09:49 - 01:10:01 - Lokaal Belang
01:10:01 - 01:10:07 - voorzitter
01:10:07 - 01:10:39 - deelnemer gesprek
01:10:39 - 01:10:48 - voorzitter
01:10:48 - 01:11:20 - Burger Initiatief
01:11:20 - 01:11:23 - voorzitter
01:11:23 - 01:12:23 - Portefeuillehouder
01:12:23 - 01:12:25 - voorzitter
01:12:25 - 01:13:08 - Lokaal Belang
01:13:08 - 01:13:56 - Portefeuillehouder
01:13:56 - 01:13:57 - voorzitter
01:13:57 - 01:15:30 - SGP
01:15:30 - 01:15:32 - voorzitter
01:15:32 - 01:16:27 - VVD
01:16:27 - 01:16:30 - voorzitter
01:16:30 - 01:16:49 - CDA
01:16:49 - 01:16:50 - voorzitter
01:16:50 - 01:17:04 - ChristenUnie
01:17:04 - 01:17:06 - voorzitter
01:17:06 - 01:17:29 - SGP
01:17:29 - 01:17:57 - ChristenUnie
01:17:57 - 01:17:59 - voorzitter
01:17:59 - 01:20:20 - Portefeuillehouder
01:20:20 - 01:20:21 - voorzitter
01:20:21 - 01:20:46 - SGP
01:20:46 - 01:21:14 - Portefeuillehouder
01:21:14 - 01:21:16 - voorzitter
01:21:16 - 01:21:36 - Pro'98
01:21:36 - 01:21:42 - voorzitter
01:21:42 - 01:21:59 - Portefeuillehouder
01:21:59 - 01:22:03 - ChristenUnie
01:22:03 - 01:22:05 - Portefeuillehouder
01:22:05 - 01:22:09 - voorzitter
01:22:09 - 01:22:23 - CDA
01:22:23 - 01:22:25 - voorzitter
01:22:25 - 01:22:52 - Portefeuillehouder
01:22:52 - 01:23:02 - voorzitter
01:23:02 - 01:23:05 - SGP
01:23:05 - 01:23:15 - voorzitter
01:23:15 - 01:24:08 - SGP
01:24:08 - 01:24:10 - voorzitter
01:24:10 - 01:24:55 - Portefeuillehouder
01:24:55 - 01:24:58 - voorzitter
01:24:58 - 01:25:10 - SGP
01:25:10 - 01:25:11 - voorzitter
01:25:11 - 01:25:13 - Portefeuillehouder
01:25:13 - 01:25:17 - SGP
01:25:17 - 01:25:20 - voorzitter
01:25:20 - 01:26:03 - deelnemer gesprek
01:26:03 - 01:26:06 - voorzitter
01:26:06 - 01:26:08 - Portefeuillehouder
01:26:08 - 01:26:08 - voorzitter
01:26:08 - 01:26:24 - SGP
01:26:24 - 01:26:44 - voorzitter
01:26:44 - 01:26:49 - deelnemer gesprek
01:26:49 - 01:26:52 - voorzitter
01:26:52 - 01:26:53 - Burger Initiatief
01:26:53 - 01:26:54 - voorzitter
01:26:54 - 01:27:14 - Burger Initiatief
01:27:14 - 01:28:33 - voorzitter

Dit besluit,  dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 6 oktober staat (B-1.7) is geagendeerd op verzoek van de fractie van de ChristenUnie.

De ChristenUnie vraagt zich het volgende af: Ondanks corona is het begrote bedrag van 25000 euro bijna geheel opgegaan. De verwachting is dat er na corona veel meer aanvragen komen. Hoe gaat de commissie hiermee om? Hoe worden verwachtingen gemanaged als er wellicht scherper keuzes gemaakt moeten worden? Hoe blijven de kosten beperkt en/of stellen we voldoende bij en wat doet de wethouder als er zicht komt op een (forse) overschrijding van dit fonds?

Uitgenodigd: wethouder A.H. v.d. Burgwal.

01:28:33 - 01:29:20 - ChristenUnie
01:29:20 - 01:29:22 - voorzitter
01:29:22 - 01:30:55 - Portefeuillehouder
01:30:55 - 01:30:57 - voorzitter
01:30:57 - 01:31:13 - ChristenUnie
01:31:13 - 01:31:30 - Portefeuillehouder
01:31:30 - 01:31:30 - ChristenUnie
01:31:30 - 01:31:36 - voorzitter
01:31:36 - 01:32:13 - Lokaal Belang
01:32:13 - 01:32:13 - voorzitter
01:32:13 - 01:32:17 - Lokaal Belang
01:32:17 - 01:32:18 - voorzitter
01:32:18 - 01:32:46 - CDA
01:32:46 - 01:32:49 - voorzitter
01:32:49 - 01:34:33 - Portefeuillehouder
01:34:33 - 01:34:39 - voorzitter
01:34:39 - 01:34:49 - Pro'98
01:34:49 - 01:34:50 - voorzitter
01:34:50 - 01:35:06 - Portefeuillehouder
01:35:06 - 01:41:34 - voorzitter

Het biodiversiteitsplan laat aan de hand van de thema’s ‘beleid’, ‘buitengebied’, ‘bos- en natuurgebied’, ‘stedelijk gebied’ en ‘samenwerking, beheer en monitoring’ zien welke ambities de gemeente heeft om de biodiversiteit te verbeteren.
Om deze ambities te concretiseren, is binnen het uitvoeringsvoorstel 2022 weergegeven welke activiteiten we in dat jaar willen uitvoeren.
In 2022 gaan we de het opgavegericht verder uitwerken zodat we binnen de looptijd van het biodiversiteitsplan, 5 jaar, het plan zo efficiënt en realistisch mogelijk uitvoeren.

Uitgenodigd : wethouder A.H. v.d. Burgwal

Besluiten

Het agendapunt is rijp voor behandeling in de raadsvergadering van 10 november 2021: in de meningsvorming en de besluitvorming.

Wethouder V.d. Burgwal nodigt de heer Van Oosterom uit voor een nader gesprek m.b.t de aanleg van het hekwerk (toezegging bij aanleg ecoduct provincie Gelderland)

Wethouder V.d. Burgwal zegt toe dat hij beplanting met vaste planten mee zal nemen in het groenstructuurplan.

Wethouder Van de Burgwal zegt toe dat hij contact op zal nemen met de heer Bos (VVD) om zich te laten informeren m.b.t. opgaves richting RVO - deze meenemen als nieuwe natuur.

01:41:34 - 01:41:57 - deelnemer gesprek
01:41:57 - 01:41:59 - voorzitter
01:41:59 - 01:43:41 - deelnemer gesprek
01:43:41 - 01:43:50 - voorzitter
01:43:50 - 01:43:53 - deelnemer gesprek
01:43:53 - 01:44:02 - voorzitter
01:44:02 - 01:50:32 - deelnemer gesprek
01:50:32 - 01:50:40 - voorzitter
01:50:40 - 01:51:41 - SGP
01:51:41 - 01:52:10 - deelnemer gesprek
01:52:10 - 01:52:15 - voorzitter
01:52:15 - 01:52:54 - Lokaal Belang
01:52:54 - 01:54:21 - deelnemer gesprek
01:54:21 - 01:54:22 - voorzitter
01:54:22 - 01:54:22 - deelnemer gesprek
01:54:22 - 01:54:26 - voorzitter
01:54:26 - 01:55:20 - CDA
01:55:20 - 01:55:46 - deelnemer gesprek
01:55:46 - 01:55:48 - voorzitter
01:55:48 - 01:56:13 - CDA
01:56:14 - 01:56:30 - voorzitter
01:56:30 - 01:56:36 - SGP
01:56:36 - 01:56:58 - voorzitter
01:56:58 - 01:58:38 - SGP
01:58:38 - 01:58:41 - voorzitter
01:58:41 - 01:59:55 - Portefeuillehouder
01:59:55 - 02:00:03 - voorzitter
02:00:03 - 02:00:40 - deelnemer gesprek
02:00:40 - 02:00:45 - voorzitter
02:00:45 - 02:01:04 - ChristenUnie
02:01:05 - 02:01:28 - Portefeuillehouder
02:01:28 - 02:01:31 - voorzitter
02:01:31 - 02:02:04 - deelnemer gesprek
02:02:04 - 02:02:07 - voorzitter
02:02:07 - 02:03:41 - Lokaal Belang
02:03:41 - 02:03:43 - voorzitter
02:03:43 - 02:04:04 - CDA
02:04:04 - 02:04:06 - voorzitter
02:04:06 - 02:04:21 - Lokaal Belang
02:04:21 - 02:04:23 - voorzitter
02:04:23 - 02:06:22 - Portefeuillehouder
02:06:22 - 02:06:23 - voorzitter
02:06:23 - 02:07:41 - Pro'98
02:07:41 - 02:07:43 - voorzitter
02:07:43 - 02:08:36 - Portefeuillehouder
02:08:37 - 02:08:38 - voorzitter
02:08:38 - 02:08:39 - Pro'98
02:08:39 - 02:08:55 - voorzitter
02:08:55 - 02:08:56 - Pro'98
02:08:56 - 02:08:57 - voorzitter
02:08:57 - 02:09:42 - Lokaal Belang
02:09:42 - 02:09:47 - voorzitter
02:09:47 - 02:11:15 - Portefeuillehouder
02:11:15 - 02:11:23 - voorzitter
02:11:23 - 02:11:25 - CDA
02:11:25 - 02:11:26 - voorzitter
02:11:26 - 02:11:28 - Lokaal Belang
02:11:28 - 02:11:52 - voorzitter
02:11:52 - 02:12:49 - Portefeuillehouder
02:12:49 - 02:12:52 - voorzitter
02:12:52 - 02:14:56 - deelnemer gesprek
02:14:56 - 02:14:58 - voorzitter
02:14:58 - 02:15:34 - ChristenUnie
02:15:34 - 02:15:40 - voorzitter
02:15:40 - 02:16:12 - ChristenUnie
02:16:12 - 02:16:23 - voorzitter
02:16:23 - 02:17:25 - CDA
02:17:25 - 02:17:35 - voorzitter
02:17:35 - 02:18:42 - Portefeuillehouder of adviseur
02:18:42 - 02:18:42 - voorzitter
02:18:42 - 02:18:55 - CDA
02:18:55 - 02:19:06 - Portefeuillehouder
02:19:06 - 02:19:23 - Portefeuillehouder of adviseur
02:19:23 - 02:19:25 - voorzitter
02:19:25 - 02:19:56 - ChristenUnie
02:19:56 - 02:20:03 - voorzitter
02:20:03 - 02:20:31 - VVD
02:20:31 - 02:20:37 - voorzitter
02:20:37 - 02:20:49 - Pro'98
02:20:49 - 02:21:43 - VVD
02:21:43 - 02:21:54 - voorzitter
02:21:54 - 02:22:43 - VVD
02:22:43 - 02:22:50 - voorzitter
02:22:50 - 02:24:59 - Portefeuillehouder
02:24:59 - 02:25:04 - voorzitter
02:25:04 - 02:26:28 - Burger Initiatief
02:26:28 - 02:26:31 - voorzitter
02:26:31 - 02:26:41 - VVD
02:26:41 - 02:26:43 - voorzitter
02:26:43 - 02:28:21 - Portefeuillehouder
02:28:21 - 02:28:22 - voorzitter
02:28:22 - 02:28:43 - Burger Initiatief
02:28:43 - 02:28:54 - Portefeuillehouder
02:28:54 - 02:28:58 - voorzitter
02:28:58 - 02:30:43 - deelnemer gesprek
02:30:43 - 02:30:48 - voorzitter
02:30:48 - 02:31:00 - deelnemer gesprek
02:31:00 - 02:31:02 - voorzitter
02:31:02 - 02:31:21 - Portefeuillehouder
02:31:21 - 02:31:37 - voorzitter
02:31:37 - 02:31:53 - Portefeuillehouder
02:31:53 - 02:32:01 - voorzitter
02:32:01 - 02:32:02 - deelnemer gesprek
02:32:02 - 02:32:10 - voorzitter
02:32:10 - 02:32:33 - Portefeuillehouder of adviseur
02:32:33 - 02:32:47 - voorzitter
02:32:47 - 02:33:42 - deelnemer gesprek
02:33:42 - 02:33:44 - voorzitter
02:33:44 - 02:34:14 - Portefeuillehouder
02:34:14 - 02:34:34 - voorzitter

Dit besluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 6 oktober 2021 staat (B-1.10) is geagendeerd op verzoek van de fracties van Pro'98 en ChristenUnie.

Pro’98 wil graag weten : welke impact  hebben deze wijzigingen op inwoners van onze gemeente hebben en hoe hen te bereiken?

De Christenunie geeft aan dat de aanvraagtermijn bijzondere bijstand is verkort van 3 maanden naar één maand. De fractie maakt zich zorgen over deze keuze en de stress die dit mogelijk kan veroorzaken bij cliënten die onder ingewikkelde omstandigheden leven. De extra stress kan mogelijk zorgen voor foutief of te laat aanvragen waarna schulden kunnen ontstaan en/of oplopen.

Uitgenodigd: wethouder A.H. v.d. Burgwal.

Besluit

De beantwoording van de vragen m.b.t. ZZP/uitkering (Pro'98 - de heer Mulder) en toetsing/check door adviesraad sociaal domein /klankbordgroep (SGP- de heer De Knegt) volgt nog schriftelijk.

Vraag 1: ZZP’ers en te hoog inkomen / niet aan leveren van documenten. In hoeverre is het redelijk / denkbaar dat in gevallen dat inkomen wordt overschreden het gehele bedrag wordt teruggevorderd?

Antwoord:
In de beleidsregels is een wijze van voorlopig vaststellen van het inkomen van ondernemers opgenomen om ook voor ondernemers een beroep op bijzondere bijstand en de minimaregelingen mogelijk te maken. In beginsel is het natuurlijk de bedoeling dat dit ook voor de ondernemer wordt gebaseerd op het daadwerkelijke inkomen. De enige manier om dat goed te kunnen beoordelen is achteraf. Waar bij een inwoner met een (vast) dienstverband of uitkering toch een aannemelijk inkomen is aan te nemen, is bij een ondernemer vooraf niet in te schatten wat de ondernemer daadwerkelijk aan inkomen gaat krijgen. Daarom is er voor gekozen om het inkomen van een ondernemer aan de hand van de jaarrekeningen van de voorafgaande kalenderjaren voorlopig vast te stellen en het daadwerkelijke inkomen achteraf te controleren. Net als op de andere inwoners, zijn de draagkrachtregels ook van toepassing op de ondernemers. Dat wil zeggen dat als een inwoner aan de hand van de draagkrachtregels geacht wordt zelf iets (gedeeltelijk) te kunnen betalen, dat de ondernemer met hetzelfde inkomen, ook in staat wordt geacht deze kosten (gedeeltelijk) zelf te kunnen betalen. Daarin mag geen onderscheid gemaakt worden tussen ondernemers en werkenden of uitkeringsgerechtigden.
De mogelijkheid om het gehele bedrag aan bijzondere bijstand te kunnen terugvorderen als de ondernemer niet de jaarrekeningen overhandigt, is opgenomen om te voorkomen dat een ondernemer niet meer de informatie verstrekt die nodig is om het inkomen achteraf te kunnen vaststellen. Zonder deze mogelijkheid heeft de gemeente geen middelen om de ondernemer te bewegen om de benodigde gegevens te verstrekken. Wanneer de ondernemer niet binnen de gestelde termijn de jaarcijfers kan overhandigen, is het natuurlijk mogelijk om in een individueel geval de termijn te verlengen. Uiteraard wordt er contact gezocht met de ondernemer, om de individuele situatie te bespreken en te horen welke oorzaken het verstrekken van de jaarcijfers belemmeren. Wanneer het verstrekken van jaarcijfers voor een individu een onmogelijkheid blijkt, die door de ondernemer niet op te lossen is, zal de gespreksvoerder samen met de ondernemer naar een oplossing zoeken om toch inzage te kunnen krijgen in het daadwerkelijke inkomen.
Een gehele terugvordering van de bijzondere bijstand is doorgaans alleen denkbaar als het daadwerkelijke inkomen van de ondernemer hoger is dan 110% van de norm én de verstrekte bijzondere bijstand samen. Dat wil zeggen dat de ondernemer een inkomen heeft gehad dat zo hoog was dat wanneer hij/zij zelf de kosten zou hebben betaald, hij/zij nog steeds een inkomen van 110% van de bijstandsnorm of meer had overgehouden.
Ten slotte is volledige terugvordering denkbaar als de ondernemer (moedwillig) weigert de informatie te verstrekken die nodig is om het inkomen achteraf vast te stellen.

Vraag 2: Zijn de beleidsregels ook gedeeld met de klankbordgroep Werk & Inkomen / Adviesraad Sociaal Domein?

Antwoord:
De ASD en Klantbordgroep Werk en Inkomen zijn dit kalenderjaar niet bij elkaar gekomen. De klankbordgroep Werk & Inkomen is voor het laatst op 25 november 2020 bij elkaar gekomen. Dat was de eerste en laatste bijeenkomst sinds de corona-pandemie. Die vergadering heeft digitaal plaatsgevonden, maar dit bleek zeer moeizaam. Zowel om te organiseren, als het daadwerkelijke vergaderen. Daarom is in goed overleg tussen de klankbordgroep en de beleidsambtenaren afgesproken om niet meer digitaal gezamenlijk bijeen te komen en de overleggen weer te hervatten vanaf het moment dat dit weer zonder beperkingen in het gemeentehuis plaats kan vinden. Wel is afgesproken dat nieuw beleid of veelomvattende zaken per e-mail overgelegd zouden worden om toch advies te kunnen ontvangen en geven. De wijzigingen in de beleidsregels zijn voornamelijk van technische en taalkundige aard geweest. De enkele inhoudelijke wijzigingen zijn voortgekomen uit de praktijkervaring die bij de oude beleidsregels zijn opgedaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan regelingen die in de praktijk niet gebruikt werden. In deze gevallen zijn de regels aangepast aan de praktijk. De inhoudelijke wijzigingen die gedaan zijn, hebben in de praktijk dus in het algemeen nauwelijks gevolgen voor onze inwoners.
Daarnaast was het, onder andere vanwege de schoolkostenregeling, van belang dat de nieuwe beleidsregels uiterlijk 1 september 2021 in werking zouden treden.
Gezien de beperkte omvang van de update van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen en de tijdsdruk waarbinnen deze tot stand is gekomen om tijdig in werking te kunnen treden, is er niet voor gekozen de wijzigingen vooraf aan de ASD voor te leggen.

02:34:34 - 02:35:22 - deelnemer gesprek
02:35:22 - 02:35:24 - voorzitter
02:35:24 - 02:36:03 - deelnemer gesprek
02:36:03 - 02:36:39 - voorzitter
02:36:39 - 02:37:29 - Pro'98
02:37:29 - 02:37:32 - voorzitter
02:37:32 - 02:39:43 - Pro'98
02:39:43 - 02:39:47 - voorzitter
02:39:47 - 02:39:53 - Pro'98
02:39:53 - 02:39:53 - voorzitter
02:39:53 - 02:43:07 - ChristenUnie
02:43:07 - 02:43:15 - voorzitter
02:43:15 - 02:44:08 - Portefeuillehouder
02:44:08 - 02:44:19 - ChristenUnie
02:44:19 - 02:44:25 - Portefeuillehouder
02:44:25 - 02:44:32 - ChristenUnie
02:44:32 - 02:44:34 - Portefeuillehouder
02:44:34 - 02:44:37 - ChristenUnie
02:44:37 - 02:47:55 - Portefeuillehouder
02:47:55 - 02:47:55 - voorzitter
02:47:55 - 02:48:25 - ChristenUnie
02:48:25 - 02:48:45 - Portefeuillehouder
02:48:45 - 02:48:54 - voorzitter
02:48:54 - 02:49:52 - Burger Initiatief
02:49:52 - 02:49:54 - voorzitter
02:49:54 - 02:50:08 - SGP
02:50:08 - 02:50:11 - voorzitter
02:50:11 - 02:50:16 - CDA
02:50:16 - 02:50:22 - voorzitter
02:50:22 - 02:50:48 - Portefeuillehouder
02:50:48 - 02:50:49 - voorzitter
02:50:49 - 02:51:10 - Pro'98
02:51:11 - 02:54:31 - Portefeuillehouder
02:54:31 - 02:54:39 - voorzitter
02:54:39 - 02:54:53 - SGP
02:54:53 - 02:54:56 - voorzitter
02:54:56 - 02:55:14 - Portefeuillehouder
02:55:14 - 02:55:14 - voorzitter
02:55:14 - 02:55:38 - CDA
02:55:38 - 02:55:39 - voorzitter
02:55:39 - 02:56:08 - Portefeuillehouder
02:56:08 - 02:56:14 - voorzitter
02:56:14 - 02:56:44 - Portefeuillehouder
02:56:44 - 02:57:57 - voorzitter

Op verzoek van de fractie Lokaal Belang wordt dit agendapunt een bespreekstuk i.p.v. hamerstuk. De fractie vraagt zich af op welke manier het geld wordt besteed en wat de werkwijze hiervoor is.

Gemeenten Wageningen, Ede en Barneveld (WEB) werken samen om lokale, duurzame energieprojecten te stimuleren en het energieverbruik van de gemeentelijke organisaties te ‘vergroenen’. Voor de uitvoering zijn beleidsregels gemaakt die kaders stellen voor subsidieverlening en kapitaaldeelname.

Uitgenodigd: wethouder D.J. Dorrestijn-Taal.

Besluit

Het agendapunt is rijp voor behandeling in de raadsvergadering van 10 november 2021: rechtstreeks in de besluitvorming.

02:57:57 - 02:58:54 - Lokaal Belang
02:58:54 - 02:59:00 - voorzitter
02:59:00 - 03:02:50 - Portefeuillehouder
03:02:50 - 03:03:44 - Lokaal Belang
03:03:44 - 03:04:23 - Portefeuillehouder
03:04:23 - 03:04:29 - voorzitter
03:04:29 - 03:04:41 - Lokaal Belang
03:04:41 - 03:05:24 - Portefeuillehouder
03:05:24 - 03:05:26 - voorzitter
03:05:26 - 03:06:01 - Pro'98
03:06:01 - 03:06:03 - voorzitter
03:06:03 - 03:06:55 - Portefeuillehouder
03:06:55 - 03:07:27 - voorzitter
03:07:27 - 03:08:35 - Burger Initiatief

Besluit

BurgerInitiatief vraagt of het calamiteiten telefoonnummer anders georganiseerd kan worden : nu worden telefoonnummers genoemd maar is een directe een doorschakeling via keuzetoetsen mogelijk ?

Antwoord:
De huidige stand van zaken:
Ja, we zijn bezig met een nieuwe call flow voor de bereikbaarheid buiten kantoortijden.
We brengen het aantal calamiteitennummers terug naar:
• Jeugd
• Drukriool buitengebied
• Calamiteiten in de openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen.

Voor deze nummers wordt een keuzemenu ingesteld. Voor de inrichting hiervan zijn we afhankelijk van de leverancier. De verwachting op dit moment is dat we dat voor eind van het jaar hebben ingeregeld.

03:08:35 - 03:08:37 - voorzitter
03:08:37 - 03:08:45 - Portefeuillehouder
03:08:45 - 03:09:01 - voorzitter